Зразок Договору про спільну діяльність ДОУ і музею
Дата конвертації07.06.2017
Розмір2,53 Kb.
ТипМузеіная педагогіка в дитячому садку

Ірина Щепетіннікова
Зразок Договору про спільну діяльність ДОУ і музею

Договір про спільну діяльність. Повне найменування музею, відповідно до Статуту, іменований надалі «Музей», в особі директора ПІБ в Р. п., Що діє на підставі Статуту, з одного боку, і дошкільний навчальний заклад, повне найменування відповідно до Статуту, в особі завідувача ПІБ в Р. п., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони об'єднують зусилля з метою організації та проведення спільних заходів як на базі ДНЗ, так і на базі Музею.

2. Обов'язки сторін

2.1. Музей зобов'язується регулярно, відповідно до «Плану спільної роботи», Додаток №1, проводити спільні заходи і своєчасно інформувати про нові розроблених темах, вносячи відповідні зміни в «План».

2.2. Оплата за проведення платних заходів здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Музею, скорочена назва за Статутом, за цінами, встановленими Музеєм.

3. Вирішення спорів

3.1. Сторони договору будуть докладати зусиль до того, щоб вирішувати всі розбіжності, що виникли за цим договором у зв'язку з ними або в результаті його виконання, шляхом дружніх переговорів.

3.2. У разі якщо розбіжності і суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони будуть вирішуватися на підставі чинного законодавства Російської Федерації

4. Термін дії договору

4.1. Цей договір укладено строком до року і вступає в силу з моменту підписання сторонами.

4.2. Договір може бути продовжений за умови згоди сторін, вираженому в письмовому вигляді.

5. Додаткові умови

5.1. Цей договір складено в двох примірниках, причому кожен має однакову юридичну силу. Доповнення та зміни до цієї угоди укладаються в письмовій формі при обопільній згоді сторін.

6. Додатки до договору

6.1. До цього договору додається і є невід'ємною частиною, Додаток №1.

7. Юридичні адреси та підписи сторін: повне найменування установ, адреси з індексом, підписи сторін, дата.

Справжній зразок договору складений за сприяння С. С. Іванової, директора Муніципального бюджетної установи культури «Єфремівський Будинок-музей ім. І. А. Буніна ».

Зразок Договору про спільну діяльність ДОУ і музею