• 1 слайд
 • 2 слайд
 • 3 слайд
 • 4 слайд
 • 5 слайд
 • 6 слайд
 • 7 слайд
 • 8 слайд
 • Прикріплені файли

 • Скачати 12,42 Kb.

  Проектування системи моніторингу якості освоєння вихованцями ООП ДОУ (в умовах реалізації ФГОС ДО)
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір12,42 Kb.
  ТипЗвіт про виконану роботу. Досвід роботи

  Скачати 12,42 Kb.

  Юлія Лапкина
  Проектування системи моніторингу якості освоєння вихованцями ООП ДОУ (в умовах реалізації ФГОС ДО)

  Проектування системи моніторингу якості освоєння вихованцями ООП ДОУ (в умовах реалізації ФГОС ДО)

  1 слайд

  Педагогічний процес сучасного дитячого садка повинен бути орієнтований на забезпечення розвитку кожного вихованця, націлений на повноцінне проживання дитиною всіх етапів дитинства. Виникає потреба в такій системі контролю якості педагогічного процесу, яка дозволить педагогу не просто відстежувати динаміку фізичного, інтелектуального і особистісного розвитку для побудови освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, а й вибудувати роботу так, щоб можна було простежити досягнення кожного вихованця в тій або іншої освітньої галузі.

  2 слайд

  Ми опираємося на наказі Міністерства освіти і науки про затвердження Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти та Примірної основної освітньої програми.

  Створюючи систему моніторингу, ми зіткнулися з низкою проблем:

  - у ФГОС ДО не передбачені вимоги до рівня розвитку дітей

  - не розроблені єдині критерії психофізіологічного й особистісного розвитку дошкільників

  - відсутній єдиний механізм збору інформації про досягнення результатів освоєння ООП

  ФГОС ДО в п. 3.2.3 підтверджує, що "При реалізації Програми може проводиться оцінка індивідуального розвитку дітей. Така оцінка проводиться педагогічним працівником в рамках педагогічної діагностики."

  Таким чином, і раніше, і тепер педагогічна діагностика є невід'ємним компонентом освітнього процесу. Без діагностики неможливе досягнення поставлених цілей, а так само ефективне управління дидактичним процесом.

  3 слайд

  Створюючи систему моніторингу, ми зіткнулися ще з однією проблемою - вихователі не поділяють поняття педагогічної діагностики та педагогічного моніторингу. З цією метою була організована методична робота з педагогами та проведено низку консультацій з даної теми.

  В даному випадку діагностика для нас є разовим способом збору інформації, на основі якої відстежуються результати і визначаються нами шляху подальшого розвитку діток з урахуванням їх індивідуальних здібностей і можливостей. Таким чином, вибудовуючи перспективу розвитку дитини. А це вже і є моніторинг.

  Простими словами Моніторінг- це дія складається з трьох етапів; збір інформації, аналіз отриманої інформації, прийняття рішення на основі аналізу. Діагностику можна вважати одним із способів збору інформації.

  4 слайд

  На установчому педраді було затверджено положення про моніторинг якості освіти. В якому нами була відображена мета і завдання моніторингу.

  Основне завдання моніторингу - визначити ступінь освоєння дитиною освітньої програми і вплив освітнього процесу, організовуваного в дошкільному закладі, на розвиток дитини.

  Зміст моніторингу тісно пов'язане з освітньою програмою навчання і виховання дітей в ДНЗ.

  На педраді була сформована нами моніторингова комісія, до складу якої увійшли вихователі груп раннього та старшого дошкільного віку.

  Педагогічний моніторинг являє собою регулярний нагляд за розвитком дітей, їх успішністю і досягненнями в різних видах діяльності. Його мета - відстеження динаміки фізичного, інтелектуального, особистісного розвитку дошкільника. Якщо діагностика дає нам уявлення про те, на якому рівні розвитку перебуває наш вихованець, наприклад, на момент закінчення навчального року, то моніторинг дозволяє виявити зміни в розвитку дитини за певний період, зв'язати їх з іншими показниками освітнього процесу, встановити фактори, що сприяють або перешкоджають досягнення дитиною запланованих результатів освоєння освітньої програми. Інакше кажучи, педагогічна діагностика дає нам уявлення про саму дитину (його стані) в даний момент часу, а моніторинг дозволяє робити висновок про зміни, які відбуваються в дитині в процесі освіти тобто - про якість його освіти.

  Ми проводимо моніторинг два рази в рік (у вересні і в травні, це роблять вихователі, муз. Керівник

  5 слайд

  Як проводити діагностику? Яким чином враховувати результати? Що може виступати критерієм, а що показником? Ось ряд питань, які стояли перед нашим колективом.

  Нами була обрана модель педагогічного моніторингу по Афонькин Ю. А., розробленого на основі положень ФГОС ДО з урахуванням сучасних досліджень в галузі дитячої психології та дошкільної педагогіки.

  Критерії в даній моделі педагогічного моніторингу визначаються завданнями, на вирішення яких, згідно ФГОС ДО, спрямована педагогічна діагностика.

  У кожній освітній галузі в контексті певних напрямків виділені рівні ефективності педагогічного впливу, тобто педагогічна діагностика передбачає не ранжування дітей по їх досягненням, а виявлення доцільності та повноти використання педагогами освітніх ресурсів для забезпечення розвитку кожної дитини.

  Одним з основних методів педагогічного моніторингу використовується нами, є педагогічне спостереження. Воно передбачає цілеспрямований і систематичний збір відомостей про факти поведінки і діяльності дитини в різних природних умовах. Цей метод моніторингу дозволяє нам фіксувати прояви дитячих досягнень, які свідчать про наявність у дитини тих чи інших характеристик. Крім того інформацію ми отримуємо за допомогою анкетування батьків (наприклад, щоб встановити ступінь засвоєння дітьми культурно-гігієнічних навичок). Використовується нами так само і візуальна оцінка: наприклад продуктів образотворчої діяльності дітей.

  Методи збору, формалізації, узагальнення даних, дозволяють нам скласти загальне уявлення про ефективність, про динаміку процесів в освоєнні дітьми освітньої програми.

  Такий підхід до формування системи педагогічного моніторингу, дозволяє нам побачити перспективи по освоєнню вихованцями ООП, і вибудувати свою роботу по індивідуалізації освітнього процесу.

  6 слайд

  Для того щоб скласти цілісну картину освоєння вихованцями ООП ми бачимо кілька напрямків педагогічного моніторингу:

  1. Відстеження динаміки розвитку вихованців в процесі освоєння освітньої Програми (педагогічний моніторинг досягнень дітей)

  2. Відстеження динаміки активності батьків в освіті дітей (Аналіз участі батьків)

  3. Забезпечення професійного зростання педагогів ДНЗ (Самоаналіз досягнень педагога)

  Підводячи підсумки освоєння освітньої програми, ми в першу чергу аналізуємо досягнення вихованців. Однак учасниками освітнього процесу є не тільки діти, а й їхні батьки, і педагоги. Можна сказати, що вони теж «освоюють» освітню програму. І хоча, державний стандарт не пред'являє безпосередньо до них вимог, але Закон «Про освіту в РФ», інші нормативно-правові документи говорять про те, що батьки повинні брати участь в утворенні своїх дітей. А педагоги зобов'язані вдосконалювати свою професійну діяльність відповідно до того, як розвивається педагогічна теорія і практика. Ці питання в дошкільних установах ніколи не залишалися без уваги. У публічних доповідях, а тепер - в звітах по самообстеження ми відзначаємо ці результати, усвідомлюючи цінність, яку вони мають і праця, який на них затрачено.

  7 слайд

  Педагогічний моніторинг проводиться нами в кілька етапів.

  Зупинимося на них по докладніше.

  Нормативно-інсталяційний етап.

  На даному етапі нами була визначена нормативна база, що включає Федеральний закон про освіту, Поопо, Наказ про затвердження Федерального державного освітнього стандарту, локальні акти ДОУ, накази про моніторинг на початок і кінець навчального року, аналітичні довідки. В яких регламентується формат проведення моніторингу.

  Крім того, на даному етапі було визначено об'єкт дослідження - це визначення якості освоєння вихованцями ООП. І визначено зміст моніторингу, тобто виявлення динаміки розвитку фізичних і особистісних, інтелектуальних якостей дошкільнят.

  На даному етапі була проведена методична робота з педагогічними кадрами, що сприяє забезпеченню професійної готовності для здійснення системи педагогічного спостереження.

  Діагностичний етап.

  Для того, щоб уникнути порівняльної оцінки розвитку дитини, (яка, на жаль, звична для багатьох педагогів) замість групових діагностичних карт ми використовуємо зведені діагностичні карти. Слід зазначити, що такі карти (але в скороченому варіанті - це індивідуальний профіль ефективності педагогічних впливів) використовуються вихователями нашого дитячого садка в роботі з батьками, для того, щоб батько не порівнював свою дитину з іншими дітьми, а бачив його власні успіхи і проблеми. Даний профіль вкладається в щоденник індивідуального супроводу вихованця.

  Ще одна перевага цієї карти в тому, що вона дозволяє легко перейти від аналізу успіхів і досягнень конкретної дитини до оцінки ефективності педагогічної діяльності в даній віковій групі. Отримавши таким чином об'єктивну оцінку освоєння програми.

  У нашому ДОУ реалізується програма Е. П. Костіної «Камертон», тому розділ Музика діагностується в рамках даної програми. Діагностика здійснюється музичним керівником. На кожній віковій групі ведеться журнал взаємодії музичного керівника і вихователів, де виявлені рівні оволодіння дітьми цим розділом програми і включені рекомендації вихователям по роботі з вихованцями.

  Аналітичний етап:

  Аналіз показників освоєння програми за освітніми областям необхідний нам для коригування освітньої програми дошкільної організації і при плануванні освітньої роботи в групах.

  Узагальнені формалізовані дані використовуються нами в оцінці освоєння дітьми освітньої програми, т. Е. В оцінці якості освіти.

  Дані зі зведених діагностичних карт рівня ефективності педагогічних впливів переносяться нами в індивідуальний профіль ефективності педагогічних впливів.

  Дані педагогічного моніторингу в нашому ДОУ зберігаються і обробляються в формі щоденника індивідуального педагогічного супроводу розвитку дитини. Обрана форма роботи з даними для нас зручна і дозволяє аналізувати не тільки одноразова стан розвитку дитини, але і динаміку його розвитку протягом дошкільного дитинства.

  Для того, щоб педагогіче6скій моніторинг був більш ефективний, ми запропонували нашим педагогам після закінчення навчального року виконати ряд аналітичних процедур:

  1 - скласти аналітичну довідку про вдосконалення власної професійної діяльності за навчальний рік (підвищення кваліфікації, самоосвіта, власні професійні досягнення);

  2 - проаналізувати ступінь участі батьків вихованців в освітньому процесі (їх участь в заходах з дітьми, батьківські ініціативи).

  Поки така робота в стадії експерименту, але педагоги дитячого саду позитивно поставилися до цієї пропозиції, і ми сподіваємося, що ця процедура увійде в систему роботи дошкільного закладу по внутрішньої оцінки якості освіти.

  На закінчення зазначу, що всі представлені тут матеріали закріплені в нормативно - правових документах дошкільної організації: розглянуті на засіданнях Ради освітян, затверджені наказом керівника як додаток до Положення про внутрішній системі оцінки якості освіти.

  інформаційний етап

  Результативність моніторингу надається нами в декількох формах подачі інформації:

  - Закрита форма - дана інформація доступна тільки для батьків (законних представників) учнів, педагогів, фахівців ДОУ.

  - Відкрита форма надання інформації Результативність моніторингу представлена ​​нами у формі Публічного звіту на сайті ДОУ і в результатах самообстеження, в річному плані.

  8 слайд

  Використання моніторингу в освітній організації дозволило

  Визначити оцінку успішності та результативності ООП ДО

  Сприяло підвищенню аналітичної професійної компетенції педагогів, що забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу

  Дозволило внести корективи в освітній процес ДНЗ

  Дозволило здійснити об'єктивну оцінку освоєння освітньої програми.

  Прикріплені файли:

  lapkina_06mfl.pptx | 454,54 КБ | Завантажено: 273


  Скачати 12,42 Kb.


  Проектування системи моніторингу якості освоєння вихованцями ООП ДОУ (в умовах реалізації ФГОС ДО)

  Скачати 12,42 Kb.