• Глава 2. Психолого - педагогічна робота з вивчення та корекції дитячо - батьківських відносин
 • 2.2. Корекційна робота з подолання тривожності у дітей в системі дитячо-батьківських відносин
 • Психодиагностическая карта (5 А клас)

 • Скачати 68,46 Kb.

  Стилі сімейного виховання
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір68,46 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 68,46 Kb.
  х

  З захопленням, гордістю

  З любов'ю і увагою, добрі, прості ставлення-ня

  Попереджаючи-ють всі його вимоги і бажання

  Жорсткі, тре-бовательние

  З любов'ю

  4. Ставлення батьків до оточуючих людей

  Брехня і особі-меріе, невеликий розрахунок і прагнення до дрібної Нажі-ве

  Ставлять себе в приклад і свою дитину

  Живуть життям дитини. Допомагають окру-жающим лю-дям

  Хвалиться своїм дитин-ком

  Роздратування по відношенню до навколишнього щим людям

  Доброго терпе-лівое ставлення-ня до людей з щирістю і любов'ю

  5. Ставлення батьків до моральних цінностей

  Вимога від дітей соблю-дення зовн-них обрядів, значення ко-торих НЕ об'єк-ясняется. З-мання зовнішніх при-лічій в про-вин

  Вимагають фор-мального со-блюдения моральних норм

  Привчають діяти не за шаблоном, а по совісті

  Намагаються ла-лаву і угово-рами зробити їх розумними і слухняними. Дотримуються зовнішнє при-відмінність

  Беспрекослов-ве виконан-ня нравст-ських требо-ваний

  Суворе тре-бованіе дей-ствовать за правилами

  6. Ставлення батьків до розумової діяльності дитини

  Чи не порушено-ють увагу дитини, не спонукають до роздумів-ям. Намагаються усунути та-кі розмірковуючи-ня

  Потакательство всьому, чим не займався, Аби міг виділитися

  Спостерігач-ність, при-вичка до раз-мислення над навколишнім-ські явлени-ями, розумі-ня зв'язку їх внутрішнього

  Чи не спонукає-ся до размиш-леніям і мис-лительного дій, т. К. Розпоряджаючись-ється своїм часом

  Забороняється міркувати, зобов'язаний виконан-няти негайно розпорядження

  Батьки багато бесіду-ють і рассуж-дають

  Стиль сімей-ного вихованням ня

  попустительский

  Состязатель-ний

  розважливий

  Попереджувально вальний

  Контролюю-щий

  Співчуваю-щий

  В.М. Мініяров виділив наступні крайні варіанти стилів сімейного виховання і охарактеризував відповідні їм сім соціально-психологічних типу особистості дитини

  співчуваючий стиль

  Дитина наданий сам собі в силу постійної зайнятості батьків. Батьки не застосовують ні покарань, ні заохочень. Вони люблять дитину, але ніколи не балують. Всі тяготи життя вони поділяють з ним, але по можливості прагнуть уберегти від перевантажень як фізичних, так і психологічних. Їм характерний особистий приклад моральної поведінки, а також навчання дитини морального поведінки на помилках інших. Чи не читають довгих нотацій, їм достатньо подивитися з докором, присоромити, засмутитися. Позитивно ставляться до переваги у вчинках дитини розумових дій, а не емоцій.

  Інтровертований тип особистості дитини

  Чуйний, уважний, правдивий, чесний, ввічливий, врівноважений, спокійний, скромний, сором'язливий, простодушний, простий у спілкуванні з людьми, терплячий, добрий виконувач, схильний до заняття фізичною працею, відповідальний, самокритичний.

  стиль потурання

  Дитині надано безконтрольна свобода дій. Батьки абсолютно байдужі до потреб і запитів дитини і задовольняють тільки ті, які можна задовольнити за рахунок інших людей. Навчаючи виконання правил, вимог батьки діють ситуативно, не знають міри ні в заохоченні, ні в покаранні. Непослідовні в прояві своїх почуттів до дитини. У виборі форм поведінки дитина вільний, але на людях повинен формально дотримуватися правил пристойності. Розумова діяльність дитини пов'язана в основному з пошуком і очікуванням можливого отримання задоволення.

  конформний тип

  Нечесний, хвалькуватий, хитрий, виверткий, відсутня чуйність до людей, витяг з усього особистої вигоди, скупий, жадібний, вимогливий тільки до інших, ябедничество, схильність до пліток, наклепів, байдужість, зовнішня ввічливість, владолюбство, байдужість до аморальним вчинкам інших, підлабузництво , несумлінність.

  змагальний стиль

  Батьки шукають в діях дитини незвичайне, видатне, відмітна від інших дітей. У разі успіху вона може бути винагороджений як захопленими епітетами, так і матеріально. Вчать не здавати завойованих позицій. Батьків мало хвилюють людські якості дитини, головне, як повинен він виглядати в суспільстві. Моральні норми лише для того, щоб комфортно почувати себе серед людей і по можливості вигідно виділитися. Стежать за інтелектуальним розвитком дітей, привчаючи до демонстрації своїх інтелектуальних можливостей, до пошуку моменту їх прояви, а не до глибоких роздумів.

  домінуючий тип

  Самовпевнений, зарозумілий, егоїстичний, перебільшує свої можливості, байдужість до інтересів колективу, зосередженість на власному захисті і все це при високому прояві рухової активності.

  розважливий стиль

  Надають дитині повну свободу дій, щоб дитина шляхом самостійних проб і помилок придбав особистий досвід. Терпляче розповідають і відповідають на всі виникаючі у дитини питання. Вони вважають, що можна обходитися без зовнішніх стимулів активізації дітей. Взаємовідносини рівні і спокійні у всьому. Чітко стежать за тим, щоб гідність дитини ніколи не принижувати. Кожен вчинок дитини батьки обговорюють разом з ним. Відсутність покарання породжує у дітей не страх, а бажання не завдавати шкоди іншим. Батьки багато розмовляють і відповідають на питання дитини, підтримують стійкий інтерес і допитливість, підносять цікаві факти для осмислення їх дитиною.

  Сензитивний тип

  Чутливий, сумлінну, товариський. Властивий самоконтроль, впевненість в собі. Має середні значення по якостям: кмітливість, схильність до ризику, тривожність і низькі по якостям: збудження, домінування, соціальна сміливість, напруженість.

  попереджувальний стиль

  Батьки вважають, що дитина не повинна діяти самостійно. Дитина повністю позбавлений активної діяльності і є пасивним, постійно розважають батьками. Таке обмеження пов'язане зі страхом батьків за дитину. Ніколи в дошкільному віці не карають, навпаки відчувають почуття провини перед дитиною, якщо він вередує. Безмірна любов батьків до дитини штовхає їх на самий витончений шлях нескінченного прояви любові і ласки. Панують вседозволеність і потурання, дитині прощається все витівки.

  інфантильний тип

  Несамостійний, нездатний до прийняття рішень, діє лише за чиїм-небудь вказівкою, байдужі й холодні, байдужі і байдужі до труднощів і проблем сім'ї, колективу, безпорадні, обережні, стримані в діях і словах, старанні за умови контролю, пасивні, безвідповідальні, які не впевнені в своїх силах, неорганізовані, недисципліновані, безініціативні.

  контролюючий стиль

  Батьки представляють обмежену свободу дій, суворо контролюючи вихід дій дитини за рамки батьківських уявлень. Часто карають за неправильну поведінку, починаючи з командно - наказного тону, переходять до крику, постановці в кут, покаранням ременем, забороною на задоволення потреб дитини, вважаючи, що за один і той же проступок міра покарання повинна постійно зростати. Пестять дитину дуже рідко, в основному пред'являють до нього високі вимоги. «Дитина - мішень», на якого сиплються всі шишки.

  тривожний тип

  Запальний, підозрілий і обережний у взаєминах з людьми, нетерплячий, сумлінну, із заниженою самооцінкою, прагнути надати допомогу товаришеві. Захищає товаришів і своїх близьких. Зосередженість на особистому захисті, вимогливість до інших, невпевненість в собі, негативне ставлення до критики, відсутність ініціативи.

  гармонійний стиль

  Він є синтезом попередніх стилів виховання, вбираючи в себе те найкраще, що описано в попередніх стилях виховання.

  Від ставлення до дитини батька і матері, від задоволення його психічних потреб багато в чому залежить виникнення і розвиток певного типу поведінки людини протягом життя.

  Тому в житті кожної людини батьки відіграють велику і відповідальну роль. Вони дають перші зразки поведінки. Дитина наслідує, і прагнути бути схожим на матір і батька. Коли батьки розуміють, що багато в чому від них самих залежить формування особистості дитини, то вони поводяться так, що всі їхні вчинки і поведінка в цілому сприяють формуванню у дитини тих якостей і такого розуміння людських цінностей, які вони хочуть йому передати. Такий процес виховання можна вважати цілком свідомим, так

  як постійний контроль над своєю поведінкою, за ставленням до інших людей, увага до організації сімейного життя дозволяє виховувати дітей у найбільш сприятливих умовах, що сприяють їх всебічному і гармонійному розвитку.

  Глава 2. Психолого - педагогічна робота з вивчення та корекції дитячо - батьківських відносин

  2.1. Діагностика дитячо - батьківських відносин у родині

  Мета: вивчити особливості розвитку дитячо-батьківських відносин у родині

  завдання:

  1.Определить рівень знань і уявлень у батьків про завдання, зміст і методи виховання дітей.

  2.Визначити задоволеність своїм становищем в сім'ї самого дитини.

  3.Виясніть батьківське ставлення до дитини.

  Методику дослідження склали дві групи методів. Перша група методів спрямована на вивчення положення дитини в сім'ї.

  При роботі з дітьми ми використовували такі методи:

  рисунковий тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (Р. Бернс і С. Коуфмана);

  методика "Незакінчені речення".

  Друга група методів спрямована на виявлення знань батьків про дитину і вивчення батьківських відносин з дітьми. При роботі з батьками нами були використані наступні методи:

  -анкетування;

  -тестування: "Батьківське ставлення до дітей" (А.Я. Варга, В. В. Столін).

  Дослідження проводилося на базі ДНЗ № 23 м Майкопа. Нами було обстежено 30 дітей старшого дошкільного віку та їх сім'ї.

  Свою роботу ми почали з обстеження дітей. Для цього використовували тест Р. Бернса і С. Коуфмана "Кінетичний малюнок сім'ї".

  Мета: - дослідження міжособистісних стосунків у сім'ї (очима дитини);

  Виявлення відносин в родині, що викликають тривогу у дитини.

  Методика проведення:

  Дитині пропонується аркуш паперу, олівці. Ставиться умова: необхідно намалювати свою сім'ю так, щоб її члени були чимось зайняті

  Формативного особливостями вважається якість зображення: ретельність промальовування чи недбалість в малюванні окремих членів сім'ї, барвистість зображення, положення об'єктів на аркуші, заштріхованность, розміри.

  Змістовними характеристиками малюнка є: зображення діяльності членів сім'ї, їх взаємне розташування по відношенню один до одного і до дитини, присутність або відсутність членів сім'ї і самої дитини, а також співвідношення людей і речей на малюнку.

  Аналіз результатів малюнків здійснювався за такими показниками:

  1.Наличие занепокоєння у дітей про ставлення до них дорослих.

  2.Емоціональное напруга і дистанція.

  3.Діскомфорт.

  4. Наявність ворожості по відношенню до дорослих.

  На підставі цих показників виявили рівні впливу сімейних відносин на дитину.

  До високого рівня дитячо-батьківських відносин відносимо малюнки, де дитині комфортно в сім'ї, на малюнку присутні всі члени сім'ї, в центрі малюнка - сама дитина в оточенні батьків; зображує себе і батьків ошатними, ретельно промальовує кожну лінію, на обличчях дорослих і дитини - посмішка, простежується спокій у позах, рухах.

  Середній рівень дитячо-батьківських відносин: відсутність кого-небудь з членів сім'ї, наявність занепокоєння, дитина малює себе сумним, далеко від батьків, наявність ворожості по відношенню до дорослих через штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла (рук, рота).

  Низький рівень дитячо-батьківських відносин: наявність одного з батьків з предметом, загрозливим для дитини (ремінь), залякане вираз обличчя дитини, відчуття емоційної напруги через використання в малюнку темних фарб.

  Наявність ворожості по відношенню до батьків простежується через промальовування таких деталей, як розведені руки, розчепірені пальці, вискалений рот і т.д.

  Аналіз малюнків показав, що з 30 сімей до високого рівня дитячо-батьківських відносин можна віднести тільки 9 сімей (30%).

  Як приклад розберемо кілька малюнків. Настя С. поміщає себе в центр в оточенні тата і мами. Зображує себе і батьків веселими, щасливими, все лінії чітко промальовує, на малюнку багато квітів. Все це свідчить про благополуччя в дитячо-батьківських відносинах.

  На малюнку Галі К. зображена вся родина за вечерею. На обличчях дорослих і дитини - усмішки, лінії чітко промальовані, в позах дорослих і дитини простежується спокій. За малюнком видно, що дівчинці в цій сім'ї комфортно і затишно.

  До середнього рівня дитячо-батьківських відносин можна віднести 15 сімей (50%). Як приклад розглянемо малюнок Артема З. Дитина намалював усю родину, всі члени сім'ї посміхаються, крім самого Артема (у нього взагалі відсутній рот). Руки у всіх розставлені в сторони. Все говорить про те, що дитині не дуже комфортно в цій родині.

  До низького рівня дитячо-батьківських відносин ми віднесли 6 сімей (20%). Розглянемо як приклад малюнок Ігоря Р. Хлопчик зобразив тільки себе і тата, вони досить віддалені один від одного, що говорить про почуття знедоленості. Крім цього, тато займає досить агресивну позицію: пуки кинуто убік, пальці довгі, підкреслені. Мама на малюнку відсутній. Аналізуючи цей малюнок, можна зрозуміти, що дитина не задоволений своїм становищем у сім'ї і ставленням до нього батьків.

  Після того, як діти намалювали сім'ю, ми запропонували ряд питань, відповіді на які дозволили нам виявити причини, що викликають у дітей тривожність у системі дитячо-батьківських відносин:

  -фізичне покарання;

  -відсутність спілкування з батьками;

  -неблагополучная обстановка в сім'ї (алкоголізм одного з батьків);

  -Спілкування з дитиною на підвищених тонах.

  Результати тесту представлені в діаграмі 1.

  Діаграма 1.

  Умовні позначення:

  - високий рівень дитячо-батьківських відносин (9 дітей)

  - середній рівень дитячо-батьківських відносин (15 дітей)

  - низький рівень дитячо-батьківських відносин (6 дітей)

  За результатами цього тесту ми можемо судити, що далеко не у всіх сім'ях панує атмосфера позитивних дитячо-батьківських відносин. В основному вони носять змінний характер.

  Отже, нами було виявлено 6 дітей, не задоволені своїм становищем у сім'ї. 15 дітей часто відчувають дискомфорт, хоча і задоволені.

  В результаті попередньої діагностики ми припустили, що цих дітей не влаштовують взаємини з батьками.

  Методика "Незакінчені речення".

  Мета: Отримати додаткові відомості про ставлення батьків до дітей і дітей до батьків, виявити причини, що викликають тривожність у дітей.

  Методика проведення:

  Дітям пропонується закінчити ряд пропозицій без попереднього обдумування. Опитування ведеться в швидкому темпі, щоб дитина відповідав би перше, що прийде в голову (Додаток 1).

  Результати цього обстеження допомогли нам виявити відносини дітей до батьків. Позитивні відносини спостерігаються у 9 дітей (30%).

  Так, Світлана В. відповіла: "Мій тато дуже веселий", "Моя мама і я любимо куховарити"; Сергій А .: "Моя мама добра", "Мій тато і я граємо в конструктор"; Стас В .: "Моя мама цілує мене".

  Негативні відносини відчувають 6 дітей (20%).

  Так, Вадим К. відповів: "Думаю, що моя мама рідко обіймає мене; Ігор Р .:

  "Моя мама лається"; Артем А .: "Я відчуваю себе щасливим, коли мій тато їде".

  У 50% випадках діти іноді відчувають емоційний дискомфорт в сім'ї. Так, Ганна З. пояснила: "Мій тато і я ніколи не граємо", "Ми з мамою любимо гуляти".

  Хороші взаємини склалися в 9 сім'ях (30%): Настя С., Денис П., Альоша К., Поліна К., Світлана В., Сергій А., Стас В., Катя П., Наташа Б.

  Так, Денис П. сказав: "Коли йдуть з дому мама і тато, я сумую"; Катя П .: "Я граю вдома з мамою і татом. Вони мене люблять ".

  У 21 сім'ї (70%) дітей не влаштовують відносини з обома батьками або з одним з них. Руслан М .: "Коли я шумно граю, тато кричить на мене"; Аня К .: "Мене мама часто карає за те, що я не граю з братиком"; Ігор Р .: "Коли йдуть з дому мама і тато, я боюся залишатися один".

  За результатами нашого дослідження нами були виявлені причини, що викликають тривожність у дитини:

  -страх фізичного покарання;

  -страх залишитися вдома одному;

  -відсутність батьківської ласки;

  -крікі батьків за проступки.

  Дані прояви спостерігалися у відповідях у 21 дитини (70%). З них у 15 (50%) - спостерігалася наявність деяких причин, що викликають тривожність. У 6 дітей (20%) були відзначені всі ці причини і лише в 9 (30%) випадках тривожність не спостерігалося.

  За результатами даної методики можна зробити висновок, що в багатьох сім'ях діти відчувають тривожність у відносинах з батьками, між ними немає взаєморозуміння.

  Для обстеження батьків була розроблена анкета з 10 питань (Додаток № 1).

  Мета: виявити рівень знань і уявлень у батьків про виховання дитини шестирічного віку.

  Методика проведення:

  Батькам було запропоновано відповісти на питання, які дозволили нам виявити рівень їх знань. Обробка результатів показала, що з 30 батьків тільки четверо (13%) мають досить повні знання про виховання дітей шостого року життя. Наприклад, мама Галі К. знає, як треба правильно виховувати дитину, що для цього потрібно зробити, як будувати відносини з дитиною, регулювати своє емоційне ставлення та поведінку.

  Двадцять чоловік (67%) мають недостатньо знань про дитину, виділяють ту чи іншу сторону в її вихованні.

  У трьох батьків (10%) часткові, уривчасті знання про дитину і його вихованні. А троє батьків (10%) зовсім відмовилися від відповідей, що говорить про їх необізнаності з даного питання.

  Таким чином, ми констатуємо, що більшість батьків не володіють достатнім рівнем знань про особливості віку свою дитину, про форми, способи, методи виховання.

  Для виявлення батьківського ставлення до дітям було запропоновано тест-опитувальник батьківського ставлення А.Я. Варга, В.В. Столина.

  Мета: вивчити виявлення батьківського ставлення до дітей.

  Методика проведення:

  Батькам було запропоновано бланки з питаннями (61 питання). На кожне питання передбачався або позитивний, або негативний відповідь.

  Підставою для оцінки служив ключ до опитувальником, який дозволив виявити рівень батьківських відносин.

  На наш погляд, найбільш оптимальним є такий рівень батьківських відносин, як кооперація - це соціально бажаний образ батьківського поведінки. Батько високо оцінює здатності свою дитину, відчуває почуття гордості за нього, заохочує ініціативу і самостійність, намагається бути з ним на рівних.

  До нейтральному рівню можна віднести стосунки на кшталт "симбіоз" і "маленький невдаха". Батько бачить свою дитину молодше в порівнянні з реальним віком, прагне задовольнити його потреби, захистити від труднощів і неприємностей життя, не надає йому самостійності.

  До негативного рівня батьківських відносин ми віднесли такий тип батьківських відносин, як відкидання і "авторитарна гіперсоціаліза-ція". Батько сприймає свою дитину поганим, непристосованим. Вимагає від нього беззастережного послуху і дисципліни. Здебільшого відчуває до дитини злість, роздратування, досаду.

  Проаналізувавши відповіді батьків, ми отримали наступну картину батьківського ставлення до дітей: Оптимальні батьківські відносини до дитини спостерігаються в 10 сім'ях (33%).До нейтральному рівню можна віднести 14 сімей (47%). Батьківські відносини, які носять негативний характер, проявляються в шести сім'ях (20%).

  За результатами цієї методики ми бачимо, що більшість сімей використовують неефективні відносини з дитиною, що призводить до розростання тривожності у дітей.

  Порівнюючи дані за цією методикою і результати тестів, спрямованих на обстеження дітей, ми виявили, що порушення в батьківських відносинах до дітей впливають на їхній емоційний стан, зокрема, на прояв тривожності.

  Таким чином, в результаті проведеного дослідження, підсумовуючи отримані результати, ми виділили рівні дитячо-батьківських відносин у родині. Критеріями визначення рівнів дитячо-батьківських відносин для нас з'явилися:

  · Дитячі відносини до батьків;

  · Знання батьків про виховання дитини;

  · Батьківські ставлення до дітей.

  Високий рівень - характеризується достатнім обсягом знань і уявлень батька вихованням дитини. Дитина в сім'ї відчуває себе комфортно і затишно. Батьки поважають свою дитину, схвалюють його інтереси і плани, намагаються в усьому допомогти йому, заохочують його ініціативу і самостійність.

  Середній рівень - характеризується недостатнім обсягом знань і уявлень батька вихованням дитини. Батьки порушують взаємини з дітьми, дитина відчуває себе самотнім, вони не надають йому самостійності.

  Низький рівень - характеризується незнанням батьків про виховання дітей. Дитина не задоволений своїм сімейним станом, відчуває підвищену тривожність. Батьки сприймають свою дитину поганим, непристосованим, невдахою, відчувають по відношенню до дитини дратівливість і образу.

  Результати обстежень представлені в діаграмі 2.аграмма 2.

  Умовні позначення:

  - високий рівень (9 дітей)

  - середній рівень (15 дітей)

  - низький рівень (6 дітей)

  Результати проведеного нами дослідження показали, що середній і низький рівні в розвитку дитячо-батьківських відносин викликають особливу увагу, так як в стосунках батьків з дітьми простежуються якісь порушення, які позначаються на появі у дітей тривожності.

  На наш погляд, причинами, які призвели до зростання тривожності у дітей, є те, що:

  у батьків не сформоване повне уявлення про виховання дитини;

  дитина не відчуває себе затишно і комфортно в сім'ї (він не задоволений своїм становищем у сім'ї);

  діти ростуть в умовах дефіциту добра, ласки, любові; бояться покарання;

  в сім'ї - несприятлива обстановка; надмірна опіка.

  Для подолання тривожності у дітей, викликаної порушеннями в дитячо-батьківських відносинах, нами була складена програма, спрямована на їх корекцію.

  2.2. Корекційна робота з подолання тривожності у дітей в системі дитячо-батьківських відносин

  Мета корекційної програми:

  створення психолого-педагогічних умов для подолання тривожності у дітей через корекцію дитячо-батьківських відносин;

  апробування ефективних форм роботи з батьками, спрямованих на підвищення педагогічної грамотності.

  завдання:

  Формування знань про психолого-педагогічних особливостях дитини шостого року життя.

  Формування позитивних взаємин між батьками і дітьми.

  Корекція тривожності у дітей в системі дитячо-батьківських відносин.

  ЕТАПИ

  ФОРМИ І ЗМІСТ РОБОТИ

  БАТЬКИ

  ДІТИ

  1.Пропедевтіческій етап.

  мета:

  - зняття тривожності і напруженості у відносинах між батьками і дітьми;

  підвищення впевненості у власних силах;

  усунення негативних емоцій.

  (Одне заняття).

  Вступний етап.

  Мета: підвищити психолого-педагогічну грамотність батьків; розвивати вміння, спрямовані на спілкування дітей з батьками. (Три заняття).

  Спільні дитячо-батьківські заняття

  Знайомство з батьками та дітьми в колі:

  Всі учасники стають в коло і беруться за руки. Ведучий пропонує кожному назвати себе і розповісти про себе те, що вважає важливим, щоб знали про нього інші (ким працює, ніж любить займатися і т.д.).

  Психологічні ігри та вправи, спрямовані на релаксацію.

  ( "Компліменти", "Чарівний клубок").

  1.Изучение психолого-педагогічної 1.Проведение етичних бесід на теми:

  літератури: (Мухіна "Шестирічна" Сімейне свято "," Як бути ввічливим ").

  2.Просмотр відеофільму: "шестирічки, який ти?" 2.Рісункі дітей, що відображають сім'ю і кожного батька окремо.

  3.Родітельское збори на тему:

  «Складання оповідань про сім'ю»

  "Ми і наші батьки. сімейні

  лінії ".

  Корекційна програма була спрямована на роботу з батьками і дітьми. Зміст роботи реалізовувалося через ряд етапів:

  · Пропедевтичний;

  · вступний;

  · Розвиває;

  · Контрольно-оцінний.

  На формуючому етапі в дослідженні взяло участь 20 батьків та 20 дітей (зміст корекційної роботи зазначено в таблиці 3).

  ЕТАПИ

  БАТЬКИ

  ДІТИ

  3. Розвиваючий етап.

  Мета: Формувати вміння спілкуватися

  з дітьми, будувати правильні взаємодії відносини, оцінювати дітей соответст- венно їх можливостям. Способство- вать усунення тривожності у дітей через спільну діяльність з роди- ками.

  (4 заняття)

  1.Діскуссіі: 1. Вправа "Розкажи свої страхи"

  "Роль батьківських очікувань. Що 2. Малювання на тему "Розкажи свій

  вони можуть спровокувати і породити страх ".

  у дітей? "," Як наші страхи

  стають страхами наших дітей ".

  2. Створення і дозвіл

  педагогічних ситуацій.

  Складання характеристик на

  свою дитину.

  Спільні дитячо-батьківські заняття. Виготовлення виробів з природного матеріалу. Психологічні ігри: "Сіамські близнюки", "Сліпий і провідник".

  4.Контрольно-оцінний етап.

  Мета: Аналіз взаємовідносин,

  Емоційного контакту між

  дітьми та їх батьками.

  (2 заняття)

  ПРОГРАМА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

  Хід корекційної роботи:

  Перший етап, спрямований на встановлення доброзичливих відносин з батьками і дітьми, почався зі знайомства. Ведучий назвав своє ім'я і розповів про себе і запропонував зробити те ж саме іншим. Під час проведення ігор не всі батьки і діти були розкуті. Мама Ігоря М. взагалі відмовилася від гри.

  Загальне враження від заняття у батьків і дітей позитивне.

  На другому етапі батьки були більш активні, з інтересом прослухали лекцію про психологічні особливості дітей шестирічного віку. Вони відзначили актуальність цієї теми. Перегляд фільму викликав емоційний відгук, багато батьків подивилися на дітей іншими очима.

  Проведене батьківські збори допомогло зрозуміти багатьом батькам, що вони виховують своїх дітей так само, як виховували колись їх самих, усвідомили свої помилки у вихованні.

  Діти також брали активну участь в бесідах. Всі із задоволенням розповідали про свята, які вони відзначають сім'єю. Більшість дітей люблять "Новий рік" і "День народження". Руслан М. сказав: "Я найбільше люблю Великдень, ми з мамою фарбуємо дуже гарні яйця".

  На третьому етапі всі батьки брали активну участь в дискусії. Велося активне обговорення під час вирішення педагогічних ситуацій. Більшості батьків не склало труднощів охарактеризувати свою дитину.

  Для виявлення дитячих страхів, для розвитку вміння говорити про свої негативні переживання відкрито з дітьми провели вправу "Розкажи свої страхи". Спочатку діти не наважувалися говорити, чого вони бояться, але після розповіді ведучого про свої дитячі страхи діти включилися в розмову і розповіли свої страхи. Тільки Руслан М. сказав: "Я не знаю, чого я боюся!". У малюванні своїх страхів діти із задоволенням брали участь.

  На спільному дитячо-батьківських занятті було виготовлено багато цікавих виробів. Було видно, що дітям дуже подобається спільна робота з батьками. Дуже красиву птицю зробили Вадим К. разом зі своїм татом. Після виготовлення виробів була організована виставка.

  В іграх також брали участь всі із задоволенням. Тільки мамі Ігоря Р. здалося, що вправи, які виконує її син, занадто складні, і вона відмовилася від них, що викликало негативну реакцію у дитини.

  В основному заняття на цьому етапі проходили в теплій і дружній обстановці.

  На четвертому етапі батьки ділилися враженнями про проведені заняттях. Вони прийшли до спільної думки, що стали по-іншому дивитися на своїх дітей, переглянули свої відносини з ними, стали звертати увагу на свою дитину як на особистість.

  Папа Вадима К.сказав: "Мені так сподобалися ваші заняття, я відкрив багато нового для себе, зрозумів, в чому ми допускали помилки при вихованні свого сина. Тепер у нас вдома сприятлива атмосфера і нашу сім'ю можна назвати щасливою ".

  Діти з великою любов'ю робили подарунки у вигляді малюнків для своїх батьків.

  В результаті ми провели спортивне свято для дітей і батьків, який пройшов в дуже веселій обстановці.

  Все закінчилося чаюванням. Батьки і діти ділилися своїми позитивними емоціями. Мама Ані До сказала: "Ми всі стали однією великою дружною сім'єю".

  Таким чином, корекційні заняття дозволили встановити більш теплий емоційний контакт між батьками та дітьми, сприяли закріпленню доброзичливості і розуміння в їхніх взаєминах.

  На наш погляд, найбільш ефективними формами роботи були дискусії, так як кожен висловлював свою думку і всією групою знаходили найбільш оптимальне рішення проблеми: програвання педагогічних ситуацій, тому що з боку можна краще побачити і усвідомити помилки, які ти сам допускаєш; спільні заняття з дітьми - вони зближують батьків і дітей, допомагають краще зрозуміти один одного.

  висновок

  Світова практика психологічної допомоги дітям і їх батькам показує, що навіть дуже важкі проблеми виховання цілком вирішувані, якщо вдається відновити сприятливий стиль спілкування в сім'ї.

  Головні риси цього стилю визначаються основними положеннями гуманістичної психології. К. Роджерс назвав його «Особистісно центровані», тобто, яке ставить у центр уваги особистість тієї людини, з якою ти зараз спілкуєшся.

  Стиль батьківського взаємини мимоволі відбивається в психіці дитини. Це відбувається дуже рано, ще в дошкільному віці, як правило, несвідомо. На стиль ж виховання, як показали результати проведеного нами дослідження, впливають особистісні якості батьків.

  Ставши дорослим, людина відтворює стиль виховання як природний. Таким чином, з покоління в покоління відбувається соціальне наслідування стилю спілкування і виховання. Звідси випливає висновок, що батьків треба не тільки просвіщати, а й навчати способам правильного спілкування з дітьми, коректуючи особистісні якості батьків, що відноситься головним чином до сфери «Я».

  Хотілося б ще відзначити, що не менше цікавим було б порівняти стилі взаємодії батьків і матерів, так як існує відмінності як рис характеру, так і стилів ставлення до дитини по гетерогенному ознакою.

  Результати дослідження показали, що краще проводити обстеження батька і матері, що становлять сімейну пару, для того щоб намалювати більш об'єктивну картину виховання в сім'ї, вплив обох батьків на формування особистості дитини, щоб робота з надання допомоги сім'ї була більш плідною.

  Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що тривожність - серйозний емоційний бар'єр, який ускладнює життя дитини.

  Тривожність впливає на психічне здоров'я дітей.

  Процес особистісного становлення здійснюється на етапі дошкільного дитинства.

  Однією з основних причин дитячої тривожності є порушення дитячо батьківських відносин. Це в основному походить від того, що батьки недостатньо знають психологічні особливості своєї дитини, використовують методи виховання своїх батьків.

  Результати виконаної роботи довели достовірність висунутої нами гіпотези. Саме створення обстановки емоційного комфорту і психічного благополуччя в родині, накопичення знань батьків про психологічні особливості даного віку, про форми і методи дитячого виховання, комплексне використання засобів і методів психолого-педагогічної корекції сприяло значному поліпшенню дитячо-батьківських відносин і зниження рівня дитячої тривожності.

  література

  1. Бене Є. Дитячий тест Діагностика емоційних відносин в сім'ї »// Сімейна психологія й сімейна терапія. - 1999. - №2. - С. 14 - 41.

  2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри. - СПб .: Лениздат, 1992. - 400с.

  3. Бруменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Статево-психологічне консультування. Проблеми психічного розвитку дітей. - М., 1991. - 300с.

  4. Варга А.Я. Роль батьківського відносини в стабілізації дитячої невротичної реакції (на прикладі енурезу) // Вісник МГУ. Психологія. 1985. №4.

  5. Ю. В. Спілкуватися з дитиною. Як? - М., 2000. - 240с.

  6. Гозман Л.Я., Шлягіна Є.І. Психологічні проблеми сім'ї // Питання психології - 1985. - №2. - С. 186 - 187.

  7. Голод С.І. Стабільність сім'ї. - Л .: Наука, 1984. - 136с.

  8. Гордон Т. Р. Е. Т. Підвищення батьківської ефективності. - Екатеренбург: АРД ЛТД, 1997. 150с.

  9. Гребенников І.В. Виховний клімат сім'ї. - М .: Знание, 1976. - 40с.

  10. Дем'янов Ю. Г. Основи психопрофілактики і психотерапії. - СПб., 1999. - 224с.

  11. Джайнотт Х. Батьки і діти // Знання. - 1996. - №4. - С. 17 - 29.

  12. Захаров А. И. Неврози в дітей і психотерапія. - СПб., 1998. -336с.

  13. Захаров А.І. Психотерапія неврозів у дітей підлітків. М., 1982.

  14. Клінічні та організаційні основи реабілітації психічних хворих / Под ред. М.М.Кабанова, К. Вайзе -. М., 1980.

  15. Козловська Г. В. Порушення психічного розвитку у дітей раннього віку в умовах шизофреногенная сім'ї // соціокогнітивний розвиток дитини в ранньому дитинстві. - М., 1995. - 214с.

  16. Костицький В. І. Ці важкі майже нормальні родини // Сім'я і школа. 1979. - №8. - С. 32.

  17. Кемпбелл Р. Як насправді любити дітей. Не тільки любов. - М .: Знание, 1992. - 190 с.

  18. Марковська І. М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб., 2000. - 150с.

  19. Міжособистісні відносини дитини від народження до семи років. / Под ред. Е. О. Смирнової. - М., 2001. - 240с.

  20. Мініяров В. М. Психологія сімейного виховання. - Воронеж, 2000. - 256с.

  21. Навайтес Г. Сім'я в психологічній консультації. - М.-В., 1999. - 224с.

  22. Обухова Л.Ф. Дитяча психологія: теорії, факти, проблеми. - М., 1995. - 360 с.

  23. Папп П. Сімейна терапія і її парадокси. - М .: Незалежна фірма «Клас», 1998. - 288с.

  24. Пезешкіан Н. Позитивна сімейна психотерапія: родина як псіхотерапевт.- М., 1993. - 380с.

  25. Петровська Л. А. Компетентність зі спілкуванням: Соціально-психологічний тренінг. - М., 1989.-200С.

  26. Петровський А. В. Діти і тактика сімейного виховання. - М .: Знание. 1981. - С. 95.

  27. Популярна психологія для батьків. / Под ред. А. А. Бодалева. - М., 1989. - 380с.

  28. Практична психодіагностика. / Под ред. Д. Я. Райгородського. - Самара, 1998. 672с.

  29. Психокорекційна і розвиває роботу з дітьми. / Под ред. Дубровиной. - М., 1999. - 160с.

  30. Психологія. Підручник. - М .: Проспект, 1998. - 584с.

  31. Рояк А.А. Психологічний конфлікт і особливості індивідуального розвитку особистості дитини. - М .: Педагогіка, 1988. - 120 с.

  32. Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. - М., 1989. - 300с.

  33. Сатир В. Психотерапія сім'ї. - СПб., 2000. - 283с.

  34. Сім'я в психологічній консультації. / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М .: Педагогіка, 1989. - 208с.

  35. Сідаренко Е. А. Досвід реоріентаціонного тренінгу. - СПб., 1995. - 205с.

  36. Столін В.В. Самосвідомість особистості. М., 1983.

  37. Теорія особистості в західно-європейської та американської психології. / Под ред. Д.Я. Райгородського. - Самара, 1996. - 480с.

  38. Хоментаускас Г. Т. Сім'я очима дитини. - М .: Педагогіка, 1989. - 160с.

  39. Ейдеміллер Е. Г. Методи сімейної діагностики і психотерапії. - М. - СПб., 1996. - 365с.

  40. Ейдеміллер Е. Г., Юстицкий В.В. Аналіз сімейних відносин підлітків при психопатіях, акцентуаціях характеру, неврозах і неврозность станах. - М., 1994. - 96с.

  41. Ейдеміллер Е.Г., Юстицкис В. Психологія та психотерапія сім'ї. - СПб .: Пітер, 1999. -656с.

  Додаток № 1

  АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ ПО ВИЯВЛЕННЯ

  РІВНЯ ЗНАНЬ про дитину

  1.Який Ваша дитина? (Впевнений, нерішучий і т.д.)

  2.Наскільки самостійний Ваша дитина?

  3.Замикается Ваша дитина після зауважень?

  4.Насколько контактний з оточуючими ваша дитина?

  5.Является Ваша дитина "кумиром сім'ї"?

  6. Що в Вашому дитини вас дратує; як ви з цим справляєтеся?

  7. Як ведете діалог з дитиною? Чи відповідаєте на нескінченні "Чому"?

  8.Наказиваете Ви дитини, і як дитина реагує на це?

  9.Даёте ви дитині можливість висловитися, навіть якщо міркування здаються Вам дурними?

  10.Решаете ви з ним його проблеми?

  Додаток № 3.

  ТЕСТ-опитувальник БАТЬКІВСЬКОГО ВІДНОСИНИ

  (А.Я. ВАРГА, В. В. Столін)

  Інструкція: "Уважно прочитайте твердження, проти кожного поставте відповідь" вірно ", якщо воно збігається з вашим ставлення до своєї дитини, або" не вірно ", якщо не збігається.

  1. Я завжди співчуваю своїй дитині.

  2.Я вважаю своїм обов'язком знати все, що думає моя дитина.

  3.Я поважаю свою дитину.

  4.Мне здається, що поведінка моєї дитини значно відхиляється від норми.

  5.Нужно довше тримати дитину в стороні від реальних життєвих проблем, якщо вони його травмують.

  6.Я відчуваю до дитини почуття розташування.

  7.Хорошіе батьки захищають дитину від труднощів життя.

  8.Мой дитина часто неприємний мені.

  9.Я завжди намагаюся допомогти моїй дитині.

  10.Бивают випадки, коли знущальне ставлення до дитини приносить йому велику користь.

  11.Я відчуваю досаду стосовно своєї дитини.

  12.Мой дитина нічого не доб'ється у житті.

  13.Мне здається, що потішаються над моєю дитиною.

  14.Мой дитина часто робить такі вчинки, які крім презирства, нічого не варті.

  15.Для свій вік моя дитина трошки незрілий.

  16.Мой дитина поводиться погано спеціально, щоб дошкулити мені.

  17.Мой дитина вбирає в себе все погане, як "губка".

  18.Моего дитини важко навчити хорошим манерам при всьому старанні.

  19.Ребёнка слід тримати в суворих рамках, тоді з нього виросте порядна людина.

  20.Я люблю, коли друзі моєї дитини приходять до нас в будинок.

  21.Я беру участь у своїй дитині.

  22.К моїй дитині "липне" все погане.

  23.Мой дитина не доб'ється нічого в житті.

  24.Когда в компанії знайомих говорять про дітей, мені трошки соромно, що моя дитина не такий розумний і здібний, як би мені хотілося.

  25.Я шкодую своєї дитини.

  26.Когда я порівнюю свою дитину з однолітками, вони здаються мені дорослішим і з поведінці, і з судженням.

  27.Я із задоволенням проводжу з дитиною весь вільний час.

  28.Я часто шкодую про те, що моя дитина росте і дорослішає, і з ніжністю згадую його маленьким.

  29.Я часто ловлю себе на ворожому ставленні до дитини.

  30.Я мрію про те, щоб моя дитина досяг всього того, що мені не вдалося в житті.

  31.Родітелі повинні пристосовуватися до дитини, а не тільки вимагати цього від нього.

  32.Я намагаюся виконувати всі прохання моєї дитини.

  33.Прі прийнятті сімейних рішень слід враховувати думку дитини.

  34.Я дуже цікавлюся життям моєї дитини.

  35.В конфлікті з дитиною я часто можу визнати, що він по-своєму правий.

  36.Деті рано дізнаються, що батьки можуть помилятися.

  37.Я завжди зважаю на дитиною.

  38.Я відчуваю до дитини дружні почуття.

  39.Основная причина капризів моєї дитини - егоїзм, упертість і лінь.

  40.Невозможно нормально відпочити, якщо проводити відпустку з дитиною.

  41.Самое головне, щоб у дитини було спокійне і безтурботне дитинство.

  42.Іногда мені здається, що моя дитина не здатна ні на що хороше.

  43.Я поділяю захоплення своєї дитини.

  44.Мой дитина може вивести з себе кого завгодно.

  45.Я розумію засмучення своєї дитини.

  46.Мой дитина часто дратує мене.

  47.Воспітаніе дитини - суцільна нервування.

  48.Строгая дисципліна в дитинстві розвиває сильний характер.

  49.Я не довіряю своїй дитині.

  50.За суворе виховання діти дякують потім.

  51.іногда мені здається, що ненавиджу свою дитину.

  52.В моєму дитині більше недоліків, ніж переваг.

  53.Я поділяю інтереси своєї дитини.

  54.Мой дитина не в змозі що-небудь зробити самостійно, а якщо і зробить, то обов'язково не так.

  55.Мой дитина виросте непристосованим до життя.

  56.Мой дитина подобається мені таким, яким він є.

  57.Я ретельно стежу за станом здоров'я моєї дитини.

  58.Нередко я захоплююся своєю дитиною.

  59.Ребёнок не повинен мати секретів від батьків.

  60.Я невисокої думки про здібності моєї дитини і не приховую цього від нього.

  61.Очень бажано, щоб дитина товаришував з тими дітьми, які подобаються його батькам.

  Високий тестовий бал інтерпретується як:

  -отверженіе;

  -Соціальна бажаність;

  -сімбіоз;

  -гіперсоціалізація;

  -інфантілізація (інвалідизація).

  додаток №2

  Результати анкетування щодо з'ясування дитячо - батьківських відносин

  Таблиця №1

  випробовувані

  матір

  батько  lign = "left"> сестра

  брат

  родина

  ровесники

  вчителя

  школа

  Люди в цілому

  страхи

  здоров'я

  плани

  мрії

  ++

  -

  0

  +

  +

  +

  ++

  Подорож, забезпеченість, в технікум

  ++

  -

  0

  +

  -

  0

  -

  +

  -

  Ні про що не мріє, працювати

  -0

  0

  0

  0

  + -

  0

  + -

  Купити машину

  ++

  + -

  +

  +

  +

  0

  0

  -

  -

  + -

  Щоб в майбутньому було все добре

  + -

  -

  +

  -

  + -

  -0

  +

  + -

  Про хорошою дружбу

  ++

  -

  + -

  -

  -

  + -

  -

  +

  щастя

  +0

  -

  +

  + -

  0

  +

  + -

  +

  +

  Багато грошей, косметологом

  +0

  -

  + -

  + -

  -

  -

  -

  +

  комп'ютер

  ++

  +

  +

  +

  0

  +

  _

  Машина, робота

  10м

  ++

  -

  -

  + -

  -

  +

  -

  Авто

  11д

  ++

  -

  +

  +

  +

  0

  +0

  +

  +

  особисті мрії

  12м

  +0

  + -

  0

  0

  +0

  +

  -

  +

  -

  Робота, мопед, гроші

  13м

  +0

  +

  0

  0

  +0

  -

  +

  -

  Щаслива сім'я, закінчити навчання

  14м

  +0

  -

  -

  -

  Комп'ютер, про хороше

  15м

  ++

  +

  0

  0

  +

  -

  +

  +

  Комп'ютер, подорожувати

  16д

  ++

  +

  +

  +

  +

  +

  0

  нічого певного

  17д

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  0

  +

  Бути з татом, багато дітей

  18д

  +0

  -

  -

  0

  +

  0

  +

  0

  -

  мами

  Світле майбутнє

  19д

  +

  -

  0

  + -

  0

  -

  +

  фотоапарат

  20д

  +

  + -

  +

  +

  +

  Світле майбутнє

  21д

  ++

  -

  0

  0

  + -

  0

  -

  -

  +

  Бути щасливим, працювати

  22д

  ++

  + -

  0

  -

  + -

  + -

  -

  Щоб була сім'я

  23д

  ++

  -

  0

  0

  +

  +0

  +

  Щастя, любов, бути хорошою людиною

  Ставлення до сім'ї, в загальному 18,8%, діти ставлять її на перший план, хочуть, щоб у них самих були діти. 1,4% проявляють неспокій і турботу про своїх близьких: «Щоб мама не хворіла», «Папа багато працює», «Щоб у тата була відпустка». 0,9% підлітків зізнаються, що хотіли б, щоб батьки більше часу проводили з ними, спілкувалися.

  Відносини між різними членами сім'ї варіює: найкраще вони відносяться до матері - 4,8%, до батька тільки 2,8%, тобто в два рази менше. Це пояснюють тим, що батько ставиться до них суворо (лає, не розуміє) або його поведінка неадекватно (багато і часто випиває). 3,8% байдуже ставляться до обох батьків.

  Страхи і побоювання виникають через школи, у дітей виникає почуття страху перед заліком, відповіддю на уроках, іспиту. Це відбувається з тими, які позитивно ставляться до навчання, школи та вчителів.

  При аналізі даних по тривожності піддослідних підлітків (таблиця 2), з'ясувалося, що у 86,3% - нормальна загальна тривожність, 9% мають трохи підвищену, а 4,7% - чисте спокій. Що стосується розгляду окремих видів тривожності:

  1) шкільна тривожність: 72,7% - нормальна, 22,8% - трохи підвищена, 4,5% - чисте спокій.

  2) самооцінка: 90,9% - нормальна, 9,1% - чисте спокій.

  3) міжособистісна: 90,9% - нормальна, 9,1% - трохи підвищена.

  Психодиагностическая карта (5 А клас)

  Таблиця №2

  Досл-туемий

  тривожність

  агресія

  загальна

  школь-ва

  само-оцінка

  межліч-ностно

  вража-дебность

  агрес-ність

  Негатив-візм

  почуття провини

  1

  Н П

  Н П

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  Н

  ПОВ

  2

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  3

  Н

  Н П

  Н

  Н

  Н

  Н

  НИЗ

  ПОВ

  4

  Н

  Н П

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  5

  Н

  НИЗ

  Н

  Н

  6

  Н

  Н

  Ч З

  Н

  ПОВ

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  7

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  Н

  ПОВ

  8

  ПОВ

  НИЗ

  Н

  ПОВ

  9

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  НИЗ

  Н

  ПОВ

  10

  Н

  Н

  Н

  Н П

  ПОВ

  Н

  ПОВ

  вис

  11

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  ПОВ

  ПОВ

  12

  Н

  Н

  Н

  Н

  13

  Ч З

  Ч З

  Ч З

  Н

  14

  Н

  Н

  Н

  Н П

  Н

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  15

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  НИЗ

  НИЗ

  ПОВ

  16

  Н

  Н П

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  Н

  вис

  17

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  НИЗ

  НИЗ

  ПОВ

  18

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  Н

  ПОВ

  19

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  20

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  ПОВ

  ПОВ

  21

  Н П

  Н П

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  ПОВ

  ПОВ

  22

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  Н

  Н

  ПОВ

  23

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  Н

  ПОВ

  24

  Н

  Н

  Н

  Н

  вис

  ПОВ

  ПОВ

  Н

  Ворожість у 62,1% підвищена, 32,4% - нормальна і висока у 5,5% з усіх учасників експерименту; агресивність - у 10,9% підвищена, 72,9% - нормальна і 16,2% - низька.

  негативізм - у 37,8% підвищено, 29,8% - нормальний, 16,2% - високий, 16,2% - низький.

  почуття провини - у 72,9% підвищено, 8,1% - нормальне, 10,8% - високий, 5,4% - низький і 2,7% - немає почуття провини.

  При визначенні темпераменту (таблиця №4), дослідження було направлено на різні його властивості по відношенню до роботи і спілкування з людьми. У 17,6% випробуваних не приймаються до розгляду, т. К. Відповіді на контрольні питання більш, ніж в трьох випадках, збігаються з ключовими, це означає, що на основні питання випробовуваний намагався прикрасити себе, представити в більш вигідному світлі, т. е. не була щирим.

  В цілому були отримані такі дані:

  1) по відношенню до роботи: 53,6% проявляють середній темперамент, 35,7% - високий, а 10,7% низький.

  2) в спілкуванні з людьми: 64,2% - середній, 25% - високий, 10,7% - низький.

  Після проведення методики рисуночного тесту «Моя сім'я» визначилися наступні відносини підлітків до членів сім'ї:

  1) Любов до матері - 8,4%

  2) Дружні стосунки з батьком - 17,2%

  3) Нормальна сім'я - 21,5%

  4) Мати керує сім'єю - 8,5%

  5) Чи не знаходить взаєморозуміння з матір'ю - 13,2%

  6) Чи не вважають батьків своєю сім'єю - 13,2%

  7) Чи не поважають батьків - 4,1%

  8) Авторитет батьків - 4,1%

  9) Погані взаємини з батьком - 4,1%

  10) Близькі стосунки з бабусею - 8,5%

  11) Любов до брата - 12,8%

  12) Любов до сестри - 4,1%

  13) Чи відчувають себе самотніми в сім'ї - 4,1%

  14) Знаходять любов з тваринами - 12,8%

  15) Самозакоханість - 4,1%

  16) Егоцентризм - 4,1%

  17) Хоче сімейних відносин - 12,8%

  18) Впевненість у допомозі батьків - 4,1%

  Для діагностики особистості підлітка, був проведений проективний тест «Неіснуюча тварина» і отримані наступні результати особистісних якостей:

  1) Зацікавленість в інформації про себе - 4,09%

  2) Чуттєвість - 2,04%

  3) Страх - 3,58%

  4) Ставлення до зовнішності - 1,27%

  5) Вербальна агресія - 1,02%

  6) Обгрунтованість, обдуманість - 0,51%

  7) Самостійність - 0,76%

  8) Егоцентризм - 1,27%

  9) Конформність суджень і банальність - 0,76%

  10) Агресивність - 2,04%

  11) Болтливость - 1,02%

  12) Бажання звернути на себе увагу - 0,51%

  13) Конкуренція - 2,3%

  14) Прояв шизоидности - 0,51%

  15) Позитивно оцінюють свої дії - 1,79%

  16) Невдоволення собою - 0,76%

  17) Захист від оточуючих - 0,51%

  При діагностиці батьківського відносини з допомогою тесту-опитувальника (А.Я. Варга, В. В. Столін) визначається той чи інший вид відносини за шкалою, в якій набирається з відповідей найбільший процентний ранг по всіх відповідей батьків (діаграма №1). За загальним даними можна побачити, що найвищий відсоток 65% за шкалою «симбіоз» (діаграма №2).

  Це говорить про те, що в спілкуванні з дитиною батько дотримується міжособистісну дистанцію. Він відчуває себе з дитиною єдиним цілим, прагне задовольнити всі потреби дитини, захистити його від труднощів і неприємностей життя. Батько постійно відчуває тривогу за дитину, дитина йому здається маленьким і беззахисним. Тривога батька підвищується, коли дитина починає автономізованих в силу обставин, так як по своїй волі батько не надає дитині самостійності ніколи.

  діаграма №1

  ...........  Скачати 68,46 Kb.


  Стилі сімейного виховання

  Скачати 68,46 Kb.