Звіт про педагогічну діяльність вихователя дитячого соціального притулку (атестація на другу кваліфікаційну категорію)
Дата конвертації24.07.2019
Розмір8,06 Kb.
ТипТемочка

Людмила Бєляєва
Звіт про педагогічну діяльність вихователя дитячого соціального притулку в міжатестаційний період

(атестація на другу кваліфікаційну категорію)

Основними напрямками моєї роботи є залучення вихованців до здорового способу життя, екологічне виховання, моральне виховання на основі ознайомлення з народними традиціями, розвиток творчих здібностей дітей.

Важливим показником результатів роботи є здоров'я дітей. Тому невід'ємною частиною моєї професійної діяльності є залучення до здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок у дітей та підлітків, ознайомлення з сучасними здоров'язберігаючих технологій. З цією метою проводжу індивідуальні та групові бесіди, заняття, пізнавальні ігри та тренінги, використовую на заняттях перегляд відеофільмів і презентацій. В рамках вирішення поставлених завдань було проведено тематичний захід з формування потреби до здорового способу життя "Спорт замість наркотиків!" (квітень 2018 р.)

Для повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я вихованців створюється руховий режим, що відрізняється різноманітністю форм фізичного виховання: ранкова зарядка, фізкультурні заняття, спортивні свята і розваги, фізкультхвилинки, рухливі ігри на прогулянках і в приміщенні, самостійна рухова діяльність.

При організації освітнього процесу дітей дошкільного віку відповідно до навчальної програми активно використовую здоров'язберігаючих педагогічні технології; технології екологічного виховання; технології особистісно-орієнтованого взаємодії педагога з дітьми; інформаційно-комунікативні технології (Глазирін Р. Д., Шебеко Н. В., Старжинський Н. С., Ходонович Л. С., Петрікевіч А. А., Житков І. В.).

Освітнє середовище для дітей дошкільного віку строю виходячи з необхідності задоволення потреби дитини в русі, в спілкуванні, в пізнанні. У кожної дитини є самостійний вибір: з ким, як, де, у що грати. Підбір обладнання та матеріалів для групи визначається особливостями розвитку дітей конкретного віку: враховується вік дошкільнят, рівень їх розвитку, інтереси, нахили, здібності, особистісні особливості та інше.

У своїй роботі використовую такі форми проведення як спеціально організованої так і самостійної діяльності: групова, колективна, індивідуальна - це розвиваючі заняття, пізнавальні ігри, екскурсії, конкурси ерудитів, КВН, бесіди, праця, заняття за інтересами, виставки, творчі конкурси, що дозволяють зробити життєдіяльність дітей пізнавальної, захоплюючою, різноманітною та цікавою, що створюють умови і є стимулом для розвитку і реалізації творчих здібностей вихованців.

Велику увагу приділяю екологічному вихованню неповнолітніх. Вступники до нашої установи діти, як правило, виховувалися раніше в соціально неблагополучних сім'ях, в яких батьки не приділяли належної уваги їх вихованню, розвитку й освіті. При цьому діти одного віку можуть різко відрізнятися між собою по розвитку і мають різні уявлення про навколишній світ.

Метою моєї роботи є формування основ екологічної культури вихованців на основі розвитку пізнавальних процесів і уявлень про навколишній світ. Формами роботи є індивідуальні та групові бесіди і заняття, проведення екскурсій, тематичних заходів, вікторин, досліджень та ін.

За останні два роки мною були підготовлені і проведені наступні заходи: - Відкрите заняття "Будинок, в якому ми живемо" (лютий 2017 г.); - Конкурс ерудитів "Природа рідного краю" (травень 2017 г.);

- Тематичний захід "Якби не було зими" (січень, 2018 г.);

- Тематичний захід "Квітнева крапель" (квітень, 2018 г.); - Тематичний захід "Липень - маківка літа" (липень, 2018 г.).

- Тематичний захід "Осіння пора" (жовтень, 2018 г.);

Результатом моєї роботи за даним напрямком є виховання початкових основ екологічної культури вихованців за допомогою розвитку емоційно-ціннісного ставлення до об'єктів природи, усвідомлення ними взаємозв'язку між власними діями і станом навколишнього середовища, формування у дітей бажання зберегти природу, вироблення перших навичок екологічно грамотного і безпечної поведінки в повсякденному житті.

Проводжу роботу по залученню вихованців до моральних і духовних цінностей на основі вивчення традицій і звичаїв білоруського народу, в ході якої знайомлю дітей з історією, побутом білоруського народу, святкуванням як світських так і духовних свят, розвиваю духовно-моральні, вміння співпереживати, співчувати. Для цього використовую такі форми роботи: бесіди, заняття, пізнавально-розважальні, тематичні заходи, читання творів, драматизація казок про добро і зло. У 2017-2018 р були підготовлені і проведені наступні заходи з ознайомлення з традиціями білоруського народу:

- Тематичний захід "Різдвяні зустрічі" (січень, 2018 г.) - Інтегроване заняття "Складання орнаменту для прикраси одягу» (квітень 2018 г.)

- Тематичний захід "Ніхто не забутий, ніщо не забуте!" (травень, 2018);

- Тематичний захід "Живу у Білорусі і критим Ганар!" (червень, 2018);

З метою виховання доброго і уважного ставлення один до одного, до оточуючих систематично проводжу заходи "День іменинника", "Передай добро один одному», «Добро починається з тебе», залучаю до складання вдячних листів та ін.

В результаті діти мають уявлення про духовні і моральні цінності, про ціннісному відношенні до здорового способу життя; про традиції білоруського народу, про сімейні традиції; про культурну спадщину своєї країни.

Одним з напрямків роботи по створенню умов для творчого самовираження дитини, є організація роботи з дітьми із застосуванням нетрадиційних образотворчих технік: виготовлення виробів із солоного тіста, нетрадиційні техніки малювання, які не дозволяють копіювати зразок, що дає поштовх до розвитку уяви, творчості, самостійності, ініціативи, прояву індивідуальності. Дитина отримує можливість відобразити свої враження від навколишнього світу, передати образи уяви, втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів в реальних форм. У 2017 - 2018 р були організовані виставки спільної творчості педагогів та вихованців: «Краса своїми руками», «Барви літа", "Зимові забави" "Професія -Дизайнер».

Однією з важливих задач бачу залучення дітей до посильної праці, формування навичок трудової колективної діяльності. Показ особистим прикладом, спільна робота з дітьми, використання ігор, змагань, спеціальних вправ, заохочень дозволяє успішно включати вихованців в посильну трудову діяльність. Виховуючи позитивне ставлення до праці через організацію чергувань, використовую індивідуальні трудові доручення. Вихованці беруть активну участь в трудових «десанти», з бажанням виконують будь-яке доручення, старші діти допомагають молодшим.

Вважаю, що дуже важливо допомогти дітям налагодити контакт один з одним, вчити чути іншого, створити в дитячому колективі атмосферу уваги і симпатії, яка сприятлива для розвитку особистості та творчих здібностей дитини. Тому зараз, поряд з роботою по формуванню навичок здорового способу життя, активно працюю над пошуком нових форм і методів з розвитку емоційної сфери дітей, які допоможуть їм оволодіти вміннями розпізнавати, оцінювати і регулювати свій емоційний стан і іншого, будувати взаємини з однолітками і дорослими.

Планую поповнити розвиваюче середовище для формування безпечної поведінки, розвитку пізнавальних здібностей дітей інтерактивними папками (лепбукамі): «Правила дорожнього руху», «Пори року».

Звіт про педагогічну діяльність вихователя дитячого соціального притулку (атестація на другу кваліфікаційну категорію)