Здоров'язберігаючих технологій як засіб зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей старших дошкільнят
Дата конвертації18.06.2017
Розмір9,65 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

Олена Гурова
Здоров'язберігаючих технологій як засіб зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей старших дошкільнят

3. Ряд філософів (Дж. Локк, А. Сміт, М. В. Ломоносов, і ін., Психологів (Л. С. Виготський, В. М. Бехтерєв та ін., Вчених-медиків (Н. М. Амосов, В. П. Казначеєв, Ю. П. Лісіцин та ін., педагогів (Л. Г. Татарникова, В. К. Зайцев та ін.) намагалися вирішити проблему здоров'я і формування здорового способу життя у дітей.

Проблема формування основ здорового способу життя є актуальною у педагогічній теорії і практиці дошкільних освітніх установ.

Аналіз сучасних досліджень (Н. А. Андрєєва, В. А. Деркунская, С. А. Козлова, Л. Г. Касьянова, О. А. Князєва та ін.) Свідчить, що вже в дошкільному віці у дитини з'являється стійкий інтерес до свого здоров'я, дбайливе ставлення до свого організму (життю, здоров'ю) як цінності, бажання вести основи здорового способу життя.

4. Перед дитячим садом в даний час гостро стоїть питання про шляхи вдосконалення роботи по зміцненню здоров'я, розвитку рухів і фізичному розвитку дітей.

Відомо, що здоров'я тільки на 7-8% залежить від охорони здоров'я і більш ніж на половину - від способу життя людини.

У ФГОС ДО, однією з перших завдань варто: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя.

Педагоги повинні не тільки давати якісні знання своїм вихованцям, а й формувати у них свідоме установку на здоровий спосіб життя, навчити жити в гармонії з собою і навколишнім світом. Турбота про здоровий спосіб життя - це основа фізичного та морального здоров'я, а забезпечити зміцнення здоров'я можна тільки шляхом комплексного розв'язання педагогічних, медичних і соціальних питань.

Кожен педагог повинен розуміти, що дитина, вивчаючи себе, особливості свого організму, психологічно готується до того, щоб здійснювати активну оздоровчу діяльність, формувати своє здоров'я.

5. Мета роботи:

Впровадження системи роботи по застосуванню здоров'язберігаючих технологій для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей з урахуванням індивідуальних можливостей і здібностей

Визначено основні завдання:

Здійснити вибір здоров'язберігаючих технологій з урахуванням особливостей ДОУ

Створити умови для впровадження системи здоров'язберігаючих технологій в ДОУ

Впровадити в практику роботи сучасні технології навчання здорового способу життя, що сприяють зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей шляхом розвитку навичок і умінь, формування звички думати і піклуватися про своє здоров'я

Реалізувати системний підхід у використанні здоров'язберігаючих технологій в роботі для своєчасного розвитку життєво важливих рухових навичок та здібностей дітей

Надавати всебічну допомогу сім'ї в забезпеченні здоров'я дітей і залученню їх до здорового способу життя

6. Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні ефективних педагогічних умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі, що забезпечують накопичення практичного досвіду по здоровьесбереженія і самостійному використанню засобів і методів загартовування в повсякденному житті дитини.

7. Впровадження здоров'язберігаючих технологій у виховно - освітній процес реалізовувалося за такими етапами:

1 етап Вступний - Підготовчий

Ознайомлення з теоретичними основами методики, технології

Визначення оздоровчої спрямованості і значимості для дітей

Вивчення думки батьків і отримання згоди на впровадження технологій

2 етап Основний - практичний

Створення умов і оформлення необхідного матеріалу

Включення методики в педагогічний процес

3 етап Заключний - аналітичний

Аналіз результатів використання методик і технологій

Висновки і пропозиції

Презентація результатів роботи

8. Для реалізації поставлених завдань мною була підібрана і вивчена методична література, представлена ​​на слайді.

9. Для досягнення поставленої мети необхідна організація розвиваючої предметно - просторового середовища, що сприяє зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей. У зв'язку з цим, для даного проекту в ДОУ створені як макро - так і мікросередовище в групі.

10. Для зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей використовувалися такі форми роботи з дітьми:

Ранкова гімнастика

підбадьорлива гімнастика

самомасаж

Лікувальна фізкультура

НОД Фізична культура

коригуюча гімнастика

релаксація

Гімнастика для очей

Дихальна гімнастика

пальчикова гімнастика

гартують заходи

оздоровчі гри

психогимнастика

динамічні паузи

Спортивні та рухливі ігри

Активний відпочинок

11. Велика робота проводилась по залученню батьків до спільної роботи. Були організовані:

Консультація «Поради для батьків і їх рухомого дитини»

Семінар - практикум «Як правильно використовувати літній відпочинок»

Круглий стіл «Зарядка, яку хочеться робити»

Анкетування «Що Ви знаєте про здоровий спосіб життя»

Батьківські збори «Виховуємо дітей здоровими»

Дні відкритих дверей, відкриті перегляди оздоровчих заходи в режимі дня

Оформлення папок, ширм: «Здоров'я дітей в наших руках», «Здоров'я дітей»

Оформлення інформаційного стенду «Здорова дитина - в здоровій сім'ї»

Оформлення фото - стенду «Здорові діти - щасливі діти»

12.

Змагання «Малі спортивні ігри»

Конкурс стінгазет «Зимова олімпіада Сочі-2014»

Розвага «День здоров'я»

Спортивна розвага «Спритні, сильні, сміливі»

13. Результатами роботи можна вважати наступне:

Створено умови для впровадження системи здоров'язберігаючих технологій в ДОУ

У практиці роботи використовуються сучасні здоров'язберігаючих технологій, що сприяють зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей

Поліпшення показників фізичного розвитку, емоційного стану дітей

Спостерігається сприятлива динаміка в стані здоров'я дошкільників (зниження числа випадків захворювань протягом року)

У дітей сформовані життєво важливі рухові навички та здібності,

У батьків сформовано розуміння значущості здоров'язберігаючих технологій в охороні і зміцненні фізичного і психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя

У дітей з'явилося бажання піклується про своє здоров'я, дбайливо ставиться до свого організму

14. Заключним етапом роботи можна вважати следющие:

Участь дітей групи в міському турнірі з міні - футболу

Участь в районному конкурсі «Малишіада»

Оздоровчий захід з батьками «Пограємо разом»

15. Таким чином, застосування здоров'язберігаючих технологій в виховно-освітньому процесі сприяє зміцненню фізичного і психічного здоров'я дітей з урахуванням індивідуальних можливостей і здібностей

Співпраця педагогів і батьків в цьому напрямку, їх свідома діяльність до перетворення здоровьесозідающего простору і використанню здоровьесозідающіх практик дозволяють дитині зміцнити свої внутрішні позиції і діяти відповідно до критеріїв ведення здорового способу життя.

Важливо, щоб кожна із застосовуваних технологій мала оздоровчу спрямованість, а використовувана в комплексі здоров'язберігаючих діяльність в підсумку сформувала б у дитини стійку мотивацію на здоровий спосіб життя.

16. З метою трансляції практичних досягнень професійної діяльності брала участь в педагогічній раді Мадоу дитячий садок № 1 «Ластівка», розмістила електронне портфоліо на Міжнародному освітньому порталі «Мааам. ру », де опубліковані методичні розробки та конспекти.

17. На перспективу планується:

Придбання сучасних програм по впровадженню здоров'язберігаючих технологій та впровадження їх у практичну діяльність

Поліпшення якості роботи інтегрованої медико психолого-педагогічної служби супроводу

Поповнення розвиваючої предметно - просторового середовища з використання здоров'язберігаючих технологій

Здоров'язберігаючих технологій як засіб зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей старших дошкільнят