Скачати 10,78 Kb.

Формування навичок мовного аналізу і синтезу у старших дошкільників з вадами мовлення
Дата конвертації23.05.2017
Розмір10,78 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 10,78 Kb.

Людмила Панченко
Формування навичок мовного аналізу і синтезу у старших дошкільників з вадами мовлення

Формування навичок мовного аналізу і синтезу

у старших дошкільників з мовними порушеннями.

Панченко Л. А., вчитель-логопед

МБ ДОУ «Дитячий сад №158» м Новокузнецьк, Кемеровська область

Мовний аналіз і синтез передбачає: фонематичний аналіз і синтез; складовий аналіз і синтез; аналіз і синтез структури пропозиції.

Несформовані навички різних форм мовного аналізу і синтезу у дітей з мовними порушеннями неминуче призводять до специфічних помилок на листі і при читанні, і, як наслідок, до шкільної неуспішності. Найбільш поширеною формою дислексії є фонематическая, серед дісграфіческіх помилок часто зустрічаються спотворення звуко-складової структури слова і порушення структури пропозиції.

В даний час є як наукові дослідження фонематичного розвитку Д. Б. Ельконіна, Л. Є. Журової, Г. А. Каші, Л. Ф. Спірова, П. Я. Гальперіна, так і практичний матеріал по окремим аспектам формування фонематических процесів Р . І. Лалаева, Л. В. Лопатин, Т. А. Ткаченко, А. К. Маркової.

За нейропсіхолінгвістіческім даними дошкільнята з нормальним мовним розвитком виявляють вроджену, генетично закладену готовність до звукового аналізу. При обстеженні дошкільнят з фонематическими порушеннями (ОНР, ФФН) виявляється неготовність дітей даної категорії до засвоєння звукового аналізу.

Основою для розвитку функції фонематичного аналізу є досить розвинений фонематичний слух, по Д. Б. Ельконін - природний звуковий аналіз, до якого відносяться елементарні операції: розпізнавання і диференціація мовних звуків, представлених фонемами рідної мови. У свою чергу фонематичний аналіз удосконалює вміння розрізняти звуки: чим точніше представляє дитина звукову структуру слова, місце кожного звуку в ньому, тим чіткіше визначає його характер, правильно розрізняє звуки мови.

Орієнтування в звуковий боці слова, виконання операцій фонематичного аналізу також закріплюють навички правильної звуковимови.

Вправи по звуковому аналізу, синтезу, фонематичним уявленням допомагають повніше сприймати і розрізняти закінчення слів, суфікси, приставки, приводи. «Від того, як дитині буде відкрита звукова дійсність мови, звукова форма слова, залежить не тільки засвоєння грамоти, а й весь наступний засвоєння мови - граматики і пов'язаної з нею орфографії,» - підкреслював Д. Б. Ельконін.

Професор Р. Е. Левина назвала звуковий аналіз «вузловим освітою, ключовим моментом» в корекції мовного недорозвинення. Таким чином, робота з розвитку функції фонематичного аналізу має важливе значення для подолання мовних порушень (ОНР і ФФН).

Виходячи з актуальності проблеми, з огляду на особливу необхідність підготовки дошкільнят з порушенням мови до навчання в школі, ми створили систему роботи з формування навичок мовного аналізу, синтезу у старших дошкільників з мовними порушеннями (ОНР, ФФН). Пропонована система роботи створена на основі узагальнення і систематизації наявних наукових досліджень і практичного досвіду роботи.

Мета корекційної роботи:

формування навичок мовного аналізу і синтезу у дітей 6-7 років з мовними порушеннями - ОНР, ФФН, як бази для оволодіння грамотою і попередження дислексії, дисграфії.

Завдання корекційної роботи:

1) формування чітких і стійких уявлень про фонематических ознаках звуків мови: голосних, приголосних, твердих, м'яких, дзвінких, глухих;

2) формування навичок звукового аналізу, синтезу, фонематических уявлень;

3) формування навичок складового аналізу і синтезу;

4) формування навичок аналізу та синтезу структури пропозиції.

Для поетапного навчання дошкільнят фонематическому аналізу в якості методологічної основи взята методика Д. Б. Ельконіна.

I етап: знайомство з фонетичної системою мови.

II етап: знайомство з голосними фонемами.

III етап: знайомство з приголосними фонемами, з їх противопоставлениями по твердості - м'якості, дзвінкості - глухість.

IV етап: трансформація звукової оболонки слова шляхом додавання або зміни гласного або приголосного звуку.

В процесі навчання операціями звукового аналізу враховується різна складність форм фонематичного аналізу і послідовність оволодіння ними в онтогенезі. Використовується послідовність форм звукового аналізу, запропонована Р. І. Лалаева.

1. Виділення (впізнавання) звуку на тлі слова.

2. Вичленовування першого і останнього звуку в слові:

а) першого ударного голосного; б) першого приголосного;

в) останнього приголосного; г) останнього голосного.

3. Визначення позиції звуку в слові: початок, середина, кінець слова.

4. Визначення кількості і лінійної послідовності звуку в слові.

5. Визначення місця звуку по відношенні до інших звуків слова.

У процесі формування навичок фонематичного аналізу враховується ускладнення не тільки форм аналізу, але і мовного матеріалу.

Для знайомства старших дошкільників зі звуками, з метою формування чітких і стійких уявлень про їх фонетичних і фонематических ознаках, використовується послідовність, заснована на формуванні звуковимови в онтогенезі. Послідовність пред'явлення мовного матеріалу для формування операцій фонематичного аналізу відповідає методичним рекомендаціям Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркін «Усунення загального недорозвинення мови в дітей дошкільного віку».

1. Односкладові слова без збігу приголосних, що складаються з одного складу (зворотного, прямого відкритого, закритого): вус, на, будинок.

2. двоскладових слова, що складаються з двох відкритих складів: мама, лапа.

3. Односкладові слова зі збігом приголосних на початку слова: стіл.

4. Односкладові слова зі збігом приголосних в кінці слова; вовк.

5. двоскладових слова зі збігом приголосних на стику складів: кішка.

6. двоскладових слова зі збігом приголосних на початку слова: стакан.

7. Трискладові слова: панама, капуста.

Випереджаюче навик звукового аналізу по відношенню до оволодіння елементами грамоти зберігається протягом усього період корекційного навчання.

Окремий етап - робота з формування навичок складового аналізу і синтезу. Значимість складового аналізу обумовлена, перш за все, тим, що він сприяє оволодіння звуковим аналізом і засвоєнню читання по складах. В основу визначення послідовності звукослогового матеріалу для формування навичок складового аналізу і синтезу покладено класифікація А. К. Маркової, яка виділила 14 типів складової структури слова по складніші і складніші. Ускладнення полягає в нарощуванні кількості і використанні різних типів складів.

1. двоскладових слова з відкритих складів (верба, мама).

2. Трискладові слова з відкритих складів (малина).

3. Односкладові слова (мак).

4. двоскладових слова з закритим стилем (диван).

5. двоскладових слова зі збігом приголосних в середині слова (банку).

6. двоскладових слова із закритих складів (парасолька).

7. Трискладові слова з закритим стилем (телефон).

8. Трискладові слова зі збігом приголосних (кімната).

9. Трискладові слова зі збігом приголосних і закритим стилем (ополоник).

10. Трискладові слова з двома стечениями приголосних (таблетка).

11. Односкладові слова зі збігом приголосних на початку слова (стіл, шафа).

12. Односкладові слова зі збігом приголосних в кінці слова (ліфт, зонт).

13. двоскладових слова з двома стечениями приголосних (кнопка).

14. чотирискладова слова з відкритих складів (черепаха).

Завершує систему роботи з формування навичок мовного аналізу етап формування аналізу і синтезу структури пропозиції. При роботі в даному напрямку формуються такі вміння:

1. Визначати межі пропозиції.

2. Визначати кількість, послідовність і місце слів у реченні.

3. Будувати схему пропозиції.

4. Синтезувати пропозиції за запропонованою схемою.

Дана система роботи апробована і використовується нами протягом семи років. Аналіз результатів моніторингу фонематичного розвитку дошкільників доводить ефективність нашої роботи в даному напрямку. Запропонована система роботи з формування навичок мовного аналізу і синтезу є спеціальною підготовкою до навчання грамоті дітей з порушеннями мови і має виняткове значення для попередження виникнення дисграфії і дислексії.

Список літератури

1. Винарская, Е. Н. нейролінгвістичного аналіз звукової сторони мови. Мова і людина. - М .: Изд-во МГУ. 1970. - С. 55-62.

2. Гвоздьов, А. Н. Засвоєння дітьми звукової сторони російської мови. - СПб .: Акцідент. 1995. - С. 60 - 64.

3. Горчакова, А. М. Формування фонематических процесів у дітей з порушеннями мови. Сучасні тенденції спеціальної педагогіки і психології: Наукові праці Всеросійської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції спеціальної педагогіки і психології" - Самара, СДПУ. 2003 - С. 70-83.

4. Журова, Л. Є., Ельконін, Д. Б. До питання про формування фонематичного сприйняття у дітей дошкільного віку. М .: Просвещение. 1963. - С. 213-227.

5. Філічёва, Т. Б., Чиркина, Г. В. Підготовка до школи дітей із загальним недорозвиненням мови в умовах спеціального дитячого саду. - М. 1999.Скачати 10,78 Kb.


Формування навичок мовного аналізу і синтезу у старших дошкільників з вадами мовлення

Скачати 10,78 Kb.