Використання мнемотабліц в розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Дата конвертації21.06.2017
Розмір9,78 Kb.

Наталя Байнова
Використання мнемотабліц в розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Володіння рідною мовою - це не тільки вміння правильно будувати речення, а й уміння розповідати, описати предмет, подію, явище. Такий розповідь повинен складатися з ряду пропозицій і характеризувати істотні сторони і властивості описуваного предмета, події повинні бути послідовними і логічно пов'язаними один з одним, тобто мова дитини повинна бути зв'язковою.

Метою роботи педагога з розвитку мовлення дітей дошкільного віку є становлення початкової комунікативної компетентності дитини. Реалізація даної мети передбачає, що до кінця дошкільного віку мова стає універсальним засобом спілкування дитини з оточуючими людьми: старший дошкільник може спілкуватися з людьми різного віку, статі, соціального стану. Це передбачає вільне володіння мовою на рівні усного мовлення, вміння орієнтуватися на особливості співрозмовника в процесі спілкування: підбирати адекватне його сприйняття зміст і мовні форми. Згідно з Федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти (ФГОС ДО): «мовний розвиток включає володіння мовою як засобом спілкування і культури; збагачення активного словника; розвиток зв'язковою, граматично правильно діалогічного і монологічного мовлення; розвиток мовного творчості; розвиток звуковий і інтонаційної культури мовлення, фонематичного слуху; знайомство з книжковою культурою, дитячою літературою, розуміння на слух текстів різних жанрів дитячої літератури; формування звукової аналітико-синтетичної активності як передумови навчання грамоті ».

Діти опановують рідною мовою через мовну діяльність, через сприйняття мови і говоріння. Ось чому так важливо створювати умови для добре зв'язковий мовної діяльності дітей, для спілкування, для вираження своїх думок.

Для чого потрібна мнемотехніка дошкільнятам?

Актуальність мнемотехніки для дошкільнят обумовлена тим, що саме в цьому віці у дітей переважає візуально-образна пам'ять. Найчастіше запам'ятовування відбувається мимоволі, просто тому, що якийсь предмет або явище потрапили в поле зору дитини. Якщо ж він буде намагатися вивчити і запам'ятати те, що не підкріплено наочної картинкою, щось абстрактне, то на успіх розраховувати не варто. Мнемотехника для дошкільнят якраз допомагає спростити процес запам'ятовування, розвинути асоціативне мислення і уяву, підвищити пильність. Більш того прийоми мнемотехніки в результаті грамотної роботи вихователя призводять до збагачення словникового запасу і формування зв'язного мовлення.

Мнемотехника в перекладі з грецького - мистецтво запам'ятовування, технологія розвитку пам'яті.

Мнемотехнікою і кінезіології (наукою про розвиток головного мозку через певні рухи рук) користувалися Аристотель і Гіппократ.

К. Д. Ушинський писав: "Вчіть дитину яким-небудь невідомим йому п'яти словами - він буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками, і він їх засвоїть на льоту".

Метод мнемотабліц допомагає ефективно сприймати і відтворювати отриману інформацію.

Як показала практика, ця методика значно полегшує дітям пошук і запам'ятовування слів, речень і текстів.

Як застосовувати мнемотехнику в дитячому садку?

Методика мнемотехніки - нескладний прийом для розвитку мови, що полегшує запам'ятовування і реалізується через використання мнемотабліц і графічних малюнків. Мнемотабліца - це схема, в яку закладена певна інформація. На кожне слово або словосполучення придумується картинка і весь текст замальовується схематично. Будь-розповідь, казку, прислів'я, вірш можна «записати», використовуючи картинки або символьні знаки. Дивлячись на ці схеми, дитина відтворює отриману інформацію.

Оволодіння прийомами роботи з мнемотабліцамі значно скорочує час навчання і одночасно вирішує наступні завдання:

1. Розвиток мови і поповнення словникового запасу.

2. Перетворення образів в символи.

3. Розвиток пам'яті, уваги і образного мислення.

4. Розвиток дрібної моторики.

5. Розвиток творчих здібностей, фантазії.

Мнемотабліци:

• є дидактичним матеріалом з розвитку мовлення;

• їх можна використовувати для поповнення словникового запасу і розвитку мови;

використовувати при навчанні переказу і складання оповідань, при загадуванні загадок, при заучуванні прислів'їв, приказок, віршів.

Робота з такими таблицями будується за принципом «від простого до складного»:

1. Розгляд таблиць і розбір, зображених на ній символів.

2. Перетворення символів в образи.

3. Переказ за допомогою символів.

Спочатку дітям пропонуються прості мнемотабліци, побудовані на зображенні послідовності процесів вмивання, миття рук, одягання, сервірування столу. Маленькій дитині складно запам'ятати весь алгоритм дій, придуманий дорослими, тому наочні картинки, розшифровані на заняттях і самостійно переказані, дозволять дитині, кожен раз наприклад, підходячи до шафки з речами, легко відтворити етапи одягання.

Потім мнемотабліци ускладнюють.

Дуже зручно користуватися методом мнемотабліц при складанні описових розповідей. Описовий розповідь - це найбільш важкий вид в монологічного мовлення. Діти не мають тими знаннями, які набувають протягом життя. Щоб описати предмет, його треба усвідомити, а усвідомлення - це аналіз. Що дитині дуже важко. Тут важливо навчити дитину спочатку виділяти ознаки предмета.

1. Колір.

2. Форма.

3. Величина.

4. З чого складається (деталі?

5. З якого матеріалу зроблена іграшка?

6. Як з цією іграшкою можна грати?

Заучування віршів за допомогою мнемотабліц

Мнемотабліци особливо ефективні при розучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або маленьке словосполучення придумується картинка (зображення, таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього дитина по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворює вірш цілком. Алгоритм:

1. Виразне читання вірша дорослим.

2. Повторне читання вірша з опорою на мнемотабліцу з установкою, що цей вірш буде розучуватися напам'ять.

3. Питання за змістом вірша:

4. Пояснення значення незрозумілих слів в доступній для дитини формі.

5. Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення її дитиною з опорою на мнемотабліцу.

6. Розповідь дитиною вірші з опорою на мнемотабліцу.

Переказ за допомогою мнемотабліц

За допомогою мнемотабліц можна переказувати казки та оповідання. Діти бачать всіх дійових осіб, і свою увагу концентрують на правильній побудові пропозицій, на відтворенні в своїй промові необхідних виразів.

алгоритм:

1. Читання дорослим тексту;

2. Розгляд мнемотабліци;

3. Відповіді на питання за змістом:

4. Повторне читання оповідання з установкою на переказ;

5. Переказ тексту дитиною своїми словами по мнемотабліце.

Відгадування загадок з допомогою мнемотабліц

практичне завдання

Складіть замальовки на загадки:

1. «Під соснами, під ялинками, лежить мішок з голками.»

2. «Без рук, без топорёнка побудована ізбёнка.»

3. «Сидить дід у сто шуб одягнений. Хто його роздягає, той сльози проливає.

висновок

Як же сформувати мова дитини і допомогти йому відчути ритм мови, наповнити його мова красивими і правильними словами, навчити складати словосполучення і пропозиції? Використовуйте мнемотехнику.

Схеми і символьні таблиці - це помічники, які допомагають сприймати слухову інформацію, переробляти зорову інформацію і, не боячись помилитися, відтворювати її.

Що дає мнемотехніка?

Таким чином, систематична робота з розвитку мовлення у дітей з використанням мнемотабліц дає свої результати:

• Розширюється не тільки словниковий запас, а й знання про навколишній світ.

• З'являється бажання переказувати - дитина розуміє, що це зовсім не важко.

• Заучування віршів перетворюється в гру, яка дуже подобається дітям.

• Це є одним з ефективних способів розвитку мовлення дошкільнят.

Необхідно пам'ятати, що рівень мовного розвитку визначається словниковим запасом дитини. І лише кілька кроків, зроблених в цьому напрямі, допоможуть вам у розвитку мовлення дошкільника.

Тому, чим раніше вчити дітей розповідати або переказувати, використовуючи метод мнемотехніки, тим краще підготуємо їх до школи, тому що мова є важливим показником розумових здібностей дитини і готовності його до шкільного навчання.

Використання мнемотабліц в розвитку мовлення дітей дошкільного віку