• 2.3 Аналіз складу, структури і динаміки витрат бюджетної організації
 • Глава 3. Основні напрями вдосконалення кошторисно-бюджетного планування та фінансування в бюджетних організаціях
 • висновок
 • Список літературних джерел

 • Скачати 49,05 Kb.

  Витрати на утримання державних установ, що забезпечують здобуття дошкільної освіти та їх планування
  Дата конвертації17.06.2017
  Розмір49,05 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 49,05 Kb.
  від 12.09.2000 р №40 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2006 р №108, 2/1238).

  5. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях: підручник / А.А. Чернюк, 2-е вид. - Мн .: Виш. шк., 2005. - 496 с.

  6. Бабич А.М., Павлова Л.М. Державні і муніципальні фінанси: навч. для ВНЗ. М., 1999..

  7. Бабич А.М., Павлова Л.М. Фінанси: Учеб. М., 2000..

  8. Врублевська О.В. Планування видатків бюджету на соціально-культурні заходи. Л., 1990..

  9. Войтішкіна А.Л. Державний бюджет [Текст]: навчальний посібник для вузів. - М .: НОРМА, 2007. - 456 с.

  10. Державний бюджет [Текст]: / Под ред. Н.Є. Заєць. - Навчальний посібник для ВНЗ. - Мн .; 1995. - 240 с.

  11. Державний бюджет: навчальний посібник / під ред.М.І. Ткачук, Мн., 1995,240с.

  12. Замків О.О. Бюджетний дефіцит, державний борг і економічне зростання: навч., М., 1997..

  13. Ігудін А.Г. Нормативно-часткової метод міжбюджетних відносин: перші підсумки та перспективи: 1 996.

  14. Сабантуй Б.М. Теорія фінансів: Учеб. допомога. М., 1998..

  15. Садков В.Г., Гринкевич Л.С. Міжбюджетні відносини і методичні основи визначення розмірів регіональних бюджетів: М., 1997..

  16. Сорокіна Т.В., Державний бюджет [Текст]: Навчальний посібник / Т.В. Сорокіна - Мн .: БГЕУ, 2003. - 289 с.

  17. Сумароков В.М. Державні фінанси в системі макроекономічного регулювання. М., 1996.

  18. Теорія фінансів: навч. Посібник / Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко, Т.Є. Бондар та ін. Мн., 1997..

  19. Фінансово-бюджетна політика держави / Під ред. А.С. Головачова, Н. Березиной. Мн., 1999..

  20. Фінанси Республіки Білорусь: Стат. зб. Мн., 1997..

  21. Фінанси: навч. для вузів / під ред. Л.А. Дробозиной.

  22. Законодавство про податки і збори в Республіці Білорусь / серія: "Настільна книга бухгалтера". - Мн., Право і економіка, 192 с.

  як відношення обсягу навчального навантаження, певної відповідно до навчального плану, до норми навчального навантаження вихователя. Норма навчального навантаження вихователя в дитячому садку - 40 годин на тиждень.

  Розрахунок місячної заробітної плати вихователя:

  , (2.2)

  де - місячна заробітна плата вихователя,

  - ставка заробітної плати вихователя,

  - фактичне навантаження вихователя в тиждень,

  - норма навчального навантаження вихователя для даної групи класів.

  Ставка (оклад) формується шляхом підсумовування тарифної ставки (окладу) з розмірами підвищень (доплат, надбавок), обчислених на основі тарифної ставки і від тарифної ставки 1-го розряду.

  Основним категоріям фахівців посадові оклади підвищуються за стаж роботи за фахом. В організаціях освіти до основних категорій фахівців відносяться вчителі, викладачі, вихователі, методисти та ін.

  З 1 березня 2001 року, підвищення тарифних ставок (окладів) за стаж роботи за фахом (в галузі), за винятком службовців державного апарату, проводиться в таких розмірах:

  до 5 років - 10%;

  до 10 років - 15%;

  до 15 років - 20%;

  від 15 і вище - 30%;

  Фонд заробітної плати дитячого дошкільного закладу залежить від штату працівників цієї установи і розмірів ставок їх заробітної плати. Штатний розклад дитячого дошкільного закладу складається відповідно до встановлених типовими штатами.

  При встановленні штатів дитячого садка слід мати на увазі, що в обов'язки завідувачів одне - і двухгрупповимі садами (крім дитячих садків з цілодобовим перебуванням дітей або мають одну таку групу) входить виховна робота з дітьми в групі протягом 3 годин на день. У зв'язку з цим штатна чисельність вихователів в таких садах скорочується на 0,5 одиниці при шестиденному і на 0,4 одиниці - при п'ятиденному робочому тижні. У одногруппових дитячих садах з 9-годинним перебуванням дітей при п'ятиденному робочому тижні штатна чисельність вихователів скорочується на 0,25 одиниці.

  У Терешковічском дошкільному закладі з 10,5 годинним перебуванням дітей при п'ятиденному робочому тижні вихователі догружаются в даному місяці до тижневої норми годин навчально-виховної та методичної роботою (складання робочих планів відповідно до програмних вимог, підготовка матеріалів і посібників, конспектів для занять, лекцій для батьків з питань виховання, святкових ранків і т.п.). Допускається також одночасна робота двох вихователів при організації харчування, підготовці дітей до сну, прогулянці. Довантаження може бути здійснена за рахунок роботи з виготовлення та ремонту навчально-наочних посібників та іграшок, відвідування дітей вдома.

  Заробітна плата педагогічних працівників дитячих дошкільних установ залежить від рівня їх освіти і стажу педагогічної роботи. З урахуванням цих даних будується тарифна сітка ставок і посадових окладів працівників дитячих садів, ясел-садків, ясел і будинків дитини.

  Педагогічні працівники цих установ - вихователі (в тому числі вихователі ясельних груп), старші вихователі, музичні керівники - отримують заробітну плату відповідно до встановлених для даних посад ставками.

  Вихователям, які не мають середньої спеціальної освіти, ставки заробітної плати встановлюються нижче ставок для вихователів, що мають середню спеціальну освіту.

  Для старших вихователів ставки заробітної плати встановлені без урахування роботи в групі.

  Старшим вихователям, вихователям, музичним керівникам, які мають освіту в обсязі учительського інституту та прирівняних до нього навчальних закладів, ставки заробітної плати встановлюються на рівні ставок, передбачених для осіб з середньою спеціальною освітою.

  Посадові оклади завідуючих дитячими дошкільними закладами встановлено для мають вищу освіту і залежать від числа дітей в установі, типу установи (дитячий сад, ясла-садок і ясла) і режиму роботи установи (денне перебування або цілодобове).

  Так, оклади керівників дитячих садків і ясел-садів встановлені виходячи з контингентів дітей: до 75, від 76 до 150, від 151 до 225, від 226 до 300 осіб; а керівників дитячих ясел - до 60, від 61 до 120, від 121 до 180, від 181 до 240 осіб.

  За елементу витрат 1. 10 01 01 відображають "Основний оклад цивільних службовців". У Терешковічском ясла-садку, в 2008 році, перелічені 113009243 тис. Руб., Враховано в кошторисі 113009 з поквартальною розбивкою:

  1 квартал - 25288 тис. Руб .;

  2 квартал - 32185 тис. Руб .;

  3 квартал - 27587 тис. Руб .;

  4 квартал - 27950 тис. Руб.

  За елементу витрат 1. 10 01 02 "Надбавки до заробітної плати" в 2008 році перелічені установі 15732299 тис. Руб., Враховано в кошторисі 15732 з поквартальною розбивкою:

  1 квартал - 3520 тис. Руб .;

  2 квартал - 4480 тис. Руб .;

  3 квартал - 3840 тис. Руб .;

  4 квартал - 3892 тис. Руб.

  За елементу витрат 1. 10 01 03 "Додаткова оплата цивільних службовців" перелічені установі 1915871 тис. Руб. За елементу витрат 1. 10 01 04 "Оплата праці позаштатних працівників" враховано в кошторисі 275 тис. Руб.

  За елементу витрат 1. 10 01 05 "Інші грошові виплати цивільним службовцям" перелічені організації 29694866 тис. Руб.

  Заробітна плата, нарахована персоналу, зменшується на суму утримань за підстатті 1 10 02 00 "Нарахування на заробітну плату", т.к статтю 1 10 02 01 - обов'язкові страхові внески до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь - 35% .

  Нарахування на заробітну плату Терешковічского ясла-садка в розмірі всього без м. П.154689306 руб .; 35% - 54141257 руб.

  Стаття 1. 10 02 04 "Страхові внески по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" всього без м. П.154689306 руб .; 18% - 278 441 руб.

  Посадовий оклад завідуючої Терешковічского ясла-садка склав 434000 руб. на 1 ставку, виходячи з контингенту дітей - 95 осіб. Оклад заступника завідуючої по ОД склав 372260 руб. в місяць.

  У Терешковічском ясла-садку з 10,5 годинним перебуванням дітей при п'ятиденному робочому тижні, тижнева норма годин вихователів - 40 годин. Доплата за категорію - 231890 руб., Додаткова заробітна плата вихователів становить - 3509876 руб., Число ставок - 9,3, середня ставка в місяць склала 312 035 руб. Разом фонд заробітної плати вихователів склав 2901928 руб.

  В кошторисах дошкільних установ передбачаються бюджетні асигнування на оплату праці музичних керівників з розрахунку 0,25 ставки заробітної плати на кожну групу в дитячих садах і на кожну групу у віці старше 2 років в ясла-садках.

  Решті персоналу дошкільних установ - бухгалтерам, завгоспам, помічникам вихователів, нічним няням, кухарям, підсобним робітником на кухні, прибиральникам службових приміщень, двірникам - посадові оклади встановлюються при затвердженні штатного розкладу. Так, для завгоспа на 1 ставку в рік фонд заробітної плати на місяць склав - двісті шістьдесят одна тисяча чотиреста шістьдесят чотири руб .; кастелянка 0,5 ставки на рік, - 96 957 руб .; помічник вихователя 6,81 ставка в рік - 1385481 грн .; повар на 2,0 ставки в рік - 387 828 руб .; кухонний робітник на 0,5 ставки в рік - 192931 грн .; двірник на 0,75 ставки в рік на 8500 м 2. - 197750 грн .; сторож - 192931 руб. в місяць, прибиральник службових приміщень на 0,75 ставки - 205660 руб. в місяць. Разом фонд заробітної плати господарського персоналу склав 8758564 руб.

  У межах асигнувань, передбачених на оплату праці осіб, які у відпустку: завідувачів установами, помічників вихователів, медичних сестер, вихователів дошкільних установ - можуть бути встановлені додаткові посади вихователів.

  Розрахунок додаткових витрат на оплату осіб, що заміщають які у відпустку працівників, ставлення фонду заробітної плати до числа днів відпустки.

  Разом в 2008 році фонд заробітної плати Терешковічского ясла-садка склав 160 352 279, в тому числі доплата за розряд в день 27521 руб., Разом доплат - 9822346 м, разом: 188779466 р .; матеріальна допомога - 5938973 г .; надбавка - 11877947 р .; премія - 23755893 р

  Дитячі садки та ясла-сади, як відомо, працюють в декількох режимах (з тривалістю перебування в них дітей 9 - 10,5 годин, 12 годин, 24 години). Харчування дітей, які відвідують ці установи, проводиться відповідно до тривалості їх перебування. Відповідно встановлені і розрахункові норми витрат на харчування, які, крім диференціації по поясах цін, різняться за тривалістю перебування дітей в дитячих садах і яслах-садках.

  Різноманіття грошових норм витрат на харчування дітей в дитячих садах і яслах-садках припускає використання в зведеному плануванні середнього нормативного показника. Він приймається, як правило, на рівні фактичних витрат поточного року (очікуване виконання), коли немає підстав для його істотної зміни.

  Помноживши середньоденний витрата на харчування на прийняте загальне число днів харчування вихованців дитячих садків і ясел-садів, визначають асигнування на харчування вихованців дитячих садків і ясел-садів.

  За елементу витрат 1. 10 03 04 "Продукти харчування" відображають витрати на харчування. На харчування Терешковічского ясла-садка в 2008 році перелічені установі 58058 тис. Руб., З поквартальною розбивкою:

  1 квартал - 62492 тис. Руб .;

  2 квартал - 4679 тис. Руб .;

  3 квартал - 59175 тис. Руб .;

  4 квартал - 55429 тис. Руб .;

  Вартість харчування однієї дитини в день: ясла - 1900 руб., Сад - 2460 руб., Санаторно-курортна група - 3680 руб. На літній оздоровчий період грошові норми на харчування збільшуються на 10% (червень, липень, серпень), т.к вводиться другий сніданок: ясла - 2090 руб .; сад - 2739 руб .; санаторна група - 4048 руб.

  У подстатью 1 10 07 00 відносяться витрати по "Оплаті комунальних послуг". Більше половини витрат, пов'язаних з матеріальним забезпеченням складають господарські витрати. В бюджетній класифікації господарські витрати, як уже було сказано, об'єднані в одну групу з канцелярськими витратами.

  Найбільш великі види господарських витрат - витрати на опалення, освітлення, оплату комунальних послуг - розраховуються при плануванні кожен окремо, інші, як правило, в загальній сумі.

  У витратах по господарському обслуговуванню найбільш висока питома вага витрат, пов'язаних з опаленням приміщень. Їх величина і методи планування залежать, перш за все, від системи опалення будівель. В даний час дитячі садки користуються послугами теплоцентралі. Сума витрат установи визначається виходячи з укладеного ним договору з опалювальної організацією.

  При розрахунку асигнувань на опалення одним з найважливіших є показник обсягу (кубатури) приміщень. Однак слід мати на увазі, що для планування витрат на опалення він відрізняється від аналогічного показника, використовуваного при плануванні витрат на капітальний ремонт будівель і споруд. Чи не ідентична і методика їх визначення.

  Кубатура опалювальних приміщень розраховується за формулою:

  , (2.3)

  де - середньорічна кубатура будівель, яка приймається при визначенні витрат на опалення;

  - кубатура будівель на початок року;

  - кубатура будівель на кінець року;

  - тривалість опалювального сезону в місцях;

  - число місяців опалювального сезону, що припадають на час функціонування нової кубатури.

  За елементу витрат 1. 10 07 01 "Оплата споживання теплової електроенергії" склала в 2008 році 274,54 ГКал., Враховано 22475 тис. Руб., З поквартальною розбивкою:

  1 квартал - 9335 тис. Руб .;

  2 квартал - 463 тис. Руб .;

  3 квартал - 3415 тис. Руб .;

  4 квартал - 9262 тис. Руб.

  Другий за величиною вид господарських витрат дитячих садків - витрати на освітлення. Їх розмір залежить від площі освітлюваних приміщень, функціонального їх призначення (класна кімната, коридор, вестибюль і т.д.), тарифів на електроенергію, а також кліматичних та географічних умов. Асигнування на освітлення приміщень дитячого садка визначаються за нормами або среднесложівшімся питомою величинам витрати електроенергії на 1 м 3 площі або на одну освітлювальну точку в рік. Для розрахунку використовуються також дані про площі освітлюваних приміщень або кількості освітлювальних точок. Обчислена величина витрат електроенергії для освітлення приміщень на планований рік переводиться в грошовий вираз. Дитячий сад виробляє оплату електроенергії, необхідної для технічних потреб, - роботи електроапаратури, електроприладів і т.п. Оскільки ці витрати значні, на електроенергію, яка використовується для цих цілей, встановлені нижчі тарифи, ніж на електроенергію для освітлення; в кошторисі ці витрати виділяються окремим рядком і визначаються виходячи з потужності і числа електроприладів, а також часу їх роботи.

  У кошторисі дитячого садка розрахунок витрат на оплату електроенергії складається приблизно за такою формулою

  (2.4)

  За елементу витрат 1. 10 07 03 "Оплата електричної енергії" у 2008 році ліміт за електроенергію склав 207, перелічені Терешковічскому ясла-садку - 6095 тис. Руб., Враховано в кошторисі - 6014 тис. Руб. з поквартальною розбивкою:

  1 квартал - 1340 тис. Руб .;

  2 квартал - 1072 тис. Руб .;

  3 квартал - 2396 тис. Руб .;

  4 квартал - 1205 тис. Руб.

  Послуги зв'язку в 2008 році перелічені 373235 тис. Руб., Враховано в кошторисі 206. Оплата послуг зв'язку 1 10 06 00: абонементна плата становить 19399 руб .; внутрішньоміські переговори - 360 годин, ціна - 928, сума - 333 936 руб .; міжміські переговори - 3696 тис. руб .; плата за радіо - 9204 тис. руб .; поштові відправлення та інші витрати по експлуатації - 7000 тис. руб.

  За елементу витрат 1. 10 07 04 "Інші комунальні послуги" в Терешковічском ясла-садку склали за планом 23305, перелічені установі - 60841 руб., Враховано в кошторисі - 37476 руб.

  Складовою частиною бюджетного планування є бюджетне регулювання, в процесі якого перерозподіляються бюджетні ресурси між рівнями бюджетів з метою їх збалансованості. Проводиться планування і розподіл коштів фонду фінансової підтримки адміністративно-територіальних одиниць, визначення розмірів трансфертів для вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів і рівня їх соціально-економічного розвитку. У Республіці Білорусь випробуваний механізм горизонтального вирівнювання витрат на галузі виробничої сфери, за допомогою затвердженим областям коефіцієнтів коригування середньореспубліканського нормативу бюджетної забезпеченості у галузях невиробничої сфери, що враховують регіональні особливості.

  Трансферти 1300304 (методична література) в Терешковічском ясла-садку в 2008 році склали 1260 тис. Руб., Кількість отримувачів - 14 осіб.

  За підстатті 1 10 04 00 "Відрядження і службові роз'їзди" відображаються витрати на відрядження і службові роз'їзди всередині країни і за кордон.

  Витрати на відрядження в 2008 році в Терешковічском ясла-садку склали 226570 крб. Порядок направлення працівників у службове відрядження в межах республіки і відшкодування відрядженим працівникам вироблених ними витрат визначені Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат при службових відрядженнях в межах Республіки Білорусь, затвердженої Постановою Міністерства фінансів №35 від 12 квітня 2000 року, і погодженою з Міністерством праці.

  Направлення працівників у службове відрядження оформляється наказом (розпорядженням) наймача з видачею посвідчення про відрядження за формою 1 до Інструкції №35.

  На лицьовій стороні посвідчення про відрядження вказуються: прізвище, ім'я, по батькові відрядженого працівника, пункт призначення із зазначенням найменування підприємства, організації, куди відряджається працівник, термін і мета відрядження, підпис керівника, печатка. Посвідчення про відрядження дійсно по пред'явленню паспорта, посвідчення особи.

  На зворотному боці посвідчення про відрядження робляться відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначення, вибуття з них і прибуття на місце постійної роботи.

  Вдень вибуття у службове відрядження, вважається день відправлення (виїзду) поїзда, літака, автобуса і іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого, а вдень перебування - день приїзду зазначеного транспорту до місця постійної роботи.

  В кошторисах дитячих дошкільних установ передбачаються необхідні асигнування на придбання обладнання та інвентарю, використовуваного в навчально-виховних і господарських цілях, а також меблів (ст.1 10 03 01). Витрати в 2008 році на канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних господарських цілей склали 6782175 крб. Сума необхідних установі коштів визначається методом прямого рахунку - складається перелік планованого до придбання обладнання та інвентарю, що містять дані про кількість і ціну окремих предметів. При цьому враховується наявність в дитячому дошкільному закладі наявного інвентарю та обладнання. За кошторисом дитячих дошкільних установ передбачаються кошти на придбання постільних речей, постільної білизни і пелюшок для дітей ясельного віку, спецодягу для обслуговуючого персоналу, іншого м'якого інвентарю (ст.1 10 03 03).

  Методика планування цих витрат аналогічна методиці планування витрат на придбання обладнання та інвентарю: складається перелік намічених до придбання предметів, на основі якого проводиться розрахунок необхідних коштів.

  В кошторисах дошкільних установ по елементу витрат 1. 10 03 05 передбачаються кошти на придбання іграшок, посібників і матеріалів для занять з дітьми (папір, фарби, пластилін, олівці і т.п.), а також на проведення різних дитячих свят. Терешковічскому ясла-садку в 2008 році було їхніх перелічених 790 тис. Руб.

  За елементу витрат 1 10 10 08 "Інші поточні витрати" в 2008 році було виділено бюджетних асигнувань на 76807 руб.

  Асигнування на капітальний ремонт будівель і споруд (субрахунка 200, 211 з розшифровкою в розрізі відповідних елементів бюджетної класифікації), визначається для установи вищестояща організація на підставі переліку робіт, які необхідно провести в планованому році. Такий перелік складається на основі наявних дефективних актів.

  Ремонт може проводитися як силами самої організації, так і силами сторонніх організацій-підрядників.

  Порядок розрахунків з підрядною організацією за капітальний і поточний ремонт будівель, що виконується за рахунок бюджетних коштів, регламентується Інструкцією про порядок оплати витрат з будівництва та ремонтних робіт за рахунок коштів бюджету, затвердженої Постановою Міністерства фінансів №120 від 17 грудня 2001 року.

  Інструкцією встановлено, що при здійсненні капітального ремонту будівель підряднику перераховується аванс в розмірі не менше 50% вартості робіт, запланованих до виконання в наступному місяці.

  Приймання-здача основних засобів з капітального ремонту оформляється актами, на підставі яких в бухгалтерії роблять відмітки про проведені капітальні ремонти в інвентарних картках.

  У технічний паспорт об'єкта повинні бути внесені необхідні зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з капітальним ремонтом і реконструкцією.

  У зв'язку з тим, що Терешковічскій ясла-садок розташовується в агромістечок Терешкович, на нього поширюється Державна комплексна програма розвитку регіонів, малих і середніх міських поселень на 2007 - 2010 роки.

  Указ Президента Республіки Білорусь від 7 червня 2007 року №265, зі створення додаткової і розвитку діючої соціальної інфраструктури агромістечок (фінансування робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, реконструкції основних фондів для закладів освіти, охорони здоров'я і т.д.) виділяються асигнування з бюджету в розмірі 433500 тис. руб.

  Витрати за змістом дитячих дошкільних установ покриваються в основному за рахунок державного бюджету. Так як утримання дітей в дитячих дошкільних установах платне, частина коштів, необхідних для нормальної діяльності цих установ, надходить у вигляді плати батьків (менше 20% витрат, пов'язаних з утриманням дітей в дитячих дошкільних установах).

  Розміри плати батьків визначається за ставками, встановленими виходячи з середнього сукупного доходу, а саме в одного члена сім'ї на місяць.

  Законодавство передбачає ряд пільг по оплаті за утримання дітей в дитячих дошкільних установах.

  Розміри плати за утримання дітей визначаються один раз на рік.

  Документи, необхідні для розрахунку середнього сукупного доходу на члена сім'ї за минулий календарний рік, надаються батьками в дитячі дошкільні установи при прийомі дитини в дитячий сад, ясла і ясла-садок, а в подальшому - щорічно з 1 січня по 1 березня. Ці документи зберігаються в бухгалтерії дитячого дошкільного закладу. Якщо батьки не надали документів про своєму доході в установлений термін, плата стягується в максимальному розмірі.

  Плата за утримання дітей в дитячих дошкільних установах вноситься по извещениям-квитанціями ф.330 (І-341), термін оплати - не пізніше 10 числа кожного місяця.

  Для визначення вартості одного дня по платі за утримання дитини в дитячому дошкільному закладі місячний розмір плати батьків ділиться на число робочих днів за графіком роботи дитячого дошкільного закладу на місяць.

  2.3 Аналіз складу, структури і динаміки витрат бюджетної організації

  Витрати на дитячі дошкільні установи поділяються на поточні витрати, витрати на придбання обладнання і на капітальний ремонт, капітальні вкладення. До поточних витрат відносяться витрати на заробітну плату, канцелярські та господарські витрати, відрядження та службові роз'їзди, навчальні витрати, витрати по оплаті комунальних послуг, харчування, придбання дрібного інвентарю та інше. Ця група витрат є найбільшою.

  Таблиця 3 Аналіз складу, структури і динаміки витрат Терешковічского ясла-садка за 2007-2008 рр.

  витрати

  2007

  2008

  Темп зростання,%

  ?, Млн. Р.

  Уд. Вага,%

  ?, Млн. Р.

  Уд. Вага,%

  Поточні витрати:

  226176.0

  100

  383092.4

  2,13

  169,3

  Закупівлі товарів та оплата послуг

  224862.0

  10,0

  381844.4

  2,13

  169,8

  Оплата праці робітників і службовців

  138441.0

  1,63

  160627.0

  5,08

  116,0

  В тому числі:

  Основний оклад цивільних службовців

  92300.0

  2,45

  113009.0

  7,2

  122,4

  Надбавки до заробітної плати державних службовців

  12355.0

  18,3

  15732.0

  51,9

  127,3

  Додаткова оплата цивільних службовців

  1935.0

  116,8

  1916.0

  426,1

  99,0

  Оплата праці позаштатних співробітників

  260.0

  869,9

  275.0

  2969,4

  105,7

  Інші грошові виплати цивільним службовцям

  31591.0

  7,15

  29695.0

  27,4

  93,9

  Нарахування на оплату праці

  46122.0

  4,9

  54274.0

  15,0

  117,6

  Обов'язкові страхові внески до Фонду соціального захисту населення Міністерства туди і соціального захисту Республіки Білорусь

  45871.0

  4,93

  53996.0

  15,1

  117

  Страхові внески по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

  251.0

  901,0

  278.0

  2937,3

  110,7

  Придбання предметів постачання і витратних матеріалів

  13413.0

  16,8

  23801.4

  34,3

  177,4

  У тому числі: канцелярське приладдя, матеріали і предмети для поточних господарських цілей

  915.0

  247,1

  1163.0

  702,1

  127,1

  Продукти харчування

  12393.0

  18,2

  22388.4

  36,4

  180,6

  Інші витратні матеріали і предмети постачання

  105.0

  2154,0

  250.0

  3266,3

  238,0

  Відрядження і службові роз'їзди

  80.0

  2827,2

  164.0

  4979,2

  205

  Оплата послуг по зв'язку

  141.0

  1604,0

  206.0

  3964,0

  146,0

  Оплата комунальних послуг

  25154.0

  8,9

  65965.0

  12,3

  262,2

  Оплата споживання теплової енергії

  9374.0

  24,1

  22475.0

  36,3

  239,7

  Оплата споживання електричної енергії

  3283.0

  68,8

  6014.0

  135,7

  183,1

  Інші комунальні послуги

  12497.0

  18,0

  37476.0

  21,7

  299,8

  Інші поточні витрати на закупівлю товарів і оплату послуг

  1511.0

  149,6

  76807.0

  10,6

  5083,1

  Субсидії на поточні трансферти

  1314.0

  172,1

  1248.0

  654,3

  94,9

  трансферти населенню

  1314.0

  172,1

  1248.0

  654,3

  94,9

  капітальні витрати

  ---

  ---

  433500.0

  1,8

  433500,0

  Разом:

  226176.0

  9362,33

  816592.4

  20957,04

  361,0

  Аналіз даних таблиці 3 показує, що в 2008 році, по відношенню до 2007 року, поточні витрати збільшилися на 169,3%. Це пов'язано з тим, що фінансування дитячого дошкільного закладу зросла в 3,6 рази. Оплата праці робітників і службовців в 2008 році склала 160627.0, що в 1,2 рази більше по відношенню до 2007 року, в тому числі основний оклад цивільних службовців збільшився на 122,4%, що в 2 рази більше, надбавки до заробітної плати державних службовців 127,3%, додаткова плата цивільних службовців знизилася на 1%, в зв'язку з працездатністю колективу.

  Оплата праці позаштатних співробітників збільшилася на 105,7%; інші виплати цивільним службовцям знизилися на 6,1%.

  У зв'язку з тим, що оплата праці працівників Терешковічского ясла-садка збільшилася, отже, збільшуються і нарахування на оплату праці на 117,6%, що в 1,2 рази більше в порівнянні з 2007 роком.

  Придбання предметом постачання і витратних матеріалів збільшилася на 117,4%, в тому числі канцелярське приладдя, матеріали і предмети для господарської діяльності - на 127,1%, продукти харчування - на 180,6%, це пов'язано зі зростанням грошових норм на продукти харчування .

  Відрядження і службові роз'їзди - на 205%, в зв'язку з підготовкою кадрів, підвищенням розряду у вихователів, навчанням на курсах і т.д.

  Оплата комунальних послуг збільшилася на 262%, в зв'язку з ростом цін на тарифи за теплову енергію, електричну, інші комунальні послуги.

  Інші поточні витрати на закупівлю товарів і оплату послуг збільшилися на 5083,1%. Фінансування субсидій на поточні трансферти зменшилася на 5,1%

  Бюджетні асигнування на капітальні витрати були виділені в сумі 433500.0 руб. На ці кошти в Терешковічском ясла-садку була зроблена дах, поставлені нові вікна та двері, деякий ремонт по обробці груп, поставлені нові санвузли. Надалі планується ремонт груп, а також повне оснащення навчально-виховним матеріалом.

  Таким чином, в Терешковічском ясла-садку поступово починають реалізовуватися плани щодо вдосконалення саду. Слід додати, що ВАТ "Гомельська птахофабрика" бере участь в спонсоруванні дошкільного закладу. Але, все ж, залишається ряд проблем, таких як переоснащення дитячих груп. Якщо судити за Інструкцією, то дошкільний заклад оснащено тільки на 15% від пред'явленої норми.

  Глава 3. Основні напрями вдосконалення кошторисно-бюджетного планування та фінансування в бюджетних організаціях

  До кінця 80-х рр. державний бюджет був практично єдиним джерелом фінансування соціально-культурних установ.

  Таким чином, створені умови і неможливість стримувати розвиток ринкових відносин у невиробничій сфері, а також необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів, потреба дофінансування галузей сприяли розвитку недержавних формувань, які здійснюють підприємницьку діяльність у соціальній сфері.

  Це дозволяє певною мірою зняти навантаження з бюджету, розширити сферу і обсяг надаваних населенню послуг, розвивати ринкові механізми в соціальних галузях

  Розширення підприємництва не означає відмову від бюджетного фінансування, тим більше, що ряд безкоштовних послуг конституційно гарантовані населенню. Однак в подальшому будуть, очевидно, розвиватися три види фінансового забезпечення організацій соціальної сфери: бюджетне фінансування, при якому державний бюджет є єдиним джерелом; бюджетно-госпрозрахункове фінансування (змішане), при якому частина витрат покривається коштами бюджету; госпрозрахункове фінансування здійснюється виключно за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання.

  При вирішенні питання про види та обсязі послуг, що надаються населенню за плату, необхідно виходити з їх ролі в забезпеченні відтворення робочої сили. Життєво важливі для населення послуги повинні надаватися безкоштовно і фінансуватися з державного бюджету.

  Розвиток підприємництва та мережі недержавних формувань у соціальній сфері Республіки Білорусь в значній мірі буде визначатися здійснюваною економічною політикою.

  Для оцінки якісного рівня планування витрат на галузі невиробничої сфери проведемо аналіз цього процесу.

  Сформована в останні роки практика бюджетного планування в республіці передбачає вирівнювання витрат на галузі невиробничої сфери по регіонах. З цією метою визначається особливий показник, па підставі якого розраховується обсяг фінансування норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

  Такий норматив обчислюється Міністерством фінансів Республіки Білорусь по республіці в цілому, затверджується щорічно з твердженням республіканського бюджету і фіксується в законі про державний бюджет на відповідний рік. Обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на галузі невиробничої сфери, визначається з нормативу бюджетної забезпеченості та чисельності жителів в регіоні.

  Норматив бюджетної забезпеченості визначається розрахунково на підставі даних про виконання бюджету за попередній рік шляхом ділення фактичних витрат на фінансування невиробничої сфери на чисельність населення республіки і коригується на передбачуване зростання доходів бюджету.

  Беручи до уваги різний рівень доходної бази місцевих бюджетів, в республіканському бюджеті були передбачені асигнування регіонам для доведення бюджетної забезпеченості на одного жителя до середньореспубліканського нормативу.

  Для оцінки чинного методу обгрунтування витрат був проведений аналіз бюджетної забезпеченості в розрізі регіонів, який показав, що по окремим областям республіки спостерігаються істотні відхилення фактичних показників бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя.

  Високий ступінь відхилень регіональної бюджетної забезпеченості від середньої по республіці в умовах обмеженості ресурсів місцевих бюджетів і жорсткого режиму фінансування свідчить, перш за все, про недоліки планування: не були враховані в процесі планування регіональні фактори - галузева структура невиробничої сфери, мережа лікувальних закладів, які обслуговуються контингенти, штати , стан матеріально-технічної бази установ, умови їх функціонування, що викликало диференціацію в показнику фактичної бюджетно й забезпеченості в розрахунку на одного жителя.

  Разом з тим дослідження показало, що галузева структура витрат у невиробничій сфері по регіонах істотно відрізняється від структури витрат, що склалася в цілому по республіці, тобто галузі в різному ступені представлені у витратах на невиробничу сферу в розрізі регіонів.

  Регіональні відмінності виявляються не тільки в галузевій структурі невиробничої сфери, а й в забезпеченості територій послугами відповідних установ, що виражається через показники мережі, штатів і обслуговуваних ними контингентів (в розрахунку на 10 тис. Осіб населення).

  Це говорить про те, що в регіоні з більш розвиненою мережею закладів освіти, охорони здоров'я (або більш потужними установами) потрібен більший обсяг бюджетного фінансування, ніж іншим регіонам, де мережа лікувальних закладів менш розвинена.

  Таким чином, є підстави вважати, що причиною значних відхилень показників регіональної бюджетної забезпеченості від середньореспубліканського рівня стало прояв регіональних факторів: диференціація в галузевій структурі витрат, розвитку мережі установ, їх потужності (обслуговується контингент, штати), умовах функціонування стану, матеріально-технічної бази і т.д.

  Якщо припустити, що ці фактори в однаковій мірі діють на всій території республіки, то для всіх регіонів можна було б застосовувати єдиний среднереспубликанский норматив бюджетної забезпеченості для визначення обсягу фінансування.

  Однак, як було доведено вище, в розрізі регіонів їх вплив неравнозначно.

  Саме тому неправомірно планувати витрати на невиробничу сферу за єдиним для всіх територій нормативу бюджетної забезпеченості.

  Для визначення реального обсягу фінансування, що направляється в галузі невиробничої сфери, необхідно враховувати ряд факторів, що відбивають регіональні особливості та умови функціонування невиробничої сфери.

  Найбільш істотними з них є наступні: галузева структура в невиробничій сфері, розвиток мережі установ, їх потужність, стан матеріально-технічної бази, природно-кліматичні умови функціонування, нерівномірність розподілу жителів по територіях і ін.

  Таким чином, недоліки чинного порядку планування бюджетних витрат на невиробничу сферу полягали в наступному.

  По-перше, величина нормативу бюджетної забезпеченості визначалася розрахунковим шляхом виходячи з фактичних витрат минулих років.

  По-друге, не враховувалися регіональні відмінності в ситуації, що мережі установ невиробничої сфери та рівні забезпеченості населення їх послугами.

  При такому підході в рівні умови в частині забезпеченості бюджетними витратами ставляться жителі всіх територій республіки: на кожного з них держава виділяє однаковий розмір фінансування. Разом з тим регіони нерівномірно забезпечені мережею закладів охорони здоров'я, культури, освіти, і обсяг надаваних ім'я послуг в розрахунку на 10 тис. Осіб населення різний. Тому фінансування за принципом "всім порівну" в гірші умови ставить території, що сформували більш розвинену мережу установ невиробничої сфери та забезпечили більший обсяг і якість послуг на кожного жителя.

  По-третє, чинний порядок планування не враховував відмінностей у галузевій структурі невиробничої сфери в розрізі областей республіки.

  По-четверте, не враховувалися відмінності в умовах функціонування установ невиробничої сфери, такі як матеріально-технічна база, забезпеченість штатами, стан будівель і споруд, природно-кліматичні умови регіону і ін.

  По-п'яте, не враховувався такий фактор, як нерівномірність розподілу жителів по регіонах республіки.

  Чинний порядок визначення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються в невиробничу сферу, в певній мірі дозволяє при плануванні врахувати один з найважливіших факторів, що впливають на розмір бюджетного фінансування - чисельність жителів. Разом з тим інші фактори залишаються неврахованими.

  Концептуальні підходи до перетворення планування витрат па галузі невиробничої сфери. Аналіз діючої практики планування витрат на невиробничу сферу дозволив визначити концептуальні підходи до його вдосконалення.

  З метою усунення перерахованих вище недоліків була розроблена методика розрахунку обсягу бюджетних ресурсів для галузей невиробничої сфери, яка враховує перелічені вище регіональні відмінності, що характеризують вихідну базу планування.

  Вона заснована не на екстраполяції середньореспубліканського нормативу бюджетної забезпеченості на регіони республіки, а на його диференціації по регіонах.

  Застосовано нетрадиційний підхід до обґрунтування розміру бюджетних ресурсів, що спрямовуються в невиробничу сферу, оскільки він передбачав не вирівнювання обсягів фінансування на основі єдиного нормативу, а, навпаки, їх диференціацію по регіонах з обліками названих чинників. Це дозволяє в максимальному ступені врахувати реальні потреби установ в бюджетних асигнуваннях.

  Диференціація досягається черев коефіцієнти коригування середньореспубліканського нормативу - показники, що інтегрують інформацію про регіональні відмінності в умовах функціонування галузей невиробничої сфери.

  Таких коефіцієнтів було розроблено шість, для кожної області республіки.

  Таким чином, вперше при розрахунку потреби територій в бюджетних асигнуваннях па невиробничу сферу були враховані такі фактори, як мережа лікувальних закладів, їх галузева структура, забезпеченість штатами, контингент, матеріально-технічна база, природно-кліматичні умови функціонування, нерівномірність розподілу жителів і ін.

  Однак надалі, в зв'язку з недостатністю наукових розробок з проблем бюджетного планування в невиробничій сфері, коригування загальнореспубліканського нормативу не проводилася.

  За цей час в невиробничій сфері відбулися зміни. Зокрема, у зв'язку зі зміною демографічної ситуації в республіці було прийнято рішення щодо скорочення мережі закладів, що призвело до зміни базових показників, покладених в основу розрахунку коефіцієнтів коригування нормативу бюджетної забезпеченості.

  Це зажадало уточнення методології та методики їх розрахунку, а також уточнення розрахункової бази. На жаль, така робота не було проведено.

  У Законі Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на 2002 рік" затверджено норматив бюджетної забезпеченості у галузях невиробничої сфери, розрахований на основі звітних даних про фактичні витрати попереднього року з деяким коректуванням.

  Таким чином, проблема обґрунтування витрат на галузі невиробничої сфери остаточно не вирішена. Як і раніше норматив бюджетної забезпеченості визначається розрахунковим шляхом на підставі даних про фактичні витрати минулих років. Такий норматив не відображає реальної потреби установ у фінансових ресурсах, а лише закріплює діяв роками залишковий принцип фінансування. Разом з тим цей базовий фінансовий показник повинен бути науково обгрунтований і будуватися на системі соціальних норм і нормативів.

  Необхідно відзначити, що в умовах бюджетного дефіциту в певній мірі виправдано числення нормативу бюджетної забезпеченості розрахунковим шляхом на підставі даних про фактичні витрати. Але в подальшому в міру розвитку економіки республіки, зміцнення доходної бази бюджету та збільшення бюджетних ресурсів необхідно від фінансування за розрахунковими нормативами бюджетної забезпеченості на одного жителя перейти до фінансування по науково розробленим нормативам. Зробити це можна в такий спосіб: пропонується сформувати своєрідну "споживчий кошик послуг", що представляє оптимальний набір гарантованих державою послуг окремих галузей невиробничої сфери. Вартісна оцінка споживчого кошика послуг буде відображати потреба в фінансових ресурсах галузей невиробничої сфери. Цей показник міг би використовуватися в якості нормативу бюджетної забезпеченості для розрахунку видатків бюджету на галузі невиробничої сфери в розрахунку на 10 тис. Осіб і, відповідно, на одного жителя.

  висновок

  В основі дитячих дошкільних установ лежить виробничий показник - дитино-дні. Зниження цього показника означає зниження ефективності роботи цих установ. Число дитино - днів може зменшуватися в результаті зростання захворюваності дітей, частих і тривалих перерв в роботі установ внаслідок карантинів, капітальних ремонтів будівель і з інших причин.

  Дотримання принципів фінансування сприяє систематичному фінансового контролю за діяльністю дошкільних установ, який представляє систему заходів, спрямованих на зміцнення фінансової та планової дисципліни, підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань.

  У дитячому ясла - садку слід переоснастити дитячі групи для різнобічного розвитку дитини і інтересу дітей до того чи іншого явища. Необхідно впроваджувати нові гуртки, заняття, секції в оздоровчому плані, так як це зміцнює організм дітей. Для цього слід вводити вакансії вихователів по певним занять.

  Згідно з чинним законодавством, вчителям, вихователям та іншим працівникам шкіл, шкіл-інтернатів, розташованих в сільській місцевості, йде доплата до заробітної плати, в залежності від стажу.

  В даний час передбачено низку соціально спрямованих програм, в яких важливе місце відводиться подальшому підвищенню освітнього і культурного рівня нації.

  Список літературних джерел

  1. Закон Республіки Білорусь №450-3 від 13.11 2008 г. "Про республіканський бюджет Республіки Білорусь на 2009 рік".

  2. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 3.04.2007 р №433 "Про фінансові нормах витрат на харчування в загальноосвітніх закладах, установах, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, професійно-технічної, (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 р № 35, 9/9168) ".

  3. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.12.2008 р №2002 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2009 г., №3, 5/29028).

  4. Постанова Міністерства освіти Республіки Білорусь ...........

  Скачати 49,05 Kb.


  Витрати на утримання державних установ, що забезпечують здобуття дошкільної освіти та їх планування

  Скачати 49,05 Kb.