• Прикріплені файли

 • Засоби розвитку у дітей дошкільного віку мовного творчості
  Дата конвертації19.06.2017
  Розмір8,67 Kb.

  Наталія Вікторівна Саморукова
  Засоби розвитку у дітей дошкільного віку мовного творчості

  I. Моделювання системи діяльності педагога, спрямованої на рішення професійної проблеми

  1. Аналіз недоліків у результатах, в основному процесі і в умовах професійної діяльності.

  Сучасне суспільство потребує активної особистості, здатної до прояву активності і творчості в рішенні життєво важливих проблем. Першооснови такої особистості необхідно закласти вже в дошкільному дитинстві. Основним напрямком роботи дитячого садка є створення для дітей обстановки емоційного благополуччя, розвитку творчих здібностей кожної дитини. Вже давно вчені намагалися розгадати загадку творчості. Творчість як найважливіший рівень оволодіння діяльністю передбачає найбільш повний прояв творчої активності і самостійності особистості. Творчою діяльністю називають таку діяльність людини, яка створює щось нове. Розвиток творчих здібностей дитини має на увазі розвиток уяви і гнучкого нестандартного мислення. Уява дитини дозволяє йому сприйняти фантастичні, казкові образи, як реальні. Мовне творчість - вміння висловити свої фантазії, де все слова повинні бути пов'язані за змістом і граматично.

  Ця тема актуальна в даний час.

  Варто відзначити, що самостійно зв'язкова мова у дітей не формується. Тому необхідна чітко спланована систематична робота, яка передбачає проведення спеціальних занять. Важливе значення мають зміст і форми дитячої діяльності і їх збагачення, так як у дитини дошкільного віку з'являється потреба у творчій діяльності. Розвиток мови в період дошкільного дитинства є одним із найважливіших завдань розумового виховання, для того щоб дитина

  досконало володів своєю промовою, вмів правильно і точно висловити свої думки, чітко відповідав на поставлені питання в подальшому навчанні в школі.

  Можливість розвитку творчої мовної діяльності виникає в старшому дошкільному віці, коли у дітей з'являється досить великий запас знань про навколишній світ, який може стати змістом словесної творчості. Діти опановують складними формами зв'язного мовлення, словником. У них виникає можливість діяти за задумом. Уява з репродуктивного, механічно відтворює дійсність перетворюється в творчу. Необхідність вивчення дитячої творчості створює базу для розвитку мови і мислення дітей, що

  згодом забезпечить ефективність їх застосування. Так як розвиток зв'язного мовлення виступає одним з важливих компонентів готовності дитини до шкільного навчання, вимагає подальшого вдосконалення організації педагогічного процесу в дошкільному закладі.

  Аналіз результатів освітньої діяльності показав наступні недоліки:

  - зв'язкова мова дітей старшого віку відрізняється відсутністю чіткості, послідовності викладу, уривчастістю;

  - активний словник дітей часто маленький, не відповідає віку

  - дітям важко дається переказ оповідань, відтворення за зразком мови педагога, не кажучи вже про самостійне і творчому розповідання;

  - діти не використовують у своїй промові порівняльні звороти, образні вислови;

  - діти рідко використовують в оповіданнях різноманітні засоби виразності в описах і розповідях;

  - у дітей слабкі емоційні реакції на художні твори

  Недоліки в освітньому процесі:

  - методи і засоби роботи з дітьми не відповідають сучасним вимогам;

  - педагоги часто не володіють методами взаємодії з дитиною на основі суб'єктності позиції дитини, не можуть у мотивуванні дітей на діяльність;

  - педагоги основну увагу приділяють мовному розвитку дошкільнят в безпосередньо освітньої діяльності;

  - педагоги слабо володіють методикою організації самостійної діяльності, переважає авторитарність у виборі ігор, дитячих занять;

  - У «Програмі виховання і навчання в дитячому садку» під ред. М. А. Васильєвої, В. В. Гербовий, Т. С. Комарової не ставляться завдання з розвитку мовного творчості.

  Недоліки в умовах професійної діяльності:

  - слабке методичне оснащення педагогічного процесу;

  - мало наочного матеріалу, що стимулює дітей на мовне творчість,

  - оснащеність освітнього процесу спрямована на фронтальні заходи з дітьми;

  - недостатньо сучасних засобів навчання (ТСО) для реалізації педагогом завдань з розвитку мовного інтересу у дошкільнят;

  - розвиваюче середовище в групах стаціонарно оформлена, немає можливості її видозмінювати, враховуючи дитячий вибір.

  Таким чином виявлено протиріччя - між необхідністю розвитку мовного творчості дитини - дошкільника і недостатніми можливостями традиційного навчання.

  2. Формулювання професійної проблеми на основі проведеного аналізу.

  Аналіз виявлених недоліків показав, що необхідно вдосконалювати виховно-освітній процес в ДНЗ по мовному творчості дошкільнят. Таким чином, необхідно підібрати оптимальні засоби розвитку у дітей дошкільного віку мовного творчості.

  Крім цього необхідна систематична робота з підвищення рівня професійної культури вихователів. Для усунення недоліків потрібно передбачити комплекс заходів по координації дій всіх фахівців ДОУ в питаннях мовної творчості. Для успішності та ефективності роботи необхідна оптимізація процесу навчання. Оптимізація - вибір найкращого (оптимального) варіанту з безлічі можливих (в даному випадку оптимальних засобів розвитку мовного творчості). Способом оптимізації навчання називають таку взаємопов'язану діяльність педагога і дитини, яка заздалегідь орієнтована на отримання максимально можливої в даній ситуації ефективності навчання при дотриманні встановлених гігієною нормативів витрат часу т. Е. Без перевантаження дітей і педагогів при навчання дітей мовному творчості.

  3. Опис нових освітніх результатів, формованих в учнів.

  Цільовий орієнтир Конкретизація відповідно до віку і темою Приклад проявів якості в дії і мовлення дитини

  1. Дитина опановує основними культурними способами діяльності

  2. Дитина опановує розвиненою уявою, яке реалізується в мовному розвитку.

  3. Дитина здатна до фантазії, уяви і мовному творчості. Інтенсивно розвивається і проявляється в грі.

  4. Творчі здібності дитини виявляються в вигадуванні казок, може фантазувати вголос, грати звуками і словами. Володіння загальнокультурних навичками спілкування, гри, Сформована внутрішня мотивація до діяльності. Виявляється потреба дитини в творчому вияві своїх особистісних якостей в різних видах діяльності.

  Складає оригінальні історії, розповідає одноліткам і дорослим. Активно займається словотворчістю, використовує синоніми і антоніми.

  Розподіляє ролі в грі і будує поведінку, дотримуючись ролі, драматизує казки, читає вірші.

  Створює зображення предметів, візерунки, сюжетні композиції. Виконує танцювальні рухи, інсценує зміст пісень Дитина використовує систему дій при виконанні якихось завдань, обраних самостійно, або запропонованих педагогом. Вибирає спосіб діяльності в залежності від ситуації. Може оцінити ситуацію, при невдачі, знайти новий спосіб вирішення проблеми.

  Вміє будувати мовне висловлювання. Володіє діалогічного і монологічного промовою відповідно до норм рідної мови.

  Витягує інформацію з текстів різних жанрів, вміє адекватно, детально стисло, вибірково передавати зміст тексту.

  Цілепокладання, прогнозування, оцінка дій, елементи вольової саморегуляції. використання знаково-символічних дій.

  Далі буде.

  Прикріплені файли:

  prezentacija_7ssbs.pptx | 83,69 КБ | Завантажено: 87
  Засоби розвитку у дітей дошкільного віку мовного творчості