Використання прийомів творчого розповідання в процесі розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації04.10.2019
Розмір3.98 Kb.

Ольга Романова
Використання прийомів творчого розповідання в процесі розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Розвиток мови є складним, тривалим процесом, що вимагає великої кількості часу і творчого підходу. В основі даного процесу, як правило, закладені різні емоції, певна захопленість говорить, ставлення до суб'єкту і об'єкту мови, психологічний розвиток говорить, його емоційний стан, життєвий досвід.

Розвиток мови включає не тільки збагачення пам'яті дитини певною кількістю злам, фраз, пропозицій, але і є добре структурованою, послідовної роботою, спрямованою на комплексний розвиток дитини. Даний процес починається ще в ранньому віці і триває протягом усього життя людини.

Якщо розглядати методологічну основу даного процесу (в період старшого дошкільного віку, то можна відзначити, що розвиток мови включає в себе специфічний арсенал методів, певні вправи, унікальну програму умінь, забезпечуються певною методикою.

Зв'язкова мова - це мова, яка відображає всі без винятку суттєві сторони власного предметного змісту. Під зв'язковою промовою, найчастіше, розглядається смислове детальне висловлювання (ряд логічно поєднаних слів, речень, фраз, що дають можливість індивіду взаємодіяти з суспільством і розуміти змістове значення мовного потоку.

В якості головної функції зв'язного мовлення виділяють комунікативну функцію. Вона дозволяє індивіду взаємодіяти з суспільством і реалізується діалозі і монолозі. Дані форми мають особливі відмінними рисами, які, грають важливу роль у визначенні методики їх розвитку при навчанні дітей творчому розповідання.

Творче розповідання - одна з пріоритетних форм організації занять у ДНЗ по формуванню у дітей зв'язного мовлення. Рекомендується використовувати методику роботи розповідання по картинках з певним сюжетом, переказувати літературні твори, заучувати вірші.

У навчанні розповідання особливе значення має збагачення мотивів мовної діяльності. Мотиваційні установки роблять процес навчання цікавим, привабливим, підвищують активність дітей і якість оповідань. У старших групах це соціальні мотиви.

Під час як групового виду діяльності, так і індивідуального можливим є проведення бесіди про те, що являє собою опис ситуації, сюжетний розповідь, творчий розповідь.

Важливою складовою для використання творчого розповідання є сприйняття дошкільнятами художнього тексту, який є еталоном для побудови своєї розповіді. У психології відзначається наявність двох основних підходів до сприйняття дошкільням художнього світу твору емоційно-образний і інтелектуально-оцінний.

Прийоми навчання дітей дошкільного віку досить різноманітні. Слід зауважити, що на різних етапах навчання методика застосування цих прийомів залежить від виду розповідання, від поставлених завдань, від рівня умінь дітей, від їх активності, самостійності. Відповідно, використання прийомів творчого розповідання і реальне їх застосування призводить до розробки інших форм організації.

Підводячи підсумки вищесказаного, можна розглядати зв'язну мова як важливе соціально-значуще явище. Вона дозволяє дитині встановити зв'язок з оточуючими, регулює і засвоює норми поведінки в суспільстві, що дозволяє в майбутньому людині стати активним і членом соціуму.

Використання прийомів творчого розповідання в процесі розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку