Скачати 20,36 Kb.

Діяльність педагога з оволодіння дітьми дошкільного віку рухливими іграми з правилами
Дата конвертації03.05.2017
Розмір20,36 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 20,36 Kb.

Світлана Мірзіна
Діяльність педагога з оволодіння дітьми дошкільного віку рухливими іграми з правилами

I. Моделювання системи діяльності педагога, спрямованої на рішення професійної проблеми.

1. Аналіз недоліків у результатах, в основному процесі і в умовах професійної діяльності.

У наш час значно зросли вимоги до фізичного розвитку дітей. Цією проблемою необхідно займатися з перших днів перебування дитини в дитячому саду і до випуску його в школу. Таким чином найбільш актуально і значимо серед усіх напрямків, які повинні бути реалізовані в дошкільному закладі (відповідно до ФГОС) є освітня галузь «Фізичний розвиток». Потреба в рухах становить одну з основних фізіологічних потреб дитячого організму, будучи умовою його нормального формування і розвитку. Дошкільна освіта, як перша ланка освіти зазнало серйозних змін. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 року про затвердження «Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти», фізичне напрямок у розвитку дошкільника найбільш актуально і значуще. У практиці дитячого саду широко використовуються різні види ігор, але серед різноманіття слід виділити ті, в яких всі гравці втягуються в активні рухові дії, обумовлені сюжетом і правилами і спрямовані на досягнення певної умовної мети, поставленої перед дітьми дорослими або самими учасниками. Здоров'я, придбане в ранній і дошкільний період дитинства служить фундаментом для загального розвитку і зберігає свою значимість в наступні роки. Одним із завдань виховного процесу є фізичне виховання дошкільнят.

Актуальність теми:

Сучасні діти мало рухаються. Мало грають в рухливі ігри, із - за прихильності до телевізора і комп'ютерних ігор. Дана тема актуальна в наш час, так як для розвитку творчості та уяви у дошкільників одним із засобів є рухома гра, так як діти самі придумують до неї варіанти ігор, правила, що дає свої плюси для розвитку уяви.

Гра - засіб, де виховання переходить в самовиховання.

Гра - це свідома, активна діяльність дитини, що характеризується точним і своєчасним виконанням завдань, пов'язаних з обов'язковою для всіх граючих правилами. Вивченням рухливих ігор для дошкільнят займалися такі педагоги, як Л. І. Чуліцька, Е. А. Аркін, М. М. Конторович, Н. А. Метлов, Л. І. Михайлова, а пізніше В. М. Богусловская, А. І. Бикова, А. І. Сорокіна та ін. Рухливі ігри нерідко супроводжуються піснями, віршами, лічилки, ігровими зачинами. Такі ігри поповнюють словниковий запас, збагачують мова дітей. Рухлива гра носить колективний характер. Думка однолітків, як відомо, дуже впливає на поведінку кожного гравця. У колективній рухливій грі кожен учасник наочно переконується в перевагах загальних, дружних зусиль, спрямованих на подолання перешкод і досягнення спільної мети.

Рухлива гра з правилами - це свідома, активна діяльність дитини, що характеризується точним і своєчасним виконанням завдань, пов'язаних з обов'язковими для всіх граючих правилами. За визначенням П. Ф. Лесгафта, рухлива гра є вправою, за допомогою якого дитина готується до життя. Цікавий зміст, емоційна насиченість гри спонукають дитину до певних розумових і фізичних зусиль.

В. В. Гориневский розглядав рухливу гру як засіб формування особистості дитини. Він надавав великого значення оздоровчої спрямованості позитивних емоцій, які дитина відчуває в грі. Радість, веселощі він вважав обов'язковою умовою ігрової діяльності, без них гра втрачає свій сенс. Позитивні емоції оздоровлюють організм дитини.

Рухлива гра - це складне емоційно-забарвлена рухова діяльність обумовлена правилами (А. Р. Кенеман).

На думку М. Н. Жукова, «рухома гра - відносно самостійна діяльність дітей, яка задовольняє потребу у відпочинку, розвазі, пізнанні, в розвитку духовних і фізичних сил». Рухлива гра відноситься до тих проявам ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рухомий гри характерні активні творчі рухові дії, мотивовані її сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами (загальноприйнятими, встановленими керівником або грають, спрямованими на подолання різних труднощів на шляху до досягнення поставленої мети. Методика проведення рухливих ігор включає в себе відбір ігор, пояснення гри, розподіл ролей, керівництво в ході гри, підбиття підсумків. Рухливі гри, перш за все засіб фізичного виховання дітей. Вони дають можливість розвивати і вдосконалювати їх руху, вправляється в бігу, стрибках, лазіння, кидання, ловлі і т. д. разнооб азние руху вимагають активної діяльності великих і дрібних м'язів, сприяють кращому обміну речовин, кровообігу, дихання, т. е. підвищення життєдіяльності організму. Правила в рухливій грі виконують організуючу роль: ними визначається її хід, послідовність дій, взаємини грають, поведінка кожної дитини. Правила зобов'язують підкорятися мети і змістом гри, діти повинні вміти ними користуватися в різних умовах. Старших дошкільнят необхідно навчити грати в рухливі ігри самостійно. Для цього треба розвивати у них інтерес до цих ігор, надавати можливість організовувати їх на прогулянці, в години дозвілля, на святах і т. Д.

Спостерігаючи за ігровою діяльністю в режимних моментах і на прогулянці, можна дізнатися, як дошкільник володіє рухомий грою. Чи знає правила гри, проявляє він ініціативу, як часто він грає в рухливі ігри. Після таких спостережень простежуються недоліки в результатах, в основному процесі і в умовах професійної діяльності.

Недоліки в результатах недоліки в основному процесі В умовах професійної діяльності

Одноманітність рухливих ігор з правилами Недостатнє взаємодія дитячого садка з батьками по їх знайомству з рухливими іграми Відсутність спортивного залу

Дитина не проявляє допитливість (не ставить питання про правила гри) Недостатні знання в професійній діяльності (відсутній досвід роботи) Відсутність діяльності вихователя з педагогом фізичної культури

Дитина не чує дорослого, не підкоряється правилам гри Відсутність в роботі педагога нових форм і методів Відсутність інвентарю спортивного для організації ігор і спортивних свят

У дитини слабо розвинена уява не вміє наслідувати (наприклад: стрибати, як зайчик); Недостатньо заплановано рухливих ігор з правилами Відсутність сучасних методичних посібників (мультимедійні дидактичні ігри) і техніки

Діти не можуть справедливо оцінювати результати гри Не сприяє збереженню інтересу у дитини до рухливій грі Недостатньо навчально - методичної літератури

У зв'язку з цим виникають протиріччя. Використання в роботі рухливих ігор з правилами вимагає використання спортивного залу, спортивного інвентарю, фізінструктора, але освітня організація не має фінансовими ресурсами в достатній мірі. Для ефективної роботи, вихователь повинен володіти рядом якостей: мати позитивний життєвий настрій, вміти управляти своїми емоціями, володіти різними стилями спілкування з дітьми, шанобливо ставитися до оточуючих. Не всі педагоги володіють методикою з проведення рухливих ігор з правилами.

2. Формулювання професійної проблеми на основі проведеного аналізу.

Аналіз роботи ДНЗ вказує на існуючі недоліки в результатах, в основному процесі і в умовах професійної діяльності, що є перешкодою для успішного освоєння дошкільнят фізичного аспекту, як «Рухливі ігри з правилами».

Виходячи з протиріччя можна сформулювати проблему:

Для успішного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку рухливими іграми необхідне використання педагогом нових форм і технологій в освітній діяльності.

3. Опис нових освітніх результатів, сформованих в учнів.

Можливі досягнення дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти.

Цільовий орієнтир Конкретизація цього орієнтиру або з темою або віком Приклад прояву в мові або дію дитини

Дитина опановує основними культурними способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - грі, спілкуванні, пізнавально дослідницької діяльності, конструюванні та ін; здатний вибирати собі рід занять, учасників по спільній діяльності. - дитина проявляє ініціативу і самостійність у виборі рухомий гри;

сам придумує гру, встановлює правила

Дитина досить добре володіє усним мовленням, може висловлювати свої думки, може використовувати мову для вираження своїх думок, почуттів і бажань, побудова цільового висловлювання в ситуації спілкування, може виділяти звуки в словах, у дитини складаються передумови грамотності - поповнює словниковий запас (називає гру, промовляє правила,

використовуючи народний фольклор промовляє лічилки)

Називає гру, промовляє правила,

використовуючи народний фольклор, промовляє лічилки

У дитини розвинена велика і дрібна моторика; він рухливий, витривалий, володіє основними рухами, може контролювати свої рухи і управляти ними - рухи стають більш усвідомленими і носять навмисний характер;

- діти виконують різні рухи в умовах, що змінюються, орієнтуються в обстановці;

- дитина має добре розвинену велику і дрібну моторику. Виконує різні види ходьби, біг в рухливих іграх; виконує вправи з предметами;

наздоганяє однолітка.

Дитина здатна до вольових зусиль, може слідувати соціальним нормам поведінки і правилам в різних видах діяльності, у взаєминах з дорослими і однолітками, може дотримуватися правил безпечної поведінки та особистої гігієни - розвивається здатність розуміти завдання, поставлене дорослим, самостійно виконувати вказівки педагога;

- виконання правил вимагає від дітей витримки, зосередженості уваги, гальмування, спритності, спостережливості, діяти відповідно до встановлених правил або згідно з домовленістю;

- діти зацікавлені результатом гри, в зв'язку з цим в ігри включаються колективні змагання; виконує різні ролі (ведучого, судді, організатора гри)

доводить гру до кінця

грає за правилами;

шанобливо ставиться до учасників гри

4.Характеристика змін в освітньому процесі (зміст, засоби навчання і виховання, контролю).

Рухливі ігри з правилами - це ігри, різні за змістом, організації, складності правил і руховими завданнями:

- сюжетні ( «Зайці та вовк», гри цього виду будуються на основі досвіду дітей, наявних у них уявлень і знань про навколишнє життя, професії (пожежний, шофер і т. П., Засобах транспорту (автомобіль, поїзд, явищах природи, образі життя і звички тварин і птахів. Сюжет гри і правила обумовлюють характер руху грають. рухи мають імітаційний характер. Діти починають, припиняють або змінюють руху відповідно до правил гри.

- безсюжетні ( «ловишка», «Придумай фігуру» Гравці виконують в них більш складні рухи: метання, кидання і ловля або перекочування мечів, куль, кілець. Рухові завдання в цих іграх досить складні і вимагають певних умов, грати можуть невеликі групи дітей. У цих іграх з'являються деякі елементи індивідуального змагання.

- ігрові вправи (в них відсутні ігрові дії групи дітей, кожна дитина діє за окремим вказівкою педагога, і виконання рухових завдань залежить лише від нього самого.)

- ігри - забави (в роботі з дітьми дошкільного віку використовуються і так звані ігри-забави, атракціони. Не будучи особливо важливими для фізичного розвитку, вони, проте, часто проводяться на вечорах дозвілля, на фізкультурних святах. (Бігти в мішку; виконати рух з зав'язаними очима).

- ігри з елементами змагання ( «Чиє ланка швидше побудується», «Хто швидше до свого прапорця».) В основі таких ігор лежить виконання певних рухових завдань відповідно до правил. Елементи змагання спонукають дітей до більшої активності, до прояву різних вольових і рухових якостей (швидкості, витримки і т. Д.) Ігри доступні дітям більш старшого віку (5-6 років, в молодших групах їх не проводять.)

Організація роботи з дітьми з оволодіння рухливими іграми планується з використанням різних видів освітньої діяльності.

Рухова діяльність:

• Організація рухливих ігор на свіжому повітрі відповідно до пори року:

осінь

«Знайди собі пару» (Розвиток у дітей швидко бігати, чи не наштовхуючись один на одного; уточнити знання кольору).

«Барви» (Закріплення знань кольору і відтінків; удосконалювати навички основних рухів).

Зима «Тихіше їдеш, далі будеш» (Формування і закріплення навичок рахунку, розвиток уважності, координації рухів, швидкості реакцій, рухових функцій дитячого організму).

«Совушка» (Розвиток уваги, реакції на словесну команду і довільної регуляції поведінки, уміння виконувати рухи за сигналом).

весна

«Літаки» (Розвиває орієнтування в просторі, аналіз своїх дій, давати оцінку дій інших дітей; розвивати спритність верткий в бігу).

. «Резиночки» (Розвиток координації, витривалості, стрибків на двох і на одній нозі, уяви).

• Організація ігор на формування інтересу до змагальної стороні гри (змагання в спритності, сміливості, швидкості, кмітливості, організованості). «Хто перший через обруч до прапорця», «Чиє ланка швидше збереться», «Переміни предмет».

• Ігри-забави на зимовій прогулянці: «Біг по слідах», «Горілки», «Зірниця», «Гонки сніжок».

• Організація свят і розваг ( «Богатирські змагання», «Ми сильні, ми дружні», «Проводи Масляної»)

Образотворча діяльність (конструювання)

• Оформлення фізкультурного куточка (виготовлення масок, шапочок, атрибутів для рухливих ігор.)

Пізнавальну діяльність:

• Створення проекту «Народні ігри нашого дитинства» ( «Карасі» - російська, «Колечко-колечко» - білоруська, «Море хвилюється» - естонська, Їстівне - неїстівне »- російська та інші)

Продуктивна діяльність:

• Створення міні-музею про історію народних ігор.

• Розучування з дітьми лічилок.

• Перегляд мультфільмів ( «Дванадцять місяців», «Гуси-лебеді»)

• Виставка малюнків «Мої улюблені рухливі ігри».

Види діяльності Форма організації діяльності дітей На що спрямована

Ігрова Рухливі ігри (в тому числі народні, сюжетні і безсюжетні рухливі ігри, рухливі ігри з використанням предметів. Розвиток ігрової діяльності дітей, прилучення до правил взаємини з однолітками і дорослими.

Образотворча Виготовлення атрибутів і масок до рухливих ігор, шапочок. Розвиток творчості, самостійності.

Рухова Організація рухливих ігор на свіжому повітрі відповідно до пори року; гри на формування інтересу до змагальної стороні гри; організація свят і розваг. Накопичення і збагачення рухового досвіду дітей, розвиток фізичних якостей.

Трудова діяльність Доручення пов'язані з розміщенням ігрового обладнання для проведення рухливих ігор, спортивних дозвілля Формування вміння виконувати доручення, доводити почату справу до кінця.

Зміни в змісті освітнього процесу.

У здійснення виховно - освітньої діяльності по розділу «Фізичний розвиток», а саме: оволодіння дітьми старшого дошкільного віку рухливими іграми з правилами, потрібно внести зміни. Робота по даному напрямку повинна будуватися відповідно до принципів:

- при підборі рухливих ігор з правилами потрібно враховувати вікові можливості та особливості здоров'я дітей;

• - урізноманітнити рухливі ігри з урахуванням інтересу дітей;

• - при організації рухливих ігор з правилами використовувати різні прийоми і методи роботи з дітьми;

- для ознайомлення дітей з рухливими іграми з правилами використовувати кошти ІКТ;

• - використовувати інноваційні форми взаємодії з сім'єю для ознайомлення батьків з рухливими іграми і використання їх в сімейних дозвілля;

Будь-яка організація рухової діяльності дітей в ДОО не здатна повністю вирішити завдання їх фізичного розвитку без активної участі в цьому процесі батьків. Раннє співробітництво дошкільного закладу і сім'ї дозволяє створити найбільш ефективну програму розвитку дитини, що передбачає формування його здоров'я, розвиток фізичних якостей і рухової активності.

• Для реалізації поставлених завдань використовують такі форми роботи з батьками:

• • Педагогічна освіта батьків з питань залучення дітей до фізичної культури;

• • Відкриті дні для батьків, з метою ознайомлення їх з рухливими іграми. • Дозвілля, спортивні свята спільно з батьками;

• • Консультації педагогів і фахівців;

• • Співбесіда з батьками про успіхи і проблеми дитини з фізичного розвитку.

Зміни в засобах навчання і виховання.

• Для більш успішної роботи з оволодіння дітьми рухливими іграми з правилами необхідно використовувати:

• - мультимедійні посібники по даному напрямку;

• - достатня кількість спортивного обладнання та інвентарю;

• - художню літературу (лічилки, вірші);

• - різні атрибути до рухливих ігор.

• враховувати тип їх конституції і стан здоров'я.

Методи контролю:

Діагностика рівня фізичної підготовленості старших дошкільників за методикою Хухлаєва Д. В. «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

• Карта спостережень за оволодінням дітьми старшого дошкільного віку рухливими іграми.

Критерії спостережень сюжетні гри безсюжетні гри гри-естафети

завжди рідко ніколи завжди рідко ніколи завжди рідко ніколи

дотримується правил

проявляє інтерес до результату гри

самостійність

рухове творчість

долає труднощі в грі

проявляє ініціативу

вміння імітувати рухи

організованість рухомий гриСкачати 20,36 Kb.


Діяльність педагога з оволодіння дітьми дошкільного віку рухливими іграми з правилами

Скачати 20,36 Kb.