• Вправа "Який я"

 • Скачати 209,25 Kb.

  Вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї
  Дата конвертації30.03.2017
  Розмір209,25 Kb.
  Типдиплом

  Скачати 209,25 Kb.

  ЗМІСТ

  Вступ

  1. Теоретичні основи проблеми впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  1.1 Сутність і особливості виховання дитини в сім'ї

  1.2 Роль подружніх взаємин у сімейному вихованні

  1.3 Науково-практичні підходи до дослідження проблеми впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  2. Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекція подружніх взаємин у сімейному вихованні

  2.1 Соціально-педагогічна діагностика подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання

  2.2 Програма соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сім'ї

  2.3 Дослідно-експериментальна робота по формуванню і корекція подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  висновок

  бібліографічний список

  Додаток А. Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, які проявляються в побуті

  Додаток Б. Тест - опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін,

  Т.Л. Романова, Г. П. Бутенко)

  Додаток В. Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса)

  Додаток Г. Опитувальник АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер

  Додаток Д. Зведена таблиця даних про сім'ї

  Додаток Е. Симптомокомплекси кінетичного малюнка сім'ї (ВРХ)

  Додаток Ж. Результати ВРХ

  Додаток К. Результати методики сімейного взаємини дітей і дорослих в побуті

  Додаток Л. Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекції подружніх взаємин та їх вплив на сімейне виховання

  Додаток М. Статистична та математична обробка даних за критерієм Т - Вілкоксона

  АНОТАЦІЯ

  Робота 131 (за кількістю сторінок з додатком), 4 таблиці, 71 джерело, 10 додатків.

  Сім'я, сімейне виховання, тактика сімейного виховання, сімейні відносини, сімейна атмосфера, тип виховного процесу, подружні відносини, функції сім'ї, тип подружніх взаємин, стадії подружніх взаємин, подружні ролі.

  Сім'я поставлена ​​сьогодні у важкі економічні умови, що розхитують і моральні підвалини. Все більше зустрічається безпритульних дітей, кинутих батьками, бездомних бродяг. Звідси в останні роки посилилася увага до вивчення сім'ї як виховного інституту.

  Подружні відносини є одним з головних факторів, що впливають на психологічний мікроклімат в сім'ї. Отже, вони обумовлюють стиль виховання, а також характер системи відносин "батько-дитина".

  У даній роботі ми спробували визначити теоретичні основи впливу подружніх взаємин в сім'ї, розробити і реалізувати програму соціально-педагогічної допомоги в їх формуванні та корекції.

  ВСТУП

  Сім'я поставлена ​​сьогодні у важкі економічні умови, що розхитують і моральні підвалини. Статистика свідчить: проблеми сім'ї та соціальне сирітство - на першому місці. Все більше зустрічається безпритульних дітей, кинутих батьками, бездомних, волоцюг. Частка побутових травм, отриманих дітьми через неуважність, безтурботність батьків, досягла 70% від загального числа зареєстрованих травм та отруєнь дітей молодше 14 років. Зростає кількість дитячих самогубств. Звідси, в останні роки посилилася увага до вивчення сім'ї як виховного інституту. Однак можливості вчених у дослідженнях обмежені в зв'язку з тим, що сім'я є досить замкнуту осередок суспільства, неохоче присвячують сторонніх в усі таємниці життєдіяльності, взаємовідносин, цінностей, які вона сповідує. У той же час слід врахувати унікальність і неповторність кожної родини.

  Подружні відносини є одним з головних факторів, що впливають на психологічний мікроклімат в сім'ї. Отже, вони обумовлюють стиль виховання а так же характер системи відносин "батьки - дитина".

  Останнім часом зростає роль вивчення проблем подружніх взаємин в сім'ї не тільки в практичному сенсі, а й для наукових досліджень медичного, психологічного і педагогічного напрямків.

  Мета роботи - визначити теоретичні основи впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї та розробити форми і методи соціально-педагогічної допомоги в їх формуванні та корекції.

  Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

  1) Визначити роль подружніх взаємин у сімейному вихованні;

  2) Дослідити наукові і практичні підходи до вивчення проблеми впливу подружніх взаємин на сімейне виховання;

  3) Емпіричним шляхом виявити вплив подружніх взаємин на сімейне виховання.

  4) Розробити і реалізувати програму соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сім'ї.

  Об'єктом нашого дослідження є виховання дитини в сім'ї.

  Предметом - вплив подружніх взаємин у сім'ї на сімейне виховання.

  В рамках роботи була висунута наступна гіпотеза:

  Якщо надавати соціально-педагогічну допомогу батькам у формуванні та корекції подружніх взаємин, то це матиме позитивний вплив на сімейне виховання, а саме зміниться ставлення до виховання дитини в сім'ї, покращитися сімейна атмосфера, знизиться рівень тривожності, дитина буде відчувати себе комфортно в сім'ї.

  Теоретичною основою дослідження є наступні положення: стадії подружніх взаємин В. Зацепіна, причини сімейних конфліктів В. Сисенко, подружні ролі Т.С. Яценко та подружні ролі К. Киркпатріка, теоретичні основи сім'ї і шлюбу С.І. Голоду, психологія сімейних відносин С. В. Ковальова, теорії виховання дітей Й. Лангместера і З. Матейчик, вплив сімейного виховання на виникнення дитячих неврозів А.І. Захарова, аналіз сімейних відносин Є.Г. Ейдеміллер, особливості сімейного виховання Г.Т. Хоментаускауса.

  Методи і методики дослідження:

  - Аналіз теоретичних підходів до проблеми подружніх взаємин;

  - Діагностичні методи: (Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) / 69, с.843 /; Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса) / 69, с. 852 /; Опитувальник АСВ Е. Г. Ейдеміллер; Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ), який надає інформацію про суб'єктивно сприймають ситуації досліджуваного дитини / 38, с.333 /; спостереження, анкетування);

  - Узагальнення соціально-педагогічного досвіду;

  - Методи обробки даних та графічне представлення результатів;

  - Експеримент.

  Експериментальна база дослідження - МОУ "Новогеоргіївського ЗОШ" Шимановського району, Амурської області. Вибірку склало 15 сімей учнів 7-го і 8-го класів.

  Структура дипломної роботи включає в себе вступ, 2 розділи, висновок, бібліографічний список, додаток.

  1 Теоретичні основи ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ подружніх ВЗАЄМОВІДНОСИН НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ'Ї


  1.1 Сутність і особливості виховання дитини в сім'ї

  Найважливіша соціальна функція сім'ї - виховання підростаючого покоління. Сімейне виховання - це діяльність з передачі новим поколінням суспільно-історичного досвіду; планомірне і цілеспрямоване вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування певних установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечують умови для його розвитку, підготовки до суспільного життя і праці.

  У кожній родині об'єктивно складається певна, далеко не завжди усвідомлена нею система виховання. Тут мається на увазі і розуміння цілей виховання, і формулювання його завдань, і більш-менш цілеспрямоване застосування методів і прийомів виховання, врахування того, що можна і чого не можна допустити у відношенні дитини. Вчені виділяють 4 тактики виховання в сім'ї і відповідають їм 4 типи сімейних взаємин, що є і передумовою і результатом їх виникнення: диктат, опіка, "невтручання" і співробітництво / 37, с.20 /.

  Диктат у родині виявляється в систематичному стримуванні одними членами сім'ї (здебільшого дорослими) ініціативи та почуття власної гідності інших його членів.

  Батьки, зрозуміло, можуть і повинні висувати вимоги до своєї дитини, виходячи з цілей виховання, норм моралі, конкретних ситуацій, в яких необхідно приймати педагогічно і морально виправдані рішення. Однак ті з них, які віддають перевагу всім видам впливу наказ та насильство, зіштовхуються з опором дитини, який відповідає на натиск, примус, погрози своїми діями: лицемірством, обманом, спалахами гніву, а іноді відвертою ненавистю. Але навіть якщо опір виявляється зломленим, разом з ним виявляються зламаними і багато цінних якостей особистості: самостійність, почуття власної гідності, ініціативність, віра в себе і в свої можливості. Безоглядна авторитарність батьків, ігнорування інтересів і думок дитини, систематичне позбавлення його права голосу при вирішенні питань, до нього відносяться, - все це гарантія серйозних невдач формування його особистості.

  Опіка в родині - це система відносин, при яких батьки, забезпечуючи своєю працею задоволення всіх потреб дитини, захищають його від будь-яких турбот, зусиль і труднощів, приймаючи їх на себе. Питання про активне формування особистості відходить на другий план. У центрі виховних впливів виявляється інша проблема - задоволення потреб дитини та огорожу його від труднощів. Батьки, по суті, блокують процес серйозної підготовки їх дітей до зіткнення з реальністю за порогом рідної хати. Саме ці діти виявляються найбільш непристосованими до життя в колективі / 32, с.195 /.

  Співпраця як тип взаємин у сім'ї передбачає опосередкованість міжособистісних стосунків у сім'ї загальними цілями і завданнями спільної діяльності, її організацією і високими моральними цінностями. Саме в цій ситуації долається егоїстичний індивідуалізм дитини. Сім'я, де провідним типом взаємин є співробітництво, знаходить особливу якість, стає групою високого рівня розвитку - колективом.

  М.І. Лісіна були вивчені розвиток самосвідомості дошкільників залежно від особливостей сімейного виховання. Діти з точним уявленням про себе виховуються в сім'ях, де батьки приділяють їм достатньо багато часу; позитивно оцінюють їх фізичні та розумові дані, але не вважають рівень їх розвитку вище, ніж у більшості однолітків; прогнозують гарну успішність у школі. Цих дітей часто заохочують, але не подарунками; карають, в основному, відмовою від спілкування. Діти із заниженим уявленням про себе ростуть в сім'ях, в яких з ними не займаються, але вимагають слухняності; низько оцінюють, часто дорікають, карають, іноді - при сторонніх; не очікують від них успіхів в школі і значних досягнень в подальшому житті / 21, с.326 /.

  Від умов виховання в сім'ї залежить адекватне і неадекватна поведінка дитини. Діти, у яких занижена самооцінка, незадоволені собою. Це відбувається в сім'ї, де батьки постійно засуджують дитини, або ставлять перед ним завищені завдання. Дитина відчуває, що він не відповідає вимогам батьків. Неадекватність також може проявлятися з завищеною самооцінкою. Це відбувається в сім'ї, де дитину часто хвалять, і за дрібниці і досягнення дарують подарунки (дитина звикає до матеріальної винагороди). Дитину карають дуже рідко, система вимоги дуже м'яка.

  Адекватне уявлення - тут потрібна гнучка система покарання і похвали.Виключається захоплення і похвала при ньому. Рідко даруються подарунки за вчинки. Не використовуються крайні жорсткі покарання. У сім'ях, де ростуть діти з високою, але не з завищеною самооцінкою, увага до особистості дитини (його інтересам, смакам, стосунків із друзями) поєднуються з достатньою вимогливістю. Тут не вдаються до принизливим покаранням і охоче хвалять, коли дитина того заслуговує. Діти зі зниженою самооцінкою (не обов'язково дуже низькою) користуються будинки більшою свободою, але ця свобода, по суті, - безконтрольність, слідство байдужості батьків до дітей і один до одного.

  Батьки задають і вихідний рівень домагань дитини - те, на що він претендує у навчальній діяльності та відносинах. Діти з високим рівнем домагань, завищеною самооцінкою і престижною мотивацією розраховують тільки на успіх. Їх уявлення про майбутнє так само оптимістичні. Діти з низьким рівнем домагань і низькою самооцінкою не претендують на багато ні в майбутньому, ні в сьогоденні. Вони не ставлять перед собою високих цілей і постійно сумніваються у своїх можливостях, швидко упокорюються з тим рівнем успішності, який складається на початку навчання / 67, с.8 /

  Другий варіант - демонстративність - особливість особистості, пов'язаної з підвищеною потребою в успіху й увазі до себе оточуючих. Джерелом демонстративності зазвичай стає недолік уваги дорослих до дітей, які відчувають себе в сім'ї закинутими, "недолюбленими". Але буває, що дитині виявляється достатня увага, а воно його не задовольняє в силу гіпертрофованої потреби в емоційних контактах. Завищені вимоги до дорослих пред'являються не бездоглядними, а навпаки, найбільш розпещеними дітьми. Така дитина буде домагатися уваги, навіть порушуючи правила поведінки. ( "Краще нехай лають, ніж недобачають"). Завдання дорослих - обходитися без нотацій і повчань, як можна менш емоційно робити зауваження, не звертати увагу на легкі провини і карати за великі (наприклад, відмовою від запланованого походу в цирк). Це значно важче для дорослого, ніж дбайливе ставлення до тривожного дитині / 16, с.95 /.

  Якщо для дитини з високою тривожністю основна проблема - постійне несхвалення дорослих, то для демонстративної дитини - недолік похвали.

  Третій варіант - "відхід від реальності". Спостерігається в тих випадках, коли в дітей демонстративність сполучається з тривожністю. Ці діти теж мають сильну потребу в увазі до себе, але реалізувати її не можуть завдяки своїй тривожності. Вони мало помітні, побоюються викликати несхвалення своєю поведінкою, прагнуть до виконання вимог дорослих. Незадоволена потреба в увазі приводить до наростання ще більшої пасивності, непомітності, що ускладнює і так недостатні контакти. При заохоченні дорослими активності дітей, прояві уваги до результатів їх навчальної діяльності та пошуках шляхів творчої самореалізації досягається відносно легка корекція їх розвитку.

  Крайні, найнесприятливіші для розвитку дитини випадки - жорсткий, тотальний контроль при авторитарному вихованні і майже повна відсутність контролю, коли дитина виявляється наданим самому собі, бездоглядним.

  Велике значення в становленні самооцінки має стиль сімейного виховання, прийняті в сім'ї цінності. Виділяють три стилі сімейного виховання: демократичний, авторитарний, потурання (ліберальний) / 8, с.83 /.

  Демократичні батьки цінують в поведінці дитини і самостійність, і дисциплінованість. Вони самі надають йому право бути самостійним у якихось сферах свого життя; не ущемляючи його прав, одночасно вимагають виконання обов'язків. Контроль, заснований на теплих почуттях і розумної турботі, зазвичай не дуже дратує; він часто прислухається до поясненням, чому не варто робити одного і варто зробити інше. Формування дорослості при таких відносинах проходить без особливих переживань і конфліктів.

  Авторитарні батьки вимагають від дитини беззаперечного підпорядкування і не вважають, що повинні йому пояснювати причини своїх вказівок і заборон. Вони жорстко контролюють всі сфери життя, причому можуть це робити і не цілком коректно. Діти в таких сім'ях зазвичай замикаються, і їх спілкування з батьками порушується. Частина дітей йде на конфлікт, але частіше діти авторитарних батьків пристосовуються до стилю сімейних відносин і стають невпевненими в собі, менш самостійними.

  Ситуація ускладнюється, якщо висока вимогливість і контроль сполучаються з емоційно холодним, що відкидає відношенню до дитини. Тут неминуча повна втрата контакту.

  Ще більш важкий випадок - байдужі і жорстокі батьки. Діти з таких сімей рідко ставляться до людей з довірою, зазнають труднощів у спілкуванні, часто самі жорстокі, хоча мають сильну потребу в любові.

  Поєднання байдужого батьківського відносини з відсутністю контролю - гіперопіка - теж несприятливий варіант сімейних відносин. Дітям дозволяється робити все, що їм заманеться, їх справами ніхто не цікавиться. Поведінка стає неконтрольованим. А діти, як би вони іноді не бунтували, потребують батьків як в опорі, вони повинні бачити зразок дорослого, відповідального поведінки, на який можна було б орієнтуватися.

  Гіперопіка - зайва турбота про дитину, надмірний контроль за всім його життям, заснований на тісному емоційному контакті, - призводить до пасивності, несамостійності, труднощів у спілкуванні з однолітками.

  Характер і ступінь впливу на дитину визначає безліч окремих факторів і перш за все особистість самого батька як суб'єкта взаємодії: 1) її стать (той же, що і у дитини або протилежний); 2) вік (юна, неповнолітня мати, літній батько, батько пізнього дитини); 3) темперамент і особливості характеру батьків (активний, нетерплячий, запальний, владний, поблажливий, недбалий, стриманий і ін.); 4) релігійність; 5) національно-культурна приналежність (європейська, англійська, німецька, японська, американська, і інші моделі виховання); 6) соціальний стан; 7) професійна приналежність; 8) рівень загальної та педагогічної культури / 12, с. 34 /.

  З огляду на взаємозалежність відносин в родині, їх описують через ті ролі, які виконує дитина. На думку А.С. Співаковський, роль дитини можна чітко виділити в дисгармонійною сім'ї, де ставляться один до одного шаблонно, стереотипно, роками зберігаючи застиглі, ригідні, вже не відповідають реальним відносинам. Роль - це набір шаблонів поведінки по відношенню до дитини в сім'ї, поєднання почуттів, очікувань, дій, оцінок, адресованих дитині дорослими.

  Найбільш типові чотири ролі: "козел відпущення", "улюбленець", "примиритель", "бебі".

  "Козел відпущення" - це об'єкт для прояву взаємного невдоволення подружжя - батьків. "Улюбленець" заповнює емоційний вакуум в подружніх стосунках, турбота і любов до нього надмірно перебільшені. Навпаки, при сильній близькості подружжя один до одного дитина раз і назавжди залишається в сім'ї тільки дитиною, "бебі" з дуже обмеженими правами. "Примиритель" змушений грати роль дорослого, регулювати і усувати подружні конфлікти, і таким чином займає найважливіше місце в структурі сім'ї.

  В.Н. Дружинін виділяє інші ролі: "дитина-тягар", "дитина-раб", "дитина - коханець" (самотня, як правило, мати наполягає на "відносинах для двох", ув'язнює дитини в кайданах своєї любові); "Дитина як зброя" в боротьбі з чоловіком; дитина - "заступник чоловіка" (від нього вимагають постійної уваги, турботи, щоб він був поруч і ділився особистим життям) / 14, с.102 /.

  Порушення сімейного середовища, сімейної атмосфери можна класифікувати з точки зору задоволення найважливіших, на думку З. Матейчек, людських потреб - в активному контакті з середовищем і в активному контролі зовнішньої дійсності. Оточення в крайніх випадках можливе зайве стійкими або гранично мінливим; при цьому параметри контролю варіюють від відособленості до залежності.

  1. Ультраустойчівая, емоційно байдужа середовище формує соціальну гипоактивность: пасивність, незацікавленість, аутизации, затримку мовного та психічного розвитку.

  2. Изменчивая емоційно байдужа середу провокує гіперактивність: занепокоєння, несосредоточенность, нерівномірність, запізнювання психічного розвитку.

  3. Ультраустойчівая середовище в поєднанні з емоційною залежністю тягне за собою виборчу гіперактивність, спрямовану на одну людину, часто у вигляді поведінкових провокацій.

  4. Изменчивая среда, емоційна залежність розвивають соціальну гіперактивність, поверховість контактів і почуттів дитини.

  Подібна модель соціального середовища використовується для інтерпретації порушень виховання в дитячих будинках і в сім'ях.

  А.С. Спиваковская виділяє також три спектра відносин, що становлять любов батьків до своєї дитини: симпатія - антипатія, повага - зневага, близькість - дальність. Поєднання цих аспектів відносин дозволяє описати деякі типи батьківської сім'ї / 60, с.215 /.

  Дієва любов (симпатія, повага, близькість). Формула батьківського сімейного виховання така: "Хочу, щоб моя дитина був щасливий, і буду допомагати йому в цьому". Відсторонена любов (симпатія, повага, але велика дистанція з дитиною). "Дивіться, який у мене прекрасний дитина, шкода, що у мене не так багато часу для спілкування з ним". Дієва жалість (симпатія, близькість, але відсутність поваги). "Моя дитина не такий як всі. Хоча моя дитина недостатньо розумний і фізично розвинений, але все одно це моя дитина і я його люблю". Любов по типу поблажливого відсторонення (симпатія, неповага, велика міжособистісна дистанція). "Не можна звинувачувати мою дитину в тому, що він недостатньо розумний і фізично розвинений". Заперечення (антипатія, неповага, велика міжособистісна дистанція). "Ця дитина викликає у мене неприємні почуття і небажання мати з ним справу". Презирство (антипатія, неповага, мала міжособистісна дистанція). "Я мучуся, безмежно страждаю від того, що моя дитина так не розвинений, нерозумний, упертий, боягузливий, неприємний іншим людям". Переслідування (антипатія, неповага, близькість). "Моя дитина негідник, і я доведу йому це!". Відмова (антипатія, більша міжособистісна дистанція). "Я не хочу мати справи з цим негідником".

  Оптимальна батьківська позиція повинна відповідати трьом основним вимогам: адекватності, гнучкості і прогностичності.

  Адекватність позиції дорослого грунтується на реальній точній оцінці особливостей своєї дитини, на вмінні бачити, зрозуміти і поважати його індивідуальність. Батько не повинен концентруватися тільки на тому, чого він хоче в принципі домогтися від своєї дитини; знання і врахування його можливостей і схильностей - найважливіша умова успішності розвитку / 10, с.65 /

  Гнучкість батьківської позиції розглядається як готовність і здатність зміни стилю спілкування, способів впливу на дитину в міру його дорослішання і в зв'язку з різними змінами умов життя родини. "Закостенівши", інфантілізірующая позиція веде до бар'єрам спілкування, спалахів непослуху, бунту і протесту у відповідь на будь-які вимоги.

  Прогностичність позиції виражається в її орієнтації на "зону найближчого розвитку" дитини і на завдання завтрашнього дня; це випереджальна ініціатива дорослого, спрямована на зміну загального підходу до дитини з урахуванням перспектив його розвитку.

  Найчастіше в психолого-педагогічних дослідженнях для визначення, аналізу батьківського відношення використовуються два критерії: ступінь емоційної близькості, теплоти батьків до дитини (любов, прийняття, тепло або емоційне відкидання, холодність) і ступінь контролю за його поведінкою (висока - з великою кількістю обмежень , заборон; низька - з мінімальними заборонними тенденціями).

  Більш точно охарактеризувати батьківське ставлення і відповідну поведінку дозволяє облік поєднання крайніх варіантів прояву цих факторів (критеріїв).Г. Крайг виділяє чотири типи виховання: авторитетний - теплі відносини, високий рівень контролю; авторитарний - холодні відносини, високий рівень контролю; ліберальний - теплі відносини, низький рівень контролю; індиферентний - холодні відносини, низький рівень контролю / 28, с.226 /.

  Визначити тип виховного процесу допомагають характерні особливості, виявлені Є.Г. Ейдеміллер: рівень протекції - міра зайнятості батьків вихованням, оцінка того, скільки сил, часу, уваги приділяють батьки дитини; повнота задоволення потреб (матеріально-побутових і духовних); ступінь пред'явлення вимог - кількість і якість обов'язків дитини; ступінь заборон - міра самостійності дитини, можливість самому вибирати спосіб поведінки; строгість санкцій - прихильність батьків до покарань як до прийому виховання; стійкість стилю виховання - вираженість коливань, різкості зміни прийомів виховання / 47, с.269 /.

  У сім'ї можуть бути представлені одночасно кілька стилів ставлення до дитини: батько, мати, бабусі і дідусі можуть конфліктувати один з одним, відстоюючи кожен свій стиль, і т.д. Крім стилів відносин, звернених безпосередньо до дитини, на його виховання надає безумовне вплив стиль взаємин дорослих членів сім'ї.

  Таким чином, сучасні батьки повинні володіти найважливішою здатністю до рефлексії на індивідуальні та вікові особливості дитини, готовністю до свідомого пошуку найбільш ефективного стилю його індивідуального виховання. Саме в наш час так багато можливостей навчатися і просунутися у виробленні власного неповторного стилю, культури сімейного виховання.

  1.2 Роль подружніх взаємин у сімейному вихованні

  Подружні стосунки - це форма і умова сім'ї, що дозволяють в тій чи іншій мірі реалізувати її основні функції - відтворення і виховання потомства, ведення господарства і задоволення різноманітних потреб її членов¹. Здійснення функцій сім'ї повністю залежить від взаємин її членів, а вони визначаються ступенем взаємної поваги, розуміння, підтримки, допомоги, співпереживання. Протиріччя спонукають до зміни, до пошуку більш задовольняють відносин. Отже, відносини - двигун процесу сім'ї. Однак нерідкі випадки, коли невирішені проблеми вкорінюються, тому що на них закривають очі, їх ігнорують, маскують і від себе і від інших. Виникає ілюзія, що якщо робити вигляд, що все добре, проблеми самі собою зникнуть. Приховуване тертя в сімейних відносинах з часом все більше їх "зношує" і завдає шкоди і самим подружжю, і їх дітям - проблеми потребують вирішення. Діти і батьки не живуть розділеними непроникною перегородкою. Поведінка батька і матері по відношенню один до одного є така ж реальність, як і відносини батьків до дитини / 45, с.18 /. Осмислюючи відбувається навколо нього, дитина вдивляється і вдумливо вслухається не тільки в те, що батьки йому демонструють, але і в те, що ті напевно хотіли б приховати від чуйної дитячої душі. Відносини між чоловіком і дружиною мають величезний вплив на розвиток особистості дитини. І справа тут не тільки в тому, що сваряться між собою батьки не створюють в сім'ї необхідної дитині теплою, привітною і безпечної атмосфери або що сваряться батьки не приділяють належної уваги вихованню дітей, що їх вимоги непостійні, необгрунтовані і випадкові, а й у своєрідності сприйняття дитиною людських взаємин.

  Сварки в родині роблять дитини плаксивою, неслухняним, агресивним. Якщо батьки постійно сваряться, б'ються та ще випивають, дитина росте в явно неблагополучному середовищі, і очікувати можна найгіршого результату. Якщо пильно вдивитися в цю сім'ю, то як правило, проблеми поведінки дитини є відповідний реакція на існуючі між подружжям розбіжності. Тертя між подружжям травмирующ впливають на дитину.

  Сам факт, що подружжя живе разом і їх відносини оцінюються оточуючими як хороші, зовсім не означає, що чоловік і дружина задоволені в шлюбі. Подружжя, практично розійшлися, продовжують жити разом з найрізноманітніших міркувань. Для них головне - зберегти зовнішню "порядність" для кар'єри, інших зупиняє страх перед невідомим майбутнім, третє - борг перед дітьми. В останньому випадку батьки з благих міркувань вважають, що будь-яка повна сім'я для дитини краще, ніж розлучення / 66, с.125 /.

  Справа в тому, що сварки, часті розбіжності між батьками, їх конфліктні відносини більш згубно діють на дитину, ніж сам розлучення і подальше життя з одним з батьків. На це особливо звернули увагу психологи, які показали, що найбільшої шкоди дітям приносить не сам розлучення, а сварки між подружжям, що передують розірванню шлюбу. Дитина чуйно сприймає міжособистісну дистанцію, що утворилася внаслідок їх сварок. Звичайно ж, часто справжня причина сварок батьків залишається дитині невідомою. Більш того, зустрічаючись з нез'ясовним, діти додумують причину - просту, буденну і зрозумілу і згодом навіть прагнуть її усунути. Центрированность дитячої думки часто залучає їх до емоційно складні колізії. Не знаходячи задовільного пояснення розбіжності між батьками, діти іноді сприймають як їх причини самих себе. Дитина, що визначає причину сварки як наслідок власної "плохости", відчуває сильне почуття провини, що ще посилює його і без того важкий емоційний стан і може стати причиною серйозних психічних травм.

  Батьки, які здатні утриматися від "відкритих боїв", можуть створити дитині ситуацію психологічного дискомфорту. Справа в тому, що навіть зовні непомітне напруга між подружжям дуже впливає на дітей опосередковано. При цьому невдоволення батьків одне одним і сім'єю перетворюються в негативні впливи, у відносини, прямо стосуються дитини.

  Таким чином, негативний емоційний стан, що виникає через невирішені особистісних проблем, часто продовжує своє існування в кожній "половинці" сім'ї. У таких випадках посилюється відповідне вплив на дітей. Якщо раніше незадоволеність, дратівливість частково "розряджалися" в подружніх стосунках, то тепер вони можуть бути цілком звернені на дитину.

  Г.Т. Хоментаускас в своїх наукових працях описує механізми - як відбувається "каналізація" напруги в подружніх стосунках в негативні впливи на дітей і як діти це сприймають:

  - "козел відпущення";

  - "відкидання дружина через дитини";

  - "дитина - член військового союзу";

  - "дитина - об'єднує батьків ланка"

  1. Механізм козла відпущення. Найбільш поширений спосіб "каналізації" зайвого психічного напруження, невдоволення подружжя один одним - механізм "козла відпущення". Можна виділити два варіанти його виконання.

  Перший з них розігрується в сім'ях, в яких один з подружжя явно займає авторитарну позицію "зверху". Він не терпить заперечень з боку інших членів сім'ї. Внутрішній, психологічний підтекст такого способу спілкування батьків полягає в наступному:

  1) Усі інші, тільки не він (вона), винні в незадовільному стані справ.

  2) Коли висловлюєш своє невдоволення по відношенню до іншого, легшає на душі.

  Він або вона безапеляційно обурюються з приводу поведінки чоловіка і таким чином, як би звільняються від психічної напруги. Форми вираження почуттів залежать від багатьох чинників, в тому числі і від культурного рівня людини. Зовсім не обов'язково це грубості і крик, це можуть бути постійні "тактовні" зауваження про спосіб ведення домашнього господарства, виховання дітей або про звичку говорити. У будь-якому випадку суть залишається та ж - психічне напруження, невдоволення виливаються на другого з подружжя, що на деякий час пригнічує виникла злість. Але лише на деякий час, до першого слушної нагоди. Підкрутися тут дитина під руку - і з'явилося роздратування поллється на нього / 40, с.52 /.

  Інший варіант згубної гри в "козла відпущення" розігрується в сім'ях, в яких обоє з подружжя не лізуть за словом в кишеню, обидва ніколи не поступляться і не дадуть себе в образу. Тут з гри виключається одна ланка - чоловік або дружина, а дитина прямо отримує "свою частку" від роздратованого батька. Таке спрощення гри відбувається не відразу, а в результаті накопичення батьками подружнього досвіду.

  Чоловік і дружина, які мають за спиною великий стаж спілкування один з одним, знають, що якщо почнеш відкрито накидатися на чоловіка або будеш докоряти йому, то у відповідь почуєш те ж саме, в результаті напруга в стосунках ще більше зросте, або розростеться справжній скандал з обопільними звинуваченнями, биттям посуду і так далі. Незалежно від форми, в якій протікає конфлікт, у всіх таких випадках обоє програють: чоловік і дружина з нього виходять ще більш роздратованими, незадоволеними один одним. І самий "зручний" об'єкт в таких випадках для вираження накопичився обурення - це дитина. По-перше, він не дасть здачі. По-друге, завжди можна знайти привід прищучити дитини: то він недостатньо охайний, то черевики поклав нема на то місце, то взагалі не так дивиться.

  Дитина ж, як і в першому випадку, постійно відчуває невдоволення з боку батьків. Поступово він починає осмислювати себе як поганого, ні на що здатний, як людини, гідного усіляких претензій. Одні діти беруть участь "сірої мишки" - намагаються якомога менше потрапляти на очі батькам. Такі діти залишають враження замкнутих в собі, загнаних дітей, які з великою недовірою і очікуванням покарання дивляться на оточуючих / 70, с.167 /.

  В інших випадках діти, опинившись в ситуації "козла відпущення", розвивають в собі здатність протистояти нападкам батьків. Вони ведуть себе по відношенню до батьків все більш агресивно, тим самим стаючи для них незручним "об'єктом" для "каналізації" напруги. Це озлоблені діти, які відповідають на кожен дотик укусом. Однак саме таким способом вони знаходять вихід з задовольняють їх ситуації, коли всі психологічні помиї ллються на їхні голови.

  2. Заперечення дружина через дитини.

  Невдоволення одного чоловіка іншим протягом спільного життя, як правило, набуває конкретних обрисів. Дратують підвищена або знижена активність іншого, манера мови, неохайність, особливості статури і т.п. У дев'яти випадках з десяти подібне роздратування непродуктивно, так як дуже скоро позначається, що змінити іншого неможливо. Зіткнувшись з непереборним, подружжя рано чи пізно відмовляються від спроб перекроїти іншого. Відмова від спроб змінити іншого, проте не завжди означає підвищення терпимості, толерантності до своєрідності іншого. Роздратування з приводу тієї чи іншої особливості поведінки залишається і часто переноситься на дитину.

  Дитина отримує у спадок або набуває шляхом наслідування багато від своїх батьків. Серед його різноманітних рис характеру виявляються і ті особливості батька або матері, які викликають роздратування у другого з подружжя. Батько або мати просто здригаються, коли в їхньої дитини виявляється небажана риса чоловіка: невже і цей такий же !? Часто на тій основі, що син такий же непосидючий, як і його батько, або дочка так само, як і мати, плаксива, починається справжня боротьба за "порятунок душі" дитини - мати або батько намагаються будь-що-будь викорінити в дитині нелюбимі риси / 56, с. 214 /.

  Діти, опинившись в ситуації, коли вони з якоїсь причини змушені міняти засвоєну у батька форму поведінки, відчувають себе вкрай розгублено. Вони дивуються, чому те, що дозволено батькові, не дозволяється йому, адже він як раз і прагне стати схожим на нього.

  Заперечення дружина через дитини - серйозний симптом порушених сімейних відносин, ознака втрати емоційної привабливості чоловіка або дружини. Подружжя багато в чому не задовольняють один одного, проте кожен з них не здатний взятися за вирішення міжособистісних проблем, що призвели до такої сімейній обстановці. Причина - боязнь загрузнути в безрезультатному "з'ясуванні відносин", після якого життя стає ще напруженішою. Тому вся енергія "перевиховання" іншого направляється на дітей, "носіїв" дратівливих особливостей чоловіка. У ситуації подібного непрямого відкидання дружина діти постійно перебувають в атмосфері напруги, що не може не відбитися на розвитку особистості / 66, с.138 /.

  3.Дитина член "військового союзу"

  Коли обоє не мають почуття спільності, спільних поглядів і планів на майбутнє, не бачать перспективи розвитку свого "я" в зв'язку з прогресом всієї родини, між подружжям виникає міжособистісне напруга. Чоловік і дружина поступово починають бачити один в одному не соратника, а перешкода в реалізації власного образу сім'ї. Протиставлення себе іншого члена подружжя існує як психологічний підтекст і проявляє себе в механізмах "козла відпущення", в запереченні дружина через дитини.

  Однак в цих випадках подружжя, як правило, мало усвідомлюють, що вони протистоять один одному, і суть їх відносин тому виявляється опосередковано, символічно. Як тільки таке подружжя починають чіткіше усвідомлювати свої відносини, у них виникає новий етап: відкрита боротьба, безкомпромісне твердження власної правоти, прагнення пересилити і перехитрити іншого. Це може проявлятися в відкритих звинуваченнях іншого, в ухилянні від життя сім'ї і замиканні у власному психологічному просторі або іншими хитромудрими способами.

  Таким чином, в сім'ї створюються два ворогуючі табори - чоловік і дружина. Дитина, перебуваючи між двома войовничими силами, стоїть перед дилемою - з ким бути? У боротьбі батьків за дитину більше зусиль для залучення його на свою сторону витрачає той чоловік, який відчуває себе слабкіше, більш беззахисною. Чоловік, "об'єднавшись" з дитиною, отримує великі психологічні вигоди від цього. По-перше, він набуває ілюзорне підтвердження власної правоти. По-друге, "приєднання" дитини до одного з подружжя - це сильний психологічний удар для іншого.

  Так дитина стає цінною зброєю для сімейних "битв", і його володар всіма способами намагається утримати сина чи дочку на своєму боці. Це і переконання, і підкуп і т.д. У сім'ях, в яких двоє і більше дітей, внаслідок зазначених причин створюються своєрідні альянси, в яких і чоловік, і дружина мають своїх послідовників / 20, с.13 /.

  Існування двох ворогуючих таборів в сім'ї змушує дитину прийняти чиюсь сторону: або "захисника або захисницю матері", або "борця за захист прав чоловіків". Ця ситуація не тільки зовні складна, але в першу чергу проблематична внутрішньо. Емоційна напруженість, відсутність у дитини почуття безпеки надмірно навантажують його - адже він, дитина, по-перше, постійно відчуває тривогу і сум'яття, страх, що він робить щось не так. По-друге, він часто починає відчувати постійний підсвідомий страх, що його чекає кара за погану поведінку. Всі ці обставини можуть призводити до серйозних невротичних розладів.

  Інша обставина, що має негативний вплив на розвиток особистості дитини, - це спотворене осмислення дитиною ролі чоловіка і жінки. Справа в тому, що мати і батько на початку життя людини уособлюють всі "жіноче" і все "чоловіче", інакше кажучи, представляють основні моделі підлог. Особливості відносин дітей до них, осмислення статевих ролей закріплюються і довгий час служать точками відліку при відносинах вже дорослої людини з особами протилежної статі. Ситуація, коли дитина втягується в боротьбу батьків, стає членом "військового союзу", згубно впливає на майбутні відносини між чоловіками і жінками. Тут можливі два варіанти: або дитина в міру дорослішання не буде в ладах з власної статевої роллю, або у нього не будуть складатися відносини з особами протилежної статі / 30, с.22 /.

  4. Дитина - об'єднуючий батьків ланка.

  Тертя між батьками, очевидні або менш помітні, викликають негативні емоційні переживання і інших членів сім'ї. Це відноситься і до тих випадку, коли сварка, конфлікт, обурення прямо не стосуються дітей, а виникають і існують між подружжям. У реальному житті сім'ї практично неможливо, щоб конфлікт або просто поганий настрій одного людини переживались лише їм одним. Відомо, що навіть новонароджений, якщо його мати відчуває тривогу, теж починає нервувати.

  Навіть дошкільник, не розуміючи повністю суті батьківських розбіжностей, надає їм своєрідний сенс. Однак часто він сприймає, що, коли мама і тато такі, йому погано, йому хочеться плакати, бігти кудись або зробити що-небудь зле. Дитина відчуває психологічний дискомфорт, але не бачить, у чому його причина, не знає коштів, як уникнути таких негативних переживань. У цьому сенсі діти сліпі і беззбройні. При цьому вони надзвичайно чутливі до зміни емоційної атмосфери в сім'ї і схильні її зміни пов'язувати або з відбуваються зовнішніми подіями, або з власною поведінкою / 50, с.112 /.

  Дитина, наприклад, відчуває, що якщо разом з обома батьками піти грати в теніс або в гості, поруч з ним ставати якось тепліше, що якщо їх обох розсмішити, зробивши якусь дурість, зникає щось невизначене, неприємне відчуття під серцем.

  Таким чином, навіть не розуміючи, що він робить, дитина "навпомацки" знаходить способи, що усувають його психологічний дискомфорт, тобто виявляє засоби, що зменшують тертя між батьками, допомагають всім разом відчути спільність, позбавитися від емоційного напруження. Не завжди ці засоби і способи, інтуїтивно або випадково знайдені дитиною, досягають тривалого ефекту. Часто за хвилинне позбавлення від напруги дитина платить велику ціну. Однак він цього не розуміє і не бачить, як не бачать і не розуміють цього його батьки.

  Способи, що застосовуються дитиною з метою об'єднання батьків:

  1. Об'єднання батьків за допомогою хвороби дитини.

  Деякі діти, захворівши, поряд з неприємними відчуття від хвороби несподівано для себе починають відчувати щось приємне, солодке, розгальмовуються. Справа в тому, що дитина раптом оточується увагою і турботою, напруга у взаєминах батьків кудись зникає - батько й мати як би об'єднуються у ліжечка дитини: що зробити йому приємно. Що піднести смачненького дитині. Де дістати необхідні ліки. Ці та інші турботи змушують батьків забути про власні сварки, негаразди, всі починають крутитися навколо дитини і його біди.

  Дитина відчуває великі зміни в психологічному кліматі сім'ї - батько й мати так багато займаються ним, клопочуть, а головне - він з ними разом. Він не відчуває незрозумілого йому психологічної напруги від того, що батьки сваряться, незадоволені один одним і це приємне відчуття спільності він прагне пережити знову / 66, з 147 /.

  2.Об'едіненіе батьків за допомогою виконання їх нереалізованих бажань.

  Подружжя, не задоволені шлюбом, майже завжди відчувають безглуздість, сірість людського життя. При такому настрої час від часу думки батьків повертаються до юнацьких мрій, коли життя їм здавалася повною яскравих фарб і приємних несподіванок, коли в майбутньому кожен з них бачив себе щасливим, процвітаючим. Втрата віри в свої сили, нездатність піднятися над буденністю визначають загальне пригнічений емоційний стан, небажання що-небудь зайнятися.

  Мимоволі людина повертається до свого минулого з питанням: де зроблена помилка? Хто винен, що тепер я в такому безнадійному стані? Так енергія, яка дуже знадобилася б для реалізації себе в теперішній, реальної ситуації, витрачається на самоїдства, закиди дружину, ностальгічне, але безперспективна бажання, щоб колишні мрії збулися. Іноді в подібній, вкрай напруженої сімейній атмосфері, наповненій ознаками нереалізованих батьківських бажань, дитина знаходить свій спосіб примирити їх з власним життям один з одним / 63, с.49 /.

  По-перше, це підвищена відповідальність, покладена на дитину. Коли дитина займається якоюсь справою: навчанням в школі, музикою і т.д., він відчуває інтерес, що відповідає його потребам, цінностям і ситуації, в залежності від обставин або досягає успіху, або переживає невдачі. У разі невдачі він намагається організувати свою діяльність так, щоб вона була більш успішною.

  Якщо ж дитина відчуває, що його неуспіх принесе велику прикрість батькам, то він, як правило, докладає максимум зусиль, щоб цього не сталося. Образно кажучи, така дитина намагається за двох, і боїться невдачі за двох. Тому перший наслідок підвищеної відповідальності - перенапруження.

  По-друге, є підвищена ймовірність "застрявання" на перешкодах, так як чутливість до невдачі у такої дитини підвищена. Зустріч з перешкодами збільшує зусилля для його подолання і людина врешті-решт з ним справляється. Коли бажання досягти успіху дуже велике, то воно викликає психічну напругу, яке вже само по собі додатково перешкода. Таким чином, надмірне бажання, підвищена відповідальність з високою ймовірністю ведуть до неуспіху, особливо при виконанні складних завдань.

  Більш того, коли це трапляється в сімейному колі, батьки сильно стурбовані успіхами дитини, докладають максимум зусиль, щоб дитина "не розслаблявся", щоб "зібрався силами", щоб "ще більше постарався". І іноді прямим текстом говорять, що він - "остання надія", що він "не повинен засмучувати своїх батьків". Таким чином, відповідальність, покладена на тендітні плечі дитини, зростає, а з нею разом зростає психічна напруга, а це, в сою чергу, збільшує ймовірність вторинної невдачі / 42, с.115 /.

  Дитина, який не зумів подолати перешкод і не має можливості "офіційно" і без втрати в самоповазі вийти з ситуації іноді вирішується за допомогою хвороби. У деяких дітей перед заняттями починає боліти голова, живіт, їх нудить, вони відчувають слабкість і інші хворобливі симптоми. В інший час вони як би згладжуються і зовсім зникають під час літніх канікул.

  Друга негативна сторона виконання їх нереалізованих бажань криється в нестабільності подібної сімейної структури. Досить дитині "провалитися", йдучи по шляху, передбаченому батьками, і відносини між подружжям знову різко погіршуються. І справа тут не тільки в тому, що зникло зв'язує їх ланка. Якщо раніше чоловік чи жінка підсвідомо звинувачувався в тому, що він став перешкодою в досягненні особистих життєвих планів, то тепер до цього можуть приєднатися свідомі і несвідомі докори за неуспіх дитини / 5, с.69 /.

  Таким чином, діти в сім'ї - збагачення життя двох людей, зв'язати себе узами шлюбу. Вони приносять радість і турботу, які розширюють любов один до одного, роблять любов між чоловіком і дружиною більш глибокої, осмисленої, людської. Однак невирішені подружні проблеми, хоча і глибоко заховані, впливають на дитину за допомогою психологічних механізмів: "козла відпущення", відкидання дружина через дитини, дитини - члена військового союзу, дитини як об'єднуючого батьків ланки і т.д. У багатьох сім'ях час від часу тертя, що виникають між подружжям, сприяють появі психологічних проблем у дитини. Вирішити ці проблеми і, таким чином, допомогти дитині часто просто неможливо без корекції подружніх відносин. Подружні взаємини безпосередньо впливають на виховання дитини в сім'ї. Порушення емоційного стану дитини, його "погане" поведінка, як правило, є симптомом несприятливих подружніх взаємин.

  1.3 Науково-практичні підходи до дослідження проблеми впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Останнім часом зростає інтерес вчених і практиків до проблеми впливу подружніх взаємин у сімейному вихованні. Питання впливу подружніх взаємин на сімейне виховання розглядають соціологи, психологи і педагоги. Вивчено роль сімейного виховання у виникненні дитячих неврозів (А.І. Захаров, А.С. Співаковська), дослідження вплив батьківського виховання на спілкування дитини з однолітками (Ю.Б. Насонова). Психологами доведено, що подружні взаємини роблять сильний вплив на самооцінку дитини, його образ Я. Перший хто виділив тип сімейної ситуації, формує у дитини позитивну Я-концепцію, був Л.Д. Скотт. Дослідивши 1800 підлітків, він встановив, що ті з них, у кого вдома панує атмосфера взаємної довіри між батьками, в житті більш пристосовані, незалежні, у них вище самооцінка. Навпаки, підлітки з сімей, де панує розлад, менш пристосовані, у них занижена самооцінка, нервове напруження / 2, с.65 /.

  В.Соловйов, сукупність сімейних взаємин розділив на сім видів.

  1. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни.

  2. Господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку.

  3. Юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя.

  4. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно морального виховання.

  5. Психологічні відносини являють собою сферу взаємодії психічного складу членів сім'ї та реалізує моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості.

  6. Педагогічні відносини прямо стосуються питань сімейної педагогіки і реалізації виховних функцій сім'ї.

  7. Естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва / 13, с.89 /.

  Фахівці зазвичай виділяють три найважливіші сфери сімейних відносин: "господарсько-економічну", "морально-психологічну", "інтимне". Саме ці три сфери більш визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей.

  Соціальна психологія стверджує, що всі види міжособистісних відносин між подружжям можна звести до двох полярних типів - кооперації (співробітництво) та конкуренцію (суперництво).

  Співпраця - ідеальний випадок взаємин подружжя, що передбачає взаємодопомогу і взаємопідтримку. Паритет - рівні, "союзницькі" відносини, засновані на взаємній вигоді всіх членів сім'ї. Змагання - бажання домагатися більшого і кращого в порівнянні з іншими при збереженні з ними добрих взаємовідносин. Конкуренція - прагнення панувати над іншими, придушувати їх у будь-яких сферах. Антагонізм - різкі протиріччя між членами групи, при яких їх об'єднання носить явно вимушений характер і зберігається через сильний тиску ззовні.

  Будь-який з цих п'яти характерів проявляється в сім'ї, сприяючи або перешкоджаючи її стабільності, збереженню і виконання найважливіших функцій життєдіяльності. Ідеальний характер взаємин - це співпраця. Атмосфера взаємодопомоги і взаємопідтримки, дієвого співчуття вкрай важлива не тільки для збереження сім'ї. Саме в ній виховання і розвиток дитини протікає рівно і безболісно. Але зберегти атмосферу співпраці сім'ї не завжди вдається / 24, с.12 /.

  Основним базисом щасливого шлюбу, на думку С.В. Ковальова, є сумісність подружжя. Сумісність подружжя складається з сумісності як сімейних партнерів (узгодженість уявлень подружжя про сімейні функції і розподіл обов'язків) і їх сумісності як шлюбних партнерів - особистісне і інтимно-сексуальне відповідність подружжя. Мистецтво бути чоловіком в основному складається з умінь психологічно грамотно будувати свої повсякденні відносини і спілкування, безболісно виходити з конфліктів. Це мистецтво складається з навичок самоконтролю, так як настрої і емоції будь-якої людини часто стають причиною кризових моментів в шлюбі.

  В даний час гідність є моральної грунтом для прихильності подружжя, зміцнюючи їх єдність. Гідність одного чоловіка повинна не принижувати, а припускати і підтримувати гідності іншої. Приниження жінки знищує її почуття і образливо не тільки для неї, а й для чоловіка. Принижені чоловіки згубні для шлюбу в цілому, бо ні в якому разі не можна руйнувати в людині її хороші враження про себе / 33, с.19 /.

  Подружні взаємини, на думку філософа і соціолога В. Зацепіна, проходять п'ять стадій.

  Для першої з них характерна глибока, пристрасна закоханість, коли чоловік чи жінка займає досить велику частину уваги свого чоловіка, а його образ, саме згадування про нього викликає позитивні емоції.

  Друга стадія характеризується деяким охолодженням, образ цього самого іншого все рідше спливає в його відсутність і не завжди викликає позитивні емоції, хоча прояв його на власні очі зазвичай піднімає настрій.

  На третій стадії відбувається подальше охолодження відносин. Настрій не піднімається з приходом іншого - необхідно з його боку якусь увагу. Настає звикання, постійне спілкування породжує видимість одноманітності. І не так-то просто знищити цю видимість одними лише подарунками і ласками - до них теж звикають.

  На четвертій стадії присутність іншого викликає неусвідомлене роздратування, а сам він починає розглядатися вже через призму НЕ достоїнств, а недоліків. Виникає і формується негативна установка; з'являються причіпки і критичні зауваження, будь-який вчинок розглядається як проступок, а в нинішньому і минулому поведінці знаходиться злий умисел.

  На п'ятій стадії негативна установка майже повністю опановує людиною. Образ іншого не покидає свідомості. Цей образ - суцільне заперечення. Дружина тягне і піти, і - навпаки - прибігти до нього, щоб висловити все, що накипіло, та ще сильніше вколоти.

  В. Сисенко всі причини сімейних конфліктів об'єднав в три группи.²

  1. Конфлікти, що виникають на базі неузгодженого і несправедливого розподілу праці в сім'ї, різного розуміння прав і обов'язків подружжя, недостатнього внеску одного з шлюбних партнерів в домашня праця і самообслуговування.

  2. Розбіжності, що виникають на основі хронічного незадоволення будь-яких потреб одного або навіть обох подружжя, в тому числі їх сексуальні потяги. У психологічному плані подібні конфлікти далеко не "поверхневі", не завжди чітко усвідомлюються, але досить явно виявляють себе в переживаннях емоційної незадоволеності шлюбом або якимись його сторонами.

  3. Конфлікти, що мають своїм джерелом недоліки і дефекти виховання, характеру та інших відносяться до психологічного складу речей, значення яких сильно перебільшується / 63, с.27 /.

  Неоднаково ставляться до багатьох питань і проблем; погано розуміють почуття іншого; кажуть слова, які дратують іншого; часто відчувають себе нелюбимими; не звертають увагу на іншого; почуття незадоволеності потреба в довірі; відчувають потребу в людині, якій можна довіритися; рідко роблять компліменти один одному.

  Соціально-педагогічні дослідження, показали, що уявлення про сімейні ролях часто обмежуються якоюсь однією стороною сімейного життя - переважно господарсько-побутової або сексуальної.

  Конфлікт може виникнути через розбіжності мотивації шлюбу у подружжя, їх уявлень про цілі подружнього союзу. Так як одружуються, в основному орієнтуючись на нього як на переважно господарсько-побутової союз, тобто щиро вважаючи, що головне в сім'ї - це добре налагоджений побут і домоведення. Або на союз морально-психологічний, бажаючи знайти вірного друга і супутника життя. Або на союз сімейно-батьківський, педагогічний, виходячи з того, що головна функція сім'ї є народження і виховання дітей. Або на союз інтимно-особистий, прагнучи знайти бажаного й улюбленого партнера для інтимних відносин / 71, с.49 /.

  Конфлікт може виникнути і в зв'язку з неузгодженістю уявлень подружжя про сімейний уклад (сімейних функціях) і уявлень про характер і розподілі сімейних обов'язків в зв'язку з ними. Тут уже діапазон рольових розбіжностей стає вельми широким. Справа в тому, що таких ролей може бути досить багато. Дослідники пропонують різні класифікації. Так, радянський психолог Т.С. Яценко за результатами своїх досліджень виділила чотири основні подружні ролі: сексуальний партнер, друг, опікун, покровитель. При їх виконанні реалізуються відповідні потреби - сексуальна, емоційного зв'язку і теплоти у відносинах, опіки, побутові. Ну а характер подружніх відносин визначається компонуванням цих ролей. Наприклад, якщо у дружини дуже сильна потреба в емоційній зв'язку та теплоті в стосунках, то чоловік повинен виступати для неї в ролі одного, щоб потреба ця задовольнялася. У чоловіка ж, по молодості й запалу, може превалювати сексуальна потреба. Значить, дружині слід частіше виступати в ролі інтимного партнера. Але це ще не все. В принципі, для нормальної подружнього життя необхідно, по-перше, присутність всіх цих ролей (хоча якась з них і може головувати), інакше шлюб стає збитковим. По-друге, виключення додаткових ролей (якщо тільки їх наявність не погоджено між подружжям і не викликає у них протесту). Наприклад, чоловік, замість того щоб в складній ситуації виконувати роль одного або опікуна, починає грати роль дитини ( "Дай мені спокій! Не знаю я, що тепер робити!") Або батька ( "Я ж попереджав, що, якщо ти і далі будеш вести себе так нерозумно, нічого доброго з тебе не вийде! ").

  Те, що запропонувала Т.С. Яценко, не єдине бачення подружніх ролей вченими. Американський соціолог К. Кіркпатрік вважає, що можливі три основних види ролей - традиційні, товариські і партнерів. Перший момент сумісності шлюбу полягає в тому, щоб подружжя обрало (або в кінці кінців домовилися про такий вибір) один і той же тип ролі, нехай навіть змішаний (тобто щоб не було перетинів і неузгодженостей: вона - за традиційний шлюб, а він - за товариський). Другий - щоб кожен з компонентів необхідного для цієї ролі внутрішньо-і внесемейного поведінки взаімосоответствовал у чоловіка і дружини. Наприклад, традиційні ролі передбачають з боку дружини народження і виховання дітей, створення і підтримання будинку, обслуговування сім'ї, віддане підпорядкування власних інтересів чоловікові, пристосовуваність до залежності і терпимість до обмеження сфери діяльності. З боку чоловіка для збереження гармонії сімейних відносин в цьому випадку необхідні (строго послідовно) відданість матері своїх дітей, економічна безпека і захист сім'ї, підтримка сімейної влади і контролю, прийняття основних рішень, емоційна подяку дружині за ухвалення підпорядкованості і залежності, забезпечення аліментів при розлученні / 48, с.120 /.

  Товариські ролі вимагають від дружини збереження зовнішньої привабливості, забезпечення моральної підтримки і сексуального задоволення, підтримки корисних для чоловіка соціальних контактів, живого і цікавого духовного спілкування з чоловіком і гостями. Від чоловіка - захоплення дружиною і лицарського ставлення до неї, у відповідь романтичної любові і ніжності, забезпечення коштів для нарядів і розваг, для соціальних контактів і освіти в сфері дозвілля і, звичайно ж, проведення дозвілля з дружиною.

  Ролі партнерів і від дружини, і від чоловіка вимагають економічного вкладу в сім'ї згідно із заробітком, спільної відповідальності за дітей, участі в домашній роботі і поділу правової відповідальності. Але крім цього чоловікові необхідно визнати рівний статус (положення) дружини і погодитися з її рівною участю в прийнятті будь-яких рішень, а від дружини - готовність до відмови від лицарства з боку чоловіка, рівної відповідальності за підтримання статусу сім'ї, а в разі розлучення і відсутності дітей - відмова від матеріальної допомоги / 55, с.217 /.

  Ступінь збігу (розбіжності) численних, що реалізуються в ролях уявлень подружжя досить істотний момент, який визначає характер сімейних відносин.

  Таким чином, атмосфера любові вкрай потрібна для життя людини і його формування як особистості. Вона часто є необхідною і достатньою умовою ефективного виховання. На думку А.І. Кочетова, любов батьків один до одного може стати головним чинником, який впливає на дитину. Саме любов батьків один до одного, а не тільки любов до дітей. Безліч помилок відбувається молодими людьми на початку сімейного життя, але жодна з них так не шкідлива дитині, як неувага до власного почуттю взаємної любові. Коли батько і мати люблять один одного, то найбільше від їх любові отримує дитина. І ніякі педагогічні заходи не можуть заповнити вплив любові подружжя на дитину.

  У практиці соціально-педагогічної роботи вже склалася певна модель діяльності соціального педагога з сім'ями.В даний час соціальними педагогами активно використовуються такі моделі допомоги сім'ї: педагогічна, соціальна, психологічна, діагностична і медична. Використання тієї чи іншої моделі залежить від характеру причин викликають проблему дитячо-батьківських відносин / 23, с.114 /.

  Педагогічна модель базується на припущенні про недостатню педагогічної компетентності батьків. Суб'єктом скарги виступає дитина. Використовуючи дану модель, соціальний педагог орієнтується не стільки на індивідуальні можливості батьків, скільки на універсальні з точки зору педагогіки і психології способи виховання.

  Соціальна модель використовується в тих випадках, коли сімейні труднощі є результатом несприятливих життєвих обставин. Тому крім аналізу життєвої ситуації необхідна допомога зовнішніх сил (посібники, разові виплати і т.п.).

  Психологічна модель використовується, коли причини труднощів дитини лежать в області спілкування, в особистісних особливостях членів сім'ї. Дана модель передбачає аналіз сімейної ситуації, психодіагностику особистості, діагностику сімейних взаємин. Практична допомога полягає в подоланні бар'єрів спілкування і причин його порушень / 61, с.107 /.

  Діагностична модель грунтується на припущенні дефіциту у батьків спеціальних знань про дитину або свою сім'ю. Об'єкт діагностики - сім'я, діти і підлітки з порушеннями спілкування.

  Медична модель передбачає, що в основі сімейних труднощів лежать хвороби. Допомога полягає в проведенні психотерапії (лікуванні хворого і адаптації здорових членів сім'ї до проблем хворого).

  Як правило, шкільний соціальний педагог використовує педагогічну (навчальну) модель в роботі з батьками. Як вже було сказано вище, дана модель виходить з припущення про дефіцит у батьків знань і умінь з виховання дітей. Ця модель носить профілактичний характер, особливо в її потребують дисфункціональні сім'ї, так як вона спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, розширення і зміцнення виховного потенціалу сім'ї. З цією метою використовують такі форми роботи з проблемною сім'єю в рамках педагогічної моделі:

  - Психолого-педагогічні консультації на теми: "Роль сім'ї в розвитку дитини", "Сімейна атмосфера", "Подружній конфлікт і емоційний стан дитини", "Подружні конфлікт і способи його подолання", "Сприятливі сімейні взаємини", "Вплив сімейних відносин на виховання дитини в сім'ї "і т.д.

  - Педагогічні доручення, наприклад, організація праці в сім'ї, сімейного свята, режиму дня дитини, сімейного читання або написання листа своїй дитині і т.д.

  - Педагогічні практикуми на наступні теми: "Який ви батько", "Подружні взаємини", "Який у вас дитина", "Претензії до моєї дитини", "Вплив подружніх відносин на виховний процес" і т.д.

  Об'єктом впливу соціального педагога можуть бути всі дорослі члени сім'ї, дитина і сама сім'я, в цілому, як колектив. Діючи в інтересах сім'ї і дитини, соціальний педагог покликаний надавати необхідну допомогу і підтримку сім'ї. У його завдання входить:

  - встановлення контактів з родиною,

  - виявлення проблем і труднощів сім'ї,

  - стимулювання членів сім'ї до участі у спільній діяльності,

  - надання посередницьких послуг у встановленні зв'язків з іншими фахівцями: психологами, медичними працівниками, представниками правоохоронних органів та органів опіки та піклування.

  Фахівці в галузі соціальної педагогіки М.А. Галагузова, Ю.Н. ГАЛАГУЗА, Є.Я. Тищенко, В.П. Дьяконов вважають, що діяльність соціального педагога з сім'єю протікає за трьома напрямками: освітній, психологічне, посередницьке. Розглянемо ці напрями роботи / 44, с. 96 /.

  1) Освітній напрям. Включає допомогу батькам у навчанні та вихованні. Допомога в навчанні спрямована на формування педагогічної культури батьків і їх просвіта. Допомога у вихованні здійснюється шляхом створення спеціальних виховують ситуацій з метою зміцнення виховного потенціалу сім'ї. Даний напрямок засноване на використанні педагогічної моделі допомоги сім'ї / 31, с. 55 /

  2) Психологічний напрям. Включає соціально-психологічну підтримку і корекцію і засноване на психологічної та діагностичної моделях. Така підтримка з позиції соціального педагога, спрямована на формування сприятливого психологічної атмосфери в сім'ї. Надання підтримки в союзі з психологом стає найбільш ефективним. Корекція відносин здійснюється в тому випадку, коли в родині спостерігаються факти психологічного насильства над дитиною (образа, приниження, нехтування його інтересами і потребами).

  3) Посередницьке напрямок. Даний напрямок містить наступні компоненти: допомога в організації, координацію та інформування. Допомога в організації полягає в організації сімейного дозвілля (включення членів сім'ї в організацію і проведення свят, ярмарків, виставок і т.д.). Допомога в координації спрямована на встановлення і актуалізацію зв'язків сім'ї з різними відомствами, соціальними службами, центрами соціальної допомоги та підтримки. Допомога в інформуванні спрямована на інформування сім'ї з питань соціального захисту. Даний напрямок засноване на використанні медичної та соціальної моделі / 26, с.81 /.

  Працюючи з сім'єю, соціальний педагог виступає, як правило, в трьох ролях: радник, консультант, захисник.

  Радник - інформує сім'ю про важливість і можливості взаємодії батьків і дітей в сім'ї; розповідає про особливості розвитку дитини; дає педагогічні поради з виховання дітей.

  Консультант - консультує з питань сімейного законодавства; питань міжособистісної взаємодії в сім'ї; роз'яснює батькам способи створення умов, необхідних для нормального розвитку і виховання дитини в сім'ї.

  Захисник - захищає права дитини в разі, коли доводиться стикатися з відстороненістю батьків від процесу виховання дітей.

  Діагностика сім'ї є постійним компонентом в діяльності соціального педагога, на якому ґрунтується система допомоги і підтримки сім'ї. Проведення діагностичних процедур вимагає дотримання ряду принципів: комплексності, об'єктивності, достатності, послідовності і т.д. Не слід розширювати діагностику, якщо до того немає необхідних свідчень. Нове дослідження може бути зроблено тільки на основі аналізу попередньої діагностичної інформації. Слід починати з первинної діагностики скарг батьків, а далі, вивчивши обгрунтованість цих скарг, виявити причини вказаних порушень / 19, с. 48 /.

  У роботі соціального педагога найважливішою ланкою соціально-педагогічної допомоги є робота з батьками. Мета такої роботи полягає в підвищенні рівня батьківської компетентності і тим самим в активізації ролі батьків у створенні оптимальних умов розвитку дитини.

  Робота з батьками передбачає висвітлення таких проблем, як закономірності психічного розвитку, роль спадковості і середовища у формуванні особистості дитини, значення активної діяльності дитини, опосередкованої спілкуванням з дорослими. Особливо важливою є робота соціального педагога з батьками підлітків і старшокласників. Це пов'язано, перш за все, з тим, що найчастіше батьків лякають зміни, що відбуваються з дитиною в підлітком віці, вони не завжди адекватно справляються з труднощами, які супроводжують підлітковий період. Що стосується юнацького віку, то основна проблема, з якою стикаються батьки, це труднощі дитини в зв'язку з професійним самовизначенням. У зв'язку з цим робота соціального педагога повинна бути спрямована на осмислення батьками позитивного змісту вікових криз і їх значення, шляхів і способів перебудови системи відносин з дитиною як засіб подолання негативних проявів у кризах. При цьому педагог повинен прагнути розкрити унікальність і неповторність особистості дитини, виділити його індивідуально-психологічні особливості, підкреслити "сильні" сторони його особистості, звернути увагу на "слабкі" сторони і намітити шляхи їх компенсації / 18, с. 95 /.

  Ця робота, як і будь-яка корекція, може проводитися в двох формах: індивідуальної і групової. Ці форми роботи можуть бути представлені відповідно: 1) консультативної або психотерапевтичної бесідою; 2) батьківськими групами; 3) корекцією дитячо-батьківських і сімейних відносин, коли в процесі корекції бере участь вся сім'я. Індивідуальна робота може будується в вигляді консультаційної або психотерапевтичної бесіди, відповідно до правил ведення бесіди / 6, с. 128 /.

  Соціальні педагоги пропонують короткий опис правил ведення конструктивного діалогу, що значно зменшує ступінь розбіжності думок і попереджає виникнення конфліктів:

  Правило 1. Вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи і не критикуючи його.

  Правило 2. Викладаючи свою точку зору, не протиставляти її точці зору чоловіка. Визнавати його право мати свою власну позицію з будь-якого питання внутрісімейної життя, не обов'язково повністю збігається з позицією другого з подружжя.

  Правило 3. Налаштовуватися на пошук компромісу в будь-якому питанні, і в першу чергу шукати те загальне, що є в позиціях обох подружжя. Намагатися зблизити їх точки зору з різних питань, а якщо це не вдасться зробити, то відкласти розмову зі спірних питань на майбутнє.

  Правило 4. Самостійно не вживати ніяких дій, попередньо не погодивши їх з іншим чоловіком, не повідомивши його про це до відома.

  Правило 5. Виключити зі своїх висловлювань і дій все, що викликає роздратування у співбесідника, може бути ним сприйнято і витлумачено не так, як треба / 39, с.42 /

  Таким чином, працюючи над проблемою подружніх взаємин, соціальний педагог і сім'я повинні працювати разом проти проблеми, а не один проти одного. По-перше, бесіда з батьками пройде успішно, якщо вдалося уникнути протистояння і конфронтації з ними. По-друге, якщо соціальний педагог і батьки утрималися від закидів і обвинувачень. По-третє, якщо вдало сформульована проблема виховання і батьки зрозуміли і прийняли це формулювання. І, по-четверте, якщо педагог і батьки обговорили спільні дії.

  2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА В формування та корекція подружніх ВЗАЄМОВІДНОСИН В РОДИННОМУ вихованні  2.1 Соціально-педагогічна діагностика подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання

  Мета емпіричного дослідження - вивчити особливості і проблеми подружніх взаємин, виявити вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, розробити і провести соціально - педагогічну допомогу у формуванні та корекції подружніх взаємин.

  Завдання дослідження:

  1) Виявити особливості та проблеми подружніх взаємин;

  2) Розробити та реалізувати програму соціально-педагогічної допомоги по формуванню і корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання.

  3) Провести оцінку ефективності дослідно-експериментальної роботи.

  Основним методом дозволяє вирішити поставлену мету, є соціально-педагогічний експеримент, який включає в себе чотири етапи: організаційний, який констатує, що формує, заключний.

  Як експериментального майданчика нами була обрана МОУ "Новогеоргіївського ЗОШ" Шимановського району, Амурської області. У дослідженні взяли участь 15 сімей учнів 7-го і 8-го класів.

  В теоретичній частині нашого дослідження були розглянуті науково-практичні підходи до дослідження проблем подружніх взаємин як соціально-педагогічного чинника виховання дитини в сім'ї.

  Для виявлення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї та для проведення дослідно-експериментальної роботи по формуванню та корекції подружніх взаємин нами були використані дві групи методів. Перша група методів спрямована на вивчення подружніх взаємин з боку дитини в сім'ї. Для визначення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, нами були використані наступні методи дослідження для підлітків:

  - тестування: 1. Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ), який надає інформацію про суб'єктивно сприймають ситуації досліджуваного дитини / 15, с.333 /. 2.Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Друга група методів спрямована на виявлення подружніх відносин з боку подружжя. В ході дослідження подружжя нами були використані наступні методи: бесіда, анкетування, тестування: Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса), Опитувальник АСВ Е. Г. Ейдеміллер.

  Дані методики прості в застосуванні, а також дозволяють виявити вплив подружніх взаємин на сімейне виховання.
  - Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ).

  Тест дозволяє виявити ставлення дитини до членів всієї родини, сімейні відносини. Тест розроблений Р. Бернсом і С. Кауфманом в 1972 р На виконання тесту дитині даються стандартний аркуш паперу для малювання (формат А-4), олівці і гумку. Інструкція випробуваному: "Будь ласка, намалюй свою сім'ю так, щоб кожен член сім'ї, і ти були чимось зайняті". Змістовними характеристиками малюнка є: зображення діяльності членів сім'ї, їх взаємне розташування, співвідношення людей на малюнку, якість зображень: розміри, штрихування, барвистість, положення об'єктів на аркуші і т.д. / 22, с.68 /.
  Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Дане дослідження проводиться за допомогою анкети, для сім'ї. В якості критеріїв позитивних взаємовідносин ми виділили такі чинники: 1 - доброта, 2 - згода, 3 - теплота, 4 - готовність прийти на допомогу, 5 - співпраця. Для виявлення негативного ставлення в якості критеріїв визначили наступні ознаки: 1 - незгода, 2 - байдужість, 3 - часті конфлікти, 4 - відсутність співпраці, 5 - холодність. (Додаток А.).

  - Тест - опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Даний тест - опитувальник задоволеності шлюбом призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності-незадоволеності шлюбом, а також ступеня узгодження - неузгодженості задоволеності шлюбом в конкретній подружній парі. (Додаток Б.)

  - Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса). Цей опитувальник дозволяє визначити можливість надати соціально-педагогічну допомогу сім'ї. (Додаток В.)

  - Опитувальник АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер дозволяє діагностувати тип сімейного виховання і характер його порушень. (Додаток Г.). В опитувальнику АСВ діагностуються наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють батьки вихованню дитини: 1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +; 2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г;

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних: 1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +; 2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У-.

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань: 1) надмірність вимог-обов'язків представляє ризик псіхотравматізма - шкала Т +; 2) недостатність вимог-обов'язків призводить до труднощі залучення дитини до якої-небудь справи - шкала Т-; 3) надмірність вимог-заборон формує реакцію емансипації або зумовлює розвиток рис сенситивний і тривожно-недовірливою акцентуації - шкала З +; 4) недостатність вимог-заборон стимулює розвиток гипертимного, нестійкого типу характеру - шкала З-; 5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З +; 6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З-;

  4. Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н.

  Примітка: + надмірна виразність відповідної риси виховання; - недостатня вираженість; ± при даному типі виховання можливі як надмірність даної риси, так і недостатність або просто вираженість.

  Стійкі поєднання різних рис виховання є тип цілеспрямованого виховання. Класифікація типів порушень сімейного виховання виглядає наступним чином.

  Потворствующая гіперпротекція (поєднання рис, відображених в шкалах Г +, У + при Т, З-, С-). Підліток знаходиться в центрі уваги сім'ї, яка прагне до максимального задоволення його потреб. Цей тип виховання сприяє розвитку демонстративних (істероїдних) і гіпертімних рис характеру у підлітків.

  Домінуюча гиперпротекция (Г +, У ±, Т ±, З +, С ±). Підліток також в центрі уваги батьків, які віддають йому багато сил і часу, позбавляючи самостійності, ставлячи численні обмеження і заборони. Таке виховання підсилює реакцію емансипації і обумовлює гострі афективні реакції екстрапунітівного типу. При тривожно-недовірливі (психоастенічний), сенситивним, астено-невротичний типах відхилень характеру домінуюча гиперпротекция посилює астенічні риси.

  Емоційне відкидання (Г ±, У-, Т ±, З ±, С ±). В крайньому варіанті це виховання за типом "Попелюшки". Формує і підсилює риси інертно-імпульсивної (епілептоідной) акцентуації характеру і епілептоідной психопатії, веде до декомпенсації та формування невротичних розладів у підлітків з емоційно-лабільною, сенситивний, астено-невротичної акцентуацією характеру.

  Підвищена моральна відповідальність (Г-, У-, Т +). Цей тип виховання характеризується поєднанням високих вимог до підлітка з браком уваги до нього з боку батьків, меншою турботою про нього. Стимулюється розвиток рис тривожно-недовірливою (психастенической) акцентуації характеру.

  Гипопротекция (гипоопека) (Г-, У-, Т-, З-, С ±). Підліток надано собі, батьки не цікавляться ним, не контролюють його. Таке виховання особливо несприятливо при акцентуація гипертимного, нестійкого і конформного типів.

  Причини неправильного виховання різні. Часом це певні обставини в житті сім'ї, що заважають налагодити адекватне виховання. Найчастіше - низька педагогічна культура батьків. У другому випадку нерідко основну роль в порушенні виховного процесу грають особистісні особливості самих батьків.

  Досить часто батьки схильні вирішувати особистісні проблеми за рахунок дитини. Це може виражатися в наступному: а) розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ); б) перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК); в) виховна невпевненість батьків (шкала ВН); г) фобія втрати дитини (шкала ФУ); д) нерозвиненість батьківських почуттів (шкала НРЧ); е) зрушення в установці батьків по відношенню до підлоги дитини (шкала ПЖМ - перевага жіночих якостей, шкала ПМК - перевага чоловічих якостей): ж) проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК); з) винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК).

  Результати проведеного тестування дозволили нам зробити наступні висновки.

  Для вивчення характеру стосунків у сім'ї нами розглянуті

  наступні фактори:

  1. Типові стан сім'ї: емоційний комфорт; тривожність; емоційно - психологічний дискомфорт і нервово - психічні напруження.

  2. Стиль сімейного виховання: ліберальний, демократичний, авторитарний, нестійкий.

  3. Особливості сімейного виховання:

  - створення умов батьками для правильного розвитку дитини: нормальні житлово-побутові умови; організація місця для занять; створення домашньої бібліотеки; наявність ігрових куточків; контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму.

  - батьки розвивають пізнавальні інтереси дитини (разом з дітьми слухають радіопередачі; читають книги; розмовляють про прочитане; заохочують улюблені заняття дитини).

  - батьки надають допомогу в навчанні, організації домашнього навчальної праці.

  - діти мають конкретні трудові обов'язки в сім'ї.

  - батьки бачать недоліки у вихованні своїх дітей.

  4. Недоліки сімейного виховання.

  5. Причини недоліків.

  Перша частина практичної роботи з вивчення характеру

  подружніх взаємин у сім'ї проводилася з підлітками за допомогою таких методів: вивчення складу сім'ї; бесіда; тест ВРХ (кінетичний малюнок сім'ї); анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Дані і результати, отримані при проведенні різних методів з дітьми, мають суб'єктивну оцінку дітей, тобто відображають точку зору дітей підліткового віку.

  Першим з методів, використаних в дослідженні сім'ї, була розмова. Мета бесіди: встановити контакт з сім'єю; отримати основні дані про сім'ю (склад: повна, формально повна, неповна; кількість дітей, їх вік). Отримані дані оформили у вигляді таблиці (Додаток Д.)

  Загальний аналіз даних виглядає наступним чином:

  1. 100% з 15 сімей мають повний склад.

  2. За кількістю дітей: 13,3% (сім'ї 03, 07) мають 2 дітей; 86,7% (сім'ї 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) мають 1 дитину.

  З метою виявлення стосунків у сім'ї, викликають у дитини тривогу, отримання даних про те, як він сприймає інших членів сім'ї та своє місце серед них, нами був проведений тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ) Р. Бернса та С. Кауфмана.

  Цей тест дає багату інформацію про суб'єктивної сімейної ситуації досліджуваного дитини. Тест ВРХ складається з двох частин: малювання своєї сім'ї та бесіда після малювання. Для виконання тесту дитині давали стандартний аркуш паперу для малювання, олівці і гумку. Після того, як діти закінчували малюнок, нами окремо проводилася бесіда за наступною схемою:

  1) Хто намальований на малюнку? Що робить кожен член сім'ї?

  2) Де працюють і навчаються члени сім'ї?

  3) Як у родині розподіляються домашні обов'язки?

  Аналіз малюнків сім'ї здійснювався за такими показниками: наявність занепокоєння у дітей про ставлення до них дорослим, емоційне напруження і дистанція, дискомфорт, наявність ворожості по відношенню до дорослих, міжособистісні відносини в родині. На підставі цих показників виявили рівні впливу сімейних відносин на дитину.

  В системі кількісної оцінки ВРХ враховуються формальні і змістовні особливості малюнка. Формальним вважається якість ліній, розташування об'єктів малюнка, стирання всього малюнка або його окремих частин, заштріховиваніе окремих частин малюнка. Змістовними характеристиками малюнка є зображувана діяльність членів сім'ї, їх взаємодія і розташування, а також ставлення речей і людей на малюнку. Малюнки дітей аналізувати за кількістю балів, набраних за наявності певних симптомів. Виходячи з кількості балів, визначили симптомокомплекси сімейної ситуації.

  Р. Бернс і С. Кауфман виділяють 5 симптомокомплексов: сприятлива сімейна ситуація; тривожність; конфліктність в сім'ї; почуття неповноцінності в сімейній ситуації; ворожість в сімейній ситуації (Додаток Е.).

  До високого рівня батьківських відносин ми віднесли малюнки, де дитині комфортно в сім'ї, на малюнку присутні всі члени сім'ї, в центрі малюнка сам дитина в оточенні батьків, зображує себе і батьків ошатними, ретельно промальовує кожну лінію, на обличчях дорослих і дитини посмішка, простежується спокій в позах, рухах.До середнього рівня батьківських відносин віднесли ті малюнки, де відсутня будь-хто з членів сім'ї, наявність занепокоєння, дитина малює себе сумним, далеко від батьків, наявність ворожості по відношенню до дорослих через штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла (рук, рота). До низького рівня батьківських відносин: наявність одного з батьків з предметом, загрозливим для дитини (ремінь), залякане вираз обличчя дитини, відчуття емоційної напруги через використання в малюнку темних фарб. Наявність ворожості по відношенню до батьків через промальовування таких деталей, як розведені руки, розчепірені пальці, вискалений рот і т.д.

  Аналіз малюнків дітей показав, що з 15 сімей до високого рівня сімейних відносин можна віднести тільки 2 (13%) сім'ї (07, 09.). Детальний опис ВРХ розглянемо на прикладі родини 07. На підставі малюнка сім'ї 07 видно, що учениця в родині займає вагоме місце, відносини в родині теж значимі, Дитина зображує себе, сестру і батьків веселими і щасливими, все лінії чітко промальовані, використано безліч яскравих кольорів . На малюнку чітко простежується загальна діяльність родини (проведення суботника в своєму дворі). Все це свідчить про благополуччя в сімейних відносинах. Дівчинці комфортно і затишно в цій родині. До середнього рівня дитячо-батьківських відносин можна віднести 9 (60%) сімей (01, 02, 03, 05, 06, 08, 11, 13, 14). До середнього рівня сімейних відносин ми віднесли малюнки, де відсутня будь-хто з членів семи, простежується наявність занепокоєння, дитина малює себе сумним, далеко від батьків, наявність ворожості по відношенню до дорослих через штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла. Як приклад розглянемо малюнок сім'ї 02. Дитина намалював усю родину, всі члени сім'ї посміхаються крім автора малюнка (у нього взагалі відсутній рот). Руки у всіх розставлені в сторони. Все це говорить про те, що дитині не дуже комфортно в цій родині. До низького рівня сімейних відносин ми віднесли 4 (27%) сім'ї (04, 10, 12, 15) Як правило, такі малюнки дітей говорять про почуття знедоленості, неповноцінності, тривожності, також проявляється агресія. Використовується темні кольори, присутній штрихування. Розглянемо як приклад малюнок сім'ї 12. На малюнку автор зобразив свою сім'ю досить далеко один від одного, що говорить про почуття знедоленості. Крім цього тато займає досить агресивну позицію, руки розкинуті в сторони, пальці довгі підкреслені. Зображені загрозливі предмети. Аналізуючи цей малюнок можна зрозуміти, що дитина не задоволений своїм становищем у сім'ї і ставленням до нього батьків. Після того, як діти намалювали сім'ю, їм було запропоновано відповісти на ряд питань, відповіді на які дозволили нам виявити індивідуальні причини, що викликають у дітей проблеми в сімейних відносинах: це фізичне покарання, неблагополучна обстановка в родині (алкоголізм одного з батьків), спілкування з дітьми на підвищених тонах, подружні конфлікти. Результати тесту "малюнок родини" представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 1 - Рівень сімейних відносин

  Отримані результати ВРХ на підставі інтерпретації симптомокомплексов докладно представлені в додатку Ж.

  Для того щоб уявити загальну картину результатів, ми розділили випробування сім'ї на 3 групи за отриманими даними. Отже, 33,3% (сім'я 03, 07, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе. Це група I.

  II група - це сім'ї, в яких виражена тривожність дітей. Вони склали 26,7% (сім'ї 02, 06, 08, 10).

  III група - це сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей. Це 40% від загальної кількості (сім'ї 01, 04, 05, 11, 12, 14).

  Отримані дані можна наочно представити у вигляді діаграми:

  Малюнок 2 - Основні симптомокомплекси малюнка сім'ї

  Загальна сума балів по відношенню до комплексів має такі дані: за I симптомокомплексу - сприятлива сімейна ситуація - 7,4 балів, потім йде II симптомокомплекс - тривожність 5,6 балів; III - конфліктність - 3,1 бала; IV - почуття неповноцінності - 1,3 бала; V - ворожість - 1,2 бала. Дані наочно представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 3 - Симптомокомплекси по ВРХ

  Таким чином, на підставі формальних і змістовних особливостей ВРХ можна зробити висновки, що поряд зі сприятливою сімейною ситуацією, у дітей проявляється тривожність, тісно пов'язана з сімейним мікрокліматом, взаєминами в родині, з сімейним вихованням.
  Далі нами вивчалися особливості взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Даний напрямок проводилося за допомогою анкети, для сім'ї. В якості критеріїв позитивних взаємовідносин ми виділили такі чинники:

  1 - доброта, 2 - згода, 3 - теплота, 4 - готовність прийти на допомогу, 5 - співпраця.

  Для виявлення негативного ставлення в якості критеріїв визначили наступні ознаки: 1 - незгода, 2 - байдужість, 3 - часті конфлікти, 4 - відсутність співпраці, 5 - холодність.

  За наявності даних факторів ми визначили характер взаємин між дітьми і батьками.

  Після підводимо підсумки, складаємо відмічені цифри. Підсумковий показник - сума - може коливатися від 0 (сама неблагополучна) до 10 (найбільш позитивна оцінка). Детальний опис по кожній родині представлено в додатку К.

  Таким чином, у 53% (01, 02, 05, 06, 08, 11, 12, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 40% (03, 04, 07, 09, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. У 7% (10) сімей взаємини негативні.

  Отримані дані наочно зображені у вигляді діаграми:

  Малюнок 7 - Сімейні взаємини дітей і дорослих в побуті.

  Порівнявши результати тестів, ми наочно представили дані у вигляді зведеної таблиці, в яку ввели дані проведених тестів:

  код сім'ї

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Тр.

  1

  1

  0

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  Але.

  1

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  0

  1

  0


  де:

  Тр. - це тривожність, демонстрована дитиною в сім'ї;

  Але. - це неадекватне ставлення батьків до дитини;

  1 - наявність ознаки;

  0 - відсутність ознаки.

  По даній таблиці видно, що 80% показники збігаються. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що взаємини батьків грають важливу роль у вихованні дитини.
  На підставі проведеного тесту - опитувальника задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) ми визначили у подружжя рівні задоволеності шлюбом.

  Отже, на підставі отриманих даних можна зробити наступні висновки:

  7% сімей (06) - абсолютно неблагополучні,

  27% сімей (05, 07,14,11) - швидше неблагополучні,

  27% сімей (01, 04, 10, 12) - перехідні,

  13% сімей (13, 09) - швидше за благополучні,

  13% сімей (15, 03) - благополучні,

  0% сімей - абсолютно благополучні.

  Наочно результати тестування представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 5 - задоволеність шлюбом

  Отримані дані при проведенні діалогічного опитувальника міжособистісних відносин подружжя (домоса) були використані при розробці соціально-педагогічної допомоги.

  На підставі проведеного опитувальника АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер нами були виявлені наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють батьки вихованню дитини: 1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +; 47% сімей (02, 06, 08, 10, 11, 13, 15): 2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г; 53% сімей (01, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 14)

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних: 1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +; 60% сімей (03, 05, 07, 09,11, 12, 13, 15); 2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У- 40% сімей (01, 02, 04, 06, 08, 10, 14).

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань: 1) надмірність вимог-обов'язків шкала Т + складає 33% сімей (03, 07,09, 13, 15); 2) недостатність вимог-обов'язків шкала Т становить 67% сімей (01, 02, 04, 05, 06, 08, 10,11,12,14); 3) надмірність вимог-заборон З + складає 47% сімей (01, 03, 07, 09, 11,13, 15); 4) недостатність вимог-заборон шкала З- становить 53% сімей (02, 04, 05, 06, 08, 10, 12,14); 5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З + складає 60% сімей (01,02, 03, 05, 07, 09, 12, 13, 15); 6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З- становить 40% сімей (04, 06, 08, 10, 11, 14).

  4. Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н становить 60% сімей (02, 05, 06, 08, 10, 11,12, 13, 15)

  На підставі отриманих даних можна виділити основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини.

  - розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 20% сімей (3, 7, 15).

  - перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 10).

  - проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12)

  - винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 47% сімей (02, 04, 06, 08, 11, 13, 14)

  Отримані дані наочно можна представити у вигляді діаграми:

  Малюнок 6 - способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини

  Таким чином, на підставі проведених нами досліджень можна зробити наступні висновки: у 53% сімей взаємини подружжя носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації, 13% сімей не задоволені своїм шлюбом, 47% сімей виносять подружні конфлікти в сферу виховання, отже, взаємини батьків грають важливу роль у вихованні дитини. У таких сім'ях діти проявляють виражену тривожність, пов'язану із сімейним мікрокліматом, взаєминами в сім'ї, тобто з батьками.

  Допомогти сім'ям з труднощами в подружніх взаєминах можна за допомогою проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин.

  2.2 Програма соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сім'ї.

  З огляду на отримані дані на підставі проведених методик з дітьми та батьками, нами були розроблені форми і методи соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сімейному вихованні. Соціально-педагогічна допомога являє собою корекційну програму, метою якої є: формування та корекція подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання.

  Основні завдання соціально-педагогічної допомоги по відношенню до дітей: Корекція і розвиток особистості підлітка, зниження внутрішньоособистісних протиріч; збільшення впевненості в собі і підняття самооцінки; збільшення довіри дітей до батьків і впевненість в них.

  Основні завдання соціально-педагогічної допомоги по відношенню до батьків: Надання допомоги в формуванні та корекції подружніх взаємин; поліпшення розуміння закономірностей розвитку дітей; поглиблення розуміння власної дитини, збільшення впевненості батьків у власних можливостях; посилення почуття тепла і довіри до дітей.

  Предметом корекційної програми є вплив подружніх взаємин у сім'ї на сімейне виховання.

  Об'єктом є повні сім'ї учнів 7-х і 8-х класів МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ" Шимановського р-ну.

  Основні напрямки соціально-педагогічної допомоги формування взаємин подружжя і їх впливу на виховання дитини в сім'ї:

  1) Розвиток і корекція мотиваційної та емоційної сфер підлітків і подружжя.

  2) Зниження внутрішньоособистісних протиріч.

  3) Навчання ефективному взаємин подружжя і дітей.

  4) Формування та корекція проблем подружніх взаємин.

  У корекційних програмах використані наступні методи корекції: елементи групових тренінгів, дискусії, бесіди, ігрові вправи, проблемно - пізнавальні завдання, проведення класних годин, батьківських зборів.

  До складу групи під час занять повинні входити не менше десяти осіб. Тривалість заняття - 50 хвилин. Частота ігрових занять - 2 рази на тиждень. Повний курс корекційної програми представлений в додатку Л.

  Відповідно до теоретичної класифікацією подружніх взаємин та їх впливу на виховання дитини, а також виявлених проблем кожної сім'ї була розроблена соціально-педагогічна допомога.

  Соціально-педагогічна допомога включає в себе чотири основні блоки: діагностичний, інсталяційний, корекційний, блок оцінки ефективності корекційних впливів / 37, с. 256 /

  Перший блок соціально-педагогічної допомоги - діагностичний. Мета: підтвердження впливу подружніх взаємин на виховання дитини за допомогою діагностичних методик. Основними методами даного блоку є тестування, анкетування, бесіда, спостереження.

  Другий блок - інсталяційний. Мета: зниження емоційної нестабільності у підлітків, підвищення емоційного фону; а також спонукання бажання взаємодіяти з батьками, зняття тривожності.

  Третій блок - корекційний. Мета: Корекція проблем взаємин і їх вплив на виховання дитини. Даний блок корекційної програми спрямований на формування і корекцію подружніх відносин. Корекційний блок є основним, він складається зі спеціальних завдань, тренінгів, вправ. Головним в корекційної блоці є навчання сприятливим подружніх взаємовідносин.

  Четвертий блок - оцінка ефективності. На даному етапі проводиться аналіз отриманих результатів після проведення соціально-педагогічної допомоги.

  Незалежно від того, які особливості основного порушення у взаєминах подружжя, все це тягне за собою невірну батьківську позицію, тобто їх відносини з дітьми найчастіше неефективні.

  Основними причинами неефективного батьківського ставлення є: педагогічна і психологічна неграмотність батьків; ригідні (одного разу прийняті способи мислення і дій від яких важко відмовитися) стереотипи виховання; особистісні проблеми і особливості батька, що вносяться до спілкування з дитиною; вплив особливостей спілкування в сім'ї на відносини батька з дитиною.

  Всі ці причини спотворення батьківського відносини можуть бути виправлені за допомогою соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання.

  Ефективними методами соціально-педагогічної допомоги подружніх взаємин є: вивчення сім'ї, вказівки, вплив прикладом, сімейна дискусія, обумовлене спілкування, формування уміння і навичок, програвання сімейних ролей.

  У програму соціально-педагогічної допомоги включені індивідуальні консультації, проведення спільно з вчителями батьківських зборів, а також проведення групової роботи з батьками.

  Особливе місце відводиться синхронного взаємодії соціального педагога, психолога і вчителя. Поряд з цим були виділені (або побудовані) такі форми взаємовідносин між учасниками взаємодії, які з самого початку орієнтовані на створення сприятливих умов для розвитку особистості як батька, так і дитини.

  Алгоритм взаємодії соціального педагога, психолога і вчителя:

  1. Спостереження вчителя за сімейним вихованням.

  2. Вивчення особистісних особливостей батьків

  3. Звернення вчителя і батька до психолога.

  4. Співбесіда з батьками і отримання згоди на участь в батьківській групі.

  5. Створення батьківської групи.

  6. Проведення семінару - тренінгу.

  7. Відстеження соціальним педагогом просувань батьків.

  8. Індивідуальні консультації.

  Подружні стосунки - це вісь, навколо якої будуються всі інші сімейні відносини. Подружжя є "архітекторами" сім'ї, тому скрутні подружні стосунки впливають на виховання дітей. І саме тому проблеми діади "батько - дитина" не можуть бути вирішені тільки завдяки соціально-педагогічної допомоги дитини або батька. Паралельна робота дозволяє збільшити ефективність занять батьківської групи.

  Так, наприклад, тренінг, спрямований на зміну подружніх взаємин і оволодіння батьками адекватною моделлю спілкування з дитиною, підвищення сензитивності до дитини, вироблення більш адекватного уявлення про дитячі можливості і потреби робить позитивний вплив на подружжя, а саме: подружжя виявляють гнучкість, менш жорстко реагують на навколишню дійсність; навчаються ставити перед собою більш реальні цілі; намагаються змінити свою поведінку; вчаться приймати інших людей; виявляють відкритість до подій навколо них, і всередині; змінюються в конструктивному напрямку.

  Таким чином, робота з батьками в групах є значущим ученьем. Програючи різні ситуації в групі, подружжя саме змінюються, стають все більш конгруентним, емпатічним, які беруть і розуміючими, одночасно сприяючи тим самим розвитку дитини і сім'ї в цілому.

  Тренінги проводилися з батьками учнів підліткового шкільного віку. Були виявлені основні труднощі батьків у вихованні дітей поряд з подружніми проблемами в стосунках: напружені відносини з дітьми, труднощі у встановленні контакту, неузгодженість виховних позицій подружжя. Основна мета тренінгу - покращення подружніх взаємин відносин, підвищення сензитивності батьків до почуттів і переживань дітей на основі прихованого значення їх поведінки. Як показав досвід, часові рамки можуть бути змінені в залежності від контингенту батьків, а тематика циклів визначатися виходячи з нагальних проблем того чи іншого батьківського колективу Основні теми циклів такі: 1.Зміна, батьківських установок в сприйнятті своєї дитини; 2.Поніманіе і прийняття батьками індивідуальності своєї дитини; 3. Формування узгодженості виховних позицій подружжя ;. 4.Овладеніе навичками безконфліктного взаємодії, в сім'ї.

  Кожен цикл включає в себе кілька занять. Заняття ділиться на чотири частини і має свою певну тему, що надає йому форму закінченого події. Завдання підібрані і розташовані таким чином, що в батьківській групі наростає конфіденційність і ефективність спілкування. Проводиться тренінг у формі групових консультацій.

  Обумовлюються правила роботи в батьківській групі: 1.Предмет дискусії - подружні взаємини та їх вплив на сімейне виховання; 2. Всі члени групи мають право на вільне участь в дискусії; 3.Социальное педагог не є абсолютним авторитетом, єдиним джерелом інформації і суджень, які повинні обов'язково бути прийняті всіма членами групи; 4.Актівность учасників; 5.Тактічность висловлювань; 6.Іскренность в спілкуванні, конгруентність; 7. Довірчий стиль спілкування; 8.Общеніе за принципом "тут і тепер"; 9. "Не нашкодь дитині"; 10.Право сказати стоп.

  Фокус соціально-педагогічної допомоги не фіксується жорстко на дитині, а вільно переміщається з проблем дитини і дитячо-батьківських відносин на проблеми батьків. Головна роль соціального педагога полягає в організації адекватної орієнтування батьків в ході вирішення поставлених проблемних ситуацій, яка знаходить вираз у зростанні батьківської компетентності.

  У соціально-педагогічної допомоги пріоритет віддається таким методам як: групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях. Таким чином, в груповій дискусії батьки мають можливість висловити свою думку з обговорюваної проблеми. Тут вони формулюють свої думки, аргументують свою позицію, сперечаються і критикують точку зору іншого, не переходячи на "особистості" і не ображаючи своїх партнерів по спілкуванню в групі.

  Для проведення рольової гри соціальний педагог підбирає проблемну ситуацію, актуальну для багатьох учасників групи. Ця ситуація розігрується за ролями. Кожен батько веде свою роль в грі відповідно до своїх творчими можливостями, соціальними установками, розумінням дайной ролі. Після кожної гри проводиться обговорення. Кожен батько ділиться враженнями про те, як він себе відчував в тій чи іншій ролі, мотивують свої дії. Це дає їм можливість розвивати таку якість, як спостережливість, навчитися пояснювати поведінку інших людей, дивитися на ситуацію очима дитини або іншого дорослого. Вправи дані по етапах розвитку процесу сімейної психотерапії, об'єднані за темами і завданням при переважної орієнтації занять на взаємодію в ситуації "тут і тепер". Завдання та рольові ігри запозичені з різних джерел (Мелібруда Е. Я. "Я, ти, ми" Психологічні можливості поліпшення спілкування. М .: 1986, Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. М .: 1992 року, Ігри - навчання, тренінг, дозвілля. / За редакцією В.В. Петрусинського. М .: Нова школа, 1994, Сімейна терапія).

  Так, наприклад, вправи по В. Сатир, що входять в соціально-педагогічну допомогу / 54, с.29 /

  1. Як провести відмінність між вашим партнером і його образом, створеним вами.

  2. Як увійти в зіткнення зі своїми почуттями і поділитися ними.

  3. Завершення незакінчених справ.

  4. Вплив положення в просторі на спілкування.

  Всі завдання підібрані і розташовані таким чином, щоб, доповнюючи один одного, сприяти формуванню у батьків навичок аналізу ситуації спілкування з власною дитиною, усвідомлення власної моделі взаємодії з ним, поліпшенню подружніх взаємин.

  Розглянемо на прикладі окремих заданійодного з занять, метою якого є аналіз батьками ситуації спілкування з власною дитиною та усвідомлення власної моделі взаємодії з ним, формування вміння здійснювати соціально-компетентну модель в ситуаціях спілкування зі своєю дитиною.

  Завдання: "Дитина і колективна мама".

  Цілі: визначення батьківських впливів на дитину, усвідомлення впливу дитини на почуття батька, усвідомлення життєвого простору дитини.

  Рольова гра.

  Зміст: Одному учаснику групи пропонується побути "дитиною" і спробувати відчути тиск батьківських впливів. Решта учасників групи виступають в ролі "колективної мами", яка здійснює певні батьківські впливу на дитину, визначає його життєвий простір, вирішує що можна, чого не можна. У разі заборон використовуються стрічки. Залежно від заборон стрічками зав'язуються руки, ноги, вуха. Коли "дитина" весь перев'язаний, батькам пропонується оцінити адекватність батьківських впливів.

  Після цього йде обговорення і робляться основні висновки учасників. Питання: Як "дитині" бути природним в "зав'язаному" стані ?; Які наслідки можуть бути в результаті продемонстрованих впливів для дитини, батьків, для сім'ї ?; Яка роль батьківських заборон? Важливу роль відводить В. Сатир в своїх роботах сімейним правилам, які регулюють і керують поведінкою членів сім'ї, допомагають будувати сімейне взаємодія. "Правила - це жива, динамічна і впливова сила в сімейному житті.

  Однак, більшість сімей не усвідомлюють багатьох правил, за якими вони живуть "/ 6, с.40 /. Обговорюються сімейні правила в кожній родині. Учасникам пропонуються для перегляду малюнки дітей по темі:" Баранчик в пляшці ". Завдання батьків поділитися своїм сприйняттям малюнка і відповісти на питання: 1) Що можна сказати по малюнку дитини? 2) Як проявляються на "мові" малюнка особливості особистості дитини? Рівень виховної компетентності підвищує і техніка спільного малюнка, а так само невербальна процедура "Спільне малювання сімейного щастя". Кожен учасник малює не домінантною рукою, з закритими очима своє уявлення про щастя. Після цього всі разом складають фрагменти в цілісну картину і обговорюють. У висновку йде підведення підсумків, створення членами сім'ї способу свого майбутнього. "Уявіть себе на відрізку майбутнього, як члени сім'ї там взаємодіють, як це у них виходить, і що не виходить. Обговорення цієї роботи дозволило визначити найбільш ефективні шляхи використання цих станів "/ 11, с.46 /

  1. Яка роль проведення соціально-педагогічної допомоги?

  2. Які позитивні і негативні моменти можна виділити під час проведення соціально-педагогічної допомоги?

  3. Значення соціально-педагогічної допомоги.

  Очевидно, що більш інформативним аналіз взаємодії між соціальним педагогом, психологом і вчителем буде в тому випадку, якщо і вчитель і психолог, спостерігаючи за учасниками виховного процесу, дадуть разом на наступні питання:

  1. Чи стали батьки демократичнішими в питаннях виховання?

  2. Як змінені взаємини між подружжям відображаються на вихованні дітей.

  3. Чи стали батьки менш стурбовані і більш природні зі своїми дітьми?

  4. Підвищилася чи ступінь впевненості батьків при здійсненні виховних функцій?

  5. Чи стали взаємини з дітьми менш скрутними?

  6. Чи приймають свої рішення подружжя більш виважено?

  Таким чином, в ході занять батьки усвідомлюють і виявляють свої особисті ресурси, можливості ефективного спілкування з чоловіком, з дитиною.

  2.3 Дослідно-експериментальна робота по формуванню і корекції подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Дослідно-експериментальна робота проводилася в МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ" Шимановського району, метою якої була соціально-педагогічна допомога сім'ям у формуванні та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання. Вибірку склало 15 сімей. Взяли активну участь в нашому експерименті - 9 сімей. На перших етапах проведеного експерименту відчувалося горе і невпевненість подружжя в прийнятому участь експерименті. Для того щоб підвищити довіру подружжя до учасників процесу експерименту додатково проводили групові бесіди на теми для чого потрібно проводити соціально-педагогічну допомогу, як сильно впливає подружнє взаємодія на дітей.

  Поступово батьки залучалися до проведений експеримент, але найбільш відкритими в бесідах на сімейні теми батьки були під час індивідуальних занять. У зв'язку з цим довелося дещо змінити форму проведення соціально-педагогічної допомоги. Лекції, тренінги, ігри, батьківські збори проводилися в груповій формі, а за бажанням самих батьків додатково були проведені бесіди та консультації з батьками, у яких проблеми найбільш яскраво виражені. Стиснення батьків було спровоковано в першу чергу тим, що експеримент проводився в сільській школі, де всі один одного знають, тому брали участь у групових заняттях неохоче. Найбільш активну участь батьки проявляли в ході проведення рольових ігор (програвання сімейних ситуацій) і в обговоренні проблем сімейного виховання. Більшість батьків цікавилися особливостями підліткового віку і як правильно поводитися з підлітком в питаннях сімейного виховання.

  Оцінити ефективність дослідно-експериментальної роботи по формуванню та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання можна з різних сторін.

  У даній роботі ефективність соціально-педагогічної допомоги може бути оцінена: з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги. В ході проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання поетапно нами досягалися поставлені цілі і завдання, по закінченні соціально-педагогічної допомоги всі цілі і завдання були досягнуті.

  Зміни подружніх взаємин з точки зору дітей можна простежити за допомогою отриманих результатів методики "Кінетичний малюнок сім'ї" до і після проведення соціально-педагогічної допомоги з сім'ями.

  Таким чином, до реалізації програми соціально-педагогічної допомоги 33,3% (сім'я 03, 07, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе; 26,7% (сім'ї 02, 06, 08, 10) - сім'ї, в яких виражена тривожність дітей; 40% (сім'ї 01, 04, 05, 11, 12, 14) - сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей.

  Після проведення соціально-педагогічної допомоги отримані наступні результати: 40% (сім'я 03, 07,08, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе; 13% (сім'ї 02, 10) - сім'ї, в яких виражена тривожність дітей; 47% (сім'ї 01, 04, 05, 06 11, 12, 14) - сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей.

  Зміни сімейних взаємин наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 7 - Зміни сімейних взаємин (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Зміни взаємини дітей і дорослих в побуті відображені в такий спосіб: до проведення соціально-педагогічної допомоги у 53% (01, 02, 05, 06, 08, 11, 12, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 40% (03, 04, 07, 09, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. У 7% (10) сімей взаємини негативні. Після проведення соціально-педагогічної допомоги у 47% (01, 05, 06, 08, 10, 11, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 53% (02, 03, 04, 07, 09, 12, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. 0% сімей взаємини негативні.

  Наочно отримані дані до проведення і після проведення соціально-педагогічної допомоги представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 8 - Зміни сімейних взаємин дітей і дорослих в побуті (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  На підставі проведеного тесту - опитувальника задоволеності шлюбом рівні задоволеності шлюбом подружжя до проведення соціально-педагогічної допомоги наступні: 7% сімей (06) - абсолютно неблагополучні, 13% сімей (02, 08) - неблагополучні, 27% сімей (05, 07,14 , 11) - швидше неблагополучні, 27% сімей (01, 04, 10, 12) - перехідні, 13% сімей (13, 09) - швидше за благополучні, 13% сімей (15, 03) - благополучні, 0% сімей - абсолютно благополучні.

  Після проведення соціально-педагогічної допомоги дані тесту-опитувальника задоволеності шлюбом отримані наступні: 0% сімей - абсолютно неблагополучні, 13% сімей (10, 08) - неблагополучні, 20% сімей (02,14,11) - швидше неблагополучні, 27% сімей (01, 04, 06, 07) - перехідні, 20% сімей (05, 09, 12) - швидше за благополучні, 20% сімей (03, 13,15) - благополучні, 0% сімей - абсолютно благополучні. Зміни отриманих даних тесту опитувальника задоволеності шлюбом наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 9 - Зміни рівня задоволеності шлюбом (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини до проведення соціально-педагогічної допомоги на підставі опитувальника АСВ, відзначалися у сімейних пар наступним чином: розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 20% сімей (03, 07, 15); перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 10); проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12); винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 47% сімей (02, 04, 06, 08, 11, 13, 14). Основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини після проведення соціально-педагогічної допомоги на підставі опитувальника АСВ відзначаються у сімейних пар наступним чином: розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 40% сімей (03, 04, 07, 11, 14, 15 ); перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 06); проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12); винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 27% сімей (02, 08, 10, 13).

  Зміни отриманих даних тесту опитувальника АСВ наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 10 - Зміни основних способів вирішення особистісних проблем подружжя (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Таким чином, ефективність соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання була оцінена і проаналізована з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги.

  Для проведення оцінки ефективності соціально-педагогічної допомоги корекції і формування подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання за допомогою математичної і статистичної обробки ми використовували отримані результати тесту "задоволеності шлюбом" до проведення і після проведення соціально-педагогічної допомоги, що дозволяє розрахувати парний критерій Т - Вілкоксона.

  Парний критерій Т Вілкоксона застосовується для оцінки відмінностей експериментальних даних, отриманих в двох різних умовах на одній і тій же вибірці випробуваних. Він дозволяє виявити не тільки спрямованість змін, але і їх вираженість, тобто він дозволяє встановити, наскільки зрушення показників в якомусь одному напрямку є більш інтенсивним, ніж в іншому.

  Критерій Т заснований на ранжируванні абсолютних величин різниці між двома рядами вибіркових значень в першому і другому експерименті ранжування абсолютних величин означає, що знаки різниці не враховуються, проте в подальшому поряд із загальною сумою рангів знаходиться окремо сума рангів як для позитивних, так і для негативних зрушень .

  Якщо інтенсивність зсуву в одному з напрямку виявляється більшою, то і відповідна сума рангів виявляється більше. Цей зсув, як і в разі критерію знаків, називається типовим, а протилежний, менший за сумою рангів зрушення - нетиповим. Як і для критерію знаків ці два зсуву виявляються додатковими один до одного. Критерій Т - Вілкоксона базується на величині нетипового зсуву, який називається в подальшому ТЕМП.

  У наших математичних і статистичних розрахунках Т ЕМП. = 8. Алгоритм розрахунку даного критерію представлений в додатку М.

  В даному випадку емпіричне значення Т потрапляє в зону значущості. Отже, можна стверджувати, що зафіксовані в експерименті зміни невипадкові і значущі.

  Таким чином, ефективність соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання була оцінена і проаналізована з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги; аналізу результатів за допомогою математичних методів статистичної обробки. Отже, соціально-педагогічну допомогу формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання можна ефективно використовувати в сучасних умовах школи.

  ВИСНОВОК

  Сім'я - це складна система взаємопов'язаних процесів. Подружні взаємини - один з важливих компонентів цієї системи, які, в свою чергу, мають теж складну структуру.

  Подружні взаємини складаються під впливом ряду факторів: психологічний мікроклімат в сім'ї, особистісні властивості і якості самого подружжя. За важливістю взаємини подружжя переважують всі інші відносини, в тому числі, і відносини між родичами. У сім'ях, де відносини між подружжям натягнуті, "мінливі" або "не прояснені", діти виростають тривожними, легко вразливими, недовірливими. Часто сварки між батьками діти відносять на свій рахунок, тобто вважають себе винними в сварці. Через це вони страждають не тільки емоційно, а й фізично. Діти з таких сімей частіше хворіють на застуди, отити, ангіни та інше. Нерідко такі діти емоційно холодні і не вміють проявляти і висловлювати ласку.

  Розглядаючи проблему взаємини подружжя і їх впливу на сімейне виховання, ми спиралися на наукові праці В. Зацепіна, В. Сисенко, Т.С. Яценко, К. Киркпатріка, С.І. Голоду, С. В. Ковальова, З. Матейчик, Й. Лангместера, Е.Ейдеміллера, Г. Хоментаускауса.

  Для досягнення цілей і завдань нашої роботи ми досліджували подружні взаємини та їх вплив на сімейне виховання за допомогою таких методів дослідження: аналіз теоретичних підходів проблеми подружніх взаємин, тестування, спостереження, бесіда, методи кількісної та якісної обробки інтерпретації отриманих даних.

  Визначили сім'ї з несприятливими сімейними взаємовідносинами і організували для них соціально-педагогічну допомогу формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання. Соціально-педагогічна допомога складається з спеціальних проблемних завдань, тренінгів, вправ, бесід.

  Реалізували цю соціально-педагогічну допомогу в умовах загальноосвітньої школи. Соціально-педагогічна допомога проводилася 2 рази на тиждень з сім'ями.

  Провели оцінку ефективності соціально-педагогічної допомоги з позиції реалізації цілей і завдань корекційної програми; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення і після проведення корекційної програми.

  Таким чином, ми визначили роль подружніх взаємин у сімейному вихованні; досліджували наукові і практичні підходи до вивчення проблеми впливу подружніх взаємин на сімейне виховання; емпіричним шляхом виявили вплив подружніх взаємин на сімейне виховання, розробили і реалізували програму соціально-педагогічної допомоги по формуванню і корекції подружніх взаємин у сім'ї.

  В даний час необхідно приділяти особливу увагу подружніх взаємовідносин Батьки в першу чергу повинні уважно ставитися до підлітка, проявляти інтерес до внутрішнього світу дитини, пам'ятати про те, що подружні взаємини впливають на сімейне виховання.

  В результаті дослідження були зроблені наступні висновки:

  1. Подружні взаємини безпосередньо впливають на сімейне виховання.

  2. Неадекватні взаємини подружжя обумовлюють у дитини тривожний стан, емоційний психологічний дискомфорт.

  3. Позитивні взаємини між дорослими формуються при сприятливому кліматі в сім'ї і впливають на дитину позитивно.

  4. Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекції подружніх взаємин сприятливо діє на подружні взаємини і на сімейне виховання.

  На основі цих висновків можна зробити висновок про те, що наша гіпотеза підтвердилася. Отже, якщо надавати соціально-педагогічну

  допомога у формуванні та корекції неблагополучних подружніх взаємин, то це матиме позитивний вплив на сімейне виховання, а саме зміниться ставлення до виховання дитини в сім'ї, покращитися сімейна атмосфера, знизиться рівень тривожності, дитина буде відчувати себе комфортно.

  В процесі проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання основна увага приділяється взаєминам подружжя через прояв їх активності в навчанні, узагальненні, засвоєнні отриманого матеріалу, що призвело до сприятливих змін подружніх взаємин, а також до більш глибокого осмислення того, що дитина вчиться вже з перших днів життя бути ніжним, ласкавим, співчутливим і дбайливим. Саме в сім'ї діти набувають досвіду, на підставі якого будуть потім будувати свої сімейні взаємини. Чим щире і доверительнее відносини в родині, тим повніше і глибше дитина спіткає науку спілкування, тим легше йому буде жити з однолітками і дорослими людьми. Саме в сім'ї створюється самоповагу і формується самооцінка дитини як особистості.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Азаров Ю.П. Сімейна педагогіка / Ю.С. Азаров - М., 1989., - 315с.

  2. Архіреева Т.В. Вплив батьківського виховання на самоставлення молодшого школяра // Питання психології, науковий журнал 2006.- № 3.- с.65-69.

  3. Бардіан А.Н. Виховання дітей в сім'ї. / Психол. - пед. нариси. / О.М. Бардіан - М., 1972. - 236с.

  4. Беглор Тетяна. В інтересах дитини. // Шкільний психолог 2003.-№40.- С.18-20.

  5. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. / Л.І. Божович. - М., 1968. - 296 с.

  6. Василькова Ю.В. Соціальна педагогіка. / Ю.В. Василькова Ю.В., Т.А. Василькова. - М.-1999. - 246 с.

  7. Віннескотт Д.В. Розмови з батьками. / Д.В. Віннескотт - М., 1995. - 186 с.

  8. Вікова та педагогічна психологія: Уч. посібник для студ. вищ. уч. завідомо суперечною інтересам / під ред. Дубровиной, І. В., Прихожан А. М .: Изд-во Академія, 2001.- 365 с.

  9. Волков Б.С. Психологія подростка.- 3-е изд., Исправл. і доп. / Б.С. Волков - М .: Педагогічне товариство Росії, 2002.- 160 с.

  10. Вихователю роботу з сім'єю: Посібник для вихователя дід. саду Л.В.. Загік, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова та ін., За ред. Н. Ф. Виноградова. -М .: Просвещение, 1989. - 192 с.

  11. Головей Л.А. Практикум з вікової психології. / Л.А. Головей, Е.Ф. Рибалко - СПб .: Мова, 2001.

  12. Голод С.І. "Майбутня сім'я: яка вона?" / С.І. Голод.- М .: Знание, 1990.-64с.

  13. Голод С.І. "Сім'я і шлюб" / С.І. Голод.- С. Петербург, ТОО ТК "Петрополіс", 1998.-272с.

  14. Дружинін В.Н. "Психологія сім'ї" / В.М. Дружинін: 3-е изд. - СПб .: Пітер, 2006.- 176 с .: іл.

  15. Дрейкурс Р. Щастя вашої дитини / Р. Дрейкурс, В. Золц, під ред. В. А. Толстих - М., 1986. 375с.

  16. Жутикова Н. В. Психологічні уроки повсякденного життя / Н.В. Жутикова - М., 1991.- 128с.

  17. Захаров А.І. "Дитячі неврози" (психологічна допомога батьків дітям) ./ А.І. Захаров - "Респекс", СПб: 1995. - 192с.

  18. Ігрова сімейна психотерапія. / Под ред. Шеффера Ч. СПб., 2001.- 106 с.

  19. Ігри, навчання, тренінг, дозвілля. Під ред. В.В. Петрусинського. Кн.1-4; М .: "Нова школа", 1994. - 458с.

  20. Ігри, навчання, тренінг, дозвілля. Педагогічні ігри. Під ред. В.В. Петрусинського. кн.5; М .: ГЦ "Енрофе" М. 1994. - 218 с.

  21. Истратова О.Н. Довідник психолога середньої школи / Серія "Довідники" ./ О.М. Истратова, Т.В. Ексакусто - Ростов н / Д: "Фенікс", 2003. 512с.

  22. Капроні В. Сам собі дорослий, дитина і батько / В. Капроні, Т. Навако - СПб, 2000р 95С.

  23. Книга молодої сім'ї: Збірник / Упоряд. В.В. Александрова. - Л .: Лениздат, 1989.- 254с.

  24. Ковальов С. В. Психологія сучасної сім'ї. / С.В. Ковальов - М., 1988.- 193с.

  25. Ковальов С.В. "Психологія сімейних відносин" ./ С.В. Ковальов - М .: Педагогіка, 1987.- 160с.

  26. Корольов Ю.А. "Подружжя, батьки, діти" ./ Ю.А. Корольов - М .: Юрид. лит., 1985.- 176с.

  27. Кудріна Г.Я. Діагностичні методи обстеження дітей дошкільного віку. / Г. Я. Кудріна - Іркутськ, 1993. - 108 с.

  28. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. Посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. - М .: Гуманит. Вид.- 2003.-352с.

  29. Лойшен Ш. Психологічний тренінг умінь школи Вірджинії Сатир. / Ш. Лойшен - СПб., 2001. 310с.

  30. Лидерс А.Г. Тренінг особистісного зростання з підлітками // Журнал практичного психолога. 1998.- №1 - с. 49 - 52.

  31. Максимов В.Г. "Педагогічна діагностика в школі": Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. / В.Г. Максимов - М .: Видавничий центр "Академія", 2002.- 272 с.

  32. Матейчек З. Батьки і діти: Кн. для вчителя: Пер. з чеського. / З. Матейчик - М .: Просвещение, 1992. - 320 с.

  33. Мухіна В.С. Вікова психологія. / В.С. Мухіна- М., 1997. - 246с.

  34. Навайтіс Г. Сім'я в психологічному консультуванні. / Г. Навайтіс. - Калінінград, 1999.- 136 с.

  35. Овчарова Р.В. Практична психологія в початковій школі. / Р.В. Овчарова.- М .: ТЦ "Сфера", 1999. - 240 с.

  36. Овчарова Р.В. Технології практичного психолога освіти: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників. / Р.В. Овчарова - М .: ТЦ "Сфера", 2000 - 448с.

  37.Осипова А.А. "Загальна психокорекція": Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / А.А. Осипова. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 с.

  38. Основи психології сім'ї та сімейного консультування / під. Заг. Ред. М.М. Посисоева - М., 2004. - 196с.

  39. Островська Л.Ф. Педагогічні знання батьків: (Матеріали семінарів для батьків). Посібники для вихователя д / у. / Л.Ф. Островська. - М .: Просвещение, 1983.- 76с.

  40. Педагогіка під ред. Пидкасистого П.І.- М. Педагогічне товариство Росії, 2000. 640с.

  41. Петровський А.В. Діти і тактика сімейного виховання. / А.В. Петровський. - М., 1981.- 214с.

  42. Підласий І.П. Підліток. Проблеми виховання дітей в сім'ї. / І.П. Підласий - М., 1997. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 352с.

  43. Популярна психологія для батьків / під ред. А.А. Бодалева. - М .: Педагогіка, 1989.-256с.

  44. Підласий І.П. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. / І.П. Підласий. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 352с.

  45. Практикум з психологічним ігор з дітьми та підлітками під ред. М.Р. Битяновой - Пітер, 2002.- 404с.

  46. ​​Практична психологія освіти / за ред. І.В. Дубровиной: Підручник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. - М .: ТЦ "Сфера", 2000. - 528с.

  47. Психологія сімейних відносин з основами сімейного консультування: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / під. Ред. Є.Г. Сіляевой - М., 2002. - 192с.

  48. Райнпрехт Х. Виховання без обмежень. / Х. Райнпрехт - М., 2000.-159с.

  49. Робоча книга шкільного психолога. / І.В. Дубровіна, М.К. Акімова, Е.М. Борисова; Під ред. І.В. Дубровиной. - М .: Просвещение, 1991.- 303 с.

  50. Річардсон Р.У. "Сили сімейних уз": Пер. з анг. / Р.У. Річардсон - СПб: вид "Акцідент", 1994.-136 с .: іл.

  51. Рогов Є.І. Настільна книга Практичного психолога: навч. Посібник. / О.І. Рогов - М, 2003. - кн.1

  52. Саймон Р. Один до одного: Бесіди з творцями сімейної терапії / Пер. З анг. Н.М. Падалко. / Р. Саймон- М .: Незалежна фірма "Клас", 1996.-165с.

  53. Самоукина Н.В. Ігрові методи в навчанні та вихованні (психотехнічні вправи і корекційні програми) ./ Н.В. Самоукина - М.: 1992.- 256с.

  54. Сатир Вірджинія Як будувати себе і свою сім'ю. / В. Сатір.-М. 1992.-153с.

  55. Сімейна психотерапія сост. Є.Г. Ейдеміллер під ред, Усманов В. - М., 2000.- 352 с.

  56. Сімейне виховання: Короткий словник / Уклад .: І.В. Гребенников, Л.В. Новінніков. - М .: Политиздат, 1990. - 319 с.

  57. Сізанов А.Н. "Психологічні ігри: які ми на роботі і вдома" ./ О.М. Сізанов - Мн .: Виш.шк.1995.- 301с .: іл.

  58. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогічна корекція дитячо-батьківських відносин. / Н.Ю. Синягина - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003р. - 96 с.

  59. Субботский Є.В. Дитина відкриває світ: Кн. для вихователя д / с. / Є.В. Субботский - М .: Просвещение, 1991. -207 с.

  60. Співаковська А.С. Як бути батьками: про психологію батьківської любові. / А.С. Спиваковская - М .: Педагогіка, 1986, - 247с.

  61. Довідник соціального педагога: 5-11 класи Авт.-сост. Т. А. Шішковец. - М .: ВАКО, / Педагогіка, Психологія, управління.- 2007- 336 с.

  62. Столяренко Л.Д. Основи психології. / Л.Д. Столяренко- Ростов Н / Д: Фенікс, 2002.- 495с.

  63. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. / В.А. Сисенко. - М., 1989, - 162с.

  64. Сисенко В.А. Стійкість шлюбу: Проблеми, фактори, умови. / В.А. Сисенко. - М.-1981 - 95с.

  65. Фролов В.Г. Психологія підлітка. / В.Г. Фролов. - М., 1997.- 275с.- 412с.

  66. Хоментаускас Г.Т. "Сім'я очима дитини" ./ Т.Г. Хоментаускас - М .: Педагогіка. - 1989.-160с .: іл.

  67. Шевандрин Н.І. "Психодіагностика, корекція і розвиток особистості" ./ Н.І. Шевандрін.- М. 2000.- 273 с.

  68. Шевандрин Н.І. Соціальна психологія в освіті: навчальний посібник ч.1. Концептуальні і прикладні основи соціальної психології. / Н.І. Шевандрин - М .: Владос, 1995 - 424 с.

  69. Шнейдер Л.Б. "Основи сімейної психології": навч. Посібник - 2-е изд., Стер. / Л.Б. Шнейдер. - М.: Видавництво Московського психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО "МОДЕК"; 2005.- 928с.

  70. Ейдеміллер Е.Г. Сімейна психотерапія. - Л .: Медицина. / Є.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицкий. - М.-1990.- 256с.

  71. Ейдеміллер Е.Г. Методи сімейної діагностики і психотерапії. Методичний посібник. / Серія "Психодіагностика: педагогу, лікарю, психологу. Вип.1Под загальною редакцією д.м.н., Л.І. Вассермана М .:" Фолиум ", 1996. - 215с.

  Додаток А


  Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, які проявляються в побуті


  Необхідно на шкалі обвести по кожному пункту, який містить протилежні оцінки, цифру - рівень, що характеризує атмосферу в сім'ї. Якщо в сім'ї панує доброта, то слід зазначити цифру 8; якщо щось середнє між добротою і конфліктністю, вибираємо середній показник 5 або 4; якщо часті конфлікти, то обводимо 1.

  Після підводимо підсумки, складаємо відмічені цифри. Підсумковий показник - сума - може коливатися від 0 (сама неблагополучна) до 10 (найбільш позитивна оцінка)

  Додаток Б


  Тест - опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко)

  Опитувальник є одновимірну шкалу, що складається з 24 тверджень, що відносяться до різних сфер: сприйняття себе і партнера, думки і оцінки, установки і т.д. Кожному твердженням відповідають три варіанти відповіді: а) вірно, б) важко сказати, в) невірно.

  Інструкція випробуваному: "Уважно читайте кожне твердження і вибирайте один з трьох запропонованих відповідей".

  текст опитувальника

  1. Коли люди живуть так близько, як це відбувається в сімейному житті, вони неминуче втрачають взаєморозуміння і гостроту сприйняття іншої людини?

  а) вірно;

  б) не впевнений;

  в) невірно.

  2. Ваші подружні відносини приносять Вам:

  а) швидше занепокоєння і страждання;

  б) важко відповісти;

  в) скоріше радість і задоволення.

  3. Родичі і друзі оцінюють Ваш шлюб:

  а) як вдалий;

  б) щось середнє;

  в) як невдалий.

  4. Якби ви могли, то:

  а) Ви б багато що змінили в характері Вашого чоловіка (Вашої дружини);

  б) важко сказати;

  в) Ви б не стали нічого змінювати.

  5. Одна з проблем сучасного шлюбу в тому, що всі "приїдається", в тому числі і сексуальні відносини:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  6. Коли Ви порівнюєте Вашу сімейне життя із сімейним життям Ваших друзів і знайомих, Вам здається:

  а) що Ви найнещасніші інших;

  б) важко сказати;

  в) що Ви щасливіший за інших.

  7. Життя без сім'ї, близької людини Вашого чоловіка (Вашої дружини) була б неповноцінною:

  а) так, я вважаю;

  б) важко сказати;

  в) ні, не вважаю.

  8. Ви вважаєте, що без Вас життя Вашого чоловіка (Вашої дружини) була б неповноцінною:

  а) так, вважаю;

  б) важко сказати;

  в) ні, не вважаю.

  9. Більшість людей в якійсь мірі обманюються у своїх очікуваннях щодо шлюбу:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  10. Тільки безліч різних обставин заважає подумати Вам про розлучення:

  а) вірно;

  б) не можу сказати;

  в) невірно.

  11. Якби повернувся час, коли Ви вступали в шлюб, то Вашим чоловіком (Вашої дружиною) міг би стати:

  а) хто завгодно, тільки не теперішній чоловік (дружина);

  б) важко сказати;

  в) можливо, що саме теперішній чоловік (дружина).

  12. Ви пишаєтеся, що така людина, як Ваш чоловік (Ваша дружина) - поруч з Вами:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  13. На жаль, недоліки Вашого чоловіка (дружини) часто переважують його гідності:

  а) вірно;

  б) важко сказати

  в) невірно.

  14. Основні перешкоди для щасливого подружнього життя криються:

  а) швидше за все в характері Вашого чоловіка (дружини);

  б) важко сказати;

  в) скоріше в Вас самих.

  15. Почуття, з якими Ви вступали в шлюб:

  а) посилилися;

  б) важко сказати;

  в) ослабли.

  16. Шлюб притупляє творчі можливості людини:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  17. Можна сказати, що Ваш чоловік (дружина) володіє такими перевагами, які компенсують його недоліки?

  а) згоден;

  б) щось середнє;

  в) ні, не згоден.

  18. На жаль, у Вашому шлюбі все гаразд з емоційною підтримкою один одного:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  19. Вам здається, що Ваш чоловік (дружина) часто робить дурниці, говорить невлад, недоречно шумить:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  20. Життя в сім'ї, як Вам здається, не залежить від Вашої волі:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  21. Ваші сімейні відносини не внесли в життя того порядку і організованості, яких Ви очікували:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  22. Не мають рації ті, хто вважає, що саме в сім'ї людина найменше може розраховувати на повагу;

  а) згоден;

  б) важко сказати;

  в) не згоден.

  23. Як правило, суспільство Вашого чоловіка (дружини) доставляє Вам задоволення:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  24. По правді сказати, що Вашої подружнього життя немає і не було жодного світлого моменту:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) так.

  Ключ: 1в, 2в, 3а, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, 11в, 12а, 13в, 14в, 15а, 16в, 17а, 18в, 19в, 20в, 21в, 22а, 23а, 24в.

  Порядок підрахунку: Якщо обраний випробуваний варіант відповіді (а чи в) збігається з наведеним у ключі, то нараховується 2 бали, якщо проміжний (б) - то 1 бал, за відповідь, не збігається з наведеними - 0 балів. Далі підраховується сумарний бал по всіх відповідей. Можливий діапазон тестового бала від 0 до 48 балів. Високий бал говорить про задоволеність шлюбом.

  норми:

  0-16 балів - абсолютно неблагополучні,

  17-22 бали - неблагополучні,

  23-26 балів - швидше неблагополучні,

  27-28 балів - перехідні,

  29-32 бали - швидше благополучні,

  33-38 балів - благополучні,

  39-48 балів - абсолютно благополучні.

  Додаток В


  Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса)

  Інструкція: Від щирості і вдумливості Ваших відповідей залежить можливість надати Вам соціально-педагогічну допомогу.

  1. Заснований Ваш шлюб на любові?

  2. Що переважає в Ваші почуття: любов до нього (до неї), бажання любові до себе, статевий потяг, прихильність (відсутню дописати)?

  3. Змінювалися Ваші початкові відносини і якщо "так", то в якому напрямку?

  4. Які душевні якості чоловіка подобалися Вам до весілля?

  5. Виявляються ці якості у Вашій спільного життя?

  6. Відкриваєте Ви в ньому (в ній) нові гідності?

  7.Які недоліки чоловіка (дружини) викликають у Вас невдоволення?

  8. Чи прагнете Ви перевиховати його (її)?

  9. Якщо "так", то які методи виховання Ви віддаєте перевагу: заохочення, покарання, ласку, гумор, особистий приклад (відсутню дописати)?

  10. Які почуття і настрої переважають в Ваших відносинах: позитивні чи негативні?

  11. Чи викликають Ваше невдоволення поведінку, вчинки, висловлювання чоловіка (дружини) або він (вона) як особистість?

  12. Чи вмієте Ви попереджати і гасити назріває конфлікт?

  13. Чи здатні Ви приймати близьку людину такою, якою вона є?

  14. Чи здатні Ви зберігати душевний спокій, коли Ваша половина "втрачає" його?

  15. Чи схильні Ви читати мораль?

  16. Чи вмієте Ви "не помічати" огріхів чоловіка (дружини) в гострій ситуації, щоб поговорити про них в "добрий час"?

  17. Чи вважаєте Ви, що впізнали його (її) до кінця?

  18. Чи існує між Вами взаєморозуміння?

  19. Чи довіряєте Ви один одному?

  20. Чи вважаєте Ви його (її) своєю "власністю"?

  21. Чи вірите Ви в його (її) подружню вірність?

  23. Чи відчуваєте Ви духовну близькість?

  24. Чи підтримуєте Ви творчі інтереси і захоплення свого чоловіка?

  25. Чи сприяє Ваш союз духовному розвитку кожного?

  26. Вважаєтеся Ви з індивідуальними особливостями чоловіка (дружини): темпераментом, характером, а так же звичками?

  27. Не прагніть чи "переробити" його (її) за своїм зразком?

  28. Якщо у Вас різні погляди з яких-небудь питань, чи надаєте Ви йому (їй) право думати по-своєму?

  29. Чи є хтось із Вас главою сім'ї і хто саме?

  30. Чи вважаєте Ви, що у чоловіка і дружини повинні бути різні ролі в сім'ї відповідно до властивостей мужності і жіночності?

  31. Виявляються чи в сімейному житті Ваші недоліки?

  32. Чи вважаєте Ви виховувати чоловіка (дружину) або виправляти свої недоліки?

  33. Чи навчають Вас труднощі самовиховання терпінню до недоліків іншого (як і своїм власним)?

  34. Чи переживаєте Ви горе і радість чоловіка (дружини) як свої?

  35. Чи відчуваєте Ви себе з ним (з нею) єдиним організмом?

  36. Підказує Вам совість, добре чи погано Ви вступаєте до тієї чи іншої ситуації?

  37. Чи говорить Ваш досвід про те, що світ в будинку залежить від світу в Вашій душі?

  Цей опитувальник є введенням в діалог про діалогічних взаєминах подружжя. Питання розташовані в порядку поступового переходу від тем, пов'язаних з "готівковим Я" до проблем "духовного Я". Це дозволяє в бесіді намацувати "зону найближчого розвитку" і зупиняти співрозмовника і зупинятися на обговоренні питань, доступних його розумінню.

  "Надзавдання" такого діалогу - допомогти подружжю переосмислити свої особисті відносини в світлі усвідомлення духовного гідності один одного. Це може допомогти переоцінці і зміни старих стереотипів, що руйнували подружній союз.

  Додаток Г


  опитувальник АСВ

  (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер

  Опитувальник АСВ дозволяє діагностувати тип сімейного виховання і характер його порушень.

  В опитувальнику АСВ діагностуються наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють батьки вихованню дитини:

  1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +;

  2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г;

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних:

  1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +;

  2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У-.

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань:

  1) надмірність вимог-обов'язків представляє ризик псіхотравматізма - шкала Т +

  2) недостатність вимог-обов'язків призводить до труднощі залучення дитини до якої-небудь справи - шкала Т-;

  3) надмірність вимог-заборон формує реакцію емансипації або зумовлює розвиток рис сенситивний і тривожно-недовірливою акцентуації - шкала З +;

  4) недостатність вимог-заборон стимулює розвиток гипертимного, нестійкого типу характеру - шкала З-;

  5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З +;

  6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З-;

  4. Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н.

  Примітка: + надмірна виразність відповідної риси виховання; - недостатня вираженість; ± при даному типі виховання можливі як надмірність даної риси, так і недостатність або просто вираженість.

  Стійкі поєднання різних рис виховання є тип цілеспрямованого виховання.

  Класифікація типів порушень сімейного виховання виглядає наступним чином.

  Потворствующая гіперпротекція (поєднання рис, відображених в шкалах Г +, У + при Т, З-, С-). Підліток знаходиться в центрі уваги сім'ї, яка прагне до максимального задоволення його потреб. Цей тип виховання сприяє розвитку демонстративних (істероїдних) і гіпертімних рис характеру у підлітків.

  Домінуюча гиперпротекция (Г +, У ±, Т ±, З +, С ±). Підліток також в центрі уваги батьків, які віддають йому багато сил і часу, позбавляючи самостійності, ставлячи численні обмеження і заборони. Таке виховання підсилює реакцію емансипації і обумовлює гострі афективні реакції екстрапунітівного типу. При тривожно-недовірливі (психоастенічний), сенситивним, астено-невротичний типах відхилень характеру домінуюча гиперпротекция посилює астенічні риси.

  Емоційне відкидання (Г ±, У-, Т ±, З ±, С ±). В крайньому варіанті це виховання за типом "Попелюшки". Формує і підсилює риси інертно-імпульсивної (епілептоідной) акцентуації характеру і епілептоідной психопатії, веде до декомпенсації та формування невротичних розладів у підлітків з емоційний-лабільною, сенситивний, астено-невротичної акцентуацією характеру.

  Повішена моральна відповідальність (Г-, У-, Т +). Цей тип виховання характеризується поєднанням високих вимог до підлітка з браком уваги до нього з боку батьків, меншою турботою про нього. Стимулюється розвиток рис тривожно-недовірливою (психастенической) акцентуації характеру.

  Гипопротекция (гипоопека) (Г-, У-, Т-, З-, С ±). Підліток надано собі, батьки не цікавляться ним, не контролюють його. Таке виховання особливо несприятливо при акцентуація гипертимного, нестійкого і конформного типів.

  Причини неправильного виховання дуже різні. Часом це певні обставини в житті сім'ї, що заважають налагодити адекватне виховання. Найчастіше - низька педагогічна культура батьків. У другому випадку нерідко основну роль в порушенні виховного процесу грають особистісні особливості самих батьків.

  Досить часто батьки схильні вирішувати особистісні проблеми за рахунок дитини. Це може виражатися в наступному:

  - розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ);

  - перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК);

  - виховна невпевненість батьків (шкала ВН);

  - фобія втрати дитини (шкала ФУ);

  - нерозвиненість батьківських почуттів (шкала НРЧ);

  - зрушення в установці батьків по відношенню до підлоги дитини (шкала ПЖМ - перевага жіночих якостей, шкала ПМК - перевага чоловічих якостей):

  - проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК);

  - винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК);

  Правила користування опитувальником

  Перед тим як мати або батько почнуть заповнювати опитувальник, необхідно створити атмосферу довірчого психологічного контакту. Батьки повинні бути зацікавлені в щирості власних відповідей.

  Кожен опитуваний отримає бланк реєстрації відповідей і текст опитувальника. Зачитайте інструкцію, яка містить на початку опитувальника, і переконайтеся, що батьки все зрозуміли правильно. Після того як почалося заповнення бланка реєстрації відповідей, інструктування або пояснення небажані.

  Обробка результатів. На бланку реєстрації відповідей номера, що відносяться до однієї шкалою, для швидкості підрахунку номерів розташовані в одному рядку. Підрахуйте число обведених номерів. Зверніть увагу на те, сто на бланку реєстрації відповідей за вертикальною лінією вказано діагностичне значення (ДЗ) для кожної шкали. Якщо число обведених номерів досягає або перевищує ДЗ, то у обстежуваного батька вважається встановленим зазначений тип відхилення у вихованні.

  Букви за межею - це застосовувані в даних методичних рекомендаціях скорочені назви шкал. Причому деякі назви шкал підкреслені; це означає, що до результату по горизонтальній рядку (набраному числу балів) треба додати результат за додатковою шкалою, яка знаходиться в нижній частині бланка під горизонтальною лінією і позначена тими ж буквами, що й основна.

  Опитувальник АСВ для батьків.

  Шановний (а) _______________________________________________

  Пропонований вам опитувальник містить деякі твердження про виховання дітей. Всі вони пронумеровані. Такі ж номери ви бачите в "Бланке відповідей". Читайте по порядком затвердження опитувальника. Якщо ви в цілому згодні з якимось конкретним твердженням, то на "Бланке відповідей" обведіть кружком номер цього твердження. Якщо не згодні - закресліть цей номер. Якщо вам важко сформулювати своє ставлення, то біля номера питання на "бланку" поставте знак питання.

  У цьому опитувальнику немає "правильних" або "неправильних" тверджень. Тому відповідайте так, як ви самі думаєте. Не поспішайте. Бажаємо успіху.

  (На ті твердження, номери яких в опитувальнику виділені жирним кольором, чоловіки можуть не відповідати - 19, 39, 59, 79, 99).

  1. Я все роблю заради свого сина (дочки).

  2. У мене часто не вистачає часу подовгу займатися з сином (дочкою) чимось для них цікавим - кудись піти разом, поговорити, пограти.

  3. Мені доводиться вирішувати своєму синові (дочки) такі речі, які не дозволяють своїм дітям багато інших батьків.

  4. Не люблю, коли син (дочка) приходить до мене з питаннями. Краще б думав (а) і вирішував (а) сам (сама).

  5. У нашого сина (дочки) будинку обов'язків більше, ніж у багатьох його товаришів (подруг).

  6. Мого сина (дочку) дуже важко змусити що-небудь зробити по будинку.

  7. Добре, коли діти мають свою точку зору на те, вірно чи ні міркують їхні батьки.

  8. Мій син (дочка) повертається додому вечорами, коли захоче.

  9. Якщо хочеш, щоб твій син (дочка) став (а) людиною, щоб не залишив безкарним жодного його (її) поганого вчинку.

  10. Якщо тільки можливо, намагаюся не карати сина (доньку).

  11. Коли я в хорошому настрої, нерідко прощаю свого сина (дочки) те, за що в інше часу не покарав би.

  12. Я люблю свого сина (дочку) більше, ніж люблю свого чоловіка (своєї дружини).

  13. Маленькі діти мені подобаються більше, ніж великі.

  14. Якщо мій син (дочка) довго стоїть на своєму чи гнівається, у мене буває почуття, що я поступила (надійшов) по відношенню до нього (неї) неправильно.

  15.У нас довго не було дитини, хоча ми його дуже бажали.

  16. Спілкування з дітьми в общем-то виснажлива справа

  17. У мого сина (дочки) є деякі риси, які виводять мене з себе.

  18. Виховання мого сина (дочки) йшло б набагато краще, якби мій чоловік (дружина) не заважали мені.

  19. Більшість чоловіків легковажні, ніж жінки.

  20. Більшість жінок легковажні, ніж чоловіки.

  21. Мій син (дочка) для мене - найголовніше в житті.

  22. Часто буває, що я не знаю, де пропадає мій син (дочка).

  23. Намагаюся купити своєму синові (дочки) такий одяг, яку він (вона) сам (а) хоче, навіть якщо річ дорога.

  24. Мій син (дочка) нетямущий (а). Легше самому два рази зробити, ніж один раз пояснити йому (їй).

  25. Моєму синові (дочки) нерідко доводиться (або доводилося раніше) доглядати за молодшим братом (сестрою).

  26. Нерідко буває так: нагадую сину (дочці) зробити що-небудь, а топом плюну і зроблю все сам (а).

  27. Батьки ні в якому разі не повинні допускати, щоб діти помічали їхні слабкості і недоліки.

  28. Мій син (дочка) вирішує, з ким йому (їй) дружити.

  29. Діти повинні не тільки любити своїх батьків, але і боятися їх.

  30. Я дуже рідко лаю сина (доньку).

  31. У нашій строгості до сина (дочки) бувають великі коливання: іноді ми дуже суворі, іноді все дозволяємо.

  32. Ми з сином розуміємо один одного краще, ніж ми з чоловіком.

  33. Мене засмучує, що мій син (дочка) дуже швидко стають дорослими.

  34. Якщо дитина стоїть на своєму, тому що погано себе почуває, краще все зробити так, як він хоче.

  35. Мій дитина росла слабким і хворобливим.

  36. Якби у мене не було дітей, я б домігся (добилася) в житті набагато більшого.

  37. У мого сина (дочки) є слабкості, які не проходять, ходячи я наполегливо з ними борюся.

  38. Нерідко буває, що, коли я караю свого сина (доньку), мій чоловік (дружина) тут же починає дорікати мене в надмірної суворості і втішати його (її).

  39. Чоловіки більш схильні до подружньої зради, ніж чоловіки.

  40. Жінки більш схильні до подружньої зради, ніж чоловіки.

  41. Турботи про сина (дочки) займають найбільшу частину мого часу.

  42. Мені багато разів довелося пропускати батьківські збори.

  43. Намагаюся купити йому (їй) все те, що він (вона) хоче, навіть якщо це коштує дорого.

  44. Якщо побільше побути на самоті мого сина (дочки), можна сильно втомитися.

  45. Мені багато разів доводилося доручати моєму синові (дочки) важливі і важкі справи.

  46. ​​За мого сина (дочку) не можна поручитися в серйозній справі.

  47. Головне, чому батьки повинні навчити своїх дітей, - це слухатися.

  48. Мій син вирішує - курити йому чи ні.

  49. Чим суворіше батьки до дитини, тим краще для дитини.

  50. За характером я м'яка людина.

  51. Якщо моїй дитині щось від мене потрібно, він (вона) намагається вибрати момент, коли я в хорошому настрої.

  52. Коли думаю про те, що коли-небудь мій син (дочка) виросте, і я буду йому (їй) не потрібна, у мене псується настрій.

  53. Чим діти старше, тим важче мати з ними справу.

  54. Найчастіше впертість дитини може бути викликане чимось, сто батьки не вміють правильно до нього підійти.

  55. Я постійно переживаю за здоров'я сина (дочки).

  56. Якби у мене не було дітей, моє здоров'я було б набагато краще.

  57. Деякі дуже важливі недоліки мого сина (дочки) наполегливо не зникають, незважаючи на всі заходи.

  58. Мій син (дочка) недолюблюють мого чоловіка (дружину).

  59. Чоловік гірше розуміє почуття іншої людини, ніж жінка.

  60. Жінка гірше розуміє почуття іншої людини, ніж чоловік.

  61. Заради мого сина (дочки) мені від багато в житті довелося відмовитися.

  62. Бувало, що я не знав (а) про зауваження або двійці в щоденнику, тому що не подивився (а) щоденник.

  63. Я витрачаю на свого сина (дочку) значно більше грошей, ніж на себе.

  64. Не люблю, коли син (дочка) щось просить. Я сам (а) краще знаю, що йому (їй) треба.

  65. У мого сина (дочки) більш важке дитинство, ніж у більшості його товаришів (її подруг).

  66. Будинки мій син (дочка) робить тільки те, що йому (їй) хочеться, а не те, що треба.

  67. Діти повинні поважати батьків більше, ніж інших людей.

  68. Мій син (дочка) сам вирішує, на що йому витрачати гроші.

  69. Я суворіше ставлюся до свого сина (дочки), ніж інші батьки до своїх дітей.

  70. Від покарання мало пуття.

  71. Члени нашої родини неоднаково строгі з сином (дочкою). Одні балують, інші, навпаки, дуже суворі.

  72. Мені б хотілося, що б мій син (дочка) не любив нікого, крім мене.

  73. Коли мій син (дочка) був маленький, він (а) мені подобався більше, ніж в даний час.

  74. Часто не знаю, як правильно вчинити з моїм сином (дочкою).

  75. У зв'язку з поганим здоров'ям сина (дочки) нам доводилося в дитинстві багато дозволяти йому (їй).

  76. З моїм сином (дочкою) мало допомагає добре слово. Єдине, що на нього (на неї) діє, - це постійні суворі покарання.

  77. Мені найбільше подобаються тихі та спокійні діти.

  78. Мій чоловік (дружина) намагається налаштувати сина (доньку) проти мене.

  79. Чоловіки частіше, ніж жінки діють нерозважливо, що не обдумавши наслідків.

  80. Жінки частіше, ніж чоловіки діють нерозважливо, що не обдумавши наслідків.

  81. Я весь час думаю про мого сина (дочки), про його (її) справах, здоров'я і т.д.

  82. Нерідко доводиться (або доводилося) підписуватися в щоденнику за кілька тижнів відразу.

  83. Мій син (дочка) вміє домогтися від мене того, чого йому (їй) не хочеться.

  84. Мені найбільше подобаються тихі та спокійні діти.

  85. Мій син (дочка) багато допомагають мені (вдома, на роботі)

  86. У мого сина (дочки) мало обов'язків по будинку.

  87. навіть якщо діти впевнені, що батьки не мають рації, вони повинні робити так, як кажуть батьки.

  88. Виходячи з дому, мій син (дочка) рідко говорить, куди йде.

  89. Бувають випадки, коли покарання - це ремінь.

  90. Багато недоліків у поведінці сина (дочки) пройшли самі собою з віком.

  91. Коли наш син (дочка) щось накоїть, ми беремося за нього (неї). Якщо все тихо, знову залишаємо його (її) в спокої.

  92. Якби мій син не був би моїм сином, а я була б молодший, тоя напевно б в нього закохалася.

  93. Мені цікавіше говорити з маленькими дітьми, че6м з великими.

  94. У недоліках мого сина (дочки) винуватий (а) я сам (а), бо не зумів (а) його (її) виховати.

  95. Тільки завдяки нашим зусиллям син (дочка) залишився живий.

  96. Нерідко заздрю ​​тим, хто живе без дітей.

  97. Якщо надати моєму синові (дочки) свободу, він (вона) неодмінно використовує це на шкоду собі або іншим.

  98. Нерідко буває, що якщо я кажу своєму синові (дочки) одне, то чоловік (дружина) спеціально говорить навпаки.

  99. Чоловіки частіше, ніж жінки, думають тільки про себе.

  100. Жінки частіше, ніж чоловіки, думають тільки про себе.

  101. Я витрачаю на сина (дочку) більше часу і сил, ніж на себе.

  102. Я досить мало знаю про справи сина (дочки).

  103. Бажання мого сина (дочки) для мене закон.

  104. Коли мій син був маленький, він дуже любив спати зі мною.

  105. У мого сина (дочки) поганий шлунок.

  106. Батьки потрібні дитині, лише поки він не виріс. Потім він все рідше згадує про них.

  107. Заради сина (дочки) я пішов би (пішла б) на будь-яку жертву.

  108. Моєму синові (дочки) потрібно приділяти уваги більше, ніж я можу.

  109. Мій син (дочка) вміє бути таким милим, що я йому (їй) все прощаю.

  110. Мені хотілося б, щоб син одружився пізніше, після 30 років.

  111. Руки і ноги мого сина (дочки) часто бувають дуже холодними.

  112. Більшість дітей - маленькі егоїсти. Вони зовсім не думають про здоров'я і почуттях своїх батьків.

  113. Якщо не віддавати моєму синові і (дочки) весь час і сили, це може погано скінчитися.

  114. Коли все благополучно, я мало цікавлюся справами сина (дочки).

  115. Мені дуже важко сказати своїй дитині "ні".

  116. Мене засмучує, що мій син (дочка) все менше потребують в мені.

  117. Здоров'я мого сина (дочки) гірше, ніж у більшості підлітків.

  118. Багато дітей не відчувають вдячності по відношенню до своїх батьків.

  119. Мій син (дочка) не може обходитися без моєї допомоги.

  120. Більшу частину свого вільного часу він (вона) проводить поза домом.

  121. У мого сина (дочки) дуже багато часу на розваги.

  122. Крім мого сина, мені ніхто на світі не потрібний.

  123. У мого сина (дочки) поривчастий неспокійний характер.

  124. Нерідко думаю, що я занадто рано одружився (вийшла заміж).

  125. Все, чого досяг мій син (дочка) до теперішнього часу (в навчанні, роботі та ін.) Він домігся завдяки моїй постійної допомоги.

  126. Справами сина (дочки) в основному займався мій чоловік (дружина).

  127. Скінчивши уроки (або прийшовши з роботи), мій син (дочка) займається тим, що йому (їй) подобається.

  128. Коли я бачу або уявляю сина з дівчиною, у мене псується настрій.

  129. Мій син (дочка) часто хворіє.

  130. Сім'я не допомагає, а ускладнює моє життя.

  Бланк для відповідей

  шкала

  ДЗ

  1

  21

  41

  61

  81

  Г +

  7

  2

  22

  42

  62

  82

  Г-

  8

  3

  23

  43

  63

  83

  У +

  8

  4

  24

  44

  64

  84

  У-

  4

  5

  25

  45

  65

  85

  Т +

  4

  6

  26

  46

  66

  86

  Т-

  4

  7

  27

  47

  67

  87

  З +

  4

  8

  28

  48

  67

  88

  З-

  3

  9

  29

  49

  69

  89

  З +

  4

  10

  30

  50

  70

  90

  С-

  4

  11

  31

  51

  71

  91

  Н

  5

  12

  32

  52

  72

  92

  РРЧ

  6

  13

  33

  53

  73

  93

  ГДК

  4

  14

  34

  54

  74

  94

  ВН

  5

  15

  35

  55

  75

  95

  ФУ

  6

  16

  36

  56

  76

  96

  НРЧ

  7

  17

  37

  57

  77

  97

  ПНК

  4

  18

  38

  58

  78

  98

  ВК

  4

  19

  39

  59

  79

  99

  ПЖК

  4

  20

  40

  60

  80

  101

  ПМК

  4

  101

  107

  113

  119

  125

  Г +


  102

  108

  114

  120

  126

  Г-


  103

  109

  115

  127

  У +


  104

  110

  116

  122

  128

  РРЧ


  105

  111

  117

  123

  129

  ФУ


  106

  112

  118

  124

  130

  НРЧ  Ф.І.О. ___________________________________________________

  Прізвище та ім'я сина (дочки) ________________________________

  Хто заповнював (батько, мати, інший вихователь) __________________


  Додаток Д


  Дані про сім'ю

  кодування сім'ї

  Склад сім'ї

  Кількість дітей

  01

  повний

  1

  02

  повний

  1

  03

  повний

  2

  04

  повний

  1

  05

  повний

  1

  06

  повний

  1

  07

  повний

  2

  08

  повний

  1

  09

  повний

  1

  10

  повний

  1

  11

  повний

  1

  12

  повний

  1

  13

  повний

  1

  14

  повний

  1

  15

  повний

  1


  Додаток Е

  Симптомокомплекси кінетичного малюнка сім'ї (ВРХ)

  Сімптомокоплекс

  симптом

  бал

  1

  3

  4

  III. Сприятлива сімейна ситуація


  II. тривожність
  III. Конфліктність в сім'ї


  IV. Почуття неповноцінності в сімейної ситуації

  V. Ворожість в сімейної ситуації

  Загальна діяльність всіх членів сім'ї Переважання людей на малюнку

  Зображення всіх членів сім'ї

  Відсутність ізольованих членів сім'ї

  відсутність штрихування

  Хороша якість лінії

  Відсутність показників ворожості

  Адекватний розподіл людей на аркуші

  Інші можливі ознаки

  штрихування

  Лінія підстави - підлогу

  Лінія над малюнком

  Лінія з сильним натиском

  стирання

  Перебільшена увага до деталей

  переважання речей

  Подвійне або переривчасті лінії

  Підкреслення окремих деталей

  Інші можливі ознаки

  Бар'єри між фігурами

  Стирання окремих фігурами

  Відсутність основних частин тіла у

  деяких фігур

  Виділення окремих фігур

  Ізоляція окремих фігур

  Неадекватна величина окремих постатей

  Невідповідність вербального опису

  малюнка

  переважання речей

  0,2

  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1

  0,1; 2,3

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1; 2

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1; 2

  02

  0,2

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,2

  Відсутність на малюнку деяких членів сім'ї

  Член сім'ї, що стоїть спиною

  Інші можливі ознаки

  Автор малюнка непропорційно маленький

  Розташування фігур на нижній частині листа

  Лінія слабка, переривчаста

  Ізоляція авторів від інших

  маленькі фігури

  Нерухома в порівнянні з іншими фігурами автора

  відсутність учасника

  Автор стоїть спиною

  Інші можливі ознаки

  Одна фігурка на іншому аркуші або на іншій стороні аркуша

  Агресивна позиція фігури

  закреслена постать

  деформована постать

  зворотний профіль

  Руки розкинуті в сторони

  Пальці довгі, підкреслені

  Інші можливі ознаки

  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1

  0,2

  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1  Додаток Ж

  результати ВРХ

  Умовні позначення:

  сприятлива сімейна ситуація (I)

  тривожність (II)

  конфліктність (III)

  почуття неповноцінності (IV)

  ворожість (V)

  Таблиця Ж.3 - Результати ВРХ

  код сім'ї

  симптомокомплекси

  бали

  примітка

  сім'я 01

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,5

  0,4

  0,2

  0,1

  0,1

  У сім'ї 01 симптомокомплекси по I - 0,5 бала, II- 0,4 бала, III - 0,2 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. З цього видно, що в сім'ї дитина відчуває невелику тривожність 0,4 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,5 (I).

  сім'я 02

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,4

  0,5

  0,5

  0,1

  0,3

  У сім'ї 02 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,5 бала, III - 0,5 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,3 бала. У цій родині найбільшу кількість балів за параметром тривожність і конфліктність в сімейної ситуації - 0,5 балів (II, III).

  сім'я 03

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,7

  0,2

  01

  0

  0,1

  У сім'ї 03 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бал, IV - 0 балів, V - 0,1 бала. Сімейна ситуація сприятлива - 0,7 балів.

  сім'я 04

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,5

  0,5

  0,2

  0,1

  0,1

  У сім'ї 04 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,5балла, II- 0,5 бала, III - 0,2 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Дитина відчуває тривожність 0,5 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,5 (I).

  сім'я 05

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,6

  0,4

  0,3

  0,1

  0,1

  У сім'ї 05 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,6 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Незважаючи на загальну сприятливу ситуацію, дитина відчуває тривожність.

  сім'я 06

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,3

  0,5

  0,1

  0

  0,1

  У сім'ї 06 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,3 бала, II- 0,5 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0,1 бала. Дитина відчуває тривожність в сім'ї - 0,5 бала.

  сім'я 07

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,9

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  У сім'ї 07 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,9 бала, II- 0,1 бала, III - 0,1балла, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 08

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,2

  0,6

  0,4

  0,2

  0,1

  У сім'ї 08 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,2 бала, II- 0,6 бала, III - 0,4 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,1 бала. Дитина відчуває різко виражену тривожність в сім'ї - 0,6 бала. У цій родині високий рівень тривожності, а також виражена конфліктність.

  сім'я 09

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,4

  0,2

  0,1

  0,1

  0

  У сім'ї 09 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бала, IV - 0,1 бала, V - 0 балів. Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 10

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,3

  0,6

  0,4

  0,2

  0,2

  У сім'ї 10 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,3 бала, II- 0,6 бала, III - 0,4 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,2 бала. У цій родині високий рівень тривожності, а також проявляється конфліктність.

  сім'я 11

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,4

  0,4

  0,3

  0

  0

  У сім'ї 11 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0 балів, V - 0 балів. У цій родині дитина відчуває тривожність 0,4 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,4 (I), також присутній конфліктність.

  сім'я 12

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,4

  0,3

  0,1

  0,2

  0,1

  У сім'ї 12 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,3балла, III - 0,1 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,1 бала. У цій родині дитина відчуває невелику тривожність 0,3 (II). В цілому присутній сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 13

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,7

  0,2

  0,1

  0

  0,1

  У сім'ї 13 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0,1 бала.Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 14

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,4

  0,4

  0,3

  0

  У сім'ї 14 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0,2 бала, V - 0 балів. У цій родині дитина відчуває тривожність 0,4 (II), хоча і присутній нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,4 (I).

  сім'я 15

  I

  II

  III

  IV

  V

  0,7

  0,3

  0,1

  0

  0

  У сім'ї 15 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,3 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0 балів. Сприятлива сімейна ситуація.  ДОДАТОК ДО


  Результати методики сімейного взаємини дітей і дорослих в побуті.

  У сім'ї 01 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 02 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 03 взаємини адекватні, позитивні (8 б).

  У сім'ї 04 взаємин позитивні (7 б).

  У сім'ї 05 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 06 взаємини носять нестійкий характер (4 б).

  У сім'ї 07 взаємин позитивні (7 б).

  У сім'ї 08 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 09 взаємини стабільні, позитивні (9).

  У сім'ї 10 взаємини носять негативний характер (1 б).

  У сім'ї 11 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 12 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 13 взаємини стабільні, позитивні (9 б).

  У сім'ї 14 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 15 взаємин позитивні (загальна сума 7 б).

  Додаток Л


  Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекції подружніх взаємин та їх вплив на сімейне виховання.

  Мета соціально-педагогічної допомоги: формування та корекція подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання, зняття емоційного дискомфорту.

  завдання:

  По відношенню до дітей:

  1. Корекція і розвиток особистості підлітка, зниження внутрішньоособистісних протиріч.

  2. Збільшити впевненість в собі і підняти самооцінку, надати підліткам можливість бути почутим

  3. Збільшити довіру дітей до батьків і впевненість в них.

  4. Забезпечити існування атмосфери відкритості і близькості в сімейних відносинах

  По відношенню до батьків:

  1. Надати допомогу у формуванні та корекції подружніх взаємин.

  2. Поліпшити розуміння закономірностей розвитку дітей.

  3. Поглибити розуміння власної дитини

  4. Допомогти розвинути різноманітні вміння, важливі в роботі з дітьми

  5. Збільшити впевненість батьків в їх власних можливостях.

  6. Посилити почуття тепла і довіри до дітей
  Форма корекції: групова.

  Предмет корекційної програми: вплив подружніх взаємин у сім'ї на сімейне виховання.

  Об'єкт корекційної програми: повні сім'ї МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ", Шимановського району.

  Корекційна програма проводиться як ігрове заняття для учнів та їх батьків, склад групи 15 сімей учнів 7-го і 8-го класів. Тривалість заняття 50 хвилин; на такому "ігровому уроці" можуть використовуватися 4 5 ігор. Частота ігрових занять - 2 рази на тиждень.
  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1 блок: Діагностичний.

  Мета: Вивчення за допомогою соціально-педагогічної діагностики подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання.

  Перша група методів спрямована на вивчення подружніх взаємин з боку дитини в сім'ї. Для визначення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, нами були використані наступні методи дослідження для підлітків:

  - тестування: 1. Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ), який надає інформацію про суб'єктивно сприймають ситуації досліджуваного дитини / 15, с.333 /. 2.Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Друга група методів спрямована на виявлення подружніх відносин з боку подружжя. В ході дослідження подружжя нами були використані наступні методи:

  - бесіда;

  -анкетування;

  -тестування: 1. Тест подружніх відносин; Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса).

  Дані методики прості в застосуванні, а також дозволяють виявити вплив подружніх взаємин на сімейне виховання.

  2 блок: Установчий.

  Розвиток і корекція мотиваційної та емоційної сфери подружжя і їхніх дітей.

  завдання:

  Поповнення арсеналу лексичних одиниць, пов'язаних зі сферою почуттів.

  Розвиток навичок відображення і впізнавання зовнішніх емоційних проявів.

  Зниження емоційної нестабільності, підвищення емоційного фону.
  1 ЗАНЯТТЯ

  (Проводиться з подружжям і дітьми)

  Вправа "Який я?"

  Учасники повинні назвати свої позитивні і негативні якості. Всі якості обговорюються окремо з кожним учнем. Завдання педагога - виділяти хороші якості, а погані якості перетворювати в хороші. Можна провести бесіду як позитивні якості впливають на навчальний процес.

  Вправа "Я пишаюся"

  Гравці закривають очі, а ведучий просить їх представити аркуш паперу, на якому красивими великими літерами написано: "Я пишаюся, що я ...". Після того як діти уважно розглянуть красиві літери, ведучий пропонує їм подумки "дописати" цю пропозицію, а потім розповісти групі, що вдалося дописати.

  Вправа "Піктограма".

  Мета: навчити учасників позначати предмети символами і значками, зняти емоційну напругу.

  Учасники зашифровують (замальовують) в символах, значках будь-яку казку, а потім розповідає її по своїх записах.

  Вправа "закарлючки".

  Кожен гравець по черзі малює на загальному аркуші паперу закорючку, завиток. Таким чином, виходить образ.

  2 ЗАНЯТТЯ

  Вправа "Хоровод".

  Учасники стають в коло, беруться за руки, дивляться в очі один одному, посміхаються.

  Вправа "Баба Яга".

  Діти сидять на стільцях у колі обличчям один до одного. Ведучий просить показати, які бувають виразу обличчя, поза, жести у дорослих (мами, тата, бабусі, вчителі), коли вони сердяться на дітей. За що дорослі найчастіше сердяться на вас? (Діти розігрують 2-3 сценки). Як лають вас старші, коли вам дуже страшно? Загрожують покарати, беруть ремінь? (Хлопці кажуть і показують). Що ви робите у відповідь: посміхаєтеся, б'єтеся, боїтеся? (Розігрують 2-3 сценки).

  Спортивні ігри.

  Вправа "Дракон кусає свій хвіст".

  Гравці стоять один за одним, тримаючи за талію, що стоїть попереду. Перша дитина - це голова дракона, останній - кінчик хвоста. Поки звучить музика, перший гравець намагається схопити останнього - дракон ловить свій хвіст. Решта дітей чіпко триматися один за одного. Якщо дракон не зловить хвіст, то наступного разу на роль голови іншого призначається інша дитина.

  Вправа "Білі ведмеді".

  Намічається місце, де будуть жити білі ведмеді. Двоє дітей беруться за руки - це білі ведмеді. Зі словами: "Ведмеді йдуть на полювання" вони біжать, намагаючись оточити і піймати кого-небудь з гравців. Коли переловлять всіх, гра закінчується.

  3 ЗАНЯТТЯ.

  Вправа "Знавці почуттів"

  Учасники діляться на дві команди. Команди розташовуються по колу. Завдання, поставлене ведучим, така: по черзі називати емоції або почуття, які може пережити людина. Цей конкурс може бути організований по-різному. Якщо в кожній команді рівне число гравців, то будь-яку емоцію повинен назвати кожен член команди, потім хід передається іншій команді. Якщо число гравців в командах нерівно можна хлопцям називати по одній емоції від кожної команди. Ведучий може все названі емоції фіксувати на класній дошці.

  Вправа "Пояснюю - розумій".

  Кожна команда задумує якесь слово, пов'язане з емоційною сферою. Це може бути назва будь-якого переживання, а може бути поняття, що означає форму переживань, наприклад, "стрес", "афект" або "пристрасть". Потрібно пояснити суперникам, що означає це слово, розкрити його зміст, але саме слово при цьому не називати. Суперники повинні визначити слово. У цьому конкурсі ведучому слід оцінювати не тільки відповіді, а й самі завдання - визначення відповідних слів: вони повинні бути ясними, повними, конкретними.

  Вправа "Передача почуттів".

  Команди шикуються в колони. Необхідно заздалегідь приготувати картки з назвами емоцій. Зразковий набір: "радість", "вина", "образа", "смуток", "здивування", "інтерес", "гнів", "спокій", "відраза", "страх", "презирство", "сором" , "горе".

  Процедура "передачі почуттів" полягає в наступному: учасники, які опинилися в колонах останніми, повертаються до ведучого і витягають з стопки карток з назвами емоцій по одній картці. Поміркувавши необхідний час над тим, як можна невербально зобразити зазначену в картці емоцію, вони доторкаються до плеча стоїть перед ним учасника; він обертається і спостерігає за мімікою і пантомімою першого гравця; далі емоція невербально передається по ланцюжку. Коли ця "емоційна інформація" досягне стоїть попереду гравця, він швидко повертається в хвіст колони. Після того як всі "правофлангові" виявляться в кінці колони, ведучий пропонує кожному з них зобразити емоцію, яку вони отримали, а потім назвати її. Відповідь зіставляється з написом на картці.

  При підведенні підсумків конкурсу враховуються і швидкість "передачі" емоції по ланцюжку, і правильність її визначення.

  Вправа "Почуття тварин".

  Необхідно кожній команді висунути трійку гравців. У трійках учасники домовляються, хто стане першим гравцем, хто - другим, хто - третім. Тільки тут вони отримують інструкцію ведучого щодо власне завдання. Перший гравець повинен задумати будь-яку тварину, третій - будь-яку емоцію. Після цього вони "на вушко" повідомляють другому гравцеві задумане. А той повинен піти по аудиторії так, як рухається тварина, що переживає цю емоцію. Суперникам потрібно здогадатися, що це за звір і що він переживає. У цьому конкурсі оцінюється якість виконання.

  3 блок: Корекційний.

  Мета: Корекція формування подружніх взаємин і їх вплив на виховання дитини.
  Заняття з подружжям:

  4 ЗАНЯТТЯ

  Вправа: "Дитина і колективна мама".

  Цілі: визначення батьківських впливів на дитину, усвідомлення впливу дитини на почуття батька, усвідомлення життєвого простору дитини.

  Рольова гра.

  Зміст: Одному учаснику групи пропонується побути "дитиною" і спробувати відчути тиск батьківських впливів. Решта учасників групи виступають в ролі "колективної мами", яка здійснює певні батьківські впливу на дитину, визначає його життєвий простір, вирішує що можна, чого не можна. У разі заборон використовуються стрічки. Залежно від заборон стрічками зав'язуються руки, ноги, вуха. Коли "дитина" весь перев'язаний, батькам пропонується оцінити адекватність батьківських впливів.

  Після цього йде обговорення і робляться основні висновки учасників.

  питання:

  * Як "дитині" бути природним в "зав'язаному" стані?

  * Які наслідки можуть бути в результаті продемонстрованих впливів для дитини, батьків, для родини?

  * Яка роль батьківських заборон?

  Вправа "Спільне малювання сімейного щастя".

  Кожен учасник малює не домінантною рукою, з закритими очима своє уявлення про щастя. Після цього всі разом складають фрагменти в цілісну картину і обговорюють.

  терапевтичні заняття

  5 ЗАНЯТТЯ "КОНФЛІКТИ".

  Корекційні завдання: розкріпачення, об'єднання учасників в групу; актуалізація негативного досвіду спілкування з дітьми; формування позитивних образів вирішення конфліктних ситуацій.

  1 - Гра "Скажи іншому комплімент".

  2 - Бесіда про конфлікти з дітьми.

  3 - Гра "Як надійдуть батьки?" (Програвання можливих варіантів негативного рішення конфліктної ситуації).

  4 - Рольовий програвання конфлікту з позитивним рішенням.

  "СУМНИЙ - радісний день".

  Корекційні завдання: розкріпачення, об'єднання учасників в групу; актуалізація негативного позитивного досвіду спілкування з дітьми; розвиток саморефлексії.

  1 - Гра "Продовження фрази".

  2 - Гра "Одна хвилина на розмову".

  3 - Етюд-бесіда "Найсумніший день з моєю дитиною".

  4 - Етюд-бесіда "Самий веселий день з моєю дитиною".

  5 - Ігрові тести на вміння спілкуватися.

  6 ЗАНЯТТЯ "НАСТРОЮ".

  Корекційні завдання: об'єднання учасників в групу; розвиток саморефлексії, рефлексії, невербальних засобів спілкування (міміки, жестів).

  1 - Гра "Продовження фрази".

  2 - Бесіда про настрої дітей.

  3 - Практичне групове вправу: кожен малює настрій (брови, ніс, рот, овал) і передає іншому для відгадування.

  4 - Зображення настрою мімікою (використовуються малюнки) ..

  7 ЗАНЯТТЯ "ОБРАЗ БАТЬКА І МАТЕРІ".

  Корекційні завдання: об'єднання, розкріпачення учасників групи; переформування батьківських стереотипів; розвиток адекватного сприйняття батьківської ролі; ознайомлення з дитячими іграми.

  1 - Гра "Продовж фігуру".

  2 - Етюд-бесіда "Ідеальні мати і батько".

  3 - Етюд-бесіда "Погані мати і батько".

  4 - Розмова про себе як про матір, про батька.

  8 ЗАНЯТТЯ "СІМЕЙНИЙ ДОЗВІЛЛЯ".

  Корекційні завдання: розвиток взаєморозуміння з використанням невербальних засобів спілкування (міміки, пантоміміки, жестів); формування позитивних образів спілкування в родині; ознайомлення з дитячими іграми.

  1 - Гра "Де ми були, ми не скажемо, а що робили, покажемо".

  2 - Бесіда на тему "Дозвілля в сім'ї і в гостях".

  3 - Рольовий виконання яскравих образів.

  4 - Лекторій. Тема "Знайомство з іграми, які сприяють емоційному зближенню".

  9 ЗАНЯТТЯ "ПОКАРАННЯ І ЗАОХОЧЕННЯ".

  Корекційні завдання: розвиток невербальних засобів спілкування; розвиток адекватних форм застосування покарання і заохочення дітей; розвиток емпатії в ситуації засудження і виправдання; ознайомлення з іграми, розвиток інтересу до спільних ігор з дітьми.

  1 - Етюди: "Дерево", "Білизна на мотузці", "Пам'ятник", "Гумовий м'яч", "Гумова іграшка", "Кидання м'яча", "Кидання снігу", "Кидання печеної картоплі".

  2 - Дискусія на тему "Покарання та заохочення дитини".

  3 - Гра "Суд" (вправа для групового тренінгу).

  10 ЗАНЯТТЯ "ДОМАШНІ ОБОВ'ЯЗКИ".

  Корекційні завдання: розвиток саморефлексії; розвиток адекватного сприйняття домашніх обов'язків; розвиток умінь розподіляти домашні обов'язки між усіма членами сім'ї; ознайомлення з іграми, розвиток інтересу до спільних ігор з дітьми.

  1 - Ігрові тести на визначення рис характеру.

  2 - Дискусія на тему "Домашні обов'язки".

  3 - Програвання негативних і позитивних образів.

  11 ЗАНЯТТЯ "РІДНІ ТРУДНОЩІ".

  Корекційні завдання: розвиток взаєморозуміння; розвиток інтересу до спільної творчої діяльності в сім'ї.

  1 - Гра "Почуття іншого".

  2 - Дискусія на тему "Як я ставлюся до труднощів іншого члена сім'ї (дружини, чоловіка, дітей)".

  3 - Гра "Почесний гість" (вправа для тренінгу спілкування).

  4 - Лекторій. Тема "Домашній театр, його цінність для позитивного внутрісімейного спілкування".

  12 ЗАНЯТТЯ "НАШІ ВЗАЄМИНИ"

  Вправа "Тет-а-тет"

  Зберіться разом з дружиною (чоловіком), сядьте близько, торкаючись колін і зберігаючи контакт очей. Подивіться, як довго ви зможете говорити про себе і про свої взаємини, а не про третіх осіб або додаткових темах.

  Вправа "Чи вмієте ви слухати інших"

  Необхідно попросити одного з подружжя згадати зміст свого останнього розмови з чоловіком (це повинен бути така розмова, в якому чітко проявилося нерозуміння подружжя) і в зв'язку з цим відповісти на наступні питання:

  · Про що була ця розмова, яке його зміст?

  · Що спробував пояснити і довести вам, у чому намагався переконати вас чоловік в цій розмові?

  · Як він це робив?

  · Про що він говорив на початку і в кінці розмови?

  · Які аргументи він використовував для доведення своєї правоти?

  · Які почуття випробовував ваш чоловік, розмовляючи з вами?

  · Чому він вважав себе правим у цій розмові і не погоджувався з вами?

  Якщо учасник не може відповісти хоча б на одне з цих питань, то це означає, що він погано вміє слухати свого чоловіка (дружину), і чим більше подібних питань викликають у нього труднощі, тим гірше розвинене у нього вміння слухати інших людей.

  На закінчення розмови слід запропонувати учасникам протягом однієї - двох тижнів під час бесід зі своєю дружиною (чоловіком) ретельно контролювати себе, процес свого слухання, орієнтуючись на сформульовані вище питання. Як тільки учасник навчиться швидко, легко і точно відповідати на сформульовані вище питання, це буде означати, що його вміння слухати вже сформувалося.
  Заняття з дітьми

  1 ЗАНЯТТЯ Ігри для релаксації

  1.Ігра "ДОЩ У ЛІСІ"

  Мета: релаксація, розвиток почуття емпатії.

  Діти стають в коло, один за одним - вони "перетворюються" в дерева в лісі. Дорослий читає текст, діти виконують дії. "У лісі світило сонечко, і всі дерева потягнули до нього свої гілочки. Високо-високо тягнуться, щоб кожен листочок зігрівся (діти піднімаються на носки, високо піднімають руки, перебираючи пальцями). Але подув сильний вітер і став розгойдувати дерева в різні боки. але міцно тримаються корінням дерева, стійко стоять і тільки розгойдуються (діти розгойдуються в сторони, напружуючи м'язи ніг). Вітер приніс дощові хмари, і дерева відчули перші ніжні краплі дощу (діти легкими рухами пальців стосуються спини стоїть попереду товариша). до дик стукає все сильніше і сильніше (діти підсилюють рухи пальцями). Дерева стали жаліти один одного, захищати від сильних ударів дощу своїми гілками (діти проводять долоньками по спин товаришів). Але ось знову з'явилося сонечко. Дерева зраділи, струсили з листя зайві краплі дощу , залишили тільки необхідну вологу. Дерева відчули в собі свіжість, бадьорість і радість життя ".

  2. Гра "ПРОЛІСОК"

  Мета: релаксація, зняття емоційної напруги

  У лісі під заметом сховався ніжна квітка. Він міцно склав свої пелюстки, щоб не загинути від холоду. Заснув до весни (діти сідають навпочіпки, обіймаючи руками плечі, притискаючи голову).

  Сонечко стало пригрівати сильніше. Промінчики сонця поступово пробуджують квітка. Він повільно зростає, пробираючись крізь сніговий замет (діти повільно піднімають і встають).

  Кругом лежить сніг. Ласкаве сонечко так далеко, а квіточці дуже хочеться відчути тепло (діти тягнуть руки вгору, напружуючи пальці, піднімаючись на носки).

  Але ось пролісок виріс, зміцнів (діти опускаються на ступні). Пелюстки стали розкриватися, насолоджуючись весняним теплом. Квітка радіє, пишається своєю красою (діти повільно опускають руки, плечі, посміхаються). "Це я - перша весняна квітка і звуть мене пролісок", - киває він всім головою.

  Але весняна погода примхлива. Подув вітерець, і став пролісок розгойдуватися в різні боки (діти розгойдуються). Квіточка схилявся все нижче і нижче і зовсім ліг на проталину (діти лягають на килим).

  Побігли струмки, вода підхопила і понесла пролісок в тривалу казкову подорож. Він пливе і дивується чудовим весняним перетворенням (звучить природна музика, діти лежать на килимі і "подорожують" з закритими очима). Коли квітка напутешествуется, він припливе в казкову країну (діти піднімаються і розповідають, що бачили, чому дивувалися і раділи).

  3. Гра "Чарівні КАРТИНКИ"

  Мета: розвиток взаємодопомоги

  Кожна сім'я отримує "чарівні картинки", які постійно розсипаються і "ламаються" (розрізні картинки, пазли). Зібрати їх може тільки дружна сім'я. За сигналом сімейні команди приступають до роботи. "Фанти" платить команда, де ведучий спостерігає сварку або несправедливий розподіл роботи (тобто коли один з гравців виконує завдання невеликого обсягу). В кінці гри "фанти" викуповуються (виконуються пісні, вірші та ін.).

  Гра "ЗНАЙДИ СВІЙ КВІТКА"

  Мета: розвиток зорової уваги

  "На галявині росли квіти з сімома пелюстками. (Кількість кольорів відповідає кількості сімейних команд.) Подув сильний вітер і пелюстки розлетілися в різні боки. Треба знайти і зібрати пелюстки кожного Цветик-семицветик". Пелюстки розташовуються на підлозі, на шафах, на столах, під стільцями і в інших місцях даного приміщення. Перемагає команда, яка швидше за всіх знайде пелюстки семи кольорів (червоний, жовтий, синій, помаранчевий, коричневий, фіолетовий, рожевий).

  2 ЗАНЯТТЯ

  1 Гра "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК"

  Мета: розвиток децентрації уваги, моральних якостей особистості.

  Кожна сімейна команда отримує квітку-семицветик. Учасники гри замислюють сім бажань (батько може допомогти в написанні бажань дошкільника): три бажання задумує дитина для батьків, три - дорослий для дитини, одне з бажань буде спільним (бажання дитини і батьків). Потім батько і дитина міняються пелюстками і відбирають пелюстки-бажання, які їм дійсно приємні. Перемагає та сімейна команда, яка має найбільше бажаних пелюсток, де передбачувані бажання збіглися з реальними.

  3 Гра "Вгадай, ЩО Я придумав"

  Мета: об'єднання, розкріпачення

  Ведучий гри придумує слово (кількість слів дорівнює кількості гравців), записує його на аркуші паперу. Далі гра продовжується так само, як і гри "Продовження фрази", "Продовж фігуру".

  3 ЗАНЯТТЯ "Театралізовані ігри"

  Мета: Розвиток позитивних емоцій, творчої активності, корекція дитячо-батьківських відносин

  1. Гра-казка "Про рибака і рибку"

  Дорослий читає уривок з казки А. С. Пушкіна або коротко переповідає цю казку. Діти вибирають ролі старого, старої, золотої рибки. Решта дітей тримаються за руки, зображуючи море (піднімають і опускають зчеплені руки). Можна використовувати музичний фон - морські звуки. Дорослий може запропонувати дітям продовжити казку по-своєму або переробити її.

  2. Гра-казка "Троє поросят"

  Дорослий розповідає останню частину казки, а всі діти виконують дії героїв (мімікою, пантоміма, інтонацією). Можна розподілити ролі між дітьми, використовувати маски.

  4 ЗАНЯТТЯ

  змагальні ігри

  1. Гра "Займіться СВІЙ БУДИНОЧОК"

  Мета: згуртування батьків і дітей

  Діти сідають на стільчики, розташовані по колу, - "поросята" ховаються в свої будиночки. Але їм дуже хочеться погуляти, побігати, погратися і похрюкать. За сигналом дорослого (музика, бубни і ін.) "Поросята" вибігають і веселяться. Але настає вечір, пора повертатися додому. За сигналом дорослого діти поспішають в свої "будиночки".

  Поки "поросята" грали, вітер забрав чийсь солом'яний будиночок (дорослий непомітно прибирає один стільчик в процесі дитячого веселощів). Але спритний "порося" займає будиночок свого сусіда, і хтось залишається без будиночка. Гра повторюється до тих пір, поки не залишиться один найспритніший "порося".

  2.Гра "АПЕЛЬСИН"

  Мета: розвиток взаємодопомоги, емпатії

  Учасники гри діляться на дві команди. Перший гравець у кожній команді тримає апельсин підборіддям біля шиї. Необхідно без допомоги рук передати апельсин своєму товаришеві. Діти починають грати за сигналом ведучого. Перемагає та команда, яка швидше поверне апельсин першого гравця.
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

  Розвиток вміння спілкування з дітьми

  1. Зміна поведінки дорослого і його ставлення до дитини:

  - будуйте взаємини з дитиною на взаєморозумінні і довірі;

  - контролюйте поведінку дитини, не нав'язуючи йому жорстких правил;

  - уникайте, з одного боку, надмірній м'якості, а з іншого - завищених вимог до дитини;

  - не давайте дитині категоричних вказівок, уникайте слів «ні» і «не можна»;

  - для підкріплення усних інструкцій використовуйте зорову стимуляцію;

  - будьте терпимі і уважні до своєї дитини;

  - не наполягайте на тому, щоб дитина обов'язково приніс вибачення за вчинок.

  2. Зміна психологічного мікроклімату в родині:

  - приділяйте дитині достатньо уваги;

  - проводите дозвілля всією родиною;

  - не допускайте сварок в присутності дитини.

  3. Організація режиму дня та місця для занять:

  - встановіть твердий розпорядок дня для дитини та всіх членів сім'ї;

  - знижуйте вплив відволікаючих чинників під час виконання дитиною завдання;

  - пам'ятайте, що перевтома сприяє зниженню самоконтролю і наростання гіперактивності.

  4. Спеціальна поведінкова програма:

  - не вдавайтеся до фізичного покарання! Якщо є необхідність удатися до покарання, то доцільно використовувати сидіння в певному місці після скоєння вчинку;

  - частіше хваліть дитину.

  - поступово розширюйте обов'язки, попередньо обговоривши їх з дитиною;

  - Не дозволяйте відкладати виконання завдання на інший час;

  - не давайте дитині доручень, що не відповідають його рівню розвитку, віком і здібностям;

  - допомагайте дитині розпочати виконання завдання, так як це найважчий етап;

  Пам'ятайте, що слідом за покаранням необхідно позитивне емоційне підкріплення, знаки "прийняття".

  Поведінка в процесі спілкування з дітьми

  Пам'ятайте, потрібно дати зрозуміти вашій дитині, що ви його приймаєте таким, яким він є. Намагайтеся вживати такі вирази: "Ти найулюбленіший", "Ми любимо, розуміємо, сподіваємося на тебе", "Я тебе люблю будь-якого", "Яке щастя, що ти у нас є".

  Пам'ятайте, що кожне ваше слово, міміка, жести, інтонація, гучність голосу несуть дитині повідомлення про його самоцінності. Прагніть створити у вашої дитини високу самооцінку, підкріплюючи це словами: "Я радію твоїм успіхам", "Ти дуже багато чого можеш".

  Пам'ятайте, що батьки, які говорять одне, а роблять інше, з часом відчувають на собі неповагу з боку дітей.

  Пам'ятайте, що висловлювати своє ставлення до поведінки дитини потрібно без зайвих пояснень і моралей. Виберіть правильне, своєчасне звернення до нього, наприклад: "Саша, Сашенька, син, синок ...".

  Пам'ятайте, що необхідно проявляти повну зацікавленість до дитини в процесі спілкування. Підкреслюйте це кивком, вигуками. Слухаючи його, не відволікайтеся. Сконцентруйте на ньому всю увагу. Надавайте йому час для висловлювання, не квапте його і не підкреслюйте своїм зовнішнім виглядом, що це вже вам нецікаво.

  Рекомендації для підтримки сприятливих подружніх взаємин.

  1. Подружні взаємини повинні відрізнятися високим ступенем взаєморозуміння, поваги і взаємодопомоги, сприяти вирішенню виникаючих перед чоловіком і дружиною в побуті і на роботі труднощів і проблем.

  2.Достоінстов одного чоловіка повинна не принижувати, а підтримувати гідність іншої.

  3. Для того щоб ваші взаємини і спілкування не стали згубними для вашої родини, необхідно бути добре поінформованими один про одного.

  4. Говоріть один з одним. Діліться враженнями, цікавтеся роботою другого з подружжя.

  5. Будьте завжди коректні в вашому спілкуванні. Частіше хваліть один одного і уникайте проявів негативізму в будь-який з його звичайних форм - грубості або безтактності; байдужості і втрати інтересу або формально-уїдливою ввічливості.

  6. Не намагайтеся перевиховати свого чоловіка (у).

  7. Щиро захоплюйтеся гідністю один одного.

  8. Читайте літературу з питань шлюбу і сім'ї.

  9. Приділяйте достатньої уваги своїй сім'ї. Підходьте узгоджено до методів і форм виховання.

  10. Не принижуйте самолюбство ваших дітей. Поважайте і підтримуйте їх гідність.

  Практичні рекомендації для подружжя

  Для попередження повторних конфліктів в сім'ї необхідно запропонувати обом подружжям вирішувати їх спільно, керуючись такими правилами, значно зменшують ступінь розбіжності думок і попереджуючими виникнення конфліктів:

  · Правило 1. Вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи і не критикуючи його.

  · Правило 2. Викладаючи свою точку зору, не протиставляти її точці зору чоловіка. Визнавати його право мати свою власну позицію з будь-якого питання внутрісімейної життя, не обов'язково повністю збігається з позицією другого з подружжя.

  · Правило 3. Налаштовуватися на пошук компромісу в будь-якому питанні, і в першу чергу шукати те загальне, що є в позиціях обох подружжя. Намагатися зблизити їх точки зору з різних питань, а якщо це не вдасться зробити, то відкласти розмову зі спірних питань на майбутнє.

  · Правило 4. Самостійно не вживати ніяких дій, попередньо не погодивши їх з іншим чоловіком, не повідомивши його про це до відома.

  · Правило 5. Виключити зі своїх висловлювань і дій все, що викликає роздратування у співбесідника, може бути ним сприйнято і витлумачено не так, як треба.

  Додаток М

  Таблиця М. 4 Статистична та математична обробка даних

  За критерієм Т - Вілкоксона.

  №1

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6

  №7

  № випробовуваних п / п

  до

  після

  Зрушення (значення різниці з урахуванням знака)

  Абсолютні величини різниць

  Ранги абсолютних величин різниць

  Символ нетипового зсуву

  01

  4

  4

  0

  0

  6,75


  02

  2

  3

  +1

  1

  7,5


  03

  6

  6

  0

  0

  6,75


  04

  4

  4

  0

  0

  6,75


  05

  3

  5

  +2

  2

  8


  06

  1

  4

  +3

  3

  20


  07

  3

  4

  +1

  1

  7,5


  08

  2

  2

  0

  0

  6,75


  09

  5

  5

  0

  0

  6,75


  10

  4

  2

  -2

  2

  8

  *

  11

  3

  3

  0

  0

  6,75


  12

  4

  5

  +1

  1

  7,5


  13

  5

  6

  +1

  7,5


  14

  3

  3

  0

  0

  6,75


  15

  6

  6

  0

  0

  6,75  сума
  120

  ТЕМП = 8


  Обробка даних за критерієм Т - Вілкоксона здійснюється наступним чином:

  1. У четвертий стовпець таблиці вносимо величини зрушень з урахуванням знака. Їх обчислюємо шляхом вирахування з чисел третього стовпчика відповідних чисел другого стовпця.

  2. У п'ятому стовпці відповідно кожному значенню зсуву ставимо його абсолютну величину.

  3. У шостому стовпці ранжируємо абсолютні величини зрушень, представлених в п'ятому стовпці.

  4. Підраховуємо суму рангів. У нашій роботі вона становить:

  6,75 + 7,5 + 6,75 + 6,75 + 8 + 20 + 7,5 + 6,75 + 6,75 + 8 + 6,75 + 7,5 + 7,5 + 6,75 + 6,75 = 120

  5.Підраховуємо суму рангів за формулою (1.1):


  6. Перевіряємо правильність ранжирування на основі збігу сум рангів отриманих двома способами. У нас збіглися дві величини, 120 = 120, отже, ранжування проведено правильно.

  7. Символом * відзначаємо всі наявні в таблиці нетипові зрушення. У нас один негативний зсув.

  8. Підсумовуємо ранги нетипових зрушень. Це буде шукана величина Т ЕМП. У нашому випадку ця сума дорівнює: Т ЕМП. = 8.

  За зведеної таблиці визначаємо критичні значення Т кр. Для n = 15


  Зона значущості у нас тягнеться вліво.  Скачати 209,25 Kb.


  Вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Скачати 209,25 Kb.