Зміст роботи з метою реалізації соціально-особистісного розвитку дітей
Дата конвертації19.06.2017
Розмір5,39 Kb.

Альбіна Рижова
Зміст роботи з метою реалізації соціально-особистісного розвитку дітей

Короткий аналіз змісту ФГОС ДО дозволяє відзначити, що його основна місія - різнобічна і постійна підтримка розвитку дитини, успішна соціалізація, індивідуалізація розвитку кожної дитини. У зв'язку з цим соціально-особистісний розвиток, як невід'ємна частина соціально-комунікативного розвитку, названого одним з пріоритетних напрямків у виховній роботі, стає особливо актуальною. Моя основна мета - допомогти дітям увійти в сучасний світ, такий складний, динамічний, що характеризується великою кількістю негативних явищ. Однією з умов успіху є здатність плідно працювати в команді, знаходити способи взаємодії, взаєморозуміння з людьми, з якими ти працюєш. І, безумовно, душевний комфорт, емоційна задоволеність дітей буде прямо залежати від того, як будуть складатися його взаємини з іншими людьми, яку роль він буде грати в тому колективі, в якому буде знаходитися, і ким себе відчуває. Основне завдання - правильно і вміло допомогти йому придбати соціальні навички.

Процес соціально-особистісного розвитку дітей може включати різні види діяльності:

1. Ігрова діяльність - дозволяє дитині відчути себе рівноправним членом людського суспільства. У грі у дитини формується комунікативна активність, з'являється впевненість у власних силах, бажання відстоювати власну позицію.

2. Трудова діяльність - допомагає усвідомити соціальну значущість праці, відчути радість від колективної роботи.

3. Образотворча діяльність - розвиває ініціативу, мотивує творчий пошук, дозволяє дитині з допомогою роботи, фантазії вжитися в світ дорослих і однолітків, пізнати його і прийняти в ньому участь.

4. Читання художньої літератури - знайомить дітей з взаємодією людей з навколишнім світом і один з одним, розширює уявлення про суспільство в різні часи.

5. Спостереження - збагачує досвід дитини, стимулює розвиток пізнавальних інтересів, породжує і закріплює соціальні почуття.

6. Комунікативна (спілкування) - об'єднує дорослого і дитини, задовольняє різноманітні потреби дитини в емоційній близькості з дорослим, в його підтримці та оцінці.

7. Проектна - активізує самостійну діяльність дитини, забезпечує об'єднання і інтеграцію різних видів діяльності.

8. Конструктивна - дає можливість формувати складні розумові

дії, творчу уяву, механізми управління власною поведінкою.

кожен вид діяльності вносить вклад в процес соціально особистісного розвитку дошкільнят.

9. Дослідницька діяльність - формує пізнавальний інтерес до явищ навколишньої дійсності, дає можливість дитині самостійно знаходити рішення або спростування власних уявлень.

10. Предметна діяльність - задовольняє пізнавальні інтереси дитини в певний період, допомагає орієнтуватися в навколишньому світі.

У молодшому дошкільному віці розвиваю у дітей доброзичливе

ставлення до близьких людей, пробуджую емоційну чуйність на стан близьких людей, однолітків, героїв казок, допомагаю освоювати способи взаємодії з дорослими і однолітками в грі, в повсякденному спілкуванні, привчаю до виконання елементарних правил поведінки, розвиваю вміння передавати різні емоційні стани в іграх, співпереживати настрою однолітків, збагачую уявлення дітей про людей.

В середньому дошкільному віці розвиваю у дошкільнят вміння розуміти оточуючих людей, проявляти до них доброзичливе ставлення, прагнути до спілкування і взаємодії; розширюю уявлення про навколишній світ; вчу орієнтуватися в правилах і нормах культури поведінки і спілкування, розвиваю емоційну чуйність.

У старшому дошкільному віці збагачую уявлення про людей, їх емоційних і фізичних станах; вчу «прочитувати» емоції в міміці, жестах, інтонації; спонукаю до активного прояву емоційної чуйності (пошкодувати, втішити, пригостити і ін.); виховую культуру поведінки та спілкування; знайомлю з формами вітання, прощання, вираження вдячності, звернення з проханням; розвиваю самоконтроль над своїми діями; поглиблюю уявлення про себе, свій організм, особистісних якостях, можливості, досягнення; розвиваю почуття самоповаги, власної гідності; направляти дітей на вчинення гуманних і справедливих вчинків.

Соціально-особистісний розвиток дітей - процес складний, суперечливий. Завдання розвитку інтелекту, почуттів, моральних основ особистості вирішуються у взаємозв'язку, і відокремити одні від інших неможливо. Тому організація педагогічного процесу, спрямованого на входження дитини в світ соціальних відносин, вимагає від педагога особливої майстерності, знання дітей, власного переживання. У зв'язку з цим перед педагогами постає необхідність творчо підійти до питань підбору методики занять, організації розвивального середовища і діяльності.

Зміст роботи з метою реалізації соціально-особистісного розвитку дітей