Скачати 13.99 Kb.

Виступ на педагогічній раді «Розвиток мови дошкільників: проблеми, шляхи їх вирішення»
Дата конвертації21.12.2019
Розмір13.99 Kb.
ТипТемочка

Скачати 13.99 Kb.

Наталія Константініді
Досвід роботи «Розвиток мови дошкільників: проблеми, шляхи їх вирішення»

Розвиток зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

З досвіду роботи вихователя старшої групи

Константініді Наталії Олександрівни

До початку навчання в школі дитина повинна повноцінно оволодіти рідною мовою: оволодіти багатим словниковим запасом мови, засвоїти мовні закони і норми, тобто оволодіти граматичною будовою, а також вміти активно користуватися засвоєним мовним матеріалом, а саме вміти повно, зв'язно, послідовно і зрозуміло оточуючим передати зміст готового тексту або самостійно скласти зв'язний текст.

Навчання зв'язного мовлення впливає і на естетичне виховання: перекази літературних творів, самостійні дитячі твори розвивають образність і виразність мови, збагачують художньо-мовної досвід дітей.

З досвіду роботи з дітьми старшого дошкільного віку, можна відзначити, що в розвитку зв'язного мовлення у більшості дітей є труднощі, а саме: діти не досить успішно справляються із завданням скласти зв'язну розповідь (по картині або без, не відзначається дотримання трьох структурних складових розповіді ( початок, середина, кінець). Пропозиції мають просту структуру, іноді не мають логічного зв'язку між собою, повторюються одні й ті ж слова. розповідь не змістовний, є дуже коротким.

Дані проблеми спостерігаються і при вираженні своїх думок дітьми. Всі діти без особливих зусиль йдуть на контакт один з одним і з дорослим, але не завжди повно і доступно висловлюють свої думки. Є діти, які в ряді випадків не можуть закінчити свою думку зовсім, «не знаходять слів».

Все це актуалізує проведення цілеспрямованої роботи в даному напрямку, над яким ми працюємо в своїй групі на протязі всього часу перебування дітей в дитячому садку. Для цього ми ставимо перед собою наступні цілі та завдання:

Мета: розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.

завдання:

• Створювати умови для розвитку зв'язного мовлення дітей через систему сюжетних картин, складання оповідань і переказу, словесних і дидактичних ігор, художньої літератури.

• Створювати розвиваючу предметно-просторове середовище, що сприяє мовному розвитку дітей старшого дошкільного віку.

• Підвищувати рівень інформаційної компетентності батьків з питань розвитку пізнавальної і мовної активності дітей.

Вирішуємо проблеми з формування зв'язного мовлення дітей своєї групи за допомогою декількох напрямків. це:

Розвиток зв'язного мовлення засобами художньої літератури.

Мова дитини в більшості випадків розвивається стихійно (в родині, на вулиці). Однак така стихійна мова не завжди є правильною і іноді зовсім не відповідає нормам мовної культури (у мові дітей можна почути слова просторіччя, жаргону або навіть лайливі слова).

Навчити дітей красномовно висловлювати свої думки, правильно будувати свої висловлювання, поповнити активний словниковий запас, розвинути естетичний смак, виховати правила гарної поведінки в суспільстві і сім'ї допомагає читання художньої літератури.

Звичайно ж, при прочитанні художньої літератури дітям, ми дотримуємося основних правил.

По-перше, перед прочитанням твору дітям обов'язково оголошується його назву і автора.

По-друге, відбувається розбір незрозумілих слів, для того, щоб діти чітко розуміли, про що йдеться у творі, і не втрачали основну думку.

По-третє, текст твору читається з виразом, в середньому темпі, чітко вимовляючи кожне слово.

Після прочитання твору, ми обов'язково вислуховуємо думку дітей про даному творі. При бажанні дітей, твір може бути прочитано повторно.

Твори художньої літератури вибираються відповідно до віку і інтересів дітей і тематикою тижні.

Так само, перед прочитанням дітям, ми обов'язково знайомимося з цією книгою самі. Так як деякі сучасні твори можуть мати неприємні або навіть не культурні за своїм змістом текст або ілюстрації.

Наші діти дуже люблять читання казок і оповідань. Такий вид читання не тільки допомагає вирішувати завдання мовного розвитку, а й заспокоює дітей, створює сприятливу обстановку.

Театралізована діяльність як засіб розвитку зв'язного мовлення.

Успішно вирішує завдання розвитку зв'язного мовлення дошкільнят і театралізована діяльність.

В процесі театралізованої діяльності та ігор-драматизації відбувається розвиток мови з усіх боків: збагачення словника образної лексикою, виховання звукової сторони мови (інтонаційної виразності, дикції, сили голосу, навчання навичкам діалогічного мовлення (запитати, відповісти, подати репліку, вислухати). Використання пластичних етюдів, розвиток сценічних навичок для відтворення образів казкових персонажів засобами інтонації, міміки, жестів, рухів.

У театральну діяльність діти включаються з великою охотою. Вони із задоволенням згадують знайомі казки, надягають маски, наслідують мови і рухів героїв. Хлопці відчувають себе розкуто, що, звичайно ж, позитивно позначається на вирішенні завдань мовного розвитку.

Ми використовуємо театралізований показ не тільки добре знайомих літературних творів, а й організовуємо театральні постановки придуманих нами ж історій або казок. Це досить складна робота, але дуже цікава. Діти придумують творчий розповідь самостійно або, використовуючи запропоновані картинки, наявні театральні костюми або персонажів пальчикового театру. При цьому персонажі пальчикового театру вибираються дітьми або самостійно або за допомогою дидактичної гри «Чудовий мішечок».

Потім відбувається обговорення майбутнього театральної вистави. Всі разом ми обговорюємо особливості персонажів казки, їх поведінку, мова і можливі діалоги, костюми, розподіляємо ролі.

У процесі такого театралізованого дійства діти більш реально «вживаються» в образи своїх героїв. Спостерігається імпровізація дій і діалогів в залежності від ситуації.

Робота ведеться як всією групою так і підгрупами, і залежить від індивідуальних особливостей, інтересів і гендерних відмінностей дітей.

Метод переказу в розвитку зв'язного мовлення.

Переказ є першим видом оповідань, якому починають вчити дітей. Переказ виступає як відтворення в виразною усного мовлення прослуханого художнього твору.

Навчання переказу веде до збагачення словникового запасу, формування сприйняття, уваги і пам'яті. При цьому поліпшується вимова, структура мови, засвоюються норми побудови цілого тексту і окремих пропозицій. Використання високохудожніх текстів класичної дитячої літератури дає можливість ефективно здійснювати роботу по формуванню «почуття мови» - уваги до синтаксичної, граматичної і лексичної сторонам мови, умінню оцінити з точки зору відповідності їх мовну норму правильність висловлювань.

При навчанні дитини старшого віку ми використовуємо таку методику: спочатку ми розмовляємо з дітьми по заданій темі, розглядаємо тематичні картинки, загадуємо загадки. А потім вже пропонуємо розповідь по даній темі, який є у того чи іншого автора. У старшій і підготовчій групі можна запропонувати два оповідання різних авторів на самостійний вибір дітьми, при цьому, поставивши перед дітьми завдання, пояснити свій вибір, тим самим, виконуючи завдання розвитку зв'язного діалогічного і монологічного мовлення, вміння висловлювати свою думку, чітко його обгрунтувавши. Потім ми попередньо роз'яснюємо незрозумілі для дітей слова в тексті, для того, щоб текст розповіді був зрозумілий дитині, і не губилася його основна думка. Далі ми виразно і чітко читаємо сам розповідь.

Після прослуховування розповіді, ми задаємо дітям питання за змістом оповідання, при чому не тільки ті, які встановлюють послідовність подій, а й ті, які б показали ставлення дітей до героїв і подій. Наприклад, твір М. Носова «Фантазери»: «Про що хлопчикам розповів Ігор?», «Як ви вважаєте, чи правильно він вчинив і чому?», «Як поставилися до цього головні герої?» І т. Д.

Повинні бути присутніми і питання, які спрямовані на те, як автор описує події, які слова для цього використовує і як ставиться до того чи іншого персонажу. Можна задавати дітям пошукові (де? Куди) і проблемні (як? Навіщо? Чому) питання, які потребують відповідей складнопідрядними реченнями.

Потім разом з дітьми ми складаємо план переказу. Дуже ефективно записати його за допомогою мнемосхем. І кілька дітей переказують текст самостійно або за мнемотабліце складають переказ. Короткий текст переказується повністю однією дитиною, довгий текст переказується по ланцюжку.

Далі все разом ми обговорюємо почуті перекази, висловлюючи своє ставлення до них і вводячи доповнення.

У старшому віці ми використовуємо більш складні види переказів: переказ оповідних і описових розповідей; придумування за аналогією продовження до почутого і переказати коротке оповідання; драматизація дітьми літературного твору.

Організація предметно розвиваючого середовища.

Мовної активності дітей повинен сприяти кожен куточок предметно-просторового середовища в групі, так як практично будь-яка діяльність людини супроводжується промовою і спілкуванням.

Під час свого перебування в групі хлопці спілкуються з однолітками і дорослими під час ігор, освітньої та спільної діяльності.

Книжковий куточок нашої групи містить велику кількість книг художньої літератури, енциклопедій, журналів, дидактичних ігор, спрямованих на мовленнєвий розвиток дітей, картотека сюжетних картин, логоритмічних вправ і мнемосхем.

Є театральний і музичний куточки, за допомогою яких діти у вільний час можуть створити і показати будь-яку казку.

Наявність різноманітних іграшок в куточках для сюжетних ігор та конструювання сприяє розвитку мовної активності і ведення діалогів на різні теми під час різних ігор.

У фізкультурному куточку діти із задоволенням ведуть діалоги від імені тренера і спортсменів, а також спілкуються в процесі різноманітних рухливих ігор, розподіляючи обладнання та обговорюючи правила гри.

Обстановка художнього куточка сприяє для обговорення своїх творчих робіт, розгляданню і вираженню свого ставлення до творів мистецтва різних жанрів.

У групі також створено куточок усамітнення, в якому будь-яка дитина може відпочити від групового шуму і побути наодинці з собою і своїми думками.

Організація роботи з батьками з питань розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Мова дитини, перш за все, розвивається в умовах сім'ї. Батьки є головним прикладом для дітей. На жаль, в сучасному світі батьки приділяють мало часу мовному розвитку дітей, посилаючись на зайнятість. У зв'язку з цим діти більшу частину часу проводять за комп'ютером і телевізором, а також «вбирають в себе» далеко не завжди культурні слова, які чують на вулиці. Внаслідок цього зв'язкова мова дитини розвивається недостатньо або не є грамотної і культурної.

У дитячому садку проводиться велика робота з розвитку зв'язного мовлення дошкільнят. Однак це завдання не можна виконати навіть на половину без участі батьків. Тому паралельно роботі з дітьми проводиться і робота з їх батьками з цього питання.

З метою підвищення компетентності батьків з даного питання було проведено батьківські збори в активній формі на тему «Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників», де батьки дізналися про значення розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку та отримали деякі рекомендації по роботі з дітьми.

Була підготовлена виставка дидактичних ігор і посібників для розвитку зв'язного мовлення дітей, якими ми користуємося в групі. Батьки дізналися прості секрети виготовлення, а також самі навчилися грати в деякі дидактичні ігри.

У куточку інформації батькам було запропоновано консультація про розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку, кілька простих рекомендацій і скарбничка дидактичних ігор, в які батьки можуть пограти вдома без додаткових витрат коштів і часу на їх виготовлення. Так само в міру необхідності з батьками проводяться індивідуальні бесіди з питань мовного розвитку їхньої дитини.

Висновок.

Необхідність розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку не викликає сумнівів. Від того, як дитина опанував мистецтвом говорити, залежать його комунікативні здібності (уміння налагоджувати взаємини з однолітками і дорослими, психологічний комфорт (можливість бути зрозумілим і почутим, а так само його подальші успіхи в школі.

Досвід даної роботи доводить, що щоденна і ретельно спланована робота зі старшими дошкільнятами успішно вирішує завдання розвитку зв'язного мовлення дітей, розвиває їх комунікативні здібності, мислення, увагу, уяву, пам'ять і доставляє масу позитивних емоцій і задоволення для кожної дитини.Скачати 13.99 Kb.


Виступ на педагогічній раді «Розвиток мови дошкільників: проблеми, шляхи їх вирішення»

Скачати 13.99 Kb.