Скачати 12,15 Kb.

З досвіду роботи. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в дошкільному навчальному закладі
Дата конвертації06.04.2017
Розмір12,15 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 12,15 Kb.

Ксенія Румянцева
З досвіду роботи. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в дошкільному навчальному закладі

З досвіду роботи.

Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей

в дошкільному навчальному закладі.

Домогтися успіху не означає,

що Ви повинні зробити що-небудь виняткове.

Це означає, що Ви повинні робити те ж,

що і всі, тільки виключно добре.

Колін Тернер

В даний час виявлення, підтримка, соціалізація обдарованих дітей стає пріоритетним завданням держави і суспільства в цілому. Найважливішими інструментами вирішення проблем, пов'язаних зі створенням умов для розвитку обдарованих дітей в нашій країні, є Національний проект «Освіта», проект «Наша нова школа», Концепція інтеграції ефективних механізмів пошуку і підтримки талановитих дітей і молоді в загальнонаціональну систему ».

У проекті ФГОС дошкільної освіти одним із завдань стоїть збереження та підтримка індивідуальності дитини, розвиток індивідуальних здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з людьми, світом і самим собою. Міська цільова програма «Виховання і розвиток молодого громадянина Рибінська» на 2013-2018 р.р. має підпрограму «Талановиті діти Рибінська», де ключовою ідеєю є створення умов для оптимізації процесу супроводу обдарованих дітей і забезпечення можливостей для нарощування та прояви їх обдарованості.

Отже, можна стверджувати, що сучасний стан системи освіти характеризується все більшою увагою до підтримки і розвитку внутрішнього потенціалу особистості дитини. Особливу увагу в цій системі відведено підтримки і супроводу обдарованих дітей на будь-якому віковому етапі розвитку дитини.

Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність. Сучасна система освіти, зокрема дитячі сади, відчувають особливу потребу в програмах, які враховували б індивідуальні запити і інтереси обдарованих дітей.

У нашому муніципальному дошкільному навчальному закладі дитячому садку № 22 м. Рибінськ з 2014 року були створені умови для забезпечення діяльності по роботі з обдарованими дітьми. У дитячому садку створений Центр «Веселка талантів» для дітей міста з ознаками обдарованості. Організовано діяльність з управління процесом психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми. Ведеться цілеспрямована, планомірна і систематична робота всього педагогічного колективу щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дошкільників. Робота організована за 6 напрямами (розвиток творчих, музичних, фізичних, інтелектуальних, математичних, лідерських здібностей дітей). Також ведеться робота з надання психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу (20-25 дітей на рік). Заняття проводяться з дітьми старшого дошкільного віку, відповідно програма розрахована на 2 роки.

В рамках даної діяльності мною була розроблена програма по здійсненню психолого - педагогічного супроводу дітей з проявами обдарованості, яка будується, перш за все, на підвищення психологічної компетентності батьків і вихователів, що дозволяє формувати психологічно грамотне ставлення до дитини і його обдарованості, а також гармонізувати дитячо батьківські відносини в інтересах повноцінного розвитку дитини.

Неправильне виховання обдарованих дітей в ДНЗ та вдома може спричинити за собою ряд проблем. Тому робота з такими дітьми повинна бути відповідною і правильною. Вони пов'язані, в першу чергу, з більш швидким темпом розвитку і, відповідно, навчання обдарованих дітей. Це проблеми соціалізації та адекватного включення в колектив однолітків, проблеми складання програм навчання та вироблення критеріїв оцінки досягнень дитини.

Роботу з обдарованими дітьми я розглядаю як можливість переходу на інший, більш якісний рівень освіти, як пошук, як практичну діяльність, як досвід, за допомогою якого дитина здійснює в самому собі перетворення, необхідні для саморозвитку, самовдосконалення, внутрішнього зростання, досягнення істини.

Основний напрямок моєї роботи полягає в наданні своєчасної психолого-педагогічної підтримки дітям і сім'ям вихованців щодо подолання труднощів у соціальному і психічному здоров'ї дитини за допомогою корекційно-розвиваючої та педагогічної роботи з профілактики та корекції в їх психічному та особистісному розвитку.

Організована мною діяльність з обдарованими дітьми (як педагога психолога) вбудовується в загальний процес роботи ДНЗ, на всіх її етапах. Дана програма передбачає організацію роботи в рамках трьох етапів: перший етап - діагностико - орієнтовний; другий етап - корекційно - розвивальний; третій етап - контрольно - підтримує.

Вся робота по психологічному супроводу учасників освітнього процесу будується наступним чином:

На початковому етапі роботи проводиться:

- вивчення рівня інтелектуального розвитку дітей (вивчається характер самооцінки у дитини, спосіб реагування на важкі ситуації спілкування, ступінь тривожності, його соціальний статус в сім'ї і групі однолітків, основні особистісні характеристики і проблеми);

- вивчення сім'ї (відношення батьків до дитини і його ознаками обдарованості, особистісні характеристики, особливості дитячо-батьківських відносин, стиль виховання, загальний психологічний клімат в родині і багато іншого).

Далі розробляється індивідуальна програма психологічної допомоги дитині і його сім'ї.

На наступному етапі проводяться заняття по психологічному освіті і підвищення психологічної компетентності, як батьків, так і педагогів.

З дітьми проводиться робота з розвитку та корекції соціальної та емоційного інтелекту, а також організовуються психологічні зустрічі, на яких вони знайомляться з правилами спілкування, способами виходу з важких ситуацій.

На останньому етапі, як підведення підсумків, проводиться аналіз психологічного супроводу та закріплення отриманого дітьми і батьками досвіду.

У роботі з обдарованими дітьми використовую різноманітні форми.

З дітьми - ігри -обстеження (дослідження, опитування, проективне малювання, спостереження, індивідуальні та групові заняття, ігри та вправи, перегляд і обговорення, читання і обговорення; ситуативні бесіди (створення ситуацій, вільні діалоги з дітьми в іграх, заняття з елементами пісочної терапії, олімпіади, проектна діяльність.

Взаємодія з педагогами та батьками здійснюється через організацію та проведення клубів, практикумів, «школи для батьків», майстер-класів, тренінгів, віталень, бесід, презентацій, усних журналів, анкетування і т. Д.

Процес діяльності організований як в індивідуальній, так груповій формі.

Психолого-педагогічний супровід дітей з проявами обдарованості, планування методичної роботи з педагогами та освіта батьків проводиться за індивідуальним маршрутом в залежності від аналізу конкретної ситуації (розроблено навчально-тематичний і перспективний план роботи).

Комплексний супровід дітей з проявами обдарованості здійснюється вихователями та фахівцями освітньої установи, які ведуть щоденник обдарованої дитини і здійснюють взаємодію з сім'ями вихованців.

Також на базі ДОУ організований консультаційний пункт, де батьки (законні представники) в приватному порядку можуть отримати кваліфіковану допомогу педагога психолога та інших фахівців ДОУ. Консультаційна допомога надається батькам (законним представникам, чиї діти відвідують і інші дитячі сади.

Таким чином, організована нами в ДОУ робота з психолого-педагогічного супроводу дітей з проявами обдарованості, сприяє:

- створення сприятливих умов для розвитку дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними здібностями і схильностями;

- розвитку здібностей та творчого потенціалу кожної дитини, що забезпечує своєчасне виявлення, розвиток обдарованих дітей та реалізацію їх потенційних можливостей;

- розвитку когнітивно - особистісних здібностей обдарованої дитини, що підвищує його здатності адаптуватися до власної обдарованості, адекватно прийняти її і максимально використовувати для власного розвитку;

- формування вольових якостей, саморегуляції у дітей з проявом обдарованості, що грає важливу роль в розвитку дитини;

- організації умов для охорони та зміцнення психічного здоров'я дітей, в тому числі їх емоційного благополуччя через усунення негативних особистісних проблем дитини і підтримку сприятливого емоційного клімату в мікрогруп дітей;

- забезпечення психолого-педагогічної підтримки дітям, сім'ям вихованців і педагогів, що сприяє підвищенню компетентності батьків (законних представників) та педагогів в питаннях розвитку і освіти дітей.

У підтвердженні вищесказаного хочеться відзначити, що всі обдаровані діти нашого дошкільного закладу дуже активно беруть участь в муніципальних і обласних конкурсах і олімпіадах. Успішно виступають (беруть участь) і займають призові місця. Дітям вручені сертифікати, грамоти та дипломи за участь олімпіадах різного рівня.

Відкритий міжрегіональний турнір здібностей «Росток-SuperУм» для дітей старшого дошкільного віку -1, 3 місце (2014 р); муніципальна інтелектуальна олімпіада дошкільнят «Умка» - 3 місце (2015 р); муніципальна інтелектуальна олімпіада дошкільнят «Танграмм» - участь (2015 р); муніципальна науково - практична конференція «Крок у майбутнє: Совенок» - дипломанти (2015 р); участь в муніципальній олімпіаді «Чудова палітра» - 2 місце (2015 р); фестиваль «Феєрверк талантів» і «Театральне повінь» - участь (2015 р); майстер-класи в рамках муніципальної Майстерні інноваційного досвіду (2014-2016 г, міська щорічна Спартакіада ДОУ (2010-2016 г); IX обласна конференція «Відкриття юних» -2 місце.(2016 р); участь до концерті на день міста (2016 р).

Вся організована діяльність з обдарованими дітьми та продукти цієї діяльності наше муніципальне дошкільний заклад представляє на Ярмарку інноваційних продуктів на муніципальному, обласному та міжнародному рівні, в тому числі в рамках даного напрямку представлена і продукти моєї діяльності. За активну участь дитячий сад нагороджений грамотами та дипломами. Це диплом за участь в Ярмарку інноваційних продуктів 2007 рік; диплом за Малий приз громадського журі на Ярмарку інноваційних продуктів ", 2015 рік; грамота за кращий інноваційний продукт в м.Києві, 2015 рік; грамота переможця Міжнародного Ярмарку соціально-педагогічних інновацій в м Братську, 2016 рік.

Автор: педагог - психолог МДОУ дитячий садок № 22- Румянцева К. БСкачати 12,15 Kb.


З досвіду роботи. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в дошкільному навчальному закладі

Скачати 12,15 Kb.