Залучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі через театралізовані ігри
Дата конвертації12.11.2019
Розмір7,73 Kb.
ТипНародна культура, фольклор

Людмила Казагашева
Залучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі через театралізовані ігри

Автори: Л. В. Казагашева, О. Н. Омураліева, О. А. Шван

Залучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі через театралізовані ігри

Анотація: Актуальність даної проблеми полягає в тому, що вона спрямована на всебічний розвиток особистості дитини, його національна індивідуальність та неповторність, свій погляд на речі, своя манера розуміти і діяти. Театралізовані ігри та розваги дозволяють залучати дітей середнього дошкільного віку до витоків російської народної культури. Мета статті: вивчити можливості театралізованих ігор як засобу прилучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі.

Ключові слова: театралізована гра, середній дошкільний вік, російська народна культура, прилучення, народна казка.

Театралізована гра є ефективним засобом соціалізації дошкільника в процесі розуміння їм морального підтексту літературного чи фольклорного твору. [4, с. 22].

Ці ігри беруть свій початок з народної педагогіки - починаючи з ранніх років, дитина виховувалася на яскравих барвистих народних іграшках, примовках, потешках, іграх-забавах.

Через театральні ігри діти знайомляться з життям народу (з побутом, з посудом, з костюмами, зі святами, звичаями і традиціями) [2, с. 66].

Театралізовані ігри та розваги підвищують інтерес, терплячі ставлення один до одного, шанобливе ставлення до дорослих, формують знання про свою культуру.

Театралізовані ігри дозволяють формувати і вміння управляти своїми взаєминами з іншими людьми, так як кожне літературний твір російської народної культури (казка, байка, розповідь і т. Д.) Для дітей середнього дошкільного віку завжди має моральну спрямованість (дружба, доброта, чесність, мужність і сміливість). Завдяки театралізації, дитина пізнає світ, пропускаючи все через своє серце, висловлює своє власне ставлення до добра і зла, долучається до фольклору, національної культури свого народу [1, с. 53].

«Характерними особливостями театралізованих ігор є літературна чи фольклорна основа їх змісту та наявність глядачів», - вважали Л. B. Артемова, Л. В. Ворошніна, Л. С Фурмина і ін. Можна гри розділити на дві основні групи: драматизація і режисерські ігри (причому, кожна з них підрозділяється на кілька видів).

В іграх-драматизація дитина самостійно створює образ, який він сам собі придумав, за допомогою засобів вербальної і невербальної виразності, виконуючи роль «артиста». Видами драматизації є: 1) гри -імітаціі образів людей, тварин, літературних персонажів; 2) рольові діалоги на основі тексту; інсценування потешек, невеликих казок, пісень; 3) постановки вистав за одним або кількома творами; 4) гри -імпровізаціі з розігруванням сюжету (або кількох сюжетів) без попередньої підготовки [5, с. 20].

У режисерській грі «артистами» є іграшки або їх заступники, а дитина, управляє «артистами», організовуючи діяльність як «сценарист і режисер». «Озвучуючи» героїв і коментуючи сюжет, він використовує різні засоби вербальної виразності.

Види режисерських ігор визначаються відповідно до безлічі театрів, які використовуються в дитячому саду: настільний, тіньовий, площинний і об'ємний, ляльковий (бибабо, пальчиковий, маріонеток) і т. Д.

Театралізована гра розглядається в двох взаємопов'язаних аспектах: - як різновид художньої діяльності, що включає в себе такі види діяльності: літературний, музичний і образотворчий; - як творча сюжетна гра, існуюча в самостійному ігровому досвіді дитини [3, с. 11].

У театралізованій грі образ героя, його основні риси, дії, переживання, почуття визначені змістом твору. Творчість дитини виявляється в правдивому зображенні персонажа. Для цього треба зрозуміти: який персонаж, чому він так чинить, уявити собі його стан, настрій, почуття, вміти аналізувати і оцінювати його вчинки. Це багато в чому залежить від досвіду дитини: чим різноманітніше його враження про навколишнє життя, тим багатшою уяву, почуття, здатність мислити і фантазувати. Беручи участь у театралізованих іграх, дитина бере на себе певні ролі, образи різних ігрових персонажів, що дає відчуття емоційного єдності з ними.

Театралізовані ігри в середньому дошкільному віці засновані на розігруванні казок - способом пізнання світу дитиною. Російська народна казка радує дітей своєю любов'ю до всього живого, добротою, мудрою ясністю в розумінні життя, співчуттям слабкому. Дитина отримує роль одного з її героїв, долучається до культури свого народу.

У казках відображені різні явища навколишнього життя, побут і національні риси російського народу (праця людей, їх взаємини і т. П. Також дають можливість долучитися до російської народної культури і нескладні тексти потешек, прості і виразні твори, написані у формі короткого діалогу [7 , с. 138].

Таким чином, театралізовані ігри долучають дітей середнього дошкільного віку до народного, усного та пісенної творчості, традицій, обрядів, оскільки дитина знаходиться в природному мовної обстановці, якої для нього є рідна мова.

Ми вважаємо, що театралізовані ігри є ефективним засобом залучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі, якщо:

- сюжети театралізованих ігор будуть пов'язані з образами і традиціями російської народної культури;

- буде створена предметно-розвиваюче середовище, що забезпечує знайомство з народною культурою через театралізовані ігри.

Список використаної літератури:

1. Ватаман, В. П. Виховання дітей на традиціях народної культури: навчально-метод. посібник / В. П. Ватаман. - Волгоград: Учитель, 2008. - 181 с.

2. Давидов, В. Г. Від дитячих ігор до творчих ігор і драматизації / В. Г. Давидов // Театр і освіта: Зб. наукових праць. - М .: Діалог, 2012. - 155 с.

3. Любимова, Л. В. Педагогічні умови використання народної культури в процесі громадянського виховання дошкільників / Л. В. Любимова. - М .: Знание, 2016. - 99 с.

4. Мигунова, Е. В. Театральна педагогіка в дитячому садку / Є. В. Мигунова. - Київ: ТЦ Сфера, 2009. - 163 с.

5. Петрова, Т. І. Театралізовані гри в дитячому саду / Т. І. Петрова. - М .: Аспект-Пресс, 2010. - 144 с.

6. Штока, А. В. Актуальність проблеми залучення дітей дошкільного віку до цінностей російської народної культури / А. В. Штока // Професійна компетентність педагога в руслі сучасних тенденцій розвитку освіти: зб. науч. статей. - Калінінград: Балтійський федеральний ун-т, 2013. - С. 137-143.

Залучення дітей середнього дошкільного віку до російській народній культурі через театралізовані ігри