• Прикріплені файли

 • Скачати 10,82 Kb.

  Використання інтерактивних ігор в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення та дітьми з ОВЗ
  Дата конвертації02.04.2017
  Розмір10,82 Kb.
  ТипДитячі ігри

  Скачати 10,82 Kb.

  Анна Терещенків
  Використання інтерактивних ігор в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення та дітьми з ОВЗ

  слайд 1

  З кожним роком кількість дітей з порушеннями мови і дітей з обмеженими можливостями здоров'я (далі: діти з ОВЗ, що надходять в дошкільні установи міста, збільшується. Причому діагнози, з якими надходять хлопці, стають більш складними. Для дітей з ОВЗ характерні не тільки швидке виснаження уваги, зниження обсягу пам'яті, емоційна нестійкість, відсутність інтелектуальних мотивів, але і зниження зовнішньої мотивації пізнавальної діяльності.

  Корекція недоліків мови вимагає систематичних занять, забирає багато сил і часу у дітей. Звідси часто буває зниження пізнавального інтересу, небажання відвідувати заняття, підвищення стомлюваності. Щоб зацікавити дітей, зробити їх навчання усвідомленим, потрібні нестандартні підходи, індивідуальні корекційні програми, нові методи і технології, відповідно, виникає необхідність пошуку найбільш ефективного шляху навчання даної категорії дітей. Відомо, що використання інтерактивних технологій в корекційній роботі запобігає стомлення дітей з різною мовною патологією, збільшує пізнавальну активність, підвищує ефективність логопедичної роботи в цілому.

  слайд 2

  ЦІЛІ

  При використанні ІКТ в логопедичній роботі з дітьми

  Розвиток фонематичного слуху і навичок звукобуквенного аналізу

  Корекція просодической сторони мови

  Активізація артикуляційного апарату і формування правильної звуковимови

  Уточнення, збагачення та активізація словника

  Корекція і розвиток граматичної будови мови

  Розвиток зв'язного мовлення

  слайд 3

  При використанні ІКТ на логопедичних заняттях ставляться наступні завдання

  Завдання ознайомчо-адаптаційного циклу:

  • ознайомлення дітей з комп'ютером і правилами поведінки при роботі з ним;

  • знайомство дітей з комп'ютерними програмами;

  Завдання корекційно-освітнього циклу:

  • формування і розвиток у дітей мовних і мовних засобів: звуковимови, просодических компонентів мови, фонематичного аналізу і синтезу, лексико-граматичної будови мовлення, зв'язного мовлення;

  • формування і розвиток навичок навчальної діяльності: усвідомлення мети, самостійне вирішення поставлених завдань, досягнення поставленої мети, оцінка результатів діяльності;

  • розвиток знакової функції свідомості;

  • розвиток психічних функцій.

  Завдання творчого циклу:

  розвиток уяви;

  • розвиток пізнавальної активності.

  слайд 4

  актуальність

  Впровадження комп'ютерних технологій сьогодні - це не данина моді, а вимога нового закону «Про освіту» та Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти (ФГОС ДО, що є першою сходинкою навчання і саме в цей період важливо адаптувати дитину до інформаційно-комунікативної діяльності для того, щоб забезпечити кожній дитині рівні стартові можливості для подальшого успішного навчання в школі.

  У зв'язку зі змінами в системі освіти (введення Федерального державного освітнього стандарту) змінюється і модель освітньої діяльності, встановлені норми і положення, які є обов'язковими при реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти, визначено вимоги до предметно-розвиваючого середовища, до оснащення засобами навчання і виховання, в тому числі технічними.

  Інформатизація освітнього простору включає в себе оснащення його сучасною технікою, що дозволяє в повній мірі реалізувати інформаційно-комп'ютерні технології. В даний час впровадження комп'ютерних технологій є новим щаблем у освітньому процесі.

  інтерактивна дошка, інтерактивна панель, комп'ютери, планшети, відеопроектор, фотоапаратура, комп'ютерні ігри

  слайд 6

  Останнім часом в логопедичній роботі особливе місце займає інтерактивний стіл. Використання інтерактивного столу допомагає зробити навчальний процес захоплюючим, динамічним, яскравим, отримати зворотній зв'язок з учнями. Інтерактивний стіл (ІС) - поліфункціональний пристрій, що дозволяє на одному занятті використовувати як стандартне програмне забезпечення, що входить до складу комплектації ІС, так і авторські презентації, тренажери, відеоролики, комп'ютерні ігри і т. Д.

  слайд 7

  Використання інтерактивної дошки і столу значно розширює варіативність способів роботи з дітьми, підвищуючи інтерес до виконання завдань, спонукає дітей до активної діяльності, будучи при цьому ще й помічником. Вона управляється не тільки стилусом, але й пальцем - що для дітей набагато природніше.

  Можливості дошки дозволяють використовувати і професійно озвучені логопедичні ігри, що у багато разів цікавіше для дітей, ніж просто написання на дошці крейдою або фломастером.

  Використання на логопедичних заняттях інтерактивної дошки дозволяє оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей з мовними руйнуванням, сприяє позитивному станом дітей в процесі занять, значно підвищує ефективність роботи вчителя логопеда.

  Ми використовуємо інтерактивну дошку та інтерактивний стіл при проведенні подгрупповой і індивідуальної роботи з дітьми при виконанні вправ артикуляційної гімнастики, на освітню діяльність з підготовки до навчання грамоті, при розвитку зв'язного мовлення і формуванні лексико-граматичних категорій. Все це гармонійно включається в структуру освітньої діяльності відповідно до Федеральним державним стандартом дошкільної освіти.

  слайд 8

  На логопедичних заняттях фахівцями використовуються різні ІКТ. Найчастіше це можуть бути, як готові продукти, так і самостійно-розроблені інструментарії. Ви бачите їх на екрані.

  слайд 9

  Серія інтерактивних розвиваючих програм, підготовлених видавництвом «Іспит-Медіа», націлена на організацію різнобічної роботи з дітьми дошкільного віку за основними напрямками розвитку дітей, певним Федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти (ФГОС ДО).

  слайд 10-11

  «Ті, що говорять картинки»

  Вікова група: 3-5 років.

  Інтерактивна розвиваюча програма для індивідуальних і групових занять дорослих з дітьми 3-5 років. Вправи спрямовані на розвиток слухового і зорового сприйняття, слухової пам'яті, розвиток мови, розширення словникового запасу і кругозору. Яскраві привабливі картинки, великі, добре впізнавані зображення, порівняння природних звуків і звукоподражаний допомагають створити атмосферу гри і залучити дитину в мовну діяльність.

  Вправи скомпоновані з кількох тем.

  Діти розглядають зображення предметів на екрані, прослуховують звуки, характерні для зображених предметів, або слова, що характеризують ці предмети, повторюють слова і звуки. Звуконаслідування дозволяє тренувати дихання, вимова звуків, фонематичного слуху, почуття ритму, артикуляцію, сприяє розвитку органів мови.

  Додаткові можливості програми

  Запис голосу. Для поліпшення артикуляції дитини можна використовувати функцію запису і відтворення голосу.

  слайд 12-13

  «Лого гри»

  Вікова група: 3-5 років.

  Інтерактивна розвиваюча програма для індивідуальних занять дорослих з дітьми 3-5 років. Програма сприяє розвитку і тренуванні органів мови, дихальних органів і формування навичок володіння голосом. Програма реагує на голос дитини, автоматично визначає параметри голосу (висоту, гучність, спосіб артикуляції) і відповідно до цього визначає хід гри. Зручний інтерфейс програми «Лого Ігри» дозволяє дитині займатися з мінімальною допомогою логопеда, батьків або вихователя. Програма «Лого Ігри» незамінна при роботі зі слабочуючими дітьми, так як дозволяє візуалізувати голос на екрані комп'ютера.

  слайд 14-15

  «Дивись і говори»

  Вікова група: 5-7 років.

  Інтерактивна навчальна програма, спрямована на розширення і закріплення словникового запасу дітей 5-7 років, поліпшення вимови і розвиток комунікативних здібностей. Більше 750 слів і виразів згруповані в тематичні блоки, переважно пов'язані з лексичними темами. Частина тематичних блоків присвячена різним частинам мови. Завдання також сприяють розвитку уваги, пам'яті, зорово-просторового сприйняття і логіки.

  слайд 16-17

  Для роботи над звукопроизношением можна використовувати програму «Домашній логопед». Програма допомагає в автоматизації поставлених звуків, надаючи більше 500 барвистих слайдів-картинок. Дитина сам або за допомогою дорослого знаходить слова-назви на певний звук. Крім того, в програмі записані зразки правильного звуковимови (ізольований звук, чистоговорки, скоромовки). А міні-гра «Вгадай-ка» привертає увагу до звуків навколишнього світу, розвиваючи тим самим фонематичні сприйняття. Поради для тат і мам

  слайд 18

  Інтерактивні ігри являють для фахівця не частина змісту корекційного навчання, а додатковий набір можливостей корекції відхилень у розвитку дитини.

  слайд 19

  Ми переконалися у високій результативності занять з використанням інтерактивних ігор. Використання інтерактивних ігор дозволяє зробити процес навчання і розвитку дитини досить простим і ефективним, відкриває нові можливості спеціальної освіти.

  Прикріплені файли:

  prezentacija1_19qa7.pptx | 5663,83 КБ | Завантажено: 34


  Скачати 10,82 Kb.


  Використання інтерактивних ігор в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення та дітьми з ОВЗ

  Скачати 10,82 Kb.