• Салимова Надія Олександрівна
 • МБДОУ ДСКВ №27 «Пилипко»
 • Памятка
 • Обробка виробів із солоного тіста

 • Скачати 63,59 Kb.

  Екологічне середовище ДНЗ в рамках ФГТ як умова художньо - естетичного розвитку
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір63,59 Kb.
  ТипСтаття

  Скачати 63,59 Kb.  Салимова Надія Олександрівна

  вихователь 2013 р

  МБДОУ ДСКВ №27 «Пилипко»

  Тема: «Екологічне середовище ДНЗ у межах ФГТ як умова художньо - естетичного розвитку»

  "Немає такої сторони виховання, що розуміється в цілому, на яку обстановка не чинила б впливи, немає можливості, що не може бути надана в прямій залежності від безпосередньо навколишнього дитини конкретного світу» (Є. І. Тихеева).


  В умовах гуманізації та демократизації системи сучасного російського освіти, варіативності діючих освітніх програм, широкого реформування системи дошкільного виховання все більш актуальною стає проблема залучення дитини до загальнолюдських і вітчизняним цінностям, становлення дошкільника як особистості, формування його громадянської позиції, засвоєння їм соціокультурних і екологічних норм і правил. Цей процес тісно пов'язаний із глобальною проблемою становлення особистості дитини, розвитку її духовності. Н а сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі екологічних і політичних змін, метою навчально-виховного процесу є забезпечення всебічного розвитку особистості. Останнім часом зросла увага до екологічного виховання, як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості. Питаннями виховання екологічної культури в дошкільному віці і створенням еколого - розвивального середовища в ДНЗ займалися такі педагоги, як Н.А.Рижова, Н.Н.Кондратьева, Ж.Л.Васякіна - Новикова. Зміст екологічного виховання реалізується через освітню галузь «Пізнання» та інші освітні області. Уявлення про природу є змістовною основою для здійснення різноманітної дитячої діяльності. Тому дане зміст успішно інтегрується з освітньою галуззю «Художня творчість». Інтеграція здійснюється через зміст освіти (уявлення, знання), через використання дидактичних засобів.

  Зміст екологічного виховання інтегрує в різних освітніх областях:

  1. Обсуждение з дітьми сенсу і змісту прислів'їв, приказок, загадок про природні явища, народних прикмет, відомостей з народного календаря, що розширює уявлення про природу і народній культурі.

  2. Використання для слухання звуків природи і класичної музики допомагає краще зрозуміти красу і різноманіття природного світу.

  3. Реалізація дитячих проектів, в яких використовується досвід: "Наші колекції», «Книга подорожей», «Календар природи», «Почемучки».

  Дитяча діяльність не може бути повноцінною на чисто вербальному рівні, поза предметного середовища, в іншому випадку у дитини зникне прагнення пізнавати нове, з'являться апатія і агресія. Уникнути прояви настільки негативних почуттів допоможе навколишній простір, що відповідає вимогам Цивільного та Господарського найближчого і перспективного творчого розвитку кожної дитини, що сприяє своєчасному виявленню та становленню його здібностей. Складовою частиною цього простору в дошкільному навчальному закладі є еколого-розвиваюча предметне середовище. Специфічною рисою методики екологічного виховання дошкільнят є безпосередній контакт дитини з об'єктами природи, «живе» спілкування з природою. Опосередковане пізнання природи (через книги, слайди, картини, бесіди тощо) має другорядне значення: його завдання полягає в розширенні та доповненні вражень, які дитина отримує від безпосереднього спілкування з природою. Тому в дошкільному закладі необхідно створення зони природи або, іншими словами, еколого-розвивального середовища, створення якої є однією з умов екологічного виховання дітей в ДНЗ.

  Еколого - розвиваюче середовище - це розвиваюча предметне середовище, яка може бути використана в пізнавальних і оздоровчих цілях, для розвитку у дітей навичок праці і спілкування з природою, для екологічного виховання дошкільнят та пропаганди екологічних знань серед батьків (по Н.Н.Ніколаевой).

  Кожне ДОУ на свій розсуд і в залежності від різних умов і можливостей, має свою екологічну середу, і використовує її в роботі з екологічного виховання та освіти дошкільнят. Успіх екологічного виховання забезпечується готовністю педагога до здійснення екологічної освіти, особистісно-орієнтованим взаємодією дорослого та дитини, побудовою екологічної розвиваючого середовища, активною участю батьків у виховному процесі, встановленням зв'язків з громадськими організаціями. Найбільш традиційними елементами розвиваючої природного середовища є групові куточки природи і озеленення ділянки, прилеглої до дитячого садка. Ділянка - це місце для ігор, прогулянок, занять, спостережень за оточуючими об'єктами. На ділянках дитячого садка діти проводять значну частину часу, особливо в теплу пору року. Але і взимку ділянку залишається основним елементом розвиваючої ігрового середовища, в якій діти отримують уявлення про сезонні уявленнях в природі, своєрідність і краса яких виробляють на дітей незабутнє враження.

  Одним з важливих умов реалізації системи екологічної освіти та розвитку творчих здібностей в дошкільному закладі є правильна організація та екологізація розвиваючої предметного середовища (РПС). Відповідна цілям створення розвиваючої предметного середовища як такої, яка повинна сприяти розвитку дитини в цілому, як особистість можна виділити два напрямки:

  а) створення нових елементів середовища;

  б) екологізація існуючих.

  До першого належать екологічні центри, екологічні кімнати (класи), лабораторії для проведення дослідницької роботи, зимові сади, експериментальні і живі куточки в групах, особливе оформлення інтер'єру коридорів, екологічні стежки. Так, створення екологічного класу, де на стелажах лежать колекції і барвисті книги, якими можуть скористатися діти, або спеціальної лабораторії, де проводяться досліди і діти виступають в якості «справжніх вчених», підвищує інтерес дітей до навчання, а значить, і його ефективність.

  Другий напрямок - це елементи середовища, характерні для більшості модерних дошкільних установ, в тому числі музичні та фізкультурні класи і т. П. Вони також можуть бути використані з метою екологічного виховання.

  Предметно - розвиваюче середовище в дошкільному закладі повинна створювати умови для:
  • пізнавального розвитку дитини (створення умови для його пізнавальної діяльності; можливостей для експериментування з природним матеріалом, систематичних спостережень за об'єктами живої і неживої природи; посилення інтересу до явищ природи, до пошуку відповідей на питання, що цікавлять дитину питання і постановці нових питань);
  • еколого-естетичного розвитку дитини (залучення уваги до оточуючих природних об'єктів, розвиток вміння бачити красу навколишнього природного світу, різноманітність його кольорів і форм, віддавати перевагу об'єктам природи перед штучними об'єктами);
  • оздоровлення дитини (використання екологічно безпечних матеріали для оформлення інтер'єрів, іграшок; оцінка екологічної ситуації території дошкільної установи; грамотне озеленення території, створення умов для екскурсій, занять на свіжому повітрі);
  • формування моральних якостей дитини (створення умов для щоденного догляду за живими об'єктами і спілкування з ними; формування бажання і вміння зберегти навколишній світ природи; виховання почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, емоційного ставлення до природних об'єктів);
  • формування екологічно грамотної поведінки (розвиток навичок раціонального природокористування; догляду за тваринами, рослинами екологічно грамотної поведінки в природі і в побуті);
  • екологізації різних видів діяльності дитину (умови для самостійних ігор з природним матеріалом, використання природного матеріалу на заняттях з изодеятельности і т.п.)

  Головним завданням є створення умов для формування у дитини основ екологічної свідомості, елементів екологічної культури та розвиток на основі отриманих знань творчих здібностей ( «Я - Творець»). Таким чином, екологізація РПС в дошкільних установах повинна сприяти реалізації всіх його компонентів:

  Пізнавальний компонент (про різноманіття, зростанні, розвитку, пристосованості до середовища, взаємозв'язках рослин і тварин; взаємозв'язку живої і неживої природи; про охорону природи, використання її ресурсів).

  Ціннісний компонент (про самоцінності життя, природи і людини; про універсальної цінності природи для людини; про творчої, культурної цінності діяльності людини; про основні моральні цінності людини.)

  Нормативний компонент (про закони декларують права і обов'язки дорослих і дітей; про нормах і правилах поведінки в суспільстві і природі; способах особистої участі по відношенню до оточуючих і природі)

  Діяльний компонент (про необхідність прояву особистої ініціативи та участі в творчій діяльності; про різноманіття творчої діяльності в громадських місцях, дитячому садку, сім'ї, природному оточенні)

  У ДОП враховуються вимоги ФГТ по створенню РПС, яка дозволить оптимізувати роботу в системі екологічної культури та художньо - естетичного розвитку. Неодмінною умовою побудови розвиваючого середовища в ДНЗ валяється опора на особистісно - орієнтовану модель взаємодії з дітьми. Важливо, що б предметне середовище мала характер відкритої, незамкненою системи, здатної до коректування і розвитку, середовище має бути розвиваючої, а й розвивається. Для формування екологічної культури і розвитку художньо-естетичних здібностей РПС включає наступні елементи:

  • центр експериментування «Наша лабораторія»,

  • екологічна кімната,

  • центр краєзнавства,

  • центр «Наша бібліотека»,

  • територія дитячого садка: майданчик для ігор, свят, розваг,

  • екологічна стежка;

  • естетично оформлені приміщення дитячого садка

  • центр «Води і піску»

  • маніпулятивний центр

  • центр «Науки і природи»  Розвиваюче середовище за програмою «Дитинство»

  Еколого - розвиваюча предметне середовище

  вік дітей

  Молодший дошкільний вік

  Середній дошкільний вік

  Старший дошкільний вік

  Робота з дітьми цієї вікової групи спрямована на створення умов, необхідних для сенсорного розвитку в ході ознайомлення з явищами і об'єктами навколишнього світу.

  Центр «Ми пізнаємо світ»

  Стіл з ємностями для води і піску і робочою поверхнею з пластика, гумовий килимок.

  Еротичні, нарукавники.

  Природний матеріал: пісок, вода, глина, камінчики,
  черепашки, деревинки, різні плоди, пух і пір'я.

  Харчові барвники.

  Ємності різної місткості, ложки, лопатки, палички, трубочки для коктейлю, воронки, сито, формочки.

  Іграшки для ігор з водою.

  Кілька кімнатних рослин.

  Леечка, палички для розпушування грунту, обприскувач.

  Гра «Времена года» (на «липучках»).

  Робота з дітьми цієї вікової групи спрямована на розширення уявлень дітей про явища та об'єктах навколишнього світу.

  Центр «Пісок - вода»

  Ємності різного розміру, мірні гуртки, воронка, лійки, формочки, тирса, камінчики, пісок, вода, трубочки, мило, предмети з різних матеріалів (дерев'яні котушки, палички, гумові м'ячики, іграшки, пластмасові гудзики, металеві скріпки, болти).

  Центр «Наука і природа»

  Пластилін, стеки; природний матеріал, шишки, жолуді, горох, пшоно, кісточки плодів, рослини і тварини, обладнання для догляду за рослинами і тваринами, моделі, календарі природи, ілюстративний матеріал, дидактичні ігри з екології, щоденники спостережень за посадками.

  Центр «Ми пізнаємо світ»

  Місце, пристосоване для ігор з водою і піском, для проведення перших дослідів і експериментів:

  «Тане сніжинка», «Кольорові крижинки», «пасочки» (ігри з сухим і мокрим піском), «Польоти в небі» (летять повітряні кульки, листочки, пір'ячко), «Ігри з соломинкою», «Мильні бульбашки», «Що в пакеті? »(шукаємо повітря),« Посадка цибулі »,« Пророщування насіння гороху »,« Годуємо рибок в акваріумі »,« Чиним іграшку »(будова людини),« Наші помічники »(органи чуття),« Зваримо лялькам суп » , «Приготуємо чай для гостей», «Гаряче - холодно», «Легкий - важкий», «У кожній пляшці своя пробка» і т.п.


  Робота з дітьми спрямована на уточнення всього спектра властивостей і ознак об'єктів і предметів, взаємозв'язку і взаємозалежності об'єктів і явищ.

  Центри «пісок-вода», «Наука і природа»

  Ігри з піском, водою, снігом, камінчиками, глиною також представлені в групі, так як перед педагогом стоїть завдання: показати дітям різні можливості інструментів, що допомагають пізнавати світ, і перш за все - мікроскопа. У групі виділено окремий куточок для експериментів старших дошкільників з використанням технічних засобів.

  банки і пляшки, кришки; бісер, стеклярус, бурштин; відра, тази, ванночки; ваги, лійки, галька, глобус, гравій, губки, дерев'яні предмети, дитячий посуд, щоденники спостережень за посадками вівса, цибулі, часнику; ілюстративний матеріал; календарі погоди і природи; карта світу; картотека дослідів; клейончасті фартухи; колекція черепашок; колекція насіння; кораблики, крупи, література; ложки; лупа, магніти, дрібні іграшки ( «кіндер-сюрприз»); мірні чашки склянки; мікроскоп, монети, залізні предмети; мило, настільно-друкована гра «Великий дитячий атлас»; палички, бруски, дощечки; пісочний годинник, піпетки, пластилін, природний матеріал (жолуді, шишки, насіння, черепашки); пробки, кришки, гудзики; сито, друшляк; шкаралупа від яєць; совки, соломинки, трубочки, сіль, цукор; терка, формочки для печива.

  Групова лабораторія:

  Гумовий килимок. Халати, фартухи, нарукавники.

  Природний матеріал: пісок, вода, глина, камінчики, черепашки, мінерали, різна за складом земля, різні насіння і плоди, кора дерев, мох, листя.

  Маніпулятивний центр:

  Мікроскоп, лупи, кольорові і прозорі скла. Аптечні і пісочний годинник, безмін. Технічні матеріали (гайки, болти, цвяхи, магніти). Допоміжні матеріали (піпетки, колби, шпателі, вата, марля, шприци без голок). Соломка для коктейлю різної довжини і товщини. Схеми, моделі, таблиці з алгоритмами виконання дослідів. Журнал досліджень для фіксації дітьми результатів дослідів. Коврограф. Гра «Времена года». Календар природи, календар погоди. Кімнатні рослини за програмою з покажчиками, «алгоритм» догляду за кімнатними рослинами. Лійки, обприскувач, палички для розпушування грунту,
  пензлика.

  Настільно-друковані дидактичні ігри для формування первинних природничо уявлень ( «З якою гілки дітки?», «Во саду чи, в городі», «За грибами», «Ходить, плаває, літає» «Звірі наших лісів» і т. П. ).

  Валеологические гри, екологічні ігри ( «Можна і не можна», «Та й немає» і т. П.). Ємність для сміття, інвентар для прибирання.  У даній таблиці наведено приблизні елементи еколого - розвивального середовища за програмою «Дитинство». Завдяки творчому пошуку практиків дошкільної освіти з'явилися різноманітні форми організації зелених зон в ДОУ. Все екологічний простір дошкільних установ направлено на вирішення завдань екологічного виховання та розвитку художньо-естетичних здібностей:

  - Формувати переконання, що краса і творіння природи значимі і безцінні.

  - відображати в продуктивних видах діяльності своє ставлення до світу природи.

  - Створювати умови для розвитку здатності художнього бачення світу, розвитку естетичних почуттів, екологічних уявлень дошкільнят.

  - Створювати умови для залучення дітей до світу мистецтва і культури.

  - За допомогою різноманітних методів і прийомів розвивати екологічну культуру і художньо - творчі здібності (я - творець).

  -спонукати і підтримувати особистісні прояви дошкільнят в процесі ознайомлення з мистецтвом і власної творчої діяльності (самостійність, ініціативність, індивідуальність).

  При проектуванні еколого - розвивального середовища в ДНЗ виділяються наступні складові: простір приміщень ДНЗ, предметне оточення дитини, час в режимі дня. Зміст педагогічної роботи включає в себе:

  - спеціально організоване навчання: класифікація уявлень про природу, екскурсії, заняття, спостереження за тваринами і рослинами; в куточку природи і на прогулянці, образотворча діяльність, ознайомлення з працею дорослих в природі, розвиток мови, навчання по догляду за тваринами і рослинами

  - спільну діяльність педагогів і дітей: робота з календарями природи, щоденниками спостережень; цільові прогулянки в природу, спостереження в куточку природи; бесіди на екологічні теми, розповіді читання художньої літератури, розглядання картин, ілюстрацій про природу: досліди, експерименти, збір колекцій, створення книг-саморобок; гри, праця в куточку природи; різні види образотворчої діяльності на екологічну тему, робота з моделями, екологічними щоденниками

  -самостійне діяльність дітей: догляд за тваринами і рослинами, експериментування, ігри, робота з літературою, проблемні ситуації, що стимулюють дітей, завдання спостережень в природі, створення проблемних ситуацій пізнавальних і практичних. Для активізації дитячої діяльності в умовах еколого-розвивального середовища використовуються наступні методи і форми:

  - Різноманітна дизайнерська діяльності дітей і оформлення тематичних виставок, спрямована на «зміна» простору групи і «іграшкового світу», - складання макетів лялькового будиночка або куточка творчості, придумування прикрас до спонтанно виник тематичним дня (день радості, день сміху, день дощу) і оформлення тематичних виставок (Осінь в місті »,« Весну зустрічаємо »,« подорож за моря І.Айвазовського);

  - Спільна діяльність за інтересами і співтворчість у формі створення спільного продукту;

  - Дослідницька діяльність (досліди, що розширюють естетичний досвід дітей); рольові ігри ( «в музей», «в художників», «в подорож»);

  - Розваги і свята, які активізують отриманий досвід дітей та художньо - творчі здібності дітей;

  - Складання різноманітних «колекцій»: іграшок для ігрових куточків (ліплення овочів, фруктів, аплікація квітів для «салону квітів), гербарію рослин,« скрині гудзиків, ниток і клаптиків »,« гардероба »сезонного одягу.

  Роль педагога в процесі створення еколого - развівающеё середовища і супроводу розвитку дитини в цьому середовищі - це разом, рука об руку увійти в чудовий світ дитинства, жити і співпрацювати з дитиною, радіти і дивуватися, пізнавати і творити, дарувати один одному радість спілкування. Дитина при цьому є суб'єктом діяльності і активно включається в процес гри, пізнання, творчості.

  Програма «Дитинство» з різних сторін орієнтує вихователів на розвиток дитячої творчості.

  Список літератури

  1. Артемова Л.В. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. М., 1992.

  2. Бондаренко А.К. дидактичні ігри в дитячому садку. - М., 1985.

  3. Гончарова О.В. та ін. Екологія для малюків. Робочий зошит для дітей другої молодшої групи. / Под ред. Г.Н. Гребенюк, - Тюмень, 2000..

  4. Гончарова О.В. Екологія для малюків. Регіональна програма екологічної освіти дошкільнят ХМАО. / Под ред. Г.Н.Гребенюк, - Тюмень, 2000..

  5. Дитинство. Програма розвитку та виховання дітей в дитячому садку. - СП6., 1995.

  6. Дрязгунова В.А. Дидактичні ігри для ознайомлення дошкільнят з рослинами. - М., 1981.

  7. Зеніна Т.Н. Спостерігаємо, пізнаємо, любимо ... // Дошкільна воспитание.-2003.№ 7.

  8. Зеніна Т.Н. Спостереження дошкільнят за рослинами і тваринами М.: П.О.Р.2007.

  9. Золотова Е.І. Знайомимо дошкільнят з світом тварин. - М., 1988.

  10. Коломина Н.В. Виховання основ екологічної культури в дитячому садку. М.: Творчий центр, 2003.

  11. Лунічев М.В. Дітям про природу. - М., 1989.

  12. Моїсеєва Л.В. діагностичні методики в системі екологічної освіти. - Єкатеринбург.

  13. Миколаєва С.М. Місце гри в екологічному вихованні дошкільнят. - М., 1996.

  14. Миколаєва С.М. Методика екологічного виховання дошкільників. - М., 1996.

  15. Миколаєва С.М. Спостерігаємо - пізнаємо. // Дошкільне виховання 1991 року № 1.

  16. Миколаєва С.М. Юний еколог. М .: Мозаіка- Синтез, 2002.

  17. Миколаєва С.Н.Знаем чи природу? // Дошкільне виховання. - 1991 року № 6.

  18. Миколаєва. Типова модель екологічного виховання // Дошкільне виховання 2004 року № 4.

  19. План-програма освітньо-виховної роботи в дитячому садку. / Под ред. З.А. Михайлової. - СП6., 1997..

  20. Саморукова Е.Е Як познайомити дошкільника з природою. М .: Просвещение, 1985.

  21. Цвєткова І.В. Екологічний квітка. М .: Педагогічне товариство Росія, 2000..

  22. Шестакова А.В. Росток. - Челябінськ, 1996.

  23. Шишкіна В.А. Прогулянка в природі. М .: Просвещение, 2004.

  24. Екологічне виховання дошкільнят. // Під ред. А.М. Федотової. -Перм, 1992.

  25. «Ми» Програма екологічної освіти дітей / Н.Н.Кондратьева - СП (б): М94 «Дитинство - прес», 2004 - 240с. (Бібліотека програми «Дитинство»)
  Пам'ятка

  Солене тісто. Крок за кроком.


  Склала: вихователь вищої категорії Салимова Н.А.


  Інструменти

  Для виготовлення фігурок із солоного тіста будуть потрібні: ніж, невелика качалка для розкачування тіста, зубочистка, землянка для оформлення «зачісок», «вовни» тварин і різних декоративних фактур. Як інструменти можна використовувати кулькові ручки, пробки від пляшок, старі фломастери із зображеннями різних квітів, сердечок або птахів на ковпачку. Інструментами можуть служити закруглені стамески різного розміру.


  Рецепт солоного тіста

  2 частини солі (краще використовувати сіль «Екстра»)

  2 частини борошна (без розпушувачів та інших добавок)

  1 частина води (вода обов'язково холодна)


  приготування тесту

  Борошно і сіль добре перемішати, поступово додаючи холодну воду до отримання однорідної маси. Готове тісто неповинно прилипати до рук або кришитися. Точну пропорцію води визначити досить складно. Тісто повинне вийти еластичним і досить крутим. Для того щоб воно не висихало під час роботи, його слід тримати в целофановому пакеті або в закритому посуді, поки не використовується весь приготований обсяг. Довго зберігати готове тісто можна, оскільки при цьому втрачається його первісний колір: воно набуває сіруватого відтінку.


  Порада:

  Якщо під час вимішування тісто кришиться - додайте трохи води. Якщо прилипає до рук - трохи борошна.


  З'єднання деталей.

  З'єднати деталі зручно допомогою пензлика і води. Вода в даному випадку грає роль клею. Нанесіть пензликом невелику кількість води на поверхні деталей, що з'єднуються і акуратно притисніть їх один до одного, намагаючись не зім'яти. Якщо води виявиться занадто багато, тісто може розповзтися.


  Обробка виробів із солоного тіста

  Обробка виробів із солоного тіста передбачає кілька етапів:

  Сушити вироби можна на повітрі.

  У духовці починати сушку при низькій температурі, поступово її збільшуючи. Сушка - досить тривалий процес, багато в чому залежить від товщини виробів. Час і температурний режим сушіння такі: одна година при повністю відкритих дверцятах духової шафи, одна година при прочинених дверцятах, одна година при закритих дверцятах духової шафи.


  Розфарбовування

  Готові вироби можна розфарбувати повністю або частково.Для розфарбовування можна використовувати акрилові фарби, акварельні фарби, гуаш. У гуаш необхідно додавати клей ПВА.


  Глазуровать вироби можна солоним розчином, яєчним жовтком, соляним розчином.  Скачати 63,59 Kb.


  Екологічне середовище ДНЗ в рамках ФГТ як умова художньо - естетичного розвитку

  Скачати 63,59 Kb.