• БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 1.
 • 2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА В формування та корекція подружніх ВЗАЄМОВІДНОСИН В РОДИННОМУ вихованні 2.
 • Тест дозволяє виявити ставлення дитини до членів всієї родини, сімейні відносини. Тест розроблений Р. Бернсом і С. Кауфманом в
 • Дане дослідження проводиться за допомогою анкети, для сімї.
 • Для виявлення негативного ставлення в якості критеріїв визначили наступні ознаки: 1 - незгода, 2 - байдужість, 3 - часті конфлікти, 4 - відсутність співпраці, 5 - холодність. (Додаток А.).
 • Даний напрямок проводилося за допомогою анкети, для сімї. В якості критеріїв позитивних взаємовідносин ми виділили такі факт
 • Отже, на підставі отриманих даних можна зробити наступні висновки
 • Додаток Г опитувальник АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер
 • Умовні позначення: сприятлива
 • Мета соціально-педагогічної допомоги: формування та корекція подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання, зняття ем
 • Предмет корекційної програми: вплив подружніх взаємин у сімї на сімейне виховання. Обєкт корекційної програми: повні сімї МОУ
 • 1 блок: Діагностичний. Мета: Вивчення за допомогою соціально-педагогічної діагностики подружніх взаємин і їх вплив на сімейне під
 • (проводиться з подружжям і дітьми) Вправа "Який я" Учасники повинні назвати свої позитивні і негативні якості.
 • 1 ЗАНЯТТЯ Ігри для релаксації
 • Розвиток вміння спілкування з дітьми 1. Зміна поведінки дорослого і його ставлення до дитини: - будуйте взаємини з дитиною на взаєморозумінні і довірі;
 • - контролюйте поведінку дитини, не навязуючи йому жорстких правил; - уникайте, з одного боку, надмірній мякості, а з іншого - завищених вимог до дитини;
 • - не давайте дитині категоричних вказівок, уникайте слів

 • Скачати 327.6 Kb.

  Вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї
  Дата конвертації11.08.2017
  Розмір327.6 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 327.6 Kb.
  Одітел вихованню дитини: 1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +; 47% сімей (02, 06, 08, 10, 11, 13, 15): 2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г; 53% сімей (01, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 14)

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних: 1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +; 60% сімей (03, 05, 07, 09,11, 12, 13, 15); 2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У- 40% сімей (01, 02, 04, 06, 08, 10, 14).

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань: 1) надмірність вимог-обов'язків шкала Т + складає 33% сімей (03, 07,09, 13, 15); 2) недостатність вимог-обов'язків шкала Т становить 67% сімей (01, 02, 04, 05, 06, 08, 10,11,12,14); 3) надмірність вимог-заборон З + складає 47% сімей (01, 03, 07, 09, 11,13, 15); 4) недостатність вимог-заборон шкала З- становить 53% сімей (02, 04, 05, 06, 08, 10, 12,14); 5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З + складає 60% сімей (01,02, 03, 05, 07, 09, 12, 13, 15); 6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З- становить 40% сімей (04, 06, 08, 10, 11, 14).

  4. Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н становить 60% сімей (02, 05, 06, 08, 10, 11,12, 13, 15)

  На підставі отриманих даних можна виділити основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини.

  - розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 20% сімей (3, 7, 15).

  - перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 10).

  - проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12)

  - винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 47% сімей (02, 04, 06, 08, 11, 13, 14)

  Отримані дані наочно можна представити у вигляді діаграми:

  Малюнок 6 - способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини

  Таким чином, на підставі проведених нами досліджень можна зробити наступні висновки: у 53% сімей взаємини подружжя носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації, 13% сімей не задоволені своїм шлюбом, 47% сімей виносять подружні конфлікти в сферу виховання, отже, взаємини батьків грають важливу роль у вихованні дитини. У таких сім'ях діти проявляють виражену тривожність, пов'язану із сімейним мікрокліматом, взаєминами в сім'ї, тобто з батьками.

  Допомогти сім'ям з труднощами в подружніх взаєминах можна за допомогою проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин.


  2.2 Програма соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сім'ї.  З огляду на отримані дані на підставі проведених методик з дітьми та батьками, нами були розроблені форми і методи соціально-педагогічної допомоги у формуванні та корекції подружніх взаємин у сімейному вихованні. Соціально-педагогічна допомога являє собою корекційну програму, метою якої є: формування та корекція подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання.

  Основні завдання соціально-педагогічної допомоги по відношенню до дітей: Корекція і розвиток особистості підлітка, зниження внутрішньоособистісних протиріч; збільшення впевненості в собі і підняття самооцінки; збільшення довіри дітей до батьків і впевненість в них.

  Основні завдання соціально-педагогічної допомоги по відношенню до батьків: Надання допомоги в формуванні та корекції подружніх взаємин; поліпшення розуміння закономірностей розвитку дітей; поглиблення розуміння власної дитини, збільшення впевненості батьків у власних можливостях; посилення почуття тепла і довіри до дітей.

  Предметом корекційної програми є вплив подружніх взаємин у сім'ї на сімейне виховання.

  Об'єктом є повні сім'ї учнів 7-х і 8-х класів МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ" Шимановського р-ну.

  Основні напрямки соціально-педагогічної допомоги формування взаємин подружжя і їх впливу на виховання дитини в сім'ї:

  1) Розвиток і корекція мотиваційної та емоційної сфер підлітків і подружжя.

  2) Зниження внутрішньоособистісних протиріч.

  3) Навчання ефективному взаємин подружжя і дітей.

  4) Формування та корекція проблем подружніх взаємин.

  У корекційних програмах використані наступні методи корекції: елементи групових тренінгів, дискусії, бесіди, ігрові вправи, проблемно - пізнавальні завдання, проведення класних годин, батьківських зборів.

  До складу групи під час занять повинні входити не менше десяти осіб. Тривалість заняття - 50 хвилин. Частота ігрових занять - 2 рази на тиждень. Повний курс корекційної програми представлений в додатку Л.

  Відповідно до теоретичної класифікацією подружніх взаємин та їх впливу на виховання дитини, а також виявлених проблем кожної сім'ї була розроблена соціально-педагогічна допомога.

  Соціально-педагогічна допомога включає в себе чотири основні блоки: діагностичний, інсталяційний, корекційний, блок оцінки ефективності корекційних впливів / 37, с. 256 /

  Перший блок соціально-педагогічної допомоги - діагностичний. Мета: підтвердження впливу подружніх взаємин на виховання дитини за допомогою діагностичних методик. Основними методами даного блоку є тестування, анкетування, бесіда, спостереження.

  Другий блок - інсталяційний. Мета: зниження емоційної нестабільності у підлітків, підвищення емоційного фону; а також спонукання бажання взаємодіяти з батьками, зняття тривожності.

  Третій блок - корекційний. Мета: Корекція проблем взаємин і їх вплив на виховання дитини. Даний блок корекційної програми спрямований на формування і корекцію подружніх відносин. Корекційний блок є основним, він складається зі спеціальних завдань, тренінгів, вправ. Головним в корекційної блоці є навчання сприятливим подружніх взаємовідносин.

  Четвертий блок - оцінка ефективності. На даному етапі проводиться аналіз отриманих результатів після проведення соціально-педагогічної допомоги.

  Незалежно від того, які особливості основного порушення у взаєминах подружжя, все це тягне за собою невірну батьківську позицію, тобто їх відносини з дітьми найчастіше неефективні.

  Основними причинами неефективного батьківського ставлення є: педагогічна і психологічна неграмотність батьків; ригідні (одного разу прийняті способи мислення і дій від яких важко відмовитися) стереотипи виховання; особистісні проблеми і особливості батька, що вносяться до спілкування з дитиною; вплив особливостей спілкування в сім'ї на відносини батька з дитиною.

  Всі ці причини спотворення батьківського відносини можуть бути виправлені за допомогою соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання.

  Ефективними методами соціально-педагогічної допомоги подружніх взаємин є: вивчення сім'ї, вказівки, вплив прикладом, сімейна дискусія, обумовлене спілкування, формування уміння і навичок, програвання сімейних ролей.

  У програму соціально-педагогічної допомоги включені індивідуальні консультації, проведення спільно з вчителями батьківських зборів, а також проведення групової роботи з батьками.

  Особливе місце відводиться синхронного взаємодії соціального педагога, психолога і вчителя. Поряд з цим були виділені (або побудовані) такі форми взаємовідносин між учасниками взаємодії, які з самого початку орієнтовані на створення сприятливих умов для розвитку особистості як батька, так і дитини.

  Алгоритм взаємодії соціального педагога, психолога і вчителя:

  1. Спостереження вчителя за сімейним вихованням.

  2. Вивчення особистісних особливостей батьків

  3. Звернення вчителя і батька до психолога.

  4. Співбесіда з батьками і отримання згоди на участь в батьківській групі.

  5. Створення батьківської групи.

  6. Проведення семінару - тренінгу.

  7. Відстеження соціальним педагогом просувань батьків.

  8. Індивідуальні консультації.

  Подружні стосунки - це вісь, навколо якої будуються всі інші сімейні відносини. Подружжя є "архітекторами" сім'ї, тому скрутні подружні стосунки впливають на виховання дітей. І саме тому проблеми діади "батько - дитина" не можуть бути вирішені тільки завдяки соціально-педагогічної допомоги дитини або батька. Паралельна робота дозволяє збільшити ефективність занять батьківської групи.

  Так, наприклад, тренінг, спрямований на зміну подружніх взаємин і оволодіння батьками адекватною моделлю спілкування з дитиною, підвищення сензитивності до дитини, вироблення більш адекватного уявлення про дитячі можливості і потреби робить позитивний вплив на подружжя, а саме: подружжя виявляють гнучкість, менш жорстко реагують на навколишню дійсність; навчаються ставити перед собою більш реальні цілі; намагаються змінити свою поведінку; вчаться приймати інших людей; виявляють відкритість до подій навколо них, і всередині; змінюються в конструктивному напрямку.

  Таким чином, робота з батьками в групах є значущим ученьем. Програючи різні ситуації в групі, подружжя саме змінюються, стають все більш конгруентним, емпатічним, які беруть і розуміючими, одночасно сприяючи тим самим розвитку дитини і сім'ї в цілому.

  Тренінги проводилися з батьками учнів підліткового шкільного віку. Були виявлені основні труднощі батьків у вихованні дітей поряд з подружніми проблемами в стосунках: напружені відносини з дітьми, труднощі у встановленні контакту, неузгодженість виховних позицій подружжя. Основна мета тренінгу - покращення подружніх взаємин відносин, підвищення сензитивності батьків до почуттів і переживань дітей на основі прихованого значення їх поведінки. Як показав досвід, часові рамки можуть бути змінені в залежності від контингенту батьків, а тематика циклів визначатися виходячи з нагальних проблем того чи іншого батьківського колективу Основні теми циклів такі: 1.Зміна, батьківських установок в сприйнятті своєї дитини; 2.Поніманіе і прийняття батьками індивідуальності своєї дитини; 3. Формування узгодженості виховних позицій подружжя ;. 4.Овладеніе навичками безконфліктного взаємодії, в сім'ї.

  Кожен цикл включає в себе кілька занять.Заняття ділиться на чотири частини і має свою певну тему, що надає йому форму закінченого події. Завдання підібрані і розташовані таким чином, що в батьківській групі наростає конфіденційність і ефективність спілкування. Проводиться тренінг у формі групових консультацій.

  Обумовлюються правила роботи в батьківській групі: 1.Предмет дискусії - подружні взаємини та їх вплив на сімейне виховання; 2. Всі члени групи мають право на вільне участь в дискусії; 3.Социальное педагог не є абсолютним авторитетом, єдиним джерелом інформації і суджень, які повинні обов'язково бути прийняті всіма членами групи; 4.Актівность учасників; 5.Тактічность висловлювань; 6.Іскренность в спілкуванні, конгруентність; 7. Довірчий стиль спілкування; 8.Общеніе за принципом "тут і тепер"; 9. "Не нашкодь дитині"; 10.Право сказати стоп.

  Фокус соціально-педагогічної допомоги не фіксується жорстко на дитині, а вільно переміщається з проблем дитини і дитячо-батьківських відносин на проблеми батьків. Головна роль соціального педагога полягає в організації адекватної орієнтування батьків в ході вирішення поставлених проблемних ситуацій, яка знаходить вираз у зростанні батьківської компетентності.

  У соціально-педагогічної допомоги пріоритет віддається таким методам як: групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях. Таким чином, в груповій дискусії батьки мають можливість висловити свою думку з обговорюваної проблеми. Тут вони формулюють свої думки, аргументують свою позицію, сперечаються і критикують точку зору іншого, не переходячи на "особистості" і не ображаючи своїх партнерів по спілкуванню в групі.

  Для проведення рольової гри соціальний педагог підбирає проблемну ситуацію, актуальну для багатьох учасників групи. Ця ситуація розігрується за ролями. Кожен батько веде свою роль в грі відповідно до своїх творчими можливостями, соціальними установками, розумінням дайной ролі. Після кожної гри проводиться обговорення. Кожен батько ділиться враженнями про те, як він себе відчував в тій чи іншій ролі, мотивують свої дії. Це дає їм можливість розвивати таку якість, як спостережливість, навчитися пояснювати поведінку інших людей, дивитися на ситуацію очима дитини або іншого дорослого. Вправи дані по етапах розвитку процесу сімейної психотерапії, об'єднані за темами і завданням при переважної орієнтації занять на взаємодію в ситуації "тут і тепер". Завдання та рольові ігри запозичені з різних джерел (Мелібруда Е. Я. "Я, ти, ми" Психологічні можливості поліпшення спілкування. М .: 1986, Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. М .: 1992 року, Ігри - навчання, тренінг, дозвілля. / За редакцією В.В. Петрусинського. М .: Нова школа, 1994, Сімейна терапія).

  Так, наприклад, вправи по В. Сатир, що входять в соціально-педагогічну допомогу / 54, с.29 /

  1. Як провести відмінність між вашим партнером і його образом, створеним вами.

  2. Як увійти в зіткнення зі своїми почуттями і поділитися ними.

  3. Завершення незакінчених справ.

  4. Вплив положення в просторі на спілкування.

  Всі завдання підібрані і розташовані таким чином, щоб, доповнюючи один одного, сприяти формуванню у батьків навичок аналізу ситуації спілкування з власною дитиною, усвідомлення власної моделі взаємодії з ним, поліпшенню подружніх взаємин.

  Розглянемо на прикладі окремих заданійодного з занять, метою якого є аналіз батьками ситуації спілкування з власною дитиною та усвідомлення власної моделі взаємодії з ним, формування вміння здійснювати соціально-компетентну модель в ситуаціях спілкування зі своєю дитиною.

  Завдання: "Дитина і колективна мама".

  Цілі: визначення батьківських впливів на дитину, усвідомлення впливу дитини на почуття батька, усвідомлення життєвого простору дитини.

  Рольова гра.

  Зміст: Одному учаснику групи пропонується побути "дитиною" і спробувати відчути тиск батьківських впливів. Решта учасників групи виступають в ролі "колективної мами", яка здійснює певні батьківські впливу на дитину, визначає його життєвий простір, вирішує що можна, чого не можна. У разі заборон використовуються стрічки. Залежно від заборон стрічками зав'язуються руки, ноги, вуха. Коли "дитина" весь перев'язаний, батькам пропонується оцінити адекватність батьківських впливів.

  Після цього йде обговорення і робляться основні висновки учасників. Питання: Як "дитині" бути природним в "зав'язаному" стані ?; Які наслідки можуть бути в результаті продемонстрованих впливів для дитини, батьків, для сім'ї ?; Яка роль батьківських заборон? Важливу роль відводить В. Сатир в своїх роботах сімейним правилам, які регулюють і керують поведінкою членів сім'ї, допомагають будувати сімейне взаємодія. "Правила - це жива, динамічна і впливова сила в сімейному житті.

  Однак, більшість сімей не усвідомлюють багатьох правил, за якими вони живуть "/ 6, с.40 /. Обговорюються сімейні правила в кожній родині. Учасникам пропонуються для перегляду малюнки дітей по темі:" Баранчик в пляшці ". Завдання батьків поділитися своїм сприйняттям малюнка і відповісти на питання: 1) Що можна сказати по малюнку дитини? 2) Як проявляються на "мові" малюнка особливості особистості дитини? Рівень виховної компетентності підвищує і техніка спільного малюнка, а так само невербальна процедура "Спільне малювання сімейного щастя". Кожен учасник малює не домінантною рукою, з закритими очима своє уявлення про щастя. Після цього всі разом складають фрагменти в цілісну картину і обговорюють. У висновку йде підведення підсумків, створення членами сім'ї способу свого майбутнього. "Уявіть себе на відрізку майбутнього, як члени сім'ї там взаємодіють, як це у них виходить, і що не виходить. Обговорення цієї роботи дозволило визначити найбільш ефективні шляхи використання цих станів "/ 11, с.46 /

  1. Яка роль проведення соціально-педагогічної допомоги?

  2. Які позитивні і негативні моменти можна виділити під час проведення соціально-педагогічної допомоги?

  3. Значення соціально-педагогічної допомоги.

  Очевидно, що більш інформативним аналіз взаємодії між соціальним педагогом, психологом і вчителем буде в тому випадку, якщо і вчитель і психолог, спостерігаючи за учасниками виховного процесу, дадуть разом на наступні питання:

  1. Чи стали батьки демократичнішими в питаннях виховання?

  2. Як змінені взаємини між подружжям відображаються на вихованні дітей.

  3. Чи стали батьки менш стурбовані і більш природні зі своїми дітьми?

  4. Підвищилася чи ступінь впевненості батьків при здійсненні виховних функцій?

  5. Чи стали взаємини з дітьми менш скрутними?

  6. Чи приймають свої рішення подружжя більш виважено?

  Таким чином, в ході занять батьки усвідомлюють і виявляють свої особисті ресурси, можливості ефективного спілкування з чоловіком, з дитиною.


  2.3 Дослідно-експериментальна робота по формуванню і корекції подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Дослідно-експериментальна робота проводилася в МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ" Шимановського району, метою якої була соціально-педагогічна допомога сім'ям у формуванні та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання. Вибірку склало 15 сімей. Взяли активну участь в нашому експерименті - 9 сімей. На перших етапах проведеного експерименту відчувалося горе і невпевненість подружжя в прийнятому участь експерименті. Для того щоб підвищити довіру подружжя до учасників процесу експерименту додатково проводили групові бесіди на теми для чого потрібно проводити соціально-педагогічну допомогу, як сильно впливає подружнє взаємодія на дітей.

  Поступово батьки залучалися до проведений експеримент, але найбільш відкритими в бесідах на сімейні теми батьки були під час індивідуальних занять. У зв'язку з цим довелося дещо змінити форму проведення соціально-педагогічної допомоги. Лекції, тренінги, ігри, батьківські збори проводилися в груповій формі, а за бажанням самих батьків додатково були проведені бесіди та консультації з батьками, у яких проблеми найбільш яскраво виражені. Стиснення батьків було спровоковано в першу чергу тим, що експеримент проводився в сільській школі, де всі один одного знають, тому брали участь у групових заняттях неохоче. Найбільш активну участь батьки проявляли в ході проведення рольових ігор (програвання сімейних ситуацій) і в обговоренні проблем сімейного виховання. Більшість батьків цікавилися особливостями підліткового віку і як правильно поводитися з підлітком в питаннях сімейного виховання.

  Оцінити ефективність дослідно-експериментальної роботи по формуванню та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання можна з різних сторін.

  У даній роботі ефективність соціально-педагогічної допомоги може бути оцінена: з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги. В ході проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання поетапно нами досягалися поставлені цілі і завдання, по закінченні соціально-педагогічної допомоги всі цілі і завдання були досягнуті.

  Зміни подружніх взаємин з точки зору дітей можна простежити за допомогою отриманих результатів методики "Кінетичний малюнок сім'ї" до і після проведення соціально-педагогічної допомоги з сім'ями.

  Таким чином, до реалізації програми соціально-педагогічної допомоги 33,3% (сім'я 03, 07, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе; 26,7% (сім'ї 02, 06, 08, 10) - сім'ї, в яких виражена тривожність дітей; 40% (сім'ї 01, 04, 05, 11, 12, 14) - сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей.

  Після проведення соціально-педагогічної допомоги отримані наступні результати: 40% (сім'я 03, 07,08, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе; 13% (сім'ї 02, 10) - сім'ї, в яких виражена тривожність дітей; 47% (сім'ї 01, 04, 05, 06 11, 12, 14) - сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей.

  Зміни сімейних взаємин наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 7 - Зміни сімейних взаємин (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Зміни взаємини дітей і дорослих в побуті відображені в такий спосіб: до проведення соціально-педагогічної допомоги у 53% (01, 02, 05, 06, 08, 11, 12, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 40% (03, 04, 07, 09, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. У 7% (10) сімей взаємини негативні. Після проведення соціально-педагогічної допомоги у 47% (01, 05, 06, 08, 10, 11, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 53% (02, 03, 04, 07, 09, 12, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. 0% сімей взаємини негативні.

  Наочно отримані дані до проведення і після проведення соціально-педагогічної допомоги представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 8 - Зміни сімейних взаємин дітей і дорослих в побуті (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  На підставі проведеного тесту - опитувальника задоволеності шлюбом рівні задоволеності шлюбом подружжя до проведення соціально-педагогічної допомоги наступні: 7% сімей (06) - абсолютно неблагополучні, 13% сімей (02, 08) - неблагополучні, 27% сімей (05, 07,14 , 11) - швидше неблагополучні, 27% сімей (01, 04, 10, 12) - перехідні, 13% сімей (13, 09) - швидше за благополучні, 13% сімей (15, 03) - благополучні, 0% сімей - абсолютно благополучні.

  Після проведення соціально-педагогічної допомоги дані тесту-опитувальника задоволеності шлюбом отримані наступні: 0% сімей - абсолютно неблагополучні, 13% сімей (10, 08) - неблагополучні, 20% сімей (02,14,11) - швидше неблагополучні, 27% сімей (01, 04, 06, 07) - перехідні, 20% сімей (05, 09, 12) - швидше за благополучні, 20% сімей (03, 13,15) - благополучні, 0% сімей - абсолютно благополучні. Зміни отриманих даних тесту опитувальника задоволеності шлюбом наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 9 - Зміни рівня задоволеності шлюбом (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини до проведення соціально-педагогічної допомоги на підставі опитувальника АСВ, відзначалися у сімейних пар наступним чином: розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 20% сімей (03, 07, 15); перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 10); проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12); винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 47% сімей (02, 04, 06, 08, 11, 13, 14). Основні способи вирішення особистісних проблем подружжя за рахунок дитини після проведення соціально-педагогічної допомоги на підставі опитувальника АСВ відзначаються у сімейних пар наступним чином: розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ) - 40% сімей (03, 04, 07, 11, 14, 15 ); перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК) - 20% сімей (01, 05, 06); проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК) - 13% сімей (09, 12); винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК) - 27% сімей (02, 08, 10, 13).

  Зміни отриманих даних тесту опитувальника АСВ наочно представлені у вигляді діаграми:

  До експерименту Після експерименту

  Малюнок 10 - Зміни основних способів вирішення особистісних проблем подружжя (зліва результати до проведення соціально-педагогічної допомоги, праворуч результати після проведення соціально-педагогічної допомоги)

  Таким чином, ефективність соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання була оцінена і проаналізована з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги.

  Для проведення оцінки ефективності соціально-педагогічної допомоги корекції і формування подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання за допомогою математичної і статистичної обробки ми використовували отримані результати тесту "задоволеності шлюбом" до проведення і після проведення соціально-педагогічної допомоги, що дозволяє розрахувати парний критерій Т - Вілкоксона.

  Парний критерій Т Вілкоксона застосовується для оцінки відмінностей експериментальних даних, отриманих в двох різних умовах на одній і тій же вибірці випробуваних. Він дозволяє виявити не тільки спрямованість змін, але і їх вираженість, тобто він дозволяє встановити, наскільки зрушення показників в якомусь одному напрямку є більш інтенсивним, ніж в іншому.

  Критерій Т заснований на ранжируванні абсолютних величин різниці між двома рядами вибіркових значень в першому і другому експерименті ранжування абсолютних величин означає, що знаки різниці не враховуються, проте в подальшому поряд із загальною сумою рангів знаходиться окремо сума рангів як для позитивних, так і для негативних зрушень .

  Якщо інтенсивність зсуву в одному з напрямку виявляється більшою, то і відповідна сума рангів виявляється більше. Цей зсув, як і в разі критерію знаків, називається типовим, а протилежний, менший за сумою рангів зрушення - нетиповим. Як і для критерію знаків ці два зсуву виявляються додатковими один до одного. Критерій Т - Вілкоксона базується на величині нетипового зсуву, який називається в подальшому ТЕМП.

  У наших математичних і статистичних розрахунках Т ЕМП. = 8. Алгоритм розрахунку даного критерію представлений в додатку М.

  В даному випадку емпіричне значення Т потрапляє в зону значущості. Отже, можна стверджувати, що зафіксовані в експерименті зміни невипадкові і значущі.

  Таким чином, ефективність соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання була оцінена і проаналізована з позиції реалізації цілей і завдань соціально-педагогічної допомоги; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення, і після проведення соціально-педагогічної допомоги; аналізу результатів за допомогою математичних методів статистичної обробки. Отже, соціально-педагогічну допомогу формування та корекції подружніх відносин і їх впливу на сімейне виховання можна ефективно використовувати в сучасних умовах школи.


  ВИСНОВОК

  Сім'я - це складна система взаємопов'язаних процесів. Подружні взаємини - один з важливих компонентів цієї системи, які, в свою чергу, мають теж складну структуру.

  Подружні взаємини складаються під впливом ряду факторів: психологічний мікроклімат в сім'ї, особистісні властивості і якості самого подружжя. За важливістю взаємини подружжя переважують всі інші відносини, в тому числі, і відносини між родичами. У сім'ях, де відносини між подружжям натягнуті, "мінливі" або "не прояснені", діти виростають тривожними, легко вразливими, недовірливими. Часто сварки між батьками діти відносять на свій рахунок, тобто вважають себе винними в сварці. Через це вони страждають не тільки емоційно, а й фізично. Діти з таких сімей частіше хворіють на застуди, отити, ангіни та інше. Нерідко такі діти емоційно холодні і не вміють проявляти і висловлювати ласку.

  Розглядаючи проблему взаємини подружжя і їх впливу на сімейне виховання, ми спиралися на наукові праці В. Зацепіна, В. Сисенко, Т.С. Яценко, К. Киркпатріка, С.І. Голоду, С. В. Ковальова, З. Матейчик, Й. Лангместера, Е.Ейдеміллера, Г. Хоментаускауса.

  Для досягнення цілей і завдань нашої роботи ми досліджували подружні взаємини та їх вплив на сімейне виховання за допомогою таких методів дослідження: аналіз теоретичних підходів проблеми подружніх взаємин, тестування, спостереження, бесіда, методи кількісної та якісної обробки інтерпретації отриманих даних.

  Визначили сім'ї з несприятливими сімейними взаємовідносинами і організували для них соціально-педагогічну допомогу формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання. Соціально-педагогічна допомога складається з спеціальних проблемних завдань, тренінгів, вправ, бесід.

  Реалізували цю соціально-педагогічну допомогу в умовах загальноосвітньої школи. Соціально-педагогічна допомога проводилася 2 рази на тиждень з сім'ями.

  Провели оцінку ефективності соціально-педагогічної допомоги з позиції реалізації цілей і завдань корекційної програми; змін отриманих результатів діагностичних методик до проведення і після проведення корекційної програми.

  Таким чином, ми визначили роль подружніх взаємин у сімейному вихованні; досліджували наукові і практичні підходи до вивчення проблеми впливу подружніх взаємин на сімейне виховання; емпіричним шляхом виявили вплив подружніх взаємин на сімейне виховання, розробили і реалізували програму соціально-педагогічної допомоги по формуванню і корекції подружніх взаємин у сім'ї.

  В даний час необхідно приділяти особливу увагу подружніх взаємовідносин Батьки в першу чергу повинні уважно ставитися до підлітка, проявляти інтерес до внутрішнього світу дитини, пам'ятати про те, що подружні взаємини впливають на сімейне виховання.

  В результаті дослідження були зроблені наступні висновки:

  1. Подружні взаємини безпосередньо впливають на сімейне виховання.

  2. Неадекватні взаємини подружжя обумовлюють у дитини тривожний стан, емоційний психологічний дискомфорт.

  3. Позитивні взаємини між дорослими формуються при сприятливому кліматі в сім'ї і впливають на дитину позитивно.

  4. Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекції подружніх взаємин сприятливо діє на подружні взаємини і на сімейне виховання.

  На основі цих висновків можна зробити висновок про те, що наша гіпотеза підтвердилася. Отже, якщо надавати соціально-педагогічну

  допомога у формуванні та корекції неблагополучних подружніх взаємин, то це матиме позитивний вплив на сімейне виховання, а саме зміниться ставлення до виховання дитини в сім'ї, покращитися сімейна атмосфера, знизиться рівень тривожності, дитина буде відчувати себе комфортно.

  В процесі проведення соціально-педагогічної допомоги формування та корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання основна увага приділяється взаєминам подружжя через прояв їх активності в навчанні, узагальненні, засвоєнні отриманого матеріалу, що призвело до сприятливих змін подружніх взаємин, а також до більш глибокого осмислення того, що дитина вчиться вже з перших днів життя бути ніжним, ласкавим, співчутливим і дбайливим. Саме в сім'ї діти набувають досвіду, на підставі якого будуть потім будувати свої сімейні взаємини. Чим щире і доверительнее відносини в родині, тим повніше і глибше дитина спіткає науку спілкування, тим легше йому буде жити з однолітками і дорослими людьми. Саме в сім'ї створюється самоповагу і формується самооцінка дитини як особистості.


  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Азаров Ю.П. Сімейна педагогіка / Ю.С. Азаров - М., 1989., - 315с.

  2. Архіреева Т.В. Вплив батьківського виховання на самоставлення молодшого школяра // Питання психології, науковий журнал 2006.- № 3.- с.65-69.

  3. Бардіан А.Н. Виховання дітей в сім'ї. / Психол. - пед. нариси. / О.М. Бардіан - М., 1972. - 236с.

  4. Беглор Тетяна. В інтересах дитини. // Шкільний психолог 2003.-№40.- С.18-20.

  5. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. / Л.І. Божович. - М., 1968. - 296 с.

  6. Василькова Ю.В. Соціальна педагогіка. / Ю.В. Василькова Ю.В., Т.А. Василькова. - М.-1999. - 246 с.

  7. Віннескотт Д.В. Розмови з батьками. / Д.В. Віннескотт - М., 1995. - 186 с.

  8. Вікова та педагогічна психологія: Уч. посібник для студ. вищ. уч. завідомо суперечною інтересам / під ред. Дубровиной, І. В., Прихожан А. М .: Изд-во Академія, 2001.- 365 с.

  9.Волков Б.С. Психологія подростка.- 3-е изд., Исправл. і доп. / Б.С. Волков - М .: Педагогічне товариство Росії, 2002.- 160 с.

  10. Вихователю роботу з сім'єю: Посібник для вихователя дід. саду Л.В.. Загік, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова та ін., За ред. Н. Ф. Виноградова. -М .: Просвещение, 1989. - 192 с.

  11. Головей Л.А. Практикум з вікової психології. / Л.А. Головей, Е.Ф. Рибалко - СПб .: Мова, 2001.

  12. Голод С.І. "Майбутня сім'я: яка вона?" / С.І. Голод.- М .: Знание, 1990.-64с.

  13. Голод С.І. "Сім'я і шлюб" / С.І. Голод.- С. Петербург, ТОО ТК "Петрополіс", 1998.-272с.

  14. Дружинін В.Н. "Психологія сім'ї" / В.М. Дружинін: 3-е изд. - СПб .: Пітер, 2006.- 176 с .: іл.

  15. Дрейкурс Р. Щастя вашої дитини / Р. Дрейкурс, В. Золц, під ред. В. А. Толстих - М., 1986. 375с.

  16. Жутикова Н. В. Психологічні уроки повсякденного життя / Н.В. Жутикова - М., 1991.- 128с.

  17. Захаров А.І. "Дитячі неврози" (психологічна допомога батьків дітям) ./ А.І. Захаров - "Респекс", СПб: 1995. - 192с.

  18. Ігрова сімейна психотерапія. / Под ред. Шеффера Ч. СПб., 2001.- 106 с.

  19. Ігри, навчання, тренінг, дозвілля. Під ред. В.В. Петрусинського. Кн.1-4; М .: "Нова школа", 1994. - 458с.

  20. Ігри, навчання, тренінг, дозвілля. Педагогічні ігри. Під ред. В.В. Петрусинського. кн.5; М .: ГЦ "Енрофе" М. 1994. - 218 с.

  21. Истратова О.Н. Довідник психолога середньої школи / Серія "Довідники" ./ О.М. Истратова, Т.В. Ексакусто - Ростов н / Д: "Фенікс", 2003. 512с.

  22. Капроні В. Сам собі дорослий, дитина і батько / В. Капроні, Т. Навако - СПб, 2000р 95С.

  23. Книга молодої сім'ї: Збірник / Упоряд. В.В. Александрова. - Л .: Лениздат, 1989.- 254с.

  24. Ковальов С. В. Психологія сучасної сім'ї. / С.В. Ковальов - М., 1988.- 193с.

  25. Ковальов С.В. "Психологія сімейних відносин" ./ С.В. Ковальов - М .: Педагогіка, 1987.- 160с.

  26. Корольов Ю.А. "Подружжя, батьки, діти" ./ Ю.А. Корольов - М .: Юрид. лит., 1985.- 176с.

  27. Кудріна Г.Я. Діагностичні методи обстеження дітей дошкільного віку. / Г. Я. Кудріна - Іркутськ, 1993. - 108 с.

  28. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. Посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. - М .: Гуманит. Вид.- 2003.-352с.

  29. Лойшен Ш. Психологічний тренінг умінь школи Вірджинії Сатир. / Ш. Лойшен - СПб., 2001. 310с.

  30. Лидерс А.Г. Тренінг особистісного зростання з підлітками // Журнал практичного психолога. 1998.- №1 - с. 49 - 52.

  31. Максимов В.Г. "Педагогічна діагностика в школі": Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. / В.Г. Максимов - М .: Видавничий центр "Академія", 2002.- 272 с.

  32. Матейчек З. Батьки і діти: Кн. для вчителя: Пер. з чеського. / З. Матейчик - М .: Просвещение, 1992. - 320 с.

  33. Мухіна В.С. Вікова психологія. / В.С. Мухіна- М., 1997. - 246с.

  34. Навайтіс Г. Сім'я в психологічному консультуванні. / Г. Навайтіс. - Калінінград, 1999.- 136 с.

  35. Овчарова Р.В. Практична психологія в початковій школі. / Р.В. Овчарова.- М .: ТЦ "Сфера", 1999. - 240 с.

  36. Овчарова Р.В. Технології практичного психолога освіти: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників. / Р.В. Овчарова - М .: ТЦ "Сфера", 2000 - 448с.

  37. Осипова А.А. "Загальна психокорекція": Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / А.А. Осипова. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 с.

  38. Основи психології сім'ї та сімейного консультування / під. Заг. Ред. М.М. Посисоева - М., 2004. - 196с.

  39. Островська Л.Ф. Педагогічні знання батьків: (Матеріали семінарів для батьків). Посібники для вихователя д / у. / Л.Ф. Островська. - М .: Просвещение, 1983.- 76с.

  40. Педагогіка під ред. Пидкасистого П.І.- М. Педагогічне товариство Росії, 2000. 640с.

  41. Петровський А.В. Діти і тактика сімейного виховання. / А.В. Петровський. - М., 1981.- 214с.

  42. Підласий І.П. Підліток. Проблеми виховання дітей в сім'ї. / І.П. Підласий - М., 1997. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 352с.

  43. Популярна психологія для батьків / під ред. А.А. Бодалева. - М .: Педагогіка, 1989.-256с.

  44. Підласий І.П. Курс лекцій з корекційної педагогіки: Учеб. посібник для студ. середовищ. спец. навч. закладів. / І.П. Підласий. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 352с.

  45. Практикум з психологічним ігор з дітьми та підлітками під ред. М.Р. Битяновой - Пітер, 2002.- 404с.

  46. ​​Практична психологія освіти / за ред. І.В. Дубровиной: Підручник для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. - М .: ТЦ "Сфера", 2000. - 528с.

  47. Психологія сімейних відносин з основами сімейного консультування: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / під. Ред. Є.Г. Сіляевой - М., 2002. - 192с.

  48. Райнпрехт Х. Виховання без обмежень. / Х. Райнпрехт - М., 2000.-159с.

  49. Робоча книга шкільного психолога. / І.В. Дубровіна, М.К. Акімова, Е.М. Борисова; Під ред. І.В. Дубровиной. - М .: Просвещение, 1991.- 303 с.

  50. Річардсон Р.У. "Сили сімейних уз": Пер. з анг. / Р.У. Річардсон - СПб: вид "Акцідент", 1994.-136 с .: іл.

  51. Рогов Є.І. Настільна книга Практичного психолога: навч. Посібник. / О.І. Рогов - М, 2003. - кн.1

  52. Саймон Р. Один до одного: Бесіди з творцями сімейної терапії / Пер. З анг. Н.М. Падалко. / Р. Саймон- М .: Незалежна фірма "Клас", 1996.-165с.

  53. Самоукина Н.В. Ігрові методи в навчанні та вихованні (психотехнічні вправи і корекційні програми) ./ Н.В. Самоукина - М.: 1992.- 256с.

  54. Сатир Вірджинія Як будувати себе і свою сім'ю. / В. Сатір.-М. 1992.-153с.

  55. Сімейна психотерапія сост. Є.Г. Ейдеміллер під ред, Усманов В. - М., 2000.- 352 с.

  56. Сімейне виховання: Короткий словник / Уклад .: І.В. Гребенников, Л.В. Новінніков. - М .: Политиздат, 1990. - 319 с.

  57. Сізанов А.Н. "Психологічні ігри: які ми на роботі і вдома" ./ О.М. Сізанов - Мн .: Виш.шк.1995.- 301с .: іл.

  58. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогічна корекція дитячо-батьківських відносин. / Н.Ю. Синягина - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003р. - 96 с.

  59. Субботский Є.В. Дитина відкриває світ: Кн. для вихователя д / с. / Є.В. Субботский - М .: Просвещение, 1991. -207 с.

  60. Співаковська А.С. Як бути батьками: про психологію батьківської любові. / А.С. Спиваковская - М .: Педагогіка, 1986, - 247с.

  61. Довідник соціального педагога: 5-11 класи Авт.-сост. Т. А. Шішковец. - М .: ВАКО, / Педагогіка, Психологія, управління.- 2007- 336 с.

  62. Столяренко Л.Д. Основи психології. / Л.Д. Столяренко- Ростов Н / Д: Фенікс, 2002.- 495с.

  63. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. / В.А. Сисенко. - М., 1989, - 162с.

  64. Сисенко В.А. Стійкість шлюбу: Проблеми, фактори, умови. / В.А. Сисенко. - М.-1981 - 95с.

  65. Фролов В.Г. Психологія підлітка. / В.Г. Фролов. - М., 1997.- 275с.- 412с.

  66. Хоментаускас Г.Т. "Сім'я очима дитини" ./ Т.Г. Хоментаускас - М .: Педагогіка. - 1989.-160с .: іл.

  67. Шевандрин Н.І. "Психодіагностика, корекція і розвиток особистості" ./ Н.І. Шевандрін.- М. 2000.- 273 с.

  68. Шевандрин Н.І. Соціальна психологія в освіті: навчальний посібник ч.1. Концептуальні і прикладні основи соціальної психології. / Н.І. Шевандрин - М .: Владос, 1995 - 424 с.

  69. Шнейдер Л.Б. "Основи сімейної психології": навч. Посібник - 2-е изд., Стер. / Л.Б. Шнейдер. - М.: Видавництво Московського психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО "МОДЕК"; 2005.- 928с.

  70. Ейдеміллер Е.Г. Сімейна психотерапія. - Л .: Медицина. / Є.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицкий. - М.-1990.- 256с.

  71. Ейдеміллер Е.Г. Методи сімейної діагностики і психотерапії. Методичний посібник. / Серія "Психодіагностика: педагогу, лікарю, психологу. Вип.1Под загальною редакцією д.м.н., Л.І. Вассермана М .:" Фолиум ", 1996. - 215с.

  Додаток А

  Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, які проявляються в побуті

  Необхідно на шкалі обвести по кожному пункту, який містить протилежні оцінки, цифру - рівень, що характеризує атмосферу в сім'ї. Якщо в сім'ї панує доброта, то слід зазначити цифру 8; якщо щось середнє між добротою і конфліктністю, вибираємо середній показник 5 або 4; якщо часті конфлікти, то обводимо 1.

  Після підводимо підсумки, складаємо відмічені цифри. Підсумковий показник - сума - може коливатися від 0 (сама неблагополучна) до 10 (найбільш позитивна оцінка)

  Додаток Б

  Тест - опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко)

  Опитувальник є одновимірну шкалу, що складається з 24 тверджень, що відносяться до різних сфер: сприйняття себе і партнера, думки і оцінки, установки і т.д. Кожному твердженням відповідають три варіанти відповіді: а) вірно, б) важко сказати, в) невірно.

  Інструкція випробуваному: "Уважно читайте кожне твердження і вибирайте один з трьох запропонованих відповідей".

  текст опитувальника

  1. Коли люди живуть так близько, як це відбувається в сімейному житті, вони неминуче втрачають взаєморозуміння і гостроту сприйняття іншої людини?

  а) вірно;

  б) не впевнений;

  в) невірно.

  2. Ваші подружні відносини приносять Вам:

  а) швидше занепокоєння і страждання;

  б) важко відповісти;

  в) скоріше радість і задоволення.

  3. Родичі і друзі оцінюють Ваш шлюб:

  а) як вдалий;

  б) щось середнє;

  в) як невдалий.

  4. Якби ви могли, то:

  а) Ви б багато що змінили в характері Вашого чоловіка (Вашої дружини);

  б) важко сказати;

  в) Ви б не стали нічого змінювати.

  5. Одна з проблем сучасного шлюбу в тому, що всі "приїдається", в тому числі і сексуальні відносини:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  6. Коли Ви порівнюєте Вашу сімейне життя із сімейним життям Ваших друзів і знайомих, Вам здається:

  а) що Ви найнещасніші інших;

  б) важко сказати;

  в) що Ви щасливіший за інших.

  7. Життя без сім'ї, близької людини Вашого чоловіка (Вашої дружини) була б неповноцінною:

  а) так, я вважаю;

  б) важко сказати;

  в) ні, не вважаю.

  8. Ви вважаєте, що без Вас життя Вашого чоловіка (Вашої дружини) була б неповноцінною:

  а) так, вважаю;

  б) важко сказати;

  в) ні, не вважаю.

  9. Більшість людей в якійсь мірі обманюються у своїх очікуваннях щодо шлюбу:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  ие дитини в сім'ї. Порушення емоційного стану дитини, його "погане" поведінка, як правило, є симптомом несприятливих подружніх взаємин.
  1.3 Науково-практичні підходи до дослідження проблеми впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Останнім часом зростає інтерес вчених і практиків до проблеми впливу подружніх взаємин у сімейному вихованні. Питання впливу подружніх взаємин на сімейне виховання розглядають соціологи, психологи і педагоги. Вивчено роль сімейного виховання у виникненні дитячих неврозів (А.І. Захаров, А.С. Співаковська), дослідження вплив батьківського виховання на спілкування дитини з однолітками (Ю.Б. Насонова). Психологами доведено, що подружні взаємини роблять сильний вплив на самооцінку дитини, його образ Я. Перший хто виділив тип сімейної ситуації, формує у дитини позитивну Я-концепцію, був Л.Д. Скотт. Дослідивши 1800 підлітків, він встановив, що ті з них, у кого вдома панує атмосфера взаємної довіри між батьками, в житті більш пристосовані, незалежні, у них вище самооцінка. Навпаки, підлітки з сімей, де панує розлад, менш пристосовані, у них занижена самооцінка, нервове напруження / 2, с.65 /.

  В. Соловйов, сукупність сімейних взаємин розділив на сім видів.

  1. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни.

  2. Господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку.

  3. Юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя.

  4. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно морального виховання.

  5. Психологічні відносини являють собою сферу взаємодії психічного складу членів сім'ї та реалізує моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості.

  6. Педагогічні відносини прямо стосуються питань сімейної педагогіки і реалізації виховних функцій сім'ї.

  7. Естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва / 13, с.89 /.

  Фахівці зазвичай виділяють три найважливіші сфери сімейних відносин: "господарсько-економічну", "морально-психологічну", "інтимне". Саме ці три сфери більш визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей.

  Соціальна психологія стверджує, що всі види міжособистісних відносин між подружжям можна звести до двох полярних типів - кооперації (співробітництво) та конкуренцію (суперництво).

  Співпраця - ідеальний випадок взаємин подружжя, що передбачає взаємодопомогу і взаємопідтримку. Паритет - рівні, "союзницькі" відносини, засновані на взаємній вигоді всіх членів сім'ї. Змагання - бажання домагатися більшого і кращого в порівнянні з іншими при збереженні з ними добрих взаємовідносин. Конкуренція - прагнення панувати над іншими, придушувати їх у будь-яких сферах. Антагонізм - різкі протиріччя між членами групи, при яких їх об'єднання носить явно вимушений характер і зберігається через сильний тиску ззовні.

  Будь-який з цих п'яти характерів проявляється в сім'ї, сприяючи або перешкоджаючи її стабільності, збереженню і виконання найважливіших функцій життєдіяльності. Ідеальний характер взаємин - це співпраця. Атмосфера взаємодопомоги і взаємопідтримки, дієвого співчуття вкрай важлива не тільки для збереження сім'ї. Саме в ній виховання і розвиток дитини протікає рівно і безболісно. Але зберегти атмосферу співпраці сім'ї не завжди вдається / 24, с.12 /.

  Основним базисом щасливого шлюбу, на думку С.В. Ковальова, є сумісність подружжя. Сумісність подружжя складається з сумісності як сімейних партнерів (узгодженість уявлень подружжя про сімейні функції і розподіл обов'язків) і їх сумісності як шлюбних партнерів - особистісне і інтимно-сексуальне відповідність подружжя. Мистецтво бути чоловіком в основному складається з умінь психологічно грамотно будувати свої повсякденні відносини і спілкування, безболісно виходити з конфліктів. Це мистецтво складається з навичок самоконтролю, так як настрої і емоції будь-якої людини часто стають причиною кризових моментів в шлюбі.

  В даний час гідність є моральної грунтом для прихильності подружжя, зміцнюючи їх єдність. Гідність одного чоловіка повинна не принижувати, а припускати і підтримувати гідності іншої. Приниження жінки знищує її почуття і образливо не тільки для неї, а й для чоловіка. Принижені чоловіки згубні для шлюбу в цілому, бо ні в якому разі не можна руйнувати в людині її хороші враження про себе / 33, с.19 /.

  Подружні взаємини, на думку філософа і соціолога В. Зацепіна, проходять п'ять стадій.

  Для першої з них характерна глибока, пристрасна закоханість, коли чоловік чи жінка займає досить велику частину уваги свого чоловіка, а його образ, саме згадування про нього викликає позитивні емоції.

  Друга стадія характеризується деяким охолодженням, образ цього самого іншого все рідше спливає в його відсутність і не завжди викликає позитивні емоції, хоча прояв його на власні очі зазвичай піднімає настрій.

  На третій стадії відбувається подальше охолодження відносин. Настрій не піднімається з приходом іншого - необхідно з його боку якусь увагу. Настає звикання, постійне спілкування породжує видимість одноманітності. І не так-то просто знищити цю видимість одними лише подарунками і ласками - до них теж звикають.

  На четвертій стадії присутність іншого викликає неусвідомлене роздратування, а сам він починає розглядатися вже через призму НЕ достоїнств, а недоліків. Виникає і формується негативна установка; з'являються причіпки і критичні зауваження, будь-який вчинок розглядається як проступок, а в нинішньому і минулому поведінці знаходиться злий умисел.

  На п'ятій стадії негативна установка майже повністю опановує людиною. Образ іншого не покидає свідомості. Цей образ - суцільне заперечення. Дружина тягне і піти, і - навпаки - прибігти до нього, щоб висловити все, що накипіло, та ще сильніше вколоти.

  В. Сисенко всі причини сімейних конфліктів об'єднав в три группи.І

  1. Конфлікти, що виникають на базі неузгодженого і несправедливого розподілу праці в сім'ї, різного розуміння прав і обов'язків подружжя, недостатнього внеску одного з шлюбних партнерів в домашня праця і самообслуговування.

  2. Розбіжності, що виникають на основі хронічного незадоволення будь-яких потреб одного або навіть обох подружжя, в тому числі їх сексуальні потяги. У психологічному плані подібні конфлікти далеко не "поверхневі", не завжди чітко усвідомлюються, але досить явно виявляють себе в переживаннях емоційної незадоволеності шлюбом або якимись його сторонами.

  3. Конфлікти, що мають своїм джерелом недоліки і дефекти виховання, характеру та інших відносяться до психологічного складу речей, значення яких сильно перебільшується / 63, с.27 /.

  Неоднаково ставляться до багатьох питань і проблем; погано розуміють почуття іншого; кажуть слова, які дратують іншого; часто відчувають себе нелюбимими; не звертають увагу на іншого; почуття незадоволеності потреба в довірі; відчувають потребу в людині, якій можна довіритися; рідко роблять компліменти один одному.

  Соціально-педагогічні дослідження, показали, що уявлення про сімейні ролях часто обмежуються якоюсь однією стороною сімейного життя - переважно господарсько-побутової або сексуальної.

  Конфлікт може виникнути через розбіжності мотивації шлюбу у подружжя, їх уявлень про цілі подружнього союзу. Так як одружуються, в основному орієнтуючись на нього як на переважно господарсько-побутової союз, тобто щиро вважаючи, що головне в сім'ї - це добре налагоджений побут і домоведення. Або на союз морально-психологічний, бажаючи знайти вірного друга і супутника життя. Або на союз сімейно-батьківський, педагогічний, виходячи з того, що головна функція сім'ї є народження і виховання дітей. Або на союз інтимно-особистий, прагнучи знайти бажаного й улюбленого партнера для інтимних відносин / 71, с.49 /.

  Конфлікт може виникнути і в зв'язку з неузгодженістю уявлень подружжя про сімейний уклад (сімейних функціях) і уявлень про характер і розподілі сімейних обов'язків в зв'язку з ними. Тут уже діапазон рольових розбіжностей стає вельми широким. Справа в тому, що таких ролей може бути досить багато. Дослідники пропонують різні класифікації. Так, радянський психолог Т.С. Яценко за результатами своїх досліджень виділила чотири основні подружні ролі: сексуальний партнер, друг, опікун, покровитель. При їх виконанні реалізуються відповідні потреби - сексуальна, емоційного зв'язку і теплоти у відносинах, опіки, побутові. Ну а характер подружніх відносин визначається компонуванням цих ролей. Наприклад, якщо у дружини дуже сильна потреба в емоційній зв'язку та теплоті в стосунках, то чоловік повинен виступати для неї в ролі одного, щоб потреба ця задовольнялася. У чоловіка ж, по молодості й запалу, може превалювати сексуальна потреба. Значить, дружині слід частіше виступати в ролі інтимного партнера. Але це ще не все. В принципі, для нормальної подружнього життя необхідно, по-перше, присутність всіх цих ролей (хоча якась з них і може головувати), інакше шлюб стає збитковим. По-друге, виключення додаткових ролей (якщо тільки їх наявність не погоджено між подружжям і не викликає у них протесту). Наприклад, чоловік, замість того щоб в складній ситуації виконувати роль одного або опікуна, починає грати роль дитини ( "Дай мені спокій! Не знаю я, що тепер робити!") Або батька ( "Я ж попереджав, що, якщо ти і далі будеш вести себе так нерозумно, нічого доброго з тебе не вийде! ").

  Те, що запропонувала Т.С. Яценко, не єдине бачення подружніх ролей вченими. Американський соціолог К. Кіркпатрік вважає, що можливі три основних види ролей - традиційні, товариські і партнерів. Перший момент сумісності шлюбу полягає в тому, щоб подружжя обрало (або в кінці кінців домовилися про такий вибір) один і той же тип ролі, нехай навіть змішаний (тобто щоб не було перетинів і неузгодженостей: вона - за традиційний шлюб, а він - за товариський). Другий - щоб кожен з компонентів необхідного для цієї ролі внутрішньо-і внесемейного поведінки взаімосоответствовал у чоловіка і дружини. Наприклад, традиційні ролі передбачають з боку дружини народження і виховання дітей, створення і підтримання будинку, обслуговування сім'ї, віддане підпорядкування власних інтересів чоловікові, пристосовуваність до залежності і терпимість до обмеження сфери діяльності. З боку чоловіка для збереження гармонії сімейних відносин в цьому випадку необхідні (строго послідовно) відданість матері своїх дітей, економічна безпека і захист сім'ї, підтримка сімейної влади і контролю, прийняття основних рішень, емоційна подяку дружині за ухвалення підпорядкованості і залежності, забезпечення аліментів при розлученні / 48, с.120 /.

  Товариські ролі вимагають від дружини збереження зовнішньої привабливості, забезпечення моральної підтримки і сексуального задоволення, підтримки корисних для чоловіка соціальних контактів, живого і цікавого духовного спілкування з чоловіком і гостями. Від чоловіка - захоплення дружиною і лицарського ставлення до неї, у відповідь романтичної любові і ніжності, забезпечення коштів для нарядів і розваг, для соціальних контактів і освіти в сфері дозвілля і, звичайно ж, проведення дозвілля з дружиною.

  Ролі партнерів і від дружини, і від чоловіка вимагають економічного вкладу в сім'ї згідно із заробітком, спільної відповідальності за дітей, участі в домашній роботі і поділу правової відповідальності.Але крім цього чоловікові необхідно визнати рівний статус (положення) дружини і погодитися з її рівною участю в прийнятті будь-яких рішень, а від дружини - готовність до відмови від лицарства з боку чоловіка, рівної відповідальності за підтримання статусу сім'ї, а в разі розлучення і відсутності дітей - відмова від матеріальної допомоги / 55, с.217 /.

  Ступінь збігу (розбіжності) численних, що реалізуються в ролях уявлень подружжя досить істотний момент, який визначає характер сімейних відносин.

  Таким чином, атмосфера любові вкрай потрібна для життя людини і його формування як особистості. Вона часто є необхідною і достатньою умовою ефективного виховання. На думку А.І. Кочетова, любов батьків один до одного може стати головним чинником, який впливає на дитину. Саме любов батьків один до одного, а не тільки любов до дітей. Безліч помилок відбувається молодими людьми на початку сімейного життя, але жодна з них так не шкідлива дитині, як неувага до власного почуттю взаємної любові. Коли батько і мати люблять один одного, то найбільше від їх любові отримує дитина. І ніякі педагогічні заходи не можуть заповнити вплив любові подружжя на дитину.

  У практиці соціально-педагогічної роботи вже склалася певна модель діяльності соціального педагога з сім'ями. В даний час соціальними педагогами активно використовуються такі моделі допомоги сім'ї: педагогічна, соціальна, психологічна, діагностична і медична. Використання тієї чи іншої моделі залежить від характеру причин викликають проблему дитячо-батьківських відносин / 23, с.114 /.

  Педагогічна модель базується на припущенні про недостатню педагогічної компетентності батьків. Суб'єктом скарги виступає дитина. Використовуючи дану модель, соціальний педагог орієнтується не стільки на індивідуальні можливості батьків, скільки на універсальні з точки зору педагогіки і психології способи виховання.

  Соціальна модель використовується в тих випадках, коли сімейні труднощі є результатом несприятливих життєвих обставин. Тому крім аналізу життєвої ситуації необхідна допомога зовнішніх сил (посібники, разові виплати і т.п.).

  Психологічна модель використовується, коли причини труднощів дитини лежать в області спілкування, в особистісних особливостях членів сім'ї. Дана модель передбачає аналіз сімейної ситуації, психодіагностику особистості, діагностику сімейних взаємин. Практична допомога полягає в подоланні бар'єрів спілкування і причин його порушень / 61, с.107 /.

  Діагностична модель грунтується на припущенні дефіциту у батьків спеціальних знань про дитину або свою сім'ю. Об'єкт діагностики - сім'я, діти і підлітки з порушеннями спілкування.

  Медична модель передбачає, що в основі сімейних труднощів лежать хвороби. Допомога полягає в проведенні психотерапії (лікуванні хворого і адаптації здорових членів сім'ї до проблем хворого).

  Як правило, шкільний соціальний педагог використовує педагогічну (навчальну) модель в роботі з батьками. Як вже було сказано вище, дана модель виходить з припущення про дефіцит у батьків знань і умінь з виховання дітей. Ця модель носить профілактичний характер, особливо в її потребують дисфункціональні сім'ї, так як вона спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, розширення і зміцнення виховного потенціалу сім'ї. З цією метою використовують такі форми роботи з проблемною сім'єю в рамках педагогічної моделі:

  - Психолого-педагогічні консультації на теми: "Роль сім'ї в розвитку дитини", "Сімейна атмосфера", "Подружній конфлікт і емоційний стан дитини", "Подружні конфлікт і способи його подолання", "Сприятливі сімейні взаємини", "Вплив сімейних відносин на виховання дитини в сім'ї "і т.д.

  - Педагогічні доручення, наприклад, організація праці в сім'ї, сімейного свята, режиму дня дитини, сімейного читання або написання листа своїй дитині і т.д.

  - Педагогічні практикуми на наступні теми: "Який ви батько", "Подружні взаємини", "Який у вас дитина", "Претензії до моєї дитини", "Вплив подружніх відносин на виховний процес" і т.д.

  Об'єктом впливу соціального педагога можуть бути всі дорослі члени сім'ї, дитина і сама сім'я, в цілому, як колектив. Діючи в інтересах сім'ї і дитини, соціальний педагог покликаний надавати необхідну допомогу і підтримку сім'ї. У його завдання входить:

  - встановлення контактів з родиною,

  - виявлення проблем і труднощів сім'ї,

  - стимулювання членів сім'ї до участі у спільній діяльності,

  - надання посередницьких послуг у встановленні зв'язків з іншими фахівцями: психологами, медичними працівниками, представниками правоохоронних органів та органів опіки та піклування.

  Фахівці в галузі соціальної педагогіки М.А. Галагузова, Ю.Н. ГАЛАГУЗА, Є.Я. Тищенко, В.П. Дьяконов вважають, що діяльність соціального педагога з сім'єю протікає за трьома напрямками: освітній, психологічне, посередницьке. Розглянемо ці напрями роботи / 44, с. 96 /.

  1) Освітній напрям. Включає допомогу батькам у навчанні та вихованні. Допомога в навчанні спрямована на формування педагогічної культури батьків і їх просвіта. Допомога у вихованні здійснюється шляхом створення спеціальних виховують ситуацій з метою зміцнення виховного потенціалу сім'ї. Даний напрямок засноване на використанні педагогічної моделі допомоги сім'ї / 31, с. 55 /

  2) Психологічний напрям. Включає соціально-психологічну підтримку і корекцію і засноване на психологічної та діагностичної моделях. Така підтримка з позиції соціального педагога, спрямована на формування сприятливого психологічної атмосфери в сім'ї. Надання підтримки в союзі з психологом стає найбільш ефективним. Корекція відносин здійснюється в тому випадку, коли в родині спостерігаються факти психологічного насильства над дитиною (образа, приниження, нехтування його інтересами і потребами).

  3) Посередницьке напрямок. Даний напрямок містить наступні компоненти: допомога в організації, координацію та інформування. Допомога в організації полягає в організації сімейного дозвілля (включення членів сім'ї в організацію і проведення свят, ярмарків, виставок і т.д.). Допомога в координації спрямована на встановлення і актуалізацію зв'язків сім'ї з різними відомствами, соціальними службами, центрами соціальної допомоги та підтримки. Допомога в інформуванні спрямована на інформування сім'ї з питань соціального захисту. Даний напрямок засноване на використанні медичної та соціальної моделі / 26, с.81 /.

  Працюючи з сім'єю, соціальний педагог виступає, як правило, в трьох ролях: радник, консультант, захисник.

  Радник - інформує сім'ю про важливість і можливості взаємодії батьків і дітей в сім'ї; розповідає про особливості розвитку дитини; дає педагогічні поради з виховання дітей.

  Консультант - консультує з питань сімейного законодавства; питань міжособистісної взаємодії в сім'ї; роз'яснює батькам способи створення умов, необхідних для нормального розвитку і виховання дитини в сім'ї.

  Захисник - захищає права дитини в разі, коли доводиться стикатися з відстороненістю батьків від процесу виховання дітей.

  Діагностика сім'ї є постійним компонентом в діяльності соціального педагога, на якому ґрунтується система допомоги і підтримки сім'ї. Проведення діагностичних процедур вимагає дотримання ряду принципів: комплексності, об'єктивності, достатності, послідовності і т.д. Не слід розширювати діагностику, якщо до того немає необхідних свідчень. Нове дослідження може бути зроблено тільки на основі аналізу попередньої діагностичної інформації. Слід починати з первинної діагностики скарг батьків, а далі, вивчивши обгрунтованість цих скарг, виявити причини вказаних порушень / 19, с. 48 /.

  У роботі соціального педагога найважливішою ланкою соціально-педагогічної допомоги є робота з батьками. Мета такої роботи полягає в підвищенні рівня батьківської компетентності і тим самим в активізації ролі батьків у створенні оптимальних умов розвитку дитини.

  Робота з батьками передбачає висвітлення таких проблем, як закономірності психічного розвитку, роль спадковості і середовища у формуванні особистості дитини, значення активної діяльності дитини, опосередкованої спілкуванням з дорослими. Особливо важливою є робота соціального педагога з батьками підлітків і старшокласників. Це пов'язано, перш за все, з тим, що найчастіше батьків лякають зміни, що відбуваються з дитиною в підлітком віці, вони не завжди адекватно справляються з труднощами, які супроводжують підлітковий період. Що стосується юнацького віку, то основна проблема, з якою стикаються батьки, це труднощі дитини в зв'язку з професійним самовизначенням. У зв'язку з цим робота соціального педагога повинна бути спрямована на осмислення батьками позитивного змісту вікових криз і їх значення, шляхів і способів перебудови системи відносин з дитиною як засіб подолання негативних проявів у кризах. При цьому педагог повинен прагнути розкрити унікальність і неповторність особистості дитини, виділити його індивідуально-психологічні особливості, підкреслити "сильні" сторони його особистості, звернути увагу на "слабкі" сторони і намітити шляхи їх компенсації / 18, с. 95 /.

  Ця робота, як і будь-яка корекція, може проводитися в двох формах: індивідуальної і групової. Ці форми роботи можуть бути представлені відповідно: 1) консультативної або психотерапевтичної бесідою; 2) батьківськими групами; 3) корекцією дитячо-батьківських і сімейних відносин, коли в процесі корекції бере участь вся сім'я. Індивідуальна робота може будується в вигляді консультаційної або психотерапевтичної бесіди, відповідно до правил ведення бесіди / 6, с. 128 /.

  Соціальні педагоги пропонують короткий опис правил ведення конструктивного діалогу, що значно зменшує ступінь розбіжності думок і попереджає виникнення конфліктів:

  Правило 1. Вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи і не критикуючи його.

  Правило 2. Викладаючи свою точку зору, не протиставляти її точці зору чоловіка. Визнавати його право мати свою власну позицію з будь-якого питання внутрісімейної життя, не обов'язково повністю збігається з позицією другого з подружжя.

  Правило 3. Налаштовуватися на пошук компромісу в будь-якому питанні, і в першу чергу шукати те загальне, що є в позиціях обох подружжя. Намагатися зблизити їх точки зору з різних питань, а якщо це не вдасться зробити, то відкласти розмову зі спірних питань на майбутнє.

  Правило 4. Самостійно не вживати ніяких дій, попередньо не погодивши їх з іншим чоловіком, не повідомивши його про це до відома.

  Правило 5. Виключити зі своїх висловлювань і дій все, що викликає роздратування у співбесідника, може бути ним сприйнято і витлумачено не так, як треба / 39, с.42 /

  Таким чином, працюючи над проблемою подружніх взаємин, соціальний педагог і сім'я повинні працювати разом проти проблеми, а не один проти одного. По-перше, бесіда з батьками пройде успішно, якщо вдалося уникнути протистояння і конфронтації з ними. По-друге, якщо соціальний педагог і батьки утрималися від закидів і обвинувачень. По-третє, якщо вдало сформульована проблема виховання і батьки зрозуміли і прийняли це формулювання. І, по-четверте, якщо педагог і батьки обговорили спільні дії.


  2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА В формування та корекція подружніх ВЗАЄМОВІДНОСИН В РОДИННОМУ вихованні

  2.1 Соціально-педагогічна діагностика подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання

  Мета емпіричного дослідження - вивчити особливості і проблеми подружніх взаємин, виявити вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, розробити і провести соціально - педагогічну допомогу у формуванні та корекції подружніх взаємин.

  Завдання дослідження:

  1) Виявити особливості та проблеми подружніх взаємин;

  2) Розробити та реалізувати програму соціально-педагогічної допомоги по формуванню і корекції подружніх взаємин та їх впливу на сімейне виховання.

  3) Провести оцінку ефективності дослідно-експериментальної роботи.

  Основним методом дозволяє вирішити поставлену мету, є соціально-педагогічний експеримент, який включає в себе чотири етапи: організаційний, який констатує, що формує, заключний.

  Як експериментального майданчика нами була обрана МОУ "Новогеоргіївського ЗОШ" Шимановського району, Амурської області. У дослідженні взяли участь 15 сімей учнів 7-го і 8-го класів.

  В теоретичній частині нашого дослідження були розглянуті науково-практичні підходи до дослідження проблем подружніх взаємин як соціально-педагогічного чинника виховання дитини в сім'ї.

  Для виявлення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї та для проведення дослідно-експериментальної роботи по формуванню та корекції подружніх взаємин нами були використані дві групи методів. Перша група методів спрямована на вивчення подружніх взаємин з боку дитини в сім'ї. Для визначення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, нами були використані наступні методи дослідження для підлітків:

  - тестування: 1. Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ), який надає інформацію про суб'єктивно сприймають ситуації досліджуваного дитини / 15, с.333 /. 2.Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Друга група методів спрямована на виявлення подружніх відносин з боку подружжя. В ході дослідження подружжя нами були використані наступні методи: бесіда, анкетування, тестування: Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса), Опитувальник АСВ Е. Г. Ейдеміллер.

  Дані методики прості в застосуванні, а також дозволяють виявити вплив подружніх взаємин на сімейне виховання.


  - Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ).

  Тест дозволяє виявити ставлення дитини до членів всієї родини, сімейні відносини. Тест розроблений Р. Бернсом і С. Кауфманом в 1972 р На виконання тесту дитині даються стандартний аркуш паперу для малювання (формат А-4), олівці і гумку. Інструкція випробуваному: "Будь ласка, намалюй свою сім'ю так, щоб кожен член сім'ї, і ти були чимось зайняті". Змістовними характеристиками малюнка є: зображення діяльності членів сім'ї, їх взаємне розташування, співвідношення людей на малюнку, якість зображень: розміри, штрихування, барвистість, положення об'єктів на аркуші і т.д. / 22, с.68 /.


  Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Дане дослідження проводиться за допомогою анкети, для сім'ї. В якості критеріїв позитивних взаємовідносин ми виділили такі чинники: 1 - доброта, 2 - згода, 3 - теплота, 4 - готовність прийти на допомогу, 5 - співпраця. Для виявлення негативного ставлення в якості критеріїв визначили наступні ознаки: 1 - незгода, 2 - байдужість, 3 - часті конфлікти, 4 - відсутність співпраці, 5 - холодність. (Додаток А.).

  - Тест - опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Даний тест - опитувальник задоволеності шлюбом призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності-незадоволеності шлюбом, а також ступеня узгодження - неузгодженості задоволеності шлюбом в конкретній подружній парі. (Додаток Б.)

  - Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса). Цей опитувальник дозволяє визначити можливість надати соціально-педагогічну допомогу сім'ї. (Додаток В.)

  - Опитувальник АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер дозволяє діагностувати тип сімейного виховання і характер його порушень. (Додаток Г.). В опитувальнику АСВ діагностуються наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють батьки вихованню дитини: 1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +; 2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г;

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних: 1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +; 2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У-.

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань: 1) надмірність вимог-обов'язків представляє ризик псіхотравматізма - шкала Т +; 2) недостатність вимог-обов'язків призводить до труднощі залучення дитини до якої-небудь справи - шкала Т-; 3) надмірність вимог-заборон формує реакцію емансипації або зумовлює розвиток рис сенситивний і тривожно-недовірливою акцентуації - шкала З +; 4) недостатність вимог-заборон стимулює розвиток гипертимного, нестійкого типу характеру - шкала З-; 5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З +; 6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З-;

  4. Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н.

  Примітка: + надмірна виразність відповідної риси виховання; - недостатня вираженість; ± при даному типі виховання можливі як надмірність даної риси, так і недостатність або просто вираженість.

  Стійкі поєднання різних рис виховання є тип цілеспрямованого виховання. Класифікація типів порушень сімейного виховання виглядає наступним чином.

  Потворствующая гіперпротекція (поєднання рис, відображених в шкалах Г +, У + при Т, З-, С-). Підліток знаходиться в центрі уваги сім'ї, яка прагне до максимального задоволення його потреб. Цей тип виховання сприяє розвитку демонстративних (істероїдних) і гіпертімних рис характеру у підлітків.

  Домінуюча гиперпротекция (Г +, У ±, Т ±, З +, С ±). Підліток також в центрі уваги батьків, які віддають йому багато сил і часу, позбавляючи самостійності, ставлячи численні обмеження і заборони. Таке виховання підсилює реакцію емансипації і обумовлює гострі афективні реакції екстрапунітівного типу. При тривожно-недовірливі (психоастенічний), сенситивним, астено-невротичний типах відхилень характеру домінуюча гиперпротекция посилює астенічні риси.

  Емоційне відкидання (Г ±, У-, Т ±, З ±, С ±). В крайньому варіанті це виховання за типом "Попелюшки". Формує і підсилює риси інертно-імпульсивної (епілептоідной) акцентуації характеру і епілептоідной психопатії, веде до декомпенсації та формування невротичних розладів у підлітків з емоційно-лабільною, сенситивний, астено-невротичної акцентуацією характеру.

  Підвищена моральна відповідальність (Г-, У-, Т +). Цей тип виховання характеризується поєднанням високих вимог до підлітка з браком уваги до нього з боку батьків, меншою турботою про нього. Стимулюється розвиток рис тривожно-недовірливою (психастенической) акцентуації характеру.

  Гипопротекция (гипоопека) (Г-, У-, Т-, З-, С ±). Підліток надано собі, батьки не цікавляться ним, не контролюють його. Таке виховання особливо несприятливо при акцентуація гипертимного, нестійкого і конформного типів.

  Причини неправильного виховання різні. Часом це певні обставини в житті сім'ї, що заважають налагодити адекватне виховання. Найчастіше - низька педагогічна культура батьків. У другому випадку нерідко основну роль в порушенні виховного процесу грають особистісні особливості самих батьків.

  Досить часто батьки схильні вирішувати особистісні проблеми за рахунок дитини. Це може виражатися в наступному: а) розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ); б) перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК); в) виховна невпевненість батьків (шкала ВН); г) фобія втрати дитини (шкала ФУ); д) нерозвиненість батьківських почуттів (шкала НРЧ); е) зрушення в установці батьків по відношенню до підлоги дитини (шкала ПЖМ - перевага жіночих якостей, шкала ПМК - перевага чоловічих якостей): ж) проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК); з) винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК).

  Результати проведеного тестування дозволили нам зробити наступні висновки.

  Для вивчення характеру стосунків у сім'ї нами розглянуті

  наступні фактори:

  1. Типові стан сім'ї: емоційний комфорт; тривожність; емоційно - психологічний дискомфорт і нервово - психічні напруження.

  2. Стиль сімейного виховання: ліберальний, демократичний, авторитарний, нестійкий.

  3. Особливості сімейного виховання:

  - створення умов батьками для правильного розвитку дитини: нормальні житлово-побутові умови; організація місця для занять; створення домашньої бібліотеки; наявність ігрових куточків; контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму.

  - батьки розвивають пізнавальні інтереси дитини (разом з дітьми слухають радіопередачі; читають книги; розмовляють про прочитане; заохочують улюблені заняття дитини).

  - батьки надають допомогу в навчанні, організації домашнього навчальної праці.

  - діти мають конкретні трудові обов'язки в сім'ї.

  - батьки бачать недоліки у вихованні своїх дітей.

  4. Недоліки сімейного виховання.

  5. Причини недоліків.

  Перша частина практичної роботи з вивчення характеру

  подружніх взаємин у сім'ї проводилася з підлітками за допомогою таких методів: вивчення складу сім'ї; бесіда; тест ВРХ (кінетичний малюнок сім'ї); анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Дані і результати, отримані при проведенні різних методів з дітьми, мають суб'єктивну оцінку дітей, тобто відображають точку зору дітей підліткового віку.

  Першим з методів, використаних в дослідженні сім'ї, була розмова. Мета бесіди: встановити контакт з сім'єю; отримати основні дані про сім'ю (склад: повна, формально повна, неповна; кількість дітей, їх вік). Отримані дані оформили у вигляді таблиці (Додаток Д.)

  Загальний аналіз даних виглядає наступним чином:

  1.100% з 15 сімей мають повний склад.

  2. За кількістю дітей: 13,3% (сім'ї 03, 07) мають 2 дітей; 86,7% (сім'ї 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) мають 1 дитину.

  З метою виявлення стосунків у сім'ї, викликають у дитини тривогу, отримання даних про те, як він сприймає інших членів сім'ї та своє місце серед них, нами був проведений тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ) Р. Бернса та С. Кауфмана.

  Цей тест дає багату інформацію про суб'єктивної сімейної ситуації досліджуваного дитини. Тест ВРХ складається з двох частин: малювання своєї сім'ї та бесіда після малювання. Для виконання тесту дитині давали стандартний аркуш паперу для малювання, олівці і гумку. Після того, як діти закінчували малюнок, нами окремо проводилася бесіда за наступною схемою:

  1) Хто намальований на малюнку? Що робить кожен член сім'ї?

  2) Де працюють і навчаються члени сім'ї?

  3) Як у родині розподіляються домашні обов'язки?

  Аналіз малюнків сім'ї здійснювався за такими показниками: наявність занепокоєння у дітей про ставлення до них дорослим, емоційне напруження і дистанція, дискомфорт, наявність ворожості по відношенню до дорослих, міжособистісні відносини в родині. На підставі цих показників виявили рівні впливу сімейних відносин на дитину.

  В системі кількісної оцінки ВРХ враховуються формальні і змістовні особливості малюнка. Формальним вважається якість ліній, розташування об'єктів малюнка, стирання всього малюнка або його окремих частин, заштріховиваніе окремих частин малюнка. Змістовними характеристиками малюнка є зображувана діяльність членів сім'ї, їх взаємодія і розташування, а також ставлення речей і людей на малюнку. Малюнки дітей аналізувати за кількістю балів, набраних за наявності певних симптомів. Виходячи з кількості балів, визначили симптомокомплекси сімейної ситуації.

  Р. Бернс і С. Кауфман виділяють 5 симптомокомплексов: сприятлива сімейна ситуація; тривожність; конфліктність в сім'ї; почуття неповноцінності в сімейній ситуації; ворожість в сімейній ситуації (Додаток Е.).

  До високого рівня батьківських відносин ми віднесли малюнки, де дитині комфортно в сім'ї, на малюнку присутні всі члени сім'ї, в центрі малюнка сам дитина в оточенні батьків, зображує себе і батьків ошатними, ретельно промальовує кожну лінію, на обличчях дорослих і дитини посмішка, простежується спокій в позах, рухах. До середнього рівня батьківських відносин віднесли ті малюнки, де відсутня будь-хто з членів сім'ї, наявність занепокоєння, дитина малює себе сумним, далеко від батьків, наявність ворожості по відношенню до дорослих через штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла (рук, рота). До низького рівня батьківських відносин: наявність одного з батьків з предметом, загрозливим для дитини (ремінь), залякане вираз обличчя дитини, відчуття емоційної напруги через використання в малюнку темних фарб. Наявність ворожості по відношенню до батьків через промальовування таких деталей, як розведені руки, розчепірені пальці, вискалений рот і т.д.

  Аналіз малюнків дітей показав, що з 15 сімей до високого рівня сімейних відносин можна віднести тільки 2 (13%) сім'ї (07, 09.). Детальний опис ВРХ розглянемо на прикладі родини 07. На підставі малюнка сім'ї 07 видно, що учениця в родині займає вагоме місце, відносини в родині теж значимі, Дитина зображує себе, сестру і батьків веселими і щасливими, все лінії чітко промальовані, використано безліч яскравих кольорів . На малюнку чітко простежується загальна діяльність родини (проведення суботника в своєму дворі). Все це свідчить про благополуччя в сімейних відносинах. Дівчинці комфортно і затишно в цій родині. До середнього рівня дитячо-батьківських відносин можна віднести 9 (60%) сімей (01, 02, 03, 05, 06, 08, 11, 13, 14). До середнього рівня сімейних відносин ми віднесли малюнки, де відсутня будь-хто з членів семи, простежується наявність занепокоєння, дитина малює себе сумним, далеко від батьків, наявність ворожості по відношенню до дорослих через штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла. Як приклад розглянемо малюнок сім'ї 02. Дитина намалював усю родину, всі члени сім'ї посміхаються крім автора малюнка (у нього взагалі відсутній рот). Руки у всіх розставлені в сторони. Все це говорить про те, що дитині не дуже комфортно в цій родині. До низького рівня сімейних відносин ми віднесли 4 (27%) сім'ї (04, 10, 12, 15) Як правило, такі малюнки дітей говорять про почуття знедоленості, неповноцінності, тривожності, також проявляється агресія. Використовується темні кольори, присутній штрихування. Розглянемо як приклад малюнок сім'ї 12. На малюнку автор зобразив свою сім'ю досить далеко один від одного, що говорить про почуття знедоленості. Крім цього тато займає досить агресивну позицію, руки розкинуті в сторони, пальці довгі підкреслені. Зображені загрозливі предмети. Аналізуючи цей малюнок можна зрозуміти, що дитина не задоволений своїм становищем у сім'ї і ставленням до нього батьків. Після того, як діти намалювали сім'ю, їм було запропоновано відповісти на ряд питань, відповіді на які дозволили нам виявити індивідуальні причини, що викликають у дітей проблеми в сімейних відносинах: це фізичне покарання, неблагополучна обстановка в родині (алкоголізм одного з батьків), спілкування з дітьми на підвищених тонах, подружні конфлікти. Результати тесту "малюнок родини" представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 1 - Рівень сімейних відносин

  Отримані результати ВРХ на підставі інтерпретації симптомокомплексов докладно представлені в додатку Ж.

  Для того щоб уявити загальну картину результатів, ми розділили випробування сім'ї на 3 групи за отриманими даними. Отже, 33,3% (сім'я 03, 07, 09, 13, 15) - стан у родині дитиною визначається як сприятливе. Це група I.

  II група - це сім'ї, в яких виражена тривожність дітей. Вони склали 26,7% (сім'ї 02, 06, 08, 10).

  III група - це сім'ї, де нарівні зі сприятливим мікрокліматом проявляється тривожність дітей. Це 40% від загальної кількості (сім'ї 01, 04, 05, 11, 12, 14).

  Отримані дані можна наочно представити у вигляді діаграми:

  Малюнок 2 - Основні симптомокомплекси малюнка сім'ї

  Загальна сума балів по відношенню до комплексів має такі дані: за I симптомокомплексу - сприятлива сімейна ситуація - 7,4 балів, потім йде II симптомокомплекс - тривожність 5,6 балів; III - конфліктність - 3,1 бала; IV - почуття неповноцінності - 1,3 бала; V - ворожість - 1,2 бала. Дані наочно представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 3 - Симптомокомплекси по ВРХ

  Таким чином, на підставі формальних і змістовних особливостей ВРХ можна зробити висновки, що поряд зі сприятливою сімейною ситуацією, у дітей проявляється тривожність, тісно пов'язана з сімейним мікрокліматом, взаєминами в родині, з сімейним вихованням.


  Далі нами вивчалися особливості взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Даний напрямок проводилося за допомогою анкети, для сім'ї. В якості критеріїв позитивних взаємовідносин ми виділили такі факт ори:

  1 - доброта, 2 - згода, 3 - теплота, 4 - готовність прийти на допомогу, 5 - співпраця.

  Для виявлення негативного ставлення в якості критеріїв визначили наступні ознаки: 1 - незгода, 2 - байдужість, 3 - часті конфлікти, 4 - відсутність співпраці, 5 - холодність.

  За наявності даних факторів ми визначили характер взаємин між дітьми і батьками.

  Після підводимо підсумки, складаємо відмічені цифри. Підсумковий показник - сума - може коливатися від 0 (сама неблагополучна) до 10 (найбільш позитивна оцінка). Детальний опис по кожній родині представлено в додатку К.

  Таким чином, у 53% (01, 02, 05, 06, 08, 11, 12, 14) сімей взаємини носять нестійкий характер, тобто вони можуть бути і негативними і позитивними в залежності від ситуації. У 40% (03, 04, 07, 09, 13, 15) сімей взаємини характеризуються як позитивні, стабільні. У 7% (10) сімей взаємини негативні.

  Отримані дані наочно зображені у вигляді діаграми:

  Малюнок 7 - Сімейні взаємини дітей і дорослих в побуті.

  Порівнявши результати тестів, ми наочно представили дані у вигляді зведеної таблиці, в яку ввели дані проведених тестів:

  код сім'ї

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Тр.

  1

  1

  0

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  1

  1

  0

  1

  0

  Але.

  1

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  0

  1

  0


  де:

  Тр.- це тривожність, демонстрована дитиною в сім'ї;

  Але. - це неадекватне ставлення батьків до дитини;

  1 - наявність ознаки;

  0 - відсутність ознаки.

  По даній таблиці видно, що 80% показники збігаються. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що взаємини батьків грають важливу роль у вихованні дитини.

  На підставі проведеного тесту - опитувальника задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) ми визначили у подружжя рівні задоволеності шлюбом.

  Отже, на підставі отриманих даних можна зробити наступні висновки:

  7% сімей (06) - абсолютно неблагополучні,

  13% сімей (02, 08) - неблагополучні,

  27% сімей (05, 07,14,11) - швидше неблагополучні,

  27% сімей (01, 04, 10, 12) - перехідні,

  13% сімей (13, 09) - швидше за благополучні,

  13% сімей (15, 03) - благополучні,

  0% сімей - абсолютно благополучні.

  Наочно результати тестування представлені у вигляді діаграми:

  Малюнок 5 - задоволеність шлюбом

  Отримані дані при проведенні діалогічного опитувальника міжособистісних відносин подружжя (домоса) були використані при розробці соціально-педагогічної допомоги.

  На підставі проведеного опитувальника АСВ (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер нами були виявлені наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють р

  в) невірно.

  10. Тільки безліч різних обставин заважає подумати Вам про розлучення:

  а) вірно;

  б) не можу сказати;

  в) невірно.

  11. Якби повернувся час, коли Ви вступали в шлюб, то Вашим чоловіком (Вашої дружиною) міг би стати:

  а) хто завгодно, тільки не теперішній чоловік (дружина);

  б) важко сказати;

  в) можливо, що саме теперішній чоловік (дружина).

  12. Ви пишаєтеся, що така людина, як Ваш чоловік (Ваша дружина) - поруч з Вами:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  13. На жаль, недоліки Вашого чоловіка (дружини) часто переважують його гідності:

  а) вірно;

  б) важко сказати

  в) невірно.

  14. Основні перешкоди для щасливого подружнього життя криються:

  а) швидше за все в характері Вашого чоловіка (дружини);

  б) важко сказати;

  в) скоріше в Вас самих.

  15. Почуття, з якими Ви вступали в шлюб:

  а) посилилися;

  б) важко сказати;

  в) ослабли.

  16. Шлюб притупляє творчі можливості людини:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  17. Можна сказати, що Ваш чоловік (дружина) володіє такими перевагами, які компенсують його недоліки?

  а) згоден;

  б) щось середнє;

  в) ні, не згоден.

  18. На жаль, у Вашому шлюбі все гаразд з емоційною підтримкою один одного:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  19. Вам здається, що Ваш чоловік (дружина) часто робить дурниці, говорить невлад, недоречно шумить:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  20. Життя в сім'ї, як Вам здається, не залежить від Вашої волі:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  21. Ваші сімейні відносини не внесли в життя того порядку і організованості, яких Ви очікували:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  22. Не мають рації ті, хто вважає, що саме в сім'ї людина найменше може розраховувати на повагу;

  а) згоден;

  б) важко сказати;

  в) не згоден.

  23. Як правило, суспільство Вашого чоловіка (дружини) доставляє Вам задоволення:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  24. По правді сказати, що Вашої подружнього життя немає і не було жодного світлого моменту:

  а) вірно;

  б) важко сказати;

  в) невірно.

  Ключ: 1в, 2в, 3а, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, 11в, 12а, 13в, 14в, 15а, 16в, 17а, 18в, 19в, 20в, 21в, 22а, 23а, 24в.

  Порядок підрахунку: Якщо обраний випробуваний варіант відповіді (а чи в) збігається з наведеним у ключі, то нараховується 2 бали, якщо проміжний (б) - то 1 бал, за відповідь, не збігається з наведеними - 0 балів. Далі підраховується сумарний бал по всіх відповідей. Можливий діапазон тестового бала від 0 до 48 балів. Високий бал говорить про задоволеність шлюбом.

  норми:

  0-16 балів - абсолютно неблагополучні,

  17-22 бали - неблагополучні,

  23-26 балів - швидше неблагополучні,

  27-28 балів - перехідні,

  29-32 бали - швидше благополучні,

  33-38 балів - благополучні,

  39-48 балів - абсолютно благополучні.


  Додаток В

  Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса)

  Інструкція: Від щирості і вдумливості Ваших відповідей залежить можливість надати Вам соціально-педагогічну допомогу.

  1. Заснований Ваш шлюб на любові?

  2. Що переважає в Ваші почуття: любов до нього (до неї), бажання любові до себе, статевий потяг, прихильність (відсутню дописати)?

  3. Змінювалися Ваші початкові відносини і якщо "так", то в якому напрямку?

  4. Які душевні якості чоловіка подобалися Вам до весілля?

  5. Виявляються ці якості у Вашій спільного життя?

  6. Відкриваєте Ви в ньому (в ній) нові гідності?

  7. Які недоліки чоловіка (дружини) викликають у Вас невдоволення?

  8. Чи прагнете Ви перевиховати його (її)?

  9. Якщо "так", то які методи виховання Ви віддаєте перевагу: заохочення, покарання, ласку, гумор, особистий приклад (відсутню дописати)?

  10. Які почуття і настрої переважають в Ваших відносинах: позитивні чи негативні?

  11. Чи викликають Ваше невдоволення поведінку, вчинки, висловлювання чоловіка (дружини) або він (вона) як особистість?

  12. Чи вмієте Ви попереджати і гасити назріває конфлікт?

  13. Чи здатні Ви приймати близьку людину такою, якою вона є?

  14. Чи здатні Ви зберігати душевний спокій, коли Ваша половина "втрачає" його?

  15. Чи схильні Ви читати мораль?

  16. Чи вмієте Ви "не помічати" огріхів чоловіка (дружини) в гострій ситуації, щоб поговорити про них в "добрий час"?

  17. Чи вважаєте Ви, що впізнали його (її) до кінця?

  18. Чи існує між Вами взаєморозуміння?

  19. Чи довіряєте Ви один одному?

  20. Чи вважаєте Ви його (її) своєю "власністю"?

  21. Чи вірите Ви в його (її) подружню вірність?

  22. Чи сподіваєтесь Ви на те, що Ваш шлюб буде довічним

  23. Чи відчуваєте Ви духовну близькість?

  24. Чи підтримуєте Ви творчі інтереси і захоплення свого чоловіка?

  25. Чи сприяє Ваш союз духовному розвитку кожного?

  26. Вважаєтеся Ви з індивідуальними особливостями чоловіка (дружини): темпераментом, характером, а так же звичками?

  27. Не прагніть чи "переробити" його (її) за своїм зразком?

  28. Якщо у Вас різні погляди з яких-небудь питань, чи надаєте Ви йому (їй) право думати по-своєму?

  29. Чи є хтось із Вас главою сім'ї і хто саме?

  30. Чи вважаєте Ви, що у чоловіка і дружини повинні бути різні ролі в сім'ї відповідно до властивостей мужності і жіночності?

  31. Виявляються чи в сімейному житті Ваші недоліки?

  32. Чи вважаєте Ви виховувати чоловіка (дружину) або виправляти свої недоліки?

  33. Чи навчають Вас труднощі самовиховання терпінню до недоліків іншого (як і своїм власним)?

  34. Чи переживаєте Ви горе і радість чоловіка (дружини) як свої?

  35. Чи відчуваєте Ви себе з ним (з нею) єдиним організмом?

  36. Підказує Вам совість, добре чи погано Ви вступаєте до тієї чи іншої ситуації?

  37. Чи говорить Ваш досвід про те, що світ в будинку залежить від світу в Вашій душі?

  Цей опитувальник є введенням в діалог про діалогічних взаєминах подружжя. Питання розташовані в порядку поступового переходу від тем, пов'язаних з "готівковим Я" до проблем "духовного Я". Це дозволяє в бесіді намацувати "зону найближчого розвитку" і зупиняти співрозмовника і зупинятися на обговоренні питань, доступних його розумінню.

  "Надзавдання" такого діалогу - допомогти подружжю переосмислити свої особисті відносини в світлі усвідомлення духовного гідності один одного. Це може допомогти переоцінці і зміни старих стереотипів, що руйнували подружній союз.


  Додаток Г

  опитувальник АСВ

  (Аналіз сімейного виховання) Е. Г. Ейдеміллер

  Опитувальник АСВ дозволяє діагностувати тип сімейного виховання і характер його порушень.

  В опитувальнику АСВ діагностуються наступні порушення сімейного виховання:

  1. Рівень протекції - скільки сил, часу приділяють батьки вихованню дитини:

  1) гиперпротекция (надмірна) - шкала Г +;

  2) гипопротекция (недостатня) - шкала Г;

  2. Ступінь задоволення потреб - якою мірою діяльність батьків націлена на задоволення потреб дитини, як матеріально-побутових, так і духовних:

  1) потурання (прагнення батьків до максимального й некритичного задоволенню будь-яких потреб дитини) - шкала У +;

  2) ігнорування потреб дитини (недостатнє прагнення батьків до задоволення "потреб" дитини) - шкала У-.

  3. Рівень вимогливості до дитини в сім'ї. Вони виступають у вигляді обов'язків, заборон, покарань:

  1) надмірність вимог-обов'язків представляє ризик псіхотравматізма - шкала Т +

  2) недостатність вимог-обов'язків призводить до труднощі залучення дитини до якої-небудь справи - шкала Т-;

  3) надмірність вимог-заборон формує реакцію емансипації або зумовлює розвиток рис сенситивний і тривожно-недовірливою акцентуації - шкала З +;

  4) недостатність вимог-заборон стимулює розвиток гипертимного, нестійкого типу характеру - шкала З-;

  5) надмірність санкцій - надмірне реагування навіть на незначні порушення поведінки - шкала З +;

  6) мінімальність санкцій - надія на заохочення, сумнів у результативності будь-яких покарань - шкала З-;

  4.Нестійкість стилю виховання - різка зміна стилю, прийомів виховання, що формує впертість, - шкала Н.

  Примітка: + надмірна виразність відповідної риси виховання; - недостатня вираженість; ± при даному типі виховання можливі як надмірність даної риси, так і недостатність або просто вираженість.

  Стійкі поєднання різних рис виховання є тип цілеспрямованого виховання.

  Класифікація типів порушень сімейного виховання виглядає наступним чином.

  Потворствующая гіперпротекція (поєднання рис, відображених в шкалах Г +, У + при Т, З-, С-). Підліток знаходиться в центрі уваги сім'ї, яка прагне до максимального задоволення його потреб. Цей тип виховання сприяє розвитку демонстративних (істероїдних) і гіпертімних рис характеру у підлітків.

  Домінуюча гиперпротекция (Г +, У ±, Т ±, З +, С ±). Підліток також в центрі уваги батьків, які віддають йому багато сил і часу, позбавляючи самостійності, ставлячи численні обмеження і заборони. Таке виховання підсилює реакцію емансипації і обумовлює гострі афективні реакції екстрапунітівного типу. При тривожно-недовірливі (психоастенічний), сенситивним, астено-невротичний типах відхилень характеру домінуюча гиперпротекция посилює астенічні риси.

  Емоційне відкидання (Г ±, У-, Т ±, З ±, С ±). В крайньому варіанті це виховання за типом "Попелюшки". Формує і підсилює риси інертно-імпульсивної (епілептоідной) акцентуації характеру і епілептоідной психопатії, веде до декомпенсації та формування невротичних розладів у підлітків з емоційний-лабільною, сенситивний, астено-невротичної акцентуацією характеру.

  Повішена моральна відповідальність (Г-, У-, Т +). Цей тип виховання характеризується поєднанням високих вимог до підлітка з браком уваги до нього з боку батьків, меншою турботою про нього. Стимулюється розвиток рис тривожно-недовірливою (психастенической) акцентуації характеру.

  Гипопротекция (гипоопека) (Г-, У-, Т-, З-, С ±). Підліток надано собі, батьки не цікавляться ним, не контролюють його. Таке виховання особливо несприятливо при акцентуація гипертимного, нестійкого і конформного типів.

  Причини неправильного виховання дуже різні. Часом це певні обставини в житті сім'ї, що заважають налагодити адекватне виховання. Найчастіше - низька педагогічна культура батьків. У другому випадку нерідко основну роль в порушенні виховного процесу грають особистісні особливості самих батьків.

  Досить часто батьки схильні вирішувати особистісні проблеми за рахунок дитини. Це може виражатися в наступному:

  - розширення сфери батьківських почуттів (шкала РРЧ);

  - перевагу в підлітку дитячих якостей (шкала ГДК);

  - виховна невпевненість батьків (шкала ВН);

  - фобія втрати дитини (шкала ФУ);

  - нерозвиненість батьківських почуттів (шкала НРЧ);

  - зрушення в установці батьків по відношенню до підлоги дитини (шкала ПЖМ - перевага жіночих якостей, шкала ПМК - перевага чоловічих якостей):

  - проекція на підлітка власних небажаних якостей (шкала ПНК);

  - винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання (шкала ВК);

  Правила користування опитувальником

  Перед тим як мати або батько почнуть заповнювати опитувальник, необхідно створити атмосферу довірчого психологічного контакту. Батьки повинні бути зацікавлені в щирості власних відповідей.

  Кожен опитуваний отримає бланк реєстрації відповідей і текст опитувальника. Зачитайте інструкцію, яка містить на початку опитувальника, і переконайтеся, що батьки все зрозуміли правильно. Після того як почалося заповнення бланка реєстрації відповідей, інструктування або пояснення небажані.

  Обробка результатів. На бланку реєстрації відповідей номера, що відносяться до однієї шкалою, для швидкості підрахунку номерів розташовані в одному рядку. Підрахуйте число обведених номерів. Зверніть увагу на те, сто на бланку реєстрації відповідей за вертикальною лінією вказано діагностичне значення (ДЗ) для кожної шкали. Якщо число обведених номерів досягає або перевищує ДЗ, то у обстежуваного батька вважається встановленим зазначений тип відхилення у вихованні.

  Букви за межею - це застосовувані в даних методичних рекомендаціях скорочені назви шкал. Причому деякі назви шкал підкреслені; це означає, що до результату по горизонтальній рядку (набраному числу балів) треба додати результат за додатковою шкалою, яка знаходиться в нижній частині бланка під горизонтальною лінією і позначена тими ж буквами, що й основна.

  Опитувальник АСВ для батьків.

  Шановний (а) _______________________________________________

  Пропонований вам опитувальник містить деякі твердження про виховання дітей. Всі вони пронумеровані. Такі ж номери ви бачите в "Бланке відповідей". Читайте по порядком затвердження опитувальника. Якщо ви в цілому згодні з якимось конкретним твердженням, то на "Бланке відповідей" обведіть кружком номер цього твердження. Якщо не згодні - закресліть цей номер. Якщо вам важко сформулювати своє ставлення, то біля номера питання на "бланку" поставте знак питання.

  У цьому опитувальнику немає "правильних" або "неправильних" тверджень. Тому відповідайте так, як ви самі думаєте. Не поспішайте. Бажаємо успіху.

  (На ті твердження, номери яких в опитувальнику виділені жирним кольором, чоловіки можуть не відповідати - 19, 39, 59, 79, 99).

  1. Я все роблю заради свого сина (дочки).

  2. У мене часто не вистачає часу подовгу займатися з сином (дочкою) чимось для них цікавим - кудись піти разом, поговорити, пограти.

  3. Мені доводиться вирішувати своєму синові (дочки) такі речі, які не дозволяють своїм дітям багато інших батьків.

  4. Не люблю, коли син (дочка) приходить до мене з питаннями. Краще б думав (а) і вирішував (а) сам (сама).

  5. У нашого сина (дочки) будинку обов'язків більше, ніж у багатьох його товаришів (подруг).

  6. Мого сина (дочку) дуже важко змусити що-небудь зробити по будинку.

  7. Добре, коли діти мають свою точку зору на те, вірно чи ні міркують їхні батьки.

  8. Мій син (дочка) повертається додому вечорами, коли захоче.

  9. Якщо хочеш, щоб твій син (дочка) став (а) людиною, щоб не залишив безкарним жодного його (її) поганого вчинку.

  10. Якщо тільки можливо, намагаюся не карати сина (доньку).

  11. Коли я в хорошому настрої, нерідко прощаю свого сина (дочки) те, за що в інше часу не покарав би.

  12. Я люблю свого сина (дочку) більше, ніж люблю свого чоловіка (своєї дружини).

  13. Маленькі діти мені подобаються більше, ніж великі.

  14. Якщо мій син (дочка) довго стоїть на своєму чи гнівається, у мене буває почуття, що я поступила (надійшов) по відношенню до нього (неї) неправильно.

  15. У нас довго не було дитини, хоча ми його дуже бажали.

  16. Спілкування з дітьми в общем-то виснажлива справа

  17. У мого сина (дочки) є деякі риси, які виводять мене з себе.

  18. Виховання мого сина (дочки) йшло б набагато краще, якби мій чоловік (дружина) не заважали мені.

  19. Більшість чоловіків легковажні, ніж жінки.

  20. Більшість жінок легковажні, ніж чоловіки.

  21. Мій син (дочка) для мене - найголовніше в житті.

  22. Часто буває, що я не знаю, де пропадає мій син (дочка).

  23. Намагаюся купити своєму синові (дочки) такий одяг, яку він (вона) сам (а) хоче, навіть якщо річ дорога.

  24. Мій син (дочка) нетямущий (а). Легше самому два рази зробити, ніж один раз пояснити йому (їй).

  25. Моєму синові (дочки) нерідко доводиться (або доводилося раніше) доглядати за молодшим братом (сестрою).

  26. Нерідко буває так: нагадую сину (дочці) зробити що-небудь, а топом плюну і зроблю все сам (а).

  27. Батьки ні в якому разі не повинні допускати, щоб діти помічали їхні слабкості і недоліки.

  28. Мій син (дочка) вирішує, з ким йому (їй) дружити.

  29. Діти повинні не тільки любити своїх батьків, але і боятися їх.

  30. Я дуже рідко лаю сина (доньку).

  31. У нашій строгості до сина (дочки) бувають великі коливання: іноді ми дуже суворі, іноді все дозволяємо.

  32. Ми з сином розуміємо один одного краще, ніж ми з чоловіком.

  33. Мене засмучує, що мій син (дочка) дуже швидко стають дорослими.

  34. Якщо дитина стоїть на своєму, тому що погано себе почуває, краще все зробити так, як він хоче.

  35. Мій дитина росла слабким і хворобливим.

  36. Якби у мене не було дітей, я б домігся (добилася) в житті набагато більшого.

  37. У мого сина (дочки) є слабкості, які не проходять, ходячи я наполегливо з ними борюся.

  38. Нерідко буває, що, коли я караю свого сина (доньку), мій чоловік (дружина) тут же починає дорікати мене в надмірної суворості і втішати його (її).

  39. Чоловіки більш схильні до подружньої зради, ніж чоловіки.

  40. Жінки більш схильні до подружньої зради, ніж чоловіки.

  41. Турботи про сина (дочки) займають найбільшу частину мого часу.

  42. Мені багато разів довелося пропускати батьківські збори.

  43. Намагаюся купити йому (їй) все те, що він (вона) хоче, навіть якщо це коштує дорого.

  44. Якщо побільше побути на самоті мого сина (дочки), можна сильно втомитися.

  45. Мені багато разів доводилося доручати моєму синові (дочки) важливі і важкі справи.

  46. ​​За мого сина (дочку) не можна поручитися в серйозній справі.

  47. Головне, чому батьки повинні навчити своїх дітей, - це слухатися.

  48. Мій син вирішує - курити йому чи ні.

  49. Чим суворіше батьки до дитини, тим краще для дитини.

  50. За характером я м'яка людина.

  51. Якщо моїй дитині щось від мене потрібно, він (вона) намагається вибрати момент, коли я в хорошому настрої.

  52. Коли думаю про те, що коли-небудь мій син (дочка) виросте, і я буду йому (їй) не потрібна, у мене псується настрій.

  53. Чим діти старше, тим важче мати з ними справу.

  54. Найчастіше впертість дитини може бути викликане чимось, сто батьки не вміють правильно до нього підійти.

  55. Я постійно переживаю за здоров'я сина (дочки).

  56. Якби у мене не було дітей, моє здоров'я було б набагато краще.

  57. Деякі дуже важливі недоліки мого сина (дочки) наполегливо не зникають, незважаючи на всі заходи.

  58. Мій син (дочка) недолюблюють мого чоловіка (дружину).

  59.Чоловік гірше розуміє почуття іншої людини, ніж жінка.

  60. Жінка гірше розуміє почуття іншої людини, ніж чоловік.

  61. Заради мого сина (дочки) мені від багато в житті довелося відмовитися.

  62. Бувало, що я не знав (а) про зауваження або двійці в щоденнику, тому що не подивився (а) щоденник.

  63. Я витрачаю на свого сина (дочку) значно більше грошей, ніж на себе.

  64. Не люблю, коли син (дочка) щось просить. Я сам (а) краще знаю, що йому (їй) треба.

  65. У мого сина (дочки) більш важке дитинство, ніж у більшості його товаришів (її подруг).

  66. Будинки мій син (дочка) робить тільки те, що йому (їй) хочеться, а не те, що треба.

  67. Діти повинні поважати батьків більше, ніж інших людей.

  68. Мій син (дочка) сам вирішує, на що йому витрачати гроші.

  69. Я суворіше ставлюся до свого сина (дочки), ніж інші батьки до своїх дітей.

  70. Від покарання мало пуття.

  71. Члени нашої родини неоднаково строгі з сином (дочкою). Одні балують, інші, навпаки, дуже суворі.

  72. Мені б хотілося, що б мій син (дочка) не любив нікого, крім мене.

  73. Коли мій син (дочка) був маленький, він (а) мені подобався більше, ніж в даний час.

  74. Часто не знаю, як правильно вчинити з моїм сином (дочкою).

  75. У зв'язку з поганим здоров'ям сина (дочки) нам доводилося в дитинстві багато дозволяти йому (їй).

  76. З моїм сином (дочкою) мало допомагає добре слово. Єдине, що на нього (на неї) діє, - це постійні суворі покарання.

  77. Мені найбільше подобаються тихі та спокійні діти.

  78. Мій чоловік (дружина) намагається налаштувати сина (доньку) проти мене.

  79. Чоловіки частіше, ніж жінки діють нерозважливо, що не обдумавши наслідків.

  80. Жінки частіше, ніж чоловіки діють нерозважливо, що не обдумавши наслідків.

  81. Я весь час думаю про мого сина (дочки), про його (її) справах, здоров'я і т.д.

  82. Нерідко доводиться (або доводилося) підписуватися в щоденнику за кілька тижнів відразу.

  83. Мій син (дочка) вміє домогтися від мене того, чого йому (їй) не хочеться.

  84. Мені найбільше подобаються тихі та спокійні діти.

  85. Мій син (дочка) багато допомагають мені (вдома, на роботі)

  86. У мого сина (дочки) мало обов'язків по будинку.

  87. навіть якщо діти впевнені, що батьки не мають рації, вони повинні робити так, як кажуть батьки.

  88. Виходячи з дому, мій син (дочка) рідко говорить, куди йде.

  89. Бувають випадки, коли покарання - це ремінь.

  90. Багато недоліків у поведінці сина (дочки) пройшли самі собою з віком.

  91. Коли наш син (дочка) щось накоїть, ми беремося за нього (неї). Якщо все тихо, знову залишаємо його (її) в спокої.

  92. Якби мій син не був би моїм сином, а я була б молодший, тоя напевно б в нього закохалася.

  93. Мені цікавіше говорити з маленькими дітьми, че6м з великими.

  94. У недоліках мого сина (дочки) винуватий (а) я сам (а), бо не зумів (а) його (її) виховати.

  95. Тільки завдяки нашим зусиллям син (дочка) залишився живий.

  96. Нерідко заздрю ​​тим, хто живе без дітей.

  97. Якщо надати моєму синові (дочки) свободу, він (вона) неодмінно використовує це на шкоду собі або іншим.

  98. Нерідко буває, що якщо я кажу своєму синові (дочки) одне, то чоловік (дружина) спеціально говорить навпаки.

  99. Чоловіки частіше, ніж жінки, думають тільки про себе.

  100. Жінки частіше, ніж чоловіки, думають тільки про себе.

  101. Я витрачаю на сина (дочку) більше часу і сил, ніж на себе.

  102. Я досить мало знаю про справи сина (дочки).

  103. Бажання мого сина (дочки) для мене закон.

  104. Коли мій син був маленький, він дуже любив спати зі мною.

  105. У мого сина (дочки) поганий шлунок.

  106. Батьки потрібні дитині, лише поки він не виріс. Потім він все рідше згадує про них.

  107. Заради сина (дочки) я пішов би (пішла б) на будь-яку жертву.

  108. Моєму синові (дочки) потрібно приділяти уваги більше, ніж я можу.

  109. Мій син (дочка) вміє бути таким милим, що я йому (їй) все прощаю.

  110. Мені хотілося б, щоб син одружився пізніше, після 30 років.

  111. Руки і ноги мого сина (дочки) часто бувають дуже холодними.

  112. Більшість дітей - маленькі егоїсти. Вони зовсім не думають про здоров'я і почуттях своїх батьків.

  113. Якщо не віддавати моєму синові і (дочки) весь час і сили, це може погано скінчитися.

  114. Коли все благополучно, я мало цікавлюся справами сина (дочки).

  115. Мені дуже важко сказати своїй дитині "ні".

  116. Мене засмучує, що мій син (дочка) все менше потребують в мені.

  117. Здоров'я мого сина (дочки) гірше, ніж у більшості підлітків.

  118. Багато дітей не відчувають вдячності по відношенню до своїх батьків.

  119. Мій син (дочка) не може обходитися без моєї допомоги.

  120. Більшу частину свого вільного часу він (вона) проводить поза домом.

  121. У мого сина (дочки) дуже багато часу на розваги.

  122. Крім мого сина, мені ніхто на світі не потрібний.

  123. У мого сина (дочки) поривчастий неспокійний характер.

  124. Нерідко думаю, що я занадто рано одружився (вийшла заміж).

  125. Все, чого досяг мій син (дочка) до теперішнього часу (в навчанні, роботі та ін.) Він домігся завдяки моїй постійної допомоги.

  126. Справами сина (дочки) в основному займався мій чоловік (дружина).

  127. Скінчивши уроки (або прийшовши з роботи), мій син (дочка) займається тим, що йому (їй) подобається.

  128. Коли я бачу або уявляю сина з дівчиною, у мене псується настрій.

  129. Мій син (дочка) часто хворіє.

  130. Сім'я не допомагає, а ускладнює моє життя.

  Бланк для відповідей

  шкала

  ДЗ

  1

  21

  41

  61

  81

  Г +

  7

  2

  22

  42

  62

  82

  Г-

  8

  3

  23

  43

  63

  83

  У +

  8

  4

  24

  44

  64

  84

  У-

  4

  5

  25

  45

  65

  85

  Т +

  4

  6

  26

  46

  66

  86

  Т-

  4

  7

  27

  47

  67

  87

  З +

  4

  8

  28

  48

  67

  88

  З-

  3

  9

  29

  49

  69

  89

  З +

  4

  10

  30

  50

  70

  90

  С-

  4

  11

  31

  51

  71

  91

  Н

  5

  12

  32

  52

  72

  92

  РРЧ

  6

  13

  33

  53

  73

  93

  ГДК

  4

  14

  34

  54

  74

  94

  ВН

  5

  15

  35

  55

  75

  95

  ФУ

  6

  16

  36

  56

  76

  96

  НРЧ

  7

  17

  37

  57

  77

  97

  ПНК

  4

  18

  38

  58

  78

  98

  ВК

  4

  19

  39

  59

  79

  99

  ПЖК

  4

  20

  40

  60

  80

  101

  ПМК

  4

  101

  107

  113

  119

  125

  Г +

  102

  108

  114

  120

  126

  Г-

  103

  109

  115

  121

  127

  У +

  104

  110

  116

  122

  128

  РРЧ

  105

  111

  117

  123

  129

  ФУ

  106

  112

  118

  124

  130

  НРЧ

  П.І.Б. ___________________________________________________

  Прізвище та ім'я сина (дочки) ________________________________

  Хто заповнював (батько, мати, інший вихователь) __________________


  Додаток Д

  Дані про сім'ю

  кодування сім'ї

  Склад сім'ї

  Кількість дітей

  01

  повний

  1

  02

  повний

  1

  03

  повний

  2

  04

  повний

  1

  05

  повний

  1

  06

  повний

  1

  07

  повний

  2

  08

  повний

  1

  09

  повний

  1

  10

  повний

  1

  11

  повний

  1

  12

  повний

  1

  13

  повний

  1

  14

  повний

  1

  15

  повний

  1

  Додаток Е


  Симптомокомплекси кінетичного малюнка сім'ї (ВРХ)

  сімптомоком плекс

  симптом

  бал

  1

  3

  4


  III. Сприятлива сімейна ситуація

  II. тривожність

  III. Конфліктність в сім'ї

  IV. Почуття неповноцінності в сімейної ситуації

  V. Ворожість в сімейної ситуації


  Загальна діяльність всіх членів сім'ї Переважання людей на малюнку

  Зображення всіх членів сім'ї

  Відсутність ізольованих членів сім'ї

  відсутність штрихування

  Хороша якість лінії

  Відсутність показників ворожості

  Адекватний розподіл людей на аркуші

  Інші можливі ознаки

  штрихування

  Лінія підстави - підлогу

  Лінія над малюнком

  Лінія з сильним натиском

  стирання

  Перебільшена увага до деталей

  переважання речей

  Подвійне або переривчасті лінії

  Підкреслення окремих деталей

  Інші можливі ознаки

  Бар'єри між фігурами

  Стирання окремих фігурами

  Відсутність основних частин тіла у

  деяких фігур

  Виділення окремих фігур

  Ізоляція окремих фігур

  Неадекватна величина окремих постатей

  Невідповідність вербального опису

  малюнка

  переважання речей


  0,2

  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1

  0,1; 2,3

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1; 2

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1; 2

  02

  0,2

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,2


  Відсутність на малюнку деяких членів сім'ї

  Член сім'ї, що стоїть спиною

  Інші можливі ознаки

  Автор малюнка непропорційно маленький

  Розташування фігур на нижній частині листа

  Лінія слабка, переривчаста

  Ізоляція авторів від інших

  маленькі фігури

  Нерухома в порівнянні з іншими фігурами автора

  відсутність учасника

  Автор стоїть спиною

  Інші можливі ознаки

  Одна фігурка на іншому аркуші або на іншій стороні аркуша

  Агресивна позиція фігури

  закреслена постать

  деформована постать

  зворотний профіль

  Руки розкинуті в сторони

  Пальці довгі, підкреслені

  Інші можливі ознаки


  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,2

  0,1

  0,2

  0,1

  0,2

  0,2

  0,1

  0,1

  0,1


  Додаток Ж

  результати ВРХ

  Умовні позначення:

  сприятлива сімейна ситуація (I)

  тривожність (II)

  конфліктність (III)

  почуття неповноцінності (IV)

  ворожість (V)

  Таблиця Ж.3 - Результати ВРХ

  код сім'ї

  симптомокомплекси

  бали

  примітка

  сім'я 01


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,5

  0,4

  0,2

  0,1

  0,1

  У сім'ї 01 симптомокомплекси по I - 0,5 бала, II- 0,4 бала, III - 0,2 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. З цього видно, що в сім'ї дитина відчуває невелику тривожність 0,4 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,5 (I).

  сім'я 02


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,4

  0,5

  0,5

  0,1

  0,3

  У сім'ї 02 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,5 бала, III - 0,5 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,3 бала. У цій родині найбільшу кількість балів за параметром тривожність і конфліктність в сімейної ситуації - 0,5 балів (II, III).

  сім'я 03


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,7

  0,2

  01

  0

  0,1

  У сім'ї 03 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бал, IV - 0 балів, V - 0,1 бала. Сімейна ситуація сприятлива - 0,7 балів.

  сім'я 04


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,5

  0,5

  0,2

  0,1

  0,1

  У сім'ї 04 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,5балла, II- 0,5 бала, III - 0,2 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Дитина відчуває тривожність 0,5 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,5 (I).

  сім'я 05


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,6

  0,4

  0,3

  0,1

  0,1

  У сім'ї 05 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,6 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Незважаючи на загальну сприятливу ситуацію, дитина відчуває тривожність.

  сім'я 06


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,3

  0,5

  0,1

  0

  0,1


  У сім'ї 06 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,3 бала, II- 0,5 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0,1 бала. Дитина відчуває тривожність в сім'ї - 0,5 бала.

  сім'я 07


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,9

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1


  У сім'ї 07 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,9 бала, II- 0,1 бала, III - 0,1балла, IV - 0,1 бала, V - 0,1 бала. Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 08


  I

  II

  III

  IV

  V

  0,2

  0,6

  0,4

  0,2

  0,1

  У сім'ї 08 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,2 бала, II- 0,6 бала, III - 0,4 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,1 бала. Дитина відчуває різко виражену тривожність в сім'ї - 0,6 бала. У цій родині високий рівень тривожності, а також виражена конфліктність.

  сім'я 09


  I

  II

  III

  IV

  V

  ...........  0,4

  0,2

  0,1

  0,1

  0

  У сім'ї 09 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бала, IV - 0,1 бала, V - 0 балів. Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 10


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,3

  0,6

  0,4

  0,2

  0,2

  У сім'ї 10 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,3 бала, II- 0,6 бала, III - 0,4 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,2 бала. У цій родині високий рівень тривожності, а також проявляється конфліктність.

  сім'я 11


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,4

  0,4

  0,3

  0

  0

  У сім'ї 11 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0 балів, V - 0 балів. У цій родині дитина відчуває тривожність 0,4 (II), що, втім, присутня нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,4 (I), також присутній конфліктність.

  сім'я 12


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,4

  0,3

  0,1

  0,2

  0,1

  У сім'ї 12 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,3балла, III - 0,1 бала, IV - 0,2 бала, V - 0,1 бала. У цій родині дитина відчуває невелику тривожність 0,3 (II). В цілому присутній сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 13


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,7

  0,2

  0,1

  0

  0,1


  У сім'ї 13 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,2 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0,1 бала. Сприятлива сімейна ситуація.

  сім'я 14


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,4

  0,4

  0,3

  0,2

  0

  У сім'ї 14 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,4 бала, II- 0,4 бала, III - 0,3 бала, IV - 0,2 бала, V - 0 балів. У цій родині дитина відчуває тривожність 0,4 (II), хоча і присутній нарівні зі сприятливою сімейною ситуацією 0,4 (I).

  сім'я 15


  I

  II

  III

  IV

  V


  0,7

  0,3

  0,1

  0

  0


  У сім'ї 15 симптомокомплекси мають такі бали: I - 0,7 бала, II- 0,3 бала, III - 0,1 бала, IV - 0 балів, V - 0 балів. Сприятлива сімейна ситуація.

  ДОДАТОК ДО

  Результати методики сімейного взаємини дітей і дорослих в побуті.  У сім'ї 01 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 02 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 03 взаємини адекватні, позитивні (8 б).

  У сім'ї 04 взаємин позитивні (7 б).

  У сім'ї 05 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 06 взаємини носять нестійкий характер (4 б).

  У сім'ї 07 взаємин позитивні (7 б).

  У сім'ї 08 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 09 взаємини стабільні, позитивні (9).

  У сім'ї 10 взаємини носять негативний характер (1 б).

  У сім'ї 11 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 12 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 13 взаємини стабільні, позитивні (9 б).

  У сім'ї 14 взаємини нестійкі (5 б).

  У сім'ї 15 взаємин позитивні (загальна сума 7 б).

  Додаток Л

  Соціально-педагогічна допомога у формуванні та корекції подружніх взаємин та їх вплив на сімейне виховання.

  Мета соціально-педагогічної допомоги: формування та корекція подружніх взаємин і їх вплив на сімейне виховання, зняття ем оціонального дискомфорту.

  завдання:

  По відношенню до дітей:

  1. Корекція і розвиток особистості підлітка, зниження внутрішньоособистісних протиріч.

  2. Збільшити впевненість в собі і підняти самооцінку, надати підліткам можливість бути почутим

  3. Збільшити довіру дітей до батьків і впевненість в них.

  4. Забезпечити існування атмосфери відкритості і близькості в сімейних відносинах

  По відношенню до батьків:

  1. Надати допомогу у формуванні та корекції подружніх взаємин.

  2. Поліпшити розуміння закономірностей розвитку дітей.

  3. Поглибити розуміння власної дитини

  4. Допомогти розвинути різноманітні вміння, важливі в роботі з дітьми

  5. Збільшити впевненість батьків в їх власних можливостях.

  6. Посилити почуття тепла і довіри до дітей

  Форма корекції: групова.

  Предмет корекційної програми: вплив подружніх взаємин у сім'ї на сімейне виховання.

  Об'єкт корекційної програми: повні сім'ї МОУ "Новогеоргіївський ЗОШ", Шимановського району.

  Корекційна програма проводиться як ігрове заняття для учнів та їх батьків, склад групи 15 сімей учнів 7-го і 8-го класів. Тривалість заняття 50 хвилин; на такому "ігровому уроці" можуть використовуватися 4 5 ігор. Частота ігрових занять - 2 рази на тиждень.


  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  1 блок: Діагностичний.

  Мета: Вивчення за допомогою соціально-педагогічної діагностики подружніх взаємин і їх вплив на сімейне під спітаніе.

  Перша група методів спрямована на вивчення подружніх взаємин з боку дитини в сім'ї. Для визначення впливу подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї, нами були використані наступні методи дослідження для підлітків:

  - тестування: 1. Тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (ВРХ), який надає інформацію про суб'єктивно сприймають ситуації досліджуваного дитини / 15, с.333 /. 2.Анкета на вивчення взаємини дітей і дорослих, притаманні в побуті.

  Друга група методів спрямована на виявлення подружніх відносин з боку подружжя. В ході дослідження подружжя нами були використані наступні методи:

  - бесіда;

  -анкетування;

  -тестування: 1. Тест подружніх відносин; Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (В. В. Столін, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); Діалогічний опитувальник міжособистісних відносин подружжя (домоса).

  Дані методики прості в застосуванні, а також дозволяють виявити вплив подружніх взаємин на сімейне виховання.

  2 блок: Установчий.

  Розвиток і корекція мотиваційної та емоційної сфери подружжя і їхніх дітей.

  завдання:

  Поповнення арсеналу лексичних одиниць, пов'язаних зі сферою почуттів.

  Розвиток навичок відображення і впізнавання зовнішніх емоційних проявів.

  Зниження емоційної нестабільності, підвищення емоційного фону.


  1 ЗАНЯТТЯ

  (проводиться з подружжям і дітьми)

  Вправа "Який я?"

  Учасники повинні назвати свої позитивні і негативні якості. Всі якості обговорюються окремо з кожним учнем. Завдання педагога - виділяти х зрошена якості, а погані якості перетворювати в хороші. Можна провести бесіду як позитивні якості впливають на навчальний процес.

  Вправа "Я пишаюся"

  Гравці закривають очі, а ведучий просить їх представити аркуш паперу, на якому красивими великими літерами написано: "Я пишаюся, що я ...". Після того як діти уважно розглянуть красиві літери, ведучий пропонує їм подумки "дописати" цю пропозицію, а потім розповісти групі, що вдалося дописати.

  Вправа "Піктограма".

  Мета: навчити учасників позначати предмети символами і значками, зняти емоційну напругу.

  Учасники зашифровують (замальовують) в символах, значках будь-яку казку, а потім розповідає її по своїх записах.

  Вправа "закарлючки".

  Кожен гравець по черзі малює на загальному аркуші паперу закорючку, завиток. Таким чином, виходить образ.

  2 ЗАНЯТТЯ

  Вправа "Хоровод".

  Учасники стають в коло, беруться за руки, дивляться в очі один одному, посміхаються.

  Вправа "Баба Яга".

  Діти сидять на стільцях у колі обличчям один до одного. Ведучий просить показати, які бувають виразу обличчя, поза, жести у дорослих (мами, тата, бабусі, вчителі), коли вони сердяться на дітей. За що дорослі найчастіше сердяться на вас? (Діти розігрують 2-3 сценки). Як лають вас старші, коли вам дуже страшно? Загрожують покарати, беруть ремінь? (Хлопці кажуть і показують). Що ви робите у відповідь: посміхаєтеся, б'єтеся, боїтеся? (Розігрують 2-3 сценки).

  Спортивні ігри.

  Вправа "Дракон кусає свій хвіст".

  Гравці стоять один за одним, тримаючи за талію, що стоїть попереду. Перша дитина - це голова дракона, останній - кінчик хвоста. Поки звучить музика, перший гравець намагається схопити останнього - дракон ловить свій хвіст. Решта дітей чіпко триматися один за одного. Якщо дракон не зловить хвіст, то наступного разу на роль голови іншого призначається інша дитина.

  Вправа "Білі ведмеді".

  Намічається місце, де будуть жити білі ведмеді. Двоє дітей беруться за руки - це білі ведмеді. Зі словами: "Ведмеді йдуть на полювання" вони біжать, намагаючись оточити і піймати кого-небудь з гравців. Коли переловлять всіх, гра закінчується.

  3 ЗАНЯТТЯ.

  Вправа "Знавці почуттів"

  Учасники діляться на дві команди. Команди розташовуються по колу. Завдання, поставлене ведучим, така: по черзі називати емоції або почуття, які може пережити людина. Цей конкурс може бути організований по-різному. Якщо в кожній команді рівне число гравців, то будь-яку емоцію повинен назвати кожен член команди, потім хід передається іншій команді. Якщо число гравців в командах нерівно можна хлопцям називати по одній емоції від кожної команди. Ведучий може все названі емоції фіксувати на класній дошці.

  Вправа "Пояснюю - розумій".

  Кожна команда задумує якесь слово, пов'язане з емоційною сферою. Це може бути назва будь-якого переживання, а може бути поняття, що означає форму переживань, наприклад, "стрес", "афект" або "пристрасть". Потрібно пояснити суперникам, що означає це слово, розкрити його зміст, але саме слово при цьому не називати. Суперники повинні визначити слово. У цьому конкурсі ведучому слід оцінювати не тільки відповіді, а й самі завдання - визначення відповідних слів: вони повинні бути ясними, повними, конкретними.

  Вправа "Передача почуттів".

  Команди шикуються в колони. Необхідно заздалегідь приготувати картки з назвами емоцій. Зразковий набір: "радість", "вина", "образа", "смуток", "здивування", "інтерес", "гнів", "спокій", "відраза", "страх", "презирство", "сором" , "горе".

  Процедура "передачі почуттів" полягає в наступному: учасники, які опинилися в колонах останніми, повертаються до ведучого і витягають з стопки карток з назвами емоцій по одній картці. Поміркувавши необхідний час над тим, як можна невербально зобразити зазначену в картці емоцію, вони доторкаються до плеча стоїть перед ним учасника; він обертається і спостерігає за мімікою і пантомімою першого гравця; далі емоція невербально передається по ланцюжку. Коли ця "емоційна інформація" досягне стоїть попереду гравця, він швидко повертається в хвіст колони. Після того як всі "правофлангові" виявляться в кінці колони, ведучий пропонує кожному з них зобразити емоцію, яку вони отримали, а потім назвати її. Відповідь зіставляється з написом на картці.

  При підведенні підсумків конкурсу враховуються і швидкість "передачі" емоції по ланцюжку, і правильність її визначення.

  Вправа "Почуття тварин".

  Необхідно кожній команді висунути трійку гравців. У трійках учасники домовляються, хто стане першим гравцем, хто - другим, хто - третім. Тільки тут вони отримують інструкцію ведучого щодо власне завдання. Перший гравець повинен задумати будь-яку тварину, третій - будь-яку емоцію. Після цього вони "на вушко" повідомляють другому гравцеві задумане. А той повинен піти по аудиторії так, як рухається тварина, що переживає цю емоцію. Суперникам потрібно здогадатися, що це за звір і що він переживає. У цьому конкурсі оцінюється якість виконання.

  3 блок: Корекційний.

  Мета: Корекція формування подружніх взаємин і їх вплив на виховання дитини.


  Заняття з подружжям:

  4 ЗАНЯТТЯ

  Вправа: "Дитина і колективна мама".

  Цілі: визначення батьківських впливів на дитину, усвідомлення впливу дитини на почуття батька, усвідомлення життєвого простору дитини.

  Рольова гра.

  Зміст: Одному учаснику групи пропонується побути "дитиною" і спробувати відчути тиск батьківських впливів. Решта учасників групи виступають в ролі "колективної мами", яка здійснює певні батьківські впливу на дитину, визначає його життєвий простір, вирішує що можна, чого не можна. У разі заборон використовуються стрічки. Залежно від заборон стрічками зав'язуються руки, ноги, вуха. Коли "дитина" весь перев'язаний, батькам пропонується оцінити адекватність батьківських впливів.

  Після цього йде обговорення і робляться основні висновки учасників.

  питання:

  * Як "дитині" бути природним в "зав'язаному" стані?

  * Які наслідки можуть бути в результаті продемонстрованих впливів для дитини, батьків, для родини?

  * Яка роль батьківських заборон?

  Вправа "Спільне малювання сімейного щастя".

  Кожен учасник малює не домінантною рукою, з закритими очима своє уявлення про щастя. Після цього всі разом складають фрагменти в цілісну картину і обговорюють.

  терапевтичні заняття

  5 ЗАНЯТТЯ "КОНФЛІКТИ".

  Корекційні завдання: розкріпачення, об'єднання учасників в групу; актуалізація негативного досвіду спілкування з дітьми; формування позитивних образів вирішення конфліктних ситуацій.

  1 - Гра "Скажи іншому комплімент".

  2 - Бесіда про конфлікти з дітьми.

  3 - Гра "Як надійдуть батьки?" (Програвання можливих варіантів негативного рішення конфліктної ситуації).

  4 - Рольовий програвання конфлікту з позитивним рішенням.

  "СУМНИЙ - радісний день".

  Корекційні завдання: розкріпачення, об'єднання учасників в групу; актуалізація негативного позитивного досвіду спілкування з дітьми; розвиток саморефлексії.

  1 - Гра "Продовження фрази".

  2 - Гра "Одна хвилина на розмову".

  3 - Етюд-бесіда "Найсумніший день з моєю дитиною".

  4 - Етюд-бесіда "Самий веселий день з моєю дитиною".

  5 - Ігрові тести на вміння спілкуватися.

  6 ЗАНЯТТЯ "НАСТРОЮ".

  Корекційні завдання: об'єднання учасників в групу; розвиток саморефлексії, рефлексії, невербальних засобів спілкування (міміки, жестів).

  1 - Гра "Продовження фрази".

  2 - Бесіда про настрої дітей.

  3 - Практичне групове вправу: кожен малює настрій (брови, ніс, рот, овал) і передає іншому для відгадування.

  4 - Зображення настрою мімікою (використовуються малюнки) ..

  7 ЗАНЯТТЯ "ОБРАЗ БАТЬКА І МАТЕРІ".

  Корекційні завдання: об'єднання, розкріпачення учасників групи; переформування батьківських стереотипів; розвиток адекватного сприйняття батьківської ролі; ознайомлення з дитячими іграми.

  1 - Гра "Продовж фігуру".

  2 - Етюд-бесіда "Ідеальні мати і батько".

  3 - Етюд-бесіда "Погані мати і батько".

  4 - Розмова про себе як про матір, про батька.

  8 ЗАНЯТТЯ "СІМЕЙНИЙ ДОЗВІЛЛЯ".

  Корекційні завдання: розвиток взаєморозуміння з використанням невербальних засобів спілкування (міміки, пантоміміки, жестів); формування позитивних образів спілкування в родині; ознайомлення з дитячими іграми.

  1 - Гра "Де ми були, ми не скажемо, а що робили, покажемо".

  2 - Бесіда на тему "Дозвілля в сім'ї і в гостях".

  3 - Рольовий виконання яскравих образів.

  4 - Лекторій. Тема "Знайомство з іграми, які сприяють емоційному зближенню".

  9 ЗАНЯТТЯ "ПОКАРАННЯ І ЗАОХОЧЕННЯ".

  Корекційні завдання: розвиток невербальних засобів спілкування; розвиток адекватних форм застосування покарання і заохочення дітей; розвиток емпатії в ситуації засудження і виправдання; ознайомлення з іграми, розвиток інтересу до спільних ігор з дітьми.

  1 - Етюди: "Дерево", "Білизна на мотузці", "Пам'ятник", "Гумовий м'яч", "Гумова іграшка", "Кидання м'яча", "Кидання снігу", "Кидання печеної картоплі".

  2 - Дискусія на тему "Покарання та заохочення дитини".

  3 - Гра "Суд" (вправа для групового тренінгу).

  10 ЗАНЯТТЯ "ДОМАШНІ ОБОВ'ЯЗКИ".

  Корекційні завдання: розвиток саморефлексії; розвиток адекватного сприйняття домашніх обов'язків; розвиток умінь розподіляти домашні обов'язки між усіма членами сім'ї; ознайомлення з іграми, розвиток інтересу до спільних ігор з дітьми.

  1 - Ігрові тести на визначення рис характеру.

  2 - Дискусія на тему "Домашні обов'язки".

  3 - Програвання негативних і позитивних образів.

  11 ЗАНЯТТЯ "РІДНІ ТРУДНОЩІ".

  Корекційні завдання: розвиток взаєморозуміння; розвиток інтересу до спільної творчої діяльності в сім'ї.

  1 - Гра "Почуття іншого".

  2 - Дискусія на тему "Як я ставлюся до труднощів іншого члена сім'ї (дружини, чоловіка, дітей)".

  3 - Гра "Почесний гість" (вправа для тренінгу спілкування).

  4 - Лекторій. Тема "Домашній театр, його цінність для позитивного внутрісімейного спілкування".

  12 ЗАНЯТТЯ "НАШІ ВЗАЄМИНИ"

  Вправа "Тет-а-тет"

  Зберіться разом з дружиною (чоловіком), сядьте близько, торкаючись колін і зберігаючи контакт очей. Подивіться, як довго ви зможете говорити про себе і про свої взаємини, а не про третіх осіб або додаткових темах.

  Вправа "Чи вмієте ви слухати інших"

  Необхідно попросити одного з подружжя згадати зміст свого останнього розмови з чоловіком (це повинен бути така розмова, в якому чітко проявилося нерозуміння подружжя) і в зв'язку з цим відповісти на наступні питання:

  · Про що була ця розмова, яке його зміст?

  · Що спробував пояснити і довести вам, у чому намагався переконати вас чоловік в цій розмові?

  · Як він це робив?

  · Про що він говорив на початку і в кінці розмови?

  · Які аргументи він використовував для доведення своєї правоти?

  · Які почуття випробовував ваш чоловік, розмовляючи з вами?

  · Чому він вважав себе правим у цій розмові і не погоджувався з вами?

  Якщо учасник не може відповісти хоча б на одне з цих питань, то це означає, що він погано вміє слухати свого чоловіка (дружину), і чим більше подібних питань викликають у нього труднощі, тим гірше розвинене у нього вміння слухати інших людей.

  На закінчення розмови слід запропонувати учасникам протягом однієї - двох тижнів під час бесід зі своєю дружиною (чоловіком) ретельно контролювати себе, процес свого слухання, орієнтуючись на сформульовані вище питання. Як тільки учасник навчиться швидко, легко і точно відповідати на сформульовані вище питання, це буде означати, що його вміння слухати вже сформувалося.


  Заняття з дітьми

  1 ЗАНЯТТЯ Ігри для релаксації

  1.Ігра "ДОЩ У ЛІСІ"

  Мета: релаксація, розвиток почуття емпатії.

  Діти стають в коло, один за одним - вони "перетворюються" в дерева в лісі. Дорослий читає текст, діти виконують дії. "У лісі світило сонечко, і всі дерева потягнули до нього свої гілочки. Високо-високо тягнуться, щоб кожен листочок зігрівся (діти піднімаються на носки, високо піднімають руки, перебираючи пальцями). Але подув сильний вітер і став розгойдувати дерева в різні боки. але міцно тримаються корінням дерева, стійко стоять і тільки розгойдуються (діти розгойдуються в сторони, напружуючи м'язи ніг). Вітер приніс дощові хмари, і дерева відчули перші ніжні краплі дощу (діти легкими рухами пальців стосуються спини стоїть попереду товариша). до дик стукає все сильніше і сильніше (діти підсилюють рухи пальцями). Дерева стали жаліти один одного, захищати від сильних ударів дощу своїми гілками (діти проводять долоньками по спин товаришів). Але ось знову з'явилося сонечко. Дерева зраділи, струсили з листя зайві краплі дощу , залишили тільки необхідну вологу. Дерева відчули в собі свіжість, бадьорість і радість життя ".

  2. Гра "ПРОЛІСОК"

  Мета: релаксація, зняття емоційної напруги

  У лісі під заметом сховався ніжна квітка. Він міцно склав свої пелюстки, щоб не загинути від холоду. Заснув до весни (діти сідають навпочіпки, обіймаючи руками плечі, притискаючи голову).

  Сонечко стало пригрівати сильніше. Промінчики сонця поступово пробуджують квітка. Він повільно зростає, пробираючись крізь сніговий замет (діти повільно піднімають і встають).

  Кругом лежить сніг. Ласкаве сонечко так далеко, а квіточці дуже хочеться відчути тепло (діти тягнуть руки вгору, напружуючи пальці, піднімаючись на носки).

  Але ось пролісок виріс, зміцнів (діти опускаються на ступні). Пелюстки стали розкриватися, насолоджуючись весняним теплом. Квітка радіє, пишається своєю красою (діти повільно опускають руки, плечі, посміхаються). "Це я - перша весняна квітка і звуть мене пролісок", - киває він всім головою.

  Але весняна погода примхлива. Подув вітерець, і став пролісок розгойдуватися в різні боки (діти розгойдуються). Квіточка схилявся все нижче і нижче і зовсім ліг на проталину (діти лягають на килим).

  Побігли струмки, вода підхопила і понесла пролісок в тривалу казкову подорож. Він пливе і дивується чудовим весняним перетворенням (звучить природна музика, діти лежать на килимі і "подорожують" з закритими очима). Коли квітка напутешествуется, він припливе в казкову країну (діти піднімаються і розповідають, що бачили, чому дивувалися і раділи).

  3. Гра "Чарівні КАРТИНКИ"

  Мета: розвиток взаємодопомоги

  Кожна сім'я отримує "чарівні картинки", які постійно розсипаються і "ламаються" (розрізні картинки, пазли). Зібрати їх може тільки дружна сім'я. За сигналом сімейні команди приступають до роботи. "Фанти" платить команда, де ведучий спостерігає сварку або несправедливий розподіл роботи (тобто коли один з гравців виконує завдання невеликого обсягу). В кінці гри "фанти" викуповуються (виконуються пісні, вірші та ін.).

  Гра "ЗНАЙДИ СВІЙ КВІТКА"

  Мета: розвиток зорової уваги

  "На галявині росли квіти з сімома пелюстками. (Кількість кольорів відповідає кількості сімейних команд.) Подув сильний вітер і пелюстки розлетілися в різні боки. Треба знайти і зібрати пелюстки кожного Цветик-семицветик". Пелюстки розташовуються на підлозі, на шафах, на столах, під стільцями і в інших місцях даного приміщення. Перемагає команда, яка швидше за всіх знайде пелюстки семи кольорів (червоний, жовтий, синій, помаранчевий, коричневий, фіолетовий, рожевий).

  2 ЗАНЯТТЯ

  1 Гра "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК"

  Мета: розвиток децентрації уваги, моральних якостей особистості.

  Кожна сімейна команда отримує квітку-семицветик. Учасники гри замислюють сім бажань (батько може допомогти в написанні бажань дошкільника): три бажання задумує дитина для батьків, три - дорослий для дитини, одне з бажань буде спільним (бажання дитини і батьків). Потім батько і дитина міняються пелюстками і відбирають пелюстки-бажання, які їм дійсно приємні. Перемагає та сімейна команда, яка має найбільше бажаних пелюсток, де передбачувані бажання збіглися з реальними.

  3 Гра "Вгадай, ЩО Я придумав"

  Цель: объединение, раскрепощение

  Ведущий игры придумывает слово (количество слов равно количеству игроков), записывает его на листе бумаги. Далее игра продолжается так же, как и игры "Продолжение фразы", "Продолжи фигуру".

  3 ЗАНЯТИЕ "Театрализованные игры"

  Цель: Развитие положительных эмоций, творческой активности, коррекция детско-родительских отношений

  1. Игра-сказка "О РЫБАКЕ И РЫБКЕ"

  Взрослый читает отрывок из сказки А.С.Пушкина или кратко пересказывает эту сказку. Дети выбирают роли старика, старухи, золотой рыбки. Остальные дети держатся за руки, изображая море (поднимают и опускают сцепленные руки). Можно использовать музыкальный фон - морские звуки. Взрослый может предложить детям продолжить сказку по-своему или переделать её.

  2. Игра-сказка "ТРИ ПОРОСЁНКА"

  Взрослый рассказывает последнюю часть сказки, а все дети выполняют действия героев (мимикой, пантомимикой, интонацией). Можно распределить роли между детьми, использовать маски.

  4 ЗАНЯТИЕ

  Соревновательные игры

  1. Игра "ЗАЙМИ СВОЙ ДОМИК"

  Цель: сплочение родителей и детей

  Дети садятся на стульчики, расположенные по кругу, - "поросята" прячутся в свои домики. Но им очень хочется погулять, побегать, порезвиться и похрюкать. По сигналу взрослого (музыка, бубён и др.) "поросята" выбегают и веселятся. Но наступает вечер, пора возвращаться домой. По сигналу взрослого дети спешат в свои "домики".

  Пока "поросята" играли, ветер унёс чей-то соломенный домик (взрослый незаметно убирает один стульчик в процессе детского веселья). Но шустрый "поросёнок" занимает домик своего соседа, и кто-то остается без домика. Игра повторяется до тех пор, пока не останется один самый шустрый "поросёнок".

  2.Игра "АПЕЛЬСИН"

  Цель: развитие взаимопомощи, эмпатии

  Участники игры делятся на две команды. Первый игрок в каждой команде держит апельсин подбородком около шеи. Необходимо без помощи рук передать апельсин своему товарищу. Дети начинают играть по сигналу ведущего. Побеждает та команда, которая быстрее вернёт апельсин первому игроку.


  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

  Розвиток вміння спілкування з дітьми

  1. Зміна поведінки дорослого і його ставлення до дитини:

  - будуйте взаємини з дитиною на взаєморозумінні і довірі;

  - контролюйте поведінку дитини, не нав'язуючи йому жорстких правил;

  - уникайте, з одного боку, надмірній м'якості, а з іншого - завищених вимог до дитини;

  - не давайте дитині категоричних вказівок, уникайте слів «ні» і «не можна»;

  - для підкріплення усних інструкцій використовуйте зорову стимуляцію;

  - будьте терпимі і уважні до своєї дитини;

  - не наполягайте на тому, щоб дитина обов'язково приніс вибачення за вчинок.

  2. Зміна психологічного мікроклімату в родині:

  - приділяйте дитині достатньо уваги;

  - проводите дозвілля всією родиною;

  - не допускайте сварок в присутності дитини.

  3. Організація режиму дня та місця для занять:

  - встановіть твердий розпорядок дня для дитини та всіх членів сім'ї;

  - знижуйте вплив відволікаючих чинників під час виконання дитиною завдання;

  - пам'ятайте, що перевтома сприяє зниженню самоконтролю і наростання гіперактивності.

  4. Спеціальна поведінкова програма:

  - не вдавайтеся до фізичного покарання! Якщо є необхідність удатися до покарання, то доцільно використовувати сидіння в певному місці після скоєння вчинку;

  - частіше хваліть дитину.

  - поступово розширюйте обов'язки, попередньо обговоривши їх з дитиною;

  - Не дозволяйте відкладати виконання завдання на інший час;

  - не давайте дитині доручень, що не відповідають його рівню розвитку, віком і здібностям;

  - допомагайте дитині розпочати виконання завдання, так як це найважчий етап;

  Пам'ятайте, що слідом за покаранням необхідно позитивне емоційне підкріплення, знаки "прийняття".

  Поведінка в процесі спілкування з дітьми

  Пам'ятайте, потрібно дати зрозуміти вашій дитині, що ви його приймаєте таким, яким він є. Намагайтеся вживати такі вирази: "Ти найулюбленіший", "Ми любимо, розуміємо, сподіваємося на тебе", "Я тебе люблю будь-якого", "Яке щастя, що ти у нас є".

  Пам'ятайте, що кожне ваше слово, міміка, жести, інтонація, гучність голосу несуть дитині повідомлення про його самоцінності. Прагніть створити у вашої дитини високу самооцінку, підкріплюючи це словами: "Я радію твоїм успіхам", "Ти дуже багато чого можеш".

  Пам'ятайте, що батьки, які говорять одне, а роблять інше, з часом відчувають на собі неповагу з боку дітей.

  Пам'ятайте, що висловлювати своє ставлення до поведінки дитини потрібно без зайвих пояснень і моралей. Виберіть правильне, своєчасне звернення до нього, наприклад: "Саша, Сашенька, син, синок ...".

  Пам'ятайте, що необхідно проявляти повну зацікавленість до дитини в процесі спілкування. Підкреслюйте це кивком, вигуками. Слухаючи його, не відволікайтеся. Сконцентруйте на ньому всю увагу. Надавайте йому час для висловлювання, не квапте його і не підкреслюйте своїм зовнішнім виглядом, що це вже вам нецікаво.

  Рекомендації для підтримки сприятливих подружніх взаємин.

  1. Подружні взаємини повинні відрізнятися високим ступенем взаєморозуміння, поваги і взаємодопомоги, сприяти вирішенню виникаючих перед чоловіком і дружиною в побуті і на роботі труднощів і проблем.

  2.Достоінстов одного чоловіка повинна не принижувати, а підтримувати гідність іншої.

  3. Для того щоб ваші взаємини і спілкування не стали згубними для вашої родини, необхідно бути добре поінформованими один про одного.

  4. Говоріть один з одним. Діліться враженнями, цікавтеся роботою другого з подружжя.

  5. Будьте завжди коректні в вашому спілкуванні. Частіше хваліть один одного і уникайте проявів негативізму в будь-який з його звичайних форм - грубості або безтактності; байдужості і втрати інтересу або формально-уїдливою ввічливості.

  6. Не намагайтеся перевиховати свого чоловіка (у).

  7. Щиро захоплюйтеся гідністю один одного.

  8. Читайте літературу з питань шлюбу і сім'ї.

  9. Приділяйте достатньої уваги своїй сім'ї. Підходьте узгоджено до методів і форм виховання.

  10. Не принижуйте самолюбство ваших дітей. Поважайте і підтримуйте їх гідність.

  Практичні рекомендації для подружжя

  Для попередження повторних конфліктів в сім'ї необхідно запропонувати обом подружжям вирішувати їх спільно, керуючись такими правилами, значно зменшують ступінь розбіжності думок і попереджуючими виникнення конфліктів:

  · Правило 1. Вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи і не критикуючи його.

  · Правило 2. Викладаючи свою точку зору, не протиставляти її точці зору чоловіка. Визнавати його право мати свою власну позицію з будь-якого питання внутрісімейної життя, не обов'язково повністю збігається з позицією другого з подружжя.

  · Правило 3. Налаштовуватися на пошук компромісу в будь-якому питанні, і в першу чергу шукати те загальне, що є в позиціях обох подружжя. Намагатися зблизити їх точки зору з різних питань, а якщо це не вдасться зробити, то відкласти розмову зі спірних питань на майбутнє.

  · Правило 4. Самостійно не вживати ніяких дій, попередньо не погодивши їх з іншим чоловіком, не повідомивши його про це до відома.

  · Правило 5. Виключити зі своїх висловлювань і дій все, що викликає роздратування у співбесідника, може бути ним сприйнято і витлумачено не так, як треба.

  Додаток М

  Таблиця М. 4 Статистична та математична обробка даних

  За критерієм Т - Вілкоксона.

  №1

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6

  №7

  № випробовуваних п / п

  до

  після

  Зрушення (значення різниці з урахуванням знака)

  Абсолютні величини різниць

  Ранги абсолютних величин різниць

  Символ нетипового зсуву

  01

  4

  4

  0

  0

  6,75

  02

  2

  3

  +1

  1

  7,5

  03

  6

  6

  0

  0

  6,75

  04

  4

  4

  0

  0

  6,75

  05

  3

  5

  +2

  2

  8

  06

  1

  4

  +3

  3

  20

  07

  3

  4

  +1

  1

  7,5

  08

  2

  2

  0

  0

  6,75

  09

  5

  5

  0

  0

  6,75

  10

  4

  2

  -2

  2

  8

  *

  11

  3

  3

  0

  0

  6,75

  12

  4

  5

  +1

  1

  7,5

  13

  5

  6

  +1

  1

  7,5

  14

  3

  3

  0

  0

  6,75

  15

  6

  6

  0

  0

  6,75

  сума

  120

  ТЕМП = 8

  Обробка даних за критерієм Т - Вілкоксона здійснюється наступним чином:

  У четвертий стовпець таблиці вносимо величини зрушень з урахуванням знака. Їх обчислюємо шляхом вирахування з чисел третього стовпчика відповідних чисел другого стовпця.

  У п'ятому стовпці відповідно кожному значенню зсуву ставимо його абсолютну величину.

  У шостому стовпці ранжируємо абсолютні величини зрушень, представлених в п'ятому стовпці.

  Підраховуємо суму рангів. У нашій роботі вона становить:

  6,75 + 7,5 + 6,75 + 6,75 + 8 + 20 + 7,5 + 6,75 + 6,75 + 8 + 6,75 + 7,5 + 7,5 + 6,75 + 6,75 = 120

  Підраховуємо суму рангів за формулою (1.1):

  Перевіряємо правильність ранжирування на основі збігу сум рангів отриманих двома способами. У нас збіглися дві величини, 120 = 120, отже, ранжування проведено правильно.

  Символом * відзначаємо всі наявні в таблиці нетипові зрушення. У нас один негативний зсув.

  Підсумовуємо ранги нетипових зрушень. Це буде шукана величина Т ЕМП. У нашому випадку ця сума дорівнює: Т ЕМП. = 8.

  За зведеної таблиці визначаємо критичні значення Т кр. Для n = 15

  Зона значущості у нас тягнеться вліво.

  план

  1. Сім'я в дзеркалі науки

  2. Подружні конфлікти

  3. Про благополуччя сім'ї

  4. Список використаної літератури

  Подружжя складається не тільки з задоволень ... - воно передбачає загальні схильності, взаємне жагучий потяг, подібність характерів, - ось що робить з цього необхідне суспільству встановлення в одвічну проблему. О. Бальзак

  Сім'я в дзеркалі науки

  Як відомо (на жаль чи на щастя), що здійснюється в старших класах підготовка до сімейного життя є останнім за часом етапом формування юнаків і дівчат як чоловіків, і жінок, що безпосередньо передує їх відповідному поведінці. Далеко позаду залишилося серйозно зумовлює їх доросле життя пряме засвоєння батьківського досвіду в спілкуванні з дорослими членами сім'ї і неминучих для дошкільного віку рольових іграх; непомітно пройшов період розширення цього досвіду у внутрішньо-і позашкільну спілкуванні, і ось уже на порядок денний настійно постала проблема передачі юності всього необхідного для здобуття щастя в їхньому сімейному житті. І природно, виникає питання: а що ж має входити в "список" цього необхідного? На думку фахівців в цей "список" входить підвищення відповідальності молоді перед шлюбної і сімейної життям; збільшення соціальної престижності батьківства і материнства; підвищення психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу; надання їм необхідних знань з гігієни та догляду за дитиною, психології дошкільного віку, дитячої психології, психогигиене сексуального життя, основним проблемам взаємин між подружжям; нарешті, висвітлення питань найбільш раціонального ведення домашнього господарства, ефективної і економною організації бюджету сім'ї. Безумовно, що всі ці завдання дійсно повинні бути вирішені в цілях досягнення готовності молоді до сімейного життя. Однак їх педагогічна реалізація в умовах однієї тільки школи видається нереальною. І тому, не претендуючи на повноту опису, відзначимо найбільш важливі напрями підготовки юнацтва до шлюбу. 1. Діяльне усвідомлення соціальної сутності сім'ї та похідних від цього наслідків для особистого життя. 2. Виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі якостей. 3. Формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень. 4. Засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу та семьі.Начнем з усвідомлення соціальної сутності сім'ї, т. Е. Того, що, будучи по суті своїй суспільним явищем, вона сповна підпорядковується законам суспільного життя. Це добре виражено у визначенні К. Маркса, за яким "ніхто не можна примусити до укладення шлюбу, але всякий повинен бути примушений підкорятися законам шлюбу, раз він одружився. Той, хто укладає шлюб, не творить шлюбу, що не винаходить його, він також мало творить і винаходить шлюб, як плавець - природу і закони води і тяжкості. шлюб тому не може підкорятися сваволі вступили в шлюб, а навпаки, свавілля що вступив повинен підкорятися сутності шлюбу ". Справа в тому, що вихідним моментом готовності людини до шлюбу і сім'ї є діяльну розуміння ним суспільної значущості своїх дій, визначених зобов'язань один перед одним, відповідальність за сім'ю і дітей, добровільне прийняття неминучих в сімейному житті клопоту і обмеження особистої свободи. На жаль, розуміння цього не завжди властиво сучасним юнакам і дівчатам, чому часто-густо перехід від неформальних, заснованих виключно на емоціях взаємин любові і предбрачного залицяння до формалізованих, досить регламентованим і, головне, обов'язковим відносинам подружжя як шлюбно-сімейних партнерів виявляється для них зв'язаних зі значними, перш за все чисто психологічними, труднощами - болісним усвідомленням новизни і складності ситуації, болючою перебудовою свого і чужого пове ення, а також неприємним відчуттям обумовленості і заданості. Як вихідне в зв'язку з цим, потрібно пам'ятати, що сім'я є історично-конкретною системою взаємовідносин між подружжям, батьками і дітьми; малою групою, члени якої пов'язані між собою шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною відповідальністю, соціальна необхідність у якій обумовлена ​​потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення і трудових ресурсах. І розуміти, що історична конкретність сім'ї полягає в тому, що вона змінюється з часом, пристосовуючись до умов, що змінюються суспільним відносинам (хоча і є при цьому одним з найбільш стійких суспільних інститутів); що про систему взаємовідносин згадується остільки, оскільки в сім'ї їх досить багато; що малої групою сім'ю можна назвати в зв'язку з тим, що вона цілком потрапляє під визначення цього вихідного для будь-якого суспільства елемента соціуму, відрізняючись, правда, характером об'єднання (дуже особистим). Соціальна необхідність у сім'ї дійсно є, бо, зникни вона, саме існування людства виявилося б під загрозою. І саме тому ні в одному суспільстві родина не була "особистою справою", бо будь-яке суспільство має право очікувати від сім'ї виконання певних функцій, і перш за все двох найважливіших, тісно пов'язаних між собою: виховної та репродуктивної. Зупинимося на функції виховної. Суть її досить ясна, бо саме через сім'ю наші діти входять в суспільство. У сім'ї дитина робить свої перші кроки в осмисленні навколишнього світу. У родині йому вручається естафета досвіду поколінь, яку він зобов'язаний понести далі, щоб передати її своїм дітям і тим самим майбутнього. У родині закладається фундамент ідейного, естетичного, морального, філософського досвіду дитини, його уявлення про добро і зло, чесному і ганебному, хороше і погане і т. П .; основи розумового, морального і фізичного вигляду майбутнього громадянина сучасного суспільства. Чому саме в родині? Та тому, що за всю свою історію людство так і не створила - і, напевно, ніколи не створить - кращого інституту виховання. Спеціальні дослідження психологів і педагогів переконливо довели: жодна виховний заклад не може дати дітям того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування дитини з батьком і матір'ю. Діти, які виросли в цих установах (як, втім, і ті, хоча і менше, хто в ранні роки втратив батька або матері і виховувався в неповній сім'ї), зазвичай відстають у чомусь від своїх однолітків, що ростуть в повноцінній сім'ї, і вони значно важче знаходять своє місце в житті. А раз так, потрібно постійно пам'ятати, що ми виховуємо не тільки дитини, але громадянина і людини. Тепер звернемося до другої з найважливіших функцій сім'ї - репродуктивної. Головне тут - відтворення в дітях чисельності батьків. Природно, що тільки в сім'ї це відтворення може здійснюватися повноцінно. У масштабі суспільства для простого (навіть розширеного) відтворення населення (тобто щоб нас не стало менше) необхідно, щоб на кожні двоє осіб протилежної статі доводилося не менше двох дітей. З урахуванням же того, що далеко не всі жінки і чоловіки одружуються і мають сім'ю, дуже бажано, щоб більшість сімей у нас були трехдетной. Однак, на жаль, поки лише деякі сім'ї виконують цю "громадське навантаження". На думку відомого "семьеведа" В. Соловйова, всю сукупність сімейних відносин можна розділити на сім видів. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни і, взагалі, статі і статевого життя, фізичного вдосконалення та спадковості, а також родинних відносин між членами сім'ї. Утворюють матеріальну основу буття сім'ї відносини господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку і тому подібні "земні" речі, - словом, той побут, про який, не тільки за словами поета, а й за даними соціологів, часто-густо "розбиваються сімейні човна". На відміну від цих "базисних" відносин, всі інші види сімейних відносин становлять своєрідну "надбудову". Так, юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя, відносини між батьками, дітьми та іншими родичами, питання успадкування та усиновлення. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно-морального виховання і т.п., створюючи в той же час фундаментальну основу розвитку дитини як людини і громадянина. Психологічні відносини являють собою сферу психічного складу членів сім'ї та реалізують моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості. Педагогічні відносини (не завжди, на жаль, що виділяються) прямо стосуються питань сімейної педагогіки і виховних функцій сім'ї. Нарешті, естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва і утворюють тим самим основу культурної спадкоємності сім'ї. Як бачите, число "змістовних" видів сімейних відносин досить велике. Щоб не заплутатися у всіх цих тісно пов'язаних, переплітаються один з одним відносинах, з метою спрощеного "прикладного" рішення психології та педагогіки сімейних відносин фахівці зазвичай виділяють три найважливіші їх сфери - господарсько-економічну, морально-психологічну і інтимну. Саме ці три сфери найбільше визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей. Зауважимо, що було описано тільки зміст сімейних відносин, їх змістовний аспект. За характером ж всі ці різні види відносин можуть бути дуже схожі. Перш ніж торкнутися цього іншого виміру буття сім'ї, хотілося б вказати на їх найтісніший взаємозв'язок. Справа в тому, що сучасні психологи встановили існування в родині так званого закону кругової причинності сімейних відносин. Суть його досить проста: все, без винятку, сфери сімейних взаємин причинно взаємопов'язані один з одним. А ось наслідки з цього закону дуже важливі, бо з них витікає, що відносини в різних змістовних сферах також взаємопов'язані. І варто цим відносинам змінитися в одній зі сфер, як неминуче таку зміну більш-менш скоро відбудеться і в інших. У кращому випадку в позитивну сторону, коли ви, наприклад, після довгих пошуків знайшли найкращий варіант розподілу домашніх обов'язків і сімейного бюджету в господарсько-економічній сфері, чому незабаром закономірно оздоровилися і ваші морально-психологічні відносини, і навіть відносини інтимно-особисті (погодьтеся, що важко бути ласкавим і ніжним, якщо ви перед цим два години конфліктували з приводу того, кому прибрати зі столу і мити посуд). У гіршому ж (на жаль, більш поширеному) в сторону негативну, коли, наприклад, ті ж матеріально-побутові непорозуміння як би підірвуть раніше панувала гармонію в інших сферах відносин. Наслідки і для сім'ї, і для розвитку дітей в ній передбачити в цьому випадку неважко вони будуть плачевними. Значить, необхідно завжди пам'ятати, що згідно із законом кругової причинності сімейна гармонія є функцією гармонійних відносин у всіх, без винятку, сферах діяльності сім'ї. І необхідно будувати в них той характер відносин, який є найкращим для сімейного мікроклімату. Який саме? Соціальна психологія стверджує, що всі види міжособистісних відносин між людьми можна звести до двох (вельми узагальненим) полярним типам кооперації і (або) конкуренції. Якщо спробувати злегка подовжити і "градуювати" цю класифікацію, то можна відзначити наступні види взаємин: Співпраця ідеальний спосіб взаємин, що передбачає взаємодопомогу і взаємопідтримку. Паритет - рівні, союзницькі відносини, засновані на взаємовигоди всіх членів союзу. Змагання бажання домагатися більшого і кращого в порівнянні з іншими при збереженні з ними добрих взаємовідносин. Конкуренція прагнення панувати над іншими, придушувати їх у будь-яких сферах. Антагонізм різкі протиріччя між членами групи, при яких їх об'єднання носить явно виражений характер і зберігається через сильний тиску ззовні. Будь-який з цих п'яти характерів відносин може в тій чи іншій мірі виявлятися в сім'ї, сприяючи або, навпаки, перешкоджаючи її стабільності, збереженню і виконання найважливіших функцій життєдіяльності. Природно, що ідеальний характер відносин ця співпраця. Атмосфера взаємодопомоги і взаємопідтримки, дієвого співчуття вкрай важлива не тільки для збереження сім'ї. Саме в ній виховання і розвиток дитини протікають рівно і безболісно. Однак, на жаль, зберегти цю атмосферу співпраці сім'ї вдається не завжди. При певній ерозії подружніх почуттів, втоми і взаімопрівиканіі (або в разі, коли шлюбний союз полягає не по глибокої любові і бажанням бути разом, а як ліки від самотності) між подружжям (а згодом й між іншими членами сім'ї) можуть виникнути паритетні відносини. Що ж, це непогано. Хоча момент необхідної для паритету взаємовигоди може часом ставати надмірно гострим: далеко не завжди те, що вигідно одному, є таким же і для іншого (при співробітництві, що грунтується на любові, місце вигоди міцно замінює бажання доставити радість коханій людині). Та й для дітей холоднувато атмосфера паритету не може бути визнана ідеальною надто вже й важлива для них емоційний зв'язок з батьками, а ось емоцій-то тут якраз і бракує. Втім, ще раз підкреслимо, що паритет це все-таки непогано. Так само, як і змагання між членами сім'ї, якщо воно, звичайно, спрямоване на досягнення дійсно потрібних і корисних і для сім'ї, і для суспільства цілей. Однак наявність змагання в сім'ї часто таїть в собі момент нервозності, не завжди корисний для розвитку дітей, і в разі відсутності витримки, такту або простий впевненості в собі може переходити в конкуренцію. А тут вже ні про що хороше говорити не доводиться. Чи можливо зберегти необхідну для дитини атмосферу, зберегти сім'ю як внутрішню єдність, якщо подружжя спрямовують усі свої сили на досягнення власних цілей, повністю ігноруючи мети інших і навіть просто пригнічуючи їх згідно із законом "сімейних джунглів". Тому конкуренції потрібно боятися в усьому навіть в тому, що здається малим і незначним, бо вона, один раз виникнувши, здатна в не такі вже й довгий час знищити здорове тіло сім'ї. У підсумку залишаться непримиренні протиріччя, які незримою, але міцної стіною відокремлять членів сім'ї один від одного, коли ніякі принципи мирного їх існування декларовані або реалізуються не зможуть приховати того сумного факту, що сім'ї як внутрішньої єдності більше немає. І конкурентні, і антагоністичні відносини пагубні для сім'ї в цілому вона досить рідко витримує тиск внутрішніх протиріч і найчастіше припиняє своє існування. Але ще страшніше вони позначаються на дітях, які можуть просто не з'явитися в подібній сім'ї, або постійно відчувати настільки важкі травми і потрясіння, що нормальне їх розвиток стає неможливим. Саме характер сімейних відносин визначає успішність виконання сім'єю найважливіших її функцій і її благополуччя в самому широкому сенсі цього слова.

  подружні конфлікти

  Подружні конфлікти маловивчена область наукових досліджень, яка лежить на стику багатьох наукових областей. Дослідження подружніх конфліктів, як і самих подружніх взаємин, вельми складно, так як це область суто особистої та інтимного життя людини. У цьому сенсі шлюб і сім'я "закриті" малі групи, в які стороннім особам, так би мовити, "вхід заборонено". Природно, що при дослідженні подружніх взаємин випробовується великий дефіцит інформації про те, що відбувається у відносинах між подружжям при виникненні тих чи інших конфліктних ситуаціях. Як тільки схлинуть перші захоплення і захват "медового" місяця, а іноді й раніше, молоде подружжя починають помічати, що шлюб "зсередини" сприймається по-іншому, ніж уявлялося. Молодята вступають в перший, і не єдиний, кризовий період шлюбу. Виділяється кілька таких періодів, або спадів, у відносинах, які не всі долають: - перші дні після шлюбу; - приблизно через два-три місяці подружнього життя; - після півроку спільного життя; - після першої річниці шлюбу; - після народження першої дитини; - в інтервалі трьох п'яти років; - після семи восьми років шлюбу; - при 12-літньому сімейному стажі; - через 20 25 років сімейного жізні.Крізісний період можна розглядати як хвороба сім'ї, яка не завжди закінчується розлученням. Не вдаючись в аналіз причин спадів, слід пам'ятати, що вони, по-перше, в чем-то закономірні, а по-друге, не вічні мають не таку вже велику тривалість і долаються при відповідній підготовленості і внутрішньому настрої. У супругов может быть все, но если у них нет постоянного притока положительных эмоций и уверенности в том, что брачный Партнер всегда готов поддержать его во всем, оказать ему содействие и помощь в преодолении возникающих затруднений (даже тем, что нисколько не сомневается, что они будут преодолены), у них нет главного удовлетворенности самим браком, семейными отношениями, самим супругом. А без такой удовлетворенности (если все же брак не распадается) нет активной жизнедеятельности, жизненного тонуса, высокой работоспособности, творческой активности. Как известно, брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных потребностей. Частичное и полное неудовлетворение тех или иных потребностей одного или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, разрушая устойчивость брака. Конфликты на почве неудовлетворенных потребностей и легли в основу предлагаемой классификации. 1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего "Я", нарушения чувства достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное отношение. 2. Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. Они могут иметь различную основу: пониженная сексуальность одного из супругов, несовпадение циклов и ритмов возникновения сексуального желания; безграмотность супругов в вопросах психогигиены брачной жизни; мужская импотенция или женская фригидность; различные болезни супругов; сильная хроническая и нервная переутомленность одного из супругов и т.д. 3.Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры, имеющие своим источником неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях; отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания. Психологическое отчуждение супругов. 4. Конфликты, ссоры, размолвки на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям, приводящим к неэкономным и неэффективным, а порой и бесполезным затратам денежных средств семьи. 5.Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного из супругов. Вопросы взаимного бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи. 6. Конфликты, ссоры, размолвки на почве удовлетворения потребностей супругов в питании, одежде, на почве благоустройства домашнего очага, а также затрат на личные нужды каждого из супругов. 7. Конфликты на почве потребности во взаимопомощи, взаимоподдержки, в кооперации и сотрудничестве, связанные с разделением труда в семье, ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми. 8.Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, различных "хобби" и увлечений. Разумеется, эта классификация не охватывает всего многообразия супружеских конфликтов, но дает возможность систематизировать основные из них. Использование категории "потребность" в создании теории супружеской конфликтности целесообразно во многих отношениях. Как известно, от анализа потребностей легко перейти к мотивам и интересам, отрицательным и положительным эмоциям. А отсюда уже прямой путь к анализу всех видов неврозов и депрессивных состояний, источником которых могут быть семейные неурядицы. Устойчивость или нестабильность брака я рассматриваю через удовлетворение потребностей супругов. При этом я полагаю, что стабильность брака зависит не только от материальных потребностей супругов, но и от удовлетворения эмоционально-психологических потребностей. Я исхожу из гипотезы, состоящей в том, что эмоционально-психологическая стабильность брака зависит от степени удовлетворения потребностей во взаимопомощи и психической поддержке, взаимопонимании, удовлетворения чувства собственного достоинства, в ощущении своей значимости, важности. Эмоционально-психологическая стабильность брака, по моему мнению, зависит от удовлетворения потребности супругов в ласке, нежности, заботе и внимании друг к другу. Естественно, что в таком контексте я рассматриваю и сексуальную потребность. Другими словами, каждый из супругов должен удовлетворить свою потребность в положительных эмоциональных чувствах. Следовательно, брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское общение несет в себе положительный эмоциональный заряд, когда ни один из супругов не испытывает чувства отчуждения и психического одиночества. Для каждого супруга в совместной брачной жизни должен быть достигнут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения потребностей, в противном случае возникает дискомфорт, формируются и закрепляются отрицательные эмоции и чувства. На базе неудовлетворенных или частично удовлетворенных потребностей может возникнуть временное физиологическое, психическое напряжение, которое постепенно подтачивает эмоционально-психологическую стабильность брака. Большая группа конфликтов возникает на основе неудовлетворенного чувства собственного достоинства, значимости, ценности нашего "Я". Любой человек сильно переживает, когда ущемляется его личное достоинство, когда он лишается уважения, когда к нему относятся без должного почтения. Если один из супругов чувствует себя ущемленным, то это порождает целый ряд отрицательных чувств против другого супруга и в определенной мере переходит в неудовлетворенную потребность в положительных чувствах, неудовлетворенность в ласке, нежности, заботе. Психическое отчуждение между супругами начинается с пониженной оценки, с критических замечаний относительно личности партнера. Таким образом, нарушается душевная гармония, устойчивость психической жизни, ощущение своей полезности и ценности для другого человека. Все эти обстоятельства приводят к тому, что в браке и семье человек не может утвердить самого себя. В собственной семье он чувствует психический дискомфорт. У него исчезает чувство поддержки, солидарности, защищенности. Теория конфликтности, которая имеет в своей основе неудовлетворенные потребности супругов, дополняется системой взглядов на то, что другая большая группа конфликтов возникает на почве разделения труда, рассогласования в системе взаимных прав и обязанностей в семье. В основе этой группы конфликтов лежит теория ролей, интенсивно разрабатываемая в современной социальной социологии. Правда, эта группа конфликтов без особого труда может быть объединена с первой, так как разделение труда между супругами можно рассматривать не только как конфликт разного понимания мужем и женой своих взаимных прав и обязанностей, т.е. как конфликт ролей, но и как рассогласование потребностей супругов во взаимопомощи, сотрудничестве, кооперации и психической поддержке. Следовательно, конфликт ролей можно рассматривать как конфликт особой специфической потребности. Это дополнение очень важно, так как если исходить из теории ролей, то оказываются все же непонятными многие аспекты супружеской дисгармонии. Итак, за мотивами разводов стоят те или иные неудовлетворенные потребности супругов или по крайней мере одного из них. Это положение дает возможность по-новому взглянуть на проблему дестабилизации брачной жизни. Развод свидетельствует о том , что в развитии данного брака наступила особая фаза, что между супругами образовалась дисгармония при удовлетворении каких-то потребностей Более того, один из супругов блокирует или делает невозможным удовлетворение совместных потребностей. Человеческие взаимоотношения всегда состоят из взаимного влияния, столкновения характеров, интересов, потребностей, стремления навязать другому свои взгляды, суждения и оценки. Исход конфликтной ситуации часто зависит от того, в каком психическом состоянии находятся супруги, поэтому во взаимоотношениях с близкими членами семьи мы часто бываем субъективны. Следовательно, чувство неудовлетворенности браком также субъективно и зависит от того, насколько человек удовлетворен, например, своим трудом, заработком, жильем, сферой обслуживания и т.д. Итак, можно сказать, что удовлетворенность или неудовлетворенность браком зависит от многих слагаемых, в которых самому человеку порою очень трудно разобраться.

  О благополучии семьиОсобенно их много по субботам украшенных кольцами, лентами, шарами и куклами свадебных машин, везущих молодых, их родственников и гостей к месту рождения новой семьи. И всякий раз при виде свадебного кортежа мы с легкой грустью вспоминаем день нашей собственной свадьбы и мысленно желаем молодым счастья и благополучия. Давайте посмотрим на них с точки зрения общества, самой семьи и ученых. Можно сказать, что с точки зрения общества благополучная семья это та, в которой созданы все условия для ее нормальной жизнедеятельности и оптимального выполнения ее функций, прежде всего, конечно, воспитательной и репродуктивной. Таков естественный социальный аспект проблемы семейного благополучия, закономерно вытекающий из того факта, что семья это микроячейка общества, важнейший институт духовного и физического воспроизводства ее членов. Поэтому благополучие каждой семьи это благополучие общества в целом. Социологи выделяют одиннадцать слагаемых семейного счастья и благополучия:- взаимопонимание между супругами- отдельная квартира- материальное благополучие- дети- уверенность в прочности брака- интересный досуг в семье- интересная работа- соответствующее образование- хорошее положение на работе- хорошие друзья- самостоятельность супругов Это если брать в целом и общем. А в частности, среди этих условий есть те главные, которые крайне необходимы каждой семье. Какие именно? По мнению жителей одного крупного города, главные условия семейного благополучия взаимопонимание между супругами, отдельная квартира, материальное благополучие, дети в семье и интересная работа у каждого из супругов. Правда, порядок этих ценностей у мужчин и женщин несколько различен. Практичные мужчины на первое и второе места ставят отдельную квартиру и материальное благополучие, после чего следует взаимопонимание между супругами, дети и материальное благополучие. Женщины же решительно отдали пальму первенства взаимопониманию, детям, а потом уже отдельной квартире, материальному благополучию и интересной работе. Не будем упрекать современные семьи в меркантилизме, тем более что они вовсе не отдают первенство материальному, а нормальное состояние семейного "базиса" необходимо для оптимального функционирования ее надстройки. Зададим себе другой вопрос: а не преувеличиваем ли мы значение этого самого материального фактора? И для ответа на этот вопрос обратимся к результатам специального исследования ученых, беспристрастно освещающих истинную картину семейного счастья и благополучия. Как известно, Лев Николаевич Толстой в романе "Анна Каренина" утверждал, что все несчастные семьи несчастны по-своему. Но если несчастные семьи так отличаются друг от друга, то, наверное, не меньшие (если не большие) различия существуют между семьями счастливыми и несчастными. Вопросом о том, в чем именно состоят эти различия, задались американские исследователи В.Метьюз и К.Миханович. В результате изучения очень широкого спектра реальностей жизни семьи они обнаружили десять наиболее важных отличий, причем все они относятся не к условиям жизни семьи, а к взаимоотношениям и поведению супругов. Добавлю еще, что все они могут быть положены в основу несложных правил счастливого семейного общежития. Итак, в несчастных семьях, в отличие от счастливых, супруги, во-первых, неодинаково относятся ко многим вопросам и проблемам. Во-вторых, плохо понимают чувства другого. В-третьих, говорят слова, которые раздражают другого. В-четвертых, часто чувствуют себя нелюбимыми. В-пятых, не обращают внимание на другого. В-шестых, чувствуют неудовлетворенную потребность в доверии. В-седьмых, ощущают потребность в человеке, которому можно довериться. В-восьмых, редко делают комплименты друг другу. В-девятых, уступают чаще другого. В-десятых, желают большей любви.Итак, даже в условиях пронизывающих всю жизнь нашего современного общества отношений купли-продажи главные слагаемые семейного счастья оказались не материального, а духовного порядка. И здесь впору задуматься: а много ли семье надо? По данным психологов, для счастья семьи нужно не столь уж много.- Направленность на другого (т.е. умение понимать его, внимательно к нему относиться, учитывать вкусы, интересы и желания)- Нормальное, бесконфликтное общение- Доверительность и эмпатия (действительное сочувствие другому; эмоциональный отклик на его неблагополучие, побуждающее к действиям в его пользу)- Понимание друг друга- Нормальная интимная жизнь- Наличие Дома именно с большой буквы: не жилплощади, а места, где может отдохнуть от сложностей жизни и семья в целом, и каждый из ее членов в отдельности Было проведено весьма интересное исследование 100 супружеских пар, отметивших свои серебряные свадьбы, в ходе которого супруги с 25-летним стажем совместной жизни ответили на три вопроса: какие черты мужа (жены) являются наиболее важными для семейного долгожительства? Что больше всего цементирует ваши семейные отношения? Что прежде всего необходимо вашим детям для достижения "серебряных" и "золотых" рубежей в их семейной жизни? В числе наиболее важных качеств оказались готовность прийти на помощь друг другу (первое место); добродушие, быстрая отходчивость (второе место); терпимость к недостаткам характера (третье); юмор (четвертое). Любопытно, что, по почти единодушному мнению опрошенных, рационализм, практичность, экономность в расходовании материальных средств не играю существенной роли в укреплении семейных отношений. Среди ответов на второй вопрос на первое место вышли дети (точнее, необходимость совместной заботы об их воспитании, обучении); на второе совместные заботы о сегодняшнем дне, общая совместная деятельность (от заботы о детях и внуках до помощи и поддержки друзей, родственников и друг друга). Третье и четвертое места поделили между собой сексуальная совместимость и семейный досуг (интересы, увлечения, общий круг друзей). К числу главенствующих факторов "серебряного" или "золотого" упрочнения семейной жизни детей их "серебряные" мамы и папы отнесли духовную близость и психологическую совместимость между мужем и женой. Наиболее часто выдвигались такие условия прочности, как взаимопонимание, общность интересов, умение прийти на помощь друг другу в трудную минуту, терпимость, способность сохранять верность, не замыкаться в узком кругу своей семьи, иметь преданных и хороших друзей, не увлекаться накопительством и "вещизмом".

  Список використаної літератури

  С.В.Ковалев Психология семейных отношений, Москва, 1987г.

  В.А.Сысенко Супружеские конфликты, Москва, 1983г.

  С.В.Ковалев Психология современной семьи, Москва, 1988г.

  В.П.Меньшутин Помощь молодой семье План

  1. Сім'я в дзеркалі науки

  2. Подружні конфлікти

  3. Про благополуччя сім'ї

  4. Список використаної літератури

  Подружжя складається не тільки з задоволень ... - воно передбачає загальні схильності, взаємне жагучий потяг, подібність характерів, - ось що робить з цього необхідне суспільству встановлення в одвічну проблему. О. Бальзак

  Сім'я в дзеркалі науки

  Як відомо (на жаль чи на щастя), що здійснюється в старших класах підготовка до сімейного життя є останнім за часом етапом формування юнаків і дівчат як чоловіків, і жінок, що безпосередньо передує їх відповідному поведінці. Далеко позаду залишилося серйозно зумовлює їх доросле життя пряме засвоєння батьківського досвіду в спілкуванні з дорослими членами сім'ї і неминучих для дошкільного віку рольових іграх; непомітно пройшов період розширення цього досвіду у внутрішньо-і позашкільну спілкуванні, і ось уже на порядок денний настійно постала проблема передачі юності всього необхідного для здобуття щастя в їхньому сімейному житті. І природно, виникає питання: а що ж має входити в "список" цього необхідного? На думку фахівців в цей "список" входить підвищення відповідальності молоді перед шлюбної і сімейної життям; збільшення соціальної престижності батьківства і материнства; підвищення психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу; надання їм необхідних знань з гігієни та догляду за дитиною, психології дошкільного віку, дитячої психології, психогигиене сексуального життя, основним проблемам взаємин між подружжям; нарешті, висвітлення питань найбільш раціонального ведення домашнього господарства, ефективної і економною організації бюджету сім'ї. Безумовно, що всі ці завдання дійсно повинні бути вирішені в цілях досягнення готовності молоді до сімейного життя. Однак їх педагогічна реалізація в умовах однієї тільки школи видається нереальною. І тому, не претендуючи на повноту опису, відзначимо найбільш важливі напрями підготовки юнацтва до шлюбу. 1. Діяльне усвідомлення соціальної сутності сім'ї та похідних від цього наслідків для особистого життя. 2. Виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі якостей. 3. Формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень. 4. Засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу та семьі.Начнем з усвідомлення соціальної сутності сім'ї, т. Е. Того, що, будучи по суті своїй суспільним явищем, вона сповна підпорядковується законам суспільного життя. Це добре виражено у визначенні К. Маркса, за яким "ніхто не можна примусити до укладення шлюбу, але всякий повинен бути примушений підкорятися законам шлюбу, раз він одружився. Той, хто укладає шлюб, не творить шлюбу, що не винаходить його, він також мало творить і винаходить шлюб, як плавець - природу і закони води і тяжкості. шлюб тому не може підкорятися сваволі вступили в шлюб, а навпаки, свавілля що вступив повинен підкорятися сутності шлюбу ". Справа в тому, що вихідним моментом готовності людини до шлюбу і сім'ї є діяльну розуміння ним суспільної значущості своїх дій, визначених зобов'язань один перед одним, відповідальність за сім'ю і дітей, добровільне прийняття неминучих в сімейному житті клопоту і обмеження особистої свободи. На жаль, розуміння цього не завжди властиво сучасним юнакам і дівчатам, чому часто-густо перехід від неформальних, заснованих виключно на емоціях взаємин любові і предбрачного залицяння до формалізованих, досить регламентованим і, головне, обов'язковим відносинам подружжя як шлюбно-сімейних партнерів виявляється для них зв'язаних зі значними, перш за все чисто психологічними, труднощами - болісним усвідомленням новизни і складності ситуації, болючою перебудовою свого і чужого пове ення, а також неприємним відчуттям обумовленості і заданості. Як вихідне в зв'язку з цим, потрібно пам'ятати, що сім'я є історично-конкретною системою взаємовідносин між подружжям, батьками і дітьми; малою групою, члени якої пов'язані між собою шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною відповідальністю, соціальна необхідність у якій обумовлена ​​потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення і трудових ресурсах. І розуміти, що історична конкретність сім'ї полягає в тому, що вона змінюється з часом, пристосовуючись до умов, що змінюються суспільним відносинам (хоча і є при цьому одним з найбільш стійких суспільних інститутів); що про систему взаємовідносин згадується остільки, оскільки в сім'ї їх досить багато; що малої групою сім'ю можна назвати в зв'язку з тим, що вона цілком потрапляє під визначення цього вихідного для будь-якого суспільства елемента соціуму, відрізняючись, правда, характером об'єднання (дуже особистим). Соціальна необхідність у сім'ї дійсно є, бо, зникни вона, саме існування людства виявилося б під загрозою. І саме тому ні в одному суспільстві родина не була "особистою справою", бо будь-яке суспільство має право очікувати від сім'ї виконання певних функцій, і перш за все двох найважливіших, тісно пов'язаних між собою: виховної та репродуктивної. Зупинимося на функції виховної. Суть її досить ясна, бо саме через сім'ю наші діти входять в суспільство. У сім'ї дитина робить свої перші кроки в осмисленні навколишнього світу. У родині йому вручається естафета досвіду поколінь, яку він зобов'язаний понести далі, щоб передати її своїм дітям і тим самим майбутнього. У родині закладається фундамент ідейного, естетичного, морального, філософського досвіду дитини, його уявлення про добро і зло, чесному і ганебному, хороше і погане і т. П .; основи розумового, морального і фізичного вигляду майбутнього громадянина сучасного суспільства. Чому саме в родині? Та тому, що за всю свою історію людство так і не створила - і, напевно, ніколи не створить - кращого інституту виховання. Спеціальні дослідження психологів і педагогів переконливо довели: жодна виховний заклад не може дати дітям того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування дитини з батьком і матір'ю. Діти, які виросли в цих установах (як, втім, і ті, хоча і менше, хто в ранні роки втратив батька або матері і виховувався в неповній сім'ї), зазвичай відстають у чомусь від своїх однолітків, що ростуть в повноцінній сім'ї, і вони значно важче знаходять своє місце в житті. А раз так, потрібно постійно пам'ятати, що ми виховуємо не тільки дитини, але громадянина і людини. Тепер звернемося до другої з найважливіших функцій сім'ї - репродуктивної. Головне тут - відтворення в дітях чисельності батьків. Природно, що тільки в сім'ї це відтворення може здійснюватися повноцінно. У масштабі суспільства для простого (навіть розширеного) відтворення населення (тобто щоб нас не стало менше) необхідно, щоб на кожні двоє осіб протилежної статі доводилося не менше двох дітей. З урахуванням же того, що далеко не всі жінки і чоловіки одружуються і мають сім'ю, дуже бажано, щоб більшість сімей у нас були трехдетной. Однак, на жаль, поки лише деякі сім'ї виконують цю "громадське навантаження". На думку відомого "семьеведа" В. Соловйова, всю сукупність сімейних відносин можна розділити на сім видів. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни і, взагалі, статі і статевого життя, фізичного вдосконалення та спадковості, а також родинних відносин між членами сім'ї. Утворюють матеріальну основу буття сім'ї відносини господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку і тому подібні "земні" речі, - словом, той побут, про який, не тільки за словами поета, а й за даними соціологів, часто-густо "розбиваються сімейні човна". На відміну від цих "базисних" відносин, всі інші види сімейних відносин становлять своєрідну "надбудову". Так, юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя, відносини між батьками, дітьми та іншими родичами, питання успадкування та усиновлення. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно-морального виховання і т.п., створюючи в той же час фундаментальну основу розвитку дитини як людини і громадянина. Психологічні відносини являють собою сферу психічного складу членів сім'ї та реалізують моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості. Педагогічні відносини (не завжди, на жаль, що виділяються) прямо стосуються питань сімейної педагогіки і виховних функцій сім'ї. Нарешті, естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва і утворюють тим самим основу культурної спадкоємності сім'ї. Як бачите, число "змістовних" видів сімейних відносин досить велике. Щоб не заплутатися у всіх цих тісно пов'язаних, переплітаються один з одним відносинах, з метою спрощеного "прикладного" рішення психології та педагогіки сімейних відносин фахівці зазвичай виділяють три найважливіші їх сфери - господарсько-економічну, морально-психологічну і інтимну. Саме ці три сфери найбільше визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей. Зауважимо, що було описано тільки зміст сімейних відносин, їх змістовний аспект. За характером ж всі ці різні види відносин можуть бути дуже схожі. Перш ніж торкнутися цього іншого виміру буття сім'ї, хотілося б вказати на їх найтісніший взаємозв'язок. Справа в тому, що сучасні психологи встановили існування в родині так званого закону кругової причинності сімейних відносин. Суть його досить проста: все, без винятку, сфери сімейних взаємин причинно взаємопов'язані один з одним. А ось наслідки з цього закону дуже важливі, бо з них витікає, що відносини в різних змістовних сферах також взаємопов'язані. І варто цим відносинам змінитися в одній зі сфер, як неминуче таку зміну більш-менш скоро відбудеться і в інших. У кращому випадку в позитивну сторону, коли ви, наприклад, після довгих пошуків знайшли найкращий варіант розподілу домашніх обов'язків і сімейного бюджету в господарсько-економічній сфері, чому незабаром закономірно оздоровилися і ваші морально-психологічні відносини, і навіть відносини інтимно-особисті (погодьтеся, що важко бути ласкавим і ніжним, якщо ви перед цим два години конфліктували з приводу того, кому прибрати зі столу і мити посуд). У гіршому ж (на жаль, більш поширеному) в сторону негативну, коли, наприклад, ті ж матеріально-побутові непорозуміння як би підірвуть раніше панувала гармонію в інших сферах відносин. Наслідки і для сім'ї, і для розвитку дітей в ній передбачити в цьому випадку неважко вони будуть плачевними. Значить, необхідно завжди пам'ятати, що згідно із законом кругової причинності сімейна гармонія є функцією гармонійних відносин у всіх, без винятку, сферах діяльності сім'ї. І необхідно будувати в них той характер відносин, який є найкращим для сімейного мікроклімату. Який саме? Соціальна психологія стверджує, що всі види міжособистісних відносин між людьми можна звести до двох (вельми узагальненим) полярним типам кооперації і (або) конкуренції. Якщо спробувати злегка подовжити і "градуювати" цю класифікацію, то можна відзначити наступні види взаємин: Співпраця ідеальний спосіб взаємин, що передбачає взаємодопомогу і взаємопідтримку. Паритет - рівні, союзницькі відносини, засновані на взаємовигоди всіх членів союзу. Змагання бажання домагатися більшого і кращого в порівнянні з іншими при збереженні з ними добрих взаємовідносин. Конкуренція прагнення панувати над іншими, придушувати їх у будь-яких сферах. Антагонізм різкі протиріччя між членами групи, при яких їх об'єднання носить явно виражений характер і зберігається через сильний тиску ззовні. Будь-який з цих п'яти характерів відносин може в тій чи іншій мірі виявлятися в сім'ї, сприяючи або, навпаки, перешкоджаючи її стабільності, збереженню і виконання найважливіших функцій життєдіяльності. Природно, що ідеальний характер відносин ця співпраця. Атмосфера взаємодопомоги і взаємопідтримки, дієвого співчуття вкрай важлива не тільки для збереження сім'ї. Саме в ній виховання і розвиток дитини протікають рівно і безболісно. Однак, на жаль, зберегти цю атмосферу співпраці сім'ї вдається не завжди. При певній ерозії подружніх почуттів, втоми і взаімопрівиканіі (або в разі, коли шлюбний союз полягає не по глибокої любові і бажанням бути разом, а як ліки від самотності) між подружжям (а згодом й між іншими членами сім'ї) можуть виникнути паритетні відносини. Що ж, це непогано. Хоча момент необхідної для паритету взаємовигоди може часом ставати надмірно гострим: далеко не завжди те, що вигідно одному, є таким же і для іншого (при співробітництві, що грунтується на любові, місце вигоди міцно замінює бажання доставити радість коханій людині). Та й для дітей холоднувато атмосфера паритету не може бути визнана ідеальною надто вже й важлива для них емоційний зв'язок з батьками, а ось емоцій-то тут якраз і бракує. Втім, ще раз підкреслимо, що паритет це все-таки непогано. Так само, як і змагання між членами сім'ї, якщо воно, звичайно, спрямоване на досягнення дійсно потрібних і корисних і для сім'ї, і для суспільства цілей. Однак наявність змагання в сім'ї часто таїть в собі момент нервозності, не завжди корисний для розвитку дітей, і в разі відсутності витримки, такту або простий впевненості в собі може переходити в конкуренцію. А тут вже ні про що хороше говорити не доводиться. Чи можливо зберегти необхідну для дитини атмосферу, зберегти сім'ю як внутрішню єдність, якщо подружжя спрямовують усі свої сили на досягнення власних цілей, повністю ігноруючи мети інших і навіть просто пригнічуючи їх згідно із законом "сімейних джунглів". Тому конкуренції потрібно боятися в усьому навіть в тому, що здається малим і незначним, бо вона, один раз виникнувши, здатна в не такі вже й довгий час знищити здорове тіло сім'ї. У підсумку залишаться непримиренні протиріччя, які незримою, але міцної стіною відокремлять членів сім'ї один від одного, коли ніякі принципи мирного їх існування декларовані або реалізуються не зможуть приховати того сумного факту, що сім'ї як внутрішньої єдності більше немає. І конкурентні, і антагоністичні відносини пагубні для сім'ї в цілому вона досить рідко витримує тиск внутрішніх протиріч і найчастіше припиняє своє існування. Але ще страшніше вони позначаються на дітях, які можуть просто не з'явитися в подібній сім'ї, або постійно відчувати настільки важкі травми і потрясіння, що нормальне їх розвиток стає неможливим. Саме характер сімейних відносин визначає успішність виконання сім'єю найважливіших її функцій і її благополуччя в самому широкому сенсі цього слова.

  подружні конфлікти

  Подружні конфлікти маловивчена область наукових досліджень, яка лежить на стику багатьох наукових областей. Дослідження подружніх конфліктів, як і самих подружніх взаємин, вельми складно, так як це область суто особистої та інтимного життя людини. У цьому сенсі шлюб і сім'я "закриті" малі групи, в які стороннім особам, так би мовити, "вхід заборонено". Природно, що при дослідженні подружніх взаємин випробовується великий дефіцит інформації про те, що відбувається у відносинах між подружжям при виникненні тих чи інших конфліктних ситуаціях. Як тільки схлинуть перші захоплення і захват "медового" місяця, а іноді й раніше, молоде подружжя починають помічати, що шлюб "зсередини" сприймається по-іншому, ніж уявлялося. Молодята вступають в перший, і не єдиний, кризовий період шлюбу. Виділяється кілька таких періодів, або спадів, у відносинах, які не всі долають: - перші дні після шлюбу; - приблизно через два-три місяці подружнього життя; - після півроку спільного життя; - після першої річниці шлюбу; - після народження першої дитини; - в інтервалі трьох п'яти років; - після семи восьми років шлюбу; - при 12-літньому сімейному стажі; - через 20 25 років сімейного жізні.Крізісний період можна розглядати як хвороба сім'ї, яка не завжди закінчується розлученням. Не вдаючись в аналіз причин спадів, слід пам'ятати, що вони, по-перше, в чем-то закономірні, а по-друге, не вічні мають не таку вже велику тривалість і долаються при відповідній підготовленості і внутрішньому настрої. У супругов может быть все, но если у них нет постоянного притока положительных эмоций и уверенности в том, что брачный Партнер всегда готов поддержать его во всем, оказать ему содействие и помощь в преодолении возникающих затруднений (даже тем, что нисколько не сомневается, что они будут преодолены), у них нет главного удовлетворенности самим браком, семейными отношениями, самим супругом. А без такой удовлетворенности (если все же брак не распадается) нет активной жизнедеятельности, жизненного тонуса, высокой работоспособности, творческой активности. Как известно, брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных потребностей. Частичное и полное неудовлетворение тех или иных потребностей одного или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, разрушая устойчивость брака. Конфликты на почве неудовлетворенных потребностей и легли в основу предлагаемой классификации. 1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего "Я", нарушения чувства достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное отношение. 2. Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. Они могут иметь различную основу: пониженная сексуальность одного из супругов, несовпадение циклов и ритмов возникновения сексуального желания; безграмотность супругов в вопросах психогигиены брачной жизни; мужская импотенция или женская фригидность; различные болезни супругов; сильная хроническая и нервная переутомленность одного из супругов и т.д. 3.Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры, имеющие своим источником неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях; отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания. Психологическое отчуждение супругов. 4. Конфликты, ссоры, размолвки на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям, приводящим к неэкономным и неэффективным, а порой и бесполезным затратам денежных средств семьи. 5.Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного из супругов. Вопросы взаимного бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи. 6. Конфликты, ссоры, размолвки на почве удовлетворения потребностей супругов в питании, одежде, на почве благоустройства домашнего очага, а также затрат на личные нужды каждого из супругов. 7. Конфликты на почве потребности во взаимопомощи, взаимоподдержки, в кооперации и сотрудничестве, связанные с разделением труда в семье, ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми. 8.Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, различных "хобби" и увлечений. Разумеется, эта классификация не охватывает всего многообразия супружеских конфликтов, но дает возможность систематизировать основные из них. Использование категории "потребность" в создании теории супружеской конфликтности целесообразно во многих отношениях. Как известно, от анализа потребностей легко перейти к мотивам и интересам, отрицательным и положительным эмоциям. А отсюда уже прямой путь к анализу всех видов неврозов и депрессивных состояний, источником которых могут быть семейные неурядицы. Устойчивость или нестабильность брака я рассматриваю через удовлетворение потребностей супругов. При этом я полагаю, что стабильность брака зависит не только от материальных потребностей супругов, но и от удовлетворения эмоционально-психологических потребностей. Я исхожу из гипотезы, состоящей в том, что эмоционально-психологическая стабильность брака зависит от степени удовлетворения потребностей во взаимопомощи и психической поддержке, взаимопонимании, удовлетворения чувства собственного достоинства, в ощущении своей значимости, важности. Эмоционально-психологическая стабильность брака, по моему мнению, зависит от удовлетворения потребности супругов в ласке, нежности, заботе и внимании друг к другу. Естественно, что в таком контексте я рассматриваю и сексуальную потребность. Другими словами, каждый из супругов должен удовлетворить свою потребность в положительных эмоциональных чувствах. Следовательно, брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское общение несет в себе положительный эмоциональный заряд, когда ни один из супругов не испытывает чувства отчуждения и психического одиночества. Для каждого супруга в совместной брачной жизни должен быть достигнут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения потребностей, в противном случае возникает дискомфорт, формируются и закрепляются отрицательные эмоции и чувства. На базе неудовлетворенных или частично удовлетворенных потребностей может возникнуть временное физиологическое, психическое напряжение, которое постепенно подтачивает эмоционально-психологическую стабильность брака. Большая группа конфликтов возникает на основе неудовлетворенного чувства собственного достоинства, значимости, ценности нашего "Я". Любой человек сильно переживает, когда ущемляется его личное достоинство, когда он лишается уважения, когда к нему относятся без должного почтения. Если один из супругов чувствует себя ущемленным, то это порождает целый ряд отрицательных чувств против другого супруга и в определенной мере переходит в неудовлетворенную потребность в положительных чувствах, неудовлетворенность в ласке, нежности, заботе. Психическое отчуждение между супругами начинается с пониженной оценки, с критических замечаний относительно личности партнера. Таким образом, нарушается душевная гармония, устойчивость психической жизни, ощущение своей полезности и ценности для другого человека. Все эти обстоятельства приводят к тому, что в браке и семье человек не может утвердить самого себя. В собственной семье он чувствует психический дискомфорт. У него исчезает чувство поддержки, солидарности, защищенности. Теория конфликтности, которая имеет в своей основе неудовлетворенные потребности супругов, дополняется системой взглядов на то, что другая большая группа конфликтов возникает на почве разделения труда, рассогласования в системе взаимных прав и обязанностей в семье. В основе этой группы конфликтов лежит теория ролей, интенсивно разрабатываемая в современной социальной социологии. Правда, эта группа конфликтов без особого труда может быть объединена с первой, так как разделение труда между супругами можно рассматривать не только как конфликт разного понимания мужем и женой своих взаимных прав и обязанностей, т.е. как конфликт ролей, но и как рассогласование потребностей супругов во взаимопомощи, сотрудничестве, кооперации и психической поддержке. Следовательно, конфликт ролей можно рассматривать как конфликт особой специфической потребности. Это дополнение очень важно, так как если исходить из теории ролей, то оказываются все же непонятными многие аспекты супружеской дисгармонии. Итак, за мотивами разводов стоят те или иные неудовлетворенные потребности супругов или по крайней мере одного из них. Это положение дает возможность по-новому взглянуть на проблему дестабилизации брачной жизни. Развод свидетельствует о том , что в развитии данного брака наступила особая фаза, что между супругами образовалась дисгармония при удовлетворении каких-то потребностей Более того, один из супругов блокирует или делает невозможным удовлетворение совместных потребностей. Человеческие взаимоотношения всегда состоят из взаимного влияния, столкновения характеров, интересов, потребностей, стремления навязать другому свои взгляды, суждения и оценки. Исход конфликтной ситуации часто зависит от того, в каком психическом состоянии находятся супруги, поэтому во взаимоотношениях с близкими членами семьи мы часто бываем субъективны. Следовательно, чувство неудовлетворенности браком также субъективно и зависит от того, насколько человек удовлетворен, например, своим трудом, заработком, жильем, сферой обслуживания и т.д. Итак, можно сказать, что удовлетворенность или неудовлетворенность браком зависит от многих слагаемых, в которых самому человеку порою очень трудно разобраться.

  О благополучии семьиОсобенно их много по субботам украшенных кольцами, лентами, шарами и куклами свадебных машин, везущих молодых, их родственников и гостей к месту рождения новой семьи. И всякий раз при виде свадебного кортежа мы с легкой грустью вспоминаем день нашей собственной свадьбы и мысленно желаем молодым счастья и благополучия. Давайте посмотрим на них с точки зрения общества, самой семьи и ученых. Можно сказать, что с точки зрения общества благополучная семья это та, в которой созданы все условия для ее нормальной жизнедеятельности и оптимального выполнения ее функций, прежде всего, конечно, воспитательной и репродуктивной. Таков естественный социальный аспект проблемы семейного благополучия, закономерно вытекающий из того факта, что семья это микроячейка общества, важнейший институт духовного и физического воспроизводства ее членов. Поэтому благополучие каждой семьи это благополучие общества в целом. Социологи выделяют одиннадцать слагаемых семейного счастья и благополучия:- взаимопонимание между супругами- отдельная квартира- материальное благополучие- дети- уверенность в прочности брака- интересный досуг в семье- интересная работа- соответствующее образование- хорошее положение на работе- хорошие друзья- самостоятельность супругов Это если брать в целом и общем. А в частности, среди этих условий есть те главные, которые крайне необходимы каждой семье. Какие именно? По мнению жителей одного крупного города, главные условия семейного благополучия взаимопонимание между супругами, отдельная квартира, материальное благополучие, дети в семье и интересная работа у каждого из супругов. Правда, порядок этих ценностей у мужчин и женщин несколько различен. Практичные мужчины на первое и второе места ставят отдельную квартиру и материальное благополучие, после чего следует взаимопонимание между супругами, дети и материальное благополучие. Женщины же решительно отдали пальму первенства взаимопониманию, детям, а потом уже отдельной квартире, материальному благополучию и интересной работе. Не будем упрекать современные семьи в меркантилизме, тем более что они вовсе не отдают первенство материальному, а нормальное состояние семейного "базиса" необходимо для оптимального функционирования ее надстройки. Зададим себе другой вопрос: а не преувеличиваем ли мы значение этого самого материального фактора? И для ответа на этот вопрос обратимся к результатам специального исследования ученых, беспристрастно освещающих истинную картину семейного счастья и благополучия. Как известно, Лев Николаевич Толстой в романе "Анна Каренина" утверждал, что все несчастные семьи несчастны по-своему. Но если несчастные семьи так отличаются друг от друга, то, наверное, не меньшие (если не большие) различия существуют между семьями счастливыми и несчастными. Вопросом о том, в чем именно состоят эти различия, задались американские исследователи В.Метьюз и К.Миханович. В результате изучения очень широкого спектра реальностей жизни семьи они обнаружили десять наиболее важных отличий, причем все они относятся не к условиям жизни семьи, а к взаимоотношениям и поведению супругов. Добавлю еще, что все они могут быть положены в основу несложных правил счастливого семейного общежития. Итак, в несчастных семьях, в отличие от счастливых, супруги, во-первых, неодинаково относятся ко многим вопросам и проблемам. Во-вторых, плохо понимают чувства другого. В-третьих, говорят слова, которые раздражают другого. В-четвертых, часто чувствуют себя нелюбимыми. В-пятых, не обращают внимание на другого. В-шестых, чувствуют неудовлетворенную потребность в доверии. В-седьмых, ощущают потребность в человеке, которому можно довериться. В-восьмых, редко делают комплименты друг другу. В-девятых, уступают чаще другого. В-десятых, желают большей любви.Итак, даже в условиях пронизывающих всю жизнь нашего современного общества отношений купли-продажи главные слагаемые семейного счастья оказались не материального, а духовного порядка. И здесь впору задуматься: а много ли семье надо? По данным психологов, для счастья семьи нужно не столь уж много.- Направленность на другого (т.е. умение понимать его, внимательно к нему относиться, учитывать вкусы, интересы и желания)- Нормальное, бесконфликтное общение- Доверительность и эмпатия (действительное сочувствие другому; эмоциональный отклик на его неблагополучие, побуждающее к действиям в его пользу)- Понимание друг друга- Нормальная интимная жизнь- Наличие Дома именно с большой буквы: не жилплощади, а места, где может отдохнуть от сложностей жизни и семья в целом, и каждый из ее членов в отдельности Было проведено весьма интересное исследование 100 супружеских пар, отметивших свои серебряные свадьбы, в ходе которого супруги с 25-летним стажем совместной жизни ответили на три вопроса: какие черты мужа (жены) являются наиболее важными для семейного долгожительства? Что больше всего цементирует ваши семейные отношения? Что прежде всего необходимо вашим детям для достижения "серебряных" и "золотых" рубежей в их семейной жизни? В числе наиболее важных качеств оказались готовность прийти на помощь друг другу (первое место); добродушие, быстрая отходчивость (второе место); терпимость к недостаткам характера (третье); юмор (четвертое). Любопытно, что, по почти единодушному мнению опрошенных, рационализм, практичность, экономность в расходовании материальных средств не играю существенной роли в укреплении семейных отношений. Среди ответов на второй вопрос на первое место вышли дети (точнее, необходимость совместной заботы об их воспитании, обучении); на второе совместные заботы о сегодняшнем дне, общая совместная деятельность (от заботы о детях и внуках до помощи и поддержки друзей, родственников и друг друга). Третье и четвертое места поделили между собой сексуальная совместимость и семейный досуг (интересы, увлечения, общий круг друзей). К числу главенствующих факторов "серебряного" или "золотого" упрочнения семейной жизни детей их "серебряные" мамы и папы отнесли духовную близость и психологическую совместимость между мужем и женой. Наиболее часто выдвигались такие условия прочности, как взаимопонимание, общность интересов, умение прийти на помощь друг другу в трудную минуту, терпимость, способность сохранять верность, не замыкаться в узком кругу своей семьи, иметь преданных и хороших друзей, не увлекаться накопительством и "вещизмом".

  Список використаної літератури

  С.В.Ковалев Психология семейных отношений, Москва, 1987г.

  В.А.Сысенко Супружеские конфликты, Москва, 1983г.

  С.В.Ковалев Психология современной семьи, Москва, 1988г.

  В.П.Меньшутин Помощь молодой семье План

  1. Семья в зеркале науки1

  2. Подружні конфлікти

  3. Про благополуччя сім'ї

  4. Список використаної літератури

  Супружество состоит не только изудовольствий... - оно предполагает общие склонности, взаимное страстное влечение, сходство характеров, - вот что превращает это необходимое обществу установление в извечную проблему. О. Бальзак

  Сім'я в дзеркалі науки

  Как известно (к сожалению или к счастью), осуществляющаяся в старших классах подготовка к семейной жизни является последним по времени этапом формирования юношей и девушек как мужей и жен, непосредственно предшествующим их соответствующему поведению. Далеко позади осталось серьезно предопределяющее их взрослую жизнь прямое усвоение родительского опыта в общении со взрослыми членами семьи и неизбежных для дошкольного возраста ролевых играх; незаметно прошел период расширения этого опыта во внутри- и внешкольном общении, и вот уже на повестку дня настоятельно встала проблема передачи юности всего необходимого для обретения счастья в их семейной жизни. И естественно, возникает вопрос: а что же должно входить в "список" этого необходимого? По мнению специалистов в этот "список" входит повышение ответственности молодежи перед брачной и семейной жизнью; увеличение социальной престижности отцовства и материнства; повышение психологической готовности юношей и девушек к браку; предоставление им необходимых знаний по гигиене и уходу за ребенком, психологии дошкольного возраста, детской психологии, психогигиене сексуальной жизни, основным проблемам взаимоотношений между супругами; наконец, освещение вопросов наиболее рационального ведения домашнего хозяйства, эффективной и экономной организации бюджета семьи. Безусловно, что все эти задачи действительно должны быть решены в целях достижения готовности молодежи к семейной жизни. Однако их педагогическая реализация в условиях одной только школы представляется нереальной. И потому, не претендуя на полноту описания, отметим наиболее важные направления подготовки юношества к браку. 1. Деятельное осознание социальной сущности семьи и вытекающих из этого последствий для личной жизни. 2.Воспитание и самовоспитание необходимых для жизни в браке качеств. 3.Формирование адекватных брачно-семейных представлений. 4. Усвоение определенной суммы знаний по психологии и социологии брака и семьи.Начнем с осознания социальной сущности семьи, т. е. того, что, будучи по сути своей общественным явлением, она сполна подчиняется законам общественной жизни. Это хорошо выражено в определении К. Маркса, по которому "никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. Тот, кто заключает брак, не творит брака, не изобретает его, он также мало творит и изобретает брак, как пловец - природу и законы воды и тяжести. Брак поэтому не может подчиняться произволу вступивших в брак, а наоборот, произвол вступившего должен подчиняться сущности брака". Дело в том, что исходным моментом готовности человека к браку и семье является деятельное понимание им общественной значимости своих действий, определенных обязательств друг перед другом, ответственность за семью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни хлопот и ограничение личной свободы. К сожалению, понимание этого не всегда свойственно современным юношам и девушкам, отчего сплошь и рядом переход от неформальных, основанных исключительно на эмоциях взаимоотношений любви и предбрачного ухаживания к формализованным, достаточно регламентированным и, главное, обязательным отношениям супругов как брачно-семейных партнеров оказывается для них сопряженным со значительными, прежде всего чисто психологическими, трудностями - мучительным осознанием новизны и сложности ситуации, болезненной перестройкой своего и чужого поведения, а также неприятным ощущением предопределенности и заданности. Как исходное в этой связи, нужно помнить, что семья является исторически-конкретной системой взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; малой группой, члены которой связаны между собой брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения и трудовых ресурсах. И понимать, что историческая конкретность семьи заключается в том, что она меняется со временем, приспосабливаясь к изменяющимся общественным отношениям (хотя и является при этом одним из наиболее устойчивых общественных институтов); что о системе взаимоотношений упоминается постольку, поскольку в семье их довольно много; что малой группой семью можно назвать в связи с тем, что она вполне попадает под определение этого исходного для любого общества элемента социума, отличаясь, правда, характером объединения (очень личным). Социальная необходимость в семье действительно есть, ибо, исчезни она, само существование человечества оказалось бы под угрозой. И именно потому ни в одном обществе семья не была "личным делом", ибо любое общество вправе ожидать от семьи выполнения определенных функций, и прежде всего двух важнейших, тесно взаимосвязанных: воспитательной и репродуктивной. Остановимся на функции воспитательной. Сущность ее достаточно ясна, ибо именно через семью наши дети входят в общество. В семье ребенок совершает свои первые шаги в осмыслении окружающего мира. В семье ему вручается эстафета опыта поколений, которую он обязан понести дальше, чтобы передать ее своим детям и тем самым будущему. В семье закладывается фундамент идейного, эстетического, нравственного, философского опыта ребенка, его представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом и т. п.; основы умственного, морального и физического облика будущего гражданина современного общества. Почему именно в семье? Да потому, что за всю свою историю человечество так и не создало - и, наверное, никогда не создаст - лучшего института воспитания. Специальные исследования психологов и педагогов убедительно доказали: ни одно воспитательное учреждение не может дать детям того, что дает нормальная семейная атмосфера, общение ребенка с отцом и матерью. Дети, выросшие в этих учреждениях (как, впрочем, и те, хотя и меньше, кто в ранние годы лишился отца или матери и воспитывался в неполной семье), обычно отстают в чем-то от своих сверстников, растущих в полноценной семье, и они значительно труднее находят свое место в жизни. А раз так, нужно постоянно помнить, что мы воспитываем не только ребенка, но гражданина и человека. Теперь обратимся ко второй из важнейших функций семьи - репродуктивной. Главное здесь - воспроизводство в детях численности родителей. Естественно, что только в семье это воспроизводство может осуществляться полноценно. В масштабе общества для простого (даже расширенного) воспроизводства населения (т.е. чтобы нас не стало меньше) необходимо, чтобы на каждые двое лиц противоположного пола приходилось не меньше двух детей. С учетом же того, что далеко не все женщины и мужчины вступают в брак и обзаводятся семьей, весьма желательно, чтобы большинство семей у нас были трехдетными. Однако, к сожалению, пока лишь некоторые семьи выполняют эту "общественную нагрузку". По мнению известного "семьеведа" В.Соловьева, всю совокупность семейных отношений можно разделить на семь видов. Социально-биологические отношения охватывают сферу половозрастной структуры и численности семьи, рождаемости, гигиены и, вообще, пола и половой жизни, физического совершенствования и наследственности, а также родственных отношений между членами семьи. Образующие материальную основу бытия семьи отношения хозяйственно-экономические включают ведение домашнего хозяйства, семейный бюджет, распределение обязанностей по дому и тому подобные "земные" вещи, - словом, тот быт, о который, не только по словам поэта, но и по данным социологов, сплошь и рядом "разбиваются семейные лодки". В отличие от этих "базисных" отношений, все остальные виды семейных отношений составляют своеобразную "надстройку". Так, юридические отношения характеризуют правовое регулирование брака и развода, личных и имущественных прав и обязанностей супругов, отношения между родителями, детьми и другими родственниками, вопросы наследования и усыновления. Нравственные отношения охватывают вопросы семейных чувств, прежде всего любви и долга, и нравственных ценностей семьи, идейно-нравственного воспитания и т.п., создавая в то же время фундаментальную основу развития ребенка как человека и гражданина. Психологические отношения представляют из себя сферу психического склада членов семьи и реализуют моменты их совместимости, психологического климата в семье, формирования чувств и межличностных отношений, развития ребенка как личности. Педагогические отношения (не всегда, к сожалению, выделяемые) прямо касаются вопросов семейной педагогики и воспитательных функций семьи. Наконец, эстетические отношения определяют эстетику поведения, речи, одежды, жилища, использование достижений литературы и искусства и образуют тем самым основу культурной преемственности семьи. Как видите, число "содержательных" видов семейных отношений достаточно велико. Чтобы не запутаться во всех этих тесно связанных, переплетающихся друг с другом отношениях, в целях упрощенного "прикладного" решения психологии и педагогики семейных отношений специалисты обычно выделяют три важнейшие их сферы - хозяйственно-экономическую, нравственно-психологическую и интимную. Именно эти три сферы более всего определяют бытие и существование семьи, соответственно ее стабильность и условия для воспитания детей. Заметим, что было описано только содержание семейных отношений, их содержательный аспект. По характеру же все эти различные виды отношений могут быть весьма схожи. Прежде чем коснуться этого другого измерения бытия семьи, хотелось бы указать на их теснейшую взаимосвязь. Дело в том , что современные психологи установили существование в семье так называемого закона круговой причинности семейных отношений. Суть его довольно проста: все, без исключения, сферы семейных взаимоотношений причинно взаимосвязаны друг с другом. А вот следствия из этого закона весьма важны, ибо из них вытекает, что отношения в различных содержательных сферах также взаимосвязаны. И стоит этим отношениям измениться в одной из сфер, как неизбежно подобное изменение более или менее скоро произойдет и в других. В лучшем случае в положительную сторону, когда вы, например, после долгих поисков нашли наилучший вариант распределения домашних обязанностей и семейного бюджета в хозяйственно-экономической сфере, отчего вскоре закономерно оздоровились и ваши нравственно-психологические отношения, и даже отношения интимно-личные (согласитесь, что трудно быть ласковым и нежным, если вы перед этим два часа конфликтовали по поводу того, кому убрать со стола и мыть посуду). В худшем же (увы, более распространенном) в сторону отрицательную, когда, например, те же материально-бытовые недоразумения как бы взорвут ранее царившую гармонию в других сферах отношений. Последствия и для семьи, и для развития детей в ней предсказать в этом случае нетрудно они будут весьма плачевными. Значит, необходимо всегда помнить, что по закону круговой причинности семейная гармония является функцией гармоничных отношений во всех, без исключения, сферах деятельности семьи. И необходимо строить в них тот характер отношений, который является наилучшим для семейного микроклимата. Какой именно? Социальная психология утверждает, что все виды межличностных отношений между людьми можно свести к двум (весьма обобщенным) полярным типам кооперации и (или) конкуренции. Если попытаться слегка удлинить и "градуировать" эту классификацию, то можно отметить следующие виды взаимоотношений: Сотрудничество идеальный способ взаимоотношений, предполагающий взаимопомощь и взаимоподдержку. Паритет - ровные, союзнические отношения, основанные на взаимовыгоде всех членов союза. Соревнование желание добиваться большего и лучшего по сравнению с другими при сохранении с ними хороших взаимоотношений. Конкуренция стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах. Антагонизм резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно выраженный характер и сохраняется из-за сильного давления извне. Любой из этих пяти характеров отношений может в той или иной степени проявляться в семье, способствуя или, наоборот, препятствуя ее стабильности, сохранению и выполнению важнейших функций жизнедеятельности. Естественно, что идеальный характер отношений это сотрудничество. Атмосфера взаимопомощи и взаимоподдержки, действенного сочувствия крайне важна не только для сохранения семьи. Именно в ней воспитание и развитие ребенка протекают ровно и безболезненно. Однако, к сожалению, сохранить эту атмосферу сотрудничества семье удается не всегда. При определенной эрозии супружеских чувств, усталости и взаимопривыкании (или в случае, когда брачный союз заключается не по глубокой любви и желанию быть вместе, а как лекарство от одиночества) между супругами (а в последствии и между другими членами семьи) могут возникнуть паритетные отношения. Что ж, это неплохо. Хотя момент необходимой для паритета взаимовыгоды может временами становиться излишне острым: далеко не всегда то, что выгодно одному, является таковым же и для другого (при сотрудничестве, основывающемся на любви, место выгоды прочно заменяет желание доставить радость любимому человеку). Да и для детей холодноватая атмосфера паритета не может быть признана идеальной слишком уж важна для них эмоциональная связь с родителями, а вот эмоций-то здесь как раз и не достает. Впрочем, еще раз подчеркнем, что паритет это все-таки неплохо. Так же, как и соревнование между членами семьи, если оно, конечно, направлено на достижение действительно нужных и полезных и для семьи, и для общества целей. Однако наличие соревнования в семье зачастую таит в себе момент нервозности, не всегда полезный для развития детей, и в случае отсутствия выдержки, такта или простой уверенности в себе может переходить в конкуренцию. А здесь уже ни о чем хорошем говорить не приходиться. Возможно ли сохранить необходимую для ребенка атмосферу, сохранить семью как внутреннее единство, если супруги направляют все свои силы на достижение собственных целей, полностью игнорируя цели других и даже попросту подавляя их по закону "семейных джунглей". Поэтому конкуренции нужно бояться во всем даже в том, что кажется малым и незначительным, ибо она, однажды возникнув, способна в не столь уж долгое время уничтожить здоровое тело семьи. В итоге останутся непримиримые противоречия, которые незримой, но прочной стеной отделят членов семьи друг от друга, когда никакие принципы мирного их существования декларируемые или реализуемые не смогут скрыть того печального факта, что семьи как внутреннего единства больше нет. И конкурентные, и антагонистические отношения пагубны для семьи в целом она весьма редко выдерживает давление внутренних противоречий и чаще всего прекращает свое существование. Но еще страшнее они сказываются на детях, которые могут просто не появиться в подобной семье, либо постоянно испытывать столь тяжелые травмы и потрясения, что нормальное их развитие становиться невозможным. Именно характер семейных отношений определяет успешность выполнения семьей важнейших ее функций и ее благополучие в самом широком смысле этого слова.

  Супружеские конфликты

  Подружні конфлікти маловивчена область наукових досліджень, яка лежить на стику багатьох наукових областей. Дослідження подружніх конфліктів, як і самих подружніх взаємин, вельми складно, так як це область суто особистої та інтимного життя людини. У цьому сенсі шлюб і сім'я "закриті" малі групи, в які стороннім особам, так би мовити, "вхід заборонено". Природно, що при дослідженні подружніх взаємин випробовується великий дефіцит інформації про те, що відбувається у відносинах між подружжям при виникненні тих чи інших конфліктних ситуаціях. Як тільки схлинуть перші захоплення і захват "медового" місяця, а іноді й раніше, молоде подружжя починають помічати, що шлюб "зсередини" сприймається по-іншому, ніж уявлялося. Молодята вступають в перший, і не єдиний, кризовий період шлюбу. Виділяється кілька таких періодів, або спадів, у відносинах, які не всі долають: - перші дні після шлюбу; - приблизно через два-три місяці подружнього життя; - після півроку спільного життя; - після першої річниці шлюбу; - після народження першої дитини; - в інтервалі трьох п'яти років; - після семи восьми років шлюбу; - при 12-літньому сімейному стажі; - через 20 25 років сімейного жізні.Крізісний період можна розглядати як хвороба сім'ї, яка не завжди закінчується розлученням. Не вдаючись в аналіз причин спадів, слід пам'ятати, що вони, по-перше, в чем-то закономірні, а по-друге, не вічні мають не таку вже велику тривалість і долаються при відповідній підготовленості і внутрішньому настрої. У подружжя може бути все, але якщо у них немає постійного припливу позитивних емоцій і впевненості в тому, що шлюбний Партнер завжди готовий підтримати його у всьому, надати йому сприяння і допомогу в подоланні труднощів (навіть тим, що аніскільки не сумнівається, що вони будуть подолані), у них немає головного задоволеності самим шлюбом, сімейними відносинами, самим чоловіком. А без такої задоволеності (якщо все ж шлюб не розпадається) немає активної життєдіяльності, життєвого тонусу, високої працездатності, творчої активності. Як відомо, шлюб укладається для взаємного задоволення найрізноманітніших потреб. Часткове і повне незадоволення тих чи інших потреб одного або обох подружжя веде до сварок, а потім і до хронічних конфліктів, руйнуючи стійкість шлюбу. Конфлікти на грунті незадоволених потреб і лягли в основу пропонованої класифікації. 1. Конфлікти, суперечки, що виникають на основі незадоволеної потреби в цінності і значущості свого "Я", порушення почуття гідності з боку іншого партнера, його зневажливе, неповажне ставлення. 2. Конфлікти, суперечки, психічні напруги на базі незадоволених сексуальних потреб одного або обох подружжя. Вони можуть мати різну основу: знижена сексуальність одного з подружжя, розбіжність циклів і ритмів виникнення сексуального бажання; безграмотність подружжя в питаннях психогігієни шлюбного життя; чоловіча імпотенція або жіноча фригідність; різні хвороби подружжя; сильна хронічна і нервова перевтома одного з подружжя і т.д. 3.Псіхіческіе напруги, депресії, конфлікти, сварки, що мають своїм джерелом незадоволеність потреби одного або обох подружжя в позитивних емоціях; відсутність ласки, ніжності, турботи, уваги і розуміння. Психологічне відчуження подружжя. 4. Конфлікти, сварки, незлагоди на грунті пристрасті одного з подружжя до спиртних напоїв, азартних ігор та інших гіпертрофованим потребам, що призводить до неекономним і неефективним, а часом і марним витратам грошових коштів сім'ї. 5.Фінансовие розбіжності, що виникають на основі перебільшених потреб одного з подружжя. Питання взаємного бюджету, утримання сім'ї, вкладу кожного з партнерів в матеріальне забезпечення сім'ї. 6. Конфлікти, сварки, незлагоди на грунті задоволення потреб подружжя в харчуванні, одязі, на грунті благоустрою домівки, а також витрат на особисті потреби кожного з подружжя. 7. Конфлікти на грунті потреби у взаємодопомозі, взаємопідтримки, в кооперації і співробітництво, пов'язані з поділом праці в родині, веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми. 8.Конфлікти, розмальовки, сварки на грунті різних потреб та інтересів у проведенні відпочинку і дозвілля, різних "хобі" і захоплень. Зрозуміло, ця класифікація не охоплює всього різноманіття подружніх конфліктів, але дає можливість систематизувати основні з них. Використання категорії "потреба" в створенні теорії подружньої конфліктності доцільно у багатьох відношеннях. Як відомо, від аналізу потреб легко перейти до мотивів та інтересам, негативним і позитивним емоціям. А звідси вже прямий шлях до аналізу всіх видів неврозів і депресивних станів, джерелом яких можуть бути сімейні негаразди. Стійкість або нестабільність шлюбу я розглядаю через задоволення потреб подружжя. При цьому я вважаю, що стабільність шлюбу залежить не тільки від матеріальних потреб подружжя, а й від задоволення емоційно-психологічних потреб. Я виходжу з гіпотези, яка полягає у тому, що емоційно-психологічна стабільність шлюбу залежить від ступеня задоволення потреб у взаємодопомозі і психічної підтримки, взаєморозуміння, задоволення почуття власної гідності, у відчутті своєї значимості, важливості. Емоційно-психологічна стабільність шлюбу, на мою думку, залежить від задоволення потреби подружжя в ласці, ніжності, турботи й уваги один до одного. Природно, що в такому контексті я розглядаю і сексуальну потребу. Іншими словами, кожен з подружжя повинен задовольнити свою потребу в позитивних емоційних почуттях. Отже, шлюб стабільний лише в тому випадку, коли подружнє спілкування несе в собі позитивний емоційний заряд, коли жоден із подружжя не відчуває почуття відчуження і психічного самотності. Для кожного чоловіка в спільного шлюбного життя повинен бути досягнутий якийсь мінімально необхідний рівень задоволення потреб, в іншому випадку виникає дискомфорт, формуються і закріплюються негативні емоції і почуття. На базі незадоволених або частково задоволених потреб може виникнути тимчасове фізіологічне, психічне напруження, яке поступово підточує емоційно-психологічну стабільність шлюбу. Велика група конфліктів виникає на основі незадоволеного почуття власної гідності, значущості, цінності нашого "Я". Будь-яка людина сильно переживає, коли ущемляється його особисту гідність, коли він позбавляється поваги, коли до нього ставляться без належної поваги. Якщо один з подружжя відчуває себе ущемленим, то це породжує цілий ряд негативних почуттів проти другого з подружжя і в певній мірі переходить в незадоволену потребу в позитивних почуттях, незадоволеність в ласці, ніжності, турботі. Психічне відчуження між подружжям починається зі зниженою оцінки, з критичних зауважень щодо особистості партнера. Таким чином, порушується душевна гармонія, стійкість психічної життя, відчуття своєї корисності і цінності для іншої людини. Всі ці обставини призводять до того, що в шлюб та сім'ю людина не може затвердити самого себе. У своїй сім'ї він відчуває психічний дискомфорт. У нього зникає відчуття підтримки, солідарності, захищеності. Теорія конфліктності, яка має в своїй основі незадоволені потреби подружжя, доповнюється системою поглядів на те, що інша велика група конфліктів виникає на грунті поділу праці, неузгодженості в системі взаємних прав і обов'язків у родині. В основі цієї групи конфліктів лежить теорія ролей, інтенсивно розробляється в сучасній соціальній соціології. Правда, ця група конфліктів без особливих зусиль може бути об'єднана з першою, так як поділ праці між подружжям можна розглядати не тільки як конфлікт різного розуміння чоловіком і дружиною своїх взаємних прав і обов'язків, тобто як конфлікт ролей, але і як неузгодженість потреб подружжя у взаємодопомозі, співробітництві, кооперації і психічної підтримки. Отже, конфлікт ролей можна розглядати як конфлікт особливої ​​специфічної потреби. Це доповнення дуже важливо, тому що якщо виходити з теорії ролей, то виявляються все-таки незрозумілими багато аспектів подружньої дисгармонії. Отже, за мотивами розлучень стоять ті чи інші незадоволені потреби подружжя або принаймні одного з них. Це положення дає можливість по-новому поглянути на проблему дестабілізації шлюбного життя. Розлучення свідчить про те, що в розвитку даного шлюбу настала особлива фаза, що між подружжям утворилася дисгармонія при задоволенні якихось потреб Більш того, один з подружжя блокує або унеможливлює задоволення спільних потреб. Людські взаємини завжди складаються з взаємного впливу, зіткнення характерів, інтересів, потреб, прагнення нав'язати іншому свої погляди, судження та оцінки. Результат конфліктної ситуації часто залежить від того, в якому психічному стані знаходяться подружжя, тому у взаєминах з близькими членами родини ми часто буваємо суб'єктивні. Отже, почуття незадоволеності шлюбом також суб'єктивно і залежить від того, наскільки людина задоволена, наприклад, своєю працею, заробітком, житлом, сферою обслуговування і т.д. Отже, можна сказати, що задоволеність або незадоволеність шлюбом залежить від багатьох складових, в яких самій людині часом дуже важко розібратися.

  Про благополуччя семьіОсобенно їх багато по суботах прикрашених кільцями, стрічками, кульками та ляльками весільних машин, що везуть молодих, їх родичів та гостей до місця народження нової сім'ї. І всякий раз при вигляді весільного кортежу ми з легким смутком згадуємо день нашої власного весілля і подумки бажаємо молодим щастя і благополуччя. Давайте подивимося на них з точки зору суспільства, самої сім'ї та вчених. Можна сказати, що з точки зору суспільства благополучна сім'я це та, в якій створені всі умови для її нормальної життєдіяльності та оптимального виконання її функцій, перш за все, звичайно, виховної та репродуктивної. Такий природний соціальний аспект проблеми сімейного благополуччя, закономірно випливає з того факту, що сім'я це мікроячейка суспільства, найважливіший інститут духовного і фізичного відтворення її членів. Тому благополуччя кожної сім'ї це благополуччя суспільства в цілому. Соціологи виділяють одинадцять доданків сімейного щастя і благополуччя: - взаєморозуміння між супругамі- окрема квартира-матеріальне благополучіе- діти- впевненість в міцності шлюбу-цікаве дозвілля в родині-цікава робота-відповідне освіта-хороше положення на роботі-хороші друзі-самостійність подружжя Це якщо брати в цілому і загальному. А зокрема, серед цих умов є ті головні, які вкрай необхідні кожній родині. Які саме? На думку жителів одного великого міста, головні умови сімейного благополуччя взаєморозуміння між подружжям, окрема квартира, матеріальне благополуччя, діти в сім'ї і цікава робота у кожного з подружжя. Правда, порядок цих цінностей у чоловіків і жінок дещо різний. Практичні чоловіки на перше і друге місця ставлять окрему квартиру і матеріальне благополуччя, після чого слід взаєморозуміння між подружжям, діти і матеріальне благополуччя. Жінки ж рішуче віддали пальму першості взаєморозумінню, дітям, а потім вже окремій квартирі, матеріального благополуччя і цікавій роботі. Не будемо дорікати сучасні сім'ї в меркантилізму, тим більше що вони зовсім не віддають першість матеріального, а нормальний стан сімейного "базису" необхідно для оптимального функціонування її надбудови. Задамо собі інше питання: а чи не перебільшуємо ми значення цього самого матеріального фактора? І для відповіді на це питання звернемося до результатів спеціального дослідження вчених, неупереджено висвітлюють істинну картину сімейного щастя і благополуччя. Як відомо, Лев Миколайович Толстой у романі "Анна Кареніна" стверджував, що всі нещасні сім'ї нещасливі по-своєму. Але якщо нещасні сім'ї так відрізняються один від одного, то, напевно, не менші (а то й великі) відмінності існують між сім'ями щасливими і нещасними. Питанням про те, в чому саме полягають ці відмінності, задалися американські дослідники В.Метьюз і К.Міхановіч. В результаті вивчення дуже широкого спектра реальностей життя сім'ї вони виявили десять найбільш важливих відмінностей, причому всі вони відносяться не до умов життя сім'ї, а до взаємин і поведінки подружжя. Додам ще, що всі вони можуть бути покладені в основу нескладних правил щасливого сімейного гуртожитку. Отже, в нещасних сім'ях, на відміну від щасливих, подружжя, по-перше, неоднаково ставляться до багатьох питань і проблем. По-друге, погано розуміють почуття іншого. По-третє, кажуть слова, які дратують іншого. По-четверте, часто відчувають себе нелюбимими. По-п'яте, не звертають увагу на іншого. По-шосте, відчувають незадоволену потребу в довірі. По-сьоме, відчувають потребу в людині, якій можна довіритися. По-восьме, рідко роблять компліменти один одному. По-дев'яте, поступаються частіше іншого. По-десяте, бажають більшої любві.Ітак, навіть в умовах пронизують все життя нашого сучасного суспільства відносин купівлі-продажу головні складові сімейного щастя виявилися не матеріального, а духовного порядку. І тут саме час задуматися: а чи багато сім'ї треба? За даними психологів, для щастя сім'ї потрібно не так уже й много.- Спрямованість на іншого (тобто вміння розуміти його, уважно до нього ставитися, враховувати смаки, інтереси і бажання) - Нормальне, безконфліктне спілкування-Конфіденційність та емпатія (дійсне співчуття іншому; емоційний відгук на його неблагополуччя, що спонукає до дій в його користь) - Розуміння один одного-Нормальна інтимна життя-Наявність Будинки саме з великої літери: чи не житлоплощі, а місця, де може відпочити від складнощів життя і сім'я в цілому, і кожен з її членів окремо Було проведено дуже цікаве дослідження 100 подружніх пар, які відзначили свої срібні весілля, в ході якого чоловік і жінка з 25-річним стажем спільного життя відповіли на три питання: які риси чоловіка (дружини) є найбільш важливими для сімейного довгожительства? Що найбільше цементує ваші сімейні відносини? Що насамперед необхідно вашим дітям для досягнення "срібних" та "золотих" рубежів в їх сімейному житті? У числі найбільш важливих якостей виявилися готовність прийти на допомогу один одному (перше місце); добродушність, швидка відхідливість (друге місце); терпимість до недоліків характеру (третє); гумор (четверте). Цікаво, що, за майже одностайну думку опитаних, раціоналізм, практичність, економність у витрачанні матеріальних засобів не граю істотної ролі в зміцненні сімейних відносин. Серед відповідей на друге питання на перше місце вийшли діти (точніше, необхідність спільної турботи про їхнє виховання, навчання); на друге спільні турботи про сьогоднішній день, загальна спільна діяльність (від турботи про дітей і онуків до допомоги і підтримки друзів, родичів і один одного). Третє і четверте місця поділили між собою сексуальна сумісність і сімейне дозвілля (інтереси, захоплення, загальне коло друзів). До числа головних факторів "срібного" або "золотого" зміцнення сімейного життя дітей їх "срібні" мами і тата віднесли духовну близькість і психологічну сумісність між чоловіком і дружиною. Найбільш часто висувалися такі умови міцності, як взаєморозуміння, спільність інтересів, вміння прийти на допомогу один одному в скрутну хвилину, терпимість, здатність зберігати вірність, не замикатися у вузькому колі своєї родини, мати відданих та хороших друзів, не захоплюватися накопиченням і "вещізмом" .

  Список використаної літератури

  С.В.Ковалев Психологія сімейних відносин, Москва, 1987р.

  В.А.Сисенко Подружні конфлікти, Москва, 1983р.

  С.В.Ковалев Психологія сучасної сім'ї, Москва, 1988р.

  В.П.Меньшутін Допомога молодій сім'ї План

  1. Сім'я в дзеркалі науки

  2. Подружні конфлікти

  3. Про благополуччя сім'ї

  4. Список використаної літератури

  Подружжя полягає не тільки ізудовольствій ... - воно передбачає загальні схильності, взаємне жагучий потяг, подібність характерів, - ось що робить з цього необхідне суспільству встановлення в одвічну проблему. О. Бальзак

  Сім'я в дзеркалі науки

  Як відомо (на жаль чи на щастя), що здійснюється в старших класах підготовка до сімейного життя є останнім за часом етапом формування юнаків і дівчат як чоловіків, і жінок, що безпосередньо передує їх відповідному поведінці. Далеко позаду залишилося серйозно зумовлює їх доросле життя пряме засвоєння батьківського досвіду в спілкуванні з дорослими членами сім'ї і неминучих для дошкільного віку рольових іграх; непомітно пройшов період розширення цього досвіду у внутрішньо-і позашкільну спілкуванні, і ось уже на порядок денний настійно постала проблема передачі юності всього необхідного для здобуття щастя в їхньому сімейному житті. І природно, виникає питання: а що ж має входити в "список" цього необхідного? На думку фахівців в цей "список" входить підвищення відповідальності молоді перед шлюбної і сімейної життям; збільшення соціальної престижності батьківства і материнства; підвищення психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу; надання їм необхідних знань з гігієни та догляду за дитиною, психології дошкільного віку, дитячої психології, психогигиене сексуального життя, основним проблемам взаємин між подружжям; нарешті, висвітлення питань найбільш раціонального ведення домашнього господарства, ефективної і економною організації бюджету сім'ї. Безумовно, що всі ці завдання дійсно повинні бути вирішені в цілях досягнення готовності молоді до сімейного життя. Однак їх педагогічна реалізація в умовах однієї тільки школи видається нереальною. І тому, не претендуючи на повноту опису, відзначимо найбільш важливі напрями підготовки юнацтва до шлюбу. 1. Діяльне усвідомлення соціальної сутності сім'ї та похідних від цього наслідків для особистого життя. 2. Виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі якостей. 3. Формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень. 4. Засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу та семьі.Начнем з усвідомлення соціальної сутності сім'ї, т. Е. Того, що, будучи по суті своїй суспільним явищем, вона сповна підпорядковується законам суспільного життя. Це добре виражено у визначенні К. Маркса, за яким "ніхто не можна примусити до укладення шлюбу, але всякий повинен бути примушений підкорятися законам шлюбу, раз він одружився. Той, хто укладає шлюб, не творить шлюбу, що не винаходить його, він також мало творить і винаходить шлюб, як плавець - природу і закони води і тяжкості. шлюб тому не може підкорятися сваволі вступили в шлюб, а навпаки, свавілля що вступив повинен підкорятися сутності шлюбу ". Справа в тому, що вихідним моментом готовності людини до шлюбу і сім'ї є діяльну розуміння ним суспільної значущості своїх дій, визначених зобов'язань один перед одним, відповідальність за сім'ю і дітей, добровільне прийняття неминучих в сімейному житті клопоту і обмеження особистої свободи. На жаль, розуміння цього не завжди властиво сучасним юнакам і дівчатам, чому часто-густо перехід від неформальних, заснованих виключно на емоціях взаємин любові і предбрачного залицяння до формалізованих, досить регламентованим і, головне, обов'язковим відносинам подружжя як шлюбно-сімейних партнерів виявляється для них зв'язаних зі значними, перш за все чисто психологічними, труднощами - болісним усвідомленням новизни і складності ситуації, болючою перебудовою свого і чужого пове ення, а також неприємним відчуттям обумовленості і заданості. Як вихідне в зв'язку з цим, потрібно пам'ятати, що сім'я є історично-конкретною системою взаємовідносин між подружжям, батьками і дітьми; малою групою, члени якої пов'язані між собою шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною відповідальністю, соціальна необхідність у якій обумовлена ​​потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення і трудових ресурсах. І розуміти, що історична конкретність сім'ї полягає в тому, що вона змінюється з часом, пристосовуючись до умов, що змінюються суспільним відносинам (хоча і є при цьому одним з найбільш стійких суспільних інститутів); що про систему взаємовідносин згадується остільки, оскільки в сім'ї їх досить багато; що малої групою сім'ю можна назвати в зв'язку з тим, що вона цілком потрапляє під визначення цього вихідного для будь-якого суспільства елемента соціуму, відрізняючись, правда, характером об'єднання (дуже особистим). Соціальна необхідність у сім'ї дійсно є, бо, зникни вона, саме існування людства виявилося б під загрозою. І саме тому ні в одному суспільстві родина не була "особистою справою", бо будь-яке суспільство має право очікувати від сім'ї виконання певних функцій, і перш за все двох найважливіших, тісно пов'язаних між собою: виховної та репродуктивної. Зупинимося на функції виховної. Суть її досить ясна, бо саме через сім'ю наші діти входять в суспільство. У сім'ї дитина робить свої перші кроки в осмисленні навколишнього світу. У родині йому вручається естафета досвіду поколінь, яку він зобов'язаний понести далі, щоб передати її своїм дітям і тим самим майбутнього. У родині закладається фундамент ідейного, естетичного, морального, філософського досвіду дитини, його уявлення про добро і зло, чесному і ганебному, хороше і погане і т. П .; основи розумового, морального і фізичного вигляду майбутнього громадянина сучасного суспільства. Чому саме в родині? Та тому, що за всю свою історію людство так і не створила - і, напевно, ніколи не створить - кращого інституту виховання. Спеціальні дослідження психологів і педагогів переконливо довели: жодна виховний заклад не може дати дітям того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування дитини з батьком і матір'ю. Діти, які виросли в цих установах (як, втім, і ті, хоча і менше, хто в ранні роки втратив батька або матері і виховувався в неповній сім'ї), зазвичай відстають у чомусь від своїх однолітків, що ростуть в повноцінній сім'ї, і вони значно важче знаходять своє місце в житті. А раз так, потрібно постійно пам'ятати, що ми виховуємо не тільки дитини, але громадянина і людини. Тепер звернемося до другої з найважливіших функцій сім'ї - репродуктивної. Головне тут - відтворення в дітях чисельності батьків. Природно, що тільки в сім'ї це відтворення може здійснюватися повноцінно. У масштабі суспільства для простого (навіть розширеного) відтворення населення (тобто щоб нас не стало менше) необхідно, щоб на кожні двоє осіб протилежної статі доводилося не менше двох дітей. З урахуванням же того, що далеко не всі жінки і чоловіки одружуються і мають сім'ю, дуже бажано, щоб більшість сімей у нас були трехдетной. Однак, на жаль, поки лише деякі сім'ї виконують цю "громадське навантаження". На думку відомого "семьеведа" В. Соловйова, всю сукупність сімейних відносин можна розділити на сім видів. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни і, взагалі, статі і статевого життя, фізичного вдосконалення та спадковості, а також родинних відносин між членами сім'ї. Утворюють матеріальну основу буття сім'ї відносини господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку і тому подібні "земні" речі, - словом, той побут, про який, не тільки за словами поета, а й за даними соціологів, часто-густо "розбиваються сімейні човна". На відміну від цих "базисних" відносин, всі інші види сімейних відносин становлять своєрідну "надбудову". Так, юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя, відносини між батьками, дітьми та іншими родичами, питання успадкування та усиновлення. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно-морального виховання і т.п., створюючи в той же час фундаментальну основу розвитку дитини як людини і громадянина. Психологічні відносини являють собою сферу психічного складу членів сім'ї та реалізують моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості. Педагогічні відносини (не завжди, на жаль, що виділяються) прямо стосуються питань сімейної педагогіки і виховних функцій сім'ї. Нарешті, естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва і утворюють тим самим основу культурної спадкоємності сім'ї. Як бачите, число "змістовних" видів сімейних відносин досить велике. Щоб не заплутатися у всіх цих тісно пов'язаних, переплітаються один з одним відносинах, з метою спрощеного "прикладного" рішення психології та педагогіки сімейних відносин фахівці зазвичай виділяють три найважливіші їх сфери - господарсько-економічну, морально-психологічну і інтимну. Саме ці три сфери найбільше визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей. Зауважимо, що було описано тільки зміст сімейних відносин, їх змістовний аспект. За характером ж всі ці різні види відносин можуть бути дуже схожі. Перш ніж торкнутися цього іншого виміру буття сім'ї, хотілося б вказати на їх найтісніший взаємозв'язок. Справа в тому, що сучасні психологи встановили існування в родині так званого закону кругової причинності сімейних відносин. Суть його досить проста: все, без винятку, сфери сімейних взаємин причинно взаємопов'язані один з одним. А ось наслідки з цього закону дуже важливі, бо з них витікає, що відносини в різних змістовних сферах також взаємопов'язані. І варто цим відносинам змінитися в одній зі сфер, як неминуче таку зміну більш-менш скоро відбудеться і в інших. В лучшем случае в положительную сторону, когда вы, например, после долгих поисков нашли наилучший вариант распределения домашних обязанностей и семейного бюджета в хозяйственно-экономической сфере, отчего вскоре закономерно оздоровились и ваши нравственно-психологические отношения, и даже отношения интимно-личные (согласитесь,что трудно быть ласковым и нежным, если вы перед этим два часа конфликтовали по поводу того, кому убрать со стола и мыть посуду). В худшем же (увы, более распространенном) в сторону отрицательную, когда, например, те же материально-бытовые недоразумения как бы взорвут ранее царившую гармонию в других сферах отношений. Последствия и для семьи, и для развития детей в ней предсказать в этом случае нетрудно они будут весьма плачевными. Значит, необходимо всегда помнить, что по закону круговой причинности семейная гармония является функцией гармоничных отношений во всех, без исключения, сферах деятельности семьи. И необходимо строить в них тот характер отношений, который является наилучшим для семейного микроклимата. Какой именно? Социальная психология утверждает, что все виды межличностных отношений между людьми можно свести к двум (весьма обобщенным) полярным типам кооперации и (или) конкуренции. Если попытаться слегка удлинить и "градуировать" эту классификацию, то можно отметить следующие виды взаимоотношений: Сотрудничество идеальный способ взаимоотношений, предполагающий взаимопомощь и взаимоподдержку. Паритет - ровные, союзнические отношения, основанные на взаимовыгоде всех членов союза. Соревнование желание добиваться большего и лучшего по сравнению с другими при сохранении с ними хороших взаимоотношений. Конкуренция стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах. Антагонизм резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно выраженный характер и сохраняется из-за сильного давления извне. Любой из этих пяти характеров отношений может в той или иной степени проявляться в семье, способствуя или, наоборот, препятствуя ее стабильности, сохранению и выполнению важнейших функций жизнедеятельности. Естественно, что идеальный характер отношений это сотрудничество. Атмосфера взаимопомощи и взаимоподдержки, действенного сочувствия крайне важна не только для сохранения семьи. Именно в ней воспитание и развитие ребенка протекают ровно и безболезненно. Однако, к сожалению, сохранить эту атмосферу сотрудничества семье удается не всегда. При определенной эрозии супружеских чувств, усталости и взаимопривыкании (или в случае, когда брачный союз заключается не по глубокой любви и желанию быть вместе, а как лекарство от одиночества) между супругами (а в последствии и между другими членами семьи) могут возникнуть паритетные отношения. Что ж, это неплохо. Хотя момент необходимой для паритета взаимовыгоды может временами становиться излишне острым: далеко не всегда то, что выгодно одному, является таковым же и для другого (при сотрудничестве, основывающемся на любви, место выгоды прочно заменяет желание доставить радость любимому человеку). Да и для детей холодноватая атмосфера паритета не может быть признана идеальной слишком уж важна для них эмоциональная связь с родителями, а вот эмоций-то здесь как раз и не достает. Впрочем, еще раз подчеркнем, что паритет это все-таки неплохо. Так же, как и соревнование между членами семьи, если оно, конечно, направлено на достижение действительно нужных и полезных и для семьи, и для общества целей. Однако наличие соревнования в семье зачастую таит в себе момент нервозности, не всегда полезный для развития детей, и в случае отсутствия выдержки, такта или простой уверенности в себе может переходить в конкуренцию. А здесь уже ни о чем хорошем говорить не приходиться. Возможно ли сохранить необходимую для ребенка атмосферу, сохранить семью как внутреннее единство, если супруги направляют все свои силы на достижение собственных целей, полностью игнорируя цели других и даже попросту подавляя их по закону "семейных джунглей". Поэтому конкуренции нужно бояться во всем даже в том, что кажется малым и незначительным, ибо она, однажды возникнув, способна в не столь уж долгое время уничтожить здоровое тело семьи. В итоге останутся непримиримые противоречия, которые незримой, но прочной стеной отделят членов семьи друг от друга, когда никакие принципы мирного их существования декларируемые или реализуемые не смогут скрыть того печального факта, что семьи как внутреннего единства больше нет. И конкурентные, и антагонистические отношения пагубны для семьи в целом она весьма редко выдерживает давление внутренних противоречий и чаще всего прекращает свое существование. Но еще страшнее они сказываются на детях, которые могут просто не появиться в подобной семье, либо постоянно испытывать столь тяжелые травмы и потрясения, что нормальное их развитие становиться невозможным. Именно характер семейных отношений определяет успешность выполнения семьей важнейших ее функций и ее благополучие в самом широком смысле этого слова.

  Супружеские конфликты

  Супружеские конфликты малоизученная область научных исследований, которая лежит на стыке многих научных областей. Исследование супружеских конфликтов, как и самих супружеских взаимоотношений, весьма затруднено, так как это область сугубо личной и интимной жизни человека. В этом смысле брак и семья "закрытые" малые группы, в которые посторонним лицам, как говориться, "вход воспрещен". Естественно, что при исследовании супружеских взаимоотношений испытывается большой дефицит информации о том, что происходит в отношениях между супругами при возникновении тех или иных конфликтных ситуациях. Как только схлынут первые восторги и упоение "медового" месяца, а иногда и раньше, молодые супруги начинают замечать, что брак "изнутри" воспринимается по-иному, чем представлялось. Молодожены вступают в первый, и не единственный, кризисный период брака. Выделяется несколько таких периодов, или спадов, в отношениях, которые не все преодолевают:- первые дни после брака;- примерно через два-три месяца супружеской жизни;- после полугода совместной жизни;- после первой годовщины брака;- после рождения первого ребенка;- в интервале трех пяти лет;- после семи восьми лет супружества;- при 12-летнем семейном стаже;- через 20 25 лет семейной жизни.Кризисный период можно рассматривать как болезнь семьи, которая не всегда заканчивается разводом. Не вдаваясь в анализ причин спадов, следует помнить, что они, во-первых, в чем-то закономерны, а во-вторых, не вечны имеют не такую уж большую продолжительность и преодолеваются при соответствующей подготовленности и внутреннем настрое. У супругов может быть все, но если у них нет постоянного притока положительных эмоций и уверенности в том, что брачный Партнер всегда готов поддержать его во всем, оказать ему содействие и помощь в преодолении возникающих затруднений (даже тем, что нисколько не сомневается, что они будут преодолены), у них нет главного удовлетворенности самим браком, семейными отношениями, самим супругом. А без такой удовлетворенности (если все же брак не распадается) нет активной жизнедеятельности, жизненного тонуса, высокой работоспособности, творческой активности. Как известно, брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных потребностей. Частичное и полное неудовлетворение тех или иных потребностей одного или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, разрушая устойчивость брака. Конфликты на почве неудовлетворенных потребностей и легли в основу предлагаемой классификации. 1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего "Я", нарушения чувства достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное отношение. 2. Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. Они могут иметь различную основу: пониженная сексуальность одного из супругов, несовпадение циклов и ритмов возникновения сексуального желания; безграмотность супругов в вопросах психогигиены брачной жизни; мужская импотенция или женская фригидность; различные болезни супругов; сильная хроническая и нервная переутомленность одного из супругов и т.д. 3.Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры, имеющие своим источником неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях; отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания. Психологическое отчуждение супругов. 4. Конфликты, ссоры, размолвки на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям, приводящим к неэкономным и неэффективным, а порой и бесполезным затратам денежных средств семьи. 5.Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного из супругов. Вопросы взаимного бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи. 6. Конфликты, ссоры, размолвки на почве удовлетворения потребностей супругов в питании, одежде, на почве благоустройства домашнего очага, а также затрат на личные нужды каждого из супругов. 7. Конфликты на почве потребности во взаимопомощи, взаимоподдержки, в кооперации и сотрудничестве, связанные с разделением труда в семье, ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми. 8.Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интересов в проведении отдыха и досуга, различных "хобби" и увлечений. Разумеется, эта классификация не охватывает всего многообразия супружеских конфликтов, но дает возможность систематизировать основные из них. Использование категории "потребность" в создании теории супружеской конфликтности целесообразно во многих отношениях. Как известно, от анализа потребностей легко перейти к мотивам и интересам, отрицательным и положительным эмоциям. А отсюда уже прямой путь к анализу всех видов неврозов и депрессивных состояний, источником которых могут быть семейные неурядицы. Устойчивость или нестабильность брака я рассматриваю через удовлетворение потребностей супругов. При этом я полагаю, что стабильность брака зависит не только от материальных потребностей супругов, но и от удовлетворения эмоционально-психологических потребностей. Я исхожу из гипотезы, состоящей в том, что эмоционально-психологическая стабильность брака зависит от степени удовлетворения потребностей во взаимопомощи и психической поддержке, взаимопонимании, удовлетворения чувства собственного достоинства, в ощущении своей значимости, важности. Эмоционально-психологическая стабильность брака, по моему мнению, зависит от удовлетворения потребности супругов в ласке, нежности, заботе и внимании друг к другу. Естественно, что в таком контексте я рассматриваю и сексуальную потребность. Другими словами, каждый из супругов должен удовлетворить свою потребность в положительных эмоциональных чувствах. Следовательно, брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское общение несет в себе положительный эмоциональный заряд, когда ни один из супругов не испытывает чувства отчуждения и психического одиночества. Для каждого супруга в совместной брачной жизни должен быть достигнут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения потребностей, в противном случае возникает дискомфорт, формируются и закрепляются отрицательные эмоции и чувства. На базе неудовлетворенных или частично удовлетворенных потребностей может возникнуть временное физиологическое, психическое напряжение, которое постепенно подтачивает эмоционально-психологическую стабильность брака. Большая группа конфликтов возникает на основе неудовлетворенного чувства собственного достоинства, значимости, ценности нашего "Я". Любой человек сильно переживает, когда ущемляется его личное достоинство, когда он лишается уважения, когда к нему относятся без должного почтения. Если один из супругов чувствует себя ущемленным, то это порождает целый ряд отрицательных чувств против другого супруга и в определенной мере переходит в неудовлетворенную потребность в положительных чувствах, неудовлетворенность в ласке, нежности, заботе. Психическое отчуждение между супругами начинается с пониженной оценки, с критических замечаний относительно личности партнера. Таким образом, нарушается душевная гармония, устойчивость психической жизни, ощущение своей полезности и ценности для другого человека. Все эти обстоятельства приводят к тому, что в браке и семье человек не может утвердить самого себя. В собственной семье он чувствует психический дискомфорт. У него исчезает чувство поддержки, солидарности, защищенности. Теория конфликтности, которая имеет в своей основе неудовлетворенные потребности супругов, дополняется системой взглядов на то, что другая большая группа конфликтов возникает на почве разделения труда, рассогласования в системе взаимных прав и обязанностей в семье. В основе этой группы конфликтов лежит теория ролей, интенсивно разрабатываемая в современной социальной социологии. Правда, эта группа конфликтов без особого труда может быть объединена с первой, так как разделение труда между супругами можно рассматривать не только как конфликт разного понимания мужем и женой своих взаимных прав и обязанностей, т.е. как конфликт ролей, но и как рассогласование потребностей супругов во взаимопомощи, сотрудничестве, кооперации и психической поддержке. Следовательно, конфликт ролей можно рассматривать как конфликт особой специфической потребности. Это дополнение очень важно, так как если исходить из теории ролей, то оказываются все же непонятными многие аспекты супружеской дисгармонии. Итак, за мотивами разводов стоят те или иные неудовлетворенные потребности супругов или по крайней мере одного из них. Это положение дает возможность по-новому взглянуть на проблему дестабилизации брачной жизни. Развод свидетельствует о том , что в развитии данного брака наступила особая фаза, что между супругами образовалась дисгармония при удовлетворении каких-то потребностей Более того, один из супругов блокирует или делает невозможным удовлетворение совместных потребностей. Человеческие взаимоотношения всегда состоят из взаимного влияния, столкновения характеров, интересов, потребностей, стремления навязать другому свои взгляды, суждения и оценки. Исход конфликтной ситуации часто зависит от того, в каком психическом состоянии находятся супруги, поэтому во взаимоотношениях с близкими членами семьи мы часто бываем субъективны. Следовательно, чувство неудовлетворенности браком также субъективно и зависит от того, насколько человек удовлетворен, например, своим трудом, заработком, жильем, сферой обслуживания и т.д. Итак, можно сказать, что удовлетворенность или неудовлетворенность браком зависит от многих слагаемых, в которых самому человеку порою очень трудно разобраться.

  О благополучии семьиОсобенно их много по субботам украшенных кольцами, лентами, шарами и куклами свадебных машин, везущих молодых, их родственников и гостей к месту рождения новой семьи. И всякий раз при виде свадебного кортежа мы с легкой грустью вспоминаем день нашей собственной свадьбы и мысленно желаем молодым счастья и благополучия. Давайте посмотрим на них с точки зрения общества, самой семьи и ученых. Можно сказать, что с точки зрения общества благополучная семья это та, в которой созданы все условия для ее нормальной жизнедеятельности и оптимального выполнения ее функций, прежде всего, конечно, воспитательной и репродуктивной. Таков естественный социальный аспект проблемы семейного благополучия, закономерно вытекающий из того факта, что семья это микроячейка общества, важнейший институт духовного и физического воспроизводства ее членов. Поэтому благополучие каждой семьи это благополучие общества в целом. Социологи выделяют одиннадцать слагаемых семейного счастья и благополучия:- взаимопонимание между супругами- отдельная квартира- материальное благополучие- дети- уверенность в прочности брака- интересный досуг в семье- интересная работа- соответствующее образование- хорошее положение на работе- хорошие друзья- самостоятельность супругов Это если брать в целом и общем. А в частности, среди этих условий есть те главные, которые крайне необходимы каждой семье. Какие именно? По мнению жителей одного крупного города, главные условия семейного благополучия взаимопонимание между супругами, отдельная квартира, материальное благополучие, дети в семье и интересная работа у каждого из супругов. Правда, порядок этих ценностей у мужчин и женщин несколько различен. Практичные мужчины на первое и второе места ставят отдельную квартиру и материальное благополучие, после чего следует взаимопонимание между супругами, дети и материальное благополучие. Женщины же решительно отдали пальму первенства взаимопониманию, детям, а потом уже отдельной квартире, материальному благополучию и интересной работе. Не будем упрекать современные семьи в меркантилизме, тем более что они вовсе не отдают первенство материальному, а нормальное состояние семейного "базиса" необходимо для оптимального функционирования ее надстройки. Зададим себе другой вопрос: а не преувеличиваем ли мы значение этого самого материального фактора? И для ответа на этот вопрос обратимся к результатам специального исследования ученых, беспристрастно освещающих истинную картину семейного счастья и благополучия. Как известно, Лев Николаевич Толстой в романе "Анна Каренина" утверждал, что все несчастные семьи несчастны по-своему. Но если несчастные семьи так отличаются друг от друга, то, наверное, не меньшие (если не большие) различия существуют между семьями счастливыми и несчастными. Вопросом о том, в чем именно состоят эти различия, задались американские исследователи В.Метьюз и К.Миханович. В результате изучения очень широкого спектра реальностей жизни семьи они обнаружили десять наиболее важных отличий, причем все они относятся не к условиям жизни семьи, а к взаимоотношениям и поведению супругов. Добавлю еще, что все они могут быть положены в основу несложных правил счастливого семейного общежития. Итак, в несчастных семьях, в отличие от счастливых, супруги, во-первых, неодинаково относятся ко многим вопросам и проблемам. Во-вторых, плохо понимают чувства другого. В-третьих, говорят слова, которые раздражают другого. В-четвертых, часто чувствуют себя нелюбимыми. В-пятых, не обращают внимание на другого. В-шестых, чувствуют неудовлетворенную потребность в доверии. В-седьмых, ощущают потребность в человеке, которому можно довериться. В-восьмых, редко делают комплименты друг другу. В-девятых, уступают чаще другого. В-десятых, желают большей любви.Итак, даже в условиях пронизывающих всю жизнь нашего современного общества отношений купли-продажи главные слагаемые семейного счастья оказались не материального, а духовного порядка. И здесь впору задуматься: а много ли семье надо? По данным психологов, для счастья семьи нужно не столь уж много.- Направленность на другого (т.е. умение понимать его, внимательно к нему относиться, учитывать вкусы, интересы и желания)- Нормальное, бесконфликтное общение- Доверительность и эмпатия (действительное сочувствие другому; эмоциональный отклик на его неблагополучие, побуждающее к действиям в его пользу)- Понимание друг друга- Нормальная интимная жизнь- Наличие Дома именно с большой буквы: не жилплощади, а места, где может отдохнуть от сложностей жизни и семья в целом, и каждый из ее членов в отдельности Было проведено весьма интересное исследование 100 супружеских пар, отметивших свои серебряные свадьбы, в ходе которого супруги с 25-летним стажем совместной жизни ответили на три вопроса: какие черты мужа (жены) являются наиболее важными для семейного долгожительства? Что больше всего цементирует ваши семейные отношения? Что прежде всего необходимо вашим детям для достижения "серебряных" и "золотых" рубежей в их семейной жизни? В числе наиболее важных качеств оказались готовность прийти на помощь друг другу (первое место); добродушие, быстрая отходчивость (второе место); терпимость к недостаткам характера (третье); юмор (четвертое). Любопытно, что, по почти единодушному мнению опрошенных, рационализм, практичность, экономность в расходовании материальных средств не играю существенной роли в укреплении семейных отношений. Среди ответов на второй вопрос на первое место вышли дети (точнее, необходимость совместной заботы об их воспитании, обучении); на второе совместные заботы о сегодняшнем дне, общая совместная деятельность (от заботы о детях и внуках до помощи и поддержки друзей, родственников и друг друга). Третье и четвертое места поделили между собой сексуальная совместимость и семейный досуг (интересы, увлечения, общий круг друзей). К числу главенствующих факторов "серебряного" или "золотого" упрочнения семейной жизни детей их "серебряные" мамы и папы отнесли духовную близость и психологическую совместимость между мужем и женой. Наиболее часто выдвигались такие условия прочности, как взаимопонимание, общность интересов, умение прийти на помощь друг другу в трудную минуту, терпимость, способность сохранять верность, не замыкаться в узком кругу своей семьи, иметь преданных и хороших друзей, не увлекаться накопительством и "вещизмом".

  Список використаної літератури

  С.В.Ковалев Психология семейных отношений, Москва, 1987г.

  В.А.Сысенко Супружеские конфликты, Москва, 1983г.

  С.В.Ковалев Психология современной семьи, Москва, 1988г.

  В.П.Меньшутин Помощь молодой семье План

  1. Сім'я в дзеркалі науки

  2. Подружні конфлікти

  3. Про благополуччя сім'ї

  4. Список використаної літератури

  Супружество состоит не только изудовольствий... - оно предполагает общие склонности, взаимное страстное влечение, сходство характеров, - вот что превращает это необходимое обществу установление в извечную проблему. О. Бальзак

  Сім'я в дзеркалі науки

  Як відомо (на жаль чи на щастя), що здійснюється в старших класах підготовка до сімейного життя є останнім за часом етапом формування юнаків і дівчат як чоловіків, і жінок, що безпосередньо передує їх відповідному поведінці. Далеко позаду залишилося серйозно зумовлює їх доросле життя пряме засвоєння батьківського досвіду в спілкуванні з дорослими членами сім'ї і неминучих для дошкільного віку рольових іграх; непомітно пройшов період розширення цього досвіду у внутрішньо-і позашкільну спілкуванні, і ось уже на порядок денний настійно постала проблема передачі юності всього необхідного для здобуття щастя в їхньому сімейному житті. І природно, виникає питання: а що ж має входити в "список" цього необхідного? На думку фахівців в цей "список" входить підвищення відповідальності молоді перед шлюбної і сімейної життям; збільшення соціальної престижності батьківства і материнства; підвищення психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу; надання їм необхідних знань з гігієни та догляду за дитиною, психології дошкільного віку, дитячої психології, психогигиене сексуального життя, основним проблемам взаємин між подружжям; нарешті, висвітлення питань найбільш раціонального ведення домашнього господарства, ефективної і економною організації бюджету сім'ї. Безумовно, що всі ці завдання дійсно повинні бути вирішені в цілях досягнення готовності молоді до сімейного життя. Однак їх педагогічна реалізація в умовах однієї тільки школи видається нереальною. І тому, не претендуючи на повноту опису, відзначимо найбільш важливі напрями підготовки юнацтва до шлюбу. 1. Діяльне усвідомлення соціальної сутності сім'ї та похідних від цього наслідків для особистого життя. 2. Виховання і самовиховання необхідних для життя в шлюбі якостей. 3. Формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень. 4. Засвоєння певної суми знань з психології та соціології шлюбу та семьі.Начнем з усвідомлення соціальної сутності сім'ї, т. Е. Того, що, будучи по суті своїй суспільним явищем, вона сповна підпорядковується законам суспільного життя. Це добре виражено у визначенні К. Маркса, за яким "ніхто не можна примусити до укладення шлюбу, але всякий повинен бути примушений підкорятися законам шлюбу, раз він одружився. Той, хто укладає шлюб, не творить шлюбу, що не винаходить його, він також мало творить і винаходить шлюб, як плавець - природу і закони води і тяжкості. шлюб тому не може підкорятися сваволі вступили в шлюб, а навпаки, свавілля що вступив повинен підкорятися сутності шлюбу ". Справа в тому, що вихідним моментом готовності людини до шлюбу і сім'ї є діяльну розуміння ним суспільної значущості своїх дій, визначених зобов'язань один перед одним, відповідальність за сім'ю і дітей, добровільне прийняття неминучих в сімейному житті клопоту і обмеження особистої свободи. На жаль, розуміння цього не завжди властиво сучасним юнакам і дівчатам, чому часто-густо перехід від неформальних, заснованих виключно на емоціях взаємин любові і предбрачного залицяння до формалізованих, досить регламентованим і, головне, обов'язковим відносинам подружжя як шлюбно-сімейних партнерів виявляється для них зв'язаних зі значними, перш за все чисто психологічними, труднощами - болісним усвідомленням новизни і складності ситуації, болючою перебудовою свого і чужого пове ення, а також неприємним відчуттям обумовленості і заданості. Як вихідне в зв'язку з цим, потрібно пам'ятати, що сім'я є історично-конкретною системою взаємовідносин між подружжям, батьками і дітьми; малою групою, члени якої пов'язані між собою шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною відповідальністю, соціальна необхідність у якій обумовлена ​​потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення і трудових ресурсах. І розуміти, що історична конкретність сім'ї полягає в тому, що вона змінюється з часом, пристосовуючись до умов, що змінюються суспільним відносинам (хоча і є при цьому одним з найбільш стійких суспільних інститутів); що про систему взаємовідносин згадується остільки, оскільки в сім'ї їх досить багато; що малої групою сім'ю можна назвати в зв'язку з тим, що вона цілком потрапляє під визначення цього вихідного для будь-якого суспільства елемента соціуму, відрізняючись, правда, характером об'єднання (дуже особистим). Соціальна необхідність у сім'ї дійсно є, бо, зникни вона, саме існування людства виявилося б під загрозою. І саме тому ні в одному суспільстві родина не була "особистою справою", бо будь-яке суспільство має право очікувати від сім'ї виконання певних функцій, і перш за все двох найважливіших, тісно пов'язаних між собою: виховної та репродуктивної. Зупинимося на функції виховної. Суть її досить ясна, бо саме через сім'ю наші діти входять в суспільство. У сім'ї дитина робить свої перші кроки в осмисленні навколишнього світу. У родині йому вручається естафета досвіду поколінь, яку він зобов'язаний понести далі, щоб передати її своїм дітям і тим самим майбутнього. У родині закладається фундамент ідейного, естетичного, морального, філософського досвіду дитини, його уявлення про добро і зло, чесному і ганебному, хороше і погане і т. П .; основи розумового, морального і фізичного вигляду майбутнього громадянина сучасного суспільства. Чому саме в родині? Та тому, що за всю свою історію людство так і не створила - і, напевно, ніколи не створить - кращого інституту виховання. Спеціальні дослідження психологів і педагогів переконливо довели: жодна виховний заклад не може дати дітям того, що дає нормальна сімейна атмосфера, спілкування дитини з батьком і матір'ю. Діти, які виросли в цих установах (як, втім, і ті, хоча і менше, хто в ранні роки втратив батька або матері і виховувався в неповній сім'ї), зазвичай відстають у чомусь від своїх однолітків, що ростуть в повноцінній сім'ї, і вони значно важче знаходять своє місце в житті. А раз так, потрібно постійно пам'ятати, що ми виховуємо не тільки дитини, але громадянина і людини. Тепер звернемося до другої з найважливіших функцій сім'ї - репродуктивної. Головне тут - відтворення в дітях чисельності батьків. Природно, що тільки в сім'ї це відтворення може здійснюватися повноцінно. У масштабі суспільства для простого (навіть розширеного) відтворення населення (тобто щоб нас не стало менше) необхідно, щоб на кожні двоє осіб протилежної статі доводилося не менше двох дітей. З урахуванням же того, що далеко не всі жінки і чоловіки одружуються і мають сім'ю, дуже бажано, щоб більшість сімей у нас були трехдетной. Однак, на жаль, поки лише деякі сім'ї виконують цю "громадське навантаження". На думку відомого "семьеведа" В. Соловйова, всю сукупність сімейних відносин можна розділити на сім видів. Соціально-біологічні відносини охоплюють сферу статево-вікової структури і чисельності сім'ї, народжуваності, гігієни і, взагалі, статі і статевого життя, фізичного вдосконалення та спадковості, а також родинних відносин між членами сім'ї. Утворюють матеріальну основу буття сім'ї відносини господарсько-економічні включають ведення домашнього господарства, сімейний бюджет, розподіл обов'язків по будинку і тому подібні "земні" речі, - словом, той побут, про який, не тільки за словами поета, а й за даними соціологів, часто-густо "розбиваються сімейні човна". На відміну від цих "базисних" відносин, всі інші види сімейних відносин становлять своєрідну "надбудову". Так, юридичні відносини характеризують правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та обов'язків подружжя, відносини між батьками, дітьми та іншими родичами, питання успадкування та усиновлення. Моральні відносини охоплюють питання сімейних почуттів, перш за все любові і боргу, і моральних цінностей сім'ї, ідейно-морального виховання і т.п., створюючи в той же час фундаментальну основу розвитку дитини як людини і громадянина. Психологічні відносини являють собою сферу психічного складу членів сім'ї та реалізують моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім'ї, формування почуттів і міжособистісних відносин, розвитку дитини як особистості. Педагогічні відносини (не завжди, на жаль, що виділяються) прямо стосуються питань сімейної педагогіки і виховних функцій сім'ї. Нарешті, естетичні відносини визначають естетику поведінки, мови, одягу, житла, використання досягнень літератури та мистецтва і утворюють тим самим основу культурної спадкоємності сім'ї. Як бачите, число "змістовних" видів сімейних відносин досить велике. Щоб не заплутатися у всіх цих тісно пов'язаних, переплітаються один з одним відносинах, з метою спрощеного "прикладного" рішення психології та педагогіки сімейних відносин фахівці зазвичай виділяють три найважливіші їх сфери - господарсько-економічну, морально-психологічну і інтимну. Саме ці три сфери найбільше визначають буття і існування сім'ї, відповідно її стабільність і умови для виховання дітей. Зауважимо, що було описано тільки зміст сімейних відносин, їх змістовний аспект. За характером ж всі ці різні види відносин можуть бути дуже схожі. Перш ніж торкнутися цього іншого виміру буття сім'ї, хотілося б вказати на їх найтісніший взаємозв'язок. Справа в тому, що сучасні психологи встановили існування в родині так званого закону кругової причинності сімейних відносин. Суть його досить проста: все, без винятку, сфери сімейних взаємин причинно взаємопов'язані один з одним. А ось наслідки з цього закону дуже важливі, бо з них витікає, що відносини в різних змістовних сферах також взаємопов'язані. И стоит этим отношениям измениться в одной из сфер, как неизбежно подобное изменение более или менее скоро произойдет и в других. В лучшем случае в положительную сторону, когда вы, например, после долгих поисков нашли наилучший вариант распределения домашних обязанностей и семейного бюджета в хозяйственно-экономической сфере, отчего вскоре закономерно оздоровились и ваши нравственно-психологические отношения, и даже отношения интимно-личные (согласитесь, что трудно быть ласковым и нежным, если вы перед этим два часа конфликтовали по поводу того, кому убрать со стола и мыть посуду). В худшем же (увы, более распространенном) в сторону отрицательную, когда, например, те же материально-бытовые недоразумения как бы взорвут ранее царившую гармонию в других сферах отношений. Последствия и для семьи, и для развития детей в ней предсказать в этом случае нетрудно они будут весьма плачевными. Значит, необходимо всегда помнить, что по закону круговой причинности семейная гармония является функцией гармоничных отношений во всех, без исключения, сферах деятельности семьи. И необходимо строить в них тот характер отношений, который является наилучшим для семейного микроклимата. Какой именно? Социальная психология утверждает, что все виды межличностных отношений между людьми можно свести к двум (весьма обобщенным) полярным типам кооперации и (или) конкуренции. Если попытаться слегка удлинить и "градуировать" эту классификацию, то можно отметить следующие виды взаимоотношений: Сотрудничество идеальный способ взаимоотношений, предполагающий взаимопомощь и взаимоподдержку. Паритет - ровные, союзнические отношения, основанные на взаимовыгоде всех членов союза. Соревнование желание добиваться большего и лучшего по сравнению с другими при сохранении с ними хороших взаимоотношений. Конкуренция стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах. Антагонизм резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно выраженный характер и сохраняется из-за сильного давления извне. Любой из этих пяти характеров отношений может в той или иной степени проявляться в семье, способствуя или, наоборот, препятствуя ее стабильности, сохранению и выполнению важнейших функций жизнедеятельности. Естественно, что идеальный характер отношений это сотрудничество. Атмосфера взаимопомощи и взаимоподдержки, действенного сочувствия крайне важна не только для сохранения семьи. Именно в ней воспитание и развитие ребенка протекают ровно и безболезненно. Однако, к сожалению, сохранить эту атмосферу сотрудничества семье удается не всегда. При определенной эрозии супружеских чувств, усталости и взаимопривыкании (или в случае, когда брачный союз заключается не по глубокой любви и желанию быть вместе, а как лекарство от одиночества) между супругами (а в последствии и между другими членами семьи) могут возникнуть паритетные отношения. Что ж, это неплохо. Хотя момент необходимой для паритета взаимовыгоды может временами становиться излишне острым: далеко не всегда то, что выгодно одному, является таковым же и для другого (при сотрудничестве, основывающемся на любви, место выгоды прочно заменяет желание доставить радость любимому человеку). Да и для детей холодноватая атмосфера паритета не может быть признана идеальной слишком уж важна для них эмоциональная связь с родителями, а вот эмоций-то здесь как раз и не достает. Впрочем, еще раз подчеркнем, что паритет это все-таки неплохо. Так же, как и соревнование между членами семьи, если оно, конечно, направлено на достижение действительно нужных и полезных и для семьи, и для общества целей. Однако наличие соревнования в семье зачастую таит в себе момент нервозности, не всегда полезный для развития детей, и в случае отсутствия выдержки, такта или простой уверенности в себе может переходить в конкуренцию. А здесь уже ни о чем хорошем говорить не приходиться. Возможно ли сохранить необходимую для ребенка атмосферу, сохранить семью как внутреннее единство, если супруги направляют все свои силы на достижение собственных целей, полностью игнорируя цели других и даже попросту подавляя их по закону "семейных джунглей". Поэтому конкуренции нужно бояться во всем даже в том, что кажется малым и незначительным, ибо она, однажды возникнув, способна в не столь уж долгое время уничтожить здоровое тело семьи. В итоге останутся непримиримые противоречия, которые незримой, но прочной стеной отделят членов семьи друг от друга, когда никакие принципы мирного их существования декларируемые или реализуемые не смогут скрыть того печального факта, что семьи как внутреннего единства больше нет. И конкурентные, и антагонистические отношения пагубны для семьи в целом она весьма редко выдерживает давление внутренних противоречий и чаще всего прекращает свое существование. Но еще страшнее они сказываются на детях, которые могут просто не появиться в подобной семье, либо постоянно испытывать столь тяжелые травмы и потрясения, что нормальное их развитие становиться невозможным. Именно характер семейных отношений определяет успешность выполнения семьей важнейших ее функций и ее благополучие в самом широком смысле этого слова.

  Супружеские конфликты

  Подружні конфлікти маловивчена область наукових досліджень, яка лежить на стику багатьох наукових областей. Дослідження подружніх конфліктів, як і самих подружніх взаємин, вельми складно, так як це область суто особистої та інтимного життя людини. У цьому сенсі шлюб і сім'я "закриті" малі групи, в які стороннім особам, так би мовити, "вхід заборонено". Природно, що при дослідженні подружніх взаємин випробовується великий дефіцит інформації про те, що відбувається у відносинах між подружжям при виникненні тих чи інших конфліктних ситуаціях. Як тільки схлинуть перші захоплення і захват "медового" місяця, а іноді й раніше, молоде подружжя починають помічати, що шлюб "зсередини" сприймається по-іншому, ніж уявлялося. Молодята вступають в перший, і не єдиний, кризовий період шлюбу. Виділяється кілька таких періодів, або спадів, у відносинах, які не всі долають: - перші дні після шлюбу; - приблизно через два-три місяці подружнього життя; - після півроку спільного життя; - після першої річниці шлюбу; - після народження першої дитини; - в інтервалі трьох п'яти років; - після семи восьми років шлюбу; - при 12-літньому сімейному стажі; - через 20 25 років сімейного жізні.Крізісний період можна розглядати як хвороба сім'ї, яка не завжди закінчується розлученням. Не вдаючись в аналіз причин спадів, слід пам'ятати, що вони, по-перше, в чем-то закономірні, а по-друге, не вічні мають не таку вже велику тривалість і долаються при відповідній підготовленості і внутрішньому настрої. У подружжя може бути все, але якщо у них немає постійного припливу позитивних емоцій і впевненості в тому, що шлюбний Партнер завжди готовий підтримати його у всьому, надати йому сприяння і допомогу в подоланні труднощів (навіть тим, що аніскільки не сумнівається, що вони будуть подолані), у них немає головного задоволеності самим шлюбом, сімейними відносинами, самим чоловіком. А без такої задоволеності (якщо все ж шлюб не розпадається) немає активної життєдіяльності, життєвого тонусу, високої працездатності, творчої активності. Як відомо, шлюб укладається для взаємного задоволення найрізноманітніших потреб. Часткове і повне незадоволення тих чи інших потреб одного або обох подружжя веде до сварок, а потім і до хронічних конфліктів, руйнуючи стійкість шлюбу. Конфлікти на грунті незадоволених потреб і лягли в основу пропонованої класифікації. 1. Конфлікти, суперечки, що виникають на основі незадоволеної потреби в цінності і значущості свого "Я", порушення почуття гідності з боку іншого партнера, його зневажливе, неповажне ставлення. 2. Конфлікти, суперечки, психічні напруги на базі незадоволених сексуальних потреб одного або обох подружжя. Вони можуть мати різну основу: знижена сексуальність одного з подружжя, розбіжність циклів і ритмів виникнення сексуального бажання; безграмотність подружжя в питаннях психогігієни шлюбного життя; чоловіча імпотенція або жіноча фригідність; різні хвороби подружжя; сильна хронічна і нервова перевтома одного з подружжя і т.д. 3.Псіхіческіе напруги, депресії, конфлікти, сварки, що мають своїм джерелом незадоволеність потреби одного або обох подружжя в позитивних емоціях; відсутність ласки, ніжності, турботи, уваги і розуміння. Психологічне відчуження подружжя. 4. Конфлікти, сварки, незлагоди на грунті пристрасті одного з подружжя до спиртних напоїв, азартних ігор та інших гіпертрофованим потребам, що призводить до неекономним і неефективним, а часом і марним витратам грошових коштів сім'ї. 5.Фінансовие розбіжності, що виникають на основі перебільшених потреб одного з подружжя. Питання взаємного бюджету, утримання сім'ї, вкладу кожного з партнерів в матеріальне забезпечення сім'ї. 6. Конфлікти, сварки, незлагоди на грунті задоволення потреб подружжя в харчуванні, одязі, на грунті благоустрою домівки, а також витрат на особисті потреби кожного з подружжя. 7. Конфлікти на грунті потреби у взаємодопомозі, взаємопідтримки, в кооперації і співробітництво, пов'язані з поділом праці в родині, веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми. 8.Конфлікти, розмальовки, сварки на грунті різних потреб та інтересів у проведенні відпочинку і дозвілля, різних "хобі" і захоплень. Зрозуміло, ця класифікація не охоплює всього різноманіття подружніх конфліктів, але дає можливість систематизувати основні з них. Використання категорії "потреба" в створенні теорії подружньої конфліктності доцільно у багатьох відношеннях. Як відомо, від аналізу потреб легко перейти до мотивів та інтересам, негативним і позитивним емоціям. А звідси вже прямий шлях до аналізу всіх видів неврозів і депресивних станів, джерелом яких можуть бути сімейні негаразди. Стійкість або нестабільність шлюбу я розглядаю через задоволення потреб подружжя. При цьому я вважаю, що стабільність шлюбу залежить не тільки від матеріальних потреб подружжя, а й від задоволення емоційно-психологічних потреб. Я виходжу з гіпотези, яка полягає у тому, що емоційно-психологічна стабільність шлюбу залежить від ступеня задоволення потреб у взаємодопомозі і психічної підтримки, взаєморозуміння, задоволення почуття власної гідності, у відчутті своєї значимості, важливості. Емоційно-психологічна стабільність шлюбу, на мою думку, залежить від задоволення потреби подружжя в ласці, ніжності, турботи й уваги один до одного. Природно, що в такому контексті я розглядаю і сексуальну потребу. Іншими словами, кожен з подружжя повинен задовольнити свою потребу в позитивних емоційних почуттях. Отже, шлюб стабільний лише в тому випадку, коли подружнє спілкування несе в собі позитивний емоційний заряд, коли жоден із подружжя не відчуває почуття відчуження і психічного самотності. Для кожного чоловіка в спільного шлюбного життя повинен бути досягнутий якийсь мінімально необхідний рівень задоволення потреб, в іншому випадку виникає дискомфорт, формуються і закріплюються негативні емоції і почуття. На базі незадоволених або частково задоволених потреб може виникнути тимчасове фізіологічне, психічне напруження, яке поступово підточує емоційно-психологічну стабільність шлюбу. Велика група конфліктів виникає на основі незадоволеного почуття власної гідності, значущості, цінності нашого "Я". Будь-яка людина сильно переживає, коли ущемляється його особисту гідність, коли він позбавляється поваги, коли до нього ставляться без належної поваги. Якщо один з подружжя відчуває себе ущемленим, то це породжує цілий ряд негативних почуттів проти другого з подружжя і в певній мірі переходить в незадоволену потребу в позитивних почуттях, незадоволеність в ласці, ніжності, турботі. Психічне відчуження між подружжям починається зі зниженою оцінки, з критичних зауважень щодо особистості партнера. Таким чином, порушується душевна гармонія, стійкість психічної життя, відчуття своєї корисності і цінності для іншої людини. Всі ці обставини призводять до того, що в шлюб та сім'ю людина не може затвердити самого себе. У своїй сім'ї він відчуває психічний дискомфорт. У нього зникає відчуття підтримки, солідарності, захищеності. Теорія конфліктності, яка має в своїй основі незадоволені потреби подружжя, доповнюється системою поглядів на те, що інша велика група конфліктів виникає на грунті поділу праці, неузгодженості в системі взаємних прав і обов'язків у родині. В основі цієї групи конфліктів лежить теорія ролей, інтенсивно розробляється в сучасній соціальній соціології. Правда, ця група конфліктів без особливих зусиль може бути об'єднана з першою, так як поділ праці між подружжям можна розглядати не тільки як конфлікт різного розуміння чоловіком і дружиною своїх взаємних прав і обов'язків, тобто як конфлікт ролей, але і як неузгодженість потреб подружжя у взаємодопомозі, співробітництві, кооперації і психічної підтримки. Отже, конфлікт ролей можна розглядати як конфлікт особливої ​​специфічної потреби. Це доповнення дуже важливо, тому що якщо виходити з теорії ролей, то виявляються все-таки незрозумілими багато аспектів подружньої дисгармонії. Отже, за мотивами розлучень стоять ті чи інші незадоволені потреби подружжя або принаймні одного з них. Це положення дає можливість по-новому поглянути на проблему дестабілізації шлюбного життя. Розлучення свідчить про те, що в розвитку даного шлюбу настала особлива фаза, що між подружжям утворилася дисгармонія при задоволенні якихось потреб Більш того, один з подружжя блокує або унеможливлює задоволення спільних потреб. Людські взаємини завжди складаються з взаємного впливу, зіткнення характерів, інтересів, потреб, прагнення нав'язати іншому свої погляди, судження та оцінки. Результат конфліктної ситуації часто залежить від того, в якому психічному стані знаходяться подружжя, тому у взаєминах з близькими членами родини ми часто буваємо суб'єктивні. Отже, почуття незадоволеності шлюбом також суб'єктивно і залежить від того, наскільки людина задоволена, наприклад, своєю працею, заробітком, житлом, сферою обслуговування і т.д. Отже, можна сказати, що задоволеність або незадоволеність шлюбом залежить від багатьох складових, в яких самій людині часом дуже важко розібратися.

  Про благополуччя семьіОсобенно їх багато по суботах прикрашених кільцями, стрічками, кульками та ляльками весільних машин, що везуть молодих, їх родичів та гостей до місця народження нової сім'ї. І всякий раз при вигляді весільного кортежу ми з легким смутком згадуємо день нашої власного весілля і подумки бажаємо молодим щастя і благополуччя. Давайте подивимося на них з точки зору суспільства, самої сім'ї та вчених. Можна сказати, що з точки зору суспільства благополучна сім'я це та, в якій створені всі умови для її нормальної життєдіяльності та оптимального виконання її функцій, перш за все, звичайно, виховної та репродуктивної. Такий природний соціальний аспект проблеми сімейного благополуччя, закономірно випливає з того факту, що сім'я це мікроячейка суспільства, найважливіший інститут духовного і фізичного відтворення її членів. Тому благополуччя кожної сім'ї це благополуччя суспільства в цілому. Соціологи виділяють одинадцять доданків сімейного щастя і благополуччя: - взаєморозуміння між супругамі- окрема квартира-матеріальне благополучіе- діти- впевненість в міцності шлюбу-цікаве дозвілля в родині-цікава робота-відповідне освіта-хороше положення на роботі-хороші друзі-самостійність подружжя Це якщо брати в цілому і загальному. А зокрема, серед цих умов є ті головні, які вкрай необхідні кожній родині. Які саме? На думку жителів одного великого міста, головні умови сімейного благополуччя взаєморозуміння між подружжям, окрема квартира, матеріальне благополуччя, діти в сім'ї і цікава робота у кожного з подружжя. Правда, порядок цих цінностей у чоловіків і жінок дещо різний. Практичні чоловіки на перше і друге місця ставлять окрему квартиру і матеріальне благополуччя, після чого слід взаєморозуміння між подружжям, діти і матеріальне благополуччя. Жінки ж рішуче віддали пальму першості взаєморозумінню, дітям, а потім вже окремій квартирі, матеріального благополуччя і цікавій роботі. Не будемо дорікати сучасні сім'ї в меркантилізму, тим більше що вони зовсім не віддають першість матеріального, а нормальний стан сімейного "базису" необхідно для оптимального функціонування її надбудови. Задамо собі інше питання: а чи не перебільшуємо ми значення цього самого матеріального фактора? І для відповіді на це питання звернемося до результатів спеціального дослідження вчених, неупереджено висвітлюють істинну картину сімейного щастя і благополуччя. Як відомо, Лев Миколайович Толстой у романі "Анна Кареніна" стверджував, що всі нещасні сім'ї нещасливі по-своєму. Але якщо нещасні сім'ї так відрізняються один від одного, то, напевно, не менші (а то й великі) відмінності існують між сім'ями щасливими і нещасними. Питанням про те, в чому саме полягають ці відмінності, задалися американські дослідники В.Метьюз і К.Міхановіч. В результаті вивчення дуже широкого спектра реальностей життя сім'ї вони виявили десять найбільш важливих відмінностей, причому всі вони відносяться не до умов життя сім'ї, а до взаємин і поведінки подружжя. Додам ще, що всі вони можуть бути покладені в основу нескладних правил щасливого сімейного гуртожитку. Отже, в нещасних сім'ях, на відміну від щасливих, подружжя, по-перше, неоднаково ставляться до багатьох питань і проблем. По-друге, погано розуміють почуття іншого. По-третє, кажуть слова, які дратують іншого. По-четверте, часто відчувають себе нелюбимими. По-п'яте, не звертають увагу на іншого. По-шосте, відчувають незадоволену потребу в довірі. По-сьоме, відчувають потребу в людині, якій можнодоверіться. По-восьме, рідко роблять компліменти один одному. По-дев'яте, поступаються частіше іншого. По-десяте, бажають більшої любві.Ітак, навіть в умовах пронизують все життя нашого сучасного суспільства відносин купівлі-продажу головні складові сімейного щастя виявилися не матеріального, а духовного порядку. І тут саме час задуматися: а чи багато сім'ї треба? За даними психологів, для щастя сім'ї потрібно не так уже й много.- Спрямованість на іншого (тобто вміння розуміти його, уважно до нього ставитися, враховувати смаки, інтереси і бажання) - Нормальне, безконфліктне спілкування-Конфіденційність та емпатія (дійсне співчуття іншому; емоційний відгук на його неблагополуччя, що спонукає до дій в його користь) - Розуміння один одного-Нормальна інтимна життя-Наявність Будинки саме з великої літери: чи не житлоплощі, а місця, де може відпочити від складнощів життя і сім'я в цілому, і кожен з її членів окремо Було проведено дуже цікаве дослідження 100 подружніх пар, які відзначили свої срібні весілля, в ході якого чоловік і жінка з 25-річним стажем спільного життя відповіли на три питання: які риси чоловіка (дружини) є найбільш важливими для сімейного довгожительства? Що найбільше цементує ваші сімейні відносини? Що насамперед необхідно вашим дітям для досягнення "срібних" та "золотих" рубежів в їх сімейному житті? У числі найбільш важливих якостей виявилися готовність прийти на допомогу один одному (перше місце); добродушність, швидка відхідливість (друге місце); терпимість до недоліків характеру (третє); гумор (четверте). Цікаво, що, за майже одностайну думку опитаних, раціоналізм, практичність, економність у витрачанні матеріальних засобів не граю істотної ролі в зміцненні сімейних відносин. Серед відповідей на друге питання на перше місце вийшли діти (точніше, необхідність спільної турботи про їхнє виховання, навчання); на друге спільні турботи про сьогоднішній день, загальна спільна діяльність (від турботи про дітей і онуків до допомоги і підтримки друзів, родичів і один одного). Третє і четверте місця поділили між собою сексуальна сумісність і сімейне дозвілля (інтереси, захоплення, загальне коло друзів). До числа головних факторів "срібного" або "золотого" зміцнення сімейного життя дітей їх "срібні" мами і тата віднесли духовну близькість і психологічну сумісність між чоловіком і дружиною. Найбільш часто висувалися такі умови міцності, як взаєморозуміння, спільність інтересів, вміння прийти на допомогу один одному в скрутну хвилину, терпимість, здатність зберігати вірність, не замикатися у вузькому колі своєї родини, мати відданих та хороших друзів, не захоплюватися накопиченням і "вещізмом" ............  Скачати 327.6 Kb.


  Вплив подружніх взаємин на виховання дитини в сім'ї

  Скачати 327.6 Kb.