здорове дитинство
Дата конвертації17.06.2017
Розмір4,17 Kb.
ТипТемочка

Анастасія Мустафакулова
здорове дитинство

1. Актуальність програми.

Розробка оздоровчої програми «Здорове дитинство» обумовлена актуальною про-блемой збереження здоров'я дітей і дорослих. Програма відображає ефективні подхо-ди до комплексного вирішення питань оздоровлення в широкому соціальному аспекті, тобто визначає основні напрямки роботи по оздоровленню в сім'ї і в дошкільному навчальному закладі - соціальних структурах, які в основному обумовлюючи-ють рівень здоров'я дітей. Програма визначає основні напрями, завдання, план дій і реалізацію їх протягом 5 років.

2. Мета програми: створення умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування у батьків, педагогів, дітей відповідальності в справі збереження свого здоров'я, поліпшення медико-соціальних умов перебування дитини в дитячому саду.

Завдання програми:

1. зміцнити здоров'я дітей.

2. виховати потребу в здоровому способі життя.

3. розвинути фізичні якості, забезпечити нормальний рівень фізичної підго-лення відповідно до можливостей і станом здоров'я дитини.

4. реалізувати потреби дитини в руховій активності в повсякденному жит-н

5. виявити інтереси, схильності і здібності дітей в руховій діяльності і реалізувати їх через систему спортивно- оздоровчої роботи.

3. Очікувані результати:

1. Усвідомлення дорослими і дітьми поняття «Здоров'я» і вплив способу життя на со-стояння здоров'я ».

2. Підвищення рівня адаптації до сучасних умов життя.

3. Оволодіння навичками самооздоровлення і принципами оздоровлення часто бо-леющіх дітей.

4. Зниження рівня захворюваності.

4. Об'єкти програми:

1. Діти дошкільного навчального закладу.

2. Сім'ї дітей, які відвідують МБДОУ «Д / С №7« Забава ».

3. Колектив МБДОУ «Д / С №7« Забава ».

5. Принципи реалізації оздоровчої діяльності.

1. Принцип науковості - підкріплення всіх проведених заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, науково обгрунтованими і практично апробованими методиками.

2. Принцип активності і свідомості - участь всього колективу педагогів і батьків в пошуку нових, ефективних методів і цілеспрямованої діяльності з оздоровлення себе і дітей.

3. Принцип комплексності та інтегратівності- рішення оздоровчих завдань в системі всього навчально-виховного процесу і всіх видів діяльності.

4. Принцип адресованности і наступності - підтримка зв'язків між вікових-ми категоріями, облік різнорівневого розвитку і стану здоров'я.

5. Принцип результативності та гарантованості - реалізація прав дітей на отримання необхідної підтримки та допомоги, гарантія позитивного результату незалежно від віку і фізичного розвитку дітей

Оздоровча програма «Здорове дитинство» - далі Програма - грунтується відповідно до концепції програми «Від народження до школи» під ред. М Василье-вої.

Програма призначена для дітей груп МБДОУ «Д / С №7« Забава »та розкриває специфіку роботи у напрямку фізичного розвитку та оздоровлення дітей з 1.5 до 7 років.

4. У Програмі найбільш детально розкрито зміст роботи у напрямку фізичного розвитку та оздоровлення дітей з урахуванням умов МБДОУ «Д / С №7« За-Бава ».

5. Інші розділи програми (пізнавально-мовний, соціально-моральне, ху-дожественного-естетичне) представлені в Основний загальноосвітньої програм-ме дошкільної освіти МБДОУ «Д / С №7« Забава ».

6. На даний момент зміст наявних у МБДОУ «Д / С №7« Забава ». про-грам досить роз'яснює специфіку освітнього процесу і роботу колектив-тива МБДОУ «Д / С №7« Забава ».

здорове дитинство