Скачати 13,56 Kb.

Стаття «Діяльнісний підхід в організації освітньої діяльності дошкільнят»
Дата конвертації23.10.2017
Розмір13,56 Kb.
ТипКонспекти занять, НОД

Скачати 13,56 Kb.

Ірина Шевельова
Стаття «Діяльнісний підхід в організації освітньої діяльності дошкільнят»

Діяльнісний підхід в організації освітньої діяльності дошкільнят в дошкільної освітньої організації.

Світ навколо нас змінився - змінилися і діти.

Сьогодні гостро ставиться проблема - як розвернути систему освіти в сторону виховання особистості, здатної до творчого вирішення життєвих завдань, що передбачає виховання творчої людини, здатного до створення загальнолюдських цінностей: духовних і культурних.

Необхідний кардинально новий підхід до освіти і освітнім результатами. Який на відміну від традиційного погляду, де основне завдання - підготувати дитину до навчання в школі йде в напрямку розвитку особистості дитини на основі освоєння способів діяльності.

Дитина не повинна бути пасивним слухачем, що сприймає готову інформацію, передану йому педагогом. Саме активність дитини визнається основою розвитку - знання не передаються в готовому вигляді, а освоюються дітьми в процесі своєї діяльності. Таким чином, освітня діяльність, а так само і гра, виступають як співпраця вихователя і дитини, що сприяє розвитку комунікативних здібностей у дітей, як необхідного компонента навчальної діяльності. Оновлення змісту освіти вимагає від педагога пошуку методів, прийомів, педагогічних технологій, які активізують активність, діяльність дитини, розвивають особистість дитини в процесі різних видів діяльності. Тому так затребуваний діяльнісний підхід в організації освітнього процесу в ДОУ.

Діяльнісний підхід - це:

• Суб'єктно орієнтована організація і управління педагогом діяльністю дитини при вирішенні ним спеціально організованих навчальних завдань різної складності і проблематики. Ці завдання розвивають не тільки предметну, комунікативну та інші види компетентностей дитини, але і його самого як особистість.

• Передбачає відкриття перед дитиною всього спектру можливостей і створення у нього установки на вільний, але відповідальний вибір тієї чи іншої можливості.

Діяльнісний підхід ставить такі завдання перед педагогом:

• Створити умови для того, щоб зробити процес придбання знань дитиною мотивованим;

• Учити дитину самостійно ставити перед собою мету і знаходити шляхи, в тому числі кошти, її досягнення;

• Допомагати дитині сформувати у себе вміння контролю і самоконтролю, оцінки та самооцінки.

Основна ідея діяльнісного підходу у вихованні пов'язана не з самою діяльністю як такої, а з діяльністю, як засобом становлення і розвитку дитини. Тобто в процесі і результаті використання форм, прийомів і методів виховної роботи народжується не робот, навчений і запрограмований на чітке виконання певних видів дій, діяльностей, а Людина, здатний вибирати, оцінювати, програмувати і конструювати ті види діяльності, які адекватні її природі, задовольняють його потреби в саморозвитку, самореалізації. Таким чином, в якості спільної мети бачиться Людина, здатний перетворювати власну життєву діяльність в предмет практичного перетворення, ставитися до самого себе, оцінювати себе, вибирати способи своєї діяльність, контролювати її хід і результати.

Суть виховання з точки зору діяльнісного підходу полягає в тому, що в центрі уваги стоїть не просто діяльність, а спільна діяльність дітей з дорослими, в реалізації разом вироблених цілей і завдань. Педагог не подає готові зразки, створює, виробляє їх разом з дітьми, спільний пошук норм і законів життя в процесі діяльності і становить зміст виховного процесу, що реалізується в контексті діяльнісного підходу.

Принципи діяльнісного підходу:

• принцип суб'єктності виховання:

Вихованець - не об'єкт виховно - освітнього процесу, не просто виконавець, він - суб'єкт діяльності, за допомогою якої здійснюється його самореалізація.

К. Д. Ушинський писав: «Діяльність повинна бути моя, захоплювати мене, виходити з душі моєї». Природний розвиток особистості відбувається тільки в процесі своєї діяльності.

Суб'єктивні властивості особистості також проявляються в здатності людини до спілкування, взаємодії, до встановлення особистісних контактів, до взаєморозуміння. Вмінню вступити в діалог і його підтримувати, головне, в розвинених здібностях виробляти смислові перетворення не тільки в собі, а й в інших. У можливості транслювання, взаємообміну суб'єктивністю полягає глибинний сенс педагогічної взаємодії.

• принцип обліку провідних видів діяльності і законів їх зміни:

Враховує характер і закони зміни типів провідної діяльності у формуванні особистості дитини як підстави періодизації дитячого розвитку. Підхід в своїх теоретичних і практичних підставах враховує науково обґрунтовані положення про те, що всі психологічні новоутворення визначається здійснюваної дитиною провідною діяльністю і потребою зміни цієї діяльності.

• принцип подолання зони найближчого розвитку і організація в ній спільної діяльності дітей і дорослих:

Дитина дізнається нове, ще не вивченому разом з педагогом.

Особливе значення має положення, сформульоване Л. С. Виготським: «... досліджуючи, що дитина виконає самостійно, ми досліджуємо розвиток вчорашнього дня, досліджуючи, що дитина здатна виконати у співпраці, ми визначаємо розвиток завтрашнього дня».

• принцип збагачення, посилення, поглиблення дитячого розвитку:

Відповідно до теорії про самоцінності дошкільного періоду життя людини (теорія А. В. Запорожця, основний шлях розвитку дитини в період дошкільного дитинства - це ампліфікація розвитку, тобто збагачення, наповнення найбільш значущими для дитини, специфічно дитячими дошкільними формами, видами та способами діяльності. Найбільш близькі і природні для дитини-дошкільника види діяльності - гра, спілкування з дорослими і однолітками, експериментування, предметна, образотворча, художньо-театральна діяльність, дитячому працю і самообслуговування - займають особливе місце в системі.

• принцип проектування, конструювання та створення ситуації виховує діяльності:

Діяльність повинна бути соціально - значущої і суспільно - корисної.

• принцип обов'язкової результативності кожного виду діяльності;

Дитина повинна бачити результати своєї діяльності, вміти застосовувати отримані знання в повсякденному житті.

• принцип високої вмотивованості будь-яких видів діяльності;

У дитини повинен бути мотив до виконання тієї чи іншої дії, він повинен знати для чого він це робить.

• принцип обов'язкової рефлективності будь-якої діяльності;

Рефлексія - процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів, аналіз суб'єкта власних переживань.

При підведенні підсумків рефлексії питання педагога не повинні бути спрямовані тільки на переказ дітьми основних етапів освітнього заходу ( «Де ми були?», «Чим займалися?», «Хто до нас в гості приходив?»). Вони повинні бути проблемного характеру, типу: «Навіщо ми це робили?», «Чи важливо те, що ми сьогодні дізналися?», «Для чого вам це стане в нагоді в житті?», «Яке завдання було для вас найважчим?» « чому? »,« Що ви розкажіть батькам про нашу сьогоднішню зустріч? »,« Що нам треба буде зробити в наступний раз? ». Так дитина вчиться аналізувати - що у нього вийшло, а що можна було зробити по іншому.

• принцип морального збагачення використовуються в якості засобу видів діяльності;

це виховне значення діяльності (надаючи комусь допомогу, ми виховуємо доброту, толерантність) і соціально-комунікативний розвиток (вміння домовлятися, працювати в парах і мікрогрупах, не заважати один одному, не перебивати, слухати висловлювання товаришів).

• принцип співпраці при організації та управлінні різними видами діяльності;

Педагог повинен вміло, ненав'язливо організовувати і керувати діяльністю дітей (перебувати поруч, а не «над дітьми».

• принцип активності дитини в освітньому процесі, який полягає в цілеспрямованому активному сприйнятті дитиною досліджуваних явищ, їх осмисленні, переробці і застосуванні.

Питання для активізації дітей: «А як ти думаєш?», «Що ти можеш запропонувати?» (Звертаючись до дитини, зазначає конкретні заслуги кожної дитини.

Методи і форми, які використовуються при діяльнісного підходу:

діалогу, проекту, ігрові мотивування, цілепокладання, створення ситуації вибору, рефлексивні педагогічної підтримки, створення ситуації успіху, забезпечення самореалізації дітей

Структура освітньої діяльності на підставі діяльнісного підходу

• Введення в освітню ситуацію (організація дітей)

• Створення проблемної ситуації

• Цільова установка

• Мотивування до діяльності

• Проектування рішень проблемної ситуації

• Виконання дій (завдань)

Аналіз результатів діяльності

• Підбиття підсумків

Етапи діяльності Зміст

1. Введення в освітню ситуацію

2. Створення проблемної ситуації Процес залучення до діяльності (передбачає створення психологічної спрямованості на ігрову діяльність):

1. Щось внести, щоб більшість дітей зацікавилося

2. Хтось приходить в гості

Тема освітньої діяльності не повинна бути нав'язана педагогом, він дає можливість діяти в добре знайомої ситуації, а потім створює проблемну ситуацію (утруднення, яке активізує вихованців і викликає у них інтерес до теми.

Щось прибрати, залишивши порожнє місце (в групі не залишилося ляльок або машин або ін.)

4. Ефект несподіванки (шум, тріск, стукіт.)

5. Робити в присутності дітей щось незвичайне з проханням відійти і не заважати (дивитися пильно в вікно, грати з пом. Вихователя в шашки та ін)

6. Інтрига (зачекайте, після зарядки скажу, не дивіться, після сніданку покажу, не чіпайте, це дуже крихке, зіпсуєте; наприклад, випав сніг, до приходу дітей повісити на вікно простирадло «Хлопці, поки не дивіться, у мене там така гарна картина, пізніше про неї поговоримо »)

7.Домовитися з батьками одягнути дитину в щось певного кольору; кухар запрошує в гості і просить зробити те-то; муз. рук. обіцяє цікава розвага, але треба допомогти в тому-то

8. Спеціально організована ситуація (все мило замінити камінчиками, крейда шматочком цукру)

9. День народження у дитини (вихователь: «Хлопці, фантики від цукерок кладіть в коробочку, вони мені потрібні для сюрпризу». Діти зацікавлені: «Якого?»)

10. Вихователю потрібна допомога дітей в чомусь конкретному, він звертається з проханням до дітей

Якщо хоче щось сказати хлопчик або сором'язливий дитина, спочатку запитати їх, а вже потім давати висловлюватися дівчаткам

3. Цільова установка

4. Мотивування до діяльності

4. Проектування рішень проблемної ситуації

Висування різних варіантів, що зробити, щоб вирішити проблему. Відповіді дітей, які не оцінювати, приймати будь-які, не пропонувати щось робити або не робити, а пропонувати щось зробити на вибір. Спиратися на особистий досвід дітей, вибираючи помічників або консультантів. В процесі діяльності вихователь завжди запитує дітей: «Навіщо, чому ти це робиш?», Щоб дитина осмислював кожен крок. Якщо дитина робить щось не так, дати йому можливість самому зрозуміти що саме, можна на допомогу відправити більш тямущого дитини

5. Виконання дій

6. Аналіз результатів діяльності

Чи не питати у дітей: сподобалося чи ні. Запитати треба: «Навіщо ви все це зробили?», Щоб зрозуміти, чи усвідомив дитина мета

7. Підведення підсумків

Знайти кого за що похвалити (не тільки за результат, а й за діяльність в процесі)

Отже, золоті правила діяльнісного підходу:

• Подаруй дитині радість творчості, усвідомлення авторського голосу;

• Веди дитини від власного досвіду до суспільного;

• Будь не «НАД», а «ПОРУЧ»;

• Радуйся питання, але відповідати не поспішай;

• Учи аналізувати кожен етап роботи;

• Критикуючи, стимулюй активність дитини.Скачати 13,56 Kb.


Стаття «Діяльнісний підхід в організації освітньої діяльності дошкільнят»

Скачати 13,56 Kb.