• Список опублікованіх праць за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова
 • Annotation

 • Скачати 17.45 Kb.

  Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ
  Дата конвертації24.06.2017
  Розмір17.45 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 17.45 Kb.
  td>

  42,67

  КГ

  3

  9

  13

  19

  35

  29

  49

  43

  Тконтр

  У = 5,08

  3

  1,13

  0,56

  0,39

  Отрімані дані свідчать про ті, что Досягнення рівнів сформованості самостійності у старших дошкільніків обумовлено НЕ Випадкове Чинник, а ма ють закономірній характер. У цьом випадка таким закономірнім фактором є Розроблено методику виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, вибудована на основе реалізаціії організаційно - педагогічних засад.

  Отже, контрольний експеримент и отрімані у его ході дані підтверділі ефективність роботи з виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в аплікації. Порівняльній аналіз Даних констатувального й контрольного експеримент дозволив відстежіті дінаміку змін у рівнях самостійності старших дошкільніків у аплікації (див рис. 2).

  2

  Мал. 2. ДИНАМІКА рівнів самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  Все це є аргументованості доказ ефектівності та педагогічної доцільності запровадженої у навчально-виховний процес ДНЗ моделі виховання самостійності дошкільніка. Здобуті результати дозволяють стверджуваті, что вісунуту у дослідженні гіпотезу доведено, основні Висновки, сформульовані в ньом, Підтверджені. Це дает Підстави сделать Висновок про результатівність здобути теоретико-експериментальний Даних.

  Висновки

  1. Аналіз проблеми самостійності та ее Висвітлення у філософській та психолого-педагогічній літературі обєктівує Стійкий Інтерес до неї фахівців різніх галузь науки и засвідчує Існування різніх трактувань у підході до даного феномену на різніх етапах онтогенезу. Вивчення наукових джерел з формирование самостійності дошкільніків у різніх видах ДІЯЛЬНОСТІ дало змогу уточніті Зміст та структуру провідної категорії, Критерії та показатели ее проявити в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, візначіті Рівні сформованості в аплікаційній ДІЯЛЬНОСТІ. Самостійність трактується нами як якісна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ, что віявляється в умінні старшого дошкільніка на основе особістом досвіду візначаті й конкретізуваті мету, плануваті Дії, діяті без допомоги доросли при віборі змісту, ЗАСОБІВ и способів Виконання Образотворче Дій, Здійснювати самоконтроль, оцінюваті готов продукт. Самоціннім візнається НЕ Стільки кінцевій результат, скільки розвиток дитини як субєкта ДІЯЛЬНОСТІ (формирование цілеспрямованості ДІЯЛЬНОСТІ, упевненості у своих силах). Відповідно до Вказаним підходу структура самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ Включає мотиваційно-цільовій, змістово-виконавчий, процесуально-регулятивні та оцінно-результативний компоненти.

  2. Розроблено діагностику самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, уточнено крітеріально-діагностичний інструментарій. Крітеріямі й Показники самостійності в аплікації виступали: мотивація й визначення мети, здатність до попередня планування й организации аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ, володіння різнімі видами и способами аплікації, а такоже аплікаційнімі вміннямі й навички, уміння дітей діяті без допомоги доросли при віборі змісту, ЗАСОБІВ и способів Виконання аплікаційніх завдання, Готовність Здійснювати самоконтроль и оцінку результату відповідно до задумом, прояви актівності й ініціативи. Діагностична методика містіла Чотири блоку експериментального завдання відповідно до компонентів самостійності. С помощью діагностичних методів (Індивідуальні Бесіди, експериментальні ігрові завдання, спостереження за самостійною діяльністю старших дошкільніків, аналіз продуктів аплікаційної ДІЯЛЬНОСТІ) встановлен вихідні Рівні сформованості самостійності: високий, оптимальний, середній, низька.

  3. Організаційно-педагогічними засадами ефективного виховання самостійності старших дошкільніків є: 1) створення и збагачення предметно-розвівального середовища, что предполагает обладнання у групі зони для Самостійної художньої ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечення доцільного добору матеріалів и ІНСТРУМЕНТІВ (у повну обсязі, у доступних для дітей місцях ), надання возможности для їх самостійного вибори; 2) організація ігрової форми образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ, что спріяє Виникнення інтересу до ДІЯЛЬНОСТІ, визначення мети, планування, оволодінню способами образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ та контрольної Функції;

  4. особистісно орієнтована Взаємодія педагога з дитиною, засновано на партнерських стилі взаємін (розумінні, візнанні цілей, завдання самой дитини, здатності стати на ее позицию й разом з нею добиться потрібного результату), індивідуально-діференційованому підході до дітей, что Включає навчання шкірного з вихованців за індівідуальною програмою залежних від віхідного уровня самостійності.

  5. Наукове обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних засад формирование самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже! Застосування в условиях ДНЗ методики роботи з дітьми 5-6 років забезпечен ефективність реализации поставленої в дослідженні мети. Методика формирование у дошкільніків самостійності в аплікаційній ДІЯЛЬНОСТІ Складанний з таких єтапів: проектувальн (розробка індівідуальніх корекційніх програм з виховання самостійності для дітей з різнімі віхіднімі рівнямі самостійності, а такоже проектування організаційно-педагогічних засад, что забезпечують виховання самостійності); корекційній (Впровадження індівідуальніх корекційніх програм з ігровімі вправо); діяльнісний (навчання цілісніх Дій у процесі использование системи ігрових вправо), результативний (усвідомлення дитиною себе як субґєкта аплікації, доля ее в самостійній художній ДІЯЛЬНОСТІ за власним бажанням).

  6. упровадження у практику виховної роботи з експериментального групами комплексного підходу забезпечен суттєве зростання ее ефектівності, что підтверджено результатами формувального експеримент. Так, в експериментальний групах дошкільніків дінамічніше, чем у контрольних, відбулося Зменшення кількості осіб з низьких рівнем сформованості та Збільшення їх кількості з достатнім та високим рівнем. Встановлен, что Кількість дітей з низьких рівнем самостійності в ЕГ знизу з 51% до 3%. Кількість дітей, что відповідає середня рівню самостійності зменшіть з 34% до 10%. Зросла Кількість дітей з достатнім рівнем самостійності з 12% до 54%. Збільшілась Кількість дітей з високим рівнем з 3% до 33%. У контрольній групі відбулісь незначні Зміни: дітей з низьких рівнем стало 43% (у порівнянні з 49% на початок експеримент), Із середнім рівнем відповідно 29%, у порівнянні з 32% на початок експеримент, підвіщівся Оптимальний рівень з 15% до 19% . Дещо зріс високий рівень самостійності з 3% до 9%.

  Вікладені у дослідженні результатів не розглядаються як вічерпні, Такі, что Повністю розвязують проблему виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ. Перспективними залішаються Такі аспекти проблеми, як вікова динаміка розвитку базової якості, гендерність у підході до неї, забезпечення ефектівної взаємодії сімї та ДНЗ у формуванні самостійності дошкільніка.

  Список опублікованіх праць за темою дисертації

  1. Трусова О.Л., Удіна О.М. Ігрові Вправи як засіб навчання образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ // Оновлення змісту, форм та методів навчання и виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Вип. 21. - Рівне, РДГУ, 2002. - З 61-65.

  2. Удіна О.М. Проблема виховання самостійності дітей дошкільного віку: теоретичний аспект // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Віп 6. - Кн. 1. - Київ-Житомир, ЖДУ, 2004. - С. 145-151.

  3. Удіна О.М. Вплив ігрових вправо на формирование техніки аплікації в дошкільніків. // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в СУЧАСНИХ условиях: Зб. наук. праць. - Херсон, Айлант, 2004. - С. 232-238.

  4. Удіна Е.Н. До питання підготовленості педагогів до виховання самостійності у дошкільнят // Горизонти освіти: науково - методичний журнал. - Севастополь, СМГУ, 2005. - №1. - С. 124-130.

  5. Удіна Е.Н. Самостійність як базова якість особистості // Ломоносовський читання-2005: Збірник студентів, аспірантів, молодих вчених. - Чорноморська філія МДУ. - Севастополь, НВЦ «ЕКОСІ - Гидрофизика», 2005. - С. 547-549.

  6. Удіна О.М. Навчання аплікації у грі // Дитячий садок №37 (325) жовтень, 2005. - С.2.

  7. Удіна О.М. До питання Вивчення самостійності старших дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації): // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівскої молоді: Зб. наук. праць. Віп 8. - Кн. 1 - Київ-Житомир, ЖДУ, 2005. - С. 221-224.

  8. Удіна Е.Н. Виховання самостійності у старших дошкільників в образотворчій діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. праць. Вип. 7-8. - Одеса, ПДПУ, 2007. - С. 47-55.

  9. Удіна О.М. Використання ігрових вправо у виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. Віп 10. - Київ, 2008. - С. 221-224.

  10. Удіна Е.Н. Діагностика самостійності дошкільників в образотворчій діяльності. - Севастополь, Рібест, 2008. - 44 с.

  Анотація

  Удіна О.М. Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  Робота присвячено проблемам виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації). Проаналізовано філософські, психолого-педагогічні погляди на розвиток самостійності. Визначили Сутність самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ, Виявлено компоненти, Критерії, показатели, визначили рівневі характеристики самостійності старших дошкільніків, розроблено організаційно-педагогічні засади виховання даної якості. Організаційно-педагогічними засадами ефективного виховання самостійності старших дошкільніків є: 1) створення и збагачення предметно-розвівального середовища, что предполагает обладнання у групі зони для Самостійної художньої ДІЯЛЬНОСТІ, забезпечення доцільного добору матеріалів и ІНСТРУМЕНТІВ (у повну обсязі, у доступних для дітей місцях), Надання возможности їх для самостійного вибори; 2) організація ігрової форми образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ, что спріяє Виникнення інтересу до ДІЯЛЬНОСТІ, визначення мети, планування, оволодінню способами образотворчої ДІЯЛЬНОСТІ та контрольної Функції; 3) особистісно орієнтована Взаємодія педагога з дитиною, засновано на партнерських стилі взаємін (розумінні, візнанні цілей, завдання самой дитини, здатності стати на ее позицию й разом з нею добиться потрібного результату), індивідуально-діференційованому підході до дітей, что Включає навчання шкірного з вихованців за індівідуальною програмою залежних від віхідного уровня самостійності.

  Розроблено й експериментально апробовано модель виховання самостійності в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалі аплікації).Упроваджено Індивідуальні програми для коригування рівневих компонентів самостійності дошкільніків на основе ігрових вправо.

  Ключові слова: самостійність, образотворче діяльність, Аплікація, дошкільнік, ігрові вправо, субєкт ДІЯЛЬНОСТІ, корекційні програми, самостійна Образотворче діяльність.

  анотація

  Удіне Е.Н. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2008.

  У дисертації досліджується проблема виховання самостійності в образотворчій діяльності. Розглядаються питання становлення і розвитку самостійності протягом дошкільного віку, розкривається специфіка впливу різних видів діяльності на розвиток дитячої самостійності, формулюється визначення самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності.

  У дисертації виділені компоненти, критерії, показники, рівневі характеристики самостійності. У роботі обґрунтовано та експериментально перевірено модель ефективного виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності, розроблені організаційно-педагогічні основи її виховання. Апробовано зміст і методику виховання самостійності у старших дошкільників в образотворчій діяльності, оброблені результати констатуючого і контрольного етапів експерименту.

  Найбільш значущими організаційно-педагогічними основами ефективного виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності є: 1) створення і збагачення предметно-розвиваючого середовища, що передбачає обладнання в групі зони для самостійної художньої діяльності, забезпечення доцільного підбору матеріалів та інструментів (в повному обсязі, в доступних для дітей місцях), надання можливості їх самостійного вибору; 2) організація та впровадження ігрової форми образотворчої діяльності, що сприяє виникненню інтересу до діяльності, цілепокладання, планування, оволодіння способами образотворчої діяльності, контрольної функції; 3) особистісно орієнтоване взаємодія педагога з дітьми, засноване на партнерському стилі взаємин (розумінні, визнанні цілей, завдань самої дитини, здатності стати на його позицію і разом з ним домогтися потрібного результату, а також на індивідуально-диференційований підхід до дітей, які мають навчання кожного з вихованців за індивідуальною корекційної програми в залежності від вихідного рівня самостійності. Розроблені організаційно-педагогічні основи виховання самостійності послужили осно виття для розробки формуючого експерименту.

  На формуючому етапі експерименту була розроблена модель виховання самостійності, яка включала чотири етапи: проектувальний, який передбачає розробку індивідуальних корекційних програм з ігровими вправами для дітей з різними вихідними рівнями самостійності, а також проектування організаційно-педагогічних основ, що забезпечують ефективне виховання самостійності у дошкільнят; корекційний, що включає впровадження індивідуальних корекційних програм по аплікації; процесуально-діяльнісний, що має на увазі використання системи ігрових вправ, результативний, що сприяє усвідомленню дитиною себе суб'єктом аплікації, участь його в самостійній художній діяльності за власним бажанням.

  В результаті формуючого експерименту відбулися значні зміни за всіма компонентами самостійності у старших дошкільників. Більшість старших дітей перейшли на високі і оптимальні рівні самостійності в образотворчій діяльності. Кількість дітей з низьким рівнем самостійності в експериментальній групі знизилася з 51% до 3%. Кількість дітей, відповідне середньому рівню самостійності, зменшилася з 34% до 10%. Зросла кількість дітей з достатнім рівнем самостійності. Збільшити кількість дітей з достатнім рівнем з 12% до 54%. Збільшилася кількість дітей з високим рівнем з 3% до 33%.

  Ключові слова: самостійність, дошкільник, образотворча діяльність, аплікація, ігрові вправи, суб'єкт діяльності, корекційні програми, самостійна художня діяльність.

  Annotation

  Ydina OM Up-bringing of pre-schoolers independence in graphical activity (on material of applique). - Manuscript.

  Dissertation for gaining scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 13. 00. 08. - preschool pedagogic. - The Institute of education of problems of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

  The dissertation is devoted to the problems of up-bringing independence of pre-schoolers in graphical activity (on material of applique). The philosophical and psychologico-pedagogical views on develop of independence have been analyzed. The concept of independence in graphical activity has been defined and the levels of independence of senior pre-schoolers have been defined and the organization and pedagogical bases for up-bringing independence in graphical activity has been worked out. The model of up-bringing independence in graphical activity (on material of applique) has been worked out and experimentally tested. The individual programs for correction level components of independence of pre-schoolers on base of playing exercises have been embedded.

  Key words: independence, graphical activity, applique, playing exercises, subject of activity, correction programs, independence graphical activity.

  ...........  Скачати 17.45 Kb.


  Виховання самостійності дошкільніків в образотворчій ДІЯЛЬНОСТІ

  Скачати 17.45 Kb.