«Використання музичної терапії в роботі з дітьми дошкільного віку»
Дата конвертації21.11.2019
Розмір5,22 Kb.
ТипТемочка

Ольга Губарєва
Використання музичної терапії в роботі з дітьми дошкільного віку

Термін «Музична терапія» перекладається як лікування за допомогою музики.

Музикотерапія - це вид арт-терапії, де музика використовується в лікувальних або корекційних цілях.

Для емоційно-естетичної сфери сучасних дошкільнят характерні: зниження емоційного тону, посилення негативних проявів, спад у розвитку естетичних емоцій і почуттів.

Своєчасне забезпечення дітей придатними для них корекційно розвиваючими програмами дозволило б запобігти відхилення в поведінці, сприяло б формуванню адекватних сторін особистості дитини.

Виникає необхідність пошуку в роботі з дітьми методів системного характеру, що впливають не тільки на окремі психічні процеси, а й на особистісні структура в цілому. Одним з таких методів є музикотерапія як засіб гармонізації і розвитку психіки, оздоровлення особистості дитини.

Психологічний вплив музики проявляється в її вплив на емоційно-особистісну сферу, при цьому музика виконує релаксаційну. Регулюючу, катарсістіческую функції.

Найбільші давньогрецькі філософи Піфагор, Платон, Арістотель вказували на лікувальні властивості музика, її здатність встановлювати гармонію в стані людини. У працях Піфагора музика описується як джерело заспокійливих, заспокійливих емоційних станів. Аристотель підкреслював, що музика за допомогою катарсису звільняє людину від травмуючих психіку переживань.

Музикотерапія широко застосовувалася в Давньому Китаї відповідно до правил традиційної китайської медицини. У Стародавній Індії музикотерапія грунтувалася на ідеї єдності Всесвіту і законах ритму, що впливають на духовну сутність людини.

В даний час в Росії музикотерапія розробляється і використовується в лікувальних і корекційних цілях, в різних напрямках медицини, психології та педагогіки.

Музика має можливість впливати на дитину на самих ранніх етапах. Доведено, що навіть внутрішньоутробний період надзвичайно важливий для подальшого розвитку людини: музика, яку слухає майбутня мати впливає на стан дитини. Не викликає сумніву той факт, що музичне виховання потрібно починати в ранньому дошкільному віці. Відсутність повноцінних музичних вражень ніяк не восполнимо згодом. Дошкільнята мають невеликий досвід уявлень про почуття людини, що існують в реальному житті. Музика, передає всю гаму почуттів і їх відтінків, може розширити ці уявлення. Музика розвиває емоційну сферу. Емоційна чуйність на музику - одна з найважливіших музичних здібностей.

Механізм впливу музики на людину зводиться до наступного. Музичний звук - це акустичний сигнал, який має хвильову структуру. Впливаючи на клітини живого організму, він змінює їх активність. Звук впливає на електропровідність клітинних структур, а також на їх електромеханічну активність. Музика стає синхронізатором ритмів організму з ритмами навколишнього середовища. Л. І. Глазунова виділила п'ять рівнів впливу музики на людину; психофізіологічний, інтелектуальний, особистісно-творчий, соціальний.

Музика, що доставляє людині задоволення. Сприяє нормалізації артеріального тиску, покращує роботу серця і судин. Дратує музика діє на ці функції організму негативно.

У сучасних умовах виникла гостра необхідність у використанні всіх педагогічних резервів для фізичного і духовного становлення особистості. І музика в цьому процесі має величезний оздоровчим потенціалом і можливістю впливу на духовний розвиток дитини.

Оздоровча функція музики проявляється у всіх видах музичної діяльності дітей: сприйнятті, співі, русі, грі на музичних інструментах.

Активна музикотерапія може бути як індивідуальною, так і груповий. Музикотерапія включає музичний супровід режимних моментів, засипання дітей, а також оформлення фону занять.

Гуманістичний підхід до сучасної освіти вимагає від психологів і педагогів пильної уваги до вивчення природи дитини. Внутрішній світ дитини складний і різноманітний, тому необхідно допомогти дітям побачити. Почути, відчути все різноманіття навколишнього середовища, пізнати сої «Я», розкрити його і увійти в світ дорослих, повноцінно існувати і взаємодіяти в ньому, розвивати себе і в той же час піклуватися про своє здоров'я. Засобом, здатним вирішити всі ці завдання. Є мистецтво. На підставі цього в педагогічній теорії і практиці використовується музикотерапія як напрямок. Пов'язане з впливом різних засобів мистецтва на людину.

«Використання музичної терапії в роботі з дітьми дошкільного віку»