Колективна праця як умова розвитку відносин співробітництва між старшими дошкільнятами
Дата конвертації14.12.2019
Розмір5,14 Kb.
ТипПадалка, майстер-класи. Робимо з дітьми

Курмискова Анастасія
Колективна праця як умова розвитку відносин співробітництва між старшими дошкільнятами

Анотація. Статтю присвячено проблемі розвитку відносин співробітництва між старшими дошкільнятами через колективну працю. Розкрито різні підходи до вивчення колективної праці як засобу розвитку співробітництва у старших дошкільників. Зроблено висновки про те, що колективна праця дуже впливає на розвиток навичок співпраці у дітей старшого дошкільного віку.

Актуальність даної статті полягає в тому, що колективна праця є найважливішим засобом розвитку навичок співпраці у дітей старшого дошкільного віку. В процесі праці діти вчаться узгоджувати свої дії, бажання, а так само звертатися за допомогою до своїх товаришів і разом виконувати поставлені завдання.

Вивченням проблеми співробітництва в колективній праці займалися багато дослідників і педагоги, серед яких слід відзначити заслуги Н. К. Крупської, А. С. Макаренко, Р. С. Буре, В. Г. Нечаєвої, Т. А. Маркової, З. Н . Борисової та ін. Займаючись рішенням даного питання, вони розглядали колективну працю як якесь засіб допомоги в розвитку співпраці у дітей старшого дошкільного віку. Н. К. Крупської в своїй роботі дала визначення дитячого колективу. Під ним вона розуміла згуртовану групу дітей, які вирішують одну задачу, використовуючи інтереси, бажання і можливості кожного члена групи [2, с. 198]. В результаті такої взаємодії діти старшого дошкільного віку краще починають розуміти своїх однолітків і охоче виконують разом з ними всі завдання.

Слід зазначити заслуги ще одного дослідника в питанні організації колективної праці - А. С. Макаренко. У своїй роботі він дав дещо інше визначення колективу. Під цим поняттям він розумів єдиний живий організм, який завдяки роботі всіх органів здійснює свою роботу [4, с. 326].

Дитячий колектив в процесі виконання будь - яких завдань є одним механізмом, в якому існує безліч деталей. Завдяки тісній співпраці діти більше розуміють свою значимість для групи і спільними зусиллями все разом вирішують загальну проблему.

У психології такі групи дітей прийнято називати малими контактними групами. Процес праці в них може бути засобом формування позитивного ставлення дітей один до одного. Дане явище відбувається лише тоді, коли є правильна організація всього трудового процесу. Завдання всіх вихователів і педагогів полягає в тому, щоб підштовхнути дітей до спільного вирішення поставлених завдань. В результаті, розвиток трудової діяльності буде рухати процес співпраці у дітей старшого дошкільного віку.

Взаємодія дітей один з одним є найважливішим фактором готовності до подальшого життя в суспільстві. Досвід численних досліджень показав, що сучасні діти не володіють самими елементарними навичками взаємодії. В результаті чого виникає питання: як же вирішити цю проблему? Відповідь на це питання була отримана дослідниками в області організації колективної праці. Вчені в своїх роботах висували ідею про те, що при організації колективної праці старших дошкільників потрібно чітко вибудувати весь процес діяльності. Р. С. Буре виділив три послідовні кроки: першим кроком необхідно грамотно розподілити роботу між учасниками, по-друге, контролювати процес виконання завдання, і, по-третє, обговорювати отримані результати. Кожен з перерахованих етапів має свої завдання, які вирішуються за допомогою різних методів. В результаті у дітей старшого дошкільного віку відбувається розвиток навичок співпраці, які згодом допомагають їм у дорослому житті.

Моральне виховання дитини здійснюється, перш за все, в спільну діяльність. В результаті діти стають більш згуртованими і опановують навички взаємодопомоги. Слід зазначити, що спілкування з однолітками в процесі праці допомагає дітям задовольнити потреби в оцінці. Завдяки однолітка, який, будучи рівноправним партнером, відбувається активний процес пізнання себе.

В результаті всього вищевикладеного можна зробити висновок, що проблема співпраці в процесі колективної праці вивчалася багатьма дослідниками в галузі психології та педагогіки. В їх роботах колективна праця виступає як засіб розвитку довірчих відносин між дітьми старшого дошкільного віку. Трудове виховання спрямоване, насамперед, на розвиток не тільки трудових, але й співробітницьких навичок при вирішенні певних завдань. В результаті діти вчаться оцінювати не тільки себе, але і можливості своїх однолітків, що дає великий поштовх у розвитку особистості.

Колективна праця як умова розвитку відносин співробітництва між старшими дошкільнятами