• Врахування особливо ПСІХІЧНОГО, ФІЗІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ Педагогічного СЕРЕДОВИЩА У Системі «ДИТИНА-ГРУПА РОВЕСНІКІВ»
 • 1. особистісно-орієнтований ПІДХІД. ПРОГРАМА «Я У СВІТІ»
 • 2. ПІДХОДІ ДО ОСВІТИ В раннього ДІТІНСТВІ
 • 3. ТРИ ОСНОВНІ приципах ПРОГРАМИ «Я У СВІТІ»
 • 4. Створення АКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • Куточок мистецької ДІЯЛЬНОСТІ
 • Куточок Приготування їжі
 • Куточок театральних ігор
 • Куточок навчання грамоти
 • Куточок математики / маніпулятівніх
 • Заняття на свіжому повітрі
 • Куточок ігор з піском и водою
 • 5. Практичність ЧАСТИНА
 • Список використаної літератури ТА ДЖЕРЕЛ

 • Скачати 45,49 Kb.

  Врахування особливо псіхічного, фізічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку дитини у дошкільному віці під час организации педагогічного середовища у системе "Дитина-група однолітків"
  Дата конвертації14.11.2019
  Розмір45,49 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 45,49 Kb.

  Міністерство освіти и науки України

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Кафедра педагогіки

  Врахування особливо ПСІХІЧНОГО, ФІЗІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ Педагогічного СЕРЕДОВИЩА У Системі «ДИТИНА-ГРУПА РОВЕСНІКІВ»

  проект

  студентки групи ІСТ-31 з

  Пасічник К.А.

  Львів - 2010


  ПЛАН

  Вступ

  1. Особистісно-орієнтований підхід. Програма «Я у світі»

  2. Підході до освіти в раннього дітінстві

  3. Три основні принципи програми «Я у світі»

  4. Створення активного навчального середовища

  5. Практична частина в ДНЗ № 135

  Висновки

  Список використаної літератури та джерел


  ВСТУП

  Тема даного проекту є Надзвичайно актуальною в наш час, оскількі трірічні діти, что зараз відвідують Дошкільні навчальні заклади, Вже в 2025 году будут двадцятілітнімі доросли людьми. Їх світ буде Суттєво відрізнятісь від того, в якому живемо ми, смороду будут змушені Швидко прійматі решение, шукати інформацію. ЦІ діти зустрічатімуть Зміни в соціальному та політічному плане, оточенні, в науке та технологіях.

  Мета проекту: дослідіті Які Особливості псіхічного, фізічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку дитини у дошкільному віці и во время организации педагогічного середовища у системе «дитина-група ровесніків».

  Предмет: візначіті, что впліває на розвиток дитини, яка відвідує дошкільний навчальний заклад и розвівається в оточенні своих ровесніків.

  Об'єкт: діти дошкільного віку в середовіщі своих ровесніків у дошкільному навчальному закладі.

  Робота складається з теоретичної та практичної части. Теоретична частина поділена за такими розділамі:

  1. Вступ

  2. Особистісно-орієнтований підхід. Програма «Я у світі»

  3. Підході до освіти в раннього дітінстві

  4. Три основні принципи програми «Я у світі»

  5. Створення активного навчального середовища

  6. Практична частина в ДНЗ № 135

  7. Висновки

  8.Спісок використаної літератури та джерел

  А практична частина - це результат СПІВПРАЦІ з дошкільнім учбовим закладом № 135 «Святого Миколая». Я відвідала цею дошкільний заклад: спілкувалась з завідуючою, педагогами та дітьми садочка.Під годину перегляду роботи, Ви матімете змогу ознайомітісь з метою, цілямі та способами втілення особистісно-орієнтованого підходу в даного дошкільному закладі. Такоже подивитись результати Анкетування педагогів на тему особистісно-орієнтованої програми та результати спілкування з дітьми.


  1. особистісно-орієнтований ПІДХІД. ПРОГРАМА «Я У СВІТІ»

  Дитинство - найважлівішій период у жітті людини. Виховання в Дусі загальнолюдського ідеалів и національніх традіцій почінається з раннього дитинства - важлівого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, Свідомо спрійматі Навколишній світ, самого себе и спілкуватися з іншімі людьми.

  Чим более дізнається дитина в Перші роки життя, тім допітлівішою, розумнішою вона буде. Від других вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тім, что Забезпечує Загальний розвиток, Який є основою формирование особистості.

  Дотепер суть педагогічної роботи з дошкільнікамі пролягав в озброєнні їх знаннями, вміннямі та навички, что знадобляться Їм у Майбутнього. У межах же особистісно-орієнтованого підходу Зміст навчання осміслюється інакше: гуманістічна педагогіка Розглядає дитину в сукупності всех ее проявів, у тому чіслі й вікових, статево, особливостях індівідуальної історії життя ТОЩО. У зв'язку з ЦІМ и вінікла необходимость создания новой Програми, яка забезпечувала б самє такий підхід до виховання й навчання дошкільнят.

  Базову програмою «Я у світі», за Якою Працюють більшість дошкільніх закладів м. Львова, предусмотрена врахування в навчально-виховному процесі індівідуальніх особливо розвитку кожної дитини, яка відвідує дошкільний заклад. За цією програмою основною турботою педагога має стати не ті, скільки знань та вмінь набув Вихованець, а ті, Наскільки були враховані та задіяні Індивідуальні Особливості дитини.

  Індівідуальність - особистість у життя без неповторності, своєрідності, унікальності, тож вінікає необходимость орієнтуватіся на шкірні дитину, враховуваті ее темперамент, характер, здібності ТОЩО. Отже, реалізуваті індивідуальний підхід означає ставити до кожної дитини як до своєрідної, неповторної особистості, усвідомлюючі: шкірний дитина НЕ краща и не гірша за іншу. Діти просто Різні.

  У Програмі закладами компетентнісній підхід.

  Компетентність - це обізнаність, уміння, вправність у Певного колі вопросам, тобто йдет про обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні Ставлення дошкільніка до себе, людей, довкілля, промов ТОЩО. Програма сортаменту й відкріває дитині світ в єдності чотірьох сфер - природи, культури, людей, власного Я. Показники жіттєвої компетентності є самперед Активність дитини в ігровій, предметно-практічній ДІЯЛЬНОСТІ, спілкуванні, сформованості у неї базових якости особистості. Жіттєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітніх сітуаціях, є в них активним суб'єктом, проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно Діє відповідно до обставинних.

  Бути компетентним, означає буті жіттєздатнім, вміті адекватно поводітіся в різніх жіттєвіх сітуаціях, віступаті активним суб'єктом життєдіяльності та вміті проявляті своє Я у різніх сферах життя. Це значний складніше й багатогранніше, чем окремо формуваті систему знань.

  Отже, головна мета дошкільної освіти на сучасности етапі - розвиток дитини як особистості, что предполагает Турбота про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя ТОЩО.

  Турбота про Фізичне здоров'я дитини всегда булу й лишається одним Із головного завдання педагогічної роботи. Сьогодні Переважно більшість дошкільнят потерпає через дефіціт руху, недостатню загартованість, низька витривалість. Тож у Програмі головну Рамус пріділено Збереження та розвитку здорового способу життя дошкільніків, Створення умов, Які запобігають Дії шкідливих чінніків. Оскількі Фізичне здоров'я нерозрівно пов'язане з псіхічнім, фізичним и соціальнім розвитку, его Збереження та Зміцнення можливе лишь за умови поєднання медичний ЗАСОБІВ, оптімальної системи педагогічних вплівів, коордінації Дій медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби. Так, позитивним зрушенням є об'єднання зусіль батьків та педагогів относительно организации таких форм роботи, як батьківський всеобуч, школа молодої родини, свідоме батьківство ТОЩО.

  Такоже програмою предусмотрена формирование шкільної зрілості:

  а) розумової зрілості, Показники якої є діференційоване сприймання, довільна увага, елементарні форми аналітичного мислення; знання про природу, культуру, людей, самого себе; здатність вісловлюваті елементарні суджень, обґрунтовувати свои думки;

  б) соціальної зрілості, пов'язаної з умінням спілкуватися з доросли та одноліткамі, ініціюваті контакти, налагоджуваті спільну взаємодію, домовлятися, узгоджуваті свои Дії з партнерами, допомагаті іншім людям, мобілізовуватіся на Доланом труднощів, віявляті відповідальність, віробляті самооцінні суджень, поважаті собі та других;

  в) емоційної зрілості, яка віявляється в певній емоційній стабільності дитини, ее здатності адекватно реагуваті на ситуации та події, орієнтуватіся в налаштувати та станах людей, что вокруг, брати їх до уваги, контролюваті та регулюваті свою емоційну поведение, утрімуватіся від імпульсівніх проявів.

  Відсутність жорсткої регламентації життєдіяльності дошкільніків, прітаманної традіційній системе организации педпроцесу, дает можлівість кожному педагогові творчо підходіті до реализации завдання Програми, створюваті атмосферу доброзічлівості, СПІВПРАЦІ, толерантності, творчості й вільного Вибори дітьми відів ДІЯЛЬНОСТІ, проявів ними пізнавальної, рухової, пошукової, мовленнєвої та іншої актівності в природному середовіщі.

  Особливо важлівімі завдання є перебудова Ставлення педагогів до дітей, організація спілкування з Вихованця на принципах партнерства, поваги до них, віри в Досягнення дітей.


  2. ПІДХОДІ ДО ОСВІТИ В раннього ДІТІНСТВІ

  До недавнього часу в освіті існував лишь біхевіоральній підхід: Він Полягає в тому, что Поняття НЕ ма ють віхідної точки в самій дитині, смороду повінні буті прівнесені дитині та поглінуті нею. Біхевіоральній підхід ставити в центрі вчителя й основується на явному вікладанні для «Заповнення» дитини інформацією. Ця інформація зазвічай ретельно аналізується, розбівається на ОКРЕМІ завдання й подається послідовно дитині. Учитель розглядається як «влівач» информации; це его робота - вкластись Цю масу знань у дитину. Передбачається, что дитина освоїться з завдання Шляхом практичних знань и Тренування, дере чем перейдемо до следующего етапу. Чи правильна відповідь годиною підкріплюється винагорода. Біхевіоральній підхід требует, щоб учитель ретельно ознайомівся з інформацією, Якою володіє дитина, и перед переходом до нового ступенів має відбутіся переоцінка знань, способом ряду послідовніх анкет и перевірок.

  На протівагу до цієї програми існує особистісно-орієнтована програма, зокрема розвиткові підхід, на якому, останнім часом, більшість дошкільніх закладів світу роблять акцент.

  Розвиткові перспектива створює основу для розуміння й поваги до росту дитини. Вона містіть в Собі Ідеї, что малі діти:

  · Є активності учнями, что Постійно засвоюють нову інформацію про Навколишній світ через ігри.

  · Проходять через передбачувані етапи розвитку.

  · Залежався від других у своєму емоційному та пізнавальному розвитку через взаємодії.

  · Є унікальнімі індівідуальностямі, что ростуть и розвіваються з різною швідкістю.


  3. ТРИ ОСНОВНІ приципах ПРОГРАМИ «Я У СВІТІ»

  Програма Включає в себе три основні принципи раннього дитинства: конструктивізм, Практичні заняття, что стімулюють розвиток, и прогресивна освіта.

  конструктивізм

  Конструктівісті вважають, что навчання відбувається тоді, коли діти почінають розуміті сенс світу вокруг них. Навчання становится принципом взаємодії, Який охоплює дитину, дорослих, других дітей та оточення. Діти складають чи будують своє власне розуміння світу. Смороду почінають розуміті, что відбувається вокруг них, сінтезуючі новий досвід з тім, что смороду зрозумілі Ранее.

  Наведень нижчих приклад ілюструє конструктівістське навчання. Мала дитина, в якої в сім'ї є собака, їде з батьками за місто. Смороду проїздять Повз корову в полі. Хлопчик показує на неї и каже: «собака». Батьки відповідають Йому, что це не собака, а корова и что корова відрізняється від собаки. Нова інформація буде перероблена відповідно до того, что Йому Вже Було відомо и утворяться Нові ментальні зв'язки. Хоча діти повінні Самі будуваті власне розуміння, знання та навчання, роль дорослої людини, як підсілюючої та посередніцької особини є дуже важлівою. Колектив учителів повинен Забезпечити необхідні засоби й матеріали, надаті підтрімку, скеруваті та віклікаті Інтерес до максімальної реализации здатності дитини до навчання.

  Практичні заняття, что стімулюють розвиток

  Навчальний план, сприятливі для розвитку, основується на знанні розвитку дитини, на розумінні, что всі діти розвіваються через ЗАГАЛЬНІ етапи розвитку и одночасно, что Кожна дитина є унікальною та індівідуальною особою. Вчителі повінні знаті типові РІСД росту и розвитку дитини для того, щоб Забезпечити їй реальний набір Навчальних матеріалів и відів ДІЯЛЬНОСТІ. Смороду повінні такоже спостерігаті й пріслухатіся до відмінностей у вміннях та особливо інтересах дітей одного віку. Навчальний план, что відповідає інтересам розвитку, містіть в Собі Такі види ДІЯЛЬНОСТІ, Які основані на цікавості дітей, їх пізнавальному Рівні ДІЯЛЬНОСТІ, їх соціальній та емоціональній зрілості. Такі види ДІЯЛЬНОСТІ звертають до природної поведінкі дітей, удовольствие от конкретних осмислення зайняти и бажання віпробуваті свои Власні Ідеї.

  Програма, спрямована на підтрімку розвитку, призначила для того, щоб помочь дітям дати ВІДПОВІДІ на свои Власні запитання.Коли діти ставлять запитання, їх Інтерес, мотивація та увага є автоматичності. Роль вчителя Полягає в знаходженні Шляхів до Отримання ВІДПОВІДІ, что задовольнілі б дитину, без надмірного Спрощення запитання й переповнення дитини зайве інформацією.

  прогресивна освіта

  Джон Дьюї, Визнання батьком прогресивної освіти, підкреслював, что освіта винна розглядатісь як процес життя, а не подготовки до майбутнього життя. Дьюї доводив, что освіта як підготовка до доросли життя «заперечує Внутрішній ентузіазм и природність, Які діти приносять з собою до школи, и відволікає Рамус від тих учнів, Які віявляють Інтерес и здібності до більш абстрактного розуміння того, что смороду могут захотіті делать в Майбутнього ».

  Освіта, орієнтована на дитину, Робить и ті, й інше: вона візнає, что ЦІ точки зору НЕ повінні буті взаємно віключаючімі. Прогресивна освіта практікує формирование розвиткові и конструктівістськіх Принципів. Вона предполагает создание навчального середовища, Пожалуйста стімулювало б Вироблення вмінь та інтересів кожної окремої дитини, водночас ВИЗНАЮЧИ важлівість навчання ровесника з ровесником або малої групи дітей разом.


  4. Створення АКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  Вихователі, что слідують Програмі «Я у світі», закладають фундамент для того, щоб діти стали повноціннімі, активно, успешно діючімі доросли людьми, Які будут піклуватісь про других и зможуть Изменить свой світ. Вихователі такоже звертають Рамус на сьогочасні спожи дитинства. Смороду реалізовують ЦІ завдання, широко застосовуючі ігри та індівідуалізацію. Індивідуалізація досягається ретельнім врахування нінішньої стадії розвитку кожної дитини й планування ряду відповідніх відів ДІЯЛЬНОСТІ з тім, щоб Кожна дитина досягла успіху у своих заняття. Можлівість індівідуалізації предполагает знання про розвиток дитини, куди входять її здоров'я, фізичний та емоційний розвиток и здатність до Пізнання. Це є процес Прийняття РІШЕНЬ, коли вчитель спостерігає за дитиною, оцінює, в Який момент дитина может досягті визначальності стадій розвитку, и вжіває ЗАХОДІВ, щоб віклікаті відповідну реакцію для цієї стадії розвитку дитини.

  Індивідуалізація означає, что навчальний план класу задовольняє споживи кожної дитини в ДІЯЛЬНОСТІ та відпочинку. Вона означає, что обладнання, матеріали та планування вашого класу стімулюють розвиток кожної дитини, и что обрані види ДІЯЛЬНОСТІ відповідають стадіям розвитку. Це кож означає, что способ, у Який ви подаєте ЦІ види ДІЯЛЬНОСТІ, дает змогу Кожній дитині досягті успіху, но при цьом докласті зусіль ... Індивідуалізація є важлівою метою, Задля якої треба працювати, тому что чим более Ві індівідуалізуєте, тім краще йдут справи у Вашому класі. Проблеми поведінкі зменшаться, а ОБСЯГИ навчання та розвитку зроста.

  Чому нам потрібна Індивідуалізація? Індивідуалізація Узгоджує стадії розвитку, Сильні Сторони та спожи кожної дитини з Навчально діяльністю. Коли це відбувається, діти набуваються знань и впевненості в Собі. Смороду Готові до Нових звершене.

  Навчальна група Із дитиною в центрі підтрімує індівідуалізоване навчання. Обладнання, матеріали та планування навчальної кімнати стімулює розвиток кожної дитини, а обрані види ДІЯЛЬНОСТІ відповідають інтересам кожної дитини. Діти здійснюють індівідуалізацію для себе, обираючи центр за улюблений видом ДІЯЛЬНОСТІ або, например, беручи мозаїку з п'ятьма елементами вместо двадцяти. Індивідуалізація такоже требует, щоб вихователь пропонував Такі види ДІЯЛЬНОСТІ, Які дадуть Кожній дитині Відчуття успіху и вімагатімуть докладання питань комерційної торгівлі зусіль. Можна оптимізувати ОБСЯГИ індівідуалізації в групі. Плануючі гнучкі та цікаві види ДІЯЛЬНОСТІ та уважний спостерігаючі за дітьми під час їхніх зайняти, учитель может змінюваті й прістосовуваті відповіднім чином матеріали й види зайняти в разі необхідності. Більшість групових зайняти проводяться в малих групах для забезпечення максимального ступенів індівідуалізації. Щоденний навчальний план повинен буті прістосованій до потреб дитини в актівній ДІЯЛЬНОСТІ та у відпочинку. Індивідуалізація є важлівою частина навчального плану, орієнтованого на дитину, оскількі чим более степень індівідуалізації, тім ефектівніше працюватіме вчитель.

  Куточки ДІЯЛЬНОСТІ дають дітям змогу індівідуалізуваті заняття для самих себе, віходячі Із своих вмінь та інтересів. Например, в куточку мистецької ДІЯЛЬНОСТІ одна дитина рве папір, тоді як Інша корістується ножиць, для того, щоб вірізаті складаний фігуру. У куточку маніпулятівніх ігор одна дитина обирає мозаїку з чотірьох елементів, а Інша - коробку з двадцяти п'ятьма елементами гри «Склади Малюнок». Учитель спостерігає за дітьми й нотує їх рівень розвитку. З часом ВІН дает дітям складніші матеріали або, если це нужно, безпосередно допомогу в формуванні необхідніх вмінь.

  Коли заняття в дошкільному закладі індівідуалізовані, діти могут рости й розвіватісь за власним темпом. Навчальна кімната за програмою «Я у світі» є дінамічнім и змінюванім оточенням, что заповнений матеріалами та заняття, призначення для удовольствие індівідуальніх інтересів и стадій розвитку дітей.

  Вихователі облаштовують и планируют кімнату та види ДІЯЛЬНОСТІ таким чином, щоб це відповідало рівневі розвитку кожної дитини. Щоденний план Включає в себе різноманітні заняття для дітей: у малих групах Спільного навчання, в работе над індівідуальнімі завдання, під керівніцтвом вчителя чи самостійно. Є годину для того, щоб учні Самі обирали види ДІЯЛЬНОСТІ; це допомагає Їм навчітісь, як делать вибір и як розвіваті Власні Захоплення та вміння. Процес Вибори, навчання тому, як вірішуваті проблеми, спілкування з іншімі оточуючімі людьми та робота по досягнені індівідуальніх цілей ставлять на перший план у групах програми «Я у світі».

  Діти ма ють можлівість делать вибір з Усього облаштування групи. Кожна група має декілька куточків ДІЯЛЬНОСТІ, в якіх є много різноманітніх матеріалів для использование та ігор. Куточки ДІЯЛЬНОСТІ могут буті следующего планом:

  · Куточок мистецької ДІЯЛЬНОСТІ

  · Грі з кубиками

  · Приготування їжі

  · Театральна ігор

  · Математики / маніпулятівніх ігор

  · Музичний куточок

  · Ігор на свіжому повітрі

  · Грі з піском та водою

  · Природознавство

  Куточок мистецької ДІЯЛЬНОСТІ заохочує дітей до розвитку й использование їх власної творчості та Отримання удовольствие от Користування новим матеріалом и тактильних зайняти. До матеріалів у цьом куточку могут належати фарби, папір, ножиці, фломастери, різнокольорова крейда, тканини и шматочкі різніх матеріалів для Склеювання и ліплення. Много природних матеріалів можна Додати до куточки мистецтв, в тому чіслі дерево, листя й пісок. Цей куточок стімулює розвиток творчості, вербального и невербального спілкування, самосвідомості, слабкої та Сильної моторики й інтелектуальніх вмінь.

  У домашньому куточку розшірюється мислення, підвіщується вміння розв'язувати соціальні проблеми. Вікорістовується творчість и розвівається концентрація. І вчителі, й учні могут много чего Додати до цього куточку, например, автомобілі легкові та вантажні, звірів, людей, літаки, Клаптики тканини.

  Куточок Приготування їжі є особливим центром для Вивчення дітьми питань комерційної торгівлі сторон природознавства, куштування Нових страв, вживання тієї їжі, якові смороду пріготують, та розуміння таких математичних зрозуміти як вимірювання. Спільне Приготування їжі дает можлівість для СОЦІАЛЬНОГО спілкування дітей, вчитись їх ділітіся один з одним и працювати з напарником. Через Приготування їжі можна піднесті дітям много основних зрозуміти. Вихователі обговорюють колір, Кількість, форму, смак и природу речей. Приготування їжі є для дітей реально, взяти и из жизни заняття.

  Куточок театральних ігор предлагает різноманітній одяг та інші реквізити, что заохочують дітей розігруваті, что смороду Бача у своєму жітті, допомагає зрозуміті свой и спробуваті в ньом Різні роли. Предмети в цьом куточку підбірають вихователі. В течение одного тижня смороду могут Додати сюди предмети для миття, іншім разом Щось для гри в космонавтів або циркових артістів; ще колись це может буті набір предметів по догляд за тварин. Вибір предметів Залежить від тих інтересів, Які проявляються діти.

  Куточок навчання грамоти має книжки і матеріали для Вироблення навичок слухання й листи. Цей куточок має буті тихим, де діти могут проглядаті книжки, читати один одному або вихователь чи хтось з бажаючих батьків читатиму Їм. Література винна використовуват в течение Всього навчального дня. Дітям Пропонується створюваті свои Власні книжки та вігадуваті, розігруваті и слухати оповідання.

  Куточок математики / маніпулятівніх ігор містіть матеріали, Які діти могут могут брати окремо и складаті їх, например, ігри «склади Малюнок» и малі кубики. У цьом куточку є такоже ігри, Які допомагають дітям вчитись співставляті й з'єднуваті, рахувати и розкладаті по категоріях; створюваті свои Власні ігри и розвіваті навички мовлення. Заняття в цьом центрі допомагають дітям розвіваті свои інтелектуальні здібності, Слабкий моторику и Координацію очей та рук. Тут такоже розвіваються Суспільні навички через спільну роботу, Обговорення та розв'язання проблем.

  Музика может використовуват в течение Всього дня для об'єднання зайняти. Співи, Рухи, танці, музичні інструменти або тихе слухання музики вносячи прекрасне у денну програму. Музика підсілює почуття, вчиться ритму, лічбі та мовно структурам, зміцнює Слабкий и сильно моторику и дает простір для творчості.

  Заняття на свіжому повітрі є критичною частина денного розклад. Все, что может буті Вивчення викладеня Всередині класу, может делать и Надворі. Діти могут вчитись соціальнім навички, пізнаваті природу и розвіваті свои знання з математики. Смороду кож вчаться користуватись своєю Слабкий и сильною моторики во время ігор на свіжому повітрі. Творчість отрімує свой розвиток назовні во время театральних ігор та групових занять. На свіжому повітрі могут відбуватісь Такі заняття як Приготування и споживання їжі, догляд за садовими рослинами, малювання, постановка театральних сценок, ігри Із сніжкамі та глиною, стрибки через калюжі. Екскурсії до таких центрів району, як Магазини або пожежна частина, є прямими Навчальна заняття для дітей. Заняття на свіжому повітрі створюють много можливий для того, щоб діти Вивчай оточуючій світ, и допомагають їх зрозуміті, як смороду ма ють Войти в цею світ. Заняття назовні розглядаються як продовження класної кімнати, и їх нужно плануваті так само ретельно, як и заняття Всередині класу.

  Куточок ігор з піском и водою, як у пріміщенні біля столу для таких ігор, так и Надворі, в пісочніці або басейні, грає велику роль у навчанні дітей. ЦІ куточки Надаються дітям масу можливий для реализации своих уявлень. Користуючися цімі матеріалами, діти творять, думають и спілкуються между собою. Смороду Використовують свою сильну и Слабкий моторику. У цьом куточку Використовують лопатки, сита, лійкі, черпаки. Свій розвиток отримуються математичні Поняття, наукові Ідеї та творчість.

  Куточок природознавства может використовуват для прямого відображення цікавості дітей до явіщ природи и знайденіх фізичних об'єктів. Учитель может влаштовуваті місце в класній кімнаті для Демонстрації та использование ціх цікавіх «цінностей». Цей куточок ДІЯЛЬНОСТІ часто может змінюватісь у відповідь на зміну інтересів, зміну пори року чи для тематичних занять. Через матеріали цього центру можна ознайоміті дітей з такими фізічнімі властівостямі тіл, як магнетизм, вологість и закон гравітації.

  Навчання відбувається через Природничі науки, коли діти досліджують Навколишній світ Надворі, дерева, рослини, тварин. Роль вчителя Полягає в підсіленні наукового процесса.

  Матеріали з різніх куточків могут передаватіся від одного центру до Іншого. Например, діти могут перенести іграшковіх тварин зі столу для іграшок до центру гри з кубиками, коли смороду будують зоопарк и потребують тварин, щоб помістіті їх у вольєрі. Вчителі заміняють матеріали в куточку ДІЯЛЬНОСТІ течение Всього року, щоб булу Певна доповнююча змінююча обстановка.

  Вчителі відповідають за создание відповідного оточення, заохочення до спілкування, удовольствие допітлівості та спостереження за дітьми таким чином, щоб можна Було адаптуваті види ДІЯЛЬНОСТІ до дитячих потреб, что змінюються.Індивідуальні та групові у малих групах навчальні заняття планируют течение Всього тижня для того, щоб зосередітісь на спеціальніх Навчальних завдання, визначених вчителями и батьками. Коли сім'ї приходять до класу, что Належить до програми «Я у світі», смороду відчувають Енергію та навчання, что віражається в розмовах дітей, спілкуванні, вправо, віборі та віробленні вмінь, необхідніх для їх формирование як продуктивних и творчих Членів Суспільства.

  Індивідуальна відповідність

  У кожної дитини є своя унікальна схема й графік розвитку, а такоже Індивідуальні риси характеру, стиль навчання та сімейна спадковість и попередня підготовка. І навчальний план, и спілкування з доросли повінні буті підпорядковані індівідуальнім рісам характеру дитини. А також повінні віклікаті у дитини Інтерес и розуміння.

  Щоб Забезпечити індівідуальну відповідність зайняти, вихователі повінні уважний спостерігаті за шкірних дитиною, ее можливий, потребами, інтересами, темпераментом и манерою навчання. Це кож потребує ґрунтовного знання потенційніх відів ДІЯЛЬНОСТІ в кожному з куточків групи.

  Діти, Які отримуються завдання, что відповідають їх рівневі розвитку, почуватімуть собі впевнена, зможуть и ОХОЧЕ візьмуться за дослідження Нових Ідей и відів ДІЯЛЬНОСТІ. Діти, для якіх вимоги будут поставлені вищє або нижчих їх уровня развития, могут втратіті Інтерес и занудьгуваті, занепокоїтісь або впасти в розпачем.

  Індивідуалізація через ігри

  Ігри є серцевина хорошої програми виховання дітей у раннього віці. Дослідження роли ігор показують, что смороду складають важліву часть життя малих дітей. Ігри и розвиток ідуть разом, тому оточення для малих дітей має Забезпечувати шірокі возможности для вільніх ігор. Ігри проводять найрізноманітнішімі способами: самотня гра з предметами; неструктурована, асоціатівна гра з однією іншою дитиною, СКЛАДНІ Драматичні ігри з реквізітом та іншімі дітьми; и більш структуровані групові ігри, коли діти стають старшими.

  Експерт вважають: «дітям нужно грата, щоб розвіваті свои пізнавальні та моторні навички, вівчаті Навколишній світ и своє місце в ньом. Діти розвівають соціальні навички через взаємодію Із своими ровесниками. Смороду вівчають правила, ті, як смороду встановлюються и як смороду пов'язані з суджень та справедлівістю. Смороду навчаються тому, як співробітнічаті и як ділітіся. Смороду розвівають самосвідомість, успешно вірішуючі свои внутрішні проблеми, взаємодіючі з іншімі дітьми и вправляючісь з особістом, фізічнімі, інтелектуальнімі та соціальнімі завдання. »

  Розвиток ігор підтрімується с помощью облаштування Всередині групи и на свіжому повітрі, встановлений для куточків ДІЯЛЬНОСТІ. У ціх куточки Розширення навчальний план, з Використання реальних зайняти, торкається інтересів кожної дитини, ее розуміння, подготовки та оточення, и відповідає здібностям кожної дитини. Таким чином, КОЖЕН куточок становится лабораторією для ініціативи, творчості та уяви дітей.

  Куточки ДІЯЛЬНОСТІ визначаються облаштування й планування класної кімнати, однак види ДІЯЛЬНОСТІ НЕ обмежуються окремий куточками. Например, ляльки можна делать в куточку мистецької ДІЯЛЬНОСТІ, но використовуват в куточку ігор з кубиками, де діти побудував мистецький театр, або в куточку театральних ігор, де діти вірішілі вікорістаті стіл вместо сцени. Можлівість гнучкого использование матеріалів Забезпечує визначення змісту програми у відповідності з інтересами дітей.

  Розпорядок дня дает дітям годину и можлівість обирати, Які центри їх цікавлять. Спочатку діти, Які НЕ малі возможности Бачити Одразу таку Кількість обладнання, могут Швидко переходіті від одного куточки до Іншого. Однако з часом смороду зосереджуватімуться на тих Завдання, Які Їм цікаві в обраних ними куточки. Ігри повінні буті самокерованімі; тому діти повінні мати можлівість переходіті від одного куточки до Іншого за своим власним темпом.

  Матеріали, что є в куточку, стімулюють и поклікають дітей до использование всех їхніх розумово зусіль. Шляхом експеріментування, ДОСЛІДЖЕНЬ та відкріттів, діти віпробовують свои Ідеї та накопічують інформацію своими індівідуальнімі способами. Саме таким чином діти розвівають навички віднайдення й розв'язання проблем, критичного мислення, Вибори та розвитку зрозуміти.

  Піком ДІЯЛЬНОСТІ в куточку є момент, коли діти почінають спонтанно взаємодіяті зі своими ровесниками. Коли смороду спілкуються один з одним та з доросли, смороду розвівають свои соціальні навички. Во время гри діти такоже розвівають свою Слабкий и сильно моторику та Координацію своих очей и рук.

  Вихователь грає роль підсілювача. ВІН готов розшіріті та розвинутості гру, знаючи, коли поставити питання, Пожалуйста требует розгорнутої ВІДПОВІДІ, что стімулюватіме мислення. Він Знає, коли подати відповідну інформацію, коли виправити неправильне уявлення, коли дати Нові матеріали, и, если це можливо, коли організуваті Нові вправо, як, например, Короткі екскурсії, что додатково стімулюватімуть Інтерес та навчання дітей.

  Щоденний розклад, винен буті спрямованостей на БЕЗПЕКУ й прогнозованість. Матеріали повінні ВІДПОВІДАТИ зажадає розвитку и допітлівості. Вихователі повінні спостерігаті, як діти взаємодіють з ровесниками и з матеріалами, щоб візначіті їх Сильні Сторони и їхні спожи. Правила допомагають дітям засвоїті, что турбота про кожного є невід'ємною частина дитячого закладу.

  Таке активне Навчальне середовище дает можлівість дітям набути соціальні вміння, что будут Їм потрібні як майбутнім громадянам нового Суспільства, бо самє спілкуючісь и вірішуючі проблеми, конфлікти, роблячі проекти в малих групах, діти здобувають ЦІ Важливі вміння.

  Діти навчаються один в одного, куточки ДІЯЛЬНОСТІ та робота в малих групах дають Їм можлівість для природної СПІВПРАЦІ, це дает Їм можлівість вірішуваті проблеми, прійматі решение, практікуватісь в самовіраженні, вівчаті Відмінності, ставаті самостійнішімі та Вчитися у своих ровесніків.

  Французький педагог Жан Піаже наголошував на необхідності праці та спілкуванні дітей в малих групах. Такоже у життя без Книзі «Вчимося дітей піклуванню» Рут Чарні писала: «У сьогоднішньому мире особливо необходимо, щоб ми Вийшла за Межі своєї особистості та уроків самоконтролю. Нам необходимо найти зв'язки з іншімі и почуватіся членами багатьох груп - своих Близько, спільноті та свого світу. Нам необходимо навчіті дітей віддаваті та отрімуваті Піклування ».

  Чарні пише, что педагоги створюють спільноті на основе Очікування того, что діти, спілкуючісь в групі ровесніків, будут:

  · Знати імена - діти вівчають та вжівають імена один одного и дізнаються про Захоплення та почуття других.

  · Дотримуватись черговості - діти вчаться тому як дотримуватись черговості. Коли смороду стають дорослішімі, Дотримання черговості часто відбувається без Додатковий аргументування або відмов від Дій.

  · Ділітіся - діти вчаться ділитись власним часом Із вчителем, місцем у пісочніці, їжею, олівцямі и т. Д.

  · Давати місце в своєму колі - діти вчаться прійматі тих, хто прийшов пізніше, и сідіті разом Із тимі дітьми, Які НЕ є їх найближче друзями.

  · Діяті спільно - діти вчаться як конструктивно прієднуватісь до малих груп.

  · Запрошуваті других прієднуватісь - діти вчаться як запрошуваті других прієднуватісь до їх ДІЯЛЬНОСТІ.

  · Бути дружнімі - діти вчаться тому, як спрійматі Рамус сторонніх людей и віражаті Інтерес до других.

  · Співробітнічаті - діти співпрацюють у різніх роботах, спільному вірішенні проблем та Іграх в команді чи груп.

  · Вірішуваті конфлікти - діти вчаться тому, что обговорюючі проблеми и ділячісь почуття та точками зору, можна вірішіті Конфлікт.

  У групі винна панувати повага один до одного - і серед учителів, і серед дітей. Повага є суттєвою складових здорового колективу класу. Вихователі моделюють тип розуміння, поваги та піклування, что має буті Вироблення у дітей. Якість поваги, якові віявляють діти, є ключовими фактором у розвитку їх самоповагі. Самоповага створює надійну основу для задовільніх СТОСУНКІВ з іншімі дітьми.

  Коли педагогічний колектив віявляє повагу до кожної дитини, діти вчаться тому, як спрійматі усіх дітей, - дитину, яка Повільно бігає, дитину, яка є прекрасним художником, и даже дитину з Відмінною чи важка поведінкою. Коли діти Бача и відчувають, что їх шкірного з них спріймають и поважають, смороду почуваються зручність и свободу в розвитку своих Власний інтересів и звичок.

  Як Показати повагу до дітей в групі:

  · Завжди назіваті дітей на імена

  · Звертатись до дитини особисто так часто, як можете

  · Опускатісь до уровня очей дитини, коли говорите з нею, прісідаючі або сидячому на низьких стільці

  · Слухати, что дитина говорити вам, и реагуваті на ті, что вона говорити

  · Если ви обіцяєте дитині сделать Щось пізніше, намагались це сделать

  · Вісловлюваті Справжня повагу до роботи дитини

  · Даті дитині можлівість Поділитись своєю роботів та інтересами з іншімі

  · Використовуват Ідеї та пропозиції дітей и відзначаті їх внесок.

  Педагогічний колектив повинен Визнати, что діти, як и дорослі, дуже чутліві до ступенів щирості, Який віявляється у спілкуванні других з ними. Похвала роботи дитини винна індівідуалізована й щира, а спілкування - природним и невімушенім.

  Дітям подобається гумор и веселощі, и смороду з задоволений реагують на них, если смороду відповідають їх віку. Спільні веселощі могут підсіліті теплоту й дружність между учителем и дитиною та Сприяти співробітніцтву в групі.


  5. Практичність ЧАСТИНА

  дитина розвиток дошкільний навчання

  Для того, щоб ознайомітісь Із способами розвитку дитини в середовіщі групи ровесніків, я завітала у дошкільний навчальний заклад № 135 «Святого Миколая» и поспілкувалась з завідуючою, педагогами и дітьми садочку.

  Інтерв'ю з завідуючою ДНЗ №135 Олесі Пасічник розпочалось в дуже пріємній та спокійній обстановці ее кабінету. Пані Олеся Зіновіївна, ВІКОМ 41 рік, педагогічний стаж ставити 20 років. А посаду завідуючої садочка вона займає в течение 10 років.

  К: п. Олеся, скажіть, будь ласка, за Якою програмою працює садочок?

  Про: педагоги слідують особистісно-орієнтованій методіці, Християнсько засадам та принципам програми «Я у світі», «Обличчям до дитини».

  К: Які цілі ставити перед собою дошкільний заклад?

  Про: ми Прагнемо создать спільноту дітей, ПРАЦІВНИКІВ та батьків через атмосферу любові, тепла, добра, прощення. Розвинутості в Кожній особистості таланти, дані Богом через создания творчого середовища. Сприяти вмінню Вибори свобідної Волі кожної дитини та розумінню відповідальності за всій вибір. Создать садок, як соціальну установу через взаємодію різніх ОРГАНІЗАЦІЙ та громад для Поширення християнського цінностей.

  К: Яким самє чином формуються християнські цінності у дітей садочку?

  Про: ми намагаємось виховувати дітей на християнське засідках через творення спільноті, питань комерційної торгівлі правил, традіцій. Через катіхізацію, Спільні літургії, християнські семінари, через повагу дітей як до особистостей, Створення Богом.

  К: На якіх принципах здійснюється особистісно-орієнтована освіта?

  Про: принципами методики особистісно-орієнтованої освіти є: Індивідуалізація навчання (создания Навчальних планів, які відповідають розвіткові дитини); можлівість Вибори та відповідальність за него Шляхом создания активного навчального середовища (куточки ДІЯЛЬНОСТІ зацікавлень дітей); освіта розглядається як процес, а не як «підготовка до майбутнього життя»; навчання идет темами доступними та цікавімі дитині ( «Сонечко», «Динозаври», «Замки»); навчання базується на особістом досвіді дитини; навчання уходит от конкретного до абстрактного; діти Найкраще навчаються активно спілкуючісь между собою; планування базується на спостереження за розвитку дітей; батьки є активними співтворцямі навчальної програми.

  К: Які умови створюються у садочку, щоб Забезпечити програмові завдання, для втілення Принципів особістійно-орієнтованої освіти?

  Про: Навчальна середовище Включає в себе все оточення дошкільного закладу: підлога, стіни, форма, розміри кімнат, майданчик для ігор на свіжому повітрі, меблі, матеріали, обладнання та іграшки - все це віплаває на роботу дошкільного закладу.Навчальні кімнати Які естетичного пріваблюють и є зручне, допомагають дітям и педагогам почуватіся добро. Нейтральні кольори, теплі и пріроднє освітлення створюють атмосферу затишку. Розташування меблів надає інформацію про использование простору, смороду є низька з доступними дітям матеріалами, приладдя, іграшкамі ТОЩО. Створюються належні умови, віходячі з того, что кімната Належить дітям, а ее облаштування відображає Захоплення и культуру дітей. Їх творчі роботи Привабливий розставлені та розвішані по всій кімнаті. Усі стіні кімнати Використовують: на них розміщені фотографии дітей, дні народження, віршики та пісні дітей на Рівні їх очей, дзеркала.

  К: як почуваються себе діти та батьки в такій атмосфері?

  Про: я дуже надіюсь, что всім дітям и батькам є комфортно в нашому садочку, Аджея ми Прагнемо, щоб КОЖЕН відчував себе особливо, потрібнім та не забуть. Ми співпрацюємо з батьками и це спріяє Утворення теплої та прівітної атмосфери между колективом садочку, батьками та дітьми.

  Спілкувалась Квітослава Пасічник

  Провівші Анкетування среди педагогів дошкільного навчального закладу № 135 «Святого Миколая», можу сделать Висновок, что всі вихователі слідують особистісно-орієнтованій Програмі. Середній стаж педагогічної роботи ставити 5 років.

  Вихователі віділяють Такі Особливості особистісно-орієнтованої програми: особістісній підхід до кожної дитини, як особистості, врахування ее інтересів, бажань, гнучкий підхід до роботи, можлівість спостереження, ставлення до дитини на рівніх, зважання на особливі здібності и спожи дитини.

  При работе за програмою «Я у світі», педагоги враховують следующие аспекти: вік дітей, їхній розвиток, опіраються на досвід дитини, Лінії розвитку та сфера, бажання, зацікавлення ТОЩО.

  У групах педагоги організовують Такі куточки діяльності: мистецький, театральний, маніпулятівній, куток Спок, домашній, читальний з книгами, ігровий, кубіків, будівельний, театральний, домашній.

  На питання, Які з куточків ДІЯЛЬНОСТІ найбільше подобаються дітям, педагоги найчастіше відзначалі мистецький, Спок, домашній куточок, театральний, маніпулятівній та ігровий.

  Вихователі ставлять перед собою Наступний мету: Сформувати Справжній дитячий колектив, спільноту, щоб діти спріймалі все нове з цікавістю, щоб відбувався ріст у розвитку, навчіті дітей знанням відповідно до кожної тими, виховати здорових, щасливих та самостійніх дітей, Які люблять Бога, людей та собі, навчіті їх співпрацюваті один з одним, зосередженості, Дотримання правил, вдосконаліті навики самообслуговування.

  Педагоги вважають, что досягають поставленої мети в Середньому на 90%.

  Педагоги Наступний чином організовують середовище «дитина-група ровесніків»: дають відповідні завдання у работе в малих групах (например, разом сделать книжечку про гарбуза, де Кожна дитина малює ілюстрацію до Іншої Сторінки; або збудуваті разом хатку); діти в куточку ДІЯЛЬНОСТІ (домашній куток) разом переодягаються в мешканців Львова, розділяючі между собою роли короля, музиканта, кухаря; організовуються Дискусії среди дітей, например, КОЖЕН з них є окремим фруктом, Який вона захіщає, при цьом діти могут буті розмальовані як ЦІ фрукти, або переодягнені в їх костюми.

  Звісно, ​​важлівім пунктом даного проекту Було поспілкуватісь з дітьми, оскількі тема безпосередно стосується їхнього розвитку та їхньої ДІЯЛЬНОСТІ. Спочатку я говорила з чотірьохрічнімі дітьми:

  1. - Що ви з діткамі любите делать в садочку?

  - Соломія, 4 роки: малювати, танцювати, гуляти, співати пісеньки.

  - Що ви робіте коли гуляєте?

  - Бавімось в пісочку, бавілісь в гру про гарбуза.

  - А як ви танцювать?

  - Ми літалі як літачкі.

  - А можеш Показати як літають літачкі?

  - Ми отак робілі крила, включали Літачок и казали «кх-кх», дивувалися в віконечка, отак літалі и крутили ручками.

  2. - Що ви робили сегодня в садочку?

  - Володя, 4 роки: ми бавілісь машинками.

  - А Якими машинками?

  - Ну, різнімі.

  - А яка тобі найбільше сподобалась?

  - Пожежна машинка.

  - А чому?

  - Бо вона така червона и велика.

  - Ти сам чи з кімось бавівся?

  - Я бавівся з Северинка. Ми переодягалісь в пожежніків, малі Такі шланги и гасили пожежа. І нам дзвони по телефону.

  3. - А ви, дівчатка, такоже бавілісь транспортом?

  - Марійка и Соломійка, 4 роки: ні

  - А що ви робили? Малювать, будували Щось?

  - Так, ми будували поїзд з конструктора.

  - Можете Показати?

  - Показують.

  - Соломійка, що ти зроби?

  - Я збудувала вагончики.

  - А ти, Марійка?

  - Я збудувала паровоз і ще Зроби цею червоний дах над вагончиком.

  - Ти допомагать Соломійці?

  - Так, ми разом це робілі. А потім ми посадили туди ляльки и Поїхали на вокзал.

  - На вокзал? А де є вокзал?

  - А ось тут хлопці нам збудувалі.

  4. Підійшла дівчинка Мартуся, 4 роки. - Мартуся, ти кож Будували поїзд?

  - Ні, я робіла квитки, а потім їх продавала.

  - За гроші?

  - Так, ми Зроби ще Такі гроші (показує).

  - А хто в тебе купляв квиточки?

  - Інші дітки.

  - А для чого Їм квиточки?

  - Бо смороду сідалі на поїзд «крісла», а Матвій перевіряв їх и робів Дірочка.

  Такоже я говорила з діткамі трірічного віку:

  - А хто це у вас тут стоїть?

  - Анничка, Вікторія, Остап и Марко, 3 роки: гарбуз.

  - А звідки ВІН тут?

  - ВІН прийшов в Гості до нас.

  - Я бачу ВІН має очка, ротик ... ВІН вам Щось розповідав?

  - Так, про своих родічів: морквочку, Динько, бурячки, огірочки.

  - О, я бачу смороду кож біля него.

  - Так, ми з ними танцювать «Ходити гарбуз по городу».

  - А заспіваєте мені?

  - Разом співають: КОЖЕН бере Інший овочей и відповідає гарбузові на запитання пісеньки: «Чи ще живі, чи здорові всі родичі гарбузові».

  - А тут у вас така гарна хатка. Це ви робили?

  - Так, пані Наталя вірізала Віконечко, а ми розмальовувалі фарбами.

  - Всі разом розмальовувалі?

  - Так, Анничка: я червоною Фарби. Остап, 2, 5 роки: а я вірізав двері. Підійшла Тоня, 3 роки: а я малювать синьою Фарби.

  Ще я спілкувалась з дітьми п'ятірічного віку:

  - Я бачу у вас много фуктів. Що ви сегодня робілі?

  - Олег, Юстинка, Діанка, 5 років: в нас тема «Фрукти»: ми з Закритого акціонерного очима пробували шматочки різніх фруктів и вгадувалі їх на смак.

  - А ще я бачу у вас якісь шапочки на Голові и личка розмальовані ...

  - Ми були фруктами: Олег: я БУВ бананом, Юстинка: я булу Яблучко, Діанка: а я - мандаринки.

  - І що ви робили?

  - Ми розповідалі про свой фрукт: який ВІН і чому его нужно Їсти людям.

  Роблячі Висновок Із розмов з дітьми, чи можемо спостерігаті, что смороду ма ють много цікавіх зайняти в групах, де Кожна дитина відіграє важліву роль в спільній ДІЯЛЬНОСТІ и відчуває важлівість свого завдання.


  ВИСНОВКИ

  Отже, в даній работе ми розглянулі Особливості псіхічного, фізічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку дитини у дошкільному віці и во время организации педагогічного середовища у системе «дитина-група ровесніків».

  Ми визначили, что впліває на розвиток дитини, яка відвідує дошкільний навчальний заклад и розвівається в оточенні своих ровесніків.

  Об'єктом дослідження були діти дошкільного віку в середовіщі своих ровесніків у дошкільному навчальному закладі.

  Найцікавішою частина проекту Було спілкування з завідуючою, педагогами та дітьми садочка. Я в течение двух днів перебувала в садочку та спостерігала за діяльністю педагогічного колективу и дітьми. Всі заняття дітям Надзвичайно личить, смороду віконувалі різноманітні завдання, допомагать один одному та були активними. Можу впевнена Сказати, что дошкільний навчальний заклад № 135 слідує особистісно-орієнтованій Програмі розвитку дітей, середовище, в якому відбувається цею процес, є відповіднім та спріяє Краще виховання, а педагоги є професіоналами, Які Знають свою дело и роблять ее на всі 100%.


  Список використаної літератури ТА ДЖЕРЕЛ

  1. Кейт Брук Уолш, Кірстен А. Хансен, Роксейн К. Кауфмен. Особистісно-орієнтоване навчання дітей 3-5 років. - Нью-Йорк, 2007

  2. Щербакова К. Й., Григоренко Г. І. У сім'ї зростанні дитина. - Київ: Освіта, 1995

  3. Стефан Сойфер. Практичні поради вихователь дошкільнят дитячих закладів  Скачати 45,49 Kb.


  Врахування особливо псіхічного, фізічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку дитини у дошкільному віці під час организации педагогічного середовища у системе "Дитина-група однолітків"

  Скачати 45,49 Kb.