• Дієслово.
 • ПРИКМЕТНИК.
 • ПРИСЛІВНИК
 • ЗАЙМЕННИК

 • Збірник вправ з російської мови для кадетських корпусів (6класс)
  Дата конвертації15.06.2017
  Розмір19 Kb.
  ТипІнші методич. матеріали

  ПЕРШИЙ МОСКОВСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС

  Збірник навчально-методичних матеріалів з російської мови


  Дієслово.

  Уже й є за що, Стати за честь твою

  Русь могутня, Проти недруга,

  Полюбити тебе, За тебе в нужді

  Назвати матір'ю. Скласти голову!

  (І. Нікітіна)  1. Прочитайте. Приготуйтеся писати по пам'яті.

  2. Напишіть текст. Перевірте.

  3. Підкресліть дієслова в інфінітиві.

  4. Позначте орфограмму «Розділовий Ь». Напишіть п'ять слів з цієї орфограммой.

  5. Підберіть синонім і антонім до слова «недруг».
  Сила слова.


  В слів ... в ... лікая сила. Вона може з ... Диня людей служ ... ть д ... бру і любові кликати на подвиг вд ... хновлять на працю. 7 Поет В.Шефнер так написав про слів ...:

  Словом можна вбити, словом можна сп ... сти.

  Словом можна п ... ЛКВ за собою пов ... сти.

  Словом можна продати, і віддати, і купити,

  Слово можна в р ... зящій свинець п ... реліть.

  Але слова всім словами в мові у нас є:

  Слава, Батьківщина, Вірність, Свобода, Честь.

  П ... вторять їх (не) смію на кожному кроці, -

  Як зн ... міна в чохлі, їх в душі ваг ... гу.
  1. Прочитайте. Спишіть, вставляючи пропущені букви і розставляючи відсутні знаки пунктуації.

  2. Випишіть з тексту дієслова в інфінітиві в два стовпчики: що робити? що зробити?

  3. Поясніть розділові знаки у другому реченні.  Без прислів'я мова не мовиться.  З незапам'ятних вр ... мен сущ ... обхідних в нашій мові прислів'я і приказки. Вони пр ... учают нас до стислості ... і простоті мови. Ж ... знь отб ... рает для них самє то ... ні слова, шліфують силу думки. 7

  У прислів'їв ... і приказки ... народ у ... дає належне чес ... ності і д ... Брот, сміливість ... і мудрість .... Висміюючи ... т прислів'я жадібність і дурість, боягузтво і (не) вежество. Вона Розкажіть ... т, як ж ... л народ, підкажіть ... т, як краще вчинити.

  1. Спишіть. Визначте відмінювання дієслів.

  2. Підкресліть ненаголошені особисті закінчення дієслів.

  3. Підкресліть ненаголошені особисті закінчення іменників і поясніть їх написання.

  4. Підберіть синоніми до слів незапам'ятних, невігластво.

  5. Зробіть пунктуаційний розбір третього речення.

  6. Доведіть, що це текст.


  Два дня на космодромі.
  Два дня я пробув на космодромі. Неп ... ресувні стояла г ... товая (к) старту р ... кета. З ... р ... Бріст св ... ча в ... днелась на г ... горизонтів. Люди отсчітиалі час г ... товности.

  «Підйом!» - ск ... мандовало радіо.

  І ось расст ... ла ... ться по землі дим. Бл ... стіт вогонь! Чіпає ... ся! Повільно, як би ліниво, піднімає ... ся з ... р ... Бріст тіло (в) верх. Швидше летить воно. Могутній бе ... пр ... ривний грім потр ... са ... т окрес ... ності. Вогняна точка догляд ... т (в) височінь.

  (За Г.Остроумову).

  1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви, і графічно поясніть орфограми дієслів.

  2. Про які події йде мова - про минулі або відбуваються зараз? Який час дієслова вживає автор, розповідаючи про запуск космічного корабля? Чому?
  У центрі міста Хіросіми ст ... ит пам'ятник. Худенька дівчинка ін ... тягіва ... т руки за вул ... тане журавлем. Вона п ... тягіва ... т руки за счаст ... ем, за житт ... ю.

  Як виник 3 цей пам'ятник? Маленька Сасакі Садако заб ... Лела променевої болезн ... ю. Вона (не) могла ходити 3 в школу, грати. Хвороба позбавила її дитинства.

  Одного разу Сасакі ін ... снився сон. Вона поправить ... ся, якщо ... робить з паперу тисячу журавликів. У Япони ... суті ... т повер ... е, що журавлі ін ... носять людям счаст ... е. Дівчинка стала з ранку до вечора робити журавликів. Але сили пок ... дали її.

  Японські діти р ... шили помоч ... Сасакі. Вони пр ... силалі їй посилки з паперовими журавликами. Але що могли ... робити паперові пташки проти страшної хвороби?

  Після смерт ... Сасакі хлопці з різних країн зібрали гроші на пам'ятник дітям, жертвам атомної війни.

  1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви і графічно пояснюючи орфограми.

  2. Зробіть морфологічний розбір зазначених дієслів.


  ПРИКМЕТНИК.

  На війні, в побуті суворому,

  У важке життя бойової,

  На снігу, під хвойним дахом,

  На стоянці польовий, -

  Краще немає простий, здоровою,

  Доброї їжі фронтовий.

  (А. Твардовський).  1. Прочитайте, Випишіть з тексту іменники з залежними від них іменами прикметниками.

  2. Вкажіть відмінок прикметників.  Москва. Кремль.
  Ці слова є кер ... ся символами Росії. А що озн..чало слово «Кремль» раніше?

  У давньоруському 2 мові це слово мало два зн ... чення: кремль - внутрішня г ... р ... ДСКАЯ фортеця і кремль - дерево з щільн ... й ін ... весіной. В останньому ... м значени ... воно було ро ... тиментом зі словом кремінь.

  Не випадково в старовинних російських г ... рн ... дах внутрен ... ю фортеця міста називали кремнік. Адже для г..нр..дской крепост ... виб ... рали найміцнішу ... ін ... весіну.
  1. Спишіть, вставляючи пропущені букви, пояснюючи орфограми.

  2. Випишіть з тексту словосполучення «прикметник іменник». Виділіть закінчення.  ПРИСЛІВНИК
  Ти пам'ятаєш ... ш, Альоша, дороги Смоленщини,

  Як йшли бе ... конеч ... ні, злі д ... чекай,

  Як глечики н ... слі нам втомлені дружин ... Київщини,

  Пр ... жав, як дітей, від дощу їх грудей.  Як сльози вони вит ... рали укра ... кою,

  Як (в) слід нам ш ... пталі: «Господь вас спаси!» -

  І (с) нова себе називали з ... лдаткамі,

  Як (в) старої пов ... лось на в ... Лікою Русі.

  (К.М.Сімонов).  1. Прочитайте. Спишіть, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

  2. Графічно поясніть орфограми.

  3. Випишіть прислівники і зробіть їх морфемний розбір.

  4. З'ясуйте за допомогою словника лексичне значення слова «глечики».
  гімназист


  Настала осінь і Петя пош ... л в гімназію. 7 З великого заг ... Рело ... хлопчика він пр ... врата 2 в стриженого малюка. (Не) подалеку в магазинчик ... купили дли (н, нн) ті штани і формі (н, нн) ую курточку. Вони сиділи дуже (не) зручно пояс з л ... Кирова (н, нн) ий бляхою з ... їдь (на) бік. 7

  Мало (по) малу Петя ін ... викати до свого нового становища гімназиста.

  Скільки радості ... пр ... несла йому покупка листі (н, нн) их пр ... надлежность в книжковому магазині (с) лева від будинку! Уже його вив ... ска «Освіта» вселяла чу ... ство ув ... вання. Майже (пол) кімнати займаємося виготовленням ... малі книжкові полиці, (по) Університетська осв ... щенние ф ... нарямі. Трохи (трохи) вище стояли голови пре ... ставителей чотирьох людських рас: червоною, жовтою, чорною і білою.

  Петя (на) довго застряг у глобусас паралелями та меридіанами. Немов оч ... рова (н, нн) ий, розглядав він витончений п ... готівка ран ... ц перламутровий п ... Рочі (н, нн) ий ніж ... до і пл ... стелін. 7

  Він ощущ ... л себе (не) звичайно освітньої (н, нн) им. Вже тепер (то) жодна наука (не) встоїть проти нього!

  (За В. Катаєва)
  1. Перепишіть, вставляючи пропущені букви, розкриваючи дужки і розставляючи відсутні знаки пунктуації.

  2. Поясніть орфограми говірок і прикметників.
  ЗАЙМЕННИК


  10П


  Аніка - воїн.

  Ви напевно знаєте що горе-воїна задиру і хвалька (не) ре ... до називають Аніка- воїн. За ... вилося цей вислів з народної російської казки. (В) нею розповідає ... ся що одного разу Аніка вбив (в) поєдинки ... противника. І став після цього Аніка хвалитися що йому все (ні) за скільки, навіть смерть його боіт ... ся.

  Як (то) почула (про) це смерть і пре ... стала (перед) ним. 7 І ... лякався Аніка і став просити (у) неї вибачення. 7 А ім'я Аніка в перекладі з грецького означало непереможний.
  1. Спишіть, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені букви і розділові знаки.

  2. Поясніть орфограми в займенниках.

  3. Підкресліть займенника як члени речення.

  4. Усно дайте відповідь на питання: «Чому задиру і хвалька називають Аніка-воїн?»
  11 Б  1. В ... лик океан, але і крапля (для) нього прибуток.

  2. Краще (не) мати сер ... ца, ніж (не) мати (в) ньому любові до народу.

  3. Одна в людини мати, одна (у) нього і Батьківщина.

  4. Визв ... всь служити народу, йди (за) нього в огонь і в воду.

  5. Ми бережемо ... м свою Батьківщину - мати, (за) неї готові і ж ... знь віддати.

  6. Вважай працю за відпочинок, коли (перед) тобою в ... лікая мета.

  7. Людини узна ... ш, коли (с) ним пуд солі з ... їж.

  8. Якщо (у) тебе є друг, радься (с) ним.


  1. Спиш прислів'я, розкриваючи дужки і вставляючи відсутні літери.

  2. Підкресли займенники з прийменниками як член пропозиції.  Сталінград вночі.  З темнотою нальоти німецької авіації закінчилися. Для військових старожилів це був час писання листів, гоління, прання. Фронтові слюсарі, паяльщики, годинникарі майстрували запальнички, світильники, чинили ходики.

  Вогонь розривів висвітлював берегової укіс і руїни міста. У коротких спалахах узбережжі і місто здавалися похмурими. У темряві ожив армійський вузол зв'язку. Телефоністи перегукувалися по лініях, підключали до мережі командні пункти дивізій, полків, батарей, рот. Зв'язкові доповідали оперативним черговим.

  Поспішав на доповідь до Чуйкову командир артилерії Пожарський і підполковник Батюк. Їх дивізія стояла під Мамаєвому кургані ...

  83слова

  (За В.Гроссману)  Васюткино озеро.


  Це місце не відшукаєш на карті. Невелике воно. Невелике, зате пам'ятне Васютке. Чи не маленька честь для тринадцятирічного хлопчика - озеро, назване його ім'ям. Нехай воно і невелика, але Васютка сам його знайшов і людям показав.

  Не дивуйтеся і не думайте, що все озера вже відомі, що у кожного є своя назва. Ще дуже багато на карті нашої країни безіменних озер, річок і річечок, тому що велика наша Батьківщина. Скільки по ній ні броди, все одно будеш знаходити що - небудь невідоме, але дуже цікаве.

  Може бути, бачили на географічній карті в низов'ях Єнісею блакитні цятки, немов недбалий учень бризнув з пера блакитними черніламі7 Серед цих майже непомітних кляксочек є і та, яку називають Васюткино озером.
  114слов.

  (За В. Астафьєва)  Саша Філіппов.  Бої у Сталінграда не вщухали.

  До міста рвуться тисячі ворожих танків, налітають тисячі літаків. Але він не здається. Кожен будинок стає фортецею, кожен житель - бійцем.

  Дванадцять разів ходив у розвідку Саша Філіппов. Він не боявся пробиратися під самим носом фашистів і завжди приносив в штаб потрібні відомості. Вороги обурювалися, але довго не могли схопити відважного розвідника.

  Одного разу Саші не вдалося перетнути лінію оборони, Сашу схопили. Нічого не сказав безстрашний хлопець, і фашисти розстріляли його.

  Мешканці не забули Сашу Філіппова. Юному героєві встановили пам'ятник.

  Свято будемо берегти пам'ять про героїв Сталінграда!
  Примітка: Тема диктанту записується на дошці, звертається увага на написання прізвища юнаки (дві «п»).

  У реченні «Кожен будинок стає фортецею, кожен житель - бійцем» слід вказати на постановку тире.


  Збірник вправ з російської мови для кадетських корпусів (6класс)