Скачати 11,91 Kb.

Вихователь XXI століття
Дата конвертації27.07.2019
Розмір11,91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації та розробки

Скачати 11,91 Kb.

Ірина Кольчуріна
Вихователь XXI століття

Вихователь XXI Століття

Що б визначити вихователя XXI століття потрібно задати питання, «А який дитина XXI століття?», І «який XXI взагалі?». Якщо XIX століття - століття прогресу, XX століття - століття змін, то XXI століття - століття інформації. Якщо в XIX і XX століттях дитина був огороджений від дорослих, то в XXI столітті, за допомогою телебачення, дитина отримує відповідь на ще не поставлені запитання. У XXI столітті, на відміну від попередніх, не попит народжує пропозицію, а пропозиція породжує попит.

І ось перед нами вимальовується маленька людина з головою, яка переповнена інформацією. Інформація різного ґатунку, різного рівня корисності і свіжості.

І чим більше інформації тече по звивинах людини, тим більше питань він задає. Як казав один філософ: «Чим більше я знаю, тим більше я не знаю».

І, звичайно ж, одна з головних задач вихователя це захистити маленького людини від зайвої інформації і дати правильні відповіді на питання, які виникли в його голові.

І ось він відповідь на питання: «Вихователь XXI століття - людина, ясно володіє якомога більшою кількістю інформації».

Сьогодні суспільство відчуває найглибші і стрімкі зміни за всю свою історію. На зміну колишньому стилю життя, коли одного освіти вистачало на все життя, приходить новий життєвий стандарт: "ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ, ОСВІТА ЧЕРЕЗ ВСЕ ЖИТТЯ:".

Єдиний кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців, розділ «Кваліфікаційні характеристики посад працівників освіти» (МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОССІЙІСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ НАКАЗ від 14 серпня 2009 р № 593)

Посадові обов'язки вихователя:

Здійснює діяльність по вихованню дітей в ОУ;

Сприяє створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості, вносить необхідні корективи в систему виховання дітей;

Здійснює вивчення особистості вихованців, їх схильностей, інтересів, сприяє зростанню їх пізнавальної мотивації і становленню їх навчальної самостійності, формування компетентностей;

Організовує підготовку домашніх завдань;

Створює сприятливу мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного вихованця;

Сприяє розвитку спілкування вихованців;

Допомагає вихованцю вирішувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, батьками (особами, які їх замінюють);

Здійснює допомогу вихованцям у навчальній діяльності, сприяє забезпеченню рівня їх підготовки відповідає вимогам федерального державного освітнього стандарту, федеральним державним освітнім вимогам;

Сприяє отриманню додаткової освіти, через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в установах, за місцем проживання;

... вдосконалює життєдіяльність колективу вихованців;

Дотримується права і свободи вихованців, несе відповідальність за їх життя, здоров'я та безпеку під час навчального процесу;

Проводить спостереження (моніторинг) за здоров'ям, розвитком вихованців, в тому числі за допомогою електронних форм;

Розробляє план (програму) виховної роботи з групою вихованців;

Спільно з органами самоврядування вихованців веде активну пропаганду здорового способу життя;

Працює в тісному контакті з педагогами, педагогом - психологом, іншими педагогічними працівниками, батьками (особами, які їх замінюють) вихованців;

На основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій педагога-психолога планує і проводить з вихованцями з обмеженими можливостями здоров'я корекційно - розвивальну роботу;

Координує діяльність молодшого вихователя;

Бере участь в роботі педагогічних, методичних рад, ін. Формах методичної роботи, в роботі з проведення батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою, в організації та проведенні методичної та консультативної допомоги батькам (особам, що їх замінюють);

Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу;

Забезпечує охорону життя і здоров'я вихованців під час освітнього процесу;

Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Одним з показників професійної компетентності вихователя є його здатність до самоосвіти, яке проявляється в незадоволеності, усвідомленні недосконалості реального стану освітнього процесу і прагненні до зростання, самовдосконалення. Вихователь 21 століття - це гармонійно розвинена, внутрішньо багата особистість, яка прагне до духовного, професійного, загальнокультурного і фізичної досконалості:

- Той, хто вміє, відбирати найбільш ефективні прийоми, засоби та технології навчання і виховання для реалізації поставлених завдань;

- Той, хто вміє, організувати рефлексивну діяльність;

- Він володіє високим ступенем професійної компетентності, педагог повинен постійно вдосконалювати свої знання та вміння, займатися самоосвітою, мати багатогранністю інтересів.

Особливо актуальною проблема самоосвіти педагогів стала в умовах інформаційного суспільства, де доступ до інформації, вміння працювати з нею є ключовими. Інформаційне суспільство характеризується як суспільство знання, де особливу роль відіграє процес трансформації інформації в знання. Тому сучасна система освіти вимагає від вихователя постійного вдосконалення знань. Знання можна отримувати різними способами. На сьогоднішній день педагогам пропонується величезний спектр послуг підвищення кваліфікації: в навчальних закладах - очне навчання, очно - заочне навчання, заочне навчання, на курсах підвищення кваліфікації, семінари і т. Д.

Але, не для кого не секрет, що більшість нових знань і технологій втрачає свою актуальність в середньому вже через п'ять років. Проаналізувавши ситуацію підвищення кваліфікації, я, як старший вихователь прийшла до висновку, що найбільш ефективний спосіб підвищення педагогічної майстерності педагогів - це самоосвіта. Постійна самоосвіта - ось той визначальний актив життя сучасної людини, який допоможе не "відстати від поїзда сучасності".

Інноваційні напрямки методичної роботи:

- маркетингове: вивчення попиту педагогів;

- інформаційне: створення єдиної інформаційної, організаційної, методичної, комунікативної навчально-виховної середовища в ДНЗ;

- соціально-адаптивне: підготовка педагогів до успішного вибудовування професійної кар'єри;

- науково-експериментальне: залучення педагогів в дослідно - експериментальну роботу ДНЗ;

- психолого-педагогічне: психологічна підтримка педагогів

- управлінське: підвищення компетентності педколективу

Професійне зростання педагогів можливий тільки тоді, коли створені в освітньому закладі певні умови. Використовувані діагностичні карти, карти самоосвіти, анкети, дозволяють виявити труднощі в роботі педагогів, їхні потреби. Після ретельного аналізу кожному педагогу, відповідно до його професійними потребами створюються умови для роботи, з науково-педагогічної інформацією використовуючи при цьому періодичну літературу, інформаційно - методичний кабінет, мережу Інтернету. Ми намагаємося зробити можливим трансформацію передового досвіду діяльності наших педагогів на міському, районному та федеральному рівні. Педагоги МДОУ «ЦРР - дитячого садка" Усмішка "беруть участь в регіональних та загальноукраїнських педагогічних конференціях, про що свідчать грамоти та дипломи. У ДОП розроблений моніторинг (Відомості про курсах підвищення кваліфікації педагогів, що дозволяє відстежувати ефективність самоосвіти педагогів, адміністрація МДОУ сприяє формуванню атмосфери творчості та пошуку в педагогічному колективі.

Основними критеріями самоосвіти педагогів є: ефективність професійної педагогічної діяльності (зростання якості освітнього процесу, творче зростання педагогів, впровадження нових педагогічної технологій в освітній процес МДОУ.

Компоненти готовності педагога до самоосвіти:

- Когнітивний

- Мотиваційний

- Організаційний

- Морально - вольовий

Умови в ДОУ для формування мотивації професійного самовдосконалення

Серед мотивів можна виділити:

- мотиви успіху, подолання професійних труднощів, - мотиви, спрямовані на поліпшення матеріального благополуччя, професійного визнання, кар'єрні мотиви та ін.

Умови в ДОУ професійного зростання педагогів

- самообразовательное робота над рефератом на тему;

- Читання методичної, педагогічної та предметної літератури;

- Огляд в Інтернеті інформації по темі;

- Відвідування семінарів, конференцій, занять колег;

- Дискусії, наради, обмін досвідом з колегами;

- Педагогічні ради;

- Лекції по заявкам педагогів;

-тренінги;

- Практикуми;

- Майстер - класи;

- Робота в творчих групах;

- Навчання в педагогічному коледжі і вузі;

- Стажування молодих фахівців у досвідченого колеги;

- Систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;

- Проведення відкритих занять для аналізу з боку колег;

- Вивчення інформаційно-комп'ютерних технологій;

- Спілкування з колегами в МДОУ, місті і в Інтернеті;

- Участь в міських, регіональних і федеральних конкурсах;

- Приміщення своїх розробок на сайтах в Інтернеті

Отримання нової інформації допомагає нашим педагогам вирішувати нові завдання, або з великим успіхом справлятися зі старими. У нашому дошкільному закладі педагоги успішно займаються самоосвітою, яке передбачає розширення і поглиблення професійно-методичних знань і умінь, вдосконалення рівня професійної підготовки.

При організації навчання враховується професійний рівень педагогів, використовуються різні критерії, що дозволяють віднести педагогів до тієї чи іншої групи і відповідно до цього запропонувати напрями і способи навчання.

Самоосвіта неможливо без уміння чітко формулювати мету, конкретизувати проблему і фокусувати свою увагу на головних, значущих деталях, творчо переосмислювати процес навчання і придбані знання, особливе місце в самоосвіті займає здатність до рефлексивного осмислення і пошуку нового.

Форми самоосвіти педагогів

1. Індивідуальна, що припускає самостійну роботу над підвищенням професійного і методичного рівня

2. Колективна, спрямована на активну участь педагогів у методичній роботі МДОУ.

Таким чином, в ДОУ робота над самоосвітою дозволила молодому педагогу успішно адаптуватися, поповнити і конкретизувати свої знання, здійснити глибокий і детальний аналіз що виникають у роботі з дітьми ситуацій. У педагогів розвинена потреба в постійному поповненні педагогічних знань, формується гнучкість мислення, вміння моделювати і прогнозувати виховно -освітній процес, розкривається творчий потенціал.Педагоги володіють навичками самостійної роботи, мають можливість підготуватися і перейти до цілеспрямованої науково-практичної, дослідницької діяльності, що свідчить про більш високому професійному, освітньому рівні, а це, в свою чергу, впливає на якість виховно -освітній процесу і результативність педагогічної діяльності в цілому .Скачати 11,91 Kb.


Вихователь XXI століття

Скачати 11,91 Kb.