Формування моральних якостей у дітей дошкільного віку
Дата конвертації13.08.2017
Розмір6,49 Kb.

Інна Олійник
Формування моральних якостей у дітей дошкільного віку

Моральне виховання дітей дошкільного віку є однією з найскладніших завдань навчання в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Саме моральне виховання є важливим завданням практично всіх програм дошкільної освіти. При всьому різноманітті даних програм викладачі відзначають зростання дитячої агресивності, жорстокості, емоційної глухоти, замкнутості на собі і особистих інтересах. Особливо в наш час, коли все частіше зустрічаєш жорстокість серед підростаючого населення Землі, проблема морального виховання робиться все найбільш актуальною. У зв'язку з цим підбір і розумне використання різних способів навчання морально-етичні якості особистості є в даний час одним з основних завдань, яку переслідують викладачі дошкільних освітніх установ. Питання морального виховання, вдосконалення малюка тривожили співтовариство постійно і в усі епохи.

Таким чином, виникає явне заперечення між багатим, накопиченим теоретичним і емпіричним матеріалом морального виховання і ситуацією, що склалася недостатнього розвитку та засвоєння дітьми дошкільного віку моральних норм і уявлень. Це визначило відбір теми нашої роботи: створення моральних якостей у дошкільників через комунікативне спілкування.

Метою дослідження є вивчення прийомів і методів формування моральних якостей у дітей дошкільного віку за допомогою комунікативного спілкування. Досягнення нами поставленої мети здійснювалося вирішенням наступних завдань:

1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми моральності у дошкільнят;

2) підібрати методи і прийоми для формування моральних якостей у дітей;

3) провести програму з формування моральних якостей у дошкільників;

4) підвести підсумки проведеного дослідження та сформулювати висновки.

Об'єкт дослідження: моральні якості дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: процес формування моральних якостей у дітей дошкільного віку за допомогою комунікативного спілкування.

Спілкування - складний процес взаємодії між людьми, що міститься в розміні інформацією, а так само в сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Суб'єктами спілкування є люди. В принципі, спілкування типово для всіх живих істот, але тільки на рівні людини процес спілкування ставати осмисленим, пов'язаним вербальними і невербальними актами. Людина, що передає інформацію, називається комунікатором, який одержує її - реципієнтом.

По-перше, процес спілкування (комунікації) складається саме з самого акту спілкування, комунікації, у якому візьмуть участь самі комуніканти, що контактують. При цьому в звичайному випадку їх, напевно, більше двох. По-друге, комуніканти зобов'язані здійснювати саме вплив, яке ми і називаємо спілкуванням. По-третє, потрібно, далі знайти в кожному конкретному комунікативному акті канал взаємозв'язку. При розмові по телефону таким каналом є органи мови і слуху; в такому випадку говорять про аудіо - вербальному (слухо - словесному) каналі, легше - про слуховому каналі.

Форма і зміст листа сприймаються по зоровому (візуально-вербальному) каналу. Рукостискання - спосіб передачі дружнього вітання по кінесіка - тактильному (двігально - осязательному) каналу. Якщо ж ми по костюму запитуємо, що наш співрозмовник, припустимо, узбек, то звістка про його національну приналежність прийшло до нас по візуальному каналі (зоровому, але не по візуально-вербальному, так як словесно (вербально, ніхто ніщо не повідомляв.

До структури спілкування можна підійти по-різному, ми ж охарактеризуємо її шляхом виділення в спілкуванні 3-х взаємопов'язаних сторін: комунікативної, інтерактивної і персептівной. Комунікативна сторона спілкування (чи комунікація у вузькому сенсі слова) складається в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються. Інтерактивна сторона міститься в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються індивідуумами (обмін діями). Персептивная сторона спілкування означає процес сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння.

Процес морального виховання - це сукупність послідовних взаємодій вихователя і колективу, спрямованих на придбання ефективності та якості педагогічної діяльності та належного рівня моральної вихованості особистості малюка.

Головна функція морального виховання полягає в тому, щоб сформувати у підростаючого покоління моральне розум, стійкий моральну поведінку і моральні відчуття, що відповідають сучасному способу життя, утворити активну життєву позицію кожної людини, звичку керуватися у своїх вчинках, діях, відносинах емоціям громадського обов'язку.

Виховання моральної поведінки - це створення моральних вчинків і моральних звичок. Вчинок характеризує ставлення людини до навколишньої дійсності. Щоб почати моральні вчинки, треба створити належні умови, певним чином організувати життя учнів. Моральна звичка - це потреба до скоєння високоморальних вчинків. Звички можуть бути звичайні, коли в їх основі лежать правила співжиття, культури поведінки, дисципліни, і важкі коли у вихованця створюються потреба і підготовленість до виконання діяльності, що має певний сенс. Для успішного формування звички необхідно, щоб мотиви, за допомогою яких дітей спонукають до діянь, були значущими в їх очах, щоб ставлення до виконання дій у хлопців було емоційно позитивним і щоб при необхідності діти були здатні висловити певні зусилля волі для досягнення результату.

Головним в цілеспрямованої виховної діяльності викладача на ступені старшого дошкільного віку, продовжує зберегтися організація життя і діяльності дитини, відповідна досвіду змістовного спілкування, формуванню доброзичливого ставлення до однолітків і оточуючим.

Формування моральних якостей у дітей дошкільного віку