Консультація «Звукова культура мовлення дітей старшого дошкільного віку»
Дата конвертації20.10.2017
Розмір3,32 Kb.
ТипКонсультації для вихователів

Олена Пастушенко
Консультація «Звукова культура мовлення дітей старшого дошкільного віку»

Звукова культура мовлення дітей старшого дошкільного віку

Звукова культура мовлення є складовою частиною загальної мовної культури. Вона охоплює всі сторони звукового оформлення слів і усної мови в цілому: правильну вимову звуків, слів, гучність і швидкість мовного висловлювання, ритм, паузи, тембр, логічний наголос та інше. Від своєчасного формування правильної вимови залежить загальна культура мови і, отже, нормальне мовне спілкування дитини з однолітками і дорослими, успішне оволодіння грамотою, а після вступу до школи - засвоєння шкільної програми.

До моменту надходження в підготовчу групу у більшості дітей, як правило, звукова сторона мови розвинена досить добре. Вони вірно вимовляють всі звуки рідної мови, досить чітко - слова, дотримуючись при цьому норми літературної вимови; відповідають на питання, не поспішаючи; змінюють залежно від змісту висловлювання голос, темп мови; правильно користуються інтонаційними засобами виразності. На даному віковому етапі діти мають добре розвинений фонематичний слух. При повноцінному навчанні в попередніх вікових групах шестирічні діти опановують елементарними навичками звукового аналізу слова: можуть виділяти певні звуки, виокремлювати з фраз слова із заданими звуками, що знаходяться навіть в певній позиції, підбирати слова на названий звук та ін. При спеціальному навчанні здатні до кінця навчального року провести повний звуковий аналіз слова. Виховання звукової культури мовлення у старших дошкільників спрямоване насамперед на усунення недоліків вимови звуків, на вироблення чіткого і виразного проголошення слів і фраз, точне використання інтонаційних засобів виразності. При вдосконаленні звуковимови особлива увага приділяється закріпленню складних в артикуляционном щодо звуків: свистячих і шиплячих, звуків [р], [р '], [л].

Робота по вихованню звукової культури мовлення являє собою цілу систему, здійснювану з перших днів перебування дитини в дитячому саду. Без спеціальної уваги дорослих розвиток звукової сторони мови затримується, можуть скластися негативні мовні звички, які дуже важко потім виправити. У розвитку звукової культури мовлення провідна роль належить дорослим: воспітателю- в дитячому саду, батькам і близьким - в сім'ї. Від культури мовлення дорослих, від того, як вони говорять з дитиною, скільки уваги приділяють мовного спілкування з ним, багато в чому залежать успіхи дошкільника в засвоєнні мови. Мова вихователя повинна відповідати нормам літературної мови, літературної розмовної мови і щодо звукової сторони (проголошення звуків і слів, дикція, темп і т. Д., І щодо багатства словника, точності слововживання, граматичної правильності, зв'язності.

Консультація «Звукова культура мовлення дітей старшого дошкільного віку»