• Залучення дітей до системи екологічних цінностей та вивчення природи, виховання екологічної культури.

 • Скачати 167,66 Kb.

  Інноваційна діяльність педагога в дитячому оздоровчому таборі
  Дата конвертації16.04.2017
  Розмір167,66 Kb.
  ТипДипломна робота

  Скачати 167,66 Kb.

  Державна освітня установа вищої

  професійної освіти «Російський державний

  педагогічний університет ім. А.И.Герцена »

  Психолого-педагогічний факультет

  Кафедра соціальної педагогіки

  Випускної кваліфікаційної роботи

  Соціально-педагогічні аспекти інноваційної діяльності педагога в дитячому оздоровчому таборі

  Виконала: Галактіонова Валентина Георгіївна

  студентка очної форми навчання,

  Науковий керівник:

  Сундукова Ельвіра Ильдусовна

  Санкт - Петербург 2010

  зміст

  Вступ

  Глава 1. Деякі аспекти інноваційної діяльності педагога

   1. Поняття про інновації в освіті, їх класифікація

  1.2 Соціально - педагогічні аспекти інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі

  1.3 Методи виявлення педагогічних інновацій

  Глава 2. Досвід інноваційної діяльності педагога в дитячому оздоровчому таборі

  2.1 Дитячий оздоровчий табір і його функції

  2.2 Характеристика бази дослідження

  2.3Діагностіка умов інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі

  висновок

  Список літератури

  додатки

  Вступ

  В умовах динаміки сучасних економічних і соціальних процесів постійно збільшується навантаження на школярів, яким необхідний повноцінний відпочинок. Проблему оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей ефективно вирішують дитячі оздоровчі табори.

  Дитячі оздоровчі табори сьогодні є установами додаткової освіти. У «Типовому положенні про освітній установі додаткової освіти» викладені основні завдання закладу щодо забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку, зміцнення здоров'я і професійного самовизначення:

  • адаптація їх до життя в суспільстві;

  • фoрмірованіе загальної культури;

  • організація змістовного дозвілля.

  В даний час від педагога вимагається все більш високий рівень професіоналізму в роботі з дітьми, вміння організувати спілкування, вибудувати відносини з кожною дитиною таким чином, щоб сприяти його духовному розвитку і вихованню. Педагог, який працює в якості організатора дитячого колективу, перебуває в постійному пошуку творчого наповнення всієї організації його життя і діяльності.

  Для того щоб дозвілля був більш насиченим і яскравим, педагоги та організатори в дитячих оздоровчих таборах, постійно працюють над створенням нових програм змін і форм організації дозвілля, тобто вдаються до використання інноваційної діяльності.

  Обрана нами тема дослідження є актуальною, тому що однією з найбільш поширених форм літнього відпочинку дітей, підлітків і юнацтва є дитячі оздоровчі табори.

  Об'єкт дослідження: інноваційна діяльність в роботі з дітьми та підлітками.

  Предмет дослідження: соціально-педагогічні аспекти інноваційної діяльності педагога в дитячому оздоровчому таборі.

  Метою даної роботи є виявлення умов інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі.

  Гіпотеза дослідження: Інноваційна діяльність в дитячому оздоровчому таборі можлива якщо:

  - професійна діяльність педагога має яскраво виражений творчий характер;

  - дитячий оздоровчий табір має достатню матеріальну базу для здійснення інноваційної діяльності;

  - керівництво установи зацікавлене у створенні і реалізації інноваційних проектів і підтримує педагога.

  Завдання дослідження:

  1. Охарактеризувати поняття «інноваційна діяльність».

  2. Охарактеризувати дитячий оздоровчий табір з точки зору установи додаткової освіти дітей і підлітків.

  3. Описати умови інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі.

  4. Здійснити діагностику виявлення інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі.

  5. Скласти рекомендації для педагогів, які здійснюють інноваційну діяльність в дитячому оздоровчому таборі.

  Методи дослідження: анкетування, включене спостереження, теоретичний аналіз, аналіз продуктів діяльності, статистичний метод.

  База дослідження: ДОТ «Зоряний» ГУП «Водоканал», м Луга, Ленінградської області.

  Глава 1. Деякі аспекти інноваційної діяльності педагога

  Термін «інновація» походить від англійського слова «innovation», що в перекладі означає «введення новацій».

  Одним з неодмінних компонентів педагогічної діяльності вчителя є інноваційна діяльність. Це творчий, дослідницький вид педагогічної діяльності. Педагогічна наука розвивається в процесі інноваційної діяльності педагогів-новаторів і звичайних вчителів. Застосування педагогічної теорії на практиці саме по собі носить творчий і дослідницький характер, тому що ніколи не буває двох однакових класів, ніколи не буває двох однакових учнів і ніколи не повториться вчорашня педагогічна ситуація. У зв'язку з цим учитель повинен завжди на своїй роботі бути не тільки дослідником, а й новатором. Він повинен не тільки творчо застосовувати відомі педагогічні методики і технології, а й намагатися самостійно їх виводити - із власної практики. (10; 102)

  1.1 Поняття про інновації в освіті, їх класифікація

  Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вчителів і цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує в управлінні.

  Словник С. І. Ожегова дає наступне визначення нового: «новий - вперше створений або зроблений, що з'явився або виник нещодавно, замість колишнього, знову відкритий, що відноситься до найближчого минулого або до теперішнього часу, недостатньо знайомий, маловідомий». (18; с.381)

  Слід зауважити, що в тлумаченні терміну нічого не говориться про прогресивність, про ефективність нового.

  Поняття "інновація" в перекладі з латинської мови означає "оновлення, нововведення або зміна". Це поняття вперше з'явилося в дослідженнях в XIX столітті і означало введення деяких елементів однієї культури в іншу. На початку XX століття виникла нова галузь знання, инноватика - наука про нововведення, в рамках якої стали вивчатися закономірності технічних нововведень у сфері матеріального виробництва. Педагогічні інноваційні процеси стали предметом спеціального вивчення на Заході приблизно з 50-х років і в останнє двадцятиріччя в нашій країні.

  Стосовно до педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності вчителя і учня. (19; 492)

  Про інновації в російській освітній системі заговорили з 80-х років XX століття. Саме в цей час в педагогіці проблема інновацій та, відповідно, її понятійний забезпечення стали предметом спеціальних досліджень. Терміни "інновації в освіті" і "педагогічні інновації", що вживаються як синоніми, були науково обґрунтовані і введені в категоріальний апарат педагогіки.

  Педагогічна інновація - нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змісті та технології навчання і виховання, що мають на меті підвищення їх ефективності. (22; 198) Таким чином, інноваційний процес полягає у формуванні та розвитку змісту та організації нового. В цілому під інноваційним процесом розуміється комплексна діяльність по створенню (народженню, розробці), освоєння, використання і поширення нововведень. У науковій літературі розрізняють поняття "новація" та "інновація". Сутність цих понять дуже докладно розглянута в порівняльній таблиці В. І. Слободчикова

  Таблиця 1. Характеристика понять «новація» та «інновація»

  критерії

  новація

  інновація

  Масштаб цілей і завдань

  приватний

  системний

  методологічне забезпечення

  В рамках існуючих теорій

  Виходить за рамки існуючих теорій

  науковий контекст

  Щодо легко вписується в існуючі «норми» розуміння і пояснення

  Може викликати ситуацію нерозуміння, розриву і конфлікту, оскільки суперечить прийнятим «нормам» науки

  Характер дій (якість)

  Експериментальний (апробування приватних нововведень)

  Цілеспрямований пошук і максимально повне прагнення отримати новий результат

  Характер дій (кількість)

  Обмежений за масштабом і часу

  Цілісний, тривалий

  Тип дій

  Інформування суб'єктів практики, передача «з рук в руки» локального нововведення

  Проектування нової системи діяльності в даній практиці

  Реалізація

  Апробація, впровадження як управлінський хід (зверху або за домовленістю з адміністрацією)

  Пророщування, культивування (зсередини), організація умов і простору для відповідної діяльності

  Результат, продукт

  Зміна окремих елементів в існуючій системі

  Повне оновлення позиції суб'єктів практики, перетворення зв'язків в системі та самої системи

  новизна

  Ініціатива в діях, раціоналізація, оновлення методик, винахід нової методики

  Відкриття нових напрямків діяльності, створення нових технологій, набуття нової якості результатів діяльності

  наслідки

  Удосконалення колишньої системи, раціоналізація її функціональних зв'язків

  Можливо народження нової практики або нової парадигми досліджень і розробок

  Отже, новація - це саме засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація - це процес освоєння цього засобу. Інновація - це цілеспрямована зміна, що вносить в середовище проживання нові стабільні елементи, що викликають перехід системи з одного стану в інший.

  Нововведення при такому розгляді розуміється як результат інновації, а інноваційний процес розглядається як розвиток трьох основних етапів: генерування ідеї (в певному випадку - наукове відкриття), розробка ідеї в прикладному аспекті і реалізація нововведення в практиці. (30; 10) В зв'язку з цим , інноваційний процес можна розглядати як процес доведення наукової ідеї до стадії практичного використання і реалізація пов'язаних з цим змін в соціально - педагогічному середовищі. Діяльність, що забезпечує перетворення ідей у ​​нововведення і формує систему управління цим процесом, є інноваційною діяльністю.

  Існує й інша характеристика етапів розвитку інноваційного процесу. (11, 4)

  У ній виділяють наступні дії:

  • визначення потреби в змінах;

  • збір інформації та аналіз ситуації;

  • попередній вибір або самостійна розробка нововведення;

  • прийняття рішення про впровадження (освоєнні);

  • власне саме впровадження, включаючи пробне використання нововведення;

  • інституалізація або тривале використання нововведення, в процесі якого воно стає елементом повсякденної практики.

  Сукупність усіх цих етапів утворює одиничний інноваційний цикл.

  Інновації в освіті вважаються нововведеннями, спеціально спроектовані, розробленими або випадково відкритими в порядку педагогічної ініціативи. Як змісту інновації можуть виступати: науково-теоретичне знання певної новизни, нові ефективні освітні технології, виконаний у вигляді технологічного опису проект ефективного інноваційного педагогічного досвіду, готового до впровадження. Нововведення - це нові якісні стану навчально-виховного процесу, що формуються при впровадженні в практику досягнень педагогічної і психологічної наук, при використанні передового педагогічного досвіду.

  Інновації розробляються і проводяться не органами державної влади, а працівниками та організаціями системи освіти і науки.

  Існують різні види інновацій, в залежності від ознаки, за яким їх розділяють. На малюнках 1 - 5 представлені класифікації інновацій:

  Мал. 1 Класифікація інновацій за видами діяльності

  Мал. 2 Класифікація інновацій за характером внесених змін

  Мал. 3 Класифікація інновацій за масштабом внесених змін

  Мал. 4 Класифікація інновацій з проблематики

  Мал. 5 Класифікація інновацій в залежності від області реалізації

  Мал. 6 Класифікація інновацій за масштабністю і соціально-педагогічної значущості

  Крім цього інновації можуть бути класифіковані за джерелом виникнення на зовнішні, що знаходяться за межами освітньої системи, і внутрішні, які розробляються всередині освітньої системи.

  За масштабом використання інновації можуть бути:

  • поодинокі;

  • дифузні.

  Класифікація інновацій в залежності від функціональних можливостей представлена ​​в таблиці 2.

  Таблиця 2. Класифікація інновацій в залежності від функціональних можливостей

  нововведення - умови

  нововведення-продукти

  організаційно-управлінські нововведення

  забезпечують ефективний освітній процес (новий зміст освіти, інноваційні освітні середовища, соціокультурні умови і т. д.

  педагогічні засоби, технологічні освітні проекти і т. д.

  якісно нові рішення в структурі освітніх систем і управлінських процедурах, що забезпечують їх функціонування.

  Інновації можуть бути класифіковані також з опрацювання перед впровадженням інновацій. Ця класифікація представлена ​​в таблиці 5.

  Таблиця 5. Класифікація інновацій по осмисленню перед впровадженням

  випадкові

  Корисні

  Системні

  інновації надумані і привнесені ззовні, що не випливають з логіки розвитку освітньої системи. Найчастіше вони впроваджуються за наказом вищого керівництва і приречені на поразку

  інновації, відповідні місії освітньої установи, але непідготовлені, з невизначеними цілями і критеріями, які не становлять єдиного цілого зі шкільною системою

  інновації, виведені з проблемного поля з чітко означеними цілями і завданнями. Вони будуються на основі врахування інтересів учнів і педагогів і носять характер наступності з традиціями. Вони ретельно готуються, експертіруют і забезпечуються необхідними засобами (кадровими, матеріальними, науково-методичними)

  Залежно від специфіки та місця використання розрізняють кілька видів нововведень.

  Технологічні інновації - це нові способи виготовлення продуктів, нові технології їх виробництва. Вони створюють основу для розвитку промисловості і технологічного переозброєння галузі. Стосовно сфери освіти такого роду нововведення стосуються різних технічних засобів і устаткування, використаного в навчанні. З позицій дидактики введення інформаційного середовища і програмного забезпечення внесло величезну кількість нових можливостей. Комп'ютерні технології за рахунок свого швидкодії і великих резервів пам'яті являють собою принципово нові засоби навчання. Вони дозволяють реалізовувати багато варіанти середовищ для проблемного навчання, особистості, будувати різні схеми діалогових режимів і індивідуальних підходів у викладанні та навчанні.

  Методичні інновації - це інновації в галузі методики навчання і виховання, викладання і навчання, організації навчально-виховного процесу. Вони найбільш поширений і характерний тип нововведень у сфері освіти, що охоплює процес викладання природничо - наукових і гуманітарних дисциплін від дошкільного виховання до вищої освіти, підготовки і перепідготовки кадрів.

  На практиці методичні інновації часто пов'язані з організаційними нововведеннями. Вони зустрічаються в освітній ситуації, коли планована мета, в загальному, ясна, але методи і засоби її реалізації вимагають додаткових досліджень. Цей тип інновацій домінує в приватних методиках, рідше представлений в дидактиці і теорії виховання і практично не зустрічається в роботах з історії педагогіки.

  Організаційні нововведення стосуються освоєння нових форм і методів організації праці, а також інновацій, які передбачають зміни співвідношення сфер впливу (як по вертикалі, так і по горизонталі) структурних підрозділів, соціальних груп або окремих осіб. Зокрема, питання комплектування різних класів і груп, способів роботи в класах, групах, шкільних і позашкільних колективах.

  Управлінські нововведення зачіпають структуру, методи управління виробництвом, організаціями, орієнтовані на заміну елементів системи управління (або всієї системи в цілому) з метою прискорення, полегшення або поліпшення вирішення поставлених завдань. Приклади управлінських інновацій ми знаходимо в роботах, що стосуються вдосконалення управління системою освіти на федеральному і регіональному рівнях.

  Економічні інновації охоплюють позитивні зміни у фінансовій, платіжній, бухгалтерській областях, а також в плануванні, мотивації і оплати праці та оцінці результатів діяльності в освіті. Безпосередньо вони не пов'язані з педагогікою, тим не менш, їх вплив позначається на роботі всієї системи освіти, що надаються населенню платних освітніх послугах.

  Соціальні нововведення проявляються у формі активізації людського фактора шляхом розробки і впровадження системи удосконалення кадрової політики; системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників; системи соціально-професійної адаптації новоприйнятих на роботу осіб; системи винагороди і оцінки результатів праці.Це також поліпшення соціально-побутових умов життя працівників, умов безпеки і гігієни праці, культурна діяльність, організація вільного часу. Для більшості педагогічних нововведень характерний соціальний ефект. Він проявляється в підвищенні рівня освіти, культури, професійної підготовки молоді, усунення негативних явищ в житті суспільства, правопорушень, раціоналізації розумової та фізичної праці, формуванні корисних навичок і звичок, досягненні більш високого рівня вихованості.

  Юридичні інновації стосуються нових і змінених законів і нормативно-правових документів, що визначають і регулюють усі види діяльності освітніх установ. В останні роки видано ряд законів і постанов, пов'язаних з атестацією учнів, введенням федеральних і регіональних освітніх стандартів, акредитацією освітніх установ, підготовкою та перепідготовкою керівних кадрів і ін.

  Загальний позитивний ефект досягається за рахунок різних груп інновацій, які враховують запити суспільства і вирішальних перспективні завдання в галузі виховання підростаючого покоління.

  1.2 Соціально-педагогічні аспекти інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі

  Традиційна культурно-дозвіллєва спрямованість діяльності педагога (вожатого, вихователя) недостатня, сучасна практика вимагає доповнити її соціально-педагогічної складової.

  Вивчення стану дитинства в Російській Федерації дозволяє стверджувати, що формування соціально-педагогічної компетентності педагога набуває сьогодні особливої ​​актуальності. За даними за 2006 рік зросла кількість дітей з обмеженими можливостями здоров'я (587 тисяч дітей), дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (731 тисяч дітей), дітей, які перебувають в соціально небезпечному положенні (676 тисяч дітей). Зазначені групи дітей потребують соціальної реабілітації, адаптації та інтеграції в суспільство, в тому числі і в умовах літніх таборів. (31)

  Проблема якості діяльності вожатих і вихователів нерозривно пов'язана з проблемою стану здоров'я дітей та їх соціалізацією в суспільстві. Те, що здоров'я дітей покликане основоположною цінністю російського суспільства, знайшло своє відображення в Концепції демографічного розвитку РФ на період до 2015 року, в Федеральну цільову програму «Діти Росії» на 2007-2010 роки та в інших нормативних документах. Так, до переліку основних завдань Програми «Діти Росії» входить завдання охорони здоров'я дітей і підлітків.

  Очевидно, що поліпшення стану здоров'я дітей вимагає проведення системи заходів, спрямованих на зниження показників дитячої захворюваності, інвалідності та смертності, збереження і зміцнення здоров'я на всіх етапах розвитку дитини. Ці завдання в тій чи іншій мірі вирішують і вожаті дитячих оздоровчих таборів.

  Вивчаючи соціально-педагогічні аспекти інноваційної діяльності, ми спираємося на структуру соціально-педагогічної компетентності педагога дитячого оздоровчого табору, розроблену Чагін Н. С.

  I. Когнітивний компонент (теоретичний) виражається в соціально-педагогічних знаннях; знаннях основ соціально-культурної та дозвіллєвої діяльності; знаннях основ надання першої медичної допомоги, особливості охорони здоров'я і техніки безпеки; знаннях вікових особливостей дітей, особливості поведінки дітей різних соціальних груп, дітей з проблемами в розвитку, і методів роботи з ними; знаннях індивідуально - психологічних особливостей особистості, групи, колективу; знаннях нормативно - правової бази діяльності вожатого, вихователя дитячого оздоровчого табору; інформованості про вимоги до особистості вожатого або вихователя; общепедагогических і психологічних знаннях.

  II. Особистісний компонент виражається у внутрішній готовності здійснювати соціально-педагогічну діяльність; педагогічному оптимізмі вожатого (вихователя); гуманістичної позиції; альтруїзмі; милосердя; усвідомленні своїх професійно-особистісних орієнтацій; толерантності; емпатії; стійкої мотивації до здійснення соціально-педагогічної діяльності; розвиненою особистісної та професійної рефлексії; відкритості; комунікабельності; общепрофессіональной культурі особистості; відповідальності; ініціативності; креативності.

  III. Технологічний компонент виражається в умінні взаємодіяти з дітьми різних соціальних груп; умінні організовувати дозвілля дітей; професійної мобільності; умінні виконувати соціально-педагогічні функції; умінні надати педагогічну підтримку вихованцям; застосовувати соціально-педагогічні знання на практиці в умовах табору; оволодінні методами розвитку у дітей навичок толерантного, творчого поведінки, самопізнання, ціннісних орієнтацій і формування мотивації до здорового способу життя, а також методами, які сприяють адаптації дитини до нових умов, успішної його інтеграції в мікросоціумі, компенсації і реабілітації; умінні створювати кожній дитині ситуації успіху і відчуття прийнято.

  Відповідно до запропонованої структурою Чагіна Н. В. виділяє три рівня соціально-педагогічної компетентності вожатих, вихователів у дитячому оздоровчому таборі:

  - низький (початковий): вожатий, вихователь проявляє інтерес до професійної діяльності; але важко орієнтується в складних педагогічних ситуаціях, організаторські здібності проявляє рідко; емпатія і рефлексія проявляються також досить рідко, що заважає налагодженню тісних контактів з дітьми, батьками та колегами, слабо розвинена креативність, не прагне до самовдосконалення та самореалізації;

  - середній (репродуктивний): передбачає наявність теоретичних знань, але застосовувати їх на практиці вожатий не готовий; його вміння обмежені застосуванням знань лише в рамках конкретної ситуації; товариський, але не завжди гнучкий у відносинах з дітьми, батьками та колегами; організаторські якості проявляються в недостатньому ступені; інтерес до обраної професійної діяльності виражений недостатньо; має досить високим рівнем розвиненості емпатії і рефлексії; творча діяльність здійснюється під впливом стимулюючих ззовні факторів; невисока потреба до самовдосконалення та самореалізації;

  - високий (креативний): у вожатого сформовані загальні соціально-педагогічні знання, вміння, навички, способи вирішення професійних завдань; яскраво виражена здатність і готовність до науково-дослідної роботи; в контактах з дітьми, батьками, колегами виявляє відкритість, товариськість, гнучкість, вміє встановлювати доброзичливі відносини; має організаторські здібності; проявляє постійне прагнення до творчості, до самопізнання, самовдосконалення і самооцінці. Застосовує на практиці соціально-педагогічні технології відповідно ситуації.

  Помітні зміни, що свідчать про становлення особистості вожатого, вихователя як суб'єкта власної соціально-педагогічної діяльності, відбуваються в структурі технологічного компонента; взаємодія вожатого з дітьми та колегами відрізняються вираженою гуманістичною спрямованістю. У структурі педагогічного мислення важливе місце займають рефлексія і емпатія. Вожатий, вихователь відрізняється високим ступенем результативності педагогічної діяльності, мобільністю соціально-педагогічних знань, утвердженням відносин співробітництва і співтворчості з вихованцями та колегами. (34; 251-256)

  Таким чином, соціально-педагогічна робота в оздоровчому таборі проявляється у формі спільної анімаційної діяльності дитини і педагога, в ході якої обидва учасники педагогічного процесу взаємно збагачують свій соціальний досвід через творче пізнання себе і свого світу.

  1.3 Методи виявлення педагогічних інновацій

  Розглядаючи метод як спосіб досягнення поставленої мети, ми звернулися до тих з них, які дозволяють, на наш погляд, виявити наявність педагогічних інновацій.

  По-перше, це знайомство з результатами педагогічної діяльності. Таке знайомство може проходити в різній формі - аналіз діяльності учнів, відвідування занять, бесіди з учнями, батьками та педагогами. Метою такої роботи є виявлення результатів, більш кращих і значних, у порівнянні з іншими.

  По-друге, відвідування педагогічних конференцій, симпозіумів та семінарів. Зазвичай на таких зборах педагоги діляться своїми досягненнями, розповідають про успіхи в навчальній і виховній роботі. Під час таких конференцій проходить, звичайно, і знайомство з педагогічними інноваціями, однак більш глибоко вивчення відбувається у формах безпосередньої участі.

  По-третє, вивчення педагогічних інновацій. Тут першорядне значення в процесі вивчення педагогічних інновацій мають емпіричні методи - спостереження, бесіда, вивчення наукових педагогічних праць і т.д.

  Спостереження є одним з найпоширеніших методів вивчення педагогічних інновацій.У процесі спостереження є можливість безпосереднього знайомства з діяльністю вчителя-новатора. У зв'язку з цим, вчителі часто проводять відкриті заняття по своїй дослідницькій проблематиці, запрошують колег і вчених для знайомства і аналізу своєї педагогічної діяльності. Перед спостереженням необхідно скласти програму спостереження, тобто визначити ті моменти, на які необхідно буде звернути свою увагу. Після спостереження необхідно обов'язково зробити висновки.

  Бесіда є також одним їх поширених методів вивчення інновацій. Під час бесіди є можливість отримати додаткову інформацію і в невимушеній обстановці про інноваційну діяльність педагога. До розмови також необхідно заздалегідь готуватися, необхідно, по можливості, скласти план бесіди, акцентувати свою увагу на цікавлять проблеми і постаратися в процесі бесіди їх обговорити.

  Інтерв'ювання. До цієї форми роботи необхідно ретельно готуватися. До початку інтерв'ювання необхідно вивчити інноваційну роботу педагога, проаналізувати її з точки зору сучасної теорії і практики освіти, скласти план інтерв'ю. Тільки при дотриманні зазначених вимог інтерв'ю може дати відповідні результати.

  Анкетування. Психологічний вербально-комунікативний метод, в якому в якості засобу для збору відомостей від респондента використовується спеціально оформлений список питань - анкета.

  Такі основні методи виявлення і вивчення педагогічних інновацій. (19; 85)

  Вивчивши теоретичні аспекти інноваційної діяльності педагогів, ми прийшли до наступних висновків.

  Педагогічна інновація - нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змісті та технології навчання і виховання, що мають на меті підвищення їх ефективності. Інновації в освіті вважаються нововведеннями, спеціально спроектовані, розробленими або випадково відкритими в порядку педагогічної ініціативи.

  Наявність різних підходів до класифікації інновацій дозволяють дослідникам урізноманітнити свою діяльність. Інновації розрізняють: за видами діяльності; за характером внесених змін; за масштабом внесених змін; з проблематики; в залежності від області реалізації або впровадження; за джерелом виникнення; за масштабом використання; в залежності від функціональних можливостей; за масштабністю і соціально-педагогічної значущості; по осмисленню перед впровадженням інновацій.

  Традиційна культурно-дозвіллєва спрямованість діяльності педагога в дитячому оздоровчому таборі недостатня, сучасна практика вимагає доповнити її соціально-педагогічної складової. У своїй роботі ми спираємося на роботи Чагін Н. В., яка розробила структуру соціально-педагогічної компетентності педагога дитячого оздоровчого табору. У неї входять три компонента такі як: когнітивний (теоретичний), особистісний та технологічний.

  Першорядне значення в процесі вивчення педагогічних інновацій мають емпіричні методи - спостереження, бесіда, вивчення наукових педагогічних праць і т.д.

  Глава 2. Досвід інноваційної діяльності педагога в дитячому оздоровчому таборі

  2.1 Дитячий оздоровчий табір і його функції

  Літні канікули для школярів - це відновлення здоров'я, і ​​розвиток творчого потенціалу, і вдосконалення особистісних можливостей, і залучення до культурних і освітніх цінностей, і входження в систему нових соціальних зв'язків, і втілення власних планів, і задоволення індивідуальних інтересів в особистісно значущих сферах діяльності.

  Одна з найбільш поширених форм літнього відпочинку дітей, підлітків і юнацтва є дитячі оздоровчі табори. Літній табір є, з одного боку, формою організації вільного часу дітей різного віку, статі та рівня розвитку, з іншого - простором для оздоровлення, розвитку художнього, технічного, соціального творчості дитини.

  Дитячий оздоровчий табір має свою специфіку, що дає йому певні переваги перед іншими формами і засобами роботи. Перш за все вони в тому, що обстановка сильно відрізняється від звичної домашньої обстановки. Це виражається, по-перше, в спільному проживанні дітей. «Пізнання способу спільного проживання в групі однолітків має властивість навчання дітей в колективі, яке рідко де можна знайти». По-друге, саме тут хлопці більш тісно взаємодіють зі своїми дорослими наставниками, між ними швидше виникає «зона довіри». По-третє, діти долучаються до здорового і безпечного способу життя - в природних умовах соціальної та природного середовища. По-четверте, хлопці активно спілкуються з природою, що сприяє зміцненню їх здоров'я і підвищенню рівня екологічної культури. По-п'яте, відпочинок, розваги і всілякі хобі дітей дають їм можливість відновити свої фізичні і душевні сили, зайнятися цікавою справою. (28; 5-6) Все це допомагає розвинути нові навички, розкрити потенціал своєї особистості.

  На сьогоднішній день існує велика різноманітність таборів як по майнової приналежності, юридичним статусом, організаційну структуру, так і за змістом діяльності, що забезпечують кожному право вибору власної стратегії додаткової освіти. Наявність досить великого числа видів діяльності, можливість їх вільного вибору і складання індивідуальної програми в поєднанні з чітким визначенням кількості обов'язкових занять і розпорядку їх відвідування створюють вдалу комбінацію індивідуального і колективного підходу в організації освітньо-виховного процесу.

  Орієнтація на інтереси дитини, сьогодні одна з важливих рис дитячого оздоровчого табору. Дитячий табір створює сприятливі умови для самовдосконалення та самореалізації особистості. Дедалі більшої ваги і вплив на діяльність дитячих позаміських таборів, як установ додаткової освіти країни, набуває гуманістична психологія. Повага до особистості дитини, до її внутрішнього світу, визнання його права бути самим собою, створення умов для розвитку її здібностей, задоволення індивідуальних потреб і потреб, самореалізації - все це характеризує дитячий оздоровчий табір гуманістичної орієнтації. Такий табір надає вибір напрямку і темпу розвитку кожного підлітка і шляхів задоволення його нових актуалізуються потреб.

  Для організації діяльності дитячих оздоровчих таборів пріоритетні наступні положення:

  • дитячі оздоровчі табори є частиною соціального середовища, в якій діти реалізують свої можливості, потреби в індивідуальній, фізичної та соціальної компенсації;

  • в основі діяльності дитячого оздоровчого табору лежать принципи масовості і загальнодоступності заходів по інтересам; розвитку творчості та самодіяльності, соціально значущої спрямованості діяльності; єдності оздоровчої та виховної роботи з дітьми; взаємозв'язку з сім'єю і соціальним середовищем;

  • дитячі оздоровчі табори характеризують предметно-практичну діяльність, конкретні життєві ситуації, які допомагають пізнати дитину, вибудувати відносини між дітьми, дітьми та дорослими.

  При правильно організованій діяльності дитячий оздоровчий табір має сприятливою атмосферою для самопізнання і самовиховання, що обумовлено рядом особливостей. В умовах табору можуть бути організовані всі провідні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, художньо-творча, освітня і т.п.). (8; 128) Взаємодія дітей у таборі носить нетрадиційний характер за змістом і формою включення їх в ті чи інші сфери діяльності, що сприяє прояву ініціативи і суб'єктної активності. Відбувається постійний самоаналіз відбувається в таборі, в тому числі і участі кожної дитини в його житті.

  Повинна бути створена обстановка, при якій кожна дитина відчуває причетність до вирішення завдань, що стоять перед колективом. Розвиток самоврядування допомагає відчути всю складність соціальних відносин, сприяє формуванню соціальної активності, розвитку лідерства.

  Створення умов для розвитку самоврядування передбачає включення хлопців в складні взаємини, що складаються в колективі. Через свою участь у вирішенні проблем загону, табору діти виробляють у себе якості, необхідні для подолання труднощів соціального життя. Від ставлення дітей до цілей спільної діяльності залежить їх позиція в рішенні управлінських проблем.

  Характер розвитку і ступінь оздоровлення дітей в значній мірі залежать від рівня професіоналізму та спеціальної компетентності дорослих, які організовують життєдіяльність дитини в таборі протягом всієї зміни і кожного дня.

  2.2 Характеристика бази дослідження

  Наше дослідження здійснювалося протягом декількох змін на базі дитячого оздоровчого табору «Зоряний», який є частиною профілакторію «Буревісник» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Табір розташований поблизу міста Луга за адресою: вул. Західна д. 16.

  У таборі зазвичай 12 загонів, вони формуються за віковим групам, також протягом всіх змін працюють три профільних загону: «Кінно-спортивний»; «Спортивно-туристичний»; «Прес-центр».

  На території табору розташовано Свінечное озеро. Влітку діти загоряють на спеціально обладнаному пляжі, купаються (є дві купальні), катаються на човнах і катамаранах. Безпека дітей знаходиться під невсипущим контролем рятувальної служби. Унікальною особливістю табору «Зоряний» є власний зоопарк. У відкритих вольєрах зоопарку можна побачити сімейство верблюдів, ведмедя, страусів, павичів, фазанів, гривастих баранів, єнотів, сову, норку, єнотовидного собаку, ослів, мавпи. У таборі «Зоряний» під керівництвом досвідчених інструкторів на території критого манежу проходять заняття з кінного спорту. Наявність зоопарку дозволяє організувати різнопланову роботу екологічного центру. Влітку тут проводяться заняття під керівництвом фахівців Дитячого екологічного центру.

  На території «Зоряного» є воістину унікальну спортивну споруду - Багатофункціональний спортивний комплекс. У його залах можна проводити спортивні ігри з волейболу, міні-футболу, баскетболу, великого тенісу, різні естафети. У тренажерному залі можна займатися на 23 тренажерах. Є зал для настільного тенісу і зал для занять аеробікою або гімнастикою. У комплексі є два басейни: великий (довжина 25 м, 4 доріжки, 2 вишки, температура води 27-28 градусів), малий (температура води 29-32). Дно басейну чиститься водним пилососом. Вода знезаражується комбінованим способом: хлорування і УФ-випромінювання.

  У будівлі багатофункціонального спортивного комплексу є все необхідне не тільки для спорту, але і для занять за інтересами в різних гуртках ( «Вишивка», «Флор-дизайн», «Технічна творчість», «Розпис по дереву», «Плетіння з лози», «Образотворче мистецтво»), і для відпочинку: вітальня з шаховими столиками, затишна бібліотека, зимовий сад з тропічними і субтропічними рослинами і, звичайно, диско-зал.

  Є в таборі й відкриті спортивні майданчики з сучасним покриттям та стадіон. Тут проходять захоплюючі спортивні змагання.

  Для проживання дітей побудовані чотири цегельних триповерхові корпуси. У них затишно і комфортно. У чотиримісних номерах є всі необхідні меблі, на кожному поверсі - санвузли та душові, в холах - телевізори.

  Клуб-їдальня знаходиться недалеко від прохідної. На другому поверсі їдальня. Зали оформлені в різних стилях: Єгипет, Африка, Японія, Індія і т.п. На першому поверсі: творча майстерня з більярдом, караоке, костюмерна, концертний зал на 296 місць з підігрівом підлоги, комплексом мультимедійного і проекційного устаткування. На території табору є: котельня, очисні споруди, лазня, склад і адміністративний будинок. У Медичному ізоляторі цілодобово чергують медичні працівники - будь-яка дитина при необхідності може отримати кваліфіковану медичну допомогу. Є служба Швидкої медичної допомоги і власна пожежна охорона. (39)

  Таким чином, можна зробити висновок про існування достатньої матеріальної бази для здійснення інноваційної діяльності в таборі.

  2.3 Діагностика умов інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі

  Діагностичний етап дослідження ми почали з використання опитувальних методів. З метою з'ясування розуміння феномену інноваційної діяльності ми опитали 20 педагогів з дитячого оздоровчого табору «Зоряний». (Див. Додаток 1)

  Перш за все, нас цікавило питання про спеціальний професійну освіту педагогів, які здійснюють свою діяльність в таборі. Ми з'ясували, що у 25% педагогів вищу освіту, у 60% - незакінчена вища і у 15% середньо - спеціальну освіту.

  Ми вважаємо, що для більш якісного виконання професійних дій необхідно володіти педагогічним стажем. Серед опитаних у 5% він становить 13 років, у 5% - 6 років, у 10% респондентів - 4 роки, у 25% - 2 роки, у 35% один рік, при цьому 5% опитаних тільки починають свій педагогічний шлях. Досвід роботи в таборі у 5% становить 13 років, у 10% -3 року, у 45% - 2 роки і 40% опитаних приїхали в табір вперше.

  Для нашого дослідження дуже важливим було з'ясувати, яким чином педагоги розуміють деякі базові терміни. На думку багатьох педагогів, інноваційна діяльність - це введення чогось нового в педагогічну діяльність, використання нових методів і технологій. Також більшість респондентів відзначили, що інноваційна діяльність педагога в дитячому оздоровчому таборі проявляється в організації мистецьких заходах, конкурсах, у створенні творчих або спеціалізованих загонів, в розробці нових ігор і програм змін. Рідше зустрічалися відповіді, що інноваційна діяльність полягає в розробці та реалізації проектів.

  На питання: «Чи існує, на ваш погляд, можливість для організації та здійснення інноваційної діяльності в умовах ДОТ? Якщо «так», то, що для цього потрібно? », Практично всі учасники анкетування відповіли, що для здійснення інноваційної діяльності потрібні кваліфіковані, творчі педагоги, які самі зацікавлені в здійсненні інноваційної діяльності. Також багато хто відзначив, що інноваційна діяльність в дитячому оздоровчому таборі, можлива при достатньому фінансуванні і підтримці з боку керівництва.

  Для нас також важливим було з'ясувати думку дітей, відпочиваючих в цьому оздоровчому таборі. На наш погляд, це один з основних індикаторів, що визначають наявність або відсутність інноваційного компонента в діяльності педагогів. (Див. Додаток 2)

  Для того щоб з'ясувати чи задоволені діти організацією дозвілля і визначити наскільки різноманітні заходи в дитячому оздоровчому таборі ми провели анкетування, в якому брало участь 32 дитини у віці від 11 до 13 років. 75% опитаних навчаються в загальноосвітніх школах, 16% і 9% дітей - учні гімназій та ліцеїв відповідно. 78% респондентів дізналися про табір від своїх батьків, які працюють в ГУП «Водоканал», 12,5% - за допомогою мережі інтернет і 9,5% опитаних приїхали в табір за порадою друзів.

  Велика частина хлопців (85%) приїхали в табір за власним бажанням, 6% дітей переконали (наполягли) батьки, а 9% зробили це за порадою друзів. Для нас це дуже важливо, тому що діти, які приїжджають в табір з бажанням, активні і чуйні на пропоновані заходи. Але, разом з тим, педагогу потрібно бути ще більш креативним і придумувати нові, цікаві заходи. В ході анкетування ми з'ясували, що 85% дітей вже відпочивали в таборі «Зоряний» раніше, з них 62,5% приїжджають відпочивати в табір постійно. І тільки 15% респондентів приїхали вперше. Ці означає, що організаторам дитячого відпочинку доводиться постійно бути у творчому пошуку. До речі, слід зазначити, що за весь час існування дитячого майданчика (табору) «Зоряний» тематика змін жодного разу не повторилася. Всі діти одноголосно відповіли, що їм сподобалося відпочивати в таборі, і вони б хотіли приїхати ще.

  На питання: «У яких цікавих справах ти взяв участь сам або зі своїм загоном?» Всі діти відзначили нічне орієнтування, «Свято Нептуна» і пожежну естафету, трохи рідше зустрічалися відповіді «Фестиваль кінопрем'єр» і конкурс «Зірка екрану».

  Однією з проблем, яка досить часто відзначається дітьми, які відпочивають в подібних установах додаткової освіти, є брак вільного часу. Іноді велика кількість заходів не дозволяє дітям бувати на відкритому повітрі достатню кількість часу. З'ясовуючи цей аспект, ми отримали наступні дані. 47% опитаних відповіли, що вони досить проводять часу на вулиці, 40% вважають, що вони занадто багато часу проводять на вулиці, і 13% хотіли б бувати на вулиці більше.

  На питання «Що б то хотів зробити в таборі по-іншому?» 38% відзначили, що їм хотілося б пересуватися по табору самостійно, без супроводу вожатих і вихователів. 34% бажають, - щоб не було «тихої години» і / або відбій був пізніше, і 28% хотіли б більше вільного часу. Тобто зміни пропонуються дітьми щодо деяких режимних моментів, а не змісту діяльності.

  З метою виявлення умов інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі ми провели включене спостереження. Як об'єкт спостереження ми визначили інноваційну діяльність, склали програму спостереження і фіксували прояви інноваційної діяльності.

  Програма спостереження:

  1. проаналізувати розважальні заходи в таборі на наявність інноваційної діяльності;

  2. зафіксувати нововведення, які зустрічаються в дитячому оздоровчому таборі «Зоряний»;

  3. вивчити матеріально - технічну базу дитячого оздоровчого табору і професійну діяльність педагогів.

  Терміни спостереження: з 17.07.09 по 28.08.09

  У табору «Зоряний» величезна територія, на якій, розташований багатофункціональний спортивний комплекс з басейном, зоопарк, екологічний центр. Кожну зміну в табір приїжджає відпочивати близько 400 дітей. Всього 12 загонів, 9 загонів по віковим групам, 12 - наймолодший і 1 - найстарший, і різновікові загони - 7,8,9 загони. 7 загін - Прес-центр, діти навчаються основам фото, відеозйомки і журналістики. За участю дітей з цього загону випускається газета «Зоряні новини» і оформляються фотозвіти по заходам в таборі. 8 загін - кінно-спортивний (більшу частину часу діти проводять на стайні і в кінному манежі, де під керівництвом досвідчених інструкторів з верхової їзди вивчають теорію і практику верхової їзди та кінного спорту, доглядають за кіньми.

  9 загін - спортивно - туристичний. Він користується підвищеною популярністю серед юнаків, особливо тих, хто захоплюється футболом. Хлопці з спортивно-туристичного загону більшу частину часу присвячують спортивних тренувань, їздять на велопрогулянки, ходять в походи, отримують корисні туристичні навички.

  Дозвілля дітей представлений наступними видами активності:

  - заняття в спортивному комплексі (басейн, волейбол, баскетбол, футбол, великий і настільний теніс, батутними і тренажерний зали);

  - ігри на відкритих спортивних майданчиках (волейбол, баскетбол, футбол, великий теніс, бадмінтон, гірки);

  - катання на велосипедах, човнах, катамаранах, ковзанах (взимку);

  - купання в озері (в період літніх канікул);

  - катання на конях і поні в критому манежі, кінні прогулянки;

  - розвиваючі заняття в гуртках за інтересами (бісероплетіння, орігамі, ліплення, кераміка, живопис, розпис по дереву, вишивка, плетіння з лози, Авіаконструювання);

  - екскурсійні програми;

  - розвиваючі заняття та ігри в Екологічному центрі;

  - вікторини, конкурси, музичні концерти та дискотеки.

  Також в якості експерименту, вперше був відкритий лінгвістичний загін, крім загальнотабірних програми, діти під час загонових заходів, займаються мовами (французька, німецька та англійська). Заняття проходять в ігровій формі.

  Кожну зміну в таборі «Зоряний», проводяться навчання з техніки пожежної безпеки. Влітку проводиться «Пожежна естафета». Дітям вона дуже подобається. Учасники естафети набувають вміння самостійно гасити «пожежу», вчаться одягати захисний костюм, долати «задимлений» ділянку, скручувати пожежний «рукав». Фіналом естафети стало обливання водою з пожежного брандспойта. І це - незабутнє для дітей враження.

  На території табору є озеро, по якому можна покататися на човнах або катамаранах. Традиційним святом в таборі є свято Нептуна. Свято традиційний, але сценарій свята з року в рік змінюється. Активну участь тут приймають хлопці старших загонів і вожатского корпус.

  Перед початком кожної зміни керівництвом таборі проводяться організаційні збори, де вожатих і вихователів знайомлять з зразковим планом зміни. Щоб ті в свою чергу могли підготуватися.

  Також хочеться відзначити, що становлять, плани змін, самі педагоги, які працюють в таборі постійно. Теми змін в таборі «Зоряний» не повторюються. Приклади тем змін: «Таємниця замку згаслих свічок»; «Навколосвітня регата« За таємницею Летючого Голландця »; «Олімпійське селище», екологічна зміна «Віталандія»; «Я - громадянин Росії» і багато інших.

  Та все це дозволяє нам зробити висновок про наявність проявів інноваційної діяльності. Завдяки достатньому фінансуванню, з боку ГУП «Водоканал» у табори «Зоряний» є багатофункціональний спортивний комплекс, зоопарк, екологічний центр, басейн, що дає педагогу поле для творчості. Тобто однією з умов інноваційної діяльності є достатня матеріальна база.

  В ході спостереження з'ясувалося, що педагоги самі беруть участь в складанні планів змін і виступають з ініціативою формування нових творчих загонів, наприклад «Лінгвістичний» і «Еколого-туристичний», що говорить про креативному потенціалі педагогів і їх бажанні працювати, а не обмежуватися пропозиціями. Головним нововведенням можна вважати впровадження екологічного спрямування. Кожна зміна, незважаючи на свої специфічні акценти, містить екологічну складову. Можна сказати, що це стрижневе напрямок, яке реалізується педагогами Екологічного центру, розташованого на території табору. Тут проводяться розвиваючі заняття, які спрямовані на те, щоб діти любили свою планету і цінували її ресурси.

  В ході нашого дослідження ми проаналізували одну з програм, розрахованих на все літо. Цей аналіз дозволив нам сформулювати деякі рекомендації щодо вдосконалення інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі.

  Назва програми: «Освітньо-оздоровча програма« Фестиваль фестивалів »»

  Адресат програми: Учасниками програми є діти і підлітки 6 - 15 років працівників ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», жителів Санкт-Петербурга і Ленінградської області, різних соціальних верств.

  Короткий зміст програми:

  Дана програма спрямована на ознайомлення учасників програми з історією, традиціями, поняттям «екологія планети». Тому, заявлені заходи і тематика змін спрямовані не тільки на створення цікавого відпочинку дітей в період літніх канікул, але і на розширення їх знань з екологічних питань.

  Відповідно до основними цілями виховного процесу, ідеями його організації в таборі «Зоряний» розроблені кілька основних напрямків діяльності:

  • спортивно - оздоровчий напрямок (програма по здоровьесбереженія)

  • художньо - естетичний напрям

  • культурно-масовий напрямок

  • екологічне спрямування

  • військово-патріотичне спрямування (історико-патріотичне)

  • соціально-адаптаційна напрямок (програма «Я - лідер»)

  Кількість учасників програми: 1600 чоловік

  Терміни проведення програми: Літо 2009 року, з 03.06 по 28.08.2009 року.

  Кількість змін: 4 зміни по 21 дню

  Цільові орієнтири програми

  1. Комплексне оздоровлення дітей та підлітків.

  2. Соціалізація і психолого-педагогічна адаптація в умовах дитячого оздоровчого табору.

  3. Розширення кругозору дітей в різних областях.

  4. Розвиток комунікативних якостей підлітка, освоєння основ «лідерства», впевнену поведінку в середовищі однолітків і дорослих.

  5. Залучення дітей до системи екологічних цінностей та вивчення природи, виховання екологічної культури.

  завдання:

     1. створення комплексу заходів, що забезпечують охорону і зміцнення здоров'я, профілактику захворювань, особливий режим харчування і відпочинку в екологічно сприятливому середовищі;

     2. формування потреби в здоровому способі життя;

     3. забезпечення умов саморозвитку особистості дитини та її педагогічної підтримки;

     4. виховання необхідного усвідомлення того, що охорона природи і раціонального використання її ресурсів повинно стати невід'ємним особистою справою;

     5. формування екологічних знань, усвідомленості екологічних проблем сучасності;

     6. створення емоційно-морального комфорту у тимчасовому дитячому колективі;

     7. створення необхідних умов для інтеграції в програму і відпрацювання форм екологічного виховання та освіти дітей і підлітків;

     8. створення умов для розкриття творчих здібностей дітей засобами прикладного, образотворчого та театрального мистецтва, виявлення лідерських якостей у соціальних відносинах;

     9. навчання навичкам аналізу власної творчої діяльності;

     10. створення умов для придбання підлітками соціально значимого досвіду, спрямованого на визначення перспектив власного розвитку.

  Структура програми заснована на тривалих (змінних) сюжетно-рольових іграх, що реалізують цілі і завдання зазначених вище напрямків.

  Зміст програми: Реалізація даної програми передбачає організацію чотирьох тематичних змін (тривалість кожної зміни 21 день).

  1 зміна «Фестиваль регіонів Росії« Я - ГРОМАДЯНИН РОСІЇ »

  2 зміна «Фестиваль МУЗ».

  3 зміна «Фестиваль СІНЕМА» (див. Додаток 3)

  4 зміна «Фестиваль індіанців ПАУ - ВАУ» (див. Додаток 4)

  Аналіз вивченої нами літератури з проблеми дослідження, включене спостереження, результати опитувань дітей та педагогів, аналіз програми літнього відпочинку дозволили нам виявити умови інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі і сформулювати деякі рекомендації щодо вдосконалення інноваційної діяльності педагогів.

  Інноваційна діяльність сучасного педагога повинна бути:

  • практико-орієнтованої, тобто бути спрямованою на вирішення конкретних і реальних проблем життя в дитячому оздоровчому таборі;

  • безперервної, тобто здійснюватися постійно, систематично;

  • контекстної, т. е. проводиться в природних умовах процесу виховання і навчання дітей, що відпочивають в дитячому оздоровчому таборі;

  • оптимістичною, тобто включати в себе позитивну установку на успіх;

  • індивідуалізованої, тобто будуватися на основі і з урахуванням наявного унікального досвіду педагога, його оригінальної системи професійних «конструктів», особливостей педагогічного стилю.

  Вивчивши досвід інноваційної діяльності в умовах дитячого оздоровчого табору, ми можемо зробити наступні висновки. Дитячий оздоровчий табір є одним з установ додаткової освіти дітей і має свою специфіку. Спільне проживання дітей, стислі терміни перебування в таборі (зазвичай 21 день), постійне спілкування з дорослими наставниками, особливі природні умови проживання (мальовнича місцевість, ліс, озеро і т.п.), можливість займатися улюбленою справою створюють особливі умови для розвитку дітей. Дитячий табір створює сприятливі умови для самовдосконалення та самореалізації особистості. В умовах табору можуть бути організовані всі провідні види діяльності (комунікативна, спортивна, трудова, пізнавальна, естетична, художньо-творча, освітня і т.п.). Дитячий оздоровчий табір - це і особливі умови для педагогічної діяльності, яка, на наш погляд, носить яскраво виражений інноваційний характер. За результатами проведеного анкетування педагогів можна зробити висновок: для здійснення інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі потрібні кваліфіковані, творчі педагоги, які самі зацікавлені в здійсненні інноваційної діяльності, а також достатнє фінансування і підтримка з боку адміністрації.

  За результатами анкетування дітей з'ясувалося, що діти відпочивають у дитячому оздоровчому таборі «Зоряний» в цілому задоволені організацією дозвілля, він досить насичений і різноманітний.

  Наведений нами приклад освітньо-оздоровчої програми свідчить про те, що:

  - програма спрямована на формування типових навичок соціальної поведінки у дітей та підлітків;

  -Заява заходи і тематика змін спрямовані не тільки на створення цікавого відпочинку дітей в період літніх канікул, але і на розширення їх знань з екологічних питань;

  - матеріально - технічна база ДОТ «Зоряний» сприяє реалізації даної програми;

  - програма передбачає використання інноваційних способів її реалізації, а значить і особливої ​​кваліфікації і досвіду педагогічного колективу.

  висновок

  Етап розвитку, на якому знаходяться сьогодні педагогічна теорія і практика, характеризується станом мінливості, постійної динаміки. Не випадково в педагогічному середовищі так часто вживаються поняття, пов'язані зі спробою окреслити феномен новизни, виділити його з традиційної педагогічної практики: «нововведення», «нововведення», «новація», «інновація».

  Процеси, що відбуваються модернізації освіти, «загальна інноватизації» розмили межі між розумінням традиційного та інноваційного в освіті. Навряд чи зараз залишився педагог, який у своїй практиці не пробував використовувати нові методики і технології, не намагався перебудувати програму і свою діяльність під особливості сучасних учнів, освітній і соціальне замовлення.

  Інноваційна діяльність завжди спрямована на створення нового: на пошук нових шляхів вирішення, старих проблем, на впровадження нових технологій, на побудову нових відносин між учасниками освітнього процесу, на досягнення нових результатів, на отримання нових знань.

  Інноваційна діяльність не тільки народжує ініціативу, прагнення до систематичного поповнення знань, вона спонукає також провести рефлексію своєї діяльності, а головне, допомагає створювати ситуацію успіху, яка сприяє професійному та особистісному розвитку педагогів. Однак у зв'язку з необхідністю практичної експертизи інноваційних явищ, процесів і результатів вчителям-дослідникам необхідні певні орієнтири для аналізу змін, що відбуваються в педагогічній реальності.

  Вивчаючи інноваційну діяльність в дитячому оздоровчому таборі, ми прийшли до висновку про необхідність створення спеціальних умов для її здійснення. У зв'язку з цим, необхідно мати на увазі наступне.

  По-перше, вибір тематики інноваційної діяльності повинен співвідноситися з регламентуючими федеральними та регіональними документами по стратегії розвитку освіти.

  По-друге, необхідно відкритий інформаційний простір про напрямки і результати інноваційної діяльності, що дозволить, вибираючи тему для створення нововведень, врахувати досвід колег, які працюють за обраним напрямом.

  По-третє, потрібні програми підвищення кваліфікації, які допоможуть розвивати навички дослідницької діяльності педагогів.

  По-четверте, важливо сформувати умови для розвитку культури інноваційної діяльності педагогів, щоб реалізувати той потенціал, який є в кожному з творчо працюючих в дитячому оздоровчому таборі. При цьому основним завданням стає не стільки завдання навчити чогось нового колектив педагогів, скільки стимулювати їх самонавчання, щоб в процесі діяльності педагоги, які працюють в дитячому оздоровчому таборі, змогли самі знаходити і отримувати необхідні знання, а також могли застосовувати ці знання в своєму творчому пошуку.

  Справді успішної інноваційна діяльність будь-якого педагога зможе бути тільки в разі регулярної і активної підтримки (психологічної і матеріальної) з боку адміністрації.

  Підводячи підсумки нашого дослідження, ми можемо сказати, що мета - виявлення умов інноваційної діяльності в дитячому оздоровчому таборі - досягнута, завдання реалізовані.

  Список літератури

  1. Адольф В.А., Ільїна Н.Ф. Інноваційна діяльність педагога в процесі його професійного становлення. - Красноярськ: Поліком, 2007.

  2. Алексєєва, Л. Н. Інноваційні технології як ресурс експерименту / Л. Н. Алексєєва // Учитель. - 2004. - № 3.

  3. Бєлкін, А. С. Про педагогічній творчості вчителя / А. С. Бєлкін; Урал. держ. пед. ун-т. - Єкатеринбург, 2000..

  4. Валєєв Г.Х. Методологія і методи психолого-педагогічних досліджень: Навчальний посібник для студентів 3-5-х курсів педагогічних вузів за фахом «031000 - Педагогіка і психологія» .- Стерлітамак: Стерлітамак. держ. пед. ін-т, 2002.

  5. Горова В.І., Тарасова С.І. Підготовка вчителя до дослідницької діяльності. - М .: Ілекса; Ставрополь: Ставрополь-серввисшкола, 2002.

  6. Гурье Л.І. Проектування педагогічних систем: Учеб. допомога; Казан. держ. технол. ун-т. - Казань, 2004.

  7. Дахін, А. М. Російське освіта: модернізація або розвиток? / А. Н. Дахін // Народна освіта. - 2003. - № 2.

  8. Єфремов, К. Освітній потенціал заміських дитячих таборів / К. Єфремов // Народна освіта. - 2004. - № 3.

  9. Інноваційне навчання: стратегія і практика - матеріали першого науково-практичного семінару психологів і організаторів шкільної освіти (Сочі, 3-10 жовтня, 1993 г.) / Под ред. В.Я. Ляудіс. М., 1994.

  10. Коджаспирова Г.М., Коджаспіров А.Ю. Педагогічний словник: Для студ. вищ. і середовищ. пед. навч. закладів. - М .: Видавничий центр "Академія", 2003.

  11. Лазарєв, В. С. Поняття педагогічної та інноваційної системи школи / В. С. Лазарєв // Сільська школа. - 2003. - № 1.

  12. Лазарєв, В. С. Управління нововведеннями - шлях до розвитку школи / В. С. Лазарєв // Сільська школа. - 2004. - № 1.

  13. Люкшинов, М. А. Дозвільна діяльність у літньому таборі / М. А. Люкшинов // Виховна робота в школі. - 2006. - № 2.

  14. Методика виховної роботи: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. В.А. Сластенина. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005.

  15. Назимов, С. С. Педагогічні інновації в національно-регіональному компоненті змісту освіти / С. С. Назимов // Учітель.-2005.-№ 6.

  16. Новосьолов, А. С. Новизна та критерії новизни в педагогічних розробках / А. С. Новоселов // Шкільні технології. - 2003. - № 4.

  17. Загальна і професійна педагогіка: Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Професійне навчання»: В 2-х книгах / За ред. В.Д. Симоненко, М.В. Запопадливих. - Брянськ: Вид-во Брянського державного університету, 2003. - Кн.1.

  18. Ожегов, С.І. Словник російської мови / С. І. Ожегов. - М .: +1978.

  19. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В.А.Сластенин, І.Ф.Ісаев, А.І.Міщенко, Е.Н.Шіянов. - М .: Школа-Пресс, 1997..

  20. Подимова Л. С. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності. - М., 1995. Управління сучасною школою: Посібник для директора школи / Под ред. М.М. Поташника. - М., 1992.

  21. Пугачова, Н. Б. Психолого-педагогічне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітнього закладу / Н. Б. Пугачова // Завуч. -2005 - № 3.

  22. Рапацевіч, Е. С. Педагогіка. Велика сучасна енциклопедія / Е. С. Рапацевіч.- Мінськ: Сучасне слово. - 2005.

  23. Сластенін В.А., Подимова Л.С. Педагогіка: Інноваційна діяльність. М., 1997..

  24. Селіванов В.С. Основи загальної педагогіки: Теорія і методика виховання / Под ред. В.А. Сластенина. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000..

  25. Слободчиков, В.І. Інновації в освіті: підстави і сенс Слободчиков // Дослідницька робота школярів: наук.-метод. журн. - М., 2004. - N 2. № 3.

  26. Слободчиков В. І. Інновації та експеримент в освіті / Слободчиков В. І. / З якими проблемами можуть зіткнутися практики при будові інноваційної системи ?, випуску 2008 - №6

  27. Совайленко, В. В. Тридцять років по тому: новатори знову потрібні / В. В. Совайленко // Учительська газета. - 2002. - № 47.

  28. Сисоєва М.Є. Основи вожатского майстерності / М.Є. Сисоєва, С.С. Хансова. - М .: Центр гуманітарної літератури «РОН», 2002..

  29. Таран Ю.В. Соціально-педагогічна діяльність дитячого оздоровчого табору / Ю.В. Таран // народну освіту. - 2004. - №3.

  30. Тюнников, Ю. С. Аналіз інноваційної діяльності загальноосвітньої установи: сценарій, підхід / Ю. С. Тюнников // Стандарти і моніторинг в освіті. - 2004. -№ 5.

  31. Федеральна цільова програма «Діти Росії» на 2007-2010

  32. Хуторський А. В. Особистісна орієнтація освіти як педагогічна інновація / А. В. Хуторський // Шкільні технології. - 2006. - № 1.

  33. Чагина Н.С. Педагогічне забезпечення процесу формування соціально-педагогічної компетентності вожатого // Вісник Університету РАО, 2008. - № 2.

  34. Чагина Н.С. Теоретична модель соціально-педагогічної діяльності вожатого в дитячому оздоровчому таборі // Психолого- педагогічні проблеми соціального становлення особистості: збірник наукових праць / Під. ред. Н.Н.Нікітіной, І.Д.Демаковой. - Ульяновськ: УлГПУ, 2007.

  35. Юсуфбекова Н. Р. Загальні основи педагогічних інновацій: Досвід розробки теорії інноваційного процесу в освіті. - М., 1991.

  36. Шахід Юсуф Від креативності до інновації / Шахід Юсуф / Питання освіти. - 2007.-№4.

  37. http://journal.sakhgu.ru/work.php?id=38

  38. http://www.in-exp.ru/magazine.html

  39. http://www.vodokanal-travel.ru

  40. http://www.in-exp.ru/inexp-6-2008/38-teor-in-exp-dejat/125-vved-in-probl.html

  41. http://festival.1september.ru/articles/516438/

  42. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/84281

  43. http://www.innovprom.ru/innovacii-v-pedagogike

  додатки

  Додаток 1

  Анкета для педагогів

  1. Яка у вас освіта? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. Педагогічний стаж ___________________________________

  3. Досвід роботи в дитячому оздоровчому таборі __________________________________________

  4. Як ви розумієте, що таке інноваційна діяльність? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  5. Яку діяльність в дитячому оздоровчому таборі ви б віднесли до інноваційної діяльності? Чому? _____________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  6.Чи існує, на ваш погляд, можливість для організації та здійснення інноваційної діяльності в умовах ДОТ? Якщо «так», то що для цього потрібно? ________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  Дякуємо за участь!

  Додаток 2

  Анкета для дітей

  1. Де ти навчаєшся?_____________________________

  2. Як ти дізнався про табір «Зоряний»? _________________________

  3. Ти сам захотів поїхати в табір або тебе переконали (батьки, інші родичі, друзі)? ________________________________________

  4. Чи був ти раніше в нашому таборі?

  5. Чи сподобалося тобі відпочивати в нашому таборі? _________________________________________________________________________________________________________________

  6. У яких цікавих справах ти взяв участь сам або зі своїм загоном? __________________________________________________

  7. Відвідував твій загін кінний манеж? __________________

  8. Хотів би ти більше часу проводити на вулиці? ____________

  9. Чи були у тебе конфлікти в таборі? ____________________________________________________

  10. Що б ти хотів зробити в таборі по-іншому? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  додаток 3

  План 3 зміни літа 2009 року «ФЕСТИВАЛЬ СІНЕМА

  17 липня, ПВ.

  18 липня, СБ України.

  19 липня, ВС.

  20 липня, Пт.

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках за розкладом.

  10: 00-13: 00

  Презентації творчих гуртків

  10.00 - 13.00

  Зустрічі в музичному та хореографічному павільйонах

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  10: 00-13: 00

  Знайомство з Екоцентр

  Репетиції до відкриття

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Репетиції до відкриття

  день:

  Заїзд, розміщення, ігри на знайомство, екскурсія по території табору

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  подання педколективу

  «Акторів викликали?»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  Гра по станціях «Світ кіно»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  відкриття зміни

  театралізована вистава на стадіоні

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20.15 - 22. 00

  дискотека

  "Давайте познайомимось"

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20.15 Дискотека

  «Дрес - код»

  21 липня, ВТ

  22 липня, НГ.

  23 липня, ЧТ.

  24 липня, ПВ.

  25 липня, СБ України.

  26 липня, ВС.

  27 липня, Пт.

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до конкурсу «Зірка».

  11.00 відкриття спартакіади

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до конкурсу «Зірка»

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до конкурсу «Зірка»

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до батьківського дня

  Ранок:

  ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ «зоряного»

  «Знімаємо кіно»

  РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

  11.00 Святковий концерт

  12.00

  Виставка дитячої творчості,

  Робота майстер класів

  Ігрова програма на території

  15.00

  Ігри на відкритих майданчиках

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до фестивалю кінопрем'єр

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до фестивалю кінопрем'єр

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  Презентація загонових місць

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  Конкурс «Кастинг»

  (зйомки нового блокбастера)

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  Шоу «Зірка - екрану»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  репетиції до батьківського дня

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  гра по території

  «Сінема Квест»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  «Кіноманія»

  (брейнрінг)

  Конкурс малюнків на асфальті

  «Фільм, фільм, фільм»

  (молодші загони)

  вечір:

  Репетиція до конкурсу «Кастинг»

  вечір:

  20.00

  Конкурс «Кастинг»

  (зйомки нового блокбастера)

  2 частина

  вечір:

  20.00

  Дискотека «Парад зірок»

  вечір:

  20.15

  Генеральна репетиція святкового концерту

  вечір:

  20.15

  дискотека

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20.00

  дискотека

  28 липня, ОТ.

  29 липня, НГ.

  30 липня, ЧТ.

  31 липня, ПВ.

  1 серпня, СБ України.

  2 серпня, ВС

  3 серпня, ПН

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  репетиції до фестивалю кінопрем'єр

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  11.00

  гра «Прапор»

  (старші та середні загони)

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  11.00

  фотокрос

  «Посміхніться, Вас знімає прихована камера»

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах

  екскурсія в Псков

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах

  Репетиції до свята Нептуна

  ДЕНЬ ВОДИ

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах

  екологічна гра

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах

  11.00

  Пожежна естафета

  Репетиції до Танцях з зірками

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  17.30

  фестиваль кінопрем'єр

  1 частина

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.00

  Рольова гра

  "Нічна варта"

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Репетиції до свята Нептуна

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.30

  Конкурс «Кохання з першого погляду»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  17.00

  свято Нептуна

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  Репетиції до Танцях з зірками

  вечір:

  20.15

  фестиваль кінопрем'єр

  2 частина

  вечір:

  22.00

  нічне орієнтування

  «Стежка жахів»

  вечір:

  дискотека

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  дискотека

  вечір:

  Репетиції до Танцях з зірками

  вечір:

  20.15

  Конкурс «Танці з зірками»


  4 серпня, ОТ.

  5 серпня, НГ.

  6 серпня, ЧТ.

  ДЕНЬ НАВПАКИ

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах

  11.00

  комічний футбол

  Ранок:

  10: 00-12: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, творчих гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Ранок:

  10.00 - 11.00

  здача корпусів

  11.00 Кінофільм

  13.00 обід

  14.00 від'їзд

  ВІД'ЇЗД

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  17.00

  Конкурс «СЛАБКО»

  день:

  17.30

  Лінійка закриття зміни

  18:30

  вожатского концерт

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20: 00-22: 00

  прощальний багаття

  Прощальна дискотека (МСК або літня естрада)

  додаток 4

  План 4 зміни літа 2009 року «ФЕСТИВАЛЬ ПАУ-ВАУ»

  8 серпня, СБ

  9 серпня, нд

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках за розкладом.

  10: 00-13: 00

  Презентації творчих гуртків

  10.00 - 13.00

  Зустрічі в музичному та хореографічному вігвами

  день:

  Заїзд, розміщення, ігри на знайомство, екскурсія по території табору

  день:

  17.30

  змагання племен

  «Перо на вітрі»

  (мотузковий курс, тренінги на згуртування)

  вечір:

  20: 00-22: 00

  дискотека

  вечір:

  20:15

  Подання педагогічного колективу

  «Делавар про Синю черепасі»

  12 серпня, ср

  13 серпня, чт

  14 серпня, пт

  15 серпня, сб

  16 серпня, нд

  17 серпня, пн

  18 серпня, вт

  фотографування

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  12.00

  «Устами Делавар»

  (Гра для молодших загонів)

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  ДЕНЬ ЗЕНИТА

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Приїзд представників футбольної команди «Зеніт»

  Футбольний матч на кубок «Зеніту»

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  11.00

  конкурс

  «Летить спис»

  «Лісова стежка»

  «Швидкий мустанг»

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  Репетиції до змагань з танцю

  Виїзд в Кронштадт

  «Віват, Вода!»

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  11.00

  Змагання ЧОЛОВІКІВ, 1тур

  Репетиції до змагань з танцю

  день спортсмена

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Репетиції до змагань з танцю

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  Репетиції до вечора легенд

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  17.00

  «Устами Делавар»

  (Гра для СЕРЕДНІХ загонів)

  18.30

  «Устами Делавар»

  (Гра для СТАРШИХ загонів)

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  17.30

  конкурс

  «Фігури Плато Наска»

  (Гра по території)

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  17.00

  Брейн - ринг

  «Історія освоєння Північної Америки»

  (Старші загони)

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  Репетиції до змагань з танцю

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  Репетиції до змагань з танцю

  18.00

  Змагання ЧОЛОВІКІВ, 2тур

  (1 частина)

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  17.00

  Змагання в Танці

  «Сказання про Гайавату»

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, катання на човнах і катамаранах

  Репетиції до вечора легенд

  вечір:

  20: 00-22: 00

  дискотека (МСК або літня естрада)

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20: 00-22: 00

  дискотека (МСК або літня естрада)

  вечір:

  загонові заходи

  вечір:

  20.15

  Змагання ЧОЛОВІКІВ, 2тур

  вечір:

  20: 00-22: 00

  дискотека (МСК або літня естрада)

  вечір:

  20: 00-22: 00

  дискотека

  26 серпня, ср

  27 серпня, чт

  28 серпня, пунктів.

  Ранок: Лінійка

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Змагання в рамках «Великої пироги»

  Ранок:

  10: 00-13: 00 Заняття в кінному манежі, екоцентр, зоопарку, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом

  Підготовка до від'їзду

  Ранок:

  10.00 - 11.00

  здача корпусів

  11.00 Кінофільм

  13.00 обід

  14.00 від'їзд

  ВІД'ЇЗД

  день:

  17: 00-19: 00 Заняття в, ​​екоцентр, гуртках, МСК (спортзали і басейн), на стадіоні (футбол), на відкритих спортмайданчиках, велопрогулянки, катання на човнах і катамаранах за розкладом.

  фінальні змагання

  «Великий пироги»

  день:

  17: 30-19: 00

  вожатского концерт

  вечір:

  20.30

  Закриття фестивалю Пау-Вау

  «Повернення Синьої Черепахи»

  ритуальний багаття

  вечір:

  20: 00-24: 00

  Прощальна дискотека (МСК або літня естрада)
  Скачати 167,66 Kb.


  Інноваційна діяльність педагога в дитячому оздоровчому таборі

  Скачати 167,66 Kb.