Екологічна освіта дошкільників
Дата конвертації14.07.2019
Розмір5,06 Kb.
Типкурсова робота

В експериментальній групі 2 (20%) дітей середнього віку показали високий рівень сформованості екологічних знань; 6 (60%) - середній рівень; 2 (20%) - низький рівень.

У контрольній групі результати схожі: 2 (20%) дітей середнього віку показали високий рівень сформованості екологічних знань; 7 (70%) - середній рівень; 1 (10%) - низький рівень.

Діагностика педагогів дитячого садка показала, що високий рівень професійних знань і умінь, а також готовності до екологічної освіти дітей мають 4 (80%) вихователів; середній рівень - 2 (20%) вихователів.

Анкетування батьків показало, що більшість з них не займається екологічним вихованням і освітою дошкільнят.

Після проведення експерименту, що констатує з дошкільнятами з експериментальної групи проводився формуючий експеримент, який представляє собою серію дослідів і експериментів.

Після формуючого експерименту була проведена повторна діагностика, яка показала, що у дітей, які беруть участь в експерименті, значно підвищився рівень знань про об'єкти і явищах неживої природи (в порівнянні з їх ровесниками з контрольної групи).

Таким чином, повністю підтвердилася гіпотеза дослідження про те, що використання дослідної та експериментальної діяльності в екологічній освіті дітей дошкільного віку сприяє більш успішному засвоєнню дітьми знань про природу.

Список використаних джерел

1. Васильєва, А.І. Навчайте дітей спостерігати природу / А.І. Васильєва. - Мн .: Асвета, 1972. - 148 с.

2. Виготський, Л.С. Розумовий розвиток дітей в процесі навчання / Л.С. Виготський. - М .: Учпедгиз, 1935. - 254 с.

3. Дежкін, В. Бесіди про екологію / В. Дежкин. - М .: Молода гвардія, 1975. - 152 с.

4. Дежнікова, Н.С. Екологічний практикум: проекти, пошуки, знахідки / Н.С. Дежнікова, І.В. Цвєткова. - М .: ВЛАДОС, 2001. - 216 с.

5. Зебзеева, В. Про форми та методи екологічної освіти дошкільників / В. Зебзева // Дошкільне виховання. - 2004.- №7. -З. 45-49.

6. Іванова, А.І. Дитяче експериментування як метод навчання / А.І. Іванова // Управління ДОУ. - 2004. -№ 4. -С. 84-92.

7. Іванова, А.І. Методика організації екологічних спостережень і експериментів в дитячому садку / А.І. Іванова.- М .: Сфера, 2004. - 184 с.

8. Каменєва, Л.А. Світ природи і дитина: Методика екологічного виховання дошкільників / Л.А. Каменєва [и др.]. - СПб: Дитинство-прес, 2003. - 319 с.

9. Кочергіна, В. Наш будинок - Земля / В. Кочергіна // Дошкільне виховання. - 2004. - № 7. С. 50-53.

10. Левашова, І.І. Дослідницька діяльність дітей засобами експериментування / І.І. Левашова // Фундаментальні дослідження. - 2008. - № 7 - с.85-86.

11. Лось, В.А. Людина і природа / В.А. Лось. - М .: АСТ, 1998. - 240 с.

12. Миколаєва, С.Н. Створення умов для екологічного виховання дітей / С.М. Миколаєва. - М .: Гардарики, 1993. - 184 с.

13. Миколаєва, С.Н. Теорія і методика екологічної освіти дітей: Учеб.пособие / С.М. Миколаєва. - М .: Академія, 2002. - 336 с.

14. Ніфадьева, Л.А. Методика ознайомлення дітей з природою / Л.А. Ніфадьева. - Могильов: МГПИ, 1997. - 27 с.

15. Поддьяков, А.Н. Мислення дошкільнят в процесі експериментування зі складними об'єктами / О.М. Поддьяков // Питання психології. - 1996. - №4. - С. 37-39.

16. Прокоф'єва, О.О. Основи екології та методика екологічного виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний комплекс / О.О. Прокоф'єва, І.А. Комарова. - Могильов: МДУ ім. А.А. Кулешова, 2003. - 98 с.

17. Прохорова, Л.Н. Організація експериментальної діяльності дошкільнят /Л.Н. Прохорова. - М .: АРКТИ, 2004. - 168 с.

18. Рянжін, С.В. Екологічний буквар / С.В. Рянжін.- СПб, Друкарський двір, 1994. - 268 с.

19. Савенков, А.І. Навчальне дослідження в дитячому саду: питання теорії і методики / А.І. Савенков // Дошкільне виховання. - 2000. - № 2. - С.8-17.

20. Самкова, В.А. Екологічний бумеранг / В.А. Самкова, А.С. Прутченков. - М .: Инфра-М, 1996.. - 118 с.

21. Саморукова, П.Г. Методика ознайомлення з природою в дитячому саду / П.Г. Саморукова. - М .: Просвещение, 1992. - 164 с.

22. Серебрякова, Г.А. Екологічна освіта в дошкільному віці / Г.А. Серебрякова. - М .: Инфра-М, 2006. - 280 с.

23. Суравегина, І.Т. Як вчити екології / І.Т. Суравегина, В.М. Сенкевич. - М .: Просвещение, 1995. - 249 с.

24. Навчальна програма дошкільної освіти [Електронний ресурс] // http://www.pravo.by/main.aspx. Дата доступу -10.05.2014 р

25. Федорова, Т. А. Виховання у дітей дошкільного віку культури взаємодії з природою / Т.А. Федорова М .: Думка, 1999. - 104 с.

Додаток 1

Бланк опитувальника "Домашнє екологічна освіта"

Додаток 2

Рівень сформованості основ екологічних знань у дітей середнього дошкільного віку (констатуючий експеримент)

додаток 3

Рівень сформованості основ екологічних знань у дітей середнього дошкільного віку (контрольний експеримент)

Екологічна освіта дошкільників