Скачати 48,15 Kb.

Виникнення і діяльність системи соціальних дитячих притулків в Білорусі
Дата конвертації26.09.2017
Розмір48,15 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 48,15 Kb.

ВСТУП

Запорукою моральної переорієнтації сучасного суспільства є його гуманізація. В життя населення повертаються забуті поняття і види діяльності, в тому числі благодійність. У 19 - початку 20 століття на території Білорусі було безліч благодійних громадських об'єднань, які займалися навчанням і вихованням сиріт. Однак до теперішнього часу вони вивчені недостатньо. Тим часом, подібний цінний історичний досвід може стати в пригоді і в наш час, коли кількість знедолених дітей збільшується.

Діти, що потрапили у важку життєву ситуацію, вимагають соціального піклування. У зв'язку з цим, в Республіці Білорусь поряд з традиційними установами для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, відкриваються і нові. Серед них і дитячий соціальний притулок. Діяльність існуючих дитячих виховних установ вимагає пошуку інноваційних підходів, аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду, організації виховання соціальних сиріт з урахуванням соціально-економічних умов, що склалися в Республіці Білорусь.

В офіційних документах, науковій літературі та публіцистиці існують різноманітні терміни, що позначають дітей, потрапляють в сирітські установи. Ми будемо користуватися термінами адекватними для нашої роботи: в дитячому соціальному притулку найчастіше перебувають діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків.

Говорячи про дітей-сиріт, ми маємо на увазі особи у віці до 18 років, у яких померли або обидва батько. Говорячи про дітей, які залишилися без піклування батьків, ми будемо розуміти наступне: це - особи у віці до 18 років, які залишилися без піклування одного або обох батьків внаслідок позбавлення батьків батьківських прав, визнання батьків недієздатними, обмежено дієздатними, безвісно відсутніми, оголошення їх померлими , знаходження батьків в розшуку, в місцях утримання під вартою, хвороби батьків, яка перешкоджає виконання батьківських обов'язків, і в інших випадках відсутності піклування батьків. Історичні дослідження організації громадського піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в даний час набувають особливої ​​актуальності в зв'язку з тим, що суспільство в останні роки серйозно стурбоване проблемами дітей-сиріт. Звернення до вітчизняного історичного досвіду в цій сфері сприяє не тільки кращому розумінню самого соціально-педагогічного феномена виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, стосовно національної ментальності та культурної традиції, а й осмислення особливостей дитячого соціального притулку, як особливого типу виховного закладу.

Мета курсової роботи - вивчити процес становлення і розвитку діяльності дитячих соціальних притулків на території Білорусі.

завдання:

· Простежити еволюцію піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків (XVII - н. XX ст.)

· Проаналізувати діяльність дитячих соціальних притулків за радянських часів.

· Охарактеризувати дитячий соціальний притулок як тип сучасної соціальної служби.

· Ознайомитися зі структурою і особливостями діяльності дитячих соціальних притулків в складі соціально-педагогічних центрів.

Об'єкт: практика піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в дитячих соціальних притулках.

Предмет: особливості організації діяльності дитячих соціальних притулків


ГЛАВА 1. ВИНИКНЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ ДИТЯЧИХ соціальних притулків У дорадянський період

1.1 Становлення та розвиток системи піклування над дітьми (XVII - н. XX ст)

Особливе місце в історії виховання дітей-сиріт займає Московський і Петербурзький виховні будинки, створені в другій половині 18 століття. Організація побуту і виховання дітей в цих закладах визначалися одними і тими ж правилами, розробленими І.І. Бецким за участю відомого російського педагога А.А. Барсова. Перед виховними будинками ставилася мета - створення «нової породи людей, дітей-громадян, здатних служити Батьківщині справами рук своїх в різних мистецтвах і ремеслах» [13, стор. 7]. Велике значення надавалося моральному вихованню дітей. Їх привчали жити за такими заповідями «не роби зла і не докучає нікому», «не бреши», «стався до інших, так як хочеш, щоб ставилися до тебе», «не будь ніколи пустим». [13, стор. 7] Хлопчики і дівчатка 11 років займалися в школі по одній годині щодня. Хлопчики 11-14 років навчалися ремеслам, а дівчатка «куховарили, хліби пекли, шили, в інших домашніх роботах вправлялися». [13, стор. 7] Впливовий придворний, автор шкільної реформи І.І. Бецкой, вважав, що тільки в ізольованих від розбещеного суспільства навчальних закладах можна виховати нових людей, що головним в виховному будинку повинен бути праця. Перевага віддавалася практичної підготовки в області ремесел - це повинно було допомогти 14-15- річному випускнику виховного будинку адаптуватися в суспільстві.

Помітний слід в історії соціальної роботи залишив сирітський виховний будинок в Гатчині. У ньому працювали видатні педагоги П.С. Гур'єв, Е.О. Гугель, К.Д. Ушинський та ін. Вони створили оригінальну систему того часу виховання дітей сиріт 4-8 років. У пансіонатах, які об'єднували не більше 6 дівчаток і хлопчиків, виховувалося 100 дітей, тут панувала гуманна обстановка, дотримувалася чистота і порядок. З дітьми проводилися розвиваючі заняття, 6-8-річні хлопці відвідували елементарну школу. Діти росли здоровими, засвоювали моральні норми суспільства, здобували освіту. Найздібніші вихованці Гатчинського виховного будинку приймалися в Петербурзький університет [13, стор. 6-9].

Тепер більш детально зупинимося на діяльності дитячих притулків. У Росії в 19 столітті були створені такі виховні установи як дитячі притулки. Вважається, що перший немонастирскій притулок був відкритий фабрикантом-горнозаводчиков А.Демидова при будинку презирства трудящих. Він призначався для денного догляду за дітьми робітниць його промислових підприємств. Для керівництва такими закладами був створений Комітет головного піклування дитячих притулків. Незабаром було розроблено та «Положення про дитячі притулки» (1839), яке визначало зміст виховання і порядок їх діяльності. Зокрема, засновувалися губернські, повітові і сільські піклування для безпритульних дітей на кошти приватної благодійності. Загальний нагляд і управління за дитячим притулком здійснювали піклувальник, а також його помічники - директор, почесний старшина, доглядачка притулку і її помічниця (вона ж педагог-вихователь).

Основне завдання притулків полягала в тому, щоб надати дітям тимчасовий притулок і елементарну освіту. Згодом в них дозволявся нічліг, а потім і постійне проживання для більш знедолених.

За своєю підпорядкованості більшість дитячих притулків відноситься до Відомства установ імператриці Марії. Однак існували притулки, які перебували у віданні різних благодійних товариств, приватних осіб, відомств.

В кінці 19 століття в дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії крім грудних також приймалися діти 3 років, які залишалися там до 12-річного віку.

Створювалися також притулки для бездоглядних дітей у віці від 6 до 16-17 років. Тут вони готувалися до самостійного життя, отримуючи початкову освіту і навчаючись ремеслам і сільськогосподарської праці.

У період з 1839 по 1899 р відкривати більше двох притулків в рік і до кінця цього 60-річного періоду їх налічувалося в країні близько 160. На повному утриманні в притулках перебувало приблизно 6,5 тис. Осіб, а з приходять - понад 13 тис . Можна говорити про активну участь громадськості в створенні виховних установ для дітей найбідніших верств населення.

Активну виховну та благодійну діяльність здійснювало Петербурзьке товариство піклування про безпритульних дітей, що містить притулок більш ніж на 350 дітей. Виховна робота тут проводилася за віковими групами: діти 1-4 років перебували під опікою нянечок; 4-7 років - під керівництвом вихователів вчилися шити і в'язати, розучували молитви, вірші, букви, ігри. З 7 років дітей переводили в підготовчий клас, де навчали грамоти, потім - за програмою міського початкового училища. І вже потім їх переводили в притулки для старших.

Певну популярність придбала Школа для загальної освіти і професійного навчання дітей, організована братами Прохорова при Трехгорной мануфактурі. По суті, це була перша в Росії професійне училище. У 1830 р Воно об'єднувало близько 1000 учнів. Купці брати Набілкови організували притулок-училище з підготовчої школою і пансіоном. У різні роки тут виховувалися від 50-200 чоловік.

Найактивніше діяли міщанські училища в Москві. У них отримували притулок сироти, яким давалося «пристойне міщанського стану освіту». [4, стор. 118-120]. Багато років піклувальником цих училищ був С.М. Третяков.

Одним з найбільших добровільних благодійних товариств середини 19 століття була Рада дитячих притулків, який створив притулки в усіх районах Москви. У них були організовані догляд і виховання дітей працюючих батьків. Після освоєння загального навчального курсу за програмою початкових міських училищ випускники продовжували вчення в ремісничих училищах.

Велику роботу по призрению сиріт і дітей бідних здійснювало Товариство піклування про незаможних і потребують захисту дітей. Суспільство створювало ясла, притулки, початкові школи, ремісничі та інші професійні училища, а також видавало журнал «Дитяча допомога».

В середині 19 століття існувало близько півтора десятка загальноросійських благодійних організацій. В кінці століття тільки Відомству установ імператриці Марії крім двох виховних будинків в Москві і Петербурзі належало понад 300 притулків, ясел і шкіл, близько 150 закладів навчального характеру і 4 навчально-лікувальні заклади.

Чимало навчально-виховних установ з'явилося в Росії завдяки приватній ініціативі. Тільки одному з більш відомих благодійників цього часу принцу П.Г. Ольденбурзькому були зобов'язані своїм виникненням і розвитком близько 500 благодійних закладів. Серед них великою популярністю користувався «Дитячий притулок принца П.Г. Ольденбургского »в Петербурзі.

Перелік прикладів участі громадськості та приватних осіб у вихованні та освіті дітей можна продовжити і далі. Важливо інше: всі вони прагнули виховувати гідних громадян. Поступово складався певний досвід організації навчально-виховного процесу в дитячих установах. Навчання в дитячих притулках здійснювалося відповідно до рекомендацій Міністерства народної освіти. Крім вивчення Закону Божого, російської мови та арифметики діти навчалися краснопису, креслення, гімнастики та хорового співу. У санкт-петербурзьких і московських притулках за правильністю навчання дітей спостерігали інспектора з навчальної частини. Няні готувалися в спеціально створеному в 1848 р училище при виховному будинку в Санкт-Петербурзі. У ньому крім загальноосвітніх предметів викладалися і спеціальні (анатомія і фізіологія, педагогіка). Підготовка доглядачка і їх помічниць проводилася безпосередньо в притулках Петербурга.

Слід зазначити досить гуманні методи виховання в дитячих притулках. Тут заборонялися тілесні покарання і використовувалися такі методи, як осуд, роз'яснення неправильності дій. Як крайній захід оголошувався догану. Зміст і форми виховної роботи були різноманітними: використовувалися гри, посиденьки, рибалка, участь в хорі і т.д. Діти чергували по кухні, прибирали кімнати, прали білизну, займалися рукоділлям, працювали в притулку городах і садах, навчалися ремеслам. Таким чином, широко використовувалося самообслуговування і професійне навчання, за допомогою яких дітей готували до майбутнього самостійного життя.

В цілому, такі навчальні виховні заклади, як притулки для дітей бідних батьків і сиріт, забезпечували в 19 столітті безкоштовне початкову освіту і виховання, готували дітей до отримання ремісничого і спеціальної освіти [4, стор.118-120].

Тепер більш детально зупинимося на тому, як розвивалося піклування над дітьми в Білорусі.

У числі перших міст Білорусі, в яких відкривалися дитячі притулки, були Вітебськ, Вільно, Дрісса, Мінськ, Могильов. До 1903 року на Білорусі було 29 таких закладів. Певні відомості про них дає таблиця 1.


Таблиця 1. Кількість притулків на Білорусі

Назва губернії всього притулків В т.ч. в повітах прізреваемих дітей Час відкриття притулків
всього Мальч. % Девоч. До 19 в. Перв. Підлога. 19 в. Втор. Підлога. 19 в.
Віленська 6 1 398 155 39,0 243 - 2 4
Вітебська 6 1 353 77 21,8 276 - 1 5
Гродненська 4 2 133 92 69,2 41 - 1 3
Мінська 5 1 203 131 64,5 72 - 2 3
Могилевська 8 4 239 123 51,5 116 - 3 5
Разом 29 9 1326 578 43,6 748 - 9 20

Діти приймалися в притулки за рішенням Опікунської ради на підставі заяви з додатком довідки про тяжке матеріальне становище прохача, виданої місцевою дільничним піклуванням або одним з членів Опікунської ради. Дільничні піклування мало кожне велике благодійне товариство. В їх обов'язки входило обстеження ділянки, виявлення неблагополучних сімей, організація і проведення збору пожертвувань на потреби суспільства, надання різних видів допомоги, потребуючим дітям, заходи щодо їх оздоровлення. За 1903 рік Вітебське суспільство, поза підвідомчого йому притулку надало допомогу 101 дитини.

Піклування дитячих притулків на Білорусі, на які покладалася пряма відповідальність за надання допомоги безпритульним дітям бідноти і сиротам, були в кожному губернському місті. На чолі піклування перебувала Рада, який зазвичай очолював губернатор, а почесними членами були представники від дворянства, директора і вчителя народних училищ, міський голова, поліцмейстер і ряд інших шанованих людей. Керівний склад Ради визначав напрямок і зміст роботи губернських притулків. У загальних питаннях вони підпорядковувалися найстаршому в Росії Відомству установ імператриці Марії. На Білорусі воно містило або мало під своїм безпосереднім заступництвом 11 дитячих притулків, в яких виховувалося близько 55% всіх сиріт, які перебували в дитячих благодійних закладах.

Крім притулків Маріїнського відомства, існували притулки, підвідомчі Міністерству внутрішніх справ (притулки парафіяльних опік і братств; іноземні та іновірські; благодійних товариств і приватних осіб), а також притулки підвідомчі Імператорській людинолюбному суспільству, притулки духовного і військового відомств.

Кожен притулок мав свій статут і керувався Положенням про дитячі притулки Комітету головного піклування дитячих притулків Маріїнського відомства. Положення було вперше видано в 1839 р і потім неодноразово перевидавався зі змінами та доповненнями.

Всього різні місцеві благодійні товариства містили понад 31% прізреваемих в притулках Білорусі дітей-сиріт. На притулки державні та конфесійні на початку 20 ст. доводилося не більше 10,5% прізреваемих Духовному відомству належали три невеликих притулку (від 8 до 20 прізреваемих) виключно для хлопчиків при Супрасльському Благовіщенському першокласному монастирі в Белостоксом повіті Гродненської губернії, Мінськом чоловічому монастирі в Могильовському церковно-православному Богоявленському братстві.

Дитячі притулки, як і більшість інших благодійних закладів, були переповнені, постійно відчували нестачу коштів і підтримували своє існування в основному за рахунок коробкових (кружечних) зборів і пожертвувань філантропів. Дотації державних і муніципальних органів, а пізніше і земств, були вельми незначні.

З 60-х р 19 ст. серед постійних жертводавців стало більше зустрічатися імен високопоставлених чиновників, їхніх дружин, купців, та й просто людей середнього достатку. Так, в 1868 році почесний громадянин Гродно купець першої гільдії Ашкеназі «в скасованому будівлі лікарні заснував притулок для навчання бідних дітей ремеслам», [17, стр. 52].

Там же працював притулок К.І. Шилінга. Дійсний статський радник А.А. Аріш в 1897 р відмовив за заповітом 18 тис. Рублів на будівництво дитячого притулку в Могильові, дружина колишнього Віленського генерал-губернатора Є.В. Потапова заснувала найбільше на Білорусі благодійне товариство «добровільні копійку» і т. Д. Зразковим у всіх відносинах за мірками того часу був Федоровський дитячий притулок княгині Паскевич для малолітніх дівчаток в Гомелі.

На користь дитячих притулків йшли кошти від благодійних базарів, вистав і концертів, які організовували видатні діячі білоруської культури. Організація подібних благодійних заходів мала на Білорусі давні і міцні традиції. Наприклад, в 1847 р, як відзначали «Віленські губернські відомості», в місті відбулося кілька благодійних концертів, що заслужили «похвальні відгуки місцевої публіки». Їх дали талановиті діти білоруського поета, драматурга, актора і громадського діяча В. Дуніна-Марцинкевича Камілла і Мирослав.

Багато жертвують на потреби дитячих притулків нагороджені пам'ятними знаками і жетонами Маріїнського відомства, стали почесними членами попечительств дитячих притулків, кількість яких на Білорусі швидко росло. У Мінську, До 1912 р додалося ще два нових власних притулку і загальна їх кількість досягла 7. На місто з 100 тисячним населенням - це не так вже й мало. До 1913 р приватні кошти на утримання закладів закритого піклування дітей в 23 рази перевищували державні і в 5 разів кошти, що виділяються земствами.

Таким чином, незважаючи на те, що в діяльності білоруських благодійних товариств, від своїх підшефних ними виховних будинків і дитячих притулків, було чимало недоліків, слабких сторін, досягнуті результати в справі піклування сиріт представляють як науковий, так і практичний інтерес для сучасних професіоналів в системі соціальної роботи з дітьми і підлітками.

1.2 Діяльність дитячих соціальних притулків за радянських часів

До початку 20 століття склалася струнка система соціальної допомоги дітям, що охоплює значний навіть за сучасними мірками відсоток знедолених дітей і підлітків. З ідеологічних міркувань цей факт довгий час замовчувався радянською історичною наукою. Вважалося, що єдиний вірний шлях вирішення проблем нужденних верств населення лежить лише в рамках державної системи соціального забезпечення.

Для організації благодійної допомоги нужденним дітям спочатку в губернських містах, а потім і в більшості повітів в Білорусі створювалися і плідно працювали численні установи громадського піклування. Найбільш швидкий ріст їх спостерігався на початку 20 століття.

Саме життя вимагала активної участі широкої громадськості, в першу чергу людей багатих і впливових, в організації соціальної допомоги дітям [16, стор. 52-53].

До 1914 року на території Білорусі діяло два спеціальних закладів для покинутих дітей. Один, з яких Мінський притулок для підкидьків, відкритий в 1894 році благодійним товариством «Милосердя». В інших білоруських губерніях кинутими дітьми, батьки яких не вдалося виявити поліції, займалися в основному накази громадського піклування, а пізніше - земства.

За заведеною з часів Катерини II системі новонароджених дітей їхні матері або родичі могли приносити і віддавати в виховні вдома інкогніто, через зашторені вікно. З 1890 році в Російській імперії були введені нові правила, які передбачали прийом підкидьків виключно через поліцію, замість таємного прийому вводився явний з правом для матерів брати дитину на вигодовування додому з оплатою від виховного будинку. У 1894 р ці умови були вдосконалені.

Введення нових правил було породжене жорсткою необхідністю, пов'язаною з переповненням виховних будинків і колосальної смертністю принесених в них дітей. У Мінському притулку для підкидьків перевищення норми прізреваемих дітей становило 50%.

У перші роки виховних будинків на Білорусі смертність дітей їх була хоч і трохи нижче, ніж в цілому по Російській імперії, але часом досягала 50 і більше відсотків. За свідченням сучасників, «скупчення великої кількості дітей в палатах, відсутність достатньої кількості годувальниць, недосвідченість лікарів і вихователів, прийом часто хворих і вмираючих дітей - все це спричинило жахливу смертність вихованців». [16, стор. 59].

Рішення проблеми стали шукати в розвитку міського і сільського патронажу. Виховні будинки, витримавши у себе крихіток на штучному годуванні (годувальниці були рідкістю) протягом двох місяців, передавали їх на вигодовування і виховання в сім'ї міщан, ремісників і селян за певну плату. Після досягнення дітьми 3-7 річного віку їх повертали в виховний будинок або (дуже рідко) всиновлювали. Жінкам, добре виховують дітей, видавалися невеликі нагороди. Така практика набула широкого розмаху.

У поєднанні з санітарно-профілактичними заходами, вжитими благодійними громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, а також земськими лікарями і фельдшерка, вдалося дещо знизити смертність дітей у виховних будинках, але все, же її рівень залишався досить високим. Крім того, збільшилася смертність дітей у селах, де від «заносяться хвороб і зменшення харчування» вмирали і підкидьки, і немовлята годувальниць [16, стор. 60]. Втім, тоді по Російської імперії смертність дітей від 1 до 5 років становила 76% від загальної смертності населення.

Певні відомості про піклування покинутих дітей в білоруських губерніях в 1910 році містяться в таблиці 2.

Таблиця 2. Піклування над дітьми в білоруських губерніях в 1910году

Назва губернії всього прізреваемих Віддано на виховання приватним особам Залишалося в притулку померло % смертності
Віленська (грудне відділення виховного будинку) 303 201 102 80 26,4
Вітебська (Притулок благодійного товариства) 165 ? ? 110 70,3
Гродненська 162 162 - 17 10,5
Мінська (притулок товариства «Милосердя») 425 105 25 264 62,0
Могилевська 195 195 - 57 29,2
РАЗОМ 1250 668 127 552 41,76

Слід зазначити, що на Білорусі в так званих закладах закритого типу, куди ставилися і притулки, понад 80% вихованців, з авторських підрахунками, становили сироти та напівсироти. Більшість з них знаходилися на повному забезпеченні, навчалися грамоті за програмами народних училищ, а також кошикові та шевському ремеслам. Понад 75% дітей в цих притулках складали так звані приходять. До них відносили дітей, які перебували на повному або частковому забезпеченні притулку, але ночували у своїх родичів або збіднілих батьків. У віленських притулках, наприклад, «приходять проводять час з 8 години ранку і до 7 вечора і отримують тут їжу, а мають відповідний для цього вік - і навчання» [16, стор. 63].

Особливістю стали притулки для дітей євреїв.На Білорусі їх було не так багато: іудеї більше тяжіли до відкритих форм піклування, при яких дитина залишалася б нехай і не в повній, але все ж сім'ї. У матеріальному відношенні ці притулки забезпечувалися краще за інших. У навчанні дітей-сиріт переважало вивчення «єврейського закону», різноманітніше був список освоюваних ремесел, а головне зазначалося більше організованості і порядку.

На рубежі століть серед постійних жертводавців для дитячих притулків зі знатних білоруських пологів стало більше високопоставлених чиновників, їхніх дружин і просто людей середнього достатку. Зразковим за мірками того часу був Федоровський дитячий притулок княгині Паскевич для малолітніх дівчаток в Гомелі. [17, стор. 52].

До притулкам відносили не тільки благодійні заклади для сиріт і безпритульних, але і ясла, дитячі садки, інтернати. «Притулки, які мають завданням тимчасове піклування малолітніх дітей, називаються яслами», - так визначала Канцелярія Відомства установ імператриці Марії. При цьому вік, при якому дітей брали в ясла або дитячий сад, не вказувався.

З 1910 р спочатку в центральній Росії, а потім і на Білорусі з'являється ряд нових типів притулків. Щось, що нагадує сучасну дитячу село можна побачити в «селищних притулках», які стали з'являтися в «здорової місцевості», зазвичай на околиці або далеко від міст, де будували будиночки на 15-25 дітей. Біля кожного будиночка - город сад, пташиний двір. Спільними для дитячого селища були школа і майстерні. У кожному будиночку - мати сім'ї (вихователька), яка і вела основну виховну роботу [17, стор. 59].

У період становлення соціальної роботи як сучасного суспільного явища на початку 20 ст. на Білорусі виділяються провідні організаційні форми соціальної роботи з нужденними дітьми. Особливе значення серед них набувають різні благодійні товариства і благодійні заклади, форми приватної благодійності, міські і земські органи громадського самоврядування, з'їзди діячів по громадському і приватному призрению, «дитяча журналістика».

Передова громадськість висувала конкретні вимоги з постачання бідних дітей їжею, одягом та навчальними посібниками за рахунок держави. Об'єднання громадськості незалежно від політичних та інших поглядів і вірувань для спільних дій на грунті благодійної мети - одна з характерних і примітних рис того часу.

Незважаючи на ряд недоліків, викликаних частіше об'єктивними, ніж суб'єктивними причинами, практично за відсутності реальної допомоги з боку держави в дореволюційний період сформувалося досить ефективна, на рівні передових досягнень того часу система соціальної роботи з дітьми в закладах притулкового типу.

З проблеми створення та діяльності на Білорусі благодійних громадських організацій і закладів соціальної допомоги нужденним дітям, виховних будинків, дитячих притулків, ясел і т.д. можна зробити наступні короткі висновки:

1. система соціальної допомоги нужденним дітям бере початок в слов'янської духовності і менталітеті білорусів, особливості їх життя і побуту, посилених і оформлених релігійних заповідях християнства.

2. в історії складання системи благодійної допомоги знедоленим дітям дуже значна роль численних релігійних конфесійних організацій, в першу чергу православних братств з їх школами та притулками, а також представників магнатських білоруських пологів, з їх багатими пожертвами на організацію та утримання притулків, інших установ для дітей сиріт та дітей з бідних сімей.

3. Вирішальні значення в організації допомоги нужденним, складанні системи соціальної роботи з дітьми в другій половині 19 - початку 20 століття мали благодійні товариства, які надавали допомогу дітям, створювали і містили виховні будинки, дитячі притулки, «ясла», колонії і т.д .

4. Діяльність благодійних товариств та благодійних закладів для дітей була б більш ефективною за умови активної підтримки її з боку державних органів, централізації і оптимізації всієї справи організації і управління соціальної роботи з дітьми [17, стор. 60-62].


ГЛАВА 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ соціальний притулок НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1 Дитячий притулок як соціальна служба

ПРИТУЛОК - соціальна установа для тимчасового проживання дітей, які опинилися в екстремальній життєвій ситуації. Дитячі соціальні притулки створюються і ліквідуються виконавчими місцевими і розпорядчими органами на підставі «Примірного положення про дитячий соціальному притулку».

Мета притулку - надання соціально-педагогічної, психологічної, медичної, правової допомоги неповнолітнім, які опинилися в складній життєвій ситуації, що вимагає допомоги фахівців. Максимальний термін перебування дітей у притулку - 6 місяців. Орієнтовна структура притулку: служба первинного прийому, відділ діагностики соціальної дезадаптації, служба реалізації програм соціальної реабілітації, відділ соціально-правову допомогу. Притулок може існувати як самостійна установа або входити до складу соціально-педагогічного центру. Структура притулку, що є самостійною установою, що не входять в комплекс притулку, - соціально-педагогічний центр, може обмежитися двома структурними підрозділами: служба первинного прийому та відділ соціальної реабілітації та соціально-правової допомоги.

У разі входження притулку до складу соціально-педагогічного центру структурну побудову може бути таким: служба первинного прийому, служба реалізації програм соціальної реабілітації. Служба первинного прийому дитячого соціального притулку складається з карантинного відділення з окремим входом, приймального і гігієнічного відділення, приміщень для проживання вихованців. Штат служби - 4 - 10 патронажних сестер, які пройшли спеціальну підготовку при соціально-педагогічному центрі. У штат карантинного відділення включені вихователі, помічники вихователя, медичний працівник. Після закінчення терміну перебування дитини в карантинному відділенні (1 місяць) і надання йому відповідної допомоги дитина відправляється в групу, де з ним працюють психолог, соціальний педагог, лікар, дефектолог та інші фахівці. До кінця перебування дитини в притулку повинні бути визначені заходи щодо подальшого його пристрою (повернення в сім'ю, інтернатний заклад чи ін.) [14, стр. 150-151].

Існуючі зараз соціальні притулки працюють по Типового положення і призначені для тимчасового проживання та соціальної реабілітації дітей і підлітків 3-18 років.

Соціальні притулки - це освітньо-виховні установи, де дітям і підліткам надається допомога по вирішенню їх життєвої проблеми. Їх функції забезпечити безпеку дитини, захистити його від жорсткості і зовнішніх загроз, зняти гостроту психічної напруги в стосунках з родиною, з педагогами, однолітками. Робота притулку спрямована на корекцію і реабілітацію дітей.

Особливість притулків полягає в тому, що ця установа тимчасового перебування. Оскільки програма реабілітації індивідуальна для кожної дитини, терміни перебування в притулку також індивідуальні. Дитина сама може попросити притулку в притулку до вирішення його подальшої долі.

Контингент притулку складають дошкільнята і молодші школярі (90%), строк перебування яких в родині стало неможливим, наприклад, через алкоголізм батьків, постійних побоїв, відсутність елементарних умов для життя. Одна з причин приміщення дітей в притулок - сексуальне насильство (11%), насильство як над маленькими дітьми (1,5 - 5 років), так і над дівчатками 13 - 15 років. 9% дітей поміщаються в притулок через хворобу матері, відсутність родичів, смерті батьків, на час оформлення опіки.

Дітей в притулок направляють співробітники міліції (59%), соціальні педагоги (26%), родичі (10%), і дуже рідко (6%) діти приходять до притулку самі, це підлітки які змушені піти з сім'ї.

Дуже часто адміністрація притулку стикається з проблемою подальшого влаштування дітей, так як багатьох вже не можна повернути в родину, оскільки батьки позбавлені батьківських прав (35%), діти - круглі сироти (14%), батьки - інваліди (19%) або психічно хворі.

Обстеження дітей притулку дає досить важку картину: 80% дітей має психоневрологічну патологію, 42% - затримку психомовного розвитку, переважають захворювання органів дихання. Тільки 2,2% дітей здорові.

Оскільки час перебування дітей у притулку обмежена, перед соціальним педагогом стоїть складне завдання за короткий термін погасити кризові стани дитини, конфлікт з сім'єю, залучити дитину до навчання, залучити до праці, організувати лікування, визначити його майбутнє. Ось чому особливо важливо розташувати дитину до себе, створити атмосферу участі, тепла і турботи.

Якщо малюки з працею забувають про сім'ю, то підліток про сім'ю не нудьгує, намагається реалізувати себе, утвердитися серед хлопців. Соціальний педагог повинен проявити розуміння, доброзичливість, але переконати підлітка в необхідності змінити своє життя. Він повинен вміти надати першу медичну, психологічну та юридичну допомогу.

Підлітки, що надійшли до притулку, відрізняються крайньою психологічної неврівноваженістю. Часто після першого тижня «бігунки» залишають притулок, щоб продовжувати свої поневіряння. Соціальному педагогу необхідно володіти деякими психологічними прийомами, щоб переконати підлітка залишитися в притулку, повірити новим дорослим.

Перед соціальним педагогом стоїть одночасно ряд завдань: створити для дитини домашню обстановку в притулку, встановити взаємодовіру з ним, навчити дотримуватися норм гуртожитку, направити на шлях самоаналізу, самовиховання. У здійсненні реабілітації підлітка педагогу допомагають інші працівники притулку: лікар, психолог, юрист, господарник, вихователі.

У кожної дитини своя доля, свої проблеми, тому вивчення кожної дитини є головним при його надходженні до притулку.

Особливість соціального притулку полягає в тому, що він здійснює профілактику соціального сирітства, дитячої злочинності та бездоглядності, захист прав дітей, забезпечує соціальну, педагогічну, психологічну та медичну реабілітацію неповнолітніх.

Щоб робота з надання допомоги була ефективною, необхідно чітко організувати діяльність всіх співробітників притулку. Головна роль в організації цієї роботи відводиться соціальному педагогу.

При вступі дитини до притулку на кожну дитину заводиться «Карта реабілітації вихованця дитячого соціального притулку», в якій відбивається вся робота по реабілітації неповнолітнього.

Перший етап в роботі з дітьми - вивчення їх документів, бесіди з ними, з соціальними педагогами шкіл і дитячих садів, інспекторами ІДН, тобто з тими людьми, які доставляли дитини до притулку. Це можуть бути і сторонні дорослі люди, які вирішили допомогти дитині, яка опинилася в складній життєвій ситуації. Дані заносяться в карту.

Далі розробляється «Програма первинного обстеження сім'ї і дитини». Її складають соціальні педагоги, психолог, медичний працівник і заступник директора СПЦ. Соціальний педагог відображає в ній акції і заходи з проведення соціального розслідування.

Він планує:

· Проведення бесід з батьками, родичами, педагогами закладів освіти, інспекторами ІДН, співробітниками ПНД, КДН, дитячої поліклініки тощо для отримання більш точної інформації про дитину і його сім'ї;

· Обстеження житлово-побутових умов проживання неповнолітнього;

· Складання «Карти мережі соціальних контактів», «Карти залежностей», різних анкет, які дають більш повне уявлення про ту ситуацію, в якій опинився дитина;

· Спостереження за дитиною в адаптаційний період.

Наступним важливим етапом в роботі є проведення педагогічних консиліумів. Їх організацією займається соціальний педагог: він призначає час проведення, запрошує учасників, веде протокол консиліуму. Педагогічний консиліум, на якому розробляється програма реабілітації сім'ї, батьків, родичів неповнолітнього і всіх зацікавлених осіб. Фахівці СПЦ прийшли до висновку, що перший консиліум необхідно проводити якомога раніше, через 3-5 днів після надходження дитини до притулку.

Виступ всіх учасників записуються в протокол, після чого йде обговорення ситуації, розробляється програма реабілітації сім'ї.У ній призначаються завдання для всіх учасників консиліуму і терміни виконання. Дану форму роботи з неблагополучними сім'ями вважають дуже ефективною, тому що присутність на консиліумі представників різних служб допомагає батькам усвідомити складність ситуації, в якій вони опинилися разом зі своїми дітьми; перед батьками ставляться конкретні умови і завдання, при виконанні і вирішенні яких вони зможуть поліпшити обстановку в сім'ї і забрати своїх дітей з притулку.

Після десятиденного спостереження за дитиною в період адаптації проводиться педагогічний консиліум по складанню програми реабілітації. Соціальний педагог запрошує на засідання заступника директора СПЦ, психолога, медичного працівника, вихователів, які спостерігали дитини в адаптаційний період. Фахівці аналізують карту спостереження за дитиною, оголошують результати діагностики, після чого розробляють індивідуальну програму реабілітації.

Головними напрямками роботи соціального педагога з соціальної реабілітації є:

1. формування у вихованців притулку навичок соціальної взаємодії;

2. робота з вихованцями з профілактики девіантної поведінки;

3. формування умінь і навичок діяти, опинившись у важкій життєвій ситуації;

4. формування навичок відповідальної поведінки;

5. робота з вихованцями та їх батьками по відновленню втрачених контактів з родиною.

Через певний час проводяться повторні консиліуми, щоб відстежити виконання програм реабілітації сім'ї та дитини. При необхідності в програму вносяться корективи і зміни.

Після вибуття з дитячого притулку програма по реабілітації неповнолітнього триває згідно з рекомендаціями, які складають фахівці, що працюють з дитиною.

Одним з найважливіших напрямків роботи соціального педагога з соціальної реабілітації вихованців притулку є профілактика злочинів і правопорушень серед неповнолітніх, правова просвіта, яке включає в себе знайомство вихованців до законодавства Республіки Білорусь, зокрема регулювання питань, які зачіпають інтереси дітей (Кодексом Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення, кримінальним кодексом Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь «про права дитини», Конвенцією про пр авах дитини) [19, стр. 37-39].

Що цікаво, в кожному районі (місті) роботою з неблагополучними сім'ями займається не менше 50 фахівців. Наприклад, в Орші (крім 19 працівників притулку) це 27 соціальних педагогів шкіл, 9,5 штатної одиниці міського соціально-педагогічного центру, 3 - сектора опіки міськвиконкому, 4 - територіального центру обслуговування населення (всього - 62,5 штатної одиниці).

Сьогодні в Білорусі діє 140 притулків, на які щорічно витрачається понад 20 мільярдів рублів із коштів місцевих бюджетів. В середньому на утримання одного притулку держава витрачає 180 мільйонів рублів на рік.

Таким чином, дитячий соціальний притулок є не тільки тимчасовим «притулком» для проживання дітей, які опинилися в складній життєвій ситуації, а й установою, яке проводить цілий комплекс заходів по реабілітації дитини та її сім'ї.

2.2 Організація роботи соціального притулку в складі СПЦ

Перевага роботи притулку в складі соціально-педагогічних центрів очевидно. Основне призначення притулків, як відомо, - це реабілітація дітей та робота з сім'єю по поверненню дитини додому або ж пошук і підбір альтернативної сім'ї. Тому робота притулку тісно переплітається з роботою сектору з охорони дитинства та соціально-педагогічних установ.

Діти потрапляють в поле зору соціальних служб задовго до того, як їх розміщують в притулок. І, природно, органи охорони дитинства і СПЦ вже працюють з цією сім'єю, зв'язуються з різними організаціями, установами освіти, сільськими радами тощо У цьому випадку приміщення дитини до притулку є продовженням систематичної роботи з сім'єю, коли перебування дитини в сім'ї стає небезпечним для дитини або ж ситуація в родині (матеріальні умови, тимчасова недієздатність батьків) вимагає надання негайної допомоги сім'ї і дітям. Можна виділити наступні переваги притулку працює в складі СПЦ:

1. в той час, коли дитина потрапляє до притулку, сім'я і її соціальні проблеми вже досліджені соціальними педагогами і психологами СПЦ;

2. вивчені можливості і ресурси сім'ї;

3. відомий коло контактних осіб, тих, хто найбільш важливий для дитини (родичі, друзі, вчителі), і це сприяє більш успішної реабілітації;

4. обстежені діти, вивчені їх індивідуальні особливості, проблеми (в тому числі психологічні, навчальні, проблеми зі здоров'ям);

5. діти продовжують спілкуватися з уже знайомими обличчями (психологами, соціальними педагогами), зберігаються їх прихильності, і вони більш повно отримують емоційну підтримку;

6. є можливість для працівників притулку в повній мірі використовувати досвід фахівців СПЦ для роботи з сім'єю, а також вивчені ресурси біологічного оточення;

7. є можливість на більш глибокому рівні, спільно з фахівцями СПЦ працювати з біологічною сім'єю;

8. робота з підбору, навчання замісної сім'ї організована фахівцями СПЦ, і з'являється можливість вибирати навчених кандидатів для прийомної дитини і разом з фахівцями СПЦ грамотно підготувати дитину для передачі його в прийомну сім'ю.

Крім того, фахівці СПЦ і притулку спільно працюють по реабілітації біологічної сім'ї, по відновленню дитячо-батьківських відносин, з проблем повернення дитини в рідну сім'ю, що дає можливість більш успішно здійснювати цей процес.

Таким чином, при організації роботи притулку в умовах СПЦ спостерігається системність і спадкоємність в роботі, можливість використовувати професійний досвід фахівців СПЦ, користуватися раніше отриманими відомостями, джерелами реклами банком даних, спиратися на кадровий потенціал СПЦ.

Спільна робота фахівців, спільні методичні об'єднання, можливість професійного удосконалення та взаємозамінність, а також доступ до матеріальної бази СПЦ і мережу контактів соціальних педагогів та психологів роблять процес реабілітації і повернення дітей в сім'ю більш організованим і реальним.

У ситуації, коли штатний розклад залежить від умов і фінансових можливостей регіонів, в яких вони відкриваються, не завжди є можливість вводити достатню кількість фахівців (психологів, соціальних педагогів, медиків) для роботи з дітьми та сім'ями. Тому використання ресурсів СПЦ знімає проблему нестачі штатних одиниць в притулках.

Притулок є тимчасовим установою перебування дитини. Вилучення з сім'ї - це завжди болісний процес, і дуже важливо перебування дитини в притулку зробити якомога менш стресовим. У цій ситуації все має значення: приміщення та обладнання, обстановка і затишок. Важливо умови перебування дітей наблизити до домашніх. Тому значення має розселення дітей в притулку. Найбільш прийнятними для психологічного комфорту є двомісні та тримісні кімнати. В умовах невеликих притулків (10-15 чоловік) це зробити нескладно. Навіть невеликий досвід роботи соціального притулку в складі СПЦ показує, що найкращим способом розміщення є сімейний принцип, тобто діти, вилучені з однієї сім'ї, розміщуються в одній кімнаті. При цьому зберігаються емоційні прихильності дітей, підтримуються родинні зв'язки, частково зберігається первинний світ для дітей та ситуація взаємин, менш болісно дається взнаки розрив з будинком, діти можуть зберегти і підтримати сімейний мікроклімат (сімейний альбом, домашні загальні речі, загальні теми для обговорення).

Спостереження показує, що з дітьми з однієї сім'ї, що живуть разом легше встановити емоційний контакт і педагогам притулку. Діти швидше звикають до нових умов життя, емоційно-позитивно реагують на оточуючих дорослих, відчувають себе більш захищеними і прийнятими. Крім того, перебуваючи поруч, діти підтримують один одного в соціально-побутових уміннях і навичках, в поведінці і в складних життєвих ситуаціях. Важливо і те, що педагоги і психологи через взаємини дітей можуть спостерігати ситуацію в родині, з'являється можливість одночасно спілкуватися з дітьми, простіше організувати зустрічі і спілкування з біологічними родичами. Однак необхідно чітко вивчити ситуацію взаємин між дітьми перед розміщенням їх у притулок. У тому випадку, якщо між дітьми спостерігаються різко негативні відносини, негативізм, агресивність, слід розділити їх при розселенні.

Велике значення має створення власного особистого простору для кожної дитини. Тому дуже важливо продумати куточок для кожної дитини: ліжко, тумбочку, особисту поличку для одягу, місце, де він може повісити фотографії, покласти улюблені предмети та іграшки, побути наодинці.

Дитина, вилучений з сім'ї, як правило, відчуває шок, занепокоєння невпевненість в собі, брак довіри. Дуже часто поділ з батьками викликає у дітей злість, заздрість, образу, обурення. Такі діти вимагають до себе набагато більше уваги. Їх по-новому треба вчити вірити в свої сили, мислити, спілкуватися, справлятися зі стресом і розчаруванням, боротися зі страхами та переживаннями, вчити будувати майбутні відносини [18, стр. 82-85].

Таким чином, успішність реабілітації в притулку буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від правильно організованої обстановки, умов проживання, ставлення до дітей і їх сім'ям, професіоналізму співробітників і системності всієї роботи.


ВИСНОВОК

На закінчення своєї роботи хочу наголосити на тому, що вивчення даної теми було дуже цікаво і пізнавально для мене. Для себе я відкрила дуже багато цікавих фактів, ознайомилася зі структурою і особливостями діяльності дитячих соціальних притулків в складі соціально-педагогічних центрів, а також простежила еволюцію піклування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків (XVII - н. XXI ст.).

Позитивний досвід, накопичений білоруської громадськістю протягом багатовікової історії про доброчинність, потребує ретельного вивчення і творче використання в сучасних умовах для подолання негативних явищ, пов'язаних з ослабленням провідну роль держави, в сфері допомоги нужденним, для організації розумно збалансованої та ефективної системи соціальної роботи з дітьми , в першу чергу, з численних соціально вразливих верств населення.

Накопичений досвід в сфері соціальної роботи і приватної благодійності необхідно використовувати в сучасних умовах, воскрешаючи з небуття імена і справи наших співвітчизників - кращих діячів доброчинність минулого.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аксьонова, Л.І Соціальна педагогіка в спеціальномобразованіі / Л.І. Аксьонова. - М., 2001. - 108с.

2. Андрєєва, І.М. Анталогия з історії та теорії соціальної педагогіки. М., 2001.. - 345с.

3. Батя, В.Ф. Навчання і виховання сиріт білоруськими громадськими організаціями. // Адукация и вихаванне - № 3, 2005. - 26с.

4. Басов Н.Ф., Басова В.М., Кравченко О.М. Історія соціальної педагогіки .// Н.Ф.Басов і ін. М., 2005. - 278с.

5. Григор'єв А.Д. Історія вітчизняної соціальної роботи (X - початок XX в.) .// А.Д.Грігорьев Мн., 2005. - 212с.

6. Григор'єв А.Д. Історія вітчизняної соціальної роботи (з 1917 р. По теперішній час) .// А.Д.Грігорьев Мн., 2005. - 160с.

7. Григор'єв А.Д. Еволюція соціальної роботи з дітьми на білорусі // Сацияльна-педагагічная робота, №3, 1998. - 125с.

8. Григор'єв А.Д. Еволюція соціальної роботи з дітьми на білорусі // Сацияльна-педагагічная робота, №5, 1998. - 126с.

9. Заїнська І.І. Соціально-педагогічна робота в дитячому притулку // Сацияльна-педагагічная робота, №4, 2005. - 507с.

10. Козлов А.А., Іванова Т.Б. Практикум соціального працівника .// А.А.Козлов, Т.Б. Іванова Ростов-на-Дону, 2001. - 206с.

11.Морозова Є.І. Проблемні діти і діти-сироти Поради вихователям та опікунам .// Е.І.Морозова М., 2002. - 55с.

12. Наумчик В.Н., Паздніков М.А. Соціальна педагогіка .// В.Н. Наумчик, М.А. Паздніков Мн., 2005. - 115с.

13. Основи соціальної роботи підручник / Под ред. П.Д.Павленка. М., 1998. - 409с.

14. Основи соціальної роботи підручник / Под ред. П.Д.Павленка. М., 2001. - 440С.

15. Сафронова В.М. Прогнозування і моделювання в соціальній роботі // В.М.Сафронова. М., 2002. - 398с.

16. Сидорова Л.К. Організація і зміст роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків .// Л.К.Сідорова М., 2004. - 100с.

17. Словник соціального педагога та соціального працівника. Мн., 2003. - 236с.

18. Соціальна робота, теорія і організація / Под ред. П.П.Украінец. Мн., 2005. - 381с.

19. Тесля А.І. Сучасні освітні траєкторії соціальної роботи // Сацияльна-педагагічная робота, №1, 2004. - 123с.

20. фоменок Г.А. організація роботи соціального притулку в складі СПЦ // Сацияльна-педагагічная робота, №3, 2003. - 125с.Скачати 48,15 Kb.


Виникнення і діяльність системи соціальних дитячих притулків в Білорусі

Скачати 48,15 Kb.