Навчання розповідання за картиною дітей дошкільного віку
Дата конвертації25.06.2017
Розмір8,35 Kb.
ТипТемочка

Ольга Мітюшкіна
Навчання розповідання за картиною дітей дошкільного віку

Поняття педагогічної технології - це побудова діяльності педагога, в якій всі вхідні в нього дії представлені в певній послідовності і цілісності, а виконання передбачає досягнення необхідного результату і має прогнозований характер.

Методика навчання це спосіб організації, змісту, методів і форм навчання, орієнтованих на забезпечення всебічного розвитку дитини. При такому навчанні у дітей виробляється творче ставлення до діяльності, розвиваються мислення, уяву, увагу, пам'ять, воля.

Мова супроводжує і удосконалює пізнавальну діяльність дітей, збагачує гри, сприяє прояву творчості та фантазії в образотворчій, музичній, літературній діяльності. Мовні вміння виступають одним з критеріїв оцінки результатів дитячої діяльності. Головним проявом мови виступає спроба дитини висловити думку, домогтися розуміння й адекватної реакції з боку оточуючих. Отже, провідним завданням є розвиток зв'язного мовлення. Зв'язкова мова - розгорнутий виклад певного змісту, яке здійснюється логічно, послідовно і точно, граматично правильно і образно. По тому, як дитина вміє будувати своє висловлювання, можна судити про рівень його мовного розвитку.

Навчання дітей розповідання за картиною є одним з напрямків роботи по формуванню зв'язного мовлення. Картина не тільки розширює і поглиблює дитячі уявлення про суспільні та природні явища, а й впливає на емоції дітей, викликає інтерес до розповідання, допомагає дитині бути товариською, долати мовчазність і сором'язливість, розвиває впевненість у своїх силах.

Види занять з навчання дітей розповідання за картиною: складання описових розповідей по предметної картині, по сюжетної картині, по послідовної сюжетної серії картин, по пейзажної картині і натюрморту; придумування оповідного розповіді за сюжетною картині; творче розповідання за сюжетною картині.

розповідний розповідь

має сюжет і фабулу; передає події в певній часовій послідовності

приблизна структура розповіді:

початок (експозиція) - знайомство з героями, обстановкою; зав'язка - з чого починається розповідь, події, де і коли відбуваються події оповідання; розвиток дії - виклад послідовності подій, епізодів; кульмінація - момент найвищої напруги; закінчення - розв'язка, підсумок розповіді

структура плану

1. Про кого це оповідання?

2. Коли відбувається дія в оповіданні?

3. Де воно відбувається?

4. Що роблять герої (що з ними відбувається?

Ставлення до подій:

мова менш емоційна, більш проста, з переважанням іменників і дієслів; легша, як для сприйняття, так і для складання, ніж описовий розповідь.

описовий розповідь

не має сюжету і фабули; відсутність тимчасової послідовності - відносини одночасності.

приблизна структура розповіді:

назва предмета або явища, що описується в оповіданні; характерні ознаки предмета або явища (зовнішні і внутрішні); призначення предмета або явища і як з ним взаємодіяти; яку приносить користь; відношення до даного предмету або явищу.

структура плану.

1. Хто це або що це?

2. Характерні ознаки предмета або явища.

3. Зовнішній вигляд (форма, колір, розмір, матеріал)

4. Призначення (де використовується, яку приносить користь)

5. Ставлення до описуваного.

Ставлення до подій:

мова більш образна, з великою кількістю ознак предметів (прикметників) і ознак дій (діалектів); значно важче для складання, ніж оповідна.

Вимоги до картини:

• Цікаве, ясна зміст, виховує позитивне ставлення до навколишнього.

• Реалістичне зображення.

Картина повинна бути високохудожньої.

• Доступність змісту і зображення (відсутність безлічі деталей, сильного скорочення і закритої предметів, зайвої штрихування, набросочності, незавершеності малюнка).

Види творчого розповідання по картині:

В порядку зростання складності:

Складання розповіді з додаванням наступних подій.

• Складання розповіді з заміною об'єкта.

• Складання розповіді з заміною дійової особи.

• Складання розповіді з додаванням попередніх подій.

• Складання розповіді з додаванням попередніх і наступних подій.

• Складання розповіді з додаванням об'єкта.

• Складання розповіді з додаванням дійової особи.

• Складання розповіді з додаванням об'єктів і дійових осіб.

• Складання розповіді зі зміною результату дії.

• Складання розповіді зі зміною часу дії.

Вимоги до розповідей дітей:

• точна передача сюжету;

• самостійність;

• образність;

• доцільність використання мовних засобів (точне позначення дій);

• наявність зв'язків пропозицій і частин оповідання;

• виразність; вміння інтонувати; акцентування найбільш значущих слів; плавність мови;

• фонетична чіткість кожної фрази. Тема: Розвиток зв'язного мовлення через навчання розповідання.

Перед складанням розповіді ми пояснюємо дитині, що будемо записувати кожне правильно складене їм пропозицію, просимо придумати назву розповіді, уточнюємо слова, з яких дитина починає розповідь ( «Одного разу.», «Одного разу.», «Одного літнього дня.»). потім послідовно назвати всі дії в передбачуваному оповіданні, стежимо за його связностью, послідовністю, поясненням причинно-наслідкових взаємозв'язків (не тільки, що і коли відбувається, але і чому). Уточнюємо фінальні фрази, в яких відіб'ється мораль, або основний змив висловлювання. При необхідності допомагаємо виправити неточності, додати слова і вирази. Можна використовувати складання дитиною графічного плану (малюнки - символи основних етапів оповідання). Якщо дитина не може скласти розповідь, то зразок розповіді становить педагог, а дитина після прослуховування відтворює. Пояснення завдання зміни сюжету картини (додавання наступних подій, заміна об'єкта і т д.).

При складанні колективного розповіді використовуємо такі прийоми: Педагог починає, закінчують діти: починає одна дитина, продовжує інший; одна дитина придумує, що відбувалося з героями раніше, інший викладає події, зображені на картинці, третій придумує наступні дії, вчинки і пригоди героїв.

Записані розповіді дітей використовуються для обговорення та самооцінки.

Аналіз і оцінка творчого розповіді дитини проводить педагог по наступним вимогам

• відповідність цілі заняття.

• Тактовність, коректність, доброзичливість оцінки дорослого і розумна вимогливість.

• Схвалення висловлювань.

• Помилкові слова необхідно замінити правильними у своїй промові

• запропонувати дитині повторити фразу повністю.

Таким чином, прийоми навчання дошкільнят розповідання різноманітні. Методика їх використання змінюється на різних етапах навчання і залежить від виду розповідання, від поставлених завдань, від рівня умінь дітей, від їх активності, самостійності, відповідає вимогам федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти, сприяє формуванню у дітей уміння виводити з конкретної ситуації життєве правило, яким можна скористатися в аналогічних ситуаціях, а так само використовувати його в іншому місці і часу.

Навчання розповідання за картиною дітей дошкільного віку