Detkam

Головна сторінка

Проекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Проект «Дивовижний світ Лего»

Наталія Єлісєєва
Проект «Дивовижний світ Лего»

«Конструюючи, дитина діє, як зодчий,

підносить будівлю власного потенціалу »

Ж. Піаже

Актуальність проекту.

Одним з найважливіших властивостей природи людини є прагнення до контакту і взаємодії з навколишнім світом, прагнення перебувати в активному пошуку нових задач. Розширенню когнітивного розвитку дитини в найбільшій мірі сприяє надання йому можливості досліджувати навколишнє середовище і впливати на неї.

Розвиток пізнавальних інтересів дітей багато в чому залежить від того, наскільки дитина втягується в власний творчий пошук, відкриття нових знань, в дослідницьку діяльність

Лего педагогіка – одна з відомих і поширених сьогодні педагогічних систем, що використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання і розвитку дитини.

Навчальний конструктор LEGO – це вибір педагогів і батьків, які розуміють, як важливо розвивати дитину починаючи з раннього віку ЛЕГО-технологія цікава тим, що, шикуючись на інтегрованих принципах, об’єднує в собі елементи гри і експериментування. Ігри ЛЕГО виступають способом дослідження і орієнтації дитини в реальному світі, просторі і часі. В силу своєї педагогічної універсальності ЛЕГО-технологія служить найважливішим засобом навчання в освітніх установах.

Актуальність Лего-конструювання значима в світлі впровадження ФГОС ДО, так як:

• Є чудовим засобом для інтелектуального розвитку дошкільників, що забезпечують інтеграцію освітніх областей (пізнання, комунікація, праця, соціалізація);

• Дозволяє педагогу поєднувати освіту, виховання і розвиток дошкільників в режимі гри (вчитися і вчитися в грі);

• Формує пізнавальну активність, сприяє вихованню соціально-активної особистості, формує навички спілкування та співтворчості;

• Об’єднує гру з дослідницької та експериментальної діяльністю, надає дитині можливість експериментувати і творити свій власний світ, де немає кордонів.

Мета проекту:

створити психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуально-творчих здібностей і технічних інтересів старших дошкільників засобами лего едьюкейшен.

Очікувані результати:

1. Діти освоїли навички практичної діяльності, необхідної для ведення конструкторських робіт.

2. Діють за зразком, умовою, задумом, алгоритму.

3. Прагнуть до результативного виконання роботи відповідно до теми.

4. Виявляють творчу активність і самостійність. Можуть самостійно поставити мету, обміркувати шлях до її досягнення здійснити задум і оцінити отриманий результат з позиції мети.

5. У процесі діяльності виявляють вміння і бажання працювати в групі і в парах;

Завдання проекту:

Розвиваючі:

1. Сформувати навички практичної діяльності, необхідної для ведення конструкторських робіт.

2. Розвивати креативні здібності, образне й просторове мислення.

3. Формувати вміння самостійно вирішувати питання конструювання об’єктів (вміння аналізувати, планувати і виконувати майбутню роботу, здійснювати самоконтроль);

4. Розвивати стійкий інтерес до конструктивно-творчої діяльності;

виховні:

1. Формувати вміння і бажання працювати в групі, в парах,

2. Виховувати акуратність, цілеспрямованість;

Навчальні:

1. Формувати вміння перетворювати необхідну інформацію на основі різних інформаційних технологій (фотографія, модель, малюнок, схема);

2. Навчати конструювання з деталей Лего за зразком, умовою, задумом, алгоритму; формуючи конструктивні вміння дітей

Принципи організації діяльності:

• особистісно орієнтований підхід (звернення до досвіду дитини, надання дітям самостійності, заохочення їх ініціативи,

• природосообразность (облік вікових і індивідуальних особливостей дітей,

• співробітництво,

• доступність і наочність,

• послідовність і систематичність навчання і виховання,

Вид проекту:

по діяльності: практико-орієнтований;

за тривалістю: довгостроковий, 1 рік;

Учасники проекту: діти, вихователі, батьки.

Вік дітей: 6-7 років

Час проведення: 1 раз в тиждень під час спільної діяльності.

Етапи реалізації проекту:

Підготовчий. Аналіз умов, що забезпечують ефективність реалізації проекту.

1. Аналіз рівня розвитку дітей в групі,

2. Аналіз методичного та дидактичного оснащення,

3. Аналіз стану розвиваючої предметно-просторового середовища ;.

4. Проектування практичної діяльності (формулювали мету, завдання, розробка проекту, складання перспективного планування, складання плану взаємодії з батьками, складання плану взаємодії з соціальними інститутами). вересень

Основний. Організація діяльності учасників проекту

1. Впровадження проекту «Дивовижний світ ЛЕГО».

2. Забезпечення якості реалізації завдань пізнавально-конструктивного розвитку дітей.

3. Забезпечення ефективності взаємодії всіх учасників освітнього процесу в розвитку дітей. Вересень-травень

завершальний

1. Проведення підсумкового заходу для дітей та батьків. Презентація альбому «Чарівна книга – Лего»

2. Проведення моніторингу розвитку вихованців,

3. Оцінка діяльності по педагогічної ефективності проекту: аналіз змісту освітнього процесу; аналіз ефективності використовуваних форм, методів і прийомів організованої діяльності; подання матеріалів реалізації проекту педагогам дитячого садка, міського педагогічного товариства; діссеменація передового досвіду в засобах масової інформації, мережі, конкурсах і друкованих виданнях. Травень

Тематичний план освітньої діяльності з дітьми.

вересень

«Що ми знаємо про ЛЕГО»

Продовжувати знайомити з історією створення конструктора – LEGO. Закріплювати знання основних деталяей конструктора LEGO, деякими способами їх кріплення. Ознайомити дітей з технікою безпеки на заняттях з LEGO.- конструювання.

Сад (фрукти)

Продовжувати знайомити дітей з конструктивними можливостями різних деталей, які використовуються для надання форми різних предметів; розвивати вміння аналізувати зразок, виділяти в ньому функціонально значущі частини (краю, підстава, називати і показувати деталі конструктора, з яких ці частини побудовані.

«Кошик для грибів і ягід» (Конструювання за зразком)

Продовжувати знайомити дітей з конструктивними можливостями різних деталей, які використовуються для надання форми різних предметів. Формувати почуття симетрії і вміння правильно чергувати колір в своїх будівлях.

«Осінь в лісі»

Збагатити знання дітей про тварин Уралу; згадати будову тварин і зміни в житті в; вчити будувати за обраними фотообразцам; продовжувати розвивати мовне творчість, складаючи описові загадки.

Жовтень

«Осінній пейзаж» (Конструювання за моделлю)

Закріплювати вміння будувати лісові дерева. Вчити відрізняти дерева один від одного. Закріплювати назви деталей і колір. Розвивати увагу, вчити складати і відгадувати загадки.

«Домашні тварини» (Конструювання по темі)

Розвинути навички моделювання відповідно до теми. Розвивати творчість, фантазію.

Моя сім’я (Конструювання по темі)

Вчити, створюючи власну модель, визначати призначення частин предметів, їх просторове розташування; вибирати правильну послідовність дій, поєднання форм, кольорів, пропорцій

Продовжувати вчити будувати фігурки людей, передаючи особливості віку і статі. Розвивати образне мислення.

“Мікрорайон міста” (Конструювання по темі)

Ознайомити з основними частинами конструкції будівлі – стіни, підлогу, дах, вікно, двері, а також з просторовим розташуванням цих частин відносно один одного. Розвивати уміння слідувати інструкціям педагога, розміщувати споруду на платі.

Листопад

«Русский кремль» (Конструювання за моделлю)

Розвивати уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому функціонально значущі частини, називати і показувати деталі конструктора, з яких ці частини побудовані.

«Меблі для дитячого садка»

Стимулювати пошук власного способу побудови предметів на задану тему. Орієнтуватися на зразок предметів меблів, виконаний з будівельного матеріалу, виділяти їх основні функціональні частини і визначати їх просторове розташування відносно один одного.

“Затишний дім”

Вчити самостійного конструювання моделі будинку; закріпити знання про будову будинку. Розвивати уяву.

«Хлопчик і дівчинка» (Конструювання за зразком)

Розвинути навички аналізу зразка і моделювання відповідно до зразка фігурки чоловічка. Розвивати творчість, фантазію.

грудень

Зимові забави. (Конструювання за задумом)

Вчити обмірковувати зміст майбутньої споруди, називати її тему, давати загальний опис. Розвивати творчу ініціативу і самостійність. Закріплювати отримані навички.

«Птахи»

Вчити будувати птахів за запропонованими схемами. Закріплювати знання про зимуючих і перелітних птахів. Розвивати творчу уяву, навички конструювання.

«Сніговик»

Вчити створювати з конструктора фігуру сніговика. Закріплювати навички аналізу об’єкта, виділяти його складові частини. Вчити з’єднувати деталі різними способами. Розвивати навички просторового орієнтування

«Ялинкові прикраси» (Конструювання за схемою)

Розвивати здатність бачити послідовність операцій, необхідних для виготовлення виробу, конструкцій. Закріплювати навички будувати за схемами. Продовжувати вчити працювати в колективі.

січень

«Ялинка в лісі» (Конструювання по темі)

Розвивати фантазію і уяву дітей. Закріплювати навичку скріплення деталей. Вчити моделювати зразки в відповідності зі своїм задумом;

«Пожежна частина» (Конструювання за схемою)

Розвивати здатність бачити послідовність операцій, необхідних для виготовлення виробу, конструкцій. Закріплювати навички будувати за схемами. Продовжувати вчити працювати в колективі.

Зоопарк (Конструювання за схемою)

Закріплювати вміння конструювати тварин за схемою. Сприяти вдосконаленню конструктивних умінь. Розвивати уміння домовлятися про спільну діяльність в парі. Розвивати інтерес до технічного конструювання.

Лютий

«Професії» (Конструювання по темі)

Закріплювати вміння застосовувати отримані раніше знання і вміння при створенні фігури людини, вчити передавати характерні ознаки професії за допомогою деталей ЛЕГО

«Аеропорт» (Конструювання по темі)

Закріпити конструктивні вміння: розташовувати деталі в різних напрямках, з’єднувати їх, співвідносити споруди зі схемами. Розвивати окомір, навички конструювання, дрібну моторику руки.

«Транспорт»

Вчити будувати конструкції за задумом, закріпити знання про види транспорту.Вчити правильно з’єднувати деталі, удосконалювати конструктивні навички

Березень

«Букет для мами» (Моделювання квітів)

Продовжувати вчити створювати конструкцію, використовуючи наявні знання і вміння; вчити аналізувати об’єкт: повторити будову квітки; вчити за допомогою кольору створювати модель схожу на оригінал

«ЛЕГО-подарунок для мами»

Закріплювати уявлення дітей про можливості конструктора. Вчити створювати нові конструкції на основі знайомих, проявляти творчість.

«Весна-красна» (Конструювання за словесним описом)

Виробити здатність усвідомлено замінювати одні деталі іншими. Формувати навик в створенні конструкції по словесної інструкції, опису. Робити щеплення навик колективної роботи.

«Конструювання за задумом»

Розширювати уявлення дітей про можливості конструктора, варіанти будівель, які можна з нього спорудити. Вчити створювати нові конструкції на основі знайомих, проявляти творчість.

Квітень

«Мій улюблений казковий герой» (Конструювання за задумом)

Вчити заздалегідь обмірковувати зміст майбутньої споруди, встановлювати послідовність роботи і на основі цього створювати об’єкт. Розвивати творчу уяву, дрібну моторику рук.

«У лісу-чудеса ми поїдемо з тобою» (моделювання фантастичного

тваринного).

Закріплювати вміння застосовувати отримані раніше знання і вміння при створенні споруди. Розвивати конструктивні вміння, уяву

«Ми в космосі» (Конструювання за задумом)

Розвивати дослідницькі навички у використанні деталей конструктора. Виховувати інтерес до виготовлення конструкцій і участі в спільному проекті «Космос».

«Моделювання метелики»

Ознайомити дітей з різноманітністю метеликів і їх будовою. Вчити будувати симетричні зображення за задумом, спираючись на наявний досвід.

Травень

Військова техніка (Конструювання за схемою)

Згадати поняття про армію, військову техніку. Розвивати уміння аналізувати фотографічну схему і конструювати відповідно до неї. Виховувати вміння концентрувати увагу

«Акваріум»

Вчити будувати за запропонованими схемами, інструкціями, враховуючи способи кріплення деталей; передавати особливості предметів засобами конструктора LEGO. Уточнити і розширити уявлення дітей про акваріуми, про їх мешканців. Формувати у дітей стійкий інтерес до конструктивної діяльності; розвивати увагу, здатність зосередитися.

«Наш дитячий сад, територія дитячого садка».

Вчити будувати об’єкти дитячого садка, передаючи враження про реальне життя. Розвивати ініціативу і самостійність

«Літо червоне» (Конструювання за задумом)

Навчити використовувати різні типи композицій при створенні об’ємних конструкцій. Навчити створювати сюжетні конструктивні образи.

Важливу роль в роботі за проектом грає зацікавлене ставлення батьків. Тому другим напрямком діяльності була робота з народить, нами складено перспективний план діяльності.

Планування організації діяльності з батьками

вересень

Наочно-текстова інформація «Хто придумав конструктор», «Як грати в ЛЕГО»

Майстер-клас «Розвиток дитини з Лего».

Виставка дитячих робіт «В осінньому лісі»

Жовтень

Пам’ятка «Як вибрати ЛЕГО для своєї дитини»

Майстер-клас для батьків «ЛЕГО – навчання або гра?».

Листопад

Тематична вітальня: «Розвиток мовлення з LEGO»

Виставка дитячих робіт до дня матері «Квітка для мами».

Пам’ятка «Як зібрати ЛЕГО по інструкції»

грудень

Конкурс (разом з мамою, разом з татом) «Новорічні іграшки з LEGO

Фотовиставка робіт дітей та батьків на сайті ДНЗ

Січень Круглий стіл «Ігри в ЛЕГО разом з дитиною»

Презентація на сайті «Дидактичні ігри з ЛЕГО»

Лютий

Фото виставка «Парад військової техніки з Лего»;

Розвага з елементами лего – конструювання «Папа може»

Березень

Консультація «Ігри в ЛЕГО для дівчаток»

Акція «Подаруй ЛЕГО одному» (обмін конструктором)

Фотовиставка «Лего-вернісаж»

Квітень

Спільний проект «ЛЕГО і космос».

Спільна творча діяльність батьків і дітей за мотивами “Казки про дурне мишеня” С. Я. Маршака. Інсценування казки з використанням ЛЕГО-героїв

Травень

Опитування батьків «Чи сприяє лего-конструювання розвитку дітей?».

Фотовиставка «Мої досягнення в LEGO»

Папка-пересування «Чим зайняти дитину вдома влітку».

Батьківські збори «Підсумки освітньої діяльності».

Related Posts