Визначення змісту роботи з батьками з фізичного виховання в ДНЗ
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.02 Kb.
ТипРобота з батьками

Олена Денисова
Визначення змісту роботи з батьками з фізичного виховання в ДНЗ

Головне завдання педагогів дитячого садка і батьків в роботі по залученню дітей до здорового способу життя - формувати розумне ставлення до свого організму, вчити вести здоровий спосіб життя з раннього дитинства, володіти необхідними санітарно-гігієнічними навичками. Батьки повинні підтримувати в домашніх умовах принципи формування здорового способу життя в оптимальному поєднанні з усіма здоров'язберігаючих заходами, проведеними в дитячому саду.

Здоров'я дітей залежить не тільки від їх фізичних особливостей, але і від умов життя в родині, санітарної грамотності та гігієнічної культури населення, рівня розвитку охорони здоров'я і освіти, соціально-економічної та екологічної ситуації в країні. Тому в центрі роботи по вихованню здорової дитини та залучення його до здорового способу життя повинні бути сім'я і дитячий сад - основні соціальні структури, що визначають рівень здоров'я дитини.

Спільна робота ДНЗ та сім'ї з виховання здорової дитини та залученню його до ЗСЖ будується на таких основних положеннях, що визначають її зміст, організацію і методику.

1. Дотримання єдності, яке досягається якщо цілі і завдання виховання здорової дитини та залучення його до ЗСЖ добре зрозумілі не тільки педагогам, а й батькам, коли сім'я знайома з основним змістом, методами і прийомами фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому садку, а педагоги використовують кращий досвід сімейного виховання.

2. Систематичність і послідовність роботи (відповідно до щорічного плану) протягом всього перебування дитини в освітній установі

3. Індивідуальний підхід до кожної дитини і кожної сім'ї на основі врахування їх інтересів і здібностей.

4. Взаємна довіра і взаємодопомога педагогів і батьків. Зміцнення авторитету педагогів в родині і батьків в дитячому саду.

Відповідно до цих положень використовуються форми роботи з сім'єю.

Анкетування та тестування батьків.

Теми анкет можуть бути різноманітними і залежать від завдань, які в даний момент вирішуються при роботі з дітьми з фізичного виховання.

За результатами анкетування можна проаналізувати умови і спосіб життя сімей вихованців ДНЗ.

Спільні фізкультурні заняття, дозвілля і свята, дні здоров'я, походи та екскурсії.

Залучаються батьки до спільних заходів, що підвищує їх компетентність у вихованні здорової і фізично розвиненої особистості, а також ролі впливу позитивного прикладу дорослих.

Батьківський клуб.

У цій роботі розглядаються теми найбільш цікаві для батьків з фізичного виховання.

Інформація на стендах.

Надаються консультації щодо охорони та зміцнення здоров'я дитини, формуванню звички до здорового способу життя.

Консультації старшої медсестри.

Батьки знайомляться з результатами діагностики стану здоров'я дитини і його психомоторного розвитку; цілеспрямована санітарно-просвітницька робота, що пропагує общегигиенические вимоги, необхідність раціонального режиму і повноцінного збалансованого харчування, загартовування і т. д.

Батьківські збори, бесіди.

Ознайомлення батьків з лікувально-профілактичними заходами; навчання конкретним прийомам оздоровлення (ЛФК, загартовування, дихальної гімнастики і т. д.); вмістом фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому саду, спрямованої на фізичне, психічне і соціальний розвиток дитини.

Домашнє завдання.

Спостереження за руховим поведінкою дітей в домашній обстановці, звернення уваги на дотримання ними здорвьесберегающіх дій при виконанні основних видів руху, вивчення необхідної літератури, статей і програм (інформаційні стенди, пам'ятки, буклети) і т. Д.

Вся робота по компенсації фізіологічної незрілості, відновленню повноцінного фізичного розвитку дитини повинна лягати на плечі батьків, адже саме вони - його перші заступники та головні вихователі, а значить несуть повну відповідальність за його здоров'я і розвиток.

Таким чином стан здоров'я багато в чому визначає розвиток особистості дитини, успішність його соціалізації, формування повноцінного фізичного і психічного статусу на всіх наступних етапах розвитку. Тому завдання збереження і зміцнення здоров'я дітей найактуальніші, а спільне фізкультурно-оздоровчий напрямок - пріоритетне в дошкільній освіті.

Визначення змісту роботи з батьками з фізичного виховання в ДНЗ