«Питання гендерної соціалізації». На допомогу педагогам-психологам
Дата конвертації18.06.2017
Розмір9,51 Kb.
Типгендерне виховання

Діна Фоміна
«Питання гендерної соціалізації». На допомогу педагогам-психологам

Гендерна соціалізація підлітків з розумовою відсталістю. Актуальність питання, проблематика. Матеріали конференції.

Дана тема зацікавила нас своєю актуальністю і новизною. Гендерна психологія - зовсім новий науковий напрям, який лише починає заявляти про себе. Сьогодні у вітчизняній психології, в тому числі і корекційної, з'являються багато робіт, присвячених різним гендерних проблем. Це свідчать про зростаючий інтерес вчених до цього розділу психологічної науки.

Гендерна психологія - розділ диференціальної психології, в якому вивчаються закономірності поведінки людини в суспільстві, певні його біологічною статтю, соціальним підлогою (гендером) і їх співвідношенням.

Предмет гендерної психології - особливості психіки, пов'язані з підлогою.

Виділяють 6 розділів гендерної психології:

1) психологія порівняння чоловіків і жінок;

2) психологія жінки;

3) психологія чоловіки;

4) гендерна соціалізація;

5) психологія гендерних відносин;

6) гендерна психологія лідерства.

Нас цікавить розділ гендерної соціалізації.

Предметом цієї галузі гендерних досліджень є соціалізація, яка полягає у формуванні гендерної ідентичності і освоєнні гендерних ролей.

Перед тим як розкрити суть теми, хочу поставити запитання залу: «Як ви вважаєте, чому чоловіки і жінки такі різні, в чому суть їх психологічних і соціальних відмінностей?»

Суперечки про те, біологія або середовище визначають вибір людиною тих чи інших поведінкових ролей і способу життя гостро стоїть перед гендерної психологією.

В даний час прийнято виділяти два поняття: стать як біологічна складова і гендер як культурний конструкт. Хоча аж до 60 -70-х рр. ХХ століття наука не мала поняття «гендер».

Традиційно поняття «стать» використовувалося для позначення біологічних особливостей, що визначають людей як чоловіків або жінок. І саме підлогу вважався фундаментом і першопричиною психологічних і соціальних відмінностей між жінками і чоловіками. Тобто, якщо ти народжений чоловіком або жінкою, то ти народжений відповідно для виконання жіночих або чоловічих ролей і обов'язків. А особливості психіки і поведінки, які властиві для того й іншого статі, визначені біологічними задатками.

Але в даний час, у міру розвитку наукових досліджень стало ясно, що біологічна стать не може бути поясненням соціальних відмінностей чоловіків і жінок.

Таким чином, виникло поняття гендер, що означає сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство наказує виконувати людям залежно від їх біологічної статі.

Чи не набір хромосом а соціокультурні норми визначають, в кінцевому рахунку, психологічні якості, моделі поведінки, види діяльності, професії жінок і чоловіків. Але повністю відмовлятися від біологічної складової ми не можемо, тому, сьогодні під гендером розуміються генетично задані властивості психіки, що формуються під впливом соціальних факторів.

Інше питання - як людям приписуються ті чи інші гендерні ролі, як вони засвоюють норми і правила поведінки у відповідності зі своєю статтю, і чому все-таки чоловіки і жінки такі різні. Відповіді на це питання представлені в гендерної психології. Але слабкою стороною її до сих пір залишається відсутність єдиних поглядів, і узагальнюючих теорій. У кожному розділі гендерної психології існує по кілька теорій і концепцій, які розкривають ті чи інші явища. Але всі вони в даному разі взаємодоповнюючі. В рамках нашої курсової вони будуть розглянуті.

Розкриємо деякі основні поняття гендерної психології:

Гендерна ідентичність - усвідомлення і переживання індивідом своєї статевої приналежності.

Для характеристики психологічного статі, тобто гендеру використовують поняття: маскулінність, фемінінність, андрогинность.

Маскулінність - це мужність, представленість в особистості людини типово чоловічих рис характеру. Фемінінність, навпаки, жіночність, представленість в особистості людини типово жіночих рис характеру. І порівняно недавно Сандрою Бем були розроблена концепція андрогін, згідно з якою людина, незалежно від свого біологічної статі, може мати як рисами маскулінності, так і фемінінності, поєднуючи в собі як традиційно жіночі, так і традиційно чоловічі якості.

На сьогоднішній день у багатьох країнах на основі гендерних досліджень змінюються підручники, йде перебудова виховання з урахуванням гендерного підходу. Таким чином, розпочато впровадження результатів гендерних досліджень в практику. Осторонь не залишилася і наша країна. У багатьох містах Росії актуальним є питання впровадження програм гендерного виховання в масові дошкільні та шкільні установи. Але це тільки початок подібних нововведень. Прикладом може послужити самарський дитячий сад №108 «Золота рибка», який є експериментальним майданчиком гендерного виховання дошкільнят.

Так з чим же пов'язаний все зростаючий інтерес до даної теми. Для чого необхідне вивчення особливостей гендерної соціалізації дітей і підлітків?

На розвиток особистості впливають ряд факторів. Одним з них по праву може вважатися та, чи інша статева приналежність, засвоєння гендерних ролей. Відхилення в гендерної ідентичності особистості призводять до багатьох психологічних проблем. Порушення ж в засвоєнні гендерних ролей може привести до проблем соціалізації, міжособистісного і міжгрупового взаєморозуміння і співпраці в суспільстві.

До того ж, від того, наскільки чітко сформовані гендерні уявлення підростаючого покоління, залежить, чи зможуть вони в майбутньому взяти на себе відповідальність в ролі годувальника сім'ї або берегині домашнього вогнища.

Багато сучасні автори (Згорів Н. В., Коробейникова І. В та ін.) В області психології і педагогіки відзначають недостатню готовність до майбутнього сімейного життя більшої частини молодих людей. Це проявляється в нестійкості шлюбів, нехтуванні батьківськими обов'язками, відмови молодих матерів від новонароджених дітей.

Таким чином, неувага до гендерної вихованню, до процесу гендерної соціалізації дітей і підлітків обертається багатьма проблемами для суспільства, особливо для такої важливої основотвірний його осередки як сім'я.

Так само мало вивчена гендерна соціалізація хлопчиків і дівчаток з порушеннями інтелектуального розвитку. У той час як вони представляють собою групу ризику. Відомо, що у дітей і підлітків з розумовою відсталістю відзначаються різні порушення в розвитку особистості. Ці порушення призводять до значних складнощів при встановленні соціальних зв'язків і еталонів взаємин, в тому числі і статеворольових.

Багато дослідників звертають увагу на те, що розумово відсталі діти мають набагато менше інформації про факти життя, пов'язаних зі статтю. Їх уявлення бідні і спотворені, а батьки та вихователі їх статеве виховання не вважають за необхідне.

Відхилення в формуванні статевої ідентичності і освоєнні статевих ролей призводить до порушення соціальної адаптації розумово відсталих підлітків.

Педагоги і вихователі спеціальних корекційних установ відзначають, що багато хто з них зазнають труднощів при створенні сім'ї, виховання дітей, спілкуванні з чоловіком, входження в сім'ю чоловіка, дружини. Їх шлюби виявляються неміцними, часто розпадаються або є неблагополучними.

Сучасні тенденції відмови від ізоляції і можливості інтеграції таких осіб в суспільство, можуть призвести до посилення несприятливого впливу суспільства на підлітків. Зростає ймовірність утворення гетеросексуальних зв'язків. Виникає ризик небажаної вагітності. Подібним чином, розумово відсталі підлітки є найбільш вразливою частиною молоді в сенсі виникнення сексуальних девіацій і експлуатації сексу.

Отже, виникає необхідність більшої уваги педагогів, психологів до питань статевого життя розумово відсталих осіб. Виникає необхідність створення програм гендерного виховання розумово відсталих дітей і підлітків, які проживають як в інтернатних, так і в домашніх умовах. Ці питання вимагають спеціальної і глибокого опрацювання.

Таким чином, актуальність цього питання визначається також недостатньо розробленим психолого педагогічним супроводом процесу гендерної соціалізації як в теоретичному, так і в практичному плані.

Тобто, проблема дослідження полягає в протиріччі між потребами практики і відсутністю теоретичних досліджень в цій області.

«Питання гендерної соціалізації». На допомогу педагогам-психологам