Вимоги до оцінювання пізнавального розвитку дітей дошкільного віку відповідно до ФГОС ДО
Дата конвертації20.06.2017
Розмір6,96 Kb.
ТипГрамота. Навчання грамоті. Звуки і букви

Надія Парасовская
Вимоги до оцінювання пізнавального розвитку дітей дошкільного віку відповідно до ФГОС ДО

Згідно п. 4.3 Федерального Державного освітнього стандарту дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.10.2013 № 1155, цільові орієнтири (соціально-нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини на етапі завершення рівня дошкільної освіти) не підлягають безпосередній оцінці, в т. Ч. у вигляді педагогічної діагностики (моніторингу, а також не є підставою для їх формального порівняння з реальними досягненнями дітей. Таким чином, моніторинг щодо озвиток дітей на сьогоднішній день не передбачається і навіть заборонений сучасними нормативними вимогами.

Однак, згідно з п. 3.2.3 Стандарту, при реалізації освітньої програми дошкільної освіти в ДОО може проводитися оцінка індивідуального розвитку дітей дошкільного віку в рамках педагогічної діагностики (моніторингу).

Така оцінка може бути пов'язана з освоєнням вихованцями основної освітньої програми дошкільної освіти в зв'язку з тим, що з-тримання програми повинно забезпечувати розвиток особистості, мотивації і здібностей дітей в різних видах діяльності і охоплювати певні напрямки розвитку і освіти (освітні області).

Таким чином, оцінка індивідуального розвитку дітей може полягати в аналізі освоєння ними змісту освітніх галузей: соціально-комунікативний, пізнавальне, мовленнєвий, художньо-естетичне, фізичний розвиток.

Оцінка індивідуального розвитку дітей може проводитися педагогом в ході внутрішнього моніторингу становлення показників розвитку дитини, результати якого використовуються тільки для оптимізації освітньої ра-боти з групою дошкільнят і для вирішення завдань індивідуалізації освіти через побудову освітньої траєкторії для дітей, які зазнають труднощів в освітньому процесі або мають особливі освітні потреби.

Моніторинг здійснюється в формі регулярних спостережень педагога за дітьми в повсякденному житті і в процесі безпосередньо освітньої діяльності з ними.

Моніторинг в формі спостереження проводиться протягом усього навчального року в усіх вікових групах. Виявлені показники розвитку кожної дитини фіксуються педагогом.

Як показники оцінки розвитку особистості дитини виділені зовнішні (що спостерігаються) прояви у нього в поведінці, діяльності, взаємодії з однолітками і дорослими, які відображають його розвиток на кожному віковому етапі і, отже, на протязі всього дошкільного віку.

Загальна картина по групі дозволить виділити дітей, які потребують особливої уваги педагога і щодо яких існує необхідність скорегувати, змінити способи взаємодії.

Дані моніторингу повинні відображати динаміку становлення показників, які розвиваються у дошкільнят протягом усього освітнього процесу. Простежуючи динаміку розвитку дитини за показниками, виявляючи, чи має вона незмінюється, прогресивний або регресивний характер, можна дати загальну психолого-педагогічну оцінку успішності виховних та освітніх впливів дорослих на різних щаблях освітнього процесу, а також виділити напрямки розвитку, в яких дитина потребує допомоги .

Виділені показники відображають основні моменти розвитку дошкільників, ті характеристики, які складаються і розвиваються в дошкільному дитинстві і обумовлюють успішність переходу дитини на наступний вік-ної етап.

У разі відсутності такого моніторингу, спрямованого на індивідуалізацію освіти, не буде відслідковуватися динаміка розвитку кожного вихованця від 3 до 7 років, формуватиметься і поповнюватися портфоліо дітей з урахуванням їхніх досягнень, особливостей і здібностей, що може привести до втрати наступності між дошкільною та початковою освітою.

Діагностика результатів освоєння дошкільної освітньої про-грами складається з педагогічної та психологічної складової.

Педагогічна частина діагностики повинна складатися з діагностичних методик для дітей, опитувальників для вихователів, схем спостереження за дитиною для вихователів і повинна бути доступна вихователям.

Психологічна частина спрямована на визначення психологічної готовності до шкільного навчання (проводиться психологом).

На підставі викладених вище теоретичних і методологічних принципів можна сформулювати наступну мету і завдання роботи зі створення діагностики, що дозволяє визначати результати освоєння основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

мета:

Створення діагностичного інструментарію, що дозволяє визначати результати освоєння освітньої програми в дошкільному віці з урахуванням заявленої теоретико-методологічного підґрунтя (культурно-історичного, діяльнісного і особистісного підходів).

завдання:

1) Виділити критерії розвитку в кожному віковому підперіоді (молодший, середній, старший дошкільний вік) і до кінця дошкільного віку в цілому.

2) Описати критеріальну норму розвитку в дошкільному віці в кожному віковому підперіоді (молодший, середній, старший дошкільний вік) і до кінця дошкільного віку в цілому.

3) Створити базовий комплект методик для визначення результатів освоєння основної освітньої програми дошкільної освіти на основі уявлень, що містяться в культурно-історичної концепції розвитку психіки про вікові закономірності психічного розвитку дитини-дошкільника (з урахуванням положення про спадкоємність навчання дітей в до-шкільному навчальному закладі і початковій школі).

Таким чином, для оцінювання розвитку дітей дошкільного віку, повинен бути створено положення, розроблене відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації, Федеральним законом від 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Про освіту в Російській Федерації», Наказом Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 №1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти», Статутом МБДОУ і локальними актами, що регламентують реалізацію процедур контролю та оцінки індивідуального розвитку в ДОУ.

Вимоги до оцінювання пізнавального розвитку дітей дошкільного віку відповідно до ФГОС ДО