Скачати 11,27 Kb.

Застосування ігрових методик в дитячому садку
Дата конвертації19.06.2017
Розмір11,27 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 11,27 Kb.

Олеся Ященкова
Застосування ігрових методик в дитячому садку

Гра являє собою особливу діяльність, яка розквітає в дитячі роки і супроводжує людину протягом усього його життя. Тож не дивно, що проблема гри привертала і привертає до себе увагу дослідників: педагогів, психологів, філософів, соціологів, мистецтвознавців, біологів.

Гра - найбільш доступний для дітей вид діяльності, це спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень, знань. Уже в ранньому дитинстві дитина має найбільшу можливість саме в грі, а не в будь-якій іншій діяльності, бути самостійним, на свій розсуд спілкуватися з однолітками, вибирати

іграшки і використовувати різні предмети, долати ті чи інші труднощі, логічно пов'язані з сюжетом гри, її правилами.

Роль гри у вихованні полягає в тому, що саме в іграх діти розкривають свої позитивні і негативні якості і вихователь отримує повну можливість впливати належним чином на всіх разом і на кожного окремо.

функції гри

1. розважальна (це основна функція гри - розважити, доставити забезпечення, надихнути, розбудити інтерес);

1. комунікативна: освоєння діалектики спілкування;

2. самореалізація в грі як полігоні людської практики;

3. ігротерапевтіческая: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;

4. діагностична: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;

5. функція корекції: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників;

6. міжнаціональна комунікація: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей;

7. функція соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського співжиття.

Чотири головні риси притаманні грі:

1. вільна розвиваюча діяльність, що вживається лише за бажанням - дитини, заради задоволення від самого процесу діяльності, а не тільки від результату (процедурне задоволення);

1. творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності ( «поле творчості»);

2. емоційна піднесеність діяльності, суперництво, змагальність, конкуренція, атракція і т. П. (Чуттєва природа гри, «емоційне напруження»);

3. наявність прямих або непрямих правил, що відображають зміст гри, логічну та тимчасову послідовність її розвитку.

Поняття «ігрові методики» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі педагогічна гра має суттєвою ознакою -чітка поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним

результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю.

За характером педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор:

1. навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі;

1. пізнавальні, виховні, розвиваючі;

2. репродуктивні, продуктивні, творчі;

3. комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та ін.

Типологія педагогічних ігор за характером ігрової методики

1. предметні

2. сюжетні

3. рольові

4. ділові

5. імітаційні

6. гри-драматизації

Специфіку ігрової методики в значній мірі визначає ігрове середовище. Розрізняють ігри:

- з предметами і без предметів;

- настільні;

- кімнатні;

- вуличні, на місцевості;

- комп'ютерні та з ТСО;

- з різні ми засобами пересування.

Ігрове навчання відрізняється від інших педагогічних методик і технологій тим, що гра:

1. Добре відома, звичне і улюблене форма діяльності для дитини

будь-якого віку.

2. Одне з найбільш ефективних засобів активізації, втягують дітей в ігрову діяльність за рахунок змістовної природи самої ігрової ситуації, і

здатне викликати у них високе емоційне і фізичне напруження. У грі значно легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри.

3. Мотиваційні за своєю природою. По відношенню до пізнавальної діяльності, вона вимагає і викликає у дітей ініціативу, наполегливість, творчий підхід, уяву, спрямованість.

4. Дозволяє вирішувати питання передачі знань, навичок, умінь; домагатися

глибинного особистісного усвідомлення дітьми законів природи і суспільства; дозволяє надавати на них виховний вплив; дозволяє захоплювати, переконувати, а в

деяких випадках, і лікувати.

5. багатофункціональні, її вплив на дитину неможливо обмежити будь-яким одним аспектом, але все її можливі впливи актуалізуються одночасно.

6. Переважно колективна, групова форма діяльності, в основі якої лежить змагальний аспект. Як суперник, однак, може виступати не тільки дитина, а й обставини, і він сам (подолання себе, свого результату).

7. Значення кінцевого результату. У грі дитини влаштовує будь-який приз: матеріальний, моральний (заохочення, грамота, широке оголошення результату, психологічний (самоствердження, підтвердження самооцінки) та інші. Причому при груповий діяльності результат сприймається ним через призму загального успіху, ототожнюючи успіх групи, команди як власний.

У діяльності за допомогою ігрових методик у дітей розвиваються психічні процеси.

Ігрові методики, спрямовані на розвиток сприйняття.

Для дітей З-х років можлива організація ігрової ситуації типу "Що котиться?" - вихованці при цьому організовані в веселу гру - змагання: "Хто швидше докотилася свою фігурку до іграшкових воріт?" Такими фігурками може бути кулька і кубик, квадратик і коло. Педагог разом з дитиною робить висновок, що гострі кути заважають котитися кубику і квадратику: "Шарик котиться, а кубик - ні". Потім вихователь вчить малюка малювати квадрат і коло (закріплюються знання).

Ігрові методики можуть бути спрямовані і на розвиток уваги.

У дошкільному віці відбувається поступовий перехід від мимовільної уваги до безпідставного. Довільна увага передбачає вміння зосередитися на завданні, навіть якщо воно не дуже цікаво, але цього необхідно вчити дітей, знову використовуючи ігрові прийоми.

Наприклад, ігрова ситуація на увагу: "Знайди той самий" - вихователь може запропонувати малюкові вибрати з 4-6 кульок, кубиків, фігурок (за кольором, розміром, іграшок "такий же", як у нього. Або гра "Знайди помилку" , де дорослий спеціально припускається помилки в своїх діях (наприклад, малює на засніженому дереві листя, а дитина повинна її помітити.

Ігрові методики допомагають у розвитку пам'яті, яка так само, як і увага поступово стає довільною. У цьому дітям допоможуть гри типу "Магазин", "Запам'ятай візерунок" і "Намалюй, як було" та інші.

Ігрові методики сприяють розвитку мислення дитини. Як ми знаємо, розвиток мислення дитини відбувається при оволодінні трьома основними формами мислення: наочно-дієвим, наочно-образним і логічним.

Наочно-дієве - це мислення в дії. Воно розвивається в процесі

використання ігрових прийомів і методів навчання в ході здійснення дій, ігор з предметами і іграшками.

Образне мислення - коли дитина навчилася порівнювати, виділяти найістотніше в предметах і може здійснювати свої дії, орієнтуючись не на ситуацію, а на образні уявлення.

На розвиток образного і логічного мислення спрямовані багато

дидактичні ігри. Логічне мислення формується в процесі навчання дитини вмінню міркувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки.

За допомогою ігрових методик розвиваються і творчі здібності дитини. В тому числі, мова йде про розвиток творчого мислення та уяви. Використання ігрових прийомів і методів в нестандартних, проблемних ситуаціях, що вимагають вибору рішення з ряду альтернатив, у дітей формується гнучке, оригінальне

мислення. Наприклад, на заняттях з ознайомлення дітей з художньою літературою (спільний переказ художніх творів або твір нових казок, історій) діти отримують досвід, який дозволить їм грати потім в ігри-прі думки, ігри-фантазування.

Комплексне використання ігрових методик різної цільової спрямованості допомагає підготувати дитину до школи.

Таким чином, ігрові методики тісно пов'язані з усіма сторонами воспітатель- ної та освітньої роботи дитячого садка і рішенням його основних завдань.

У своїй роботі з дітьми з розвитку мовлення я використовую наступні ігри:

на формування словника:

«Горить-не горить» (формування уявлень про ситуацію)

«Допоможи Буратіно» (вчити правильно, утворювати дієслова з різними приставками)

«Метелики і гриб» (зміна дієслова за допомогою приставок)

«Скажи ласкаво» (освіта іменників зі зменшено-пестливих суфіксом)

«Скажи по-іншому» (підбирати слова близькі за змістом)

«Хто в будиночку живе» (вміння вживати зменшувальну форму іменників в однині)

«Назви частина цілого» (формування вміння виділяти і називати частини предметів і об'єктів)

на звукову культуру мовлення:

«Поду на пушинку», «Погодуємо пташенят», «На прийомі у лікаря», «Будь уважним», «Маятник», «Пусти човник по воді», «Потяг», «Понюхай квітка», «Скажи як я», « Знайди свій будиночок »,« Знайди пару ».

на граматичну будову мови:

«Один-багато» (тренувати дітей в утворенні множини)

«Що у нас вийде» (тренувати дітей в узгодженні прикметників з родом і числом іменників)

«Хто більше, а хто менше» (тренувати дітей в правильному використанні в мові ступеня прикметника при порівнянні величини тварин)

«Чиї ці речі» (тренувати дітей в освіті присвійних прикметників)

«У кого скільки» (тренувати дітей в узгодженні числівників з іменниками в роді і числі)

на зв'язну мова:

«Дай визначення словами» (активізувати словник, розвивати зв'язне мовлення)

«Навпаки» (уміння підбирати протилежні за змістом)

«Четвертий зайвий» (розвивати увагу, кмітливість)

«Розмова по телефону» (розвивати просторові уявлення)

«Назви одним словом»

«Накриємо стіл до чаю»

«Чого не стало»

"Яка погода"

Таким чином, застосування ігрових методик підвищує ефективність занять, робить їх цікавими, привабливими для дітей, а значить і матеріал засвоюється краще.Скачати 11,27 Kb.


Застосування ігрових методик в дитячому садку

Скачати 11,27 Kb.