• Прикріплені файли

 • Скачати 10,12 Kb.

  Презентація «Розвиток мовлення через уяву»
  Дата конвертації24.08.2017
  Розмір10,12 Kb.
  ТипУява. Розвиток уяви у дітей

  Скачати 10,12 Kb.

  Юлія Трішина
  Презентація «Розвиток мовлення через уяву»

  Доповідь - презентація до педагогічної ради на тему: «РОЗВИТОК МОВИ ЧЕРЕЗ ВООБРАЖЕНИЕ»

  Даний матеріал розкриває поняття:

  1. уяву, якими бувають види уяви; основні питання розвитку уяви; зміни в розвитку уяви, які впливають на розвиток мови.

  2. мова- розповідаючи про те, що таке мова і слово, якими бувають функції мови, види мови і знайомить з методикою розвитку мовлення.

  3. На чому ґрунтується розвиток мови через уяву?

  Підставою є - мовне планування, основа планування

  план тексту, наочне моделювання. Також даний матеріал розповідає про етапи навчання дітей із застосуванням наочного моделювання.

  Тези до доповіді - презентації

  на тему: «РОЗВИТОК МОВИ ЧЕРЕЗ ВООБРАЖЕНИЕ»

  ВООБРАЖЕНИЕ - створення образів існуючих і неіснуючих предметів, які в даний момент не сприймаються. Уява дітей дошкільного віку - домінуюча здатності найвища форма інтелектуального розвитку; центральне психічне новоутворення дошкільного віку. Це не тільки високі творчі досягнення в будь-якій діяльності, але і повноцінна готовність до шкільного навчання

  ВИДИ ВООБРАЖЕНИЯ: довільне, мимовільне, репродуктивне (виробляє, відтворює)

  Уява взаємопов'язане з усіма видами діяльності дітей. Уява дітей можна тренувати за допомогою різних видів творчої діяльності: ігровий; музичної; образотворчої; конструктивної; рухової; комунікативної; в процесі прослуховування казок та інших літературних творів; в залученні до ціннісним смисловим засадам, до екологічної культури.

  2РЕЧЬ - це процес використання мови з метою спілкування людей, яка має історичну природу. Уміння порівнювати, міркувати, критично осмислювати те, що вийшло в результаті вчиненого дії.

  Мова дозволяє дітям представляти предмети, які вони ніколи ще не бачили. Мова - є система словесних знаків, засіб, за допомогою якого здійснюється спілкування між людьми. Слово - може лише позначати об'єкт, т. Е. Бути його назвою, але може бути використано

  для опису його зовнішнього вигляду або для характеристики його внутрішніх рис. Функції мови: служити засобом спілкування між людьми; здійснювати мислення в мовній формі. Розрізняють види мови відповідно до того, що мова в залежності від різних умов набуває різний характер

  Види мовлення: зовнішня, письмова; усна, діалогічна (підтримана, монологічне, внутрішня.

  МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВИ: Комплексне вирішення різних мовних завдань на одному занятті. Формування зв'язного мовлення. Навчання проводиться:

  фронтально; індивідуально. Складається з етапів:

  1етап: підготовчий - розвиток і вміння бачити і розуміти образ твору, висловлюватися на тему твору, виділяти головне;

  2 етап навчання дітей побудови зв'язного висловлювання різних жанрів.

  РОЗВИТОК МОВИ ЧЕРЕЗ ВООБРАЖЕНИЕ

  Мовне планування - вміння виконувати прості дії в зовнішньому, розумовому плані. Твір історій грунтується на спеціальному попередньому мовному плануванні.

  Основа планування - просторова модель, яка фіксує послідовність найбільш істотних подій.

  Навчання попередньому плануванню можна здійснювати на основі переказу дітьми різних текстів, що істотно допоможе прояву довільності функцій уяви.

  План тексту - послідовна передача об'єктивного змісту, відтворюючи найбільш значущі за змістом епізоди.

  Розвиток уяви здійснюється на основі переробки пам'яті минулих сприймань і переживань, відчуттів, почуттів і мислення.

  Основні питання розвитку уяви: питання про специфіку засобів, які використовує дитина при створенні продуктів уяви;

  питання про формування довільності функцій уяви.

  Зміни в розвитку уяви, які впливають на розвиток мови-

  Завдяки зростанню культури сприйняття, уявлення про предмети і явища стають все більш осмисленими, чіткими, диференційованими; набувають узагальнений характер; стають зв'язковими і системними; можуть бути об'єднані в групи, категорії і картини; стають осмисленими і підкоряються управлінню. Старші дошкільнята можуть їх довільно викликати і комбінувати відповідно до конкретної завданням. Зростає рухливість зберігаються образів. Дитина може вільно використовувати їх в різних видах діяльності і в різних ситуаціях. Відтворює уяву набуває творчий характер. Уява переходить з діяльності, яка потребує у зовнішній опорі, в самостійну діяльність, яка

  дозволяє здійснювати елементарне словесне і художня творчість. Засвоюється мова, а затримки в мовному розвитку позначаються на розвитку уяви, ведуть до його відставання і збіднення.

  Мова набуває розгорнуте розповідь і свідчить про виникнення нового виду уяви - оперування образами, вираженими в словах.

  Групи чинників, які доводять зв'язок уяви з розвитком мови: 1. - саме мовленнєвий розвиток дитини істотно просуває і розвиває його уяву; 2. - затримані в мовному розвитку діти виявляються відсталими і в розвитку уяви. 3. - не тільки поява мови, а й важливі моменти в її розвитку є в це, водночас вузловими моментами в розвитку уяви.

  Види діяльності та розвиток мови через уяву - розвиток уяви взаємодіє з усіма видами діяльності, включаючи і художньо-мовленнєву діяльність, а це благотворно впливає на розвиток мови. Аналіз розвитку уяви враховує роль і співвідношення образних і словесних засобів, володіння мовою. (

  Гра - провідна діяльність дітей, характеризується бурхливим розвитком уяви. Образ фантазій виступає тут як програма ігрової діяльності.

  Значення видів діяльності для розвитку уяви: Вони дозволяють прямо ставити перед дітьми творчу задачу; дають дитині завдання придумати, скласти, зробити щось самостійно.

  Наочне моделювання- побудова модельного відображення дійсності, одна із загальних інтелектуальних здібностей, яка виявляється при вирішенні різних завдань і є специфічною формою опосередкування розумової діяльності дошкільників; виступає в якості основного засобу на етапі створення плану і реалізації ідеї твору. Мова може брати участь в процесах наочного моделювання і висловлювати вже сформовані модельні уявлення.

  Містить в оповіданні просторова термінологія спочатку спрямовує і коригує побудову наочної моделі просторової ситуації,

  а потім служить виразом сформованих модельних уявлень про просторові предметах.

  Розвиток наочного моделювання: оволодіння діями заміщення,

  побудова моделі, використання її для вирішення завдань.

  Навчання процесами розвитку наочного моделювання відбувається в процесі переходу від побудови і застосування зовнішніх матеріальних

  моделей до функціонально еквівалентним модельним уявленням.

  Основні напрямки оволодіння діями: Забезпечує тільки освоєння діями наочного моделювання - дітям пропонується використовувати, а потім самостійно складати моделі казок; прямо звернена на розвиток вміння користуватися моделями в якості наочних планів власних творів. 6

  Етапи навчання: віднесення того чи іншого етапу до певної вікової групи є досить умовним, оскільки залежить від рівня розвитку конкретні дітей.

  Казка - найбільш доступний жанр дитячої літератури, має чітку структуру організації. Чіткість членування казки на смислові частини дозволяє будувати модель казки, яка транслює розвиток змісту (тимчасові відносини)

  1. Освоєння дітьми дії заміщення, введення

  «Опредмечивается» образу на матеріалі оволодіння діями заміщення (друга молодша група). Завдання: розвиток у дітей прийняття заміщення персонажів казки і окремих предметів; підбір заступників за певною ознакою; розвиток вміння використовувати «опредмечивается» образ; створювати основу для переходу до дій моделювання.

  2. Рухова моделювання (середня група). Завдання: придумування і розігрування всіх дій з заступниками самостійно; вчити розгортати одиничну схему ситуації (сукупність заступників) в певний сюжет.

  3. Використання готової моделі при переказі казки (старша група). Завдання: необхідно по заданій дорослими моделі - плану придумати і розповісти власну історію; модель повинна організовувати і направляти дитячу фантазію, допомагаючи створювати

  сюжетно організовані твори.

  (тимчасові відносини).

  4. Використання готової предметної моделі при створенні власного творів, самостійне побудова дітьми моделі власного твору (підготовча до школи група). Завдання: самостійно висловлювати свій задум у вигляді моделі; складати наочний план свого твору, а потім, користуючись цим планом складати своє повне і деталізоване твір; освоївши цю діяльність, вчиться складати такий план.

  Прикріплені файли:

  verstka-prezentaci-2_1oqud.pdf | 1490,26 КБ | Завантажено: 521


  Скачати 10,12 Kb.


  Презентація «Розвиток мовлення через уяву»

  Скачати 10,12 Kb.