• Глава 1.3.Сущность і особливості розвиваючих ігор
 • 1.1. Екологічне виховання як пріоритетний напрямок в роботі з дошкільнятами
 • Рибка кличе на допомогу!
 • Сценарій для дітей від шести років

 • Скачати 174,91 Kb.

  Розвиваючі ігри в екологічному вихованні еколого-гуманного ставлення до природи
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір174,91 Kb.
  Типреферат

  Скачати 174,91 Kb.

  зміст:

  Введение .............................................................................. 2

  Глава 1.Развівающіе гри у вихованні дошкільників ............ 5

  1.1. Значення і види ігор ......................................................... .5

  1.2.Роль гри в психічному розвитку дитини .............................. 9

  1.3. Сутність і особливості розвиваючих ігор ........................... ... 12

  Глава 2.Екологіческое виховання дошкільнят ..................... 15

  2.1. Екологічне виховання як пріоритетний напрямок в роботі з дошкільнятами ..................................................................... .15

  2.2.Методологія екологічного виховання ................................. 17

  2.3. Види ігор в екологічному вихованні дошкільнят ............... .20

  Глава 3. Експериментальне дослідження процесу виховання у дітей середнього віку усвідомленого правильного ставлення до природи ................................................................................. 23

  3.1 Виявлення рівня сформованості екологічних знань у дітей (методика і результати констатуючого експерименту) .................. .23

  3.2 Методика вдосконалення роботи по вихованню усвідомленого правильного ставлення до природи через формування екологічної культури у середніх дошкільників (організація та утримання формуючого експерименту) ...................................................... 35

  3.3 Аналіз і результати дослідження .......................................... ... 39

  Висновок .............................................................................. 41

  Список літератури

  додаток

  Вступ

  Особливу роль в екологічній освіті та вихованні займає період дошкільного дитинства, коли закладаються основи світогляду людини, формується його ставлення до навколишнього світу. У дошкільному віці відбуваються значні зміни в пізнавальній сфері дитини. Образний характер мислення, специфічний для дошкільного віку, залежить від того, що дитина встановлює зв'язки і відносини між предметами, перш за все, на основі безпосередніх вражень.

  Перші сім років у житті дитини - це період його бурхливого зростання та інтенсивного розвитку, період безперервного вдосконалення фізичних і психічних можливостей, початок становлення особистості. Дитина в ці роки опановує своїм тілом і основними рухами, у нього розвиваються сенсорні відчуття, на їх основі формується сприйняття. Швидко накопичується життєвий досвід, розширюється коло уявлень, дитина у багатьох відношеннях стає керованим. Цьому сприяє розвиток довільних процесів: зосередженої уваги, волі, соціальних емоцій. У цей час відбувається становлення самосвідомості: дитина виділяє себе з предметного світу, починає розуміти своє місце в колі близьких і знайомих людей, орієнтуватися в навколишньому предметно-природному світі, виокремлювати його цінності.

  Саме по собі наявність екологічних уявлень не гарантує екологічно доцільного поведінки особистості. Для цього необхідно ще й відповідне ставлення до природи Воно визначає характер цілей взаємодії з природою, його мотивів, готовність чинити з точки зору екологічної доцільності. Уже в процесі освоєння екологічних уявлень у дітей відбувається формування емоційного ставлення до рослинного і тваринного світу.

  Важливим показником екологічної вихованості старших дошкільників є їх участь в діяльності, що має екологічно орієнтований характер, в процесі якої поглиблюються і закріплюються екологічні уявлення і проявляється активна гуманне ставлення до природи. При цьому необхідно враховувати той факт, що дика природа прекрасно обходиться без діяльності людини, вона живе за своїми власними законами.

  Піклуватися про природні об'єкти слід тільки в зміненій людьми середовищі: в місті, парку, а в умовах дошкільного закладу - на ділянці, в живому куточку. Отже, допомагати необхідно рослинам і тваринам, які живуть поруч з людиною: деревам парків, ділянки, рослинам квітників, голодуючим взимку міських птахам, т. Е. Тим, чиє благополуччя залежить від дій людей.

  Провідне значення в розвитку інтелектуальних і особистісних процесів має спілкування дитини з дорослим - воно визначає його емоційне самопочуття, ставлення до людей і навколишнього світу в цілому. Формуючи у дітей тепле, любовне ставлення до реальної природи, конкретного її об'єкту або явища, дорослі допомагають їм відчути і осмислити красу і досконалість в природі, особливо на екскурсіях, супроводжуваних емоційними бесідами.

  Дуже важливо, щоб до моменту надходження в школу дитина була зрілим не тільки в фізичному і соціальному відношенні, але і досяг певного рівня розумового і емоційно-вольового розвитку. Дитина повинна володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати і диференціювати предмети і явища навколишнього світу, вміти планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль. На цій основі повинна формуватися екологічна культура особистості, спрямована на гармонізацію відносин людини з природою

  Види діяльності, якими займається дитина, різноманітні: він із захопленням малює, ліпить, конструює, танцює, вчиться виразно читати вірші, співати, рахувати, доглядати за рослинами і тваринами, майструє з батьком, допомагає мамі, із задоволенням займається гімнастикою, плаває, грає . І кожен з цих видів вносить свій внесок в його розвиток. Особливо важливе значення має при цьому ведуча, чільна на кожному етапі діяльність. Її роль обумовлена ​​не часом, яке присвячує їй дитина, а внеском у формування найважливіших змін в психіці, в підготовку до наступного віковому періоду. У провідній діяльності виникають і диференціюються інші види діяльності, в ній формуються чи перебудовуються психічні процеси, від неї головним чином залежать спостерігаються основні зміни особистості дитини.

  Кожному віку притаманна своя провідна діяльність, яка дозволяє фіксувати особливості психічного розвитку дітей на тому чи іншому віковому етапі. Поняття провідної діяльності дає можливість відрізняти за ознаками раси різні види діяльності дитини, і визначити основні умови психічного розвитку на різних етапах онтогенезу.

  Згідно з теоретичними позиціями психологів (Л.С. Виготський, А. В. Запорожець, А. Н. Леонтьєв, Б.О. Смирнова, Д. Б. Ельконін), в дошкільному віці провідним видом діяльності є гра. Саме в грі складаються і найбільш ефективно розвиваються головні новоутворення цього віку: творча уява, образне мислення, самосвідомість. У ній розвиваються довільна увага і пам'ять, складається супідрядність мотивів і цілеспрямованість дій. Л.С. Виготський називав гру «школою довільної поведінки».

  Через гру дитина пізнає навколишній світ, опановує духовними цінностями, засвоює попередній соціальний досвід. Завдяки взаємодії вихователя і вихованців в ігровій діяльності відбувається відмова від авторитарного стилю виховання і навчання дітей.

  Центральної функцією дошкільного віку є емоції. З огляду на, що основою гри є уявна ситуація, зв'язок уяви і емоцій очевидна. Отже, розвиток емоцій і становлення їх довільності тісно пов'язані з розвитком уяви і включенням уяви в структуру емоційного процесу.

  Основна лінія розвитку в дошкільному віці пов'язана з розвитком довільності в емоційній сфері, а психологічний механізм довільності емоцій пов'язаний з розвитком уяви. Основною діяльністю, яка забезпечує умови для цього, є дитяча гра у всьому різноманітті її форм і видів. У грі дитина розвивається як особистість, у нього формуються ті сторони психіки, від яких згодом буде залежати успішність його навчальної і трудової діяльності.

  Гра як метод екологічного виховання - це гра, спеціально організована вихователем і включена в процес пізнання природи і взаємодії з нею.

  У нашій роботі ми розглянемо, як можна використовувати розвиваючі ігри в процесі виховання у дошкільників еколого-гуманного ставлення до природи, значення та види ігор, їх особливості.

  Мета роботи: показати можливості використання розвиваючих ігор в процесі виховання еколого-гуманного ставлення до природи.

  Ця мета може бути досягнута через вирішення наступних завдань:

  • Вивчення теоретичних основ розвиваючих ігор, їх впливу на розвиток психіки дитини дошкільного віку.

  • Розгляд сучасних вимог до змісту

  екологічного виховання дошкільнят.

  • Вивчення і узагальнення досвіду роботи зі старшими дошкільниками з формування у них еколого-гуманного ставлення до природи за допомогою розвиваючої гри.

  Предмет вивчення: розвиваючі ігри екологічного характеру.

  Об'єкт вивчення: діти старшої групи дитячого садка

  Глава 1.Развівающіе гри у вихованні дошкільників.

  1.1. Значення і види ігор.

  Ігрова діяльність - природна потреба дитини, в основі якої лежить інтуїтивне наслідування дорослим. Гра необхідна для підготовки підростаючого покоління до праці, вона може стати одним з активних методів навчання і виховання.

  Гра - це особливий вид діяльності людини. Вона виникає у відповідь на суспільну потребу в підготовці підростаючого покоління до життя. Щоб гри стали справжнім організатором життя людей, їх активної діяльності, їх інтересів і потреб, необхідно, щоб в практиці виховання було багатство і різноманітність ігор. Дитяча життя може бути цікава і змістовна, якщо діти матимуть можливість грати в різні ігри, постійно поповнювати свій ігровий багаж.

  Кожен окремий вид гри має численні варіанти. Діти дуже винахідливі. Вони ускладнюють і спрощують відомі ігри, придумують нові правила і деталі. Вони не пасивні по відношенню до ігор. Це для них завжди творча винахідницька діяльність.

  Дитячі ігри за весь період радянської формації не збиралися, чи не узагальнювались, значить, не класифікувалися.Прав відомий психолог А. Н. Леонтьєв, який стверджував: «... щоб підійти до аналізу конкретної ігрової діяльності дитини, потрібно встати на шлях не формального переліку тих ігор, які він грає, а проникнути в їх дійсну психологію, в сенс гри для дитини. Тільки тоді розвиток гри виступить для нас в своєму справжньому внутрішній зміст ».

  Найбільш поширені теорії ігор в 19 - 20 століттях:

  К. Гросс вважав, що гра є несвідомою підготовкою молодого організму до життя.

  К. Шиллер, Г. Спенсер пояснювали гру простою тратою надлишкової енергії, що накопичується дитиною. Вона не витрачається на працю і тому виражається в ігрових діях.

  К. Бюллер підкреслював звичайну захопленість, з якою грають діти, стверджував, що весь сенс гри полягає в тому задоволенні, яке вона доставляє дитині.

  З. Фрейд вважав, що дитина збуджується до гри почуттям власної неповноцінності.

  Хоча наведені пояснення гри здаються неоднаковими, проте всі ці автори стверджують, що в основі гри лежать інстинктивні, біологічні потреби дитини: його потяги і бажання.

  Принципово інакше підходять до пояснення гри російські та радянські вчені:

  А. І. Сікорський, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгат, К. Д. Ушинський висловлюються за своєрідність гри як справді людської діяльності.

  Н. К. Крупської, А. С. Макаренка, а потім багато педагогів і психологи поглибили аналіз гри і суворо науково пояснили цю своєрідну дитячу діяльність.

  Ігри дітей характеризуються такими особливостями:

  - гра представляє собою форму активного відображення дитиною навколишнього його життя людей.

  - відмінною рисою гри є і сам спосіб, яким дитина користується в цій діяльності

  - гра, як і будь-яка інша людська діяльність, має суспільний характер, тому вона змінюється зі зміною історичних умов життя людей

  - гра є формою творчого відображення дитиною дійсності.

  - гра є оперування знаннями, засіб уточнення і збагачення, шлях вправ, а значить, і розвиток пізнавальних і моральних здібностей і сил дитини.

  - в розгорнутій формі гра являє собою колективну діяльність

  - різнобічно розвиваючи дітей, сама гра теж змінюється і розвивається.

  Існують різні види ігор:

  У ранньому дитинстві виникають і починають формуватися елементи рольової гри. У рольовій грі діти задовольняють своє прагнення до спільного життя з дорослими і в особливій, ігровій формі відтворюють взаємини і трудову діяльність дорослих людей.

  А. Н. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, А. В. Запорожець називали рольову гру провідною діяльністю дитини дошкільного віку. Рольова гра виникає і існує в зв'язку з іншими видами дитячої практики: в першу чергу зі спостереженнями навколишнього життя, слуханням оповідань і бесідами з дорослими.

  Д. Б. Ельконін на основі аналізу етнографічних досліджень прийшов до висновку, що рольова гра виникла в ході історичного розвитку суспільства, в результаті зміни місця дитини в системі суспільних відносин, тобто вона соціальна за своїм походженням. Поява гри пов'язано не з дією яких - то вроджених, інстинктивних сил, а з певними умовами життя дитини в суспільстві. Дитинство подовжився, і разом з виникненням рольової гри виник і новий етап в психічному розвитку дитини - дошкільний вік. Д. Б. Ельконін підкреслював, що подовження дитинства відбувається не шляхом надбудови нового періоду над уже наявним, а шляхом своєрідного вклинювання.

  Гра соціальна не тільки за походженням, але і за своїм змістом. Всі дослідники, які описують рольову гру, вказували, що на неї величезний вплив робить навколишнє дитини дійсність, що сюжети дитячих ігор обумовлені соціальними, побутовими, сімейними умовами життя дитини.

  Сюжетно - рольова гра полягає у відтворенні дітьми дій дорослих і відносин між ними. Тобто в грі дитина моделює дорослих, їх взаємовідносини.

  Сюжетно рольова гра виникає на кордоні раннього і дошкільного віку і досягає свого розквіту в середині дошкільного дитинства.

  Д. Б. Ельконін виділив в структурі сюжетно - рольової гри такі складові, як сюжет - та сфера дійсності, яка відбивається в грі. Ті моменти в діяльності і відносинах дорослих, які відтворює дитина, складають зміст гри. Сюжет і зміст гри втілюються в ролі;

  Розвиток ігрової дії, ролі і правил гри відбувається на протязі дошкільного дитинства за такими лініями: від ігор з розгорнутою системою дій і прихованими за ними ролями і правилами - до ігор зі згорнутої системою дій, з ясно вираженими ролями, але прихованими правилами - і, нарешті , до ігор з відкритими правилами і прихованими за ними ролями. Д. Б. Ельконін показав, що центральним компонентом сюжетно - рольової гри виступає роль - відповідний прийнятим в суспільстві нормам, правилам спосіб поведінки людей в різних ситуаціях.

  Крім цього виду гри дошкільник освоює ігри з правилами, які сприяють інтелектуальному розвитку дитини, вдосконалення основних рухів і рухових якостей.

  Таким чином, гра змінюється і досягає до кінця дошкільного віку високого рівня розвитку. У розвитку гри виділяють дві основні фази або стадії:

  • для першої стадії (3 - 5 років) характерно відтворення логіки реальних дій людей; змістом гри є предметні дії.

  • на другій стадії (5 - 7 років) моделюються реальні відносини між людьми, і зміст гри стають соціальні відносини, суспільний сенс діяльності дорослої людини.

  1.2. Роль гри в психічному розвитку дитини.

  Гра - провідний вид діяльності в дошкільному віці, вона значно впливає на розвиток дитини. В ігровій діяльності найбільш інтенсивно формуються психічні якості і особистісні особливості дитини. У грі складаються інші види діяльності, які потім набувають самостійного значення.

  Гра впливає на всі сторони психічного розвитку, що неодноразово підкреслювали як педагоги, так і психологи. Так, А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те ж значення, як у дорослого має діяльність, робота, служба. Який дитина в грі, такий багато в чому він буде і в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі. І вся історія окремої людини як діяча або працівника може бути представлена ​​в розвитку гри й у поступовому переході її в роботу ».

  Ігрова діяльність впливає на формування довільності психічних процесів. Так, в грі у дитини починає розвиватися довільна увага і довільна пам'ять. В умовах гри діти зосереджуються краще і запам'ятовують більше. Свідома мета виділяється для дитини раніше і легше всього в грі. Самі умови гри вимагають від дитини зосередження на предметах, включених в ігрову ситуацію, на утриманні розігруються дій і сюжету. Якщо дитина не хоче бути уважним до того, що вимагає від нього майбутня ігрова ситуація, якщо не запам'ятовує умови гри, то він просто не виходить інакше однолітками.

  Ігрова ситуація дії в ній чинить постійний вплив на розвиток розумової діяльності дитини дошкільного віку. У грі дитина вчиться діяти з заступником предмета - він дає заступнику нове ігрове назва і діє з ним у відповідності з назвою. Поступово ігрові дії з предметами скорочуються, дитина навчається мислити про предмети і діяти з ними в розумовому плані. Таким чином, гра в великій мірі сприяє тому, що дитина поступово переходить до мислення в плані уявлень.

  У той же час досвід ігрових і особливо реальних взаємовідносин дитини в сюжетно - рольовій грі лягає в основу особливої ​​властивості мислення, дозволяє стати на точку зору інших людей, передбачити їх майбутню поведінку і на основі цього будувати свою власну поведінку.

  Рольова гра має певне значення для розвитку уяви.

  Вплив гри на розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній можна придбати основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками. Захоплюючи дитини і примушуючи його підкоряться правилам, що містяться у взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки.

  Продуктивні види діяльності дитини - малювання, конструювання - на різних етапах дошкільного дитинства тісно злито з грою. Інтерес до малювання, конструювання спочатку виникає як ігровий інтерес, спрямований на процес створення малюнка, конструкції відповідно до ігровим задумом. І тільки в середньому і старшому дошкільному віці інтерес переноситься на результат діяльності, і вона вільна від впливу гри.

  Всередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю. Вчення вводить дорослий, воно не виникає безпосередньо з гри. Але дошкільник починає вчитися, граючи, - він до навчання відноситься як до своєрідної рольової гри з певними правилами. Однак, виконуючи ці правила, дитина непомітно для себе опановує елементарними навчальними діями.

  Дуже великий вплив гра надає на розвиток мови. Ігрова ситуація вимагає від кожного включеного в нього дитини певного рівня розвитку мовного спілкування. Необхідність пояснюватися з однолітками стимулює розвиток зв'язного мовлення. У грі діти вчаться повноцінному спілкуванню один з одним. Молодші дошкільнята ще не вміють по - справжньому спілкуватися з однолітками.

  В середньому і старшому дошкільному віці діти, незважаючи на властивий їм егоцентризм, домовляються один з одним, попередньо розподіляючи ролі, а також і в процесі самої гри.

  Якщо з якоїсь - то серйозної причини розпадається спільна гра, розладнується і процес спілкування.

  Гра, як і інші види діяльності, вимагають від дошкільника прояви певних морально - вольових якостей, встановлення контактів з однолітками.

  Для того, щоб гра відбувалася успішно, дитина повинна володіти вміннями, які були охарактеризовані А. П. Усовой як якості «громадськості». До таких умінь вона відносила вміння діяти спільно, встановлювати зв'язки з іншими дітьми, вміння знайти своє місце серед граючих, проявити ініціативу і переконати інших, щоб вони в гру прийняли, бути уважним до однолітків, уміння не тільки впливати на дітей, організовуючи їх, але і підкорятися певним вимогам однолітків, зважати на їхню думку. Ці якості формуються і проявляються в процесі спілкування в спільних іграх дітей.

  У грі при вирішенні комунікативних організаційних питаннях можуть виникати сварки, конфлікти. Як зазначає Н. С. Пантина, діти часто сваряться не тому, що реалізація ігрової діяльності викликає у партнерів багато різних тлумачень дій того чи іншого учасника. Характер конфліктів в грі свідчить про її розвиток як спільної діяльності.

  Гра як провідна діяльність має особливе значення для розвитку знакової функції мови дитини. Засвоєння знакової функції мови веде до корінної перебудови всіх психічних функцій дитини. У грі розвиток знакової функції здійснюється через заміщення одних предметів іншими.

  У грі дитина осягає специфічні знаки двоякого типу: індивідуальні умовні знаки, що мають мало спільного зі своєї чуттєвої природі з позначається предметом; іконічні знаки, чуттєві властивості яких візуально наближені до заміщає предмету.

  Індивідуальні умовні знаки і іконічні знаки в грі беруть на себе функцію відсутнього предмета, які вони заміняють. Дії заміщення, крім того, сприяють розвитку у дитини вільного поводження з предметами і, використовуючи їх як в тій якості, яке було засвоєно в перші роки життя, але і по-іншому.

  Гра як провідна діяльність має особливе значення для розвитку рефлексивного мислення.

  Рефлексія - здатність людини аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви і співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями, а також з діями, вчинками, мотивами інших людей. Рефлексія сприяє адекватної поведінки людини в світі людей. Гра веде до розвитку рефлексії, оскільки в грі виникає реальна можливість контролювати те, як виконується дію, що входить в процес спілкування. Подвійна позиція граючого - виконавець і контролер - розвиває здатність співвідносити свою поведінку з поведінкою якогось зразка. У рольовій грі виникають передумови до рефлексії як чисто людські здібності осмислювати свої власні дії, потреби і переживання з діями, потребами і переживаннями інших людей.

  Гра сприяє становленню довільної поведінки дитини. Механізм управління своєю поведінкою - підпорядкування правилам - складається саме в грі, а потім виявляється в інших видах діяльності. Довільність передбачає наявність образу поведінки, яким прямує дитина, і контролю.

  До 7 років дитина все більше починає орієнтуватися на норми та правила, що регулюють його поведінку, образи стають більш узагальненими. При найбільш сприятливих варіантах розвитку дітей до моменту вступу до школи вони здатні керувати своєю поведінкою в цілому, а не тільки окремими діями.

  У грі розвивається мотиваційно - потребностная сфера дитини. Виникають нові мотиви діяльності і пов'язані з ними цілі. Тепер, в грі з однолітками, йому легше відмовитися від своїх швидкоплинних бажань. Його поведінка контролюється іншими людьми, він зобов'язаний дотримуватися певних правил, що випливають з його ролі, і не має права не змінювати загальний малюнок ролі, ні відволіктися від гри на щось стороннє.

  У розвиненою рольової гри з її хитромудрими сюжетами і складними ролями, що створюють досить широкий простір для імпровізації, у дітей формується творча уява.

  Гра сприяє становленню довільної пам'яті, в ній долається так званий пізнавальний егоцентризм.

  Таким чином, в дошкільному віці гра стає самостійною діяльністю дитини, він освоює різні види ігор, за допомогою ігор дошкільник «входить в різні сфери соціальної дійсності, розширюючи можливості пізнання цих сфер».

  Глава 1.3.Сущность і особливості розвиваючих ігор

  Іграми нового типу і є розвиваючі ігри, які при всій своїй різноманітності об'єднані під загальною назвою не випадково; вони все виходять із загальної ідеї і володіють характерними рисами:

  1. Кожна гра являє собою набір завдань, які дитина вирішує за допомогою кубиків, цеглинок, квадратів з картону або пластику, деталей з конструктора-механіка і т. Д.

  2. Завдання даються дитині в різній формі: у вигляді моделі, плоского малюнка в ізометрії, кресленні, письмовій або усній інструкції і т. П., І таким чином знайомлять його різними способами передачі інформації.

  3. Завдання розташовані приблизно в порядку зростання складності, т. Е. В них використаний принцип народних ігор: від простого до складного.

  4. Завдання мають дуже широкий діапазон труднощів: від доступних іноді 2-3-річному малюку до непосильних середньому дорослому. Тому ігри можуть збуджувати інтерес протягом багатьох років (до дорослості).

  5. Поступове зростання труднощі завдань в іграх дозволяє дитині йти вперед і вдосконалюватися самостійно, тобто. Е. Розвивати свої творчі здібності, на відміну від навчання, де все пояснюється і де формуються тільки виконавські риси в дитині.

  6. Не можна тому пояснювати дитині спосіб і порядок вирішення завдань і не можна підказувати ні словом, ні жестом, ні поглядом. Будуючи модель, здійснюючи рішення практично, дитина вчиться все брати сам з реальної дійсності.

  7. Не можна вимагати і домагатися, щоб з першої спроби дитина вирішила задачу. Він, можливо, ще не доріс, не дозрів, і треба почекати день. Рішення завдання постає перед дитиною не в абстрактній формі відповіді математичної задачі, а у вигляді малюнка, візерунка або споруди з кубиків, цеглинок, деталей конструктора, т. Е. у вигляді видимих і відчутних речей. Це дозволяє зіставляти наочно «завдання» з «рішенням» і самому перевіряти точність виконання завдання.

  8. Більшість розвиваючих ігор не вичерпується пропонованими завданнями, а дозволяє дітям і батькам складати нові варіанти завдань і навіть придумувати нові розвиваючі ігри, т. Е. Займатися творчою діяльністю більш високого порядку.

  10. розвиваючі ігри дозволяють кожному піднятися до «стелі» своїх можливостей, де розвиток йде найбільш успішно. У розвиваючих іграх - в цьому і полягає їх головна особливість - вдалося об'єднати один з основних принципів навчання від простого до складного з дуже важливим принципом творчої діяльності самостійно за здібностями, коли дитина може піднятися до «стелі» своїх можливостей. Цей союз дозволив вирішити в грі відразу кілька проблем, пов'язаних з розвитком творчих здібностей:

  по-перше, розвиваючі ігри можуть дати «їжу» для розвитку творчих здібностей з самого раннього віку;

  по-друге, їх завдання-сходинки завжди створюють умови, що випереджають розвиток здібностей;

  по-третє, піднімаючись щоразу самостійно до свого «стелі», дитина розвивається найбільш успішно;

  по-четверте, розвиваючі ігри можуть бути дуже різноманітні за своїм змістом і, крім того, як і будь-які ігри, вони не терплять примусу і створюють атмосферу вільного і радісного творчості;

  по-п'яте, граючи в ці ігри зі своїми дітьми, тата і мами непомітно для себе набувають дуже важливе вміння - стримуватися, не заважати малюкові самому розмірковувати і приймати рішення, не робити за нього те, що він може і повинен зробити сам.

  Різні ігри розвивають різні інтелектуальні якості: увага, пам'ять, особливо зорову; уміння знаходити залежності і закономірності, класифікувати і систематизувати матеріал; здатність до комбінування, тобто. е. вміння створювати нові комбінації з наявних елементів, деталей, предметів; вміння знаходити помилки і недоліки; просторове уявлення і уява, здатність передбачати результати своїх дій. У сукупності ці якості, мабуть, і складають те, що називається кмітливістю, винахідливістю, творчим складом мислення.

  Глава 2. Екологічне виховання дошкільнят.

  1.1. Екологічне виховання як пріоритетний напрямок в роботі з дошкільнятами

  Для глибокого і міцного усвідомлення екологічних понять, складних глобальних, регіональних і локальних природоохоронних проблем особливо важливий їх історичний аспект. Відомо, що сучасна гострота екологічних ситуацій має історичне коріння, обумовлена ​​втратою кращих народних традицій, втрат моральних основ гуманізму, любові, співчуття, дбайливого ставлення до рідної землі.
  На думку Б.Т. Лихачова, екологія особистості - проблема, висунута реаліями кінця ХХ ст., Які прийняли глобальний, що загрожує життю на землі характер. Але її витоки - в давніх, що йдуть глибоким корінням в історію людства, уявленнях про сенс буття, обов'язки і права людини. В історії філософських і педагогічних ідей, в системах освіти і виховання неодноразово робилися спроби побудувати зміст освіти з позиції космоземного всеєдності.
  Починаючи з Я.А. Коменського, офіційний статус отримує принцип природосообразности. Але однозначної його розуміння не було. Я.А. Коменський розглядав людину як органічну частину природи, яка живе за її законами, развивающеюся згідно циклам пір року.

  Ж.Ж. Руссо вбачав у людині досконале творіння Бога. Щоб зберегтися таким, людина повинна повернутися в природу, до чистоти і безпосередності її відносин. Він перший зрозумів небезпеку цивілізації і закликав: «Назад, до природи!» Суспільство сприйняло це як недомисел і дивацтво.

  І.Г. Песталоцці бачив у людині сутнісні сили, які успішно розвиваються лише в умовах, максимально наближених до природи до принципу природосообразности. А. Дистервег додає принцип культуровідповідності. К.Д. Уминский реалізував принцип природосообразности в декількох напрямках. Одне з них полягає в глибокому пізнанні природи самої дитини, його анатомії, фізіології, психології, інше - в наближенні змісту та організації педагогічного процесу до природи, третє - в організації виховання на народні традиції та звичаї.

  Л. М. Толстой вважав досконалої саморозвивається природу дитини, в природному середовищі бачив ідеальні умови прояви людської натури, вбачав у природному трудовому циклі взаємодії людини з природою ідеал способу життя.

  Видатні радянські педагоги А.С. Макаренко, С.Т. Шацький, В.А. Сухомлинський не мислили себе організації здорового і доцільного педагогічного процесу поза природи, поза моральних, естетичних взаємозв'язків з нею. В.А. Сухомлинський розумів, що знання і навички самі по собі не виховують. При зміні традиційно-споживацького ставлення до природи, змінюються переконання, діяльність учня будується в постійному спілкуванні з природою і роботою над гармонізацією порушеною біосфери.
  В даний час робота над проблемами екологічного виховання триває. Ряд дослідників, відзначає, що нерідко екологічне виховання здійснюється не комплексно, а односторонньо, без використання всіх можливостей.
  В даний час необхідно говорити про формування екологічної культури, як соціально необхідного морального якості особистості. Захлєбний А.Н., Суравегина І.Т. вважають, що екологічна культура - науково-технічний прогрес і екологічна освіта, твердження в свідомості і діяльності людей принципів природокористування; формування навичок і вмінь вирішувати ті чи інші господарсько-екологічні завдання без шкоди для навколишнього середовища і здоров'я людини. Вона виступає одним з цілісних властивостей особистості, яка обумовлює спрямованість її життєдіяльності, накладає свій відбиток на світогляд.

  2.2. Методологія екологічного виховання


  Екологічно виховувати можна по-різному.

  Можна це робити відповідно до засобами навчання, такими як: слово (усне слово вчителя або друковане слово підручника), наочні посібники, технічні засоби і т.д.
  У практиці роботи екологічного виховання виникла й інша класифікація, коли методи навчання групуються за основними етапами (ланкам) традиційного класичного розуміння процесу навчання:

  • методи початкового етапу засвоєння знань (усний виклад, бесіда, лабораторна робота, робота з книгою та ін.);

  • методи вдосконалення знань (вправи, повторення); методи закріплення; методи розвитку навичок;

  • методи творчої діяльності.

  Така класифікація, так само як і попередня, не може бути визнана задовільною, так як тут будь-який метод (наприклад, вправа) може використовуватися на будь-якому етапі засвоєння навчального матеріалу.
  Іноді класифікують методи на основі діяльності вихователя або учнів:

  • методи викладу нового матеріалу учителем,

  • методи самостійної роботи учнів.

  Їх розглядають як пасивні і активні методи. Однак при будь-яких методах, використовуваних вихователем, учні повинні бути активні, інакше процес навчання буде формальним.

  Гра як метод екологічного виховання - це гра, спеціально організована вихователем і включена в процес пізнання природи і взаємодії з нею. Таку форму навчальної гри вихователя з дітьми, що має певну дидактичну мету, тобто ігрову навчальну ситуацію, характеризує наступне:

  · Має короткий і нескладний сюжет, побудований на основі життєвих подій або казково-літературного твору, який добре знайоме дошкільнятам;

  · В грі використовуються необхідні іграшки, атрибутика; для неї спеціально організовується простір і предметне середовище;

  · В зміст гри закладені дидактична мета і виховне завдання, яким підпорядковані всі її компоненти - сюжет, рольова взаємодія персонажів та ін .;

  · Гру проводить вихователь: оголошує назву і сюжет, розподіляє ролі, бере одну роль на себе і виконує її на протязі всієї гри, підтримує уявну ситуацію відповідно до сюжету;

  · Вихователь керує всією грою: стежить за розвитком сюжету, виконанням ролей дітьми, рольовими взаємовідносинами, насичує гру рольовими діалогами і ігровими діями, через які і здійснюється дидактична мета.

  2.3. Види ігор в екологічному вихованні дошкільнят

  Відповідно до класифікації С.Л. Новосьолова, всі ігри, в залежності від того, з чиєї ініціативи вони виникають (дитини або дорослого), об'єднуються в три групи:

  1) гри, які з ініціативи дитини (або групи дітей), - самостійні ігри (театралізовані, ігри-експериментування, режисерські, сюжетно-отобразітельной, сюжетно-рольові);

  2) ігри, що виникають з ініціативи дорослого і старших дітей, - організовані ігри (дидактичні, рухливі, дозвільні);

  3) ігри, що йдуть від історично сформованих традицій народу, - народні ігри.

  Важливе розвиваюче значення для дошкільнят мають гри з правилами - рухливі, сюжетно-рухливі, дидактичні (настільно-друковані, словесні і ін.). Центральна ланка таких ігор - правила - є головним чинником розвивального впливу на дітей. Правила спонукають дитину бути активним: зосереджувати свою увагу на ігровий завданню, швидко реагувати на ігрову ситуацію, підкорятися обставинам.

  Організація ігор з правилами передбачає участь в них дорослого - особливо важлива його роль на перших етапах, коли вводиться нова гра і діти повинні зрозуміти її зміст і правила, а потім засвоїти їх, щоб легко застосовувати на практиці. У грі дорослий виконує дві ролі: рівноправного з дітьми учасника і організатора. Дорослий є носієм ігрових умінь, тому беззаперечне і постійне виконання ним правил - це головна умова організації та проведення таких ігор.

  Засвоєння правил, підпорядкування їм своєї поведінки дітям дається нелегко: вони швидко починають помічати порушення правил партнерами і не помічають своїх порушень. Тому повторення правил, терпляче їх роз'яснення досить довго є організаційним моментом.

  В екологічному вихованні гри з правилами дають можливість представити різні явища природи, отримані під час спостережень, читання літератури. Велику роль можуть зіграти такі ігри в розвитку різних розумових навичок дошкільнят: умінь аналізувати, порівнювати, класифікувати, підводити під категорію.

  Серед усього різноманіття ігор з правилами для дошкільнят особливе місце належить дидактичним іграм. Вже сама назва - дидактичні - говорить про те, що мета цих ігор - розумовий розвиток дітей. Отже, вони розглядаються як засіб розумового виховання дітей.

  За характером використовуваного матеріалу дидактичні ігри умовно діляться на ігри з предметами, настільно-друковані ігри та словесні ігри.

  Предметні ігри - це ігри з народної дидактичної іграшкою, різними природними матеріалами (листям, насінням). Ці ігри сприяють розвитку сенсорики дитини, формуванню уявлень про різні сенсорних якостях (колір, величина і т. Д.).

  Настільно-друковані ігри спрямовані на уточнення уявлень про навколишній, систематизацію знань, розвиток пам'яті, розумових процесів. До настольно-друкованим ігор відносяться лото, доміно, розрізні картинки, складні кубики і т.д.

  Словесні ігри розвивають увагу, кмітливість, швидкість реакції, зв'язне мовлення.

  Дидактичні ігри екологічного змісту розширюють уявлення дітей про взаємодію людини і природи, діяльності людей в природі, взаємозв'язках, що існують в природі, сприяють вихованню емоційно-ціннісного ставлення до природи, вироблення навичок культури поведінки в навколишньому природному середовищу.

  У структурі дидактичних ігор виділяються наступні структурні елементи:

  • дидактична задача,

  • ігрові правила,

  • ігрові дії,

  • висновок або закінчення гри.

  Дидактична задача визначається метою навчального та виховного впливу, формулюється педагогом і відображає його навчальну і виховну діяльність. Правила гри обумовлені пізнавальним змістом, ігровими завданнями і ігровими діями. Вони містять моральні вимоги до взаємин дітей, до дотримання ними норм поведінки. За допомогою правил педагог управляє грою, процесами пізнавальної діяльності, поведінкою дітей. Ігрові дії - основа гри. Чим вони різноманітніші, тим цікавіше для дітей сама гра і тим успішніше вирішуються пізнавальні і ігрові завдання. Ігрові дії пов'язані з ігровим задумом і виходять з нього. Підведення підсумків - проводиться відразу після закінчення гри. Це може бути виявлення дітей, які краще виконали ігрове завдання, визначення команди-переможниці і т. Д.

  Дидактичні ігри екологічного характеру включає два відносно самостійних блоку:

  · Гри для розвитку естетичного сприйняття природи (розвиток почуття прекрасного в природі, емоційного ставлення до неї);

  · Гри для формування морально-оціночного досвіду поведінки дошкільнят у природі.

  Для кращого розвитку естетичного, емоційного сприйняття природи гри бажано проводити в природному середовищі. Дидактичні ігри дадуть найкращий виховний результат, якщо будуть проводитися з невеликою підгрупою дітей (5-7 чоловік). Ігри, спрямовані на розвиток позитивного ставлення до природи, як і гри для збагачення екологічних уявлень, доцільно використовувати варіативно в залежності від рівня екологічної вихованості дітей.

  У дидактичних іграх, спрямованих на розвиток естетичного сприйняття природи, раніше накопичені знання, розумові дії особливо збагачують і розширюють сферу почуттів і переживань, надають їм осмисленість. При спілкуванні з природою у дитини зароджується емоційне спонукання, виключається байдужість і байдужість, зростає розумова напруженість, ступінь участі творчого мислення, бажання дізнатися більше нового, отже, йде процес емоційно-психологічної готовності прийняти інформацію про природу.

  Використовувати дидактичні ігри для збагачення екологічних уявлень слід з урахуванням уявлень, які сформовані у дітей старшого дошкільного віку: про різноманіття і різноманітність природних об'єктів, про рослини і тварин як живих організмах; про взаємозв'язки і взаємозалежність в природі; про людину як частини природи; про культуру поведінки в природі.

  Ігри можна проводити у вербальній формі, а також з використанням природного та ілюстративного матеріалу. Ці ігри сприяють формуванню конкретних уявлень про предмети, придбання більш точних знань про їх ознаках і властивостях. Їх доцільно проводити з дітьми, що мають низький рівень екологічних уявлень.

  У вербальних дидактичних іграх дошкільнята, спираючись на уявлення про природні об'єкти, поглиблюють свої знання про них. Діти самостійно вирішують різноманітні пізнавальні завдання: описують об'єкти, виділяють їх характерні ознаки, відгадують за описом, об'єднують за різними властивостями і ознаками. Цей вид гри доцільно використовувати в роботі з дошкільнятами, які мають більш високий рівень сформованості екологічних уявлень.

  Розумінню дітьми містяться в дидактичної гри завдань, створення особливого емоційного ігрового настрою сприяє включення в її хід казкового персонажа, який пояснює правила гри, стежить за їх дотриманням, заохочує хлопців. При першій появі персонажа вихователь знайомить з ним дітей і надалі бере його роль на себе - і таким чином веде гру.

  Підвищенню інтересу дошкільників до дидактичної гри і природним об'єктам сприяє введення елемента змагання або проблемної ситуації. Введення проблемних ситуацій в хід дидактичних ігор наповнює їх екологічним змістом, що, в свою чергу, сприяє не тільки збагачення екологічних уявлень дітей, а й вихованню у них гуманного ставлення до природи.

  Щоб підтримати прагнення дошкільнят відображати отримані в дидактичних іграх екологічні уявлення і ігрові навички в самостійній ігровій діяльності, в групах в окремих куточках доцільно розмістити матеріал для організації дітьми ігор екологічного змісту (планшети із зображенням природних зон, муляжі, картинки із зображенням рослин, тварин, гербарії і т.п.). Таким чином, буде задовольнятися зростаючий інтерес дошкільників до природи, будуть конкретизуватися отримані раніше уявлення.

  Глава 3. Експериментальне дослідження процесу виховання у дітей середнього віку усвідомленого правильного ставлення до природи

  3. 1 Виявлення рівня сформованості екологічних знань у дітей (методика і результати констатуючого експерименту)

  Для того щоб дитина могла усвідомлено і правильно ставитися до об'єктів природи він повинен володіти елементарними екологічними знаннями, характерними для даного віку.

  Для здійснення експериментальної роботи ми поставили перед собою ряд завдань:

  - Виявити рівень знань дітей про світ тварин, про рослинний світ, про неживу природу, про пори року, ставлення до світу природи.

  - Визначити морально-ціннісне ставлення до природи у дітей.

  - Виявити у дітей практичні навички дбайливого ставлення до об'єктів природи.

  Приступаючи до експерименту, що констатує, слід зазначити, що екологічна культура має виразні зовнішні прояви, а саме: ціннісне ставлення до природи, до себе і до інших людей як частини природи, до речей і матеріалів природного походження. Ціннісне ставлення до природи базується на елементарних знаннях, які і позначають мотиви вчинків і поведінку дошкільників.

  Обов'язковим компонентом процесу формування екологічної культури є знання і вміння, а кінцевим результатом - відповідне усвідомлене правильне ставлення до навколишнього світу.

  Констатуючий експеримент проводився на базі Андріївського ДНЗ Курманаевского району Оренбурзької області.

  За експериментальну і контрольну групи були обрані діти середньої групи, приблизно однакові за рівнем розвитку, в кількості 20 чоловік.

  Умови проведення: в нормальній обстановці в денний час.

  Метою констатуючого експерименту було виявлення показників навичок екологічної культури у дітей середнього дошкільного віку.

  Для експерименту, що констатує були підібрані наступні завдання:

  1. Контрольні завдання для визначення рівня сформованості екологічних знань дошкільників.

  2. Моральна ситуація для визначення морально-ціннісного ставлення до природи.

  3. Спеціальні ситуації для виявлення у дітей практичних навичок дбайливого ставлення до природи.

  Тестування дітей проходило в індивідуальному порядку. Узагальнення даних критеріїв екологічних знань дозволило визначити рівень сформованості цієї якості.

  Завдання 1

  Мета. Визначити рівень знання характерних особливостей представників світу тварин (домашніх і диких).

  Устаткування. Два великих аркуша паперу: перший розділений на три частини (господарський двір, ліс, житлове приміщення); на другому аркуші зображені блакитне небо, гілки дерев і земля. Фігурки тварин: коні, корови, свині, кози, собаки, кішки; вовка, лисиці, ведмедя, зайця. Фігурки птахів: голуба, горобця, сороки, курки.

  Інструкція до проведення.

  В ігровій формі дитині пропонується взяти першу карту, з усіх фігурок вибрати тварин і поселити їх по будиночках (з урахуванням місця проживання).

  Потім пропонується взяти другу карту, з решти фігурок вибрати птахів і розмістити їх на карті на свій розсуд.

  Якщо на столі залишилися які-небудь фігурки, дитині пропонується ще раз подумати і розмістити їх у відповідності з інструкцією.

  Після того, як дитина впорався із завданням, йому пропонується вибрати два зображення тварин, три зображення птахів і потім відповісти на наступні питання відповідно до обраних картинками.

  - Як називається тварина (птах)?

  - Які його характерні риси?

  - Чим харчується тварина (птах)?

  Оцінка результатів діяльності.

  Високий рівень (3 бали)

  Дитина без особливих зусиль розподіляє представників тваринного світу за видами: звірі, птахи. Аргументує свій вибір. Знає їх характерні особливості. Без особливих зусиль відповідає на поставлені педагогом питання. Виявляє інтерес і емоційно висловлює своє ставлення до тварин (птахів).

  Середній рівень (2 бали)

  Дитина іноді допускає незначні помилки при розподілі представників тваринного світу за видами: звірі, птахи. Не завжди аргументує свій вибір. Знає їх характерні особливості, але іноді допускає неточності у відповідях. На поставлені запитання відповідає з розгубленістю. Виявляє інтерес і емоційно висловлює своє ставлення до тварин (птахів).

  Рівень нижче середнього (1 бал).

  Дитина допускає часті помилки при розподілі представників тваринного світу за видами: звірі, птахи. Не завжди аргументує свій вибір. Не може назвати характерні особливості. На поставлені запитання відповідати не може, а якщо відповідає, то відповідає в основному не вірно. Чи не проявляє і не висловлює своє ставлення до тварин (птахів).

  завдання 2

  Мета. Визначити рівень знання характерних особливостей рослинного світу.

  Устаткування. Кімнатні рослини: герань (пеларгонія), бегонія і бальзамін султанський (вогник), колеус; лійка для поливу кімнатних рослин; розпилювач води; паличка для розпушування; ганчірочка і піддон.

  Інструкція до проведення.

  Педагог називає дитині чотири кімнатних рослини. Просить дитини показати ці рослини.

  - Як правильно доглядати за кімнатними рослинами?

  - Покажи, як правильно це треба робити (на прикладі однієї рослини).

  - Чи подобаються тобі кімнатні рослини і чому?

  Потім з представлених на картинках рослин (дані в дужках) пропонується вибрати:

  A) спочатку дерева (береза, липа, тополя);

  Б) дерева, у яких є голки, і дерева у яких є листочки (листяні і хвойні) (ялина, осика);

  B) ягоди і гриби (суниця, опеньки);

  Г) квіти саду і квіти лісу (айстра, пролісок, конвалія, тюльпан).Оцінка результатів діяльності.

  Високий рівень (3 бали)

  Дитина самостійно називає всі види рослин: дерева, квіти. Без праці відрізняє хвойні дерева від листяних, ягоди від грибів; квіти саду від квітів лісу. Розповідає як правильно доглядати за кімнатними рослинами. Сформовано елементарні практичні вміння та навички догляду за кімнатними рослинами. Виявляє інтерес і емоційно висловлює сові ставлення до кімнатних рослин.

  Середній рівень (2 бали)

  Дитина іноді допускає незначні помилки у назві рослин: дерев і квітів. В основному правильно виділяє групи пропонованих рослин, іноді не може аргументувати свій вибір. Розповідає, як правильно потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Елементарні практичні навички та вміння догляду за кімнатними рослинами сформовані недостатньо. Виявляє інтерес і емоційно висловлює своє ставлення до кімнатних рослин.

  Рівень нижче середнього. (1 бал)

  Дитині важко називати рослини: дерева, квіти. Не завжди може виділити групи пропонованих рослин. Чи не сформовані елементарні практичні вміння та навички догляду за кімнатними рослинами. Ускладнюється розповідати, як правильно потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Чи не проявляє інтересу і не висловлює своє ставлення до рослин.

  завдання 3

  Мета. Визначити рівень знання характерних особливостей пір року.

  Устаткування. Картки із зображенням різних пір року. Інструкція до проведення

  Педагог запитує у дитини, яку пору року йому подобається найбільше і чому?

  Потім педагог пропонує вибрати картку, на якій зображено цю пору року.

  Педагог пропонує дитині прослухати ситуації і відповісти на питання «Коли це буває?»:

  - Світить яскраве сонце, діти купаються в річці.

  - Дерева покриті снігом, діти катаються з гірки на санчатах.

  - З дерев опадає листя, птахи відлітають у теплі краї.

  - На деревах розпускаються листочки.

  Оцінка результатів діяльності.

  Високий рівень (3 бали)

  Дитина правильно називає характерні ознаки кожної пори року. Виявляє фантазію у відповіді на питання «Яка пора року тобі подобається і чому?». Коментує картку із зображенням обраного пори року. Висловлює естетичне ставлення до природи.

  Середній рівень (2 бали)

  Дитина в основному знає характерні ознаки кожної пори року, але іноді допускає значні помилки. На питання «Яка пора року тобі подобається і чому?» Відповідає коротко. Висловлює естетичне ставлення до природи.

  Рівень нижче середнього (1 бал)

  Дитина не знає характерних ознак пір року. У відповіді на питання «Яка пора року тобі подобається і чому?» Називає лише пору року. Чи не висловлює естетичного ставлення до природи.

  завдання 4

  Мета. Визначити рівень ставлення до світу природи.

  Інструкція до проведення:

  Педагог пропонує дітям відповісти на наступні питання:

  - Як ти допомагаєш дорослим доглядати за домашніми тваринами (якщо вони є)? (Якщо у дитини немає домашніх тварин, задається питання: «Якби у тебе вдома була кішка або собака, як би ти став доглядати за ними?»)

  - Як ти допомагаєш дорослим доглядати за мешканцями куточка природи в дитячому саду?

  - Що ти разом з дорослими можеш зробити, щоб на ділянці дитячого саду завжди росли рослини?

  - Як ти можеш допомогти птахам узимку?

  Оцінка результатів діяльності.

  Високий рівень (3 бали).

  Дитина відповідає на поставлені питання. Знає, як потрібно доглядати за домашніми тваринами і мешканцями куточка природи. Розуміє взаємозв'язок між діяльністю людини і життям тварин, птахів, рослин. Без праці висловлює своє ставлення до природи.

  Середній рівень (2балла).

  Дитина відповідає на поставлені питання. В основному знає, як потрібно доглядати за домашніми тваринами і мешканцями куточка природи. Іноді не розуміє взаємозв'язок між діяльністю людини і життям тварин, птахів і рослин. Може висловити своє ставлення до проблеми.

  Рівень нижче середнього (1 бал).

  Дитині важко відповідати на поставлені запитання. Не має уявлення про те, як потрібно доглядати за домашніми тваринами і мешканцями куточка природи. Не розуміє взаємозв'язок між діяльністю людини і життям тварин, птахів і рослин. Ускладнюється висловлювати своє ставлення до проблеми.

  Завдання 5.

  Мета: виявлення практичних навичок дбайливого ставлення до об'єктів природи.

  Інструкція до проведення.

  Тварин куточка природи на короткий час залишали без їжі, забруднили їх воду нешкідливими добавками, поставили в живий куточок горщик з квіткою з сухою землею. Кожній дитині індивідуально пропонувалося позалицятися за мешканцями куточка природи.

  Оцінка результатів діяльності.

  Високий рівень (3 бали)

  Дитина правильно оцінював ситуацію і самостійно вирішував її.

  Середній рівень (2 бали).

  Дитина правильно оцінював ситуацію, але приймав не зовсім вірне рішення.

  Низький рівень (1 бал).

  Дитина не впорався з поставленим завданням.

  За результатами виконаного завдання всі діти були розподілені на три групи за рівнями розвитку: високий (15-13 балів), середній (12-8 балів), низький (7-5 ​​балів).

  Результати експерименту, що констатує в контрольній та експериментальній групах наведені в таблицях 1 і 2.

  Таблиця 1. Результати констатуючого експерименту в контрольній групі

  Ф.І.

  Знання про живіт

  них, птахо

  цах.

  Знання про рослинний світ

  Знання про характерні ознаки пір року

  Отнош. до світу приро

  ди

  Спец. сі

  ситуаціях.

  Сум

  ма

  бал

  лов

  Уро

  вень екол. зна

  ний

  1.

  Олена А.

  2

  2

  2

  2

  1

  9

  З

  2.

  Наіль Г.

  2

  2

  1

  2

  1

  8

  З

  3.

  Юра Д.

  2

  1

  1

  1

  1

  6

  Н

  4.

  Арсеній К.

  2

  1

  2

  2

  1

  8

  З

  5.

  Настя Р.

  3

  3

  3

  3

  2

  14

  В

  6.

  Ільдар Ф.

  1

  1

  1

  2

  1

  6

  Н

  7.

  Саша М.

  2

  2

  1

  2

  1

  8

  З

  8.

  Данило С.

  2

  2

  1

  1

  1

  7

  Н

  9.

  Дана С.

  1

  2

  1

  2

  1

  7

  Н

  10

  Настя К.

  2

  2

  2

  1

  1

  8

  З

  Умовні позначення: В- високий рівень, С- середній рівень, Н - низький рівень.

  Високий рівень - 1 людина, середній рівень - 5 чоловік, низький рівень - 4 людини.

  Таблиця 2. Результати констатуючого експерименту в експериментальній групі

  Ф.І.

  Знання про тварин, птахів.

  Знання про рослинний світ

  Знання про характерні ознаки часів

  Отнош. До світу природи

  Спец. ситуац.

  сума балів

  Рівень екол. знань

  1.

  Марина Б.

  2

  2

  1

  2

  1

  8

  З

  2.

  Ігор Б.

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  Н

  3.

  Наиля Г.

  2

  1

  2

  1

  1

  7

  Н

  4.

  Саша М.

  1

  2

  1

  1

  1

  6

  Н

  5.

  Єгор М.

  1

  2

  2

  1

  1

  7

  Н

  6.

  Соня О.

  2

  2

  1

  2

  1

  8

  З

  7.

  Діма К.

  .3

  3

  3

  3

  2

  13

  В

  8.

  Ваня І.

  2

  2

  2

  1

  1

  8

  З

  9.

  Настя Н.

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  Н

  10

  Катя Т.

  2

  1

  2

  1

  1

  7

  З

  Умовні позначення: В- високий рівень, С- середній рівень, Н - низький рівень.

  Високий рівень - 1 людина, середній рівень - 4 людини, низький рівень-5 чоловік.

  Таблиця 3. Констатуючий зріз.

  рівень

  Група

  контрольна

  експериментальна

  високий

  10%

  10%

  середній

  50%

  40%

  низький

  40%

  50%

  Найменша кількість помилок допустили Настя Р. і Діма К. - 2 людини (високий рівень).

  Настя Р., Діма К. правильно виконали завдання. Діма без особливих зусиль розподілила представників тваринного світу за видами, чітко відповідала на поставлені запитання. Дитина самостійно називав різні види рослин. Без допомоги дорослого називав умови, необхідні для життя, росту і розвитку кімнатних рослин. Діма знає, як потрібно доглядати за домашніми тваринами і мешканцями куточка природи.

  Настя Р. при відповідях на поставлені запитання проявляла творчість і фантазію. Дитина правильно називав характерні ознаки пір року. По пам'яті відтворював сезонні особливості того чи іншої пори року. Висловлював естетичне ставлення до природи. Діти правильно знайшли вихід із спеціально створених ситуацій.

  До середнього рівня були віднесені діти - Олена А., Наіль Г., Арсеній К., Рома М., Настя К. - 5 осіб контрольної групи і Марина Б., Соня О., Ваня І., Катя Т. - 4 людини експериментальної групи.

  Марина Б. іноді допускала незначні помилки при розподілі представників тваринного світу за видами; не завжди аргументувала свій вибір. Соня О. іноді допускав незначні помилки в назві видів рослин: дерев, квітів. Практичні вміння та навички догляду за кімнатними рослинами сформовані недостатньо.

  До низького рівня розвитку були віднесені діти - в контрольній групі - Юра Д., Ільдар Ф., Данило С., Дана С. - 4 людини і в експериментальній групі - Єгор М., Наиля Г., Саша М., Ігор Б., Настя Н. -5 осіб.

  Настя Н. часто допускала помилки при розподілі представників тваринного світу за видами. На поставлені запитання відповідати ускладнювалась, а якщо і відповідала, то в основному невірно. Саша М. не завжди правильно називала характерні ознаки пір року. Не має уявлення про те, як потрібно доглядати домашніми тваринами і мешканцями куточка природи.

  У 5 завданні всі діти з бажанням бралися за роботу, але потурбувалися про їжу лише небагато дітей. Сухе рослина і брудна вода так і залишилися без уваги дітей. Ці дані свідчать про недостатню роботу дорослих по формуванню у дітей дбайливого ставлення до природи. З метою порівняння результатів констатуючого експерименту в контрольній та експериментальній групах будуємо секторну діаграму (рис.1, рис.2)

  Мал. 1 Результати експерименту, що констатує в контрольній групі

  Як видно і в контрольній (10%), і в експериментальній (10%) групах мало дітей з високим рівнем сформованості екологічних знань. Середнім рівнем володіє 50% дітей в контрольній групі і 40% дітей в експериментальній групі. Низьким рівнем сформованості екологічних знань володіє відповідно 40% і 50% дітей.

  Обидві групи перебувають приблизно на однаковому рівні розвитку, оскільки розбіжності в процентах дуже незначні. Виявлений в ході дослідження рівень розвитку є недостатнім, тому що дуже мало дітей і в контрольній, і в експериментальній групах мають високий рівень сформованості екологічних знань, а значить і низьку екологічну культуру, яка свідчить про якість усвідомленого правильного ставлення дітей до природи, їх рівень в основному належить до середнього і низького.

  На підставі отриманих результатів можна зробити висновок про те, що робота по формуванню екологічної культури у дітей здійснювалася несистематично, не був достатньо оснащений педагогічний процес, мало місця відводилося спостереженнями, практичної діяльності, праці та інших видів діяльності екологічного характеру.

  Таким чином, перед нами стоїть завдання намітити методику вдосконалення роботи по вихованню усвідомленого правильного ставлення до природи в процесі формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку, що і зумовило проведення формуючого експерименту в експериментальній групі.

  3.2 Методика вдосконалення роботи по вихованню усвідомленого правильного ставлення до природи через формування екологічної культури у середніх дошкільників (організація та утримання формуючого експерименту)

  На наступному етапі нашого дослідження ми приступили до виховання у дітей усвідомленого правильного ставлення до природи через формування екологічної культури.

  Метою формуючого експерименту є розробка та апробація методики формування екологічної культури.

  При розробці методики формування екологічної культури середніх дошкільнят ми спиралися на особливості екологічного виховання даної вікової групи.

  Характерною рисою середніх дошкільнят є активне розуміння навколишнього світу через спостереження за ним. Процес знайомства з навколишнім світом повинен будуватися на виробленні у дітей навички тлумачення свого досвіду. Оскільки життєвий досвід дитини ще невеликий, то він пізнає світ, порівнюючи його з собою, як найбільш відомим йому об'єктом. Необхідно показати загальну взаємозв'язок дитини з усією навколишнього його дійсністю.

  Виховання у дитини інтересу до явищ природи починається з уміння вдивлятися, милуватися навколишніми рослинами, живими мешканцями; проявляти спостережливість і дбайливе ставлення до навколишнього світу природи.

  Екологічне виховання ґрунтується на вікових психічних можливостях дітей цього віку. Це допомагає забезпечувати ефективність вирішення поставлених завдань, доступних для дітей.

  Пізнання природи допомагає дітям середнього дошкільного віку адаптуватися в навколишньому світі, підтримувати цікавість і допитливість, активність і самостійність. В процесі ознайомлення дітей з природою вихователь вирішує важливі завдання сенсорного розвитку, формування у дітей елементарних форм наочно-дієвого і наочно-образного мислення.

  Вихователь повинен створити умови для включення дітей в реальну діяльність по догляду за рослинами, спостереження за тваринами, виховувати емоційну чуйність і гуманні почуття.

  Дана методика, була побудована на принципах розвиваючого навчання і спрямована на розвиток особистості дитини, вміння порівнювати і узагальнювати власні спостереження, бачити і розуміти красу навколишнього світу, на вдосконалення мовлення дошкільнят, їх мислення, творчих здібностей, культури почуттів.

  У ході формуючого експерименту ми намагалися, щоб кожен день перебування дітей в дитячому садку був цікавим і насиченим, тому реалізація методики передбачала інтегрований підхід в навчанні. Екологічні знання і навички діти отримували не тільки на спеціально організованих заняттях, але і під час прогулянок, екскурсій, ігровий і дослідницької діяльності, читання книг, на заняттях з образотворчого мистецтва і музичних заняттях.

  Систематичні спостереження в природі вчать дітей бути уважними. Був розроблений цикл спостережень з проведенням дослідів, доступних для дітей цього віку і з використанням художнього слова. Він допомагає дітям здобувати знання, мислити, узагальнювати, робити висновки і правильно вести себе в світі природи.

  У становленні екологічної свідомості особливе місце належить ігрової діяльності. Саме в ній формуються у дітей моральні норми і правила поведінки дітей в природі.

  Сюжетно-рольові ігри допомагають відображати різноманітні побутові сюжети, дають нові враження про життя і працю людей, про стан природи і її зміни. Ігри для дітей - спосіб пізнання навколишнього, шлях до пізнання світу, в якому живуть і який можуть змінити і змінити на краще. В іграх діти застосовують свій життєвий досвід і відображають те, що їх цікавить, хвилює, радує, вони втілюють свої мрії і бажання (Додаток 1,2).

  Дидактичні ігри є ефективним засобом екологічного виховання. Процес ігрової діяльності, в якій дошкільнята відчувають підвищену потребу, дозволяє: забезпечити можливість засвоєння екологічних уявлень; пробудити інтерес до природи і розвинути ціннісне ставлення до неї; формувати мотиви і практичні вміння екологічно доцільною діяльності; надати можливості для прояву самостійності, ініціативності, співпраці, відповідальності і здатності приймати правильні рішення; контролю і оцінки результатів власної екологічно орієнтованої діяльності. Дидактичні ігри та вправи ми використовували в своєму експерименті.

  У роботі ми також використовували екологічне лото. Його мета: розвивати вміння класифікувати тварин (дикі, домашні).

  Ігри-медитації: «Я-сонце», «Я-дощ», «Я-вітер», «Я- хмарка». Наприклад: «Я - хмарка, велике, пухнасте. Я вільно і легко плаваю в синьому небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені летіти. Я піднімаю очі вгору, всім своїм тілом вдихаю повітря, наповнювати вологою. Я можу напоїти дощиком землю, я видихаю і потоком дрібних крапельок падаю на землю ».

  Цікавим в роботі з дітьми є такий ігровий прийом, як отримання листів-скарг від жителів лісу, саду, городу. Діти замислювалися над змістом листів, обговорювали різні екологічні ситуації, вирішували, як можна допомогти тому, чи іншому живої істоти, як потрібно оберігати і охороняти природу - свого краю, і всієї планети. Наприклад, такий лист: «Здрастуйте, діти! Нам дуже подобається жити в цій кімнаті, радувати вас своїми листами і квітами, очищати повітря. Але багато хто з нас страждають від неправильного догляду. Тому ми звертаємося до вас за допомогою - дізнайтеся, як за кожним з нас правильно доглядати, і ми завжди будемо вашими кращими друзями. Кімнатні рослини".

  Ефективним методом розширення знань з екології, на нашу думку, є використання перлин народної мудрості - казок, легенд, приказок, загадок на екологічну тематику, тому що вони розум збагачують, і душу хвилюють: «Багато лісу - не губи, мало лісу - бережи, немає лісу - посади», «Не піднось на природу руку, буде і твоєму онуку» і так далі.

  Ефективним методом роботи ми вважаємо організації екологічної стежки. (Додаток 3).

  У роботі з дітьми практикувалося використання науковості. Це різноманітні ілюстрації, гербарії, альбоми ( «Тварини Червоної книги», «Знай, люби, бережи»); таблиці, схеми ( «Кругообіг води в природі», «Будова рослин» та інші); карти, макети, фотографії, натуральні природні об'єкти (рослини, грунт, вода та інші).

  Під час роботи з натуральними природними об'єктами увагу дітей зверталася на те, щоб не завдати тварині шкоди, а після проведення спостереження відпускали їх на волю.

  Творче спілкування з природою - дієвий метод екологічного виховання та розвитку кращих людських якостей. Тому заняття починалися з милування природою. На таких заняттях готові знання не нав'язувалися, а надавалася дітям можливість ділитися своїми почуттями. Все це відбувалося на лоні природи, з об'єднанням музики, трудового виховання. Разом з дітьми складали екологічні казки. Саме через фантазію, дитяча творчість лежить шлях до серця дитини.

  Складова формування усвідомленого ставлення до природи, як пізнавальну цінність, є відтворення придбаних знань про природу в різних видах діяльності: образотворчої, музичної, що сприяє закріпленню цих знань в пам'яті дитини.

  На заняттях по изодеятельности за допомогою фарб діти передавали «настрій» природи. Якщо природа в «гарному настрої», про неї піклувалися, її оберігали, то діти використовували яскраві, живі фарби. Якщо в «поганому настрої» - про неї не дбали, її забруднювали, діти використовували похмурі, темні кольори.

  Музична діяльність сприяла прояву почуттів словами звуків (шум води, шелест листя, виття вітру).У танцях діти відображали руху тварин, рослин, об'єктів неживої природи.

  Художнє перевтілення в образ зі світу природи давало можливості дитині відчути його стан, наприклад, раку, грибка, зайчика, курчати, крапельки води. Проведення свят екологічного характеру також допомагало дітям відчути себе частиною природи.

  Проблему формування екокультури можна і потрібно вирішувати за допомогою батьків. Ми запрошувала батьків на заняття і свята екологічного змісту, на яких вони були не просто глядачами, а й активними учасниками. Було проведено КВН на тему «Ми - друзі природи», анкетування батьків, запропонували їм список літератури про природу для читання дітям. Разом з батьками випустили газету екологічного спрямування. Вони допомагали впорядковувати територію ДОУ: восени - висаджували дерева, збирали насіння квітів, підрізали кущі; взимку - прибирали територію від снігу, посипали доріжки піском, будували замки зі снігу, адже найціннішим у вихованні дітей є приклад самих батьків.

  Перед святкуванням нового року, з ініціативи батьків, була проведена екологічна акція «В ліс за ялинкою».

  У формуючому експерименті ми показали методику вдосконалення реалізації мети дослідження, позначили використані кошти роботи по вихованню екологічної культури дітей старшого дошкільного віку і її зміст. Тривав експеримент 8 тижнів (з середини листопада по середину січня). Експеримент торкнувся дві пори року (кінець осені і початок зими).

  3.3 Аналіз і результати дослідження.

  Щоб переконатися в ефективності використовуваного формуючого експерименту, був проведений контрольний експеримент, по тій же діагностичної методики.

  Результати контрольного експерименту оформлені і відображені в таблицях 4,5.

  Таблиця 4. Результати контрольного експерименту в контрольній групі

  Ф.І.

  Знання про тварин, птахів.

  Знання про рослинний світ

  Знання про характерні ознаки пір року

  Отнош. до світу природи

  Спец.

  ситуац.

  сума балів

  Рівень екол. знань

  1.

  Олена А.

  3

  2

  2

  2

  2

  11

  З

  2.

  Наіль Г.

  3

  2

  3

  2

  2

  12

  З

  3.

  Юра Д.

  2

  2

  2

  1

  1

  8

  З

  4.

  Арсеній К.

  2

  2

  2

  3

  2

  11

  З

  5.

  Настя Р.

  3

  3

  3

  3

  2

  14

  В

  6.

  Ільдар Ф.

  2

  2

  1

  1

  1

  7

  Н

  7.

  Саша М.

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  З

  8.

  Данило С.

  2

  2

  1

  1

  1

  7

  Н

  9.

  Дана С.

  1

  2

  1

  2

  1

  7

  Н

  10

  Настя К.

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  З

  Умовні позначення: В- високий рівень, С- середній рівень, Н - низький рівень

  Високий рівень - 1 людина, середній рівень - 6 осіб, низький рівень -3 людини

  Таблиця 5. Результати контрольного експерименту в експериментальній групі

  Ф.І.

  знання

  про живіт

  них і птахів

  Знання про зростати

  тель

  ном

  світі

  Знання про характер

  них приз

  наках

  пір року

  Отнош. до світу

  приро

  ди

  Спец.

  ситуа

  ція

  Сум

  ма

  бал

  лов

  Уро

  вень

  еколо

  гічес

  ких

  знань

  1.

  Марина Б.

  3

  3

  3

  2

  2

  13

  В

  2.

  Ігор Б.

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  З

  3.

  Наиля Г.

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  З

  4.

  Саша М.

  3

  3

  2

  2

  2

  12

  З

  5.

  Єгор М.

  2

  3

  2

  2

  2

  11

  З

  6.

  Соня О.

  3

  3

  2

  3

  2

  13

  З

  7.

  Діма К.

  3

  3

  3

  3

  3

  15

  В

  8.

  Ваня І.

  3

  3

  3

  3

  3

  15

  В

  9.

  Настя Н.

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  В

  10

  Катя К.

  3

  2

  3

  3

  2

  13

  В

  Умовні позначення: В- високий рівень, С- середній рівень, Н - низький рівень.

  Високий рівень - 4 людини, середній рівень 6 осіб, низький рівень -0.

  Таблиця 6. Контрольний зріз контрольного експерименту

  рівень

  Група

  контрольна

  експериментальна

  високий

  10%

  40%

  середній

  60%

  60%

  низький

  30%

  -

  Порівняльний аналіз показників обох груп показав, що у дітей експериментальної групи в ході експерименту значно підвищився рівень сформованості екологічних знань і за показниками випередив контрольну групу. Кількість дітей з високим рівнем розвитку зросла в 4 рази. В експериментальній групі по завершенню дослідження вже 4 дитини мали високий рівень розвитку, а спочатку був 1 дитина. Середній рівень зріс в 1,5 рази. (Стало 6 дітей, а було 4). Дітей з низьким рівнем Герасимчука взагалі.

  Так, відповідаючи на питання діагностики, Марина Б. без особливих зусиль розподілила представників тваринного світу за видами; аргументувала свій вибір. Соня О. самостійно називала різні види рослин: дерева, чагарники, квіти. Без допомоги дорослого називала умови, необхідні для життя, росту і розвитку кімнатних рослин. Ільдар Ф. впевнено відповідав на поставлені запитання.

  Саша М. правильно називав пори року, але іноді було важко назвати їх у потрібній послідовності, в малюнках відбивав істотні ознаки того чи іншої пори року.

  У контрольній групі також можна спостерігати невеликий прогрес, але він не настільки відчутний. З високим рівнем розвитку як був, так і залишився одна дитина. Із середнім рівнем розвитку кількість дітей зросла в 1,2 рази (було 5 чоловік, стало 6). З низьким рівнем розвитку зменшилася лише в 1,3 рази (було 4 людини, стало 3).

  Аналіз результатів експериментальної групи до і після формуючого експерименту наочно свідчить про ефективність розробленої методики вдосконалення роботи по вихованню екологічної культури у дітей середнього дошкільного віку. Експериментальна група помітно поліпшила свої результати. Високий рівень розвитку - до 40%, при тому, що було - 10%. Також зросли показники середнього рівня з 40% до 60%. Низького рівня розвитку Герасимчука взагалі - 0%.

  У контрольній групі зміни виявилися не такими значними. З високим рівнем розвитку було 10%, так і залишилося 10%. Із середнім було 50%, стало 60%. З низьким рівнем було 40%, стало 30%.

  У процесі роботи в експериментальній групі були помічені такі зміни:

  - діти помітно розширили свої екологічні уявлення, своє вміння працювати в природі;

  - у них зріс інтерес до об'єктів і явищ природно-предметного світу, а також емоційна реакція на «непорядки» в їх використанні, оціночні судження про них;

  - з'явилося бажання дотримуватися норм і правил поведінки в навколишньому середовищі, спрямовані на збереження цінностей природного світу.

  І, взагалі, діти стали добрішими, навчилися співпереживати, радіти, хвилюватися, оволоділи навичками догляду за тваринами і рослинами.

  висновок

  Дана робота була орієнтована на виховання усвідомленого правильного ставлення до природи дітей 4-5 років через розвиваючі ігри.

  У зв'язку з поставленою метою в першому розділі дослідження розглянуто склалася екологічна обстановка в світі, яка ставить перед людством важливе завдання - збереження екологічних умов життя в біосфері. У зв'язку з цим гостро постало питання про екологічної грамотності і екологічної культури нинішнього і майбутнього поколінь. У нинішнього покоління ці показники знаходяться на вкрай низькому рівні. Поліпшити ситуацію можна за рахунок екологічного виховання підростаючого покоління, яке повинно проводитися висококваліфікованими, екологічно грамотними педагогами, озброєними крім знань, поруч ефективних методик, що дозволяють комплексно впливати на особистість дитини, розвивати всі компоненти екологічної культури як якості особистості в частині загальної культури людини. Проблема екологічного виховання досить освітлена в роботах відомих вчених. Визначено цілі, завдання, принципи, засоби, форми і методи, а також зміст екологічного виховання. Однак систематична робота по формуванню екологічної культури дітей дошкільного віку ведеться слабо.

  Аналіз теоретичних положень і методичних висновків дозволив надати результати дослідно-експериментальної роботи, проведеної на базі Андріївського ДНЗ Курманаевского району Оренбурзької області по вихованню усвідомленого правильного ставлення до природи через формування екологічної культури. Була простежено динаміку зміни рівня сформованості екологічних знань в процесі експериментальної роботи. За інших рівних умов на початковому етапі формування експерименту рівень розвитку дітей в контрольній та експериментальній групах був приблизно однаковий. Аналіз результатів експериментальної групи до і після формуючого експерименту свідчить про ефективність розробленої нами методики вдосконалення роботи. Експериментальна група поліпшила свої результати. Високий рівень розвитку зріс з 10% до 40%, також зросли показники середнього рівня з 40% до 60%, а низького рівня не стало взагалі.

  У процесі роботи були помічені такі зміни: діти помітно розширили свої екологічні уявлення, своє вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; зріс інтерес до об'єктів і явищ природно-предметного світу, а також емоційна реакція на «непорядки» в їх використанні, оціночні судження про них; з'явилося бажання дотримуватися норм і правил поведінки в навколишньому середовищі, спрямоване на збереження цінностей природного світу.

  Зрозуміло, дане дослідження не претендує на досить повне, так як питання все ще залишається актуальним. Однак в плані розвитку методики по вихованню усвідомленого правильного ставлення до природи дітей 4-5 років через формування екологічної культури перероблені відомі методичні аспекти і адаптовані для дітей середнього дошкільного віку в конкретних умовах дитячого закладу.

  Екологічні знання у виховно-освітньої роботі діти отримували як на заняттях, так і в процесі комплексного використання різних видів діяльності (праці в природі, спостереженнях, іграх та інших). Дана робота спиралася на наступні основні принципи:

  - по-перше, на ретельному, зумовленому віковими можливостями матеріалі;

  - по-друге, інтеграції роботи з різними напрямами виховної роботи та видами діяльності дітей (ознайомлення з природою, ігри);

  - по-третє, активного включення дітей;

  - по-четверте, використання особистого прикладу, який був дуже цінним у вихованні.

  Виходячи з аналізу дослідно-експериментальної роботи, можна прийти до висновку, що висунута нами на початку дослідження гіпотеза про те, що виховання усвідомленого правильного ставлення дітей до природи буде здійснюватися успішно при певних правильно створених педагогічних умовах, підтвердилася.

  Список літератури:

  1. Буре Р. С., Годіна Г. Н., «Учіть дітей трудитися», Москва, «Просвещение», 1983 г.

  2. Буре Р. С. «Морально-трудове виховання дітей в дитячому садку», Москва, «Просвещение», 1987 р

  3. Вересів Н., «Основи гуманітарного підходу до екологічного

  вихованню старших дошкільнят », //« Дошкільне виховання »,

  1995 р

  4.Веретеннікова С. А. «Ознайомлення дошкільнят з природою»,

  Москва, «Просвещение», 1993 р

  5.Віноградова Н. Ф. «Розумову виховання у процесі ознайомлення з природою», Москва, «Просвещение», 1978 г.

  6.Градобоева Т. «Створення екологічної стежки і методики роботи з

  ній ». //

  7. «Дошкільне виховання», № 1, 1993 г.

  8. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. «Природа: об'єкт чи суб'єкт відносин

  особистості », Москва,« Школа здоров'я », 1995 г., т. 1,2.

  9.Дерябо С. Д., Ясвин В. А. «Методики діагностики і корекції в

  екологічному вихованні », Москва, 1995р.

  10.Дмітріев Ю.Д. , Пожарицька Н. М., «Твоя Червона книга», Москва,

  «Молода гвардія», 1986 р

  11.Жуковская Р. Н. та ін. «Рідний край: посібник для вихователів

  дитячого садка »/ Под ред. Козлової З .// Москва, «Просвещение», 1985 г.

  12.Кавтарадзе Д. Н. «Природа: від охорони до турботі?» // «Знання -

  сила », 1993 р, №3.

  13.Ліхачев Б.Т. «Екологія особистості», // «Педагогіка», №2, 1993 г.

  14. Нечаєва В. Г. «Виховання дошкільника в праці», Москва,

  «Просвещение», 1983 г.

  15.Ніколаева С. М «Створення умов для екологічного виховання дітей», Москва, «Нова школа», 1993 р

  16. Миколаєва С. Н. «Місце гри в екологічному вихованні дошкільнят». Посібник для фахівців з дошкільного виховання., Москва, «Нова школа», 1996 г.

  17.Ніколаева С. М. «Формування почав екологічної культуру», // «Дошкільне виховання», 1994 г., №7.

  18.Ніколаева С. «Програма« Юний еколог »» // «Дошкільне виховання», №9, 1994 г.

  19.Рижова Н. А. «Наш дім - природа», // «Дошкільне виховання», 1994 г., №7.

  20.Рижова Н. А., Тичина Ю. М. «Що таке екологія?» Методичний посібник з екологічного виховання та освіти дошкільнят », Тамбов, ИПКРО, 1993 г.

  21.Саморукова П. Г. «Як знайомити дошкільнят з природою»,

  Москва, «Просвещение», 1983 г.

  22.Ядешко В. І., Сахіна В.А. «Дошкільна педагогіка», Москва, «Просвещение», 1978 г.

  23.Ясвін В.А., Дерябо С. Д. «Методика проведення еколого-психологічного тренінгу», // «Школа здоров'я», №2, 1995 г.

  Додатки.

  Додаток 1.

  Рибка кличе на допомогу!

  Ігрове заняття з екології для дітей 5-6 років

  Вихователь: Хлопці! Сьогодні я розповім вам одну цікаву казку - нову казку «Про Золотий Рибці». А ось і наш герой! (Вихователь дістає ляльку.) Давайте познайомимося з ним. (Лялька голосом вихователя запитує у кожної дитини: «Здрастуй! Як тебе звуть?»)
  А нашого героя, хлопці, звуть Людина. Просто людина. А тепер слухайте казку.

  «Жив на світі Людина. Жив він на краю лісу, в маленькій дерев'яної хатинки. На звірів полював, рибу ловив, повітрям свіжим дихав, воду джерельну пив.
  Ось одного разу ловив Людина рибу в річці. Довго у води сидів, а риба все не клює. Раптом відчуває Людина, гачок хтось в глибину тягне. Витяг він вудку і очам своїм не повірив ... »
  До ак ви думаєте, хто йому на вудку попався? (Діти висловлюють свої припущення.)
  «Дивиться Людина - перед ним Золота Рибка. Людина як води в рот набрав: нічого сказати не може від подиву. Каже йому Рибка: «Ти - Людина. Значить, будеш вимагати, щоб я бажання твої виконала. Загадуй свої бажання. А за це ти мене, як водиться, відпустиш в річку ». "Гаразд! - каже чоловік. - Раз вже так заведено, виконай мої бажання. А я тебе відпущу ».
  Хлопці! Як ви думаєте, яке бажання попросив Людина виконати? (Діти висловлюють свої припущення.)
  «Набридло мені жити в дерев'яній хатинці, - говорить Людина, - хочу будинок кам'яний з електрикою і опаленням». Нічого не відповіла Рибка, вислизнула з рук Людини, тільки хвостиком вильнула. Повернувся Людина до своєї хатинки, а на її місці будинок кам'яний варто. (Вихователь зміцнює на фланелеграфе картинку із зображенням кам'яного будинку.) Дерев і квітів навколо поменшало, зате стовпи з проводами з'явилися ».
  Як ви думаєте, сподобалося це Людині? (Діти висловлюють свої припущення.)
  «Ось про яку життя я мріяв! Всередині будинку меблі розставлені. З крана вода тече ». Рідше став Людина по лісі гуляти. А потім вирішив: «Навіщо це я пішки ходити буду, якщо машину можна у Рибки попросити?»
  Виконала Рибка і друге бажання Людини. З'явилася у нього машина. Ходить він навколо неї, запахом бензину насолоджується, в річці її миє. Чи не сидиться Людині на місці. Набудував він доріг, щоб на машині їздити. Скоро безліч лісових стежок в асфальтові шосе перетворилися. Але все Людині мало. Знову прийшов на берег річки Рибку турбувати: «Зроби так, - наказує, - щоб на місці лісів зелених поля безкраї розкинулися: хочу багатим стати». Зник ліс. На його місці картопля росте, пшениця колоситься. Раптом, звідки не візьмись, налетіли на поля комашки шкідливі. Так і норовлять весь урожай з'їсти. Злякався Людина, став їх всякими отрутами труїти. Всіх вивів, а разом з ними - інших комах і птахів. Так і живе: на машині роз'їжджає, урожай збирає; на заходи уваги не звертає, воду джерельну не п'є. Відчуває Людина, що хочеться йому ще чогось новенького. І надумав він завод придбати, який багато грошей приносить. (Вихователь виставляє на фланелеграфе нову картинку - із зображенням заводу.)
  Знову прийшов Людина до Золотий Рибці.
  «Буде тобі завод, - відповіла йому Золота Рибка, - але пам'ятай: це твоє останнє бажання».
  Повернувся Людина, бачить - завод величезний працює. З труб дим йде, брудна вода в річку ллється. Чхнув Людина з незвички, закашлявся від диму. Але заснув в цей день щасливим ».
  І ви закрийте очі і спробуйте уявити, що за сон снився в ту ніч Людині. (Діти закривають очі. В цей час вихователь виставляє картинки, що зображують забруднену воду, і змінює Золоту Рибку на іншу.)
  А вранці прокинувся Людина, подивився у вікно - навколо дим, кіптява, дихати нічим. Побіг до крана води попити, а з крана брудна вода йде і пахне неприємно. Побіг він до річки - земля навколо димом оповита, в річці сміття плаває, жодного квіточки не бачити.
  - Що ж я наробив? - думає.
  Став він кликати Золоту Рибку. Довго кликав. Але ніхто йому не відгукнувся ».
  Як ви думаєте, що стало з Рибкою? (Діти висловлюють свої припущення.) Так, хлопці, захворіла Золота Рибка. Погубив Людина природу, знищив все живе навколо. І Рибка втратила свою чарівну силу.
  Тепер вона, хлопці, звернулася до нас: врятувати природу. Хочете допомогти Рибці? (Відповіді дітей.)
  Що ж! Давайте спробуєм! Хто пройде через ці чарівні ворота, той перетвориться в чарівника.

  Проводиться рухлива гра «Чарівні ворота», яка допомагає дітям увійти в образ чарівників.
  Ну, ось ми з вами і чарівники. Тепер ви можете творити чудеса. А допоможе нам в цьому професор Водічкін. Давайте заглянемо до нього в лабораторію.
  Вихователь з дітьми переходять в інше приміщення.
  На столах приготовлено все необхідне для дослідів з водою.
  Вихователь і діти: Доброго дня, професор Водічкін!
  Професор Водічкін: Доброго дня, хлопці! Навіщо завітали?
  Діти: Ми хочемо допомогти Рибці і врятувати природу від загибелі.
  Професор Водічкін: Добре! Я вам допоможу! Але перш мені потрібно дізнатися, що вам відомо про воду.
  Діти читають вірш Н. Рижової «Чарівна вода».
  П ервий дитина:
  Ви чули про воду?
  Кажуть, вона всюди!
  Друга дитина:
  В калюжі, в море, в океані
  І в водопровідному крані,
  Третя дитина:
  На плиті у вас кипить,
  Пором чайника шипить,
  Четверта дитина:
  Розчиняє цукор в чаї,
  Ми її не помічаємо.
  П'ята дитина:
  Без неї нам не вмитися,
  Чи не наїстися, не напитися.
  Професор Водічкін:
  Смію вам я доповісти,
  Без неї нам не прожити.
  Шоста дитина:
  Ви в ставку її знайдете
  І в сирому лісовому болоті!
  Сьома дитина:
  подорожує завжди
  Наша супутниця вода!
  Професор Водічкін: Молодці! Давайте згадаємо властивості води і перевіримо їх на дослідах. Проходьте в мою лабораторію, за робочі столи.
  Діти займають робочі місця, самостійно проводять і пояснюють досліди, встановлюють властивості води:

  1. Вода тече.
  2. Вода розливається.
  3. Вода не має форми.
  4. Вода не має запаху.
  5. Вода не має смаку.
  6. Вода прозора.
  7. Вода не має кольору.
  8. У воді є життя.

  Професор Водічкін: Тепер я бачу: ви багато знаєте і здатні на чудеса. А чарівною паличкою я наділю вас ще більшою силою. Бережіть природу! Любіть її! Охороняйте! У добру путь, друзі!
  Вихователь: Нас чекає довга дорога назад, через ліс. (Діти з педагогом йдуть в екологічну кімнату.) Ой, хлопці, що ж ми з вами бачимо в нашому лісі?
  Діти: У лісі стоїть машина! (Діти вказують на іграшкову машину серед іграшкових дерев.)
  Вихователь: Чи повинна тут стояти машина?
  Діти: Вона повинна стояти в гаражі. Вихлопні гази можуть отруїти ліс, воду. (Діти ставлять машину в гараж, складений з кубиків.)
  Вихователь: Хлопці! Подивіться, яка дивовижна галявина! Давайте сядемо на корчі і відпочинемо на ній. Здається, крім нас, тут ще хтось відпочиває?
  Діти: Це туристи!
  Вихователь: Що ж вони роблять?
  Діти читають вірш С. Михалкова «Полянка».
  Перша дитина:
  Тут сидять і там сидять:
  Загоряють і їдять,
  Відпочивають, як хочуть,
  Сотні дорослих і дітей!
  Друга дитина:
  Але на сонячній галявині
  Тут і там порожні банки.
  І, як ніби нам на зло,
  Навіть бите скло!
  Вихователь: Хіба можна так себе вести? Які правила поведінки в лісі і біля річки ви знаєте? (Відповіді дітей.)
  Які ж ми сьогодні молодці: все правила згадали!
  Хлопці! Ви помітили, що в нашому лісі чогось не вистачає?
  Діти: Не чути співу птахів!
  Вихователь: Але ми ж з вами чарівники! Давайте повернемо птахів в ліс!
  діти:
  - Милі пташки, почуйте нас, відгукніться!
  - Почуйте нас, комахи: метелики і жуки!
  - Ми прийшли, щоб врятувати вас!
  Метелик-коробочка,
  Полети на хмарку,
  Там твої дітки
  У березовому гілці.
  Равлик, равлик,
  Висунь ріжки,
  Дамо тобі коржі,
  Каші горщик,
  Хліба ворошок.
  Звучить фонограма «Спів птахів».
  Вихователь: Ви - справжні чарівники! Давайте закриємо очі і отримаємо задоволення співом птахів.
  Релаксаційна пауза.
  Ліс без пісні не буває,
  Усюди птиці співають!
  Як красиво стало в нашому чарівному лісі! Як вам це вдалося?
  Діти: Ми очистили повітря, воду, ліс, щоб всім тваринам і рослинам жилося добре.
  Вихователь: А зараз нам пора повертатися з чарівного лісу: Рибка нас зачекалася.
  Діти підходять до «чарівним воріт».
  Вихователь: Ось і «чарівні ворота». Пам'ятайте, ми проходили через них і перетворювалися в чарівників. А тепер давайте знову станемо дружними і веселими хлопцями!
  Діти знову проходять через ворота.
  Вихователь (показує дітям нові картинки на фланелеграфе): Хлопці! Подивіться уважно на ліс, в якому живе людина, на річку, на рибу. Що з ними сталося? Ми їх врятували. Правда, тільки в казці.
  У житті таке чудо створити набагато складніше. Щоб воно відбулося, ви повинні навчитися любити, берегти і охороняти природу. А щоб люди не забували про правила поведінки в природі, ми з вами намалюємо екологічні плакати і розвісимо їх в дитячому саду.

  Додаток 2.

  ЗІ СВЯТОМ, ЗЕМЛЯ!

  Сценарій для дітей від шести років

  Під запис звуків природи «Голоси птахів» в зал входять діти, одягнені в костюми метеликів і птахів.
  1-й дитина:
  Є просто храм,
  Є «храм науки»,
  А є ще природи храм -
  З лісами, що тягнуть руки
  Назустріч сонцю і вітрам.
  2-й дитина:
  Він святий у будь-який час доби,
  Відкрито для нас в спеку і стинь,
  Заходь сюди, будь серцем трохи,
  Чи не оскверняй її святинь.
  3-й дитина:
  Ти, людина, сильніше з кожним днем,
  Але, в Космос відправляючи кораблі,
  Не забувай: ти - тільки частина Землі,
  Вона - твій справжній отчий будинок.
  4-й дитина:
  Ти дихаєш чистим повітрям лісів
  І воду п'єш з повноводних річок,
  Ти ситий її хлібами, людина,
  Відгукнися на її сумний поклик.
  5-й дитина:
  Є одна планета-сад
  У цьому Космосі холодному.
  Тільки тут лісу шумлять,
  Птахів скликати перелітних.
  6-й дитина:
  Лише на ній одній цвітуть
  Конвалії в траві зеленій
  І бабки тільки тут
  У річку дивляться здивовано.
  Всі діти разом:
  Бережи свою планету,
  Адже іншої планети немає!
  Хлопці виконують пісню «Вітерець з березою шепочуться» (муз. Е. Архипової, сл. П.Сінявского). Потім учасники сідають на килим. Дівчата, що зображують квіти, виконують танець квітів під твір М.Пляцковского «Ранок». У другій частині танцю до квітів «підлітають» метелики - хлопчики (руху символізують зв'язок рослин і комах). Після танцю «метелики» розповідають про себе.
  1-й дитина:
  Я живу і в лісах, і в садах, і в лугах.
  2-й дитина:
  Сонця ласкаве світло осяває мій дах.
  3-й дитина:
  Мені їжа і питво - аромати квітів.
  4-й дитина:
  Але живу я недовго - не більше дня.
  5-й дитина:
  Будь же добрим зі мною і не чіпай мене.
  Хлопчики виконують пісню «Метелик» (муз. Е. Архипової, сл. В.Татарінова).
  Потім про себе розповідають дівчатка-квіти.
  1-й дитина:
  На землі зникають квіти,
  З кожним роком помітніше це,
  Менше радості і краси
  Залишає нам щоліта.
  2-й дитина:
  Одкровення квітів лугових
  Нам зрозуміло було чи,
  Безтурботно топтали ми їх
  І бездумно, безжально рвали.
  3-й дитина:
  У нас мовчало розумне «стій!»,
  Нам здавалося все мало, все мало.
  А потім в штовханині міської
  Ми оберемки тягли стомлено.
  4-й дитина:
  І не бачили, як з-під ніг
  Мовчазно, дихаючи ледве-ледве,
  Приречено дивився волошка,
  Безнадійно гвоздики дивилися.
  5-й дитина:
  Якщо я зірву квітку,
  Якщо ти зірвеш квітку,
  Якщо все: і я, і ти,
  Якщо ми зірвемо квіти,
  Спорожніють всі галявини
  І не буде краси.
  Діти парами рухаються навколо земної кулі, потім сідають на стільчики. Звучить мелодія П.Моріа. З'являються фламінго і виконують танець навколо Землі.

  Після танцю діти- «птахи» читають вірші.
  1-й дитина:
  Чи не розоряйте пташиного гнізда -
  2-й дитина:
  Так щаслива в своїх оселях птах,
  3-й дитина:
  Вона в гнізді спокійна, і тоді,
  4-й дитина:
  Коли над гаєм буде витися,
  5-й дитина:
  Чи не розоряйте пташиного гнізда!
  «Птахи» сідають на землю. З'являються діти в костюмах диких звірів. Під музику Сен-Санса «Карнавал тварин» вони в танці імітують звички і руху різних звірів, птахів, комах.
  Діти, що зображують тварин, розповідають про себе.
  1-й дитина:
  Не вірю, що звірі не говорять,
  2-й дитина:
  Що думати не можуть співочі птахи,
  3-й дитина:
  Що тільки повадки у хитрій лисиці
  4-й дитина:
  І бджоли не знають, про що говорять.
  Звучить тривожна «космічна» музика. Під ці звуки в залі з'являються «хулігани», озброєні сокирами, палицями, сачками, рогатками. Різноманітними різкими рухами вони зображують, що знищують все на своєму шляху (рубають дерева, ловлять метеликів, з рогатки стріляють в птахів, проганяють звірів, рвуть і топчуть квіти, імітують підпал макета планети). Світло в залі гасне, включається світломузика. Під твір А. Хачатуряна «Танець з шаблями» діти з червоними і помаранчевими стрічками виконують танець вогню навколо земної кулі. Раптово музика обривається на високій ноті, всі учасники завмирають.
  Звучить голос Землі (магнітофонний запис):
  Зупиніться, люди!
  Не губіть мене!
  Я - Земля!
  Мені потрібні ваша любов, ваша дружба!
  Киньте в борозну зерно - і я поверну сто зерен.
  Вставте прутик - і я вирощу для вас сад!
  Я відкрию для вас свої комори.
  Ви - мої діти, тому прошу: любите і поважайте мене!
  Діти неголосно виконують пісню «Поранена птах» (сл. М. Заболоцького).
  Г Олос Землі звучить знову:
  Не тільки люди володіють даром мови. Кажуть і книги. Є така книга, яка не просто говорить, вона кричить, тільки не кожен її чує. Це - ЧЕРВОНА КНИГА. На її сторінках записані імена зникаючих тварин і рослин. Червоний колір - сигнал заборони, зрозумілий людям усього світу: зупинись, людина! Подумай, чому кожен день на планеті стає все менше тварин і рослин! Залиш після себе не купу сміття, а посаджене дерево, чисту річку, врятоване птицю. Почуй тих, хто кличе на допомогу. У цьому тобі допоможе ЧЕРВОНА КНИГА.
  Вмикається світло. Грає флейта (М.Глинка «Жайворонок»). Зі сторінок Червоної книги (через дверцята макета) «сходять» два білих журавля (хлопчик і дівчинка) і танцюють, потім читають вірші.

  Дівчинка-журавель:
  Я - білий ангел в небесах,
  Я - струмочок в глухих горах,
  Я - промінчик сонця в хмарах
  І білий світ в моїх мріях.
  Хлопчик-журавель:
  Младой журавель завжди в дорозі,
  Щоб світ від загибелі врятувати.
  Таких небагато журавлів,
  Ти збережи його, прігрей,
  І він тебе благословить,
  Нас і природу зцілить.
  далі з Червоної книги під музичний супровід виходить «могутній дуб»:
  Добре дерево, старі гілки,
  У листі заплуталися галасливі вітри.
  Скільки пташенят під густою листям
  Ти вкривало від холоднечі і спеки!
  Літо промчить, і перед зимою
  Дерево птахам допоможе листям.
  Буде потім йому снитися і снитися,
  Як по весні повертаються птахи.
  Їх не лякають небезпечні кручі,
  Білі блискавки, чорні хмари.
  Птахи на батьківщину мчать впевнено,
  Знають, що пам'ятає їх добре дерево.
  Флейта грає «Колискову» Ю.Шапоріна, і з Червоної книги з'являється дівчинка в костюмі конвалії:
  Я - конвалія лісової
  І росту на галявині.
  Не відразу помітиш
  Мій білий убір,
  Зате обдарую тебе
  солодким диханням
  квітів ароматних
  Вечірньої пори.
  Прошу, не будеш рвати мене
  заради забави
  І в місто на ринок
  Мене не неси,
  А краще прийди до нас
  В лісову прохолоду
  І біля сестричок моїх посидь.
  Наступними з Червоної книги під музичний супровід вибігають мама-тигриця і тигреня. Вони грають один з одним. Потім «тигриця» говорить:
  Бути може, що коли-небудь хлопчисько,
  Натрапивши на картинку в старій книжці,
  У мами запитає: «Що це за звір,
  Такі ж не водяться тепер? »
  І, відклавши на мить в сторону гри,
  Послухає розповідь про грізних тигрів.
  Скажіть мені, і дорослі, і діти!
  Чим завадили людям звірі ці?
  Чи включається запис пісні у виконанні С.Ротару «Дамо земну кулю дітям». Всі хлопці, включаючи «хуліганів», призводять Землю в порядок, відновлюють все, що було зруйновано. Потім беруть штучні квіти з вази і починають прикрашати нашу планету. Навколо квітучої планети діти водять хоровод і співають останній куплет пісні «Вітерець з берізкою шепочеться».
  Нехай квіти візьмуться за руки
  І зійдуться в хоровод,
  Нехай планета кольори веселки
  Ніколи не відцвіте.
  На закінчення хлопці-глядачі розкладають свої вітальні листівки Землі біля макета планети, показують їх один одному, розглядають разом з батьками.

  Додаток 3.

  «Екологічна стежка»

  Світ, що оточує дитину, - це, перш за все світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою. «Тут, в природі, вічне джерело дитячого розуму», - відзначав В.Сухомлинський.

  Протягом останніх десятиліть ознаменувалися вираженим інтересом до проблем екологічної освіти підростаючого покоління. Чи можна в наш час переоцінити важливість і необхідність екологічного виховання? Його основна і кінцева мета - повернути людям нормальне, природне екологічне чуття. І починати це виховання необхідно, безумовно, з самого раннього віку, дитячого садка.

  Ефективна робота ДНЗ з формування основ екологічної культури дітей і батьків вимагає грамотного підходу в цьому напрямку з боку педагогів дитячого садка. Треба тренувати в дітях спостережливість, співчуття, співпереживання. Кожен вихід на вулицю для дитини повинен обертатися захоплюючій прогулянкою, що дає можливість спостерігати, пізнавати, запам'ятовувати!

  Важливо формувати у дітей потребу в самостійному вивченні природи. Здійснити це завдання можна, створюючи розвиваюче середовище екологічного спрямування, в якій дитина могла б пізнати навколишній світ, самостійно виділяти зв'язки і залежності, що існують у природі, спостерігаючи за об'єктами і явищами неживої і живої природи і активно взаємодіючи з ними.

  Один з найважливіших компонентів екологічної розвиваючого середовища в дитячому саду - екологічна стежка, яка дозволяє дошкільнику наочно познайомитися з різноманітними процесами, що відбуваються в природі, вивчити живі об'єкти в їх природному оточенні, отримати навички найпростіших екологічних досліджень, визначити на елементарному рівні місцеві екологічні проблеми і по-своєму вирішити їх. Екологічна стежка - це спеціально розроблений або спеціально обладнаний маршрут в природу.

  Роботу по екологічній стежці можна побудувати цікаво і змістовно, щоб вирішити практично всі завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Саме екологічна стежка дозволяє зрозуміти загальну зв'язок живого організму з зовнішнім середовищем, спостерігати життя живих організмів в екосистемах, їх взаємний вплив один на одного і т.д.

  Планування роботи на екологічній стежці можна здійснювати з урахуванням сезонних змін і місцевих умов. Важливо поєднувати ознайомлення дітей з яскравими об'єктами рослинного і живого світу, сезонними явищами і видами праці в природі.

  З огляду на особливості віку, також специфіку цієї розвиваючої середовища, при організації роботи на екологічній стежці можна використовувати різноманітні форми: екскурсії, заняття-досліди, заняття-спостереження, екологічні ігри, конкурси, вікторини, свята. Екологічна стежка - це засіб морального, естетичного, трудового виховання.

  За допомогою екологічної стежки можна грамотно використовувати земельну ділянку дитячого саду не тільки в екологічній освіті дітей, але і в різних заходах на свіжому повітрі, це - оздоровчі, творчі та соціальні.

  Багато років дошкільне виховання в нашій країні було в основному орієнтовано на забезпечення пізнавального розвитку дітей. Однак особливість дошкільного віку полягає не тільки в оволодінні дитиною знаннями, вміннями і навичками, а й в становленні базових властивостей його особистості: самооцінки і образу "я", емоційно - потребностной сфери, моральних цінностей і установок, а також соціально-психологічних особливостей в системі відносин з іншими дітьми.

  Прогулянки по екологічній по стежці - це радісне спілкування з природою, позитивні емоції, можливість оцінити свої сили і здатність подолання перешкод. Це прекрасний засіб для відпочинку і цікавого змісту дозвілля. Такі прогулянки дають дітям можливість знайомитися з різноманіттям органічного світу, спостерігати за об'єктами і явищами природи, орієнтуватися на місцевості, з пристосуванням організмів до середовища проживання, з проблемами охорони навколишнього середовища, з правилами поведінки в природі. Свої враження про природу, емоції можна відображати малюнками, виробами, реально передаючи стану живих істот, їх життя в різних умовах середовища. Разом з дорослими виготовляти макети різних зон природи. Намальовані картинки, вироби, фотографії можна використовувати для театралізованих ігор, оформлення, усних оповідань, в якості подарунків, виставок.

  Заходи на свіжому повітрі є цілком прийнятною формою організації діяльності дітей в ДНЗ, оскільки відбувається сприятливий вплив спілкування дитини з природою на розумовий, пізнавальне, фізичне, соціально-емоційне, естетичне і творчий розвиток дитини.

  Ти, людина, люблячи природу,
  Хоч іноді її шкодуй;
  У розважальних походах
  Чи не розтопчи її полів;
  У вокзальної штовханині століття
  Ти оцінити їй поспішай:
  Вона - твій давній
  Добрий лікар.
  Вона - союзниця душі.
  Чи не пали її відчайдушно
  І не вичерпується до дна,
  І пам'ятай істину просту:
  Нас багато, а вона - одна.
  В. Шефнер.

  За змістом: проект екологічний, оздоровчий, творчий, соціальний.

  За кількістю учасників: проект масовий.

  За часом проведення: довгостроковий (осінь, зима, весна).

  За характером контактів: діти, батьки, педагогічний колектив.

  Проблема. Роль екологічної стежки в рішенні задач екологічної освіти і виховання, оздоровчих і соціальних завдань, творчості дітей дошкільного віку.

  Мета. Сприяння екологічному, фізичному, творчому і соціальному розвитку дитини.

  завдання:

  Екологічні.

  • Виховання любові до природи через пряме спілкування з нею, сприйняття її краси і різноманіття.

  • Формування знань про природу.

  • Розвиток співпереживання до бідам природи. Бажання боротися за її збереження.

  • Формування у дітей основних природознавчих уявлень і понять про живу і неживу природу.

  • Розвиток розуміння взаємозв'язків у природі і місця людини в них.

  • Виховання дбайливого ставлення до всього живого на Землі, любові до природи.

  • Залучення дітей до різноманітних видів діяльності в природі і по її охороні.

  • Формування навичок екологічно грамотного, моральної поведінки в природі.

  • Розвиток початкових географічних уявлень, знайомство з найпростішими способами орієнтування на місцевості.

  Оздоровчі.

  • Зміцнення здоров'я дітей.

  • Розвиток координаційних видів здібностей і витривалості.

  • Удосконалення природних видів рухів, виконання рухових завдань на орієнтування в просторі, збагачення рухового досвіду (найпростіші вправи багатоборства).

  • Розширювати обсяг знань в області фізичної культури і спорту.

  • Формування дружніх взаємин дошкільнят у процесі ігрової туристичної діяльності.

  Творчі.

  • Виховання емоційно-естетичного ставлення до явищ природи.

  • Навчання самостійного застосування образотворчих умінь і навичок в відображенні побаченого під час прогулянки.

  • Уміння висловлювати через малюнок своє ставлення до дійсності.

  • Розвиток уявлень у дітей про розмаїття фарб в природі.

  Соціальні.

  • Формування комунікативних навичок, вміння встановлювати і підтримувати контакти, кооперуватися і співпрацювати, уникати конфліктних ситуацій.

  • Вчити дітей усвідомлено сприймати свої емоції, почуття і переживання, а також розуміти емоційний стан інших людей

  Передбачуваний результат.

  1. Сильні емоційні прояви, радість від спілкування з тваринами і рослинами.

  2. Інтерес до пізнання живого.

  3. Співчуття до потрапили в біду, прагнення самостійно допомогти, проявляючи усвідомленість, правильне визначення стану об'єкта, установка необхідних зв'язків.

  4. Прояв гуманних почуттів до живого.

  5. Оволодіння основними видами рухів (ходьба, біг, стрибки), морально-вольовими якостями (швидкість, спритність, витримка, організованість, дисциплінованість).

  6. Формування уявлень про здоровий спосіб життя.

  7. Формування просторових уявлень, орієнтування на місцевості.

  8. Формування навичок самовираження, об'єднання в спільну діяльність, підвищення своєї самооцінки і впевненості в собі.

  9. Усвідомлене прояв своїх емоцій, почуттів і переживань, способів поведінки у відносинах.

  10. Формування навичок етично цінних формам з іншими людьми.

  11. Формування навичок бачити і відображати в малюнку гарне різними матеріалами.

  12. Формування умінь висловлювати через малюнок своє ставлення до природи.

  13. Розвиток творчих здібностей та фантазії дітей.

  Перспективний план роботи на екологічній стежці.

  Місяць.

  Тема.

  Мета.

  Приблизний зміст прогулянки.

  Вересень.

  Екологія.

  фізвиховання

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Точка «Город овочевих культур».

  Точка «Квітник».

  Вчимося бігати, стрибати і метати ».

  «Мімічні ознаки емоцій».

  «Айстри у вазі».

  Звернути увагу дітей на зміни в живій і неживій природі.

  Тренувати в бігу, відпрацьовуючи невимушену постановку корпусу, і голови; вправляти в спригіваніі з висоти, закріплювати навички в киданні.

  Вчити дітей розпізнавати різні емоції за виразом обличчя, позі.

  Вчити дітей малювати букет айстр у вазі, передаючи будова квітки. Закріплювати вміння малювати акварельними фарбами. Ознайомити дітей з роздільним мазком.

  Розглянути грядки, де росли овочі. Згадати назви овочів, умови, необхідні для їх росту і розвитку. Чому немає овочів на грядках? Навіщо їх прибрали? Для чого потрібні людям овочі?

  Чому висохли квіти? Зібрати насіння квітів, згадати назви. Розповісти про розмноження квітів.

  Спокійний біг за інструктором між деревами (30-40сек), спригіванія з пеньків стоячи двома колонами, естафета 3-4 рази. Метання шишок в вертикальну ціль.

  Гра-тренінг «Мої відчуття» Дитина різними способами (діями, мімікою. Жестами) зображує свої відчуття, наприклад: «Я з'їв щось гірке», «Я розбив чашку», «Я йду в цирк або на атракціон».

  Розгляд на прогулянці айстри, космеи. Уточнити будова квітки. У групі в процесі роботи необхідно допомогти дітям визначитися з пропорціями малюнка. Ознайомити дітей з новим способом заповнення (вази, листочків) площині кольоровим фоном.

  Жовтень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  Изодеятельности.

  Крапка

  «Листяний ліс».

  «Стану витривалим».

  «Твої вчинки і почуття інших».

  «Дерева в осінньому вбранні».

  Допомогти дітям побачити різнобарв'я осені, вчити відчувати і розуміти красу навколишнього світу. Звернути увагу на зміни в природі, уточнити ознаки осені. Показати взаємозв'язок живої і неживої природи.

  Розвивати здатність до тривалої роботи помірної інтенсивності. Розвивати уміння орієнтуватися на місцевості. Ознайомити з найпростішими прийомами самомасажу.

  Розвивати розуміння, що наше власне настрій і ставлення інших людей залежить від наших вчинків.

  Ознайомити дітей з новим способом малювання дерев і кущів пастеллю; викликати емоційний відгук на яскравість, активність квітів.

  Розгляд дерев і кущів: листя, стебла, гілки, трав'яний покрив. Що змінилося? Чому? Куди зникли комахи? Згадати назви порід листяних дерев.

  Народна прикмета: якщо крона дерева починає жовтіти зверху - бути суворій зимі, якщо знизу - теплою. Розповідь про вільхи (листя і шишки залишаються на дереві до наступного літа).

  Вправи дихальної гімнастики «Годинки», «Насос», «Регулювальник». Біг між деревами. Гра «Знайди прапорець». Самомассааж.

  Бесіда на тему: «Ваш настрій». Визначити по картинках почуття персонажів (дитина боїться, плаче, радіє і т.д).

  Розгляд дерев і опалого листя.

  Д / гра «Закрий долонькою» (діти закривають рукою предмети, що знаходяться поблизу і віддалено). Показати дітям прийоми малювання: землю - жовтими і зеленими крейдою плазом, стовбури - коричневим дрібному на різній висоті і різні за розміром. Крону - квітами теплих відтінків веерообразной тушевкой.

  Листопад.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  Изодеятельности.

  Точка «Альпійська гірка».

  «Прощай, осінь». Прогулянка лісом.

  «Красиве - потворне».

  «День прощання з осінню».

  Уточнити час року, ознаки осені. Згадати назви рослин, їх властивості - розмноження. Уточнити залежність живої природи від сезонних змін у природі

  досконалість

  вання рухових навичок ходьби, бігу, стрибків.

  Визначати разом з дітьми, що вони вважають красивим, а що потворним.

  Вчити дітей помічати красу природи пізньої осені і відображати це в малюнку. Розвивати уміння використовувати знайомі прийоми малювання, згадати спосіб заповнення площини кольоровим фоном (роздільний мазок)

  Розгляд рослин на альпійській гірці, згадати їх назви (анемона, лихнис, вероніка, молодило, княженіка і т.д). Що сталося з рослинами? Чому рослини засохли? Уточнити ознаки осені. Як ви думаєте, коріння у них теж загинули чи ні? Чим відрізняються рослини однорічні від багаторічних? Як розмножуються рослини однорічні та багаторічні? Розглянути чашечки з насінням, зібрати насіння.

  Загальне оздоровлення організму.

  Гра «Пташиний базар».

  Гра «Не запізнися».

  Гра «Переліт птахів».

  Бесіда на тему: «Красиве - потворне». Як діти розуміють ці поняття. Гра «Світ краси».

  Прогулянка по території ДНЗ в пошуках останніх слідів осені. Спостереження за об'єктами природи: птахами, деревами, чагарниками, змінами їх зовнішнього вигляду.

  Д / гра «Хто більше скаже красивих слів про осінь», «Що добре і що погано восени». Малювання «Гілка горобини» або «Кленовий лист».

  Грудень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  Изодеятельности.

  Точка «Змішаний

  ний ліс ».

  Взимку на повітрі.

  «Уяви і изобрази себе іншим».

  "Біла береза".

  Допомогти дітям побачити красу безмовності природи. Звернути увагу дітей на різноманітність порід дерев і чагарників в змішаному лісі, на зміни в живій і неживій природі, їх взаємозв'язок. Уточнити ознаки зими.

  Навчати руху при ковзанні. Виховувати рухові здібності: силові, координаційні.

  Вчити змінювати свою зовнішність відповідно до уявним чином.

  Вчити дітей малювати березу в інеї і в снігу. Тренувати в створенні похідних кольорів (блакитного, рожевого) за допомогою білої фарби. Звернути увагу на продумування задуму малюнка, засобів зображення.

  Розгляд дерев і чагарників, згадати їх назви, їх відмінні риси. Чому цей ліс називається змішаним? Що сталося з листяними деревами? Їх ще називають листопадні дерева і кущі. Як відреагували на прихід зими хвойні дерева? Розповідь «Чому дерева взимку сплять?». Де комахи? Чути чи спів птахів? Які птахи залишилися зимувати? Як їм можна допомогти? Понюхати повітря, послухати тишу. Що відчули? Прикопати стовбури дерев снігом.

  Ходьба з лижами, побудова з лижами. Вправи на місці. Змінний крок. Пересування на лижах без палиць в повільному темпі. «Гонка на одній лижі» командами.

  Пантоміма «Як ти гадаєш, хто я». Дитина рухом зображує когось, наприклад, клоуна, бабусю, тварина і т.д.

  Спостереження за об'єктами природи (деревами, кущами). Показати красу дерев в інеї або в снігу. Згадати загадки про березі, їли і ін. Гра - імітація «Зимові забави». На занятті дерево в інеї або в снігу малюється різними способами і навіть різними кистями. Діти починають малюнок з промальовування «хвилястих килимів».

  Січень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Крапка

  «Пташина їдальня».

  «Здоров'я і лижі».

  "Давайте жити дружно".

  «Малюнок білою фарбою».

  Уточнити уявлення дітей про життя зимуючих птахів. Розвивати уміння дізнаватися і називати птахів. Сформувати бажання допомагати їм; показати взаємозв'язок живої і неживої природи.

  Виробляти навички ходіння на лижах змінним кроком, по черзі ковзаючи на лівій і правій нозі. Розвивати координаційні здібності.

  Дати дитині можливість відчути свою приналежність до групи, висловити свій настрій. Вчити дітей відчувати близькість, тепло іншої людини.

  Вчити дітей виконувати трафаретний малюнок (на одній лінії, одним кольором, чітким контуром). Закріплювати вміння малювати предмети пропорційно. Розвивати фантазію, вміння бачити контурну лінію предмета.

  Які птахи залишилися зимувати? Чому птахи селяться біля житлових будинків? Поспостерігати і обговорити з дітьми поведінку птахів. Згадати загадки про птахів.

  Д / гра «Перелітні - зимуючі».

  Провести бесіду про зимуючих птахів, що найстрашніше для птахів взимку голод.

  Ходьба з лижами. Побудова з лижами. Вправи на місці. Змінний крок на лижах без палиць в повільному темпі. «Гонка на одній лижі» командами.

  Гра «Передай іншому ...». Діти образно передають один одному воду, квітка, метелик і т.д.

  Гра «Наш спільний дім».

  Д / гра на прогулянці «Рукавичка Діда Мороза». Загадки. Спостереження за птахами, які прилітають на ділянку ДОУ. На занятті: «Дідусь Мороз все фарби сховав, залишив тільки свою улюблену - білу. Що ж можна такою фарбою розписати (гірку, сніговика, фортеця, засніжені кущі, дерева) Пропоную поворожити над малюнком ». У підсумку розглянути всі малюнки.

  Лютий.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Точка «Чагарники».

  "На санчатах".

  "Давайте жити дружно".

  «чарівний

  ца-зима розстелила в лісі килими снігу »

  Уточнити назви чагарників, їх відмінні риси. Показати взаємозв'язок живої і неживої природи.

  Тренувати в катанні на санках по двоє. Розвивати швидкісно-силові, координаційні здібності. Тренувати у виконанні рухів руками.

  Розвивати почуття єдності, згуртованості. Вчити дітей діяти узгоджено.

  Розвивати фантазію дітей, вміння передавати в малюнку радісний настрій зимового дня. Зобразити природу, грунтуючись на її поетичність.

  Розгляд чагарників, згадати їх назви. Відгадування загадок. Як відрізнити шипшина від смородини, коли на кущах немає листя? (По запаху, на дотик, по шпильок) Чому на чагарниках немає листя? Виміряти глибину снігу біля кущів, обкопати кущі снігом.

  Побудова.

  Вправи з санками в парах.

  Катання на санках.

  Гра «Коники», «Черепахи».

  Гра «Відлуння».

  Мета. Налаштувати дітей один на одного, дати кожній дитині відчути себе в центрі уваги.

  Вправа «Сонячний зайчик». Мета. Зняття емоційної напруги.

  Вправа «Клубочек».

  Мета. Розвивати уміння діяти узгоджено, створити відчуття єдності.

  Розгляд репродукцій Л.Бродський «Зимовий ранок», И.Грабаря «Зимовий пейзаж», «Розкішний іній», «Лютнева блакить» - в картинній галереї. Читання творів Ф. Тютчева «Чародейкою - зимою ...», О.Пушкіна «Йде чарівниця-зима ...». На прогулянці спостерігати за зимовим оздобленням дерев, кущів, будинків і т.д. Бесіда про побачене. Малювання по даній темі. Для розвитку естетичної сприйнятливості пейзажів, можна дати дітям домашнє завдання: у вихідний день на прогулянці в лісі, в парку знайти картини природи, описані в знайомих творах, потім замалювати і розповісти про них.

  Березень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Крапка

  «Березовий алея».

  «Я і мої спортивні батьки».

  "Давайте жити дружно".

  «Сонце».

  Згадати назви порід дерев, їх відмінні риси. Як людина може використовувати дерева. Уточнити час року, ознаки весни. Показати взаємозв'язок живої і неживої природи.

  уточнити обізнаний

  ність батьків про програмні вимоги з фізичної культури в ДНЗ. Здійснити роботу з батьками з оволодіння ними педагогічних знань, умінь і навичок. Створити атмосферу радості.

  Розвивати групову згуртованість. Підвищувати у дітей впевненість в собі.

  Вчити дітей малювати казкове, незвичайної краси сонце, використовуючи різні прийоми декорування. Тренувати в промальовуванні дрібних деталей, удосконалюючи навик роботи тонким пензлем. Розвивати у дітей тонкий підхід до роботи. Вчити передавати через образ, колір в малюнку свій емоційний стан.

  Прогулятися алеєю, понюхати повітря. Чим пахне? Розглянути дерева біля доріжки. Чи схожі вони? Як називаються? Який перший пізнавальний ознака у берези? Як називаються чорні смужки і точки на стовбурі у берези? Яку роль вони виконують? Якщо берези ростуть уздовж доріжки, як можна назвати це місце? Березова алея. А якщо в лісі ростуть одні берези, як буде називатися цей ліс? Підійти до берізок, помацати стовбури, понюхати кору, помацати гілки, розглянути нирки. Як називається кора на березах? Чому на руках залишається біле борошно? Набрякли нирки чи ні? Що таке нирки? Для чого вони призначені? Зрізати гілку для вази. Як людина може використовувати березу? Народна прикмета. Якщо в березі багато соку - літо буде мокре, дощове, а якщо мало соку - сухе, спекотне.

  Побудова парами (дитина і дорослий).

  Розминка.

  Естафети: «Парні гонки», «Чия пара переможе».

  Гра «Відлуння».

  Вправа «Дружать наші пальчики».

  Мета. Координація рухів і розвиток дрібної моторики, пам'яті.

  Вправа «Чарівний мішечок». Мета. Активізація тактильного сприйняття, розвиток довільності.

  Гра «Повітряна кулька».

  Мета. Розвиток у дітей розслаблення м'язів живота.

  Гра «Доброго тварина».

  Мета. Розвиток почуття єдності.

  Під час прогулянки спостерігати за сонечком. Яке воно в різний час дня? Розгляд ілюстрацій із зображенням сонця. Розгляд виставки: «Сонечко-колоколишко».

  Гра «Сонячний зайчик». Розповідь про зустрічі весни і весняного сонця - масниці. Запропонувати дітям намалювати сонце до свята. Відзначити яскравість, цікаві знахідки в створенні образу, акуратність виконання.

  Квітень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Крапка

  «Куточок незайманого лісу».

  «Серед фарб природи».

  "Давайте жити дружно".

  "Граки прилетіли".

  Уточнити уявлення дітей про розмаїття рослинності, згадати назви рослин. Показати взаємозв'язок живої і неживої природи.

  Засвоєння умінь і знань про природу в поєднанні з руховою активністю. Використання природних рухів з метою підвищення рівня фізичної підготовленості.

  Підвищувати у дітей впевненість в собі. Розвивати координацію рухів, слухове сприйняття.

  Ознайомити дітей з графічним матеріалом - вугіллям. Вчити працювати в новій техніці, малюючи двухплановое пейзаж. Виховувати інтерес до процесу малювання.

  Розглянути рослини: дерева, кущі, уточнити їх назви, особливості. Згадати загадки про дерева. Понюхати повітря, помацати стовбури гілки, розглянути нирки. Помацати першу травичку. Що змінилося? Як називається дерево з пухнастими грудочками на гілках? Розповідь про вербі.

  Розминка.

  Завдання в бігу, стрибках навколо дерев і кущів.

  Гра «Раз, два, три, до дерева біжи».

  Гра «Паровозик з ім'ям».

  Мета. Налаштувати дітей на роботу

  Гра «Дізнайся по голосу».

  Мета. Розвиток слухового сприймання.

  Гра «Ми танцюємо біля їли».

  Мета. Розвиток координаційних рухів.

  У вільний час розглядання картин і ілюстрацій на тему: "Весна іде - весні дорогу» в картинній галереї. Уточнити ознаки весни. Якими фарбами малювали художники? Показати дітям техніку малювання вугіллям. Хвилястими лініями малюємо талий сніг, затираючи їх ваткою - лінії пом'якшуються. На далекій хвилі (задній план) малюємо дерев'яні будиночки. На хвилях ближче (передній план) зображуємо дерева з гніздом граків і іншими птахами.

  Травень.

  Екологія.

  Фізвиховання.

  Соціальний розвиток.

  изодеятельности

  Крапка

  «Город овочевих культур».

  Крапка

  «Квітник».

  «По доріжках нашого саду».

  "Давайте жити дружно".

  «Як красиво в природі навесні».

  Уточнювати уявлення дітей про овочі та садових рослинах, їх вирощуванні з насіння і розсадою. Підвести дітей до розуміння сприятливих умов для зростання і розвитку рослин.

  Розвивати загальну витривалість, виконання ОРУ з певною спрямованістю.

  Підвищувати у дітей впевненість в собі. Розвивати довільність. Формувати позитивне ставлення до однолітків. Зміцнювати почуття єдності.

  Вчити дітей передавати радісний настрій, пов'язане з приходом весни, малювати пейзажі, використовуючи знайомі твори весну. Уміння будувати композицію малюнка, поєднувати фарби.

  Розгляд городу, згадати якісь овочі росли минулого літа. Згадати загадки. Насіння яких овочевих культур можна сіяти прямо в грунт, а які розсадою? Чи можна зараз висаджувати розсаду? Як потрібно доглядати за рослинами? Які умови необхідні рослинам для росту і розвитку? Посів насіння в грунт.

  Легкий біг за інструктором повз всіх майданчиків, де грають діти (5-6мін).

  Загальнозміцнюючі вправи для м'язів рук, ніг, тулуба з прийомами самомасажу (пощипування, поплескування, розтирання).

  Гра «Світлофор».

  Вправа «Три мудреця».

  Мета. Розвиток довільності, ритмизацию, настрій дітей на спільні дії, вміння чути один одного і слухати, працювати в одному ритмі.

  Гра «Сонячний зайчик».

  Мета. Зняття емоційної напруги.

  Розповідь «Заєць-хваста».

  Гра «Візьмемося за руки».

  Мета. Зміцнення почуття єдності.

  Спостерігати за весняними змінами в природі: танення снігу, набрякання бруньок, появи перших листочків і першої травички, блакиті неба, яскравого гарячого сонця, спів птахів. Діти знаходять в природі відповідні поетичні образи, підкреслюючи їх художню характеристику. На занятті кожен розповідає про задум свого майбутнього малюнка. Після заняття відзначається цікавий зміст малюнків, розбираються образи віршів, які діти включили в свої роботи, приділяється увага на розташування малюнка на аркуші.

  76

  Скачати 174,91 Kb.


  Розвиваючі ігри в екологічному вихованні еколого-гуманного ставлення до природи

  Скачати 174,91 Kb.