• Мета сенсорного виховання
 • Зміст сенсорного виховання
 • 2.4 Роль слуху в сприйнятті навколишньої дійсності
 • 3 Сенсорний розвиток дітей з порушеним слухом
 • З пеціфіческіе особливості сприйняття зображень
 • 3.2 Сенсорний розвиток дитини з порушеним слухом в ранньому віці
 • 3.3 Виявлення та оцінка рівня сенсорного розвитку
 • Список літератури

 • Скачати 34,22 Kb.

  Сенсорний розвиток дітей раннього віку з порушеним слухом
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір34,22 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 34,22 Kb.
  ма їх зміни за пропорціями; об'єднанням об'єктів в порядку убування або наростання їх загальної-величини. (7)

  2.3 Цілі і завдання сенсорного виховання

  Під сенсорним вихованням в педагогіці розуміється система педагогічних впливів, спрямованих на формування способів чуттєвого пізнання і вдосконалення відчуттів і сприймань.

  Конкретне визначення змісту і методів сенсорного виховання в педагогіці залежить від того, як проблема розвитку сприйняття і відчуттів розуміється в психології. Вирішальне значення при цьому мають дві проблеми: 1) що в сприйнятті є "вченням", придбаним в результаті досвіду, і 2) як відбувається це "вивчання".

  В історії дошкільної педагогіки відомі різні системи сенсорного виховання, розроблені педагогами минулого (Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Декролі, Є.І. Тихеева і ін.) У вітчизняній педагогіці систему сенсорного виховання розробляли А.П. Усова, Н. Сакулина, Н. Ветлугіна, А. Леушина і ін. Розробка цієї системи нерозривно пов'язана зі створенням теорії сприйняття у вітчизняній психології (Л. Виготський, Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв, А. Запорожець, Л . Венгер та ін.).

  Зміст і методи сенсорного виховання спираються на ряд найважливіших положень про сутність сприйняття та його розвитку у дітей:

  1) відчуття і сприйняття розглядаються не як рецепторні процеси, а як рефлекторні. Це означає, що відчуття і сприйняття носять не пасивний характер дзеркального відображення окремих якостей предмета або предмета в цілому, а розглядаються як особливі дії аналізаторів, спрямовані на обстеження предмета, його особливостей. Саме розвиток сприйняття розглядається як тривалий шлях оволодіння дитиною сенсорними діями;

  2) розвиток сприйняття у дитини розглядається як процес засвоєння соціального сенсорного досвіду, як формування під впливом дорослих нових, раніше не існували сенсорних здібностей. Перш за все, дитина освоюється систему перцептивних (обследовательских) дій, закріплених людством в якості способів, що забезпечують адекватне пізнання навколишнього, потім освоює системи еталонів і навчається ними користуватися як мірками якості для свого сенсорного досвіду (система геометричних форм, кольорів, величин, матеріалів, звуків по висоті; норми вимови в мові; система напрямків і т.д.).

  Мета сенсорного виховання - формування сенсорних здібностей у дітей.

  Завдання сенсорного виховання:

  1) формування у дітей систем перцептивних дій;

  2) формування у дітей систем сенсорних еталонів - узагальнених уявлень про властивості, якостях і відносинах предметів;

  3) формування умінь самостійно застосовувати системи перцептивних дій і системи еталонів в практичній і пізнавальній діяльності.

  Зміст сенсорного виховання - коло властивостей і якостей предметів і явищ, які повинні бути освоєні дитиною; він визначається різноманіттям як особливостей навколишнього світу, так і видів діяльності.

  2.4 Роль слуху в сприйнятті навколишньої дійсності

  У чуттєвому відображенні обстановки крім зорових вражень беруть участь показання органів нюху, дотику, а так само свідчення органу слуху. Справедливо підкреслюється, що головною справою органу слуху у людей є сприйняття мови. До цього додається сприйняття музики. Значення слуху в інших відносинах нерідко зменшується. На ролі слуху в сприйнятті слід зупинитися більш докладно. Сприйняття оточення за допомогою «вслухання», дає солідне поповнення візуально здійснюваному ознайомленню з оточенням. Звукові хвилі виникають і поширюються в повітрі при коливаннях будь-якого тіла.

  Залежно від особливостей об'єктів видавані ними звуки в більшій чи меншій мірі відрізняються один від іншого, що дає можливість по звуку розпізнати об'єкт.

  У звуці проявляються важливі ознаки внутрішньої будови. У звуці виявляються наявні в предметі дефекти. Таким чином, звук має предметно пізнавальне значення. Так само за допомогою слуху можливо визначити місце розташування об'єкта, локалізувати його в просторі. Слухом пізнаються не тільки предмети, але так само процеси, явища і події.

  Навколишнє нас дійсність відбивається завдяки виходить від неї звукам значно повніше, ніж при сприйнятті за допомогою одного лише зору. Звуки сигналізують про наявність невидимих ​​об'єктів і процесів в зорово сприйманому в дану хвилину ділянці оточення. Огляд завжди здійснюється по частинах і послідовно. Звуки ж можуть сприйматися одночасно. Видима частина дійсності заповнюється об'єктами, що знаходяться в невидимих ​​в даний момент ділянках оточення, але сприймаються слухом. Таким чином, слух сприяє більш повному, широкому і цілісного відображення навколишньої дійсності.

  Значення слуху виявляється при необхідності швидко реагувати на раптово виникає зміна в оточенні, про який дає знати раніше за все саме звук. (11)

  3 Сенсорний розвиток дітей з порушеним слухом

  3.1 Особливості сенсорного розвитку дітей з порушеним слухом

  Про собенности зорового сприйняття

  Велике значення для компенсації порушень слуху має розвиток зорового сприйняття. Питання про зоровому сприйнятті слід розглядати стосовно до етапів його розвитку в дитячому віці. У дітей з порушеннями слуху спостерігається уповільнене порівняно з чують однолітками впізнавання предметів. У більш складних випадках (наприклад, при впізнаванні перевернутих зображень) відставання дітей з порушеним слухом ще більш помітно. Можна сказати, що у глухих дітей аналітичний тип сприйняття переважає над синтетичним.

  Зоровому сприйняттю форми предметів сприяє практична предметно - маніпулятивна діяльність дітей при одночасному оволодінні відповідними словесними позначеннями. У глухих дітей дошкільного віку формується цілісний образ предметів, що дає їм можливість справлятися зі складанням розрізних картинок з 2 --5 частин. Здатність складати розрізну картинку вказує на наявність аналізу та синтезу в процесі зорового сприйняття. Половині дітей четвертого року життя, за даними А.А. Венгера, Г.Л. Вигодський і Е.Й. Леонгард, вдається скласти картинку з двох-трьох частин, з п'яти частин - половині дітей старше шести років. Особливості становлення осмисленого сприйняття чітко проявляються при аналізі сприйняття зображень, картин. Оскільки на картині зображується якась частина дійсності, то підбираючи картинки, показуючи їх дітям різного віку, ми отримуємо можливість судити про тих щаблях, через які дитина проходить в сприйнятті дійсності.

  З пеціфіческіе особливості сприйняття зображень: глухі діти відчувають труднощі в сприйнятті і розумінні перспективних зображень, просторово-часових відносин між предметами; не завжди розуміють зображене рух предметів; у них виникають труднощі зі сприйняттям предметів в незвичайному ракурсі, при сприйнятті контурних зображень предметів; діти можуть не впізнати предмет, якщо він частково закритий іншим.

  Зорове сприйняття для дитини з порушенням слуху - це головне джерело уявлень про навколишній світ; крім того, зорове сприйняття має велике значення для розвитку можливостей глухих дітей спілкуватися з людьми. Спілкування передбачає при використанні дактильной мови тонке і диференційоване сприйняття міміки і жестів, зміни положень пальців руки; рухів губ, обличчя та голови - при сприйнятті усного мовлення. Отже, необхідно ранній розвиток зорового сприйняття у дітей з порушеннями слуху в єдності з навчанням мови.

  Особливості до інестетіческіх відчуттів і сприйнять

  Багато дітей, які мають порушення слуху, відстають від нормально чують по розвитку рухів. За даними А.А. Венгера, Г.Л. Вигодський і Е.І. Леонгард, 70% таких дітей пізніше терміну починають тримати голову, пізніше, ніж належить, починають сидіти, стояти і ходити. Затримка самостійної ходьби відзначається у 50% дітей. Деяка нестійкість, труднощі збереження рівноваги, недостатня координація рухів зберігаються у багатьох протягом усього дошкільного віку. У більшості дітей є відставання у розвитку дрібних рухів пальців рук, артикуляційного апарату .. Відзначено уповільнена, в порівнянні з чують, швидкість виконання окремих рухів, що впливає на темп діяльності в цілому. Це пояснюється тим, що втрата слуху робить менш повним процес відображення виконуваних дій і менш точною і швидкою їх коригування, що впливає на швидкість виконання дій. Для таких дітей характерна більш повільне оволодіння руховими навичками.

  Особливості розвитку моторики проявляються як в пересуванні, так і в діях з предметами. В. Флері писав: «Їх хода взагалі ніяково і тяжка, вони своїми ногами не ступають на землю, але як би тільки вдаряють ону або тягнуть їх недбало». Втрата слуху створює більш складні умови для розвитку рухової чутливості. Слуховий контроль допомагає виробленню чітких, плавних і спокійних рухів, його відсутність призводить до труднощів їх формування. У дітей з порушеннями слуху компенсація відсутнього слухового контролю може відбуватися за рахунок збільшення ролі зорового, тактильно-вібраційного і рухового сприйняття, для чого потрібно дбати про розвиток у таких дітей рухового контролю за якістю своїх рухів. Особливості розвитку мовлення у дітей з порушеннями слуху накладають певний відбиток на становлення їх рухів, зокрема - на вищі форми регуляції рухів. Розвиток довільних рухів починається з того. що дитина навчається підкоряти свої руху словесно сформульованим вимогам оточуючих. Потім слово стає засобом організації рухів, впорядковує їх, робить більш організованими і диференційованими. Рухові навички, що складаються у дітей в умовах розгорнутої мовної діяльності, мають більш узагальнений характер, легше переносяться в нові умови (А.В. Запорожець). У дітей з порушеннями слуху внаслідок більш пізнього формування словесної мови розвиток довільної регуляції рухів затримується.

  Особливості до ожной чутливості дітей з порушеннями слуху

  Шкірні відчуття виникають при безпосередньому контакті предмета зі шкірою. З усіх видів шкірних відчуттів для компенсації порушень слуху найбільше значення мають вібраційні відчуття.

  Коливання вібруючих предметів поширюються в повітряному середовищі, твердому тілі і рідини. У тому випадку, коли людина не торкається безпосередньо до джерела вібрацій, а сприймає їх через передавальну середу, вібраційні відчуття дають можливість судити про явища, віддалених від людини. При порушеннях слуху це дуже важливо, оскільки глухий людина позбавлена ​​одного з найважливіших каналів прийому інформації на відстані - слуху.

  Вібраційна чутливість може надати помітну допомогу людям, які мають залишки слуху: в цьому випадку є достатніми впливу меншої інтенсивності, ніж ті, які необхідні для виникнення слухових відчуттів при ураженому слуху.Для того щоб глухий людина могла використовувати вібраційну чутливість як засіб пізнання, потрібна спеціальна робота. Маленьким дітям важко виділити відчуття вібрації в загальному комплексі відчуттів, важко зрозуміти, що є причиною їх появи. Ці відчуття набувають предметно-пізнавальне значення для дитини, коли дорослий звертає його увагу на вібруючі предмети, показує різницю з невібрірующімі. Дітей знайомлять з різними вібруючими предметами, вчать локалізувати джерело вібрації в просторі.

  В результаті у глухих дітей спостерігається помітне підвищення вібраційної чутливості. Наприклад, глухі визначають місце джерела вібрацій в два рази точніше, ніж ті, що слухають; у них виявлено зниження абсолютних порогів вібраційних відчуттів в порівнянні з чують людьми.

  Таким чином, при повному виключенні слухового аналізатора вібраційна чутливість загострюється, а з поліпшенням слуху - знижується. Вправи активізують вібраційну чутливість.

  Розвиток вібраційної чутливості має велике значення для оволодіння усним мовленням, її сприйняттям і вимовою. Деякі з вібрацій, що виникають при проголошенні слів, уловлюються глухим дитиною при прикладанні долоні до шиї говорить, при тому, що піднесло долоні до рота, при використанні спеціальних технічних засобів, при цьому глухі учні краще сприймають такі компоненти мови, як темп і ритм, наголоси. Вібраційні відчуття допомагають глухому здійснювати контроль за власним вимовою

  Про собенности дотику

  За допомогою дотику здійснюється пізнавальний процес, в якому беруть участь шкірні та рухові відчуття.

  У дітей з порушеннями слуху спостерігаються ті ж тенденції в розвитку дотику, що і у дітей з нормальним слухом, але спостерігається значне відставання, особливо в розвитку складних видів дотику. Впізнання предмета за допомогою дотику при вимкненому зорі вимагає активного залучення минулого досвіду, зіставлення отриманих даних з наявними уявленнями і знаннями про предмети, правильної організації процесу обстеження. Недостатній розвиток мислення і мовлення у дітей з порушеннями слуху позначається на розвитку дотику.

  Таким чином, аналіз особливостей процесів відчуттів і сприйняття у дітей з порушеним слухом показує, що у даної категорії дітей спостерігається така закономірність розвитку цих процесів, яка характерна для дефіцітарние дизонтогенеза, - асинхрония, яка проявляється в різному ступені недорозвитку одних систем сприйняття (рухова чутливість , дотик) при більш високому рівні розвитку інших (зорове сприйняття, вібраційна чутливість). (3)

  3.2 Сенсорний розвиток дитини з порушеним слухом в ранньому віці

  глухі діти

  Глухий дитина з перших днів життя (якщо поразка є внутрішньоутробним) або з перших місяців життя (якщо поразка є постнатальним) потрапляє в несприятливі умови розвитку.

  Затримується, в порівнянні з нормально чують дитиною, розвиток локомоторних і статичних функцій, що, в свою чергу впливає на формування межаналізаторних зв'язків, звужує «ближнє» простір, доступне органам почуттів немовляти.

  Затримується розвиток предметного дії і, як наслідок цього, розвиток предметного сприйняття (обов'язкову умову формування способів сприйняття)

  Страждає розвиток сприйняття простору і просторових властивостей видимих ​​об'єктів.

  Чи не ідентично з нормально чують дітьми відбувається і розвиток акту хапання. Аналіз хапальний рухів вказує на відсутність чіткої диференціації форм і величин в зоровому плані і недостатню участь дотиковий чутливості в сприйнятті цих почуттів.

  Розвиток зорового пошуку, пов'язане з невидимим об'єктом, формування зорово-слуховий орієнтації в просторі, локалізація звуку в просторі за допомогою бинаурального слуху стає зовсім неможливим.

  Протягом преддошкольного дитинства в сенсорному розвитку глухих і слабочуючих дітей, що мають внутрішньоутробне або надзвичайно рано виникло ураження слуху, відбуваються значні зміни.

  До кінця першого півріччя другого року життя більшість дітей опановує ходьбою і починає вільно пересуватися, що кардинально змінює їх взаємини з предметним світом. Активізується орієнтування в навколишньому, що знаходить своє вираження в розумінні дітьми функціонального призначення предметів.

  Загальний напрямок розвитку збігається з напрямком розвитку нормально чують: розвивається специфічне маніпулювання з предметами; з'являється можливість функціонального використання деяких предметів, пов'язане з розвитком наслідування. В основі наслідування лежить розвиток сприйняття: діти починають виокремлювати властивості і якості об'єктів, сприймати просторові відносини між об'єктами і враховувати властивості об'єктів в процесі практичної діяльності з ними.

  Відбувається розвиток «співвідносяться» предметних дій. Сюди відносяться дії типу накладання предметів один на одного, закривання і відкривання коробочок, нанизування кілець на стрижень, заповнення вирізів вкладками і т.п. Однак розвиток такого роду дій відбувається, як правило, в процесі організованої дорослими діяльності.

  Всі ці зміни відбуваються в тому ж напрямку, в якому йде розвиток і нормально чує дитини. Отже, навіть без спеціального навчання, в умовах, домашнього виховання відбувається формування сприйняття глухого дитини.

  Це розвиток йде надзвичайно повільно і нерівномірно. Всі ці компоненти розвитку з'являються, як правило, після 2 років, у багатьох після 2 років 6 міс., Тобто до кінця переддошкільного віку. У нормально розвиваються дітей всі ці процеси формуються значно раніше. У значної кількості глухих дітей старше 2 років спостерігається дуже низький рівень розвитку сприйняття.

  Деякі діти не можуть діяти по наслідуванню навіть після 2 років.

  Характер наслідування у глухих дітей так само відрізняється від того, який ми спостерігаємо у чують цього віку. Діти наслідують тільки деяким діям, найчастіше з добре знайомими предметами. Рівень розвитку наслідування до кінця переддошкільного віку виявляється не достатнім.

  Тільки частина дітей у віці 2-3 років виявила здатність виробляти виборі за зразком; у чують цього віку виявляється сформованим наслідування і вибір за зразком.

  Діти з порушенням слуху відстають в області зорового сприйняття властивостей і якостей об'єктів.

  Все це знаходить яскраве вираження в області дій з предметами. У дітей з порушеннями слуху затримується перехід до предметних дій. Фактично формування предметних дій, розвиток наслідування, розвиток необхідних для сприйняття властивостей об'єктів, способів сприйняття відбувається не в преддошкольном, а в дошкільному віці.

  Певне, в плані компенсації у дітей з порушеннями слуху набувають велику вагу деякі особливості поведінки при виконанні завдань.

  Так, наприклад, діти в багатьох випадках намагаються спертися на побічні орієнтири (порядок пред'явлення подразників, сторону, на якій розташований об'єкт)

  Особливо велика роль належить орієнтуванні на реакцію дорослого. У багатьох дітей вона носить гіпертрофований характер і перешкоджає орієнтуванні на властивості предметів. Зазначена тенденція на певному етапі є суттєвим гальмом у розвитку сприйняття та інтелекту. У той, хто слухає дитини в це період мова дорослого є одним з провідних факторів розвитку. Все більшого значення набуває власна мова дитини.

  У глухих не тільки відсутня мовне спілкування. У них надзвичайно збіднене доречевое спілкування. В арсеналі спілкування батьків з дітьми часто відсутні необхідні способи спілкування.

  слабочуючі діти

  Різні слабочуючі діти мають різні ступені зниження слуху. За період дошкільного дитинства слухове сприйняття дітей зі зниженим слухом розвивається. У ранньому ж віці дають реакцію на голос у вушної раковини тільки 6,6% дітей. У віці 1-2 років реагують на шепіт тільки 2% випадків.

  Важливим є той факт, що багато слабочуючі діти, маючи суттєві залишки слуху, довгий час не вміють ними користуватися. Вони не реагують на звернену мову, не розуміють її. У той же час інші слабочуючі діти з такою ж втратою слуху можуть добре користуватися збереженим слухом і з його допомогою накопичують великий словник. Така різниця в рівні слухового сприйняття у дітей зі зниженим слухом обумовлена ​​багатьма причинами, в число яких входять умови життя дитини, особливості його психофізичного розвитку та багато іншого.

  У зв'язку з тим що реакції на звукові подразники розвиваються у дітей зі зниженим слухом порівняно пізно, в дитинстві і дошкільному віці слабочуючі не відрізняються від глухих. Так само як у глухих у багатьох дітей зі зниженим слухом, які отримали поразку слуху в дуже ранньому віці, є затримка прямостояння. Так само як і глухі вони пізніше чують виявляються в стані сприймати далеке простір, мають затримку в розвитку хапання і предметних дій.

  Слухове сприйняття немовляти, навіть при нормальному слуху характеризується досить високими порогами. Тому навіть не дуже значна втрата слуху призводить до того, що у дитини не формується зорово-слуховий запитом не знайдено видимого предмета, локалізація звуку в просторі.

  Розвиток предметних дій, наслідування, функціональне використання предметів, оволодіння співвідносні діями і т.п. не відрізняються від того, що має місце у глухих дітей. (2)

  3.3 Виявлення та оцінка рівня сенсорного розвитку

  Ніколаєвої Т.В.била розроблена методика комплексного педагогічного обстеження дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху.

  У цій методиці представлені завдання і для виявлення та оцінки рівня сенсорного розвитку

  Діагностика сенсорного розвитку передбачає виявлення рівня розвитку практичної орієнтування на форму, величину; вміння виділяти колір як ознака предмета; рівня розвитку цілісного образу предмета.

  устаткування:

  1. дерев'яна (або пластмасова) дошка з трьома (чотирма)

  Прорізами круглої, квадратної, трикутної, напівкруглої форм і трьома (чотирма) плоскими геометричними фігурами, підстава кожної з яких відповідає за формою однієї з прорізів; дерев'яна або пластмасова дошка з п'ятьма прорізами - квадратної, прямокутної, трикутної, напівкруглої і шестикутної форм і п'ятьма плоскими геометричними фігурами, підстава кожної з яких відповідає за формою однієї з прорізів;

  2) дерев'яна або пластмасова коробка з шістьма прорізами - круглої, квадратної, прямокутної, напівкруглої, трикутної і шестикутної форм і дванадцятьма об'ємними геометричними фігурами, підстава кожної з яких відповідає за формою однієї з прорізів.

  3) одна піраміда з трьома однаковими за розміром кільцями; піраміди з трьох кілець, зменшуються за величиною (дві червоні, дві жовті, одна синя)

  4) п'ять великих кубів жовтого кольору; два великих куба червоного кольору; два великих куба синього кольору;

  5) п'ять великих куль жовтого кольору; два великих кулі червоного кольору; два великих кулі синього кольору;

  6) кольорові кубики - п'ять жовтих; три червоних; три зелених; три помаранчевих; три білих;

  7) одна трёхсоставная і одна четирёхсоставная матрьошки;

  8) три пари предметних картинок: в кожній парі одна картинка розрізана на дві (три, чотири) частини.

  Основні завдання по сенсорному розвитку

  Завдання для дітей 2-2,5 років:

  1. Вкласти геометричні фігури (4) в гнізда відповідної площині.

  2. Згрупувати предмети, наприклад кубики, за кольором при виборі з 2.

  3. Скласти одноколірну пірамідку з 3 кілець, відбувають за величиною.

  4. Скласти дві пірамідки різного кольору з 3 кілець, відбувають за величиною.

  5. Скласти предметну картинку, розрізану вертикально на дві частини.

  Завдання для дітей 2,5-3 років.

  1. Вкласти геометричні форми (5) в гнізда відповідної площині.

  2. Згрупувати предмети за кольором при виборі з 4, наприклад, червоні, жовті, сині та зелені кубики.

  3. Скласти трёхсоставную матрьошку.

  4. Скласти три пірамідки різного кольору (червону, синю, жовту) з 3 відбувають за величиною кілець.

  5. Скласти предметну картинку, розрізану вертикально на 3 частини.

  Додаткові завдання по сенсорному розвитку.

  Завдання нижче вікових вимог до дитини для дітей 1,5-2 років (для обстеження дітей 2-2,5 років, які не впоралися із завданнями, відповідними віком):

  1. Вкласти геометричні форми (3) в гнізда відповідної площині.

  2. Згрупувати однорідні предмети за кольором при виборі з двох, наприклад, червоні і жовті кубики.

  3. Нанизати 5 однакових за величиною кілець на стрижень.

  4. Згрупувати однорідні предмети за величиною при виборі з двох: великі куби і маленькі кубики жовтого кольору.

  5. Згрупувати однорідні предмети, з огляду на їх колір і форму: кулі різного кольору скласти в відерце, а куби різного кольору - в коробку.

  Завдання вище вікових вимог до дитини для дітей 3-4 років (для обстеження дітей 2,5-3 років, успішно впоралися із завданнями, відповідними їх віку):

  1. Опустити геометричні форми (6) до відповідних їм отвори.

  2. Згрупувати однорідні предмети за кольором при виборі з шести.

  3. Скласти четирёхсоставную матрьошку.

  4. Скласти піраміду з 3 кілець, що чергуються за кольором.

  5. Скласти розрізну картинку з чотирьох частин.

  проведення обстеження

  Завдання пред'являються дитині відразу для самостійного виконання. Так, педагог пропонує дитині вставити фігури у відповідні прорізи; розібрати і зібрати піраміду; розкрити матрьошку і зібрати її; скласти цілу картинку з частин. При цьому всі завдання супроводжуються природними жестами.

  навчання

  Якщо дитина не може виконати завдання самостійно, дорослий демонструє відповідну дію, а потім просить дитини відтворити його. Якщо дитина не справляється і в цьому випадку, то використовується метод спільних дій. Наприклад, педагог руками дитини вставляє фігури у відповідні прорізи; збирає пірамідку з урахуванням величини кілець; складає розрізну картинку. Слідом за цим дитині пропонується діяти самостійно.

  Оцінка дій дитини

  За кожним завданням фіксується:

  · Бажання співпрацювати з дорослим; прийняття завдання; здатність виявити помилковість своїх дій; зацікавленість в результаті діяльності;

  · Спосіб виконання завдання (самостійно, після показу, після спільних дій, невиконання);

  · Результат: точну відповідність зразком дорослого, неточне відповідність, невиконання.

  Особлива увага звертається на спосіб орієнтування дитини в завданні. Наприклад, дитина діє шляхом проб: щоб вкласти геометричну форму в проріз дошки, він перебирає всі отвори в пошуку того, в яке можна опустити форму. Таким способом він знаходить потрібну проріз і вкладає фігуру. Малюк діє цілеспрямовано і досягає позитивного результату.

  В іншому випадку дитина діє на рівні примеривания. Вкладаючи геометричні форми в прорізи дошки, дитина не перебирає всі отвори в пошуках того, в яке потрібно опустити трикутну форму, а паплюжить її до подібної, наприклад, до півколу; при наближенні-примірювання він відразу бачить відмінності і переносить фігуру до трикутної прорізи.

  У третьому випадку він діє на утраті зорової орієнтування. Малюк виділяє істотні для певної дії ознаки предметів на око і виконує дії разу правильно без попереднього примірювання. Наприклад, дитина безпомилково опускає геометричні форми у відповідні прорізи дошки; відразу безпомилково складає трёхсоставную матрьошку.

  Оцінка рівня сенсорного розвитку дитини з порушеним слухом третього року життя.

  Випередження вікової норми: дитина легко і швидко встановлює контакт з педагогом, зустрічає запропоновані завдання з вираженим інтересом. Інтерес до результату діяльності зберігається у нього протягом усього обстеження. Діє цілеспрямовано і точно. Якщо допускає окремі помилки, то тут же зауважує їх і самостійно виправляє. Самостійно виконує серію завдань, складених для його віку, а так само самостійно і з мінімальною допомогою дорослого справляється з серією завдань, призначених для дітей більш старшого віку (дитина до 2,5 років-з завданнями для дітей 2,5-3 років; дитина старше 2,5 років - із завданнями для дітей 3-4 років). При виконанні завдань дитина використовує метод проб, примірювання, а так само для глядачів спосіб орієнтування. Визначено провідна рука, дії обох рук узгоджені.

  Відповідність віковій нормі: швидко встановлює контакт з дорослим, завдання зацікавлюють дитину. Позитивне емоційне ставлення до процесу діяльності зберігається у нього до кінця перевірок. Діє цілеспрямовано, але допущені помилки усуває, як правило, за допомогою дорослого. Дитина самостійно і за допомогою педагога виконує не менше чотирьох завдань, призначених для його віку, а з завданнями для дітей більш старшого віку справляється з допомогою педагога. В окремих випадках отриманий результат неточно відповідає зразку дорослого. При виконанні завдань дитина користується методом проб, практичним примірювання, а так само використовує зорову орієнтування. Визначено провідна рука, але дії обох рук не завжди узгоджені.

  Відставання від вікової норми:

  Як правило, в контакт вступає не відразу, контакт часто формальний (чисто зовнішній). Дитина кілька зацікавлений загальною ситуацією заняття, але до змісту завдань, до результату їх виконання зазвичай індеффірентен. Не помічає і не усуває допущених помилок. Результат діяльності часто може неточно відображати зразком. Після навчання дитина не справляється з завданнями, призначеними для його віку, але може виконати самостійно і за допомогою дорослого серію завдань, складених для дітей більш молодшого віку. Поряд з пошуковими способами орієнтування відзначаються дії силою і перебір варіантів. При цьому помилкові варіанти дій дитина не відкидає, а повторює знову. Як правило, не визначена провідна рука, немає узгодженості дій обох рук.

  Значне відставання від вікової норми:

  У контакт не вступає, байдужий до змісту завдань, дитина взагалі не розуміє що йому пред'являються завдання. З усіх завдань вловлює лише форму активності, яка від нього вимагається. Після навчання дитина не справляється з завданнями, розрахованими на його вік, а так само з завданнями для дітей більш молодшого віку. Чи не використовує пошукові способи орієнтування, а діє силою. Відзначаються адекватні дії з предметами: бере іграшки в рот, стукає, кидає. (7)

  Результати обстеження заносяться до протоколу.

  висновок

  Раннє дитинство дуже важливий період у розвитку дитини, період ознайомлення з навколишньою дійсністю. Необхідно дати дитині можливість отримати якомога більше різноманітний і корисний чуттєвий досвід.

  Від рівня сенсорного розвитку дитини в подальшому залежить його розумовий розвиток. В основу навчання як нормально чуючих дітей раннього віку так і дітей з порушенням слуху, має бути покладено, в першу чергу, розвиток таких здібностей, як наслідування відтворення, вміння дивитися і слухати, порівнювати, розрізняти, зіставляти, узагальнювати. Ці знання необхідні в подальшому для придбання певних умінь знань життєвого досвіду.

  Без достатнього розвитку сприйняття неможливо пізнати якості предметів, без здатності спостерігати дитина не дізнається про багато явищ навколишнього.

  Без спеціальних виховних прийомів сенсорний розвиток не буде успішним, воно буде поверхневим, неповним, а часто навіть невірним.

  У ранньому дитинстві найбільше значення має не обсяг знань, який набуває дитина в тому чи іншому віці, а рівень розвитку сенсорних і розумових здібностей і рівень розвитку таких психічних процесів, як увага, пам'ять, мислення. Тому важливо розвивати у дитини орієнтовно-пізнавальну діяльність і вміння сприймати.

  Актуальною залишається подальша розробка методик для виявлення і оцінки рівня сенсорного розвитку. Оскільки, знаючи рівень сенсорного сприйняття, можна розробити програму для подальшого успішного розвитку дитини.

  Список літератури

  1. Аксаріна Н.М. «Виховання дітей раннього віку». М., Медицина, 1977. - 303 с.

  2. Венгер А.А., Вигодська Г.Л., Леонгард, «Відбір дітей у спеціальні дошкоьние установи», М, Просвещение, 1972 - 142 с.

  3. Кузнєцова Л.В., Л.І. Переслені, Л.І. Солнцева та ін «Основи спеціальної психології: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. Закладів »; Під ред. Л.В. Кузнєцової. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002. - 480 с.

  4. Мусейібова Т. «Генезис відображення простору і просторової орієнтації у дітей дошкільного віку» Дошкільне виховання. -1970. - №3, 36-41 с.

  5. Мусейібова Т. «Розвиток орієнтування в часі у дітей дошкільного віку // Дошкільне виховання» - 1972. -№2. -З. 48-55.

  6 .. Мухіна В.С. Сенсорний розвиток дошкольнікаДетская психологія: Учеб.пособие для студ.пед.ін-тов / під ред. Л.А. Венгер. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: Просвещение, 1985. с. 213-238

  7. Миколаєва Т.В. «Комплексне психолого-педагогічне обстеження дитини раннього віку з порушеним слухом» М, Іспит, 2006 - 111 с.

  8. Миколаєва Т.В. «Педагогічна обстеження дитини третього року життя з порушеним слухом» Автореф. дис. канд. пед. наук. - М; 2001 - 22 с.

  9. Печора К.Л., Пантюхіна Г.В., Голубєва Л.Г. «Діти раннього віку в дошкільних установах», М, Просвещение, М, 1986 - 143 с.

  10. Пилюгіна Є.Г, "Заняття по сенсорному вихованню з дітьми раннього віку", посібник для вихователя дитячого садка, М., 1983 г.

  11. «Психологія глухих дітей», під ред. І.М. Соловйова, Ж.І. Шиф, Т.В., Н.В. Яшковской, М, Радянський спорт »2006 - 500 с. (Перєїзд.)

  12.Рєпіна Т.А. «Сприйняття дошкільнятами виразною боку малюнка і її вплив на ставлення до героя книги» // Питання психології. - 1960. - №5. - С. 115-124.

  13. Усова А. П., Запорожець А.В. «Педагогіка і психологія сенсорного розвитку і виховання дошкільника» - В кн .: Теорія і практика сенсорного виховання в дитячому садку. М., 1965, с. 7.

  ...........  Скачати 34,22 Kb.


  Сенсорний розвиток дітей раннього віку з порушеним слухом

  Скачати 34,22 Kb.