• Головна ідея виховної системи школи
 • Завдання виховної системи
 • Пріоритети виховної системи
 • Принципи виховної системи
 • Умови реалізації цілей і завдань
 • Проблеми виховання в контексті сучасної соціальної ситуації
 • Перспективи розвитку виховної системи
 • У випускника школи в достатній мірі будуть розвинені
 • 3. Механізм функціонування виховної системи
 • 4. Шкільне самоврядування
 • 5. Конкурси, виставки, фестивалі
 • 6. Результати діяльності активу шкільної молодіжної організації
 • 8. Моніторинг рівня вихованості учнів
 • 9. Методичне забезпечення виховного процесу
 • 10. Напрями та умови розвитку виховання в школі

 • Скачати 91,44 Kb.

  Виховна робота в школі
  Дата конвертації29.04.2017
  Розмір91,44 Kb.

  Скачати 91,44 Kb.

  1. Суспільна значущість виховної роботи

  Виховна робота школи не може будуватися без урахування того, що індивідуальність дитини формується в сім'ї. Соціальне середовище сім'ї надає на дитини великий вплив, тому важливий соціальний статус батьків, їх освіту.

  Таблиця 1. Соціальний статус батьків і їх освіту

  пп

  Соціальний склад батьків

  кількість

  пп

  Освіта батьків

  кількість

  1.

  робочі

  107/45%

  1.

  вища

  54/22%

  2.

  підприємці

  16/6%

  2.

  Середньо-спеціальна

  77/32%

  3.

  службовці

  79/33%

  3.

  середнє

  85/35%

  4.

  безробітні

  36/15%

  4.

  неповна середня

  24/11%

  5.

  пенсіонери

  2/1%

  На початку нового тисячоліття, як зазначається в Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 року, схваленої Урядом РФ 29 грудня 2001 р освітня установа має стати найважливішим чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих установок особистості. Розвивається суспільству потрібні сучасно освічені, моральні, заповзятливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до співпраці, що відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим почуттям відповідальності за долю країни.

  Пріоритет в освіті віддається вихованню, воно органічно вплітається в загальний процес навчання і розвитку. Саме тому перед нашою школою, і будь-який інший, стоять наступні завдання виховання: формування у школярів громадянської відповідальності та правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації на ринку праці. Вирішувати ці завдання допомагають сприятлива виховує середовище і цілісна виховна система нашої школи.

  Таблиця 2. Дані про участь в суспільно-корисних соціальних акціях і проектах

  пп

  Назва акції

  термін

  Кількість учасників

  % участі

  "Допоможемо пам'ятників і обелісків"

  квітень 2008р.

  12

  6%

  Мітинг до Дня Перемоги

  09.05.08г.

  173

  87%

  Святковий концерт для ветеранів війни

  09.05.08г.

  24

  12%

  Догляд за могилами вчителів ветеранів та учасника повстання 1905р.

  квітень-жовтень 2008р.

  20

  10%

  благоустрій села

  квітень-жовтень 2008р.

  15

  8%

  "Допоможи ближньому"

  січень-декабрь2008г.

  41

  21%

  Святковий концерт, присвячений Дню літньої людини

  01.10.08г.

  23

  12%

  "Урожай 2008"

  червень - серпень 2008р.

  15

  8%

  2. Виховна система

  Головна ідея виховної системи школи

  • пріоритетна роль особистісних структур свідомості у формуванні досвіду самоорганізації

  Мета виховної системи

  • ефективне сприяння формуванню повноцінної психічно і фізично здорової особистості зі стійким моральним поведінкою, здатної до самореалізації і самовизначення в соціумі.

  Завдання виховної системи

  • створити сприятливий морально-психологічний клімат в дитячому колективі;

  • залучати учнів в інтелектуальну, творчу і суспільно значущих діяльність з метою забезпечення самореалізації особистості;

  • зміцнювати здоров'я учнів засобами фізкультури і спорту, формувати мотивацію на здоровий спосіб життя;

  • розвивати в учнів моральні якості, що відповідають загальнолюдським цінностям;

  • розвивати самоврядування учнів, представляючи їм реальні можливості участі в управлінні шкільною дитячої організації;

  • створити умови для участі сім'ї та громадськості у виховному процесі, залучати батьків до участі в самоврядуванні школою.

  <Приложение1>

  Пріоритети виховної системи

  • інтелект;

  • здоров'я;

  • моральність;

  • творчість.

  Принципи виховної системи

  • принцип індивідуальності;

  • принцип самоактуалізації;

  • принцип суб'єктності;

  • принцип вибору;

  • принцип творчості і успіху;

  • принцип довіри і підтримки;

  • принцип відповідальності;

  • принцип самодіяльності;

  • принцип ідеальності.

  Умови реалізації цілей і завдань

  • наявність предметно-просторового середовища, що сприяє формуванню почуття захищеності і комфортності у всіх учасників навчально-виховного процесу;

  • актуалізація потреби педагогів у особистісному саморозвитку і творчому самовираженні;

  • вдосконалення педагогами особистісно-орієнтованих і здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі;

  • відкритість виховної системи, обговорення і вирішення найважливіших питань життєдіяльності школи з батьками та громадськістю;

  • наявність системи моніторингу за змінами в розвитку особистості і шкільного колективу;

  • інформаційно-консультативне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

  • наявність програми "Здоров'я"; плану проведення шкільної спартакіади;

  • наявність в плані школи розділу 5 "Діяльність педагогічного колективу з організації здоров'язберігаючих освітнього процесу".

  Проблеми виховання в контексті сучасної соціальної ситуації

  • негативний вплив соціуму на систему світогляду підростаючого покоління;

  • розмитість і невизначеність методологічних і концептуальних підходів до виховання;

  • недостатня узгодженість сім'ї і школи в питаннях виховання.

  Перспективи розвитку виховної системи

  • вдосконалення здоров'язберігаючої середовища, що сприяє усвідомленню учнями необхідності відповідального ставлення до свого здоров'я;

  • формування інформаційного банку виховних технологій, узагальнення досвіду інноваційної діяльності педагогів школи, створення рефлексивно-інноваційного середовища;

  • взаємозбагачення культури виховання сім'ї і школи.

  <Додаток 2>

  У випускника школи в достатній мірі будуть розвинені:

  • особистісні якості;

  • моральні норми

  • поведінки;

  • культура спілкування в колективі;

  • потреба у праці;

  • здатність до професійної

  • діяльності;

  • здатність раціонально

  • організовувати діяльність

  • здатність до співпраці;

  • сформованість пізнавальних

  • навичок

  Схема виховного впливу на учня

  Батьки в виховній системі школи

  Результати анкетування батьків по відношенню до діяльності педагогічного колективу до загальноосвітнього закладу.

  число анкет

  Число учнів В ОУ

  Число відповідей "3" і "4" на питання

  Частка відповідей "3" і "4"

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  всього


  20

  200

  12

  18

  20

  20

  20

  20

  14

  14

  18

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  276

  92

  • "3" - згоден,

  • "4" - абсолютно згоден

  Анкетування проводилося за методикою Е.Н.СТЕПАНОВА.

  3. Механізм функціонування виховної системи

  Виховна система виконує наступні функції:

  • розвиваюча, спрямована на стимулювання позитивних змін в особистості дитини, підтримку процесів самовираження здібностей дітей і дорослих;

  • інтегруюча, сприяє з'єднанню в одне ціле раніше розрізнених і неузгоджених виховних впливів;

  • регулююча, пов'язана з упорядкуванням педагогічних процесів та їх впливу на формування особистості дитини, учнівського та педагогічного колективів;

  • захисна, спрямована на підвищення рівня соціальної захищеності дітей і педагогів, нейтралізацію впливу негативних факторів навколишнього середовища на особистість дитини і процес його розвитку;

  • коригувальна, полягає в здійсненні педагогічно доцільною корекції поведінки і спілкування дитини з метою зменшення негативного впливу на формування його особистості.

  4. Шкільне самоврядування

  Структура дитячої організації

  <Додаток 3>

  5. Конкурси, виставки, фестивалі

  • Екскурсія "Н.І. Вавилов - гордість вітчизняної науки";

  • День матері: конкурс читців, малюнків, виробів, плакатів;

  • День вчителя: святковий капусник, день дублера, привітання для вчителів, подарунки ветеранам, зроблені своїми руками;

  • Осеніни: виставки фруктів, овочів, конкурси виробів, плакатів, ікебан, панно;

  • Вечір зустрічі з випускниками;

  • День школи: класні години з історії школи, села, про випускників - відомих і знаменитих, концерти, виставки;

  • Спортивні ігри та змагання з волейболу, футболу, легкої атлетики, тенісу, лиж;

  • Тиждень здоров'я,

  • День бігу;

  • Заочні вікторини до ювілейних дат.

  6. Результати діяльності активу шкільної молодіжної організації

  • "Парус" 2005-2008 р.р.

  • Міжшкільна зустріч лідерів шкіл району на базі МОУ "ЗОШ с. Жовтневий Городок";

  • Участь в акціях "Допоможемо пам'ятників і обелісків", "Алея ТСМ" - посадка дерев.

  • Участь в районному конкурсі "Наказ депутату муніципального зборів";

  • Участь в районному зльоті активу ТСМ і в виставці-звіті про виконану роботу;

  • Нагородження активістів школи за розвиток дитячого руху;

  • Участь в районних конкурсах "Учень року" та "Лідер 2008";

  • Участь в районних літературних конкурсах "Портрет вчителя" і "Листівка - привітання".

  7. Додаткова освіта

  Система додаткової освіти МОУ представлена позаурочної діяльністю, а також позакласної та позашкільної роботою, що дозволяє розвивати здібності дітей з різних напрямків (здійснюється без додаткової оплати з боку батьків).

  Таблиця 3. Зміст додаткової освіти

  Додаткова освіта

  1-4 клас

  - струнний ансамбль "Талант";

  - спортивна секція з футболу;

  - секція ОФП (загальної фізичної підготовки);

  - танцювальний гурток "Акварель";

  - творче об'єднання "Субботея";

  - танцювальний гурток "Акварель";

  - філії дитячої школи мистецтв.

  5-7 клас

  - струнний ансамбль "Талант";

  - ВІА "Бриз";

  - танцювальний гурток "Міраж";

  - секція ОФП (загальної фізичної підготовки);

  - спортивні секції з волейболу, настільного тенісу; футболу, баскетболу, туризму;

  - філії дитячої школи мистецтв і дитячо-юнацької спортивної

  школи.

  5-9 клас

  - краєзнавчий гурток "Пошук";

  - спортивні секції з волейболу, настільного тенісу; футболу, баскетболу, туризму;

  - правовий гурток "Правознавець".

  10-11 клас

  - краєзнавчий гурток "Пошук";

  - спортивні секції з волейболу, настільного тенісу; футболу, баскетболу, туризму;

  - правовий гурток "Правознавець";

  - майстерня юних журналістів.

  Таблиця 4. Результати роботи системи додаткової освіти.

  Назва

  Виступи, конкурси

  участь

  2004-2005

  2005-2006

  2006-2007

  2007- 2008

  1

  "Людина. Суспільство. Світ"

  регіональний конкурс

  +

  2

  Весна - 2006

  Районна асамблея мистецтв

  +

  3

  Зоряний дощ

  Районний конкурс художньої творчості

  +

  4

  Волейбол

  Змагання за віковими групами

  +

  +

  +

  5

  Спартакіада

  Змагання протягом року

  +

  +

  +

  +

  6

  Міні-футбол

  змагання

  +

  +

  +

  +

  7

  теніс

  змагання

  +

  +

  +

  +

  8

  Турслет

  Змагання, конкурси

  +

  +

  +

  +

  9

  Що за диво - балалайка

  Концерт-виступ

  +

  10

  Пам'ятаємо всіх вас поіменно:

  Огляд-конкурс музеїв

  +

  11

  Яскраві фарби дитинства

  Виставка прикладної творчості

  +

  +

  +

  12

  лижня Росії

  Всеросійська масова лижня

  +

  +

  +

  +

  Таблиця 5.Участь в громадських, творчих конкурсах

  рівень

  захід

  номінація

  Зайняли призові місця або нагороджені дипломами

  2004- 2005

  2005- 2006

  2006- 2007

  2007 2008

  муніципальний

  Видання книги "Сувора пам'ять війни"

  Творчі роботи дітей та вчителів

  +

  портрет вчителя

  1 місце

  "Листівка - привітання"

  1 місце

  учень року

  1 місце

  Акція "Ми за чисте район"

  +

  Фестиваль "Все, що серцю дорого"

  1 місце

  регіональний

  "Глибинці сильна Росія"

  Огляд-конкурс сільських бібліотек

  2 місце

  "Моя сім'я"

  конкурс творів

  1 місце

  Акція "Очистимо планету від сміття"

  +

  IFAW - акція "Рятувальники тварин поспішають на допомогу"

  +

  XIII обласна виставка - конкурс малюнків "Яскраві фарби дитинства"

  +

  8. Моніторинг рівня вихованості учнів

  З метою оцінки результативності виховного впливу на учнів систематично, в кінці року, проводиться діагностика рівня вихованості школярів (діагностична програма вивчення рівня вихованості школярів), на підставі якого визначаються пріоритетні цілі і завдання на наступний навчальний рік.

  Діагностика стану виховної діяльності

  <Додаток 4>

  9. Методичне забезпечення виховного процесу

  Методична робота школи, пов'язана з виховним процесом, здійснюється через методичні об'єднання класних керівників

  I. Основними напрямками методичної роботи є:

  • інформаційно-методичне (семінари, педагогічні ради, конференції);

  • практико-орієнтоване (відкриті уроки, предметні тижні, робота з молодими кадрами);

  • науково-методичне (діагностична діяльність робота творчих груп);

  • інструктивно-методичне (знайомство педагогів з нормативними документами, рекомендаціями, вивчення виховних систем);

  • особистісно-орієнтоване (психокорекційна робота, врегулювання міжособистісних відносин);

  II. Основні форми методичної роботи:

  • індивідуальна (самоосвіта педагога, узагальнення досвіду, робота з молодими кадрами);

  • масова (ділові ігри, практикуми, семінари);

  • групова (МО класних керівників, творчих груп).

  III. Семінари для класних керівників

  Аналіз проведених заходів щодо вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників дозволяє зробити висновок, що методична робота в школі ведеться цілеспрямовано і системно, як і в минулому навчальному році на порядок ставилися найбільш важливі питання, які надавали допомогу у вирішенні багатьох проблем по вихованню школярів, сприяли зростанню професійного майстерності педагогів.

  10. Напрями та умови розвитку виховання в школі

  • формування виховного простору, цілісного навчально-виховного процесу в навчальному закладі, забезпечення єдності його найважливіших складових - виховання і навчання, підвищення виховного потенціалу навчання, ефективності виховання;

  • визначення змісту виховання, його форм і методів на основі вікових, індивідуально-психологічних особливостей учнів з урахуванням конкретних можливостей і специфіки кожного ОУ;

  • організація всебічного вивчення дітей, їх індивідуальних особливостей, інтересів і схильностей, створення для цих цілей необхідних механізмів спостереження за учнів,

  • збереження і аналіз отриманої інформації (соціальної, психолого-педагогічної, медичної);

  • підвищення ролі психолого-педагогічної служби в формуванні класного колективу, індивідуальних занять з уч-ся, проведення профілактики шкільної і соціальної дезадаптації дітей;

  • забезпечення варіативності виховної системи, оновлення педагогічних і психологічних технологій;

  • посилення гуманітарної спрямованості навчальних дисциплін, включення в їх зміст суспільствознавчих матеріалів, які допомагають дітям зрозуміти себе, мотиви своєї поведінки, проектувати своє життя;

  • досягнення реальної індивідуалізації змісту, методів і форм освітньої діяльності, її відкритості, різноманітності навчально-методичних матеріалів, форм і прийомів навчальної та позашкільної роботи, що розвиває творчі інтереси і здібності дитячої особистості; планомірне і збалансоване включення в загальний вміст освіти регіонального компоненту;

  • орієнтація дітей на общеловеческіе цінності, що охоплюють основні компоненти життєдіяльності і розвитку особистості і утворюють основу виховання;

  • активне використання виховного потенціалу ОУ для формування у дітей високих громадянських якостей, патріотизму, любові до Батьківщини, сім'ї, поваги до співгромадян;

  • виховання в дусі демократії, свободи, особистої гідності; розвиток шкільного самоврядування, участь дітей в діяльності різних творчих об'єднань;

  • естетизація ОУ, життєдіяльності дітей, створення умов для їх самовираження у художній діяльності, різної клубної та дозвільної діяльності;

  • закріплення в штатному розкладі школи посади психолога, соц.педагога, медика, фахівців, які забезпечують розвиток системи додаткової освіти дітей, розвиток і вдосконалення інституту класних керівників;

  • створення умов для участі сімей у виховному процесі, розвиток батьківських об'єднань, активізація діяльності батьківських комітетів, рад.

  ВОСПИТАТЕЛЬ І БАТЬКО.

  Життя людини в суспільстві починається з дитячого саду, і саме тому основи суспільних відносин, закладені вихователями дитячого саду, є визначальними в подальшому розвитку дитини.

  У доступному для огляду майбутньому замаячив дитячий сад, ось уже і путівка на руках, а на душі неспокійно. Кожному з батьків хочеться, щоб його дитині було добре в саду. Щоб він не плакав і не сумував по будинку. щоб діти не потрапляли агресивні, не кривдили їх чадо. щоб вихователька була добра.

  Всі ці страхи обгрунтовані і нормальні - в певних межах. У більшості з нас є власний детсадовській досвід, найчастіше досить негативний. І тут важливо відокремити зерна від плевел.

  По-перше, життя змінилося. Більшість садів зараз куди краще, ніж були в нашому дитинстві. За їх роботою пильно спостерігає місцевий Департамент освіти.

  Знайомлячись з вихователями, не тільки оціните їх характер і прагнення працювати з дітьми, але і самі постарайтеся не викликати у них напруги. Адже запорука успішного відвідування дитиною садка - контакт батьків і вихователів, вміння і бажання взаємно співпрацювати. Найчастіше батьки не бажають співпрацювати з вихователями. Відмахуючись, що це їх робота.

  Нам, як фахівцям в цій області, було цікаво розібратися в цьому питанні. Дізнатися взаємини вихователя і батьків, до чого призводять різні ситуації в дитячому саду.

  Батькам необхідно знати, як веде себе ваша дитина в групі, як він грає з іншими дітьми, сходиться з однолітками, виконує елементарні вимоги. У чому дитині треба допомогти, що підкоригувати будинку. У більшості випадків педагоги завжди готові поділитися з батьками такою інформацією. Тільки самим батькам це не завжди цікаво. А жаль. Адже найбільш успішне остаточне формування особистості за допомогою садка буде тільки тоді, коли і в групі, і в родині вимоги будуть однакові.

  Наведемо кілька прикладів з життя дитячого саду.

  Воспітательніца- привчає дітей прибирати за собою.

  Мама в свою чергу говорить дитині вдома "Залиш, потім я приберу" - дитина і в саду буде вести себе так само, посилаючись на те, що йому так дозволила мама. Якщо в групі прийнято акуратне поводження за їжею, а вдома дитині дозволяється їсти мало не руками, в такому випадку конфлікти з педагогом і з товаришами по групі дитині забезпечені.

  Потім незабаром почнеться "я в садок не хочу", капризи і так далі ...

  Або ще ситуація. Вихователька в садочку активно прищеплювала дітям навички безконфліктного спілкування, зокрема, не дозволялося суперечки вирішувати кулаками. Строго кажучи, це як мінімум небезпечно - бійка може закінчитися травмою, а це ні дітям не корисно, ні вихователю, як особі відповідального, не потрібно. І ось в групі з'явився хлопчик (досить великої статури), який почав всіх задирати. Хтось його обізве (що в садку буває часто-густо) - він, ні слова не кажучи, розгортається і штовхає або б'є кулаком в обличчя. І одного разу він на вечірній прогулянці ось так же "розібрався" з хлопчиком з молодшої групи, який його штовхнув - розвернувся, і ткнув малюкові кулаком в око. Малюк впав, заплакав; вихователька строго відчитала кривдника і відсадити його одного в стороні від хлопців. І тут, як то кажуть, як в кіно, йде за дитиною бабуся цього забіяки, бачить свого ненаглядного онука в сльозах - і шулікою на виховательку: "Що ви наробили, ви дитини довели до сліз, він у нас нервовий, вразливий, йому цього не можна , як ви смієте, я на вас поскаржуся завідувачці ... "

  Тут треба зауважити, що бабуся була ще досить молода, спортивна - і вся така, якщо можна так висловитися, напружено-агресивна. У розмові з'ясувалося, що саме бабуся підучила онука реагувати кулаками на всі образи (навіть несподівані): "Звичайно, у вас тут в саду кожен може дитини образити. Ось я і вчу його за себе постояти!" Вихователька резонно зауважила, що це мало того, що некультурно в принципі - на слова відповідати кулаками, та ще й дитина не навчиться адекватно спілкуватися, до того ж хлопчик великий, силу свою розрахувати не може, і відповідати за завдані ним травми вихователька не має наміру. На що бабуся закричала, що за це виховательці платять гроші, а бабуся не дозволить свого онука кривдити. Забрала дитини і гордо пішла. Зрозуміло, що бабуся була відверто неправа. Це потім спливло, що у неї є "неслухняна" дочка, мама хлопчика, яка разом з чоловіком ніяк не хоче ходити на поводу у своєї надмірно владної матері. Так ось бабуся і переключилася на внука - і всю свою внутрішню попереджувальну агресію як би передала йому, навчивши хлопчика бити, не розібравшись. Зрозуміло, що виховательці буде дуже складно перевчити хлопчика - хіба що відверто дисциплінарними методами, але ж дитина цілком може поскаржитися бабусі, що його в групі гноблять, і все піде по новій. ... До того ж ясно, що добре ставитися до цієї дитини незабаром перестануть і товариші по групі. До речі, конфлікт закінчився тим, що бабуся взагалі забрала дитину з цього саду - мовляв, до школи як-небудь проживемо без вас. Але що буде з цією дитиною в школі, бабуся вважає за краще не думати ...

  Взагалі дуже важливий показник адаптації дитини в групі - то, що він не виділяється в негативному плані із загальної маси. При цьому ми абсолютно не закликаємо, щоб діти виховувалися як однакові гвинтики, кожна дитина цілком має право виділятися в групі, але по-своєму. Хтось уміє танцювати, хтось співати, хтось малювати, а хтось швидше за всіх одягається. Як правило, хороший вихователь нікого не пригнічує і зрівнялівкою не займається. Але ось ставати загальним знедоленим або мовчазною тихонею - це дитині не на користь. Зрештою, саме за цим його привели в садок, щоб він вчився активно спілкуватися.

  Приклад, який начебто виглядає смішно: на ранок присвячений Нового року, одні діти беруть участь в танці, інші співають пісню, треті розповідають вірші. Природно, дітям які погано говорять вірші намагаються не давати, тут треба зауважити були діти трьох років. Ви запитаєте чому? Ні, не тому що з особистих мотивів, а тому що не промовляння НЕ яких букв буде виглядати, м'яко кажучи смішно не тільки для однолітків. Але одна наполеглива мама дуже вже просила вірш для своєї дочки, яка говорила дуже погано. видно вона думала, що ранок для її дитини полягає в розповіданні вірші. Що ж вийшло з цього, дитина захоплено йде розповідати вірш, а над ним сміються не тільки діти, але ж і є не зовсім виховані дорослі, які теж видають смішки. Дівчинка розплакалася і втекла до мами. Їй вже не потрібен був ніяке свято. І відразу виникає запитання, хто ж мав рацію в даній ситуації.

  Саме тому рекомендується віддавати в садок дитину вже "говорить", що після садка необхідно з дитиною обговорювати те, що з ним відбувалося в групі. Найчастіше батьків не цікавлять такі речі як заняття, успіхи дитини. Вони цікавляться поїв їх дитина, чи він з'їв. Сходив чи їх дитина в туалет, скільки разів. Цікавтеся в першу чергу успіхами дитини, його новими знаннями і досягненнями. Хваліть його за якісь проявлені результати. На занятті в садку вивчили пісеньку, і дитина вам її заспівав - прекрасно; в групі виставлені якісь малюнки або аплікації дітей - подивіться, де робота вашої дитини, проявіть інтерес до його творчості. Не кажучи вже про те, що часто діти на заняттях роблять подарунки батькам - щось малюють, ліплять, клеять. І не варто відразу на очах дитини, отримавши такий подарунок, викидати його у відро для сміття.

  Розпитайте дитини і про тих можливих проблемах, які були в саду.Зрозуміло, що зовсім не обов'язково "збирати компромат" на працівників садка, але якщо дитина на щось поскаржився - варто звернути на це увагу. Природно, діти викладають свою точку зору на те, що відбувається не завжди об'єктивно; іноді дітлахи відверто можуть обмовити вихователя (ну от не хочеться дитяти ходити в садок, тому що там пропадає його розпещеність і винятковість, і він робить все, щоб мама його звідти забрала); часом діти фантазують - просто заради фантазії. А іноді викладають те, що сталося начебто правильно, але скажімо так, не зовсім адекватно, ось саме "по-дитячому". Тому завжди варто з'ясувати подробиці у вихователів (не відразу звинувачувати, а саме з'ясувати).

  Одна дівчинка після "робочого дня" в садку заявила батькам, що у неї сьогодні "вихователька обід відняла". На щастя, мама мала достатню почуттям гумору, щоб тут же не понести назад в групу і не обрушитися на педагога - перш запитала у дитини: "Так що, вона так сильно їсти хотіла?" Зрозуміло, потім з'ясувалося, що справа була в іншому: дівчинка в принципі їсть дуже повільно (при цьому педагоги завжди дозволяли їй не поспішати); але в той день трапеза дитини затягнулася зовсім вже неприпустимо, і залишки їжі просто прибрали разом з усією іншою посудом, коли пора було вирушати на тиху годину.

  Варто зауважити ще один фактор як не повинні вести себе батьки, віддаючи дитину в дитячий сад.

  Материнська ревнощі - проблема, з якою найчастіше стикаються вихователі в дитячих садах в стосунках «вихователі - батьки». Наприклад: мама приходить до тихого часу, а дитині не хочеться йти додому, і тоді мама починає битися в істериці: «Ти мене не любиш! Ти на мене не нудьгував! »І т.д. При цьому мама може почати задавати дитині провокаційні питання, наприклад-хто його ображав в дитячому саду.

  Якщо ви задаєте питання, то дитина повинна дати на нього відповідь. Дитина починає думати, що, можливо, в саду можуть ображати, значить, в саду будуть ображати. І дитина, навіть якщо його ніхто не ображав, може сказати, що мене ображав той і той, тому що цю тему мама йому задала сама.

  Правильні питання, які варто задавати дитині це «хто став твоїми друзями?», «Що ви робили?», «Куди ходили?» І т.п. Подібні питання будуть спонукати дитину до позитивних думок.

  Ще одна з найбільш частих проблем зустрічаються в дитячому саду, це сприйняття дитиною авторитету мами і вихователя. Приводячи дитину в дитячий сад, мама повинна «прибирати свій голос», так як в дитячому саду з дитиною розмовляє вихователь.

  Наприклад, дитина заходить в групу вітається, його приймає вихователь: «Здрастуй Петрику, проходь ...». Але тут мама каже: «Помий ручки, причепурися, потім ти підеш, поїси, а потім порісуешь». В той же час вихователь говорить дитині - підемо на заняття. Але у дитини в голові засіла думка: «Як на занятті, якщо я ще не помалював.» Виходить, що дитина не сприймає вихователя, тому що мама вже сказала, що робити і куди йти. В такому випадку, дитина ніколи не звикне до вихователя, він буде сприймати тільки те, що сказала мама. В результаті дитина починає психувати, вередувати і розриватися між мамою і вихователем. Тому, приходячи в дитячий сад, мама стає «стороннім спостерігачем», передаючи своє лідерство вихователю.

  Буває, що мами, не можуть зупинитися в контролі над дитиною, постійно керуючи їм, а дитині вже пора вчитися самостійно приймати рішення. І він не буде озиратися назад - як на нього подивилася мама. Якщо ж дитина буде постійно відчувати контроль, він заробить собі купу комплексів, які в подальшому будуть заважати йому в дорослому житті.

  Намагайтеся прислухатися і виконувати рекомендації, які вам дають вихователі. Вирішуйте проблеми разом, не треба додумувати щось, краще поговорити з вихователем і разом знайти вихід з тієї чи іншої ситуації.

  Взагалі одним з головних професійних якостей вважається - товариськість. І це вірно, так як вихователям щодня доводиться спілкуватися з великою кількістю людей: колегами, батьками, дітьми, нянями, адміністрацією. Але при всьому різноманітті спілкування, дуже важливо, щоб діти спостерігали високу культуру мовного спілкування. Мало бути товариським, потрібно бути ще й тактовним. Мабуть, рідко, хто з нас замислюється, чи вміємо ми спілкуватися з оточуючими нас людьми. Володіємо ми культурою мовного спілкування. Є ми хорошими співрозмовники. Адже нам здається, що немає нічого простішого, ніж розмовляти зі своїми знайомими, колегами, вихованцями і т.д. Уявіть собі таку ситуацію ...

  Ранок. У вестибюлі дитячого садка чуються голоси самих ранніх маленьких господарів, їх мам і бабусь. Виходить вихователь, привітно з усіма вітається, співчутливо справляється про здоров'я однієї з вихованок, а вже потім нагадує матері про медичній довідці з дозволом дитині відвідувати дитячий сад. Нахиляється до дівчинки і, погладивши її по голові, говорить: "А хлопці зачекалися тебе, все питали, коли ти прийдеш. Ти наче, зросла, поки вдома була ?! Тебе не впізнати! І плаття на тобі нове! "

  Всього кілька фраз, звернених до дитини, і він відчуває себе приголубленим. І розставання з мамою стає справою не важким. А як приємно мамі, що до її дитині проявляють увагу.

  Добре коли і батьки, і вихователь задоволені один одним. Але така ідилія швидше виняток з правил. Що гріха таіть- приводів для конфлікту чимало, причому претензії (найчастіше цілком обґрунтовані) є у обох сторін. Давайте розберемося, що ж не влаштовує обох сторін.

  Що не влаштовує батьків:

  -воспітателі мало займаються дитиною

  -не створюють умов для зміцнення його здоров'я

  - не можуть знайти підхід до дитини, застосовують фізичні покарання

  -погано стежать за малюком (Не витерли ніс, що не переодягли штанці, які не причесали)

  - змушують їсти або, навпаки, не стежать, щоб все з'їдав

  - не вживають заходів щодо "небезпечних" гіперактивних і агресивних дітей, особливо якщо ті кусаються або б'ються.

  Претензії вихователів:

  - батьки приводять в садок дітей абсолютно непідготовленими (без елементарних навичок самообслуговування)

  - нешанобливо ставляться до персоналу, можуть відчитати вихователя при дитині.

  - забувають вчасно оплатити відвідування садка.

  - забувають покласти дитині в шафку змінний одяг, але при цьому обурюються, коли дитина ходить в мокрих колготках.

  - занадто пізно забирають дітей.

  І вже до слова: можливо, варто дати вихователям (якщо ви їм досить довіряєте) добро на деякі педагогічні експерименти, особливо якщо ви в будинку робите те ж саме. Не потрібно питати з вихователів того, чого ви самі наробите. І так само це стосується дітей, не вимагайте від дитини того чого не робите самі. Ви не вішаєте за собою речі, а від дитини вимагаєте акуратності.

  Насправді, разом з дитиною в перший раз за багато-багато років в дитячий сад прийшли і його батьки. Для кого-то це може бути важливим, для кого-то немає, але багато дорослих людей чомусь забувають про те, що залишаючи свою дитину в саду, вони залишають дзеркало, що відбиває батьків, їхнє ставлення до світу і один одному. Про це варто пам'ятати.

  Навіть від самих маленьких дітей вихователь, мимоволі, отримує інформацію про сім'ю малюка.Найчастіше ця інформація абсолютно нешкідлива і, іноді, корисна для вихователя - адже йому необхідно будувати відносини не тільки з дітьми, але і з їх близькими.

  Але: майже про всіх великих домашніх сварках, про з'ясування стосунків за допомогою сили і інших сімейних конфліктах, вихователі, самі того не бажаючи, дізнаються одними з перших.

  Абсолютно безконфліктних сімей не буває, але в ваших силах зробити так, щоб ні дитина, ні ви надмірно не страждали від наслідків якихось сімейних сварок.

  Намагайтеся захищати дітей від публічного з'ясування відносин, це йде на користь і дитині, і вам.

  Дитина це дзеркало, через яке батько бачить вихователя, а вихователь сім'ю.

  Діти, а зокрема дівчинки прийшовши додому дуже люблять пограти в виховательку. Згадайте себе мами, адже ви теж грали в виховательку і вчительку.

  Батьки повинні уважно прислухатися до порад педагога, приймати до уваги його консультації, спостереження та побажання. Якщо дитина бачить хороші, доброзичливі відносини між своїми батьками і вихователями, він набагато швидше адаптується в новій обстановці.

  Приходячи за дитиною, придивляйтеся не тільки до того, з ким і як грає ваша дитина, але і як спілкується з дітьми педагог.

  Ми всі дорослі люди, але часом поводимося як діти. Довіряйте вихователям, більше спілкуйтеся. Якщо все робити спільно, то обов'язково буде хороший результат.

  І будемо сподівається, що разом ми виростимо гідних людей, які не загубляться в сучасному світі.

  Скачати 91,44 Kb.


  Виховна робота в школі

  Скачати 91,44 Kb.