Формування позитивних рис з різними типами темпераменту на основі ігор
Дата конвертації26.10.2017
Розмір6,54 Kb.
ТипДитячі ігри

Ольга Мартинова
Формування позитивних рис з різними типами темпераменту на основі ігор

У виховно-освітньої роботи з ФГОС ДО повинні враховуватися всі індивідуальні особливості кожної дитини. Індивідуальний підхід необхідний в двох відносинах:

• по-перше, він забезпечує особистісне своєрідність розвитку дітей, дає можливості максимального розвитку всіх особливостей дитини;

по-друге, без урахування індивідуальних особливостей дітей будь-який вплив може надати на них зовсім не те вплив, на яке воно розраховане.

Завдання дорослих - створити умови для повноцінного розвитку індивідуальних дитячих видів діяльності дитини в дитячому саду.

Серед індивідуальних особливостей особистості, які яскраво характеризують динамічні особливості її поведінки, діяльності, спілкування, психічних процесів, особливе місце належить темпераменту. У дітей з раннього віку чітко проявляються значні відмінності по загальній реактивності, глибині, інтенсивності, стійкості реакцій, емоційної вразливості і її модальної спрямованості (гнів, страх, радість, задоволення, енергійності і іншим стійким динамічним особливостям пізнавальної, емоційної, вольової сфер і поведінки в цілому. Фізіологічною основою темпераменту є тип вищої нервової діяльності, такі її властивості, як сила, рухливість, врівноваженість.

Актуальність даної теми полягає в тому, що педагогу важливо знати темперамент дітей. Це допоможе сформувати у кожного з дошкільнят індивідуальний стиль діяльності, знайти до них правильний підхід. Крім того, завдяки пластичності нервової системи можна впливати на темперамент. Заходи впливу при цьому слід відбирати такі, які б протидіяли, запобігали поява слабких сторін темпераменту дитини і підтримували сильні його сторони. Згідно ФГОС ДО впливати на дитину, здійснювати освітню діяльність, перш за все, необхідно в формі гри (ФГОС ДО п. 1.3.)

Гра для дитини - це його «робота». За допомогою гри дитина пізнає самого себе і навколишній світ, розвиває свої фізичні і розумові здібності, вчиться спілкуватися з оточуючими, демонструє і як би тестує свій характер. Тому гра для дитини - це не просто гра, це необхідна умова для нормального росту і всього подальшого розвитку. Саме в грі дитина спочатку знаходить досвід для побудови взаємин у дорослому житті, закладає основи свого майбутнього.

Моя робота складалася з наступних етапів:

1. Вивчення типів темпераменту.

Підстава темпераменту становлять властивості і здатність нервової системи сприймати навколишній світ, переробляти інформацію, справлятися з виникаючими завданнями.

• Холерик - володіє сильною нервовою системою, неврівноважений, рухливий.

• Сангвінік - характеризується сильною нервовою системою, врівноважений, рухливий.

• Флегматик - має сильну нервову систему, урівноважений, інертний.

• Меланхолік - слабка нервова система, неврівноважений, інертний.

При будь-якому темпераменті є небезпека розвитку небажаних властивостей:

• усангвініка - розпорошеність інтересів;

• у холерика - нестриманості, різкості;

у флегматика - млявості, байдужості до навколишнього;

• у меланхоліка - замкнутості, невпевненості, надмірної сором'язливості.

2. Виявлення типів темпераменту у дітей: метод спостереження, анкети для батьків.

У деяких дітей не збігалися мої спостереження і анкети батьків. Тому, так як дитина більшу частину часу проводить в дитячому саду, я спиралася на власні спостереження і поділила дітей на групи - типи темпераменту.

У групі 23 дитини.

Сангвінік - 15 дітей; холерик - 3 дитини; флегматик - 3 дитини, меланхолік - 2 дитини.

3. Підбір ігор для дітей з різними типами темпераменту.

Крім окремих ігор для дітей були організовані сюжетно-рольові ігри, в яких можливе здійснення допомоги дітям-холерикам, флегматикам, меланхолікам, сангвінікам. Наприклад, діти-меланхоліки часто страждають від того, що їм складно висловити переповнюють їх внутрішній світ емоції. Ця звичка тримати все в собі може привести до формування нервозов. Тому важливі гри, де дитина може дати волю емоціям - сором'язливим меланхолікам це робити складно, але потрібно всіляко прагнути, щоб дитина отримала емоційну розрядку. У грі "Магазин", така дитина часто втрачається в діях і не впевнений, чи правильно він все робить, в такому випадку дуже важлива допомога педагога: пройти з ним по магазину, пробити чек, купити необхідний йому предмет. Таким чином, програвши з дитиною разом 2-3 рази дані дії, на 4й раз дитина сам зробить все необхідне.

Була створена папка-пересування для батьків, в якій висвітлювалися характеристики типів темпераменту. Були індивідуальні консультації за бажанням батьків.

4. Виявлення особливостей роботи в НОД.

Сангвінік. Публічно можуть бути відзначені недоліки, зроблені зауваження. Швидко включається в роботу в будь-якій частині заняття. Для виконання завдання слід уточнити тимчасові проміжки.

Холерик. Необхідно чергувати види діяльності. Найчастіше проводити публічний опитування. Розумне поєднання заохочення і покарання, бажано негативні оцінки давати «віч-на-віч». Тримати в полі зору протягом всієї роботи.

Флегматик. Працездатність висока в середині і в кінці заняття. Не слід квапити і обмежувати в часі. Припустимо зниження обсягу завдання. Найчастіше навчати самостійного оцінювання своєї роботи за заданими критеріями.

Меланхолік. При усних відповідях необхідно підбадьорювання, створення ситуації успіху. Не слід відразу питати за новим матеріалом. До кінця заняття працездатність знижується. Потребує щадному режимі, доброзичливому відпочинку. Здійснювати підбадьорюючий контроль, т. Е. В першу чергу оцінювати успіхи. Заохочувати старанність, невдачі відзначати делікатно.

5. Проведення майстер-класу з батьками "Організація ігор за темпераментом дітей".

Формирование положительных черт с разными типами темперамента на основе игр
Формування позитивних рис з різними типами темпераменту на основі ігор