• Прикріплені файли

 • Використання мнемотехніки в становленні монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР
  Дата конвертації10.03.2020
  Розмір8,96 Kb.
  ТипТемочка

  Анна Погодіна
  Використання мнемотехніки в становленні монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР

  Становлення монологічного мовлення займає важливе місце в спілкуванні дитини з однолітками і дорослими, відображає логіку мислення дитини, його вміння осмислювати сприйняту інформацію і правильно висловлювати її. Вона є показником того, наскільки дитина володіє лексикою рідної мови, відображає рівень естетичного і емоційного розвитку дитини. Актуальність проблеми полягає в тому, щоб створити повноцінну основу для мовного і особистісного розвитку дитини ще в дошкільний період

  Особливості мовного розвитку дітей старшого дошкільного віку з ЗПР:

  слабка мовна активність

  недостатня сформованість граматичної будови мови

  недостатньо сформовані навички побудови монологічного висловлювання.

  зв'язні висловлювання короткі;

  розповіді відрізняються непослідовністю, навіть якщо дитина передає зміст знайомого тексту;

  розповіді складаються з окремих фрагментів, логічно не пов'язаних між собою;

  зісковзування на другорядні деталі

  Діагностика розвитку зв'язного мовлення на початок року:

  На початку року на низькому рівні розвитку зв'язного мовлення знаходилося 5 осіб (38%) - діти практично не володіють зв'язною мовою, відповідають односкладово або не відповідають, серію картин не викладати

  На рівні нижче середнього знаходилося 8 осіб (62%) - діти складали переказ по навідним питань, відзначалися пропуски частин тексту, смислові помилки, послідовність викладу

  Мета нашої роботи: формувати основи монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР з використанням мнемотехніки.

  Завдання з розвитку зв'язного мовлення:

  1період (вересень - листопад):

  Підготовка до оволодіння діалогічної формою мови.

  Оволодіння практичними навичками складання простих пропозицій з питань, навичками демонстрації дії по картинці і наочно-графічної моделі

  Засвоєння навичок складання короткого оповідання.

  2 період (грудень - лютий):

  Удосконалення навички ведення підготовленого діалогу по опорним словами, питань, демонстрації дій дітей.

  Закріплення досвіду побудови речень, поширення пропозицій шляхом запровадження однорідних членів, спочатку засвоєння найбільш доступних конструкцій складносурядних і складнопідрядних речень.

  Складання коротких оповідань по картині, серії картин, розповідей описів, переказів.

  3 період (березень - травень):

  Закріплення досвіду складання оповідань по картині, з серії картин з елементмі ускладнення.

  Складання розповідей по темі з використанням раніше відпрацьованих синтаксичних конструкцій.

  Мнемотехника - це система методів і прийомів, що забезпечують успішне освоєння дітьми знань про особливості об'єктів природи, про навколишній світ, ефективне запам'ятовування структури розповіді, збереження і відтворення інформації, і звичайно розвиток мови.

  Застосування мнемотехніки в роботі з дітьми з ЗПР актуально, так як:

  - у дітей з ЗПР виражено відставання і своєрідність в пізнавальної діяльності, спостерігається зниження пізнавальної активності;

  - порушення мови мають системний характер і входять в структуру дефекту;

  - спостерігається низький рівень розвитку сприйняття;

  - порушено логічне мислення;

  - спостерігається нестійкість, неуважність, низька концентрація уваги, виникають труднощі з його перемиканням;

  - спостерігаються відхилення в розвитку пам'яті, переважає наочно-образна пам'ять;

  - помітно знижена їх слухова пам'ять і продуктивність запам'ятовування носить в основному мимовільний характер;

  - характерна низька працездатність в результаті підвищеної виснаження.

  Завдання мнемотехніки:

  1. Розвивати у дітей уміння за допомогою графічної аналогією, а так само за допомогою заступників розуміти і розповідати знаком.

  2. Розвивати у дітей психічні процеси: мислення, увагу, уяву, пам'ять (різні види)

  3. Розвивати у дітей розумову активність, кмітливість, спостережливість, вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки

  4. Сприяти вирішенню дошкільнятами винахідливих завдань казкового, ігрового, екологічного, етичного характеру та ін.

  5. Навчати дітей правильному звуковимовленню.

  Мнемотехника полегшує дітям оволодіння зв'язного промовою. Застосування мнемотехніки - використання узагальнень дозволяє дитині систематизувати свій безпосередній досвід. Дитина з опорою на образи пам'яті встановлює причинно-наслідкові зв'язки, робить висновки.

  Як будь-яка робота, мнемотехніка будується від простого до складного. Жінкам необхідно рекомендувати розпочинати роботу з найпростіших мнемоквадратов, послідовно переходити до мнемодорожкам, і пізніше - до мнемотабліцам.

  Мнемотабліци можна використовувати при навчанні дітей складання оповідань, переказу казок, разучивании загадок, потешек для дітей з ЗПР і у всіх вікових групах ДНЗ

  Етапи роботи зі схемою-моделлю:

  • вчити дітей замінювати ключові слова в пропозиціях значками-символами; вчити замальовувати предмети і явища природи не тільки символами, а й буквами, а також простими словами (мама, будинок, їжа) - якщо діти вміють читати і писати;

  • самостійно, за допомогою знаків-символів, заповнювати схему-модель. Використовувати схему-модель як план переказу;

  • закріплювати вивчений матеріал шляхом кількаразового повторення розповіді з опорою на складену раніше схему- модель.

  В процесі навчання монологічного мовлення моделювання служить засобом планування висловлювання.

  Прийом наочного моделювання може бути використаний в роботі над усіма видами зв'язного монологічного висловлювання:

  -пересказ;

  -складання оповідань по картині і серії картин;

  -опісательний розповідь;

  -Творчі розповідь.

  Взаємодія з фахівцями і вихователями для більш продуктивної роботи:

  Учитель-дефектолог:

  -єдиний тематичне планування

  -однієї із завдань дефектолога є розвиток знакової символічної функції мислення, розвиток операцій кодування і декодування.

  вихователі:

  -Використання мнемотабліц в безпосередньо-освітньої діяльності

  -Використання дидактичних ігор зі схемами-моделями на розвиток логічного мислення, пам'яті, уваги, зв'язного мовлення, поповнення словникового запасу ( «Скажи ласкаво», «Четвертий зайвий», «Що спочатку - що потім», «Придумай казку»)

  - Закріплення вивченого матеріалу за завданням вчителя-логопеда

  Мнемотехника багатофункціональна. На її основі можна створювати різноманітні дидактичні ігри. Продумуючи різноманітні моделі з дітьми необхідно дотримуватися наступних вимог:

  - модель повинна відображати узагальнений образ предмета;

  - розкривати істотне в об'єкті;

  - задум зі створення моделі слід обговорювати з дітьми, щоб вона була їм зрозуміла.

  Робота з батьками:

  У зошитах взаємодії закріплюються навички найпростіших мнемотабліц для сотавленія оповідань-описів, прийме пори року, складання описових загадок по пройденим лексичним темам.

  Батьки отримують консультації по використанню і роботі з опорними картками і мнемотабліцамі в складанні описових розповідей і разучивании віршів.

  Виступ на батьківських зборах «Мнемотехника в розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

  Показ відкритого заняття для батьків по лексичної теми «Іграшки»

  Викладання консультацій на стенд для батьків щодо формування зв'язного мовлення.

  Представлені прийоми роботи дозволять підвищити ефективність мовлення дошкільнят, можуть бути використані в роботі з дітьми як засіб підвищення інтересу до даного виду діяльності та оптимізації процесу розвитку навику зв'язного мовлення дошкільнят з ЗПР. Поступово опановуючи всіма видами зв'язного висловлювання за допомогою моделювання, діти вчаться планувати свою промову.

  Таким чином, за допомогою мнемотабліц, схем - моделей вдається досягти таких результатів у дітей першого року навчання:

  -складати невеликі розповіді по опорним картками;

  - пробують складати розповіді по мнемотабліцам;

  -у дітей збільшується коло знань про навколишній світ;

  -словарний запас виходить на більш високий рівень;

  -діти долають боязкість, сором'язливість, вчаться вільно триматися перед аудиторією.

  Прикріплені файли:

  ispolzovanie-mnemotehniki_gknbv.pptx | 1741,73 КБ
  Використання мнемотехніки в становленні монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР