Використання ІКТ в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору
Дата конвертації01.04.2017
Розмір7,77 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Олена Булатова
Використання ІКТ в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

Використання ІКТ дозволяє зробити освітній процес інформаційно ємним, видовищним і комфортним. При цьому комп'ютер повинен тільки доповнювати педагога, а не замінювати його.

Для мене комп'ютер - це інструмент, який дає мені можливість робити навчання дітей більш цікавим і простим, а одержувані знання більш глибокими. За допомогою ІКТ розробляю наочно-дидактичний супровід до занять, яке дозволяє зробити їх більш насиченими, цікавими, різноманітними. На мій погляд, використання ІКТ базується на підходах, в основі яких лежать природне дитячу цікавість і засоби для задоволення цього цікавості.

Вважаю, що інформаційно-комунікаційні технології є таким засобом, які відкривають перед вихователем безмежні можливості для ефективної творчої роботи.

Саме в цьому мені і допомагає, створена мною електронна міні-бібліотека, яка включає в себе презентації на різні теми і різні ігри. Матеріали мною постійно додаються.

Тематичні презентації

Використання мультимедійної презентації дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, цікавими, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє гарній результативності заняття. Презентація допомагає об'єднати величезну кількість демонстраційного матеріалу, звільняючи від великого обсягу паперових наочних посібників, таблиць, репродукцій. Мультимедіа дає можливість представити інформацію не традиційно, а за допомогою фото, відеографіки, анімації, звуку.

Відеофрагменти дозволяють показати ті моменти з навколишнього світу, спостереження яких викликає труднощі: як проростає квітка, як з лялечки з'являється метелик, як розмовляють звірі й птахи і т. Д.

Важливо відзначити, що, незважаючи на величезну кількість презентацій, які перебувають у відкритому доступі в мережі Інтернет, не так багато практичного матеріалу, який педагог може використовувати без попередньої обробки. Причому наявний матеріал не завжди відповідає за змістом дошкільного віку, часто не враховуються принципи навчання і виховання дітей з проблемами в розвитку. Тому його доопрацювання і розширення є на сьогоднішній день актуальним завданням.

Коли складно підібрати необхідні матеріали для пояснення теми заняття, можна самим створити презентаційні матеріали за допомогою програми Power Point або інших мультимедійних програм.

Microsoft Power Point - найпопулярніша на сьогоднішній день програма для створення і проведення презентацій, яка є частиною Microsoft Office.

Застосування в роботі з дітьми спеціально розроблених комп'ютерних ігор.

Всі діти люблять грати на комп'ютері, і можливість позайматися на ньому служить додатковим стимулом для виконання завдань. Ігри створюють високу мотивацію дітей, підтримують їх активне сприйняття занять. Інтерес до завдання при цьому утримується значно довше. Використання комп'ютера дає дитині можливість в деякій мірі самостійно оцінювати правильність виконання завдання, так як на моніторі він бачить результат своїх дій.

Спілкування з комп'ютером викликає у дошкільнят жвавий інтерес, спочатку як ігрова, а потім і як навчальна діяльність. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увагу, а саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі.

У процесі занять із застосуванням комп'ютера діти вчаться долати труднощі, контролювати свою діяльність, оцінювати результати. Завдяки цьому стає ефективним навчання цілепокладання, планування і контролю за допомогою поєднання різних прийомів. Вирішуючи задану комп'ютерною програмою проблемну ситуацію, дитина прагне до досягнення позитивних результатів, підпорядковує свої дії поставленій меті. Таким чином, використання комп'ютерних засобів навчання допомагає розвивати у дітей дошкільного віку такі якості, як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, а також вчить їх співпереживати, допомагати герою програми.

Висновок.

Впровадження інформаційних технологій мають переваги перед традиційними засобами навчання:

1. ІКТ дає можливість розширення використання електронних засобів навчання, так як вони передають інформацію швидше;

2. Руху, звук, мультиплікація надовго привертає увагу дітей і сприяє підвищенню у них інтересу до досліджуваного матеріалу. Висока динаміка заняття сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей;

3. Забезпечує наочність, яка сприяє сприйняттю і кращому запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку. При цьому включаються три види пам'яті: зорова, слухова, моторна;

4. Слайд-шоу і відеофрагменти дозволяє показати ті моменти з навколишнього світу, спостереження яких викликає труднощі: наприклад, зростання квітки, обертання планет навколо Сонця, рух хвиль, ось іде дощ;

5. Також можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати і побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків природи; роботу транспорту і т. Д.);

6. Використання інформаційних технологій спонукає дітей до пошукової дослідницької діяльності, включаючи і пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками;

7. ІКТ - це додаткові можливості роботи з дітьми, що мають обмежені можливості.

При всіх незмінних плюсах використання ІКТ в дошкільній освіті виникають і такі проблеми:

1. Матеріальна база ДНЗ.

Для організації занять необхідно мати мінімальний комплект обладнання. Далеко не всі дитячі садки на сьогоднішній день можуть собі це дозволити.

2. Захист здоров'я дитини.

Визнаючи, що комп'ютер - новий потужний засіб для розвитку дітей, необхідно пам'ятати заповідь «не нашкодь!». Використання ІКТ в дошкільних установах вимагає ретельної організації, як самих занять, так і всього режиму в цілому відповідно до віку дітей і вимогами Державних санітарних правил.

Для підтримки оптимального мікроклімату, попередження накопичення статичної електрики і погіршення хімічного і іонного складу повітря необхідно: провітрювання кабінету до і після занять, вологе прибирання до і після занять. У своїй роботі педагог повинен обов'язково використовувати комплекси вправ для очей.

3. Недостатня ІКТ - компетентність педагога.

Педагог не тільки повинен досконало знати зміст всіх комп'ютерних програм, специфіку технічних правил дії з кожною з них, розбиратися в технічних характеристиках обладнання, вміти працювати в основних прикладних програмах, мультимедійних програмах та мережі Internet.

Якщо колективу ДНЗ вдасться вирішити ці проблеми, то ІКТ-технології стануть великим помічником.

Безперечно, що в сучасній освіті комп'ютер не вирішує всіх проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним засобом навчання.

Використання інформаційних технологій в освіті дає можливість істотно збагатити, якісно оновити виховно-освітній процес в ДНЗ та підвищити його ефективність.

Використання ІКТ в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку, що мають порушення зору