• Зміст.
 • Глава 1. Класифікація досліджуваного матеріалу на уроках літер
 • Глава 2. Здатність мислити словесно-художніми обра
 • Глава 3. Художнє сприйняття.
 • 3.1. Критерії літературного розвитку.
 • Глава 4. Шляхи залучення молодших школярів до мистецтва сл
 • Глава 5. Інтерес до читання: як його розбудити
 • Список використаної літератури.

 • Скачати 28,49 Kb.

  Літературний розвиток молодших школярів
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір28,49 Kb.
  Типреферат

  Скачати 28,49 Kb.

  2

  Нижегородський Державний Педагогічний Університет

  Кафедра педагогіки

  Реферат на тему:

  «Літературний розвиток молодших школярів»

  Виконала: студентка 511 групи

  Одинцова Ірина

  Перевірила: Желєзнова Т. Я.

  м Нижній Новгород

  2007год Зміст.

  Введение ........................................................................... .. ... стор. 3

  Глава 1. Класифікація досліджуваного матеріалу на уроках літератури в 1-м - 3-му класах початкової школи ................................................ ... .... стр. 5

  Глава 2. Здатність мислити словесно-художніми образами .. стор. 7

  2.1. Художнє мислення і мова ........................................... стр. 8

  Глава 3. Художнє сприйняття ........................... .. ......... .. ... стор. 10

  3.1. Критерії літературного розвитку .................................... ... ... стор. 10

  Глава 4. Шляхи залучення молодших школярів до мистецтва слова ... стр. 12

  Глава 5. Інтерес до читання: як його розбудити? (практична порада вчителя початкових класів Музики Л. А.) ............................................. .. стор. 15

  Висновок........................................................................... стор.17

  Список використаної літератури.......................................... ... стор. 18

  Вступ.

  Період початкового навчання - основний у розвитку і становленні особистості.

  Педагогіка і психологія визнають особливе значення ранніх періодів дитинства для формування людини. За словами відомого радянського психолога А. В. Запорожця, що виникають на ранніх вікових щаблях психологічні новоутворення мають неминуще, «абсолютне» значення для всебічного розвитку індивіда, вносять свій особливий, неповторний внесок в формування людської особистості ». Сензитивность (чуйність, сприйнятливість) є найважливішою особливістю цього вікового періоду. Діти активно вбирають, вбирають в себе всі враження навколишнього світу. [4, 16] Інший відомий радянський психолог - Н. С. Лейтес стверджує: свіжість, гострота сприйняття молодших школярів, спрямованість їх розумової активності на те, щоб повторити, внутрішньо прийняти дії оточуючих, копіювання - такі в цю пору вікові умови психічного розвитку. Безпосередня чуйність, легкість пробудження активності - найважливіші умови процесу навчання в цьому віці. На цій підставі психологія і вказує на величезні потенційні можливості дитинства. Ранній вік - саме благодатний час для розвитку. Це вік інтенсивного сприйняття, величезних пізнавальних можливостей. [4, 16]

  У молодшому шкільному віці йде активний процес цілеспрямованого формування світогляду школяра, моральних, ідейних і політичних уявлень, збагачення світу його почуттів, естетичних переживань, розвитку його здібностей та інтересів. Спрямованість загального розвитку дитини обумовлена, перш за все, характером навчання. Навчання має вести за собою розвиток. [4, 16]

  Особливо важливе значення для розвитку молодших школярів має раціональна постановка викладання читання. Поряд з чуттєвої формою пізнання читання в період початкового навчання є одним з головних засобів відкриття світу. Чи стане читання потужним засобом збагачення особистого і соціального досвіду дитини, а також засобом його самопізнання і розвитку, чи сформується у нього не просто інтерес, а потреба в читанні книг, залежить від умов навчання, спрямованих на формування особистості і основ читацької культури. [4 , 17]

  Я не випадково обрала саме цю тему для свого реферату. Діти зараз дуже мало читають. Мені їх шкода, тому що вони позбавляють себе можливості хоча б трохи пожити в казці, побачити чарівні пейзажі, почути казкових героїв, поспівчувати головним героям, що потрапляють в неприємності, і посміятися разом з добрими, сатиричними персонажами повістей, билин, байок, казок, оповідань . Я майбутній педагог, хай не літературно профілю, але, мені здається, незалежно від спеціалізації кожен викладач зобов'язаний стежити за загальним розвитком дитини, яка не буде повноцінним, якщо не прищепити йому любов до літератури. Не можна дозволити комп'ютерних ігор, потворним сучасним мультфільмів, коміксами повністю затьмарити художню літературу в житті дітей. Саме тому я хочу підкреслити актуальність даної роботи.

  Глава 1. Класифікація досліджуваного матеріалу на уроках літер а тури в 1-м - 3-му класах початкової школи.

  Читання є одним із суттєвих засобів виховання школярів, їх всебічного розвитку.

  У визначенні високого художнього гідності твори для дітей ми виходимо з висловлювань В. Г. Бєлінського. Він говорив, що «справжній витвір мистецтва відрізняє висока ідея, глибока моральна думка, зігріта почуттям письменника, яскрава образність і досконалість форми, її органічну єдність з змістом». [3, 102]

  Твір має відповідати можливостям дітей з мови (щоб вони могли його самостійно читати), має бути зрозуміло в основній своїй думці, відрізнятися високою поетичністю, що доставляє насолоду юному читачеві, має давати поживу розуму і викликати здивування, тобто захоплювати дітей. [3, 102 ]

  Щоб краще познайомити школярів з творчістю найбільших письменників, читання їх творів проводиться в певній системі. Твори російських письменників від класу до класу розташовані за ступенем наростаючої труднощі.

  Поступове ускладнення текстів від класу до класу покажемо на приклад окремих творів А. С. Пушкіна з тих, які читаються дітьми. Школярі спочатку знайомляться з дуже ясними по мові і настрою творами «Вранці» і «Ще дмуть холодні вітри»; потім, у другому класі, читають складніші пейзажні замальовки з «Євгенія Онєгіна»; в третьому класі вперше зустрічаються з лірикою: «Зимовий ранок» і «Зимовий день», де картина природи дається в зв'язку з особистими переживаннями поета.

  Ускладнюється і робота над казками. У першому класі діти читають (важкі частини тексту читає учитель) «Казку про рибака і рибку», де характери героїв дуже чітко окреслені, їх небагато, і розуміння ідейно-художнього змісту твору дається дітям без особливих труднощів. У другому класі діти читають «Казку про царя Салтана, його славного сина Гвидоне і прекрасну царівну Лебеді». У ній у порівнянні зі «Казкою про рибака і рибку» більше дійових осіб, складніше сюжет, ідёйно-художній сенс казки вимагає більш тонкого аналізу тексту. Для читання в третьому класі взяті уривки з поеми «Руслан і Людмила», де перед ними проходять нові казкові образи поезії Пушкіна, і сатирична, соціально загострена «Казка про попа і робітника його Балду». З життям А. С. Пушкіна діти знайомляться з розповідей Ю. Олеші «Друзі», А. Гессена і В. Смирнової «В глушині лісів соснових». [3, 105]

  Таким же чином в певній системі, діти читають твори та інших письменників. У процесі читання школярі долучаються до цінностей художньої літератури як мистецтва слова. Виразне читання в зв'язку з переживанням настрою, яке розлите в творі, привернення уваги дітей до духовного світу героїв. Їх думок, почуттів, мотивів їх поведінки - всі ці аспекти розгортаються від класу до класу.

  Проникнення в зміст тексту вимагає розуміння різноманітних зображально-виражальних засобів мови, завдяки яким створюється художній образ. Від класу до класу все глибше освоюють школярі цілий ряд відповідних понять: жанри літературних творів, багатство образотворчих засобів мови (метафора, епітет, уособлення і ін.), Композицію. Учні знайомляться з елементами письма - строфою і римою (3 клас). [3, 106]

  Читання науково-пізнавальних статей, яке реалізує наша теза про широке знайомство школярів з навколишнім світом, тісно пов'язане зі спостереженнями дітей за живою і неживою природою. В процесі цих спостережень і читання текстів учням повідомляється певне коло знань, формуються елементи наукового світогляду, поступово освоюються певні поняття. Тематика одних статей пов'язана з уроками природознавства і географії ( «Сонячний рік», «Повітря. Вода. Земля», «Наша Батьківщина», «Про тебе самого»). Тематика інших має самостійне значення ( «З чого твої речі зроблені», «Машини - наші помічники») [3, 106]

  Так, протягом трьох років на уроках читання школярі долучаються до мистецтва, знайомляться з художніми творами і отримують різнобічно уявлення про світ в процесі читання творів художньої літератури та науково-пізнавальних статей.

  Подібний методичний апарат узгоджений зі специфікою матеріалу, з художньою своєрідністю кожного твору, завданнями загального розвитку школярів і віковими можливостями. [3, 107]

  Глава 2. Здатність мислити словесно-художніми обра з ами.

  Методистів дуже цікавить навчальна здатність до засвоєння літератури, т. Е. Та здатність, яка формується в процесі систематичного шкільного навчання і проявляється переважно в сприйнятті літературно-художнього твору. Так В. П. Ягункова виділила такі основні компоненти літературних здібностей: вразливість, або поетичне сприйняття предметів і явищ дійсності; поетична пильність; хороша ( «чіпка») пам'ять; здатність силою мислення і уяви створювати нові оригінальні образи і сюжети; легкість виникнення творчого стану, зокрема співпереживання; багатство словникового запасу і відчуття мови; асоціативне багатство слова, т. е. багатство словесних асоціацій. У числі цих компонентів В. П. Ягункова не зазначає здатність адекватно і глибоко сприймати літературні твори. Однак, приватні літературні здібності (компоненти) не повинні і не можуть бути ізольовані від такої загальної здатності всіх читаючих людей, як здатність мислити словесно-художніми образами. Правда, Ягункова пише про творчої здатності «силою мислення і уяви створювати нові оригінальні образи і сюжети», але, очевидно, не менш важлива здатність відтворювати і осягати дійсно н про ші і оригінальні образи і сюжети, перш за все, тих літературних творів, які школяр вивчає в школі. [1, 21-22]

  Коли мова йде про здатність мислити словесно-художніми образами, тоді в першу чергу виступає як предмет пізнання сама л і тературе у всій її художній специфіці, як вид мистецтва, засобом якого є образне слово. Отже, здатність мислити словесно-художніми образами - це, перш за все, здатність сприймати словесне мистецтво як специфічне вираження художнього змісту. Абсолютно ясно, що без цієї здатності неможлива і творча діяльність учня в галузі літератури. [1, 22]

  Перш за все, саме здатність мислити словесно-художніми образами об'єднує письменника і читача, саме ця здатність створює читає публіку, саме через цю здатність, властиву різною мірою і в різному якісному вираженні всім письменникам і всім читачам, проходить шлях від серця письменника до серця читача . Можна сказати, що вищеназвана здатність - це свого роду структурна зв'язок в динамічній системі «художня творчість - художнє сприйняття». Якби не було цієї зв'язку, література не жила б тієї непреривающейся життям, яку їй дає художнє сприйняття безлічі поколінь читачів. [1, 23]

  2.1. Художнє мислення і мова.

  Синтетичний характер цієї здатності розкривається, перш за все, через зв'язок її з двома такими сферами психічної діяльності, як художнє мислення і мова.

  У поетичному образному слові як би акумулюється вся багатобарвність і різноманітність форм об'єктивного світу. Письменник створює за допомогою слів нові картини життя, він закріплює в образної мови її швидкоплинне рух, її зигзаги, злами, переходи, зв'язку, відносини.

  Якщо письменник «заковує» життєві враження в слова, то читач робить до певної міри зворотний шлях: він як би «розковує» ці письменницькі враження і переживання, відновлюючи їх природний лад в своїй свідомості. Чим тонше розуміє він образну мову, тим ширше його асоціації, тим жвавіше його уявлення, тим глибше його образне узагальнення. [1, 23]

  У процес розвитку мови дитини, школяра як обов'язковий момент має входити сприйняття і розуміння мови художньої, так як разом з її освоєнням відкриваються все нові і нові горизонти естетичного пізнання дійсності.

  Відповідно, художня (образна) мова є чинником, що формує і совершенствующим багато психічні функції людини, що росте (наприклад, відтворює уяву, спостережливість, емоційна і образна пам'ять і, звичайно, відомі якості мислення). [1, 24]

  У процесі читання і сприйняття художньої літератури, збагачення життєвого досвіду, запасу необхідних знань розвивається і міцніє у дитини здатність мислити словесно-художніми образами. По суті, ця здатність пов'язує загальний розвиток людини з розвитком спеціальним, з формуванням приватних літературних здібностей. Діалектичну зв'язок загального і спеціального розвитку необхідно мати на увазі, коли мова йде про виховання і навчання школяра. Середня школа в масі своїй готує не письменника, ще не літературного критика, чи не літературознавця (бо все це можливо тільки на рівні вищої професійної освіти), а кваліфікованого й освіченого читача художньої літератури. Всі минулі це вчення в школі, не ставши професійними письменниками і поетами, стають кваліфікованими читачами незалежно від обраної професії і роду занять. Цю залежність вдало висловила свого часу М. А. Рибникова в своєрідною формулою: «Від маленького письменника до великого читача». [1, 25]

  Глава 3. Художнє сприйняття.

  Складна структура мислити словесно-художніми образами своєрідно виявляється в процесі читацького сприйняття. В широкому розумінні терміна «художнє сприйняття» Молдавська Н. Д. приєднується до П. М. Якобсон, який пише: «Справа в тому, що ми дуже часто користуємося терміном« сприйняття »в двох значеннях. Ми говоримо про сприйняття у вузькому сенсі слова, а також в широкому його розумінні, маючи на увазі при цьому і різні акти мислення, тлумачення, знаходження зв'язків в процесі сприйняття предмета ». [1, 27]

  В. Ф. Асмус в статті «Читання як праця і творчість» розкриває сприйняття літературного твору як складний процес: «Розум читача під час читання активний. Він протистоїть і гіпнозу, що запрошує його взяти образи мистецтва за безпосереднє явище самого життя, і голосу скептицизму, який нашіптує йому, що зображена автором життя є зовсім не життя, а тільки вигадка мистецтва. В результаті цієї активності читач здійснює в процесі читання своєрідну діалектику. Він одночасно і бачить, що рухаються в поле його зору образи - образи життя, і розуміє, що вони - не саме життя, а тільки її художнє відображення ». Активність розуму читача - це специфічна діяльність, яка об'єднує зусилля мислення, пам'яті, уяви, естетичного і морального почуття і багатьох інших психічних процесів. [1, 28]

  Виходячи з широкого розуміння терміна «сприйняття», можна визначити літературний розвиток як процес якісних змін здатності мислити словесно-художніми образами, що виявляються і в читацькому сприйнятті, і в власне літературній творчості. [1, 28]

  3.1. Критерії літературного розвитку.

  Розгляд процесу літературного розвитку під кутом зору взаємодії його з процесом навчання висуває на перший план проблему критеріїв, або показників, літературного розвитку.

  Самим «зовнішнім», доступним прямому спостереженню показником літературного розвитку можна вважати так звану начитаність людини, т. Е. Його читацький досвід. Цей показник найчастіше фігурує в соціологічному вивченні читача, в спостереженнях бібліотекарів, вчителів-словесників, класних керівників. Безумовно, обізнаність в літературі свого часу і своєї країни, зарубіжної та національної класики - дуже важливий і яскравий показник літературного розвитку. [1,29]

  Часто звертаються до таких показників літературного розвитку, як естетичний ідеал і художній смак. Сформовані художній смак і естетичний ідеал надають своєрідне «регулює» вплив на сприйняття літератури (як, втім, і інших мистецтв), створюючи певну установку сприйняття, служачи основою для критеріїв оцінки читаного і т. Д. На відміну від начитаності (читацького досвіду) ідеал і смак - це глибинні особистісні властивості читача, дуже широкі і складні психологічні утворення, що формуються у людини під впливом всього його художнього досвіду і під впливом естетичного ставлення до явлени ям не тільки мистецтва, а й природи, і суспільного життя. Таким чином, і художній смак, і естетичний ідеал є, без сумніву, показниками художнього розвитку людини, вони входять в велику характеристику естетично і художньо розвиненої особистості, але вони не можуть служити специфічними критеріями і пра до тическими вимірювачами рівня літературного розвитку. [1, 30]

  Такі особливості діяльності художнього сприйняття, як про б різна конкретизація і образне узагальнення, відтворюють специфіку пізнання предмета (літератури), безпосередньо пов'язані з художнім образом, з його основними відбивними властивостями. Цілісність відображення дійсності в художньому образі, широке узагальнення, типізація життєвих явищ в формі одиничного, конкретного визначає і особливості розумової діяльності школяра. Школяр на основі сприйняття художнього тексту відтворює ці образи життя з запасу своєї пам'яті, з досвіду життєвих вражень і переживань при активній діяльності уяви і мислення. Образне узагальнення виростає з конкретних уявлень, з їх «зчеплення» і живого взаємодії. Чим активніше процес образної конкретизації, чим яскравіше, деталізовані і адекватніше уявлення, що виникло на основі словесно-художнього тексту, тим глибше і ширше образне узагальнення. Процеси образної конкретизації і образного узагальнення нерозривні і обумовлюють одна одну. У міру знайомства з текстом початкові узагальнення збагачують і обумовлюють, певною мірою, подальшу конкретизацію, утворюючи своєрідну спіраль пізнання, по якій читацька думка, не відриваючись від конкретних уявлень, сходить до широких образних узагальнень, осягає художній твір у структурній залежності його частин і цілого . Образна конкретизація і образне узагальнення складають об'єктивне вираження специфіки такої складної за своєю психологічною структурою діяльності, як читання і сприйняття літературного твору, тому показниками, або критеріями, літературного розвитку можуть служити предметний зміст і рівень образної конкретизації і про б різного узагальнення. [1, 32]

  Перераховані вище критерії мають практичний і універсальний характер, так як, по суті, можуть бути використані в процесі вивчення сприйняття будь-якого художнього тексту в будь-яких умовах шкільної практики.

  Глава 4. Шляхи залучення молодших школярів до мистецтва сл про ва.

  В даний час в психології та педагогіці ведуться пошуки раціональних шляхів залучення молодших школярів до мистецтва, ставиться проблема посилення впливу художньої літератури на формування особистості школяра. У цій області намітилося два напрямки.

  Прихильники одного напрямку - психологи і методисти (В. В. Давидов, Ю. М. Полуянов, Л. І. Айдарова, І. І. Долецька, Д. М. Дубовис, Г. А. Цуккерман і ін.) Припускають, що можна скоротити шлях, що веде школярів до розуміння художнього твору як мистецтва за допомогою формування у них теоретичного мислення. «Всю систему навчання, - пише В. В. Давидов, - необхідно переорієнтувати з формування у дітей розсудливо-емпіричного мислення на розвиток у них науково-теоретичного мислення». Якщо учні, на його думку, вже в молодших класах «придбають здатність оперувати теоретичними знаннями, то тим самим вони виявляться підготовленими до подальшого тривалого вивчення шляху основ наук». [4, 17]

  Л. І. Айдарова і Г. А. Цуккерман вводять з першого класу курс поетики, «щоб дати дитині спосіб модельного опису вперше відкриваються їм властивостей досліджуваного предмета, щоб забезпечити рух від абстрактного до конкретного ... Це дає можливість ставити вже в молодших класах завдання справжнього літературознавчого дослідження ». Таке навчання дозволяє дати учням в молодших класах уявлення про особливості творів різних жанрів - билини, казки, байки, балади, пісні і навіть про специфіку літературних напрямів - класицизм, романтизм, реалізм. Художній твір як особливий світ образів і почуттів письменника відсувається на другий план. [4, 18]

  Безсумнівно, роль і значення теоретичних знань в осягненні мистецтва загальновизнана, і програма по поетиці, наприклад, може мати педагогічну цінність в певних умовах. Але нижче наведено думку людини, яка не є прихильником даного напрямку. «Можна, звичайно, навчити молодшого школяра, - стверджує Л. І. Божович, - щодо складних форм мислення, якими він буде навіть спонтанно користуватися. Але ж конкретність дитячого мислення виник не випадково: вона пов'язана з його загальною спрямованістю на навколишній світ, з його потребою якомога ширше і повніше познайомитися з явищами дійсності, придбати достатню кількість фізичних знань і навичок. Позбавивши дитини всього цього, ми створюємо умови, при яких абстрактне мислення набуває у нього беззмістовний і схоластичний характер. Несвоєчасно прискорюючи розвитку абстрактного мислення, ми н а рушаємо закономірний хід психічного розвитку дитини, якісно своєрідну структуру його вікових особливостей ». [4, 19]

  Представники іншого напряму пов'язують просування школярів до глибокого розуміння творів художньої літератури як мистецтва з роботою над їхнім спільним розвитком. [4, 20] Такий підхід ясно виражений в роботах Л. В. Занкова і керованої ним лабораторії. Занков виділяє два шляхи, що ведуть до досягнення оптимальних результатів у навчанні: прямий і непрямий.

  Прямий шлях в залученні школярів до художньої літератури як до мистецтва - це, перш за все, накопичення спеціальних знань про літературу, навчання школярів аналізу твору. Непрямий шлях - це досягнення оптимальних результатів у навчанні завдяки загальному розвитку дітей. Саме загальне розвитку розглядається не як стихійний, чисто вікової процес, а як мета і результат спеціально побудованої системи навчання. Визнаючи значення теоретичних знань, специфічних для сприйняття і розуміння художніх творів, а також образного мислення, Л. В. Занков відводить головну роль роботі над загальним розвитком молодших школярів, т. Е. Розвитку таких загальних сторін психіки, як розум, воля і почуття в їх єдності. [4, 20]

  Особисто я схиляюся до навчання Л.В. Занкова, який має цілковиту рацію в тому, що неправильно, я б навіть сказала - негуманно і непедагогічно забивати дитячу голівку занадто великим обсягом знань, виховуючи НЕ книголюба, літературознавця мимоволі.

  Глава 5. Інтерес до читання: як його розбудити? (Практична порада вчителя початкових класів Музики Л. А.) [посилання на всю голову 2, 72-74]

  Всі, хто працює з молодшими школярами, знають, як нелегко навчити дітей техніці читання, але ще важче виховати захопленого читача. Істинне читання - це читання, яке, за словами М. Цвєтаєвої, «є співучасть у творчості».

  Л. А. Музика вважає, що в даний час існує два напрями навчання читання дітей молодшого шкільного віку: формування читача і прилучення до літератури як особливого виду мистецтва. Саме вчитель здатний синтезувати ці напрямки при організації уроків літературного читання. Творчим читанням рухає допитливість. Призначення роботи вчителя - сприяти переростанню цікавості в допитливість, допомагати читачеві не зупинятися на запам'ятовуванні фактів, а шукати їх логіку, обумовленість, причинність. Таким чином, поступово формується звичка і навик повноцінного вдумливого читання і грамотний читач.

  Робота по формуванню читацького інтересу здійснюється через уроки літературного читання, позакласне читання, співпраця з бібліотекою, клуб сімейного читання, літературні свята.

  Уроки позакласного читання надають широкі можливості для творчості дітей, їх пізнавального розвитку. Це обговорення книг, конференції, усні журнали.

  Велика допомога бібліотеки у вихованні читача. Очевидно, що пробудити інтерес дітей до творчого читання здатні тільки люди творчі, які самі відчувають радість від спілкування з книгою, здатні вести діалог з автором. Коли вчитель і бібліотекар - однодумці і працюють разом, це дає відчутні результати.

  Успіх розвитку читацького інтересу у дітей залежить і від участі у вирішенні цього завдання батьків. Дітям потрібно «читаюча» середовище, книжкове оточення. Тільки на цій основі виникає бажання читати, що переростає в глибоку духовну потребу. «Читаюча» середовище має бути створена насамперед в родині.

  Вченими давно встановлений прямий зв'язок між інтересом до читання і сприйняттям прочитаного. Методист Л. Н. Рожин писала, що «повноцінне сприйняття художнього твору ... включає виникнення того чи іншого ставлення як до самого твору, так і до тієї дійсності, яка в ньому зображена».

  Вивчивши роботи вчених, педагогів-дослідників і новаторів, педагог Музика розробила свою систему проведення уроків літературного читання, основою якого є правило «вдумливого читання», представлене формулою «Три П»: переживай, представляй, розумій прочитане! Це можна здійснити через почуття, образи і думки дітей, що виникають у них на уроці. Процес роботи з твором - це узагальнення, пошуки і відкриття істин, співпраця за схемою учні - вчитель - автор. Невичерпним джерелом для мовного, інтелектуального і морального розвитку дітей повинен стати мова творів нашої класики.

  Програма по формуванню читацького інтересу, складена вчителем початкових класів Музикою Л. А., виявилася дуже ефективною: по-перше, всі діти її класу показують результати техніки читання вище норми; по-друге, все є постійними читачами сільської та шкільної бібліотек; по-третє, анкетування, проведене адміністрацією школи, показало, що уроки літературного читання для них найулюбленіші. Важливість і значимість такої роботи очевидна. Підтвердженням сказаного можуть служити слова С. Лупана: «Прищепити дитині смак до читання - кращий подарунок, який ми можемо йому зробити».

  Висновок.

  Общепризнанна величезна роль літератури у формуванні особистості школярів. Однак до сих пір завдання естетичного виховання на уроках літератури не вирішена повною мірою. Дитина, який приходить в школу, любить казки, лічилки, вірші, але поступово, як показують дослідження, у нього знижується інтерес до читання художньої літератури. Це явище багато в чому обумовлено постановкою викладання читання в школі. Крім того, звичайно, свою роль відіграють сучасні досягнення людства, такі, як комп'ютер, різні ігрові приставки і т. П. Читання зараз не поширене. Сучасне суспільство не пропагує його, як це було раніше, коли в метро, ​​на лавках у парку, вдома і навіть в спеціально створених для цього клубах люди зачитувалися Достоєвським, Чеховим, Ремарком і переписані від руки Булгаковим.

  Художня література - це особливий вид пізнання дійсності. І ми як майбутні педагоги зобов'язані вже зараз замислитися над проблемою літературного розвитку школярів, щоб в майбутньому, зіткнувшись з цією проблемою лицем до лиця, ми б знали, як їй протистояти і як прищепити дитині любов до Книги.

  Список використаної літератури.

  1. Молдавська Н. Д. Літературний розвиток школярів. - Москва. - «Педагогіка». - 1976р.

  2. Музика Л. А. Інтерес до читання: як його розбудити? // Початкова школа № 6. - 2007р.

  3. Навчання і розвиток (під ред. Занкова Л. В.). - Москва. - «Педагогіка». - 1975р.

  4. Романовська З. І. Читання і розвиток молодших школярів. - Москва. - «Педагогіка». - 1982р.
  Скачати 28,49 Kb.


  Літературний розвиток молодших школярів

  Скачати 28,49 Kb.