Виховання фізичних якостей дошкільнят у взаємодії дитячого садка і сім'ї
Дата конвертації15.05.2017
Розмір7,97 Kb.

Гузель Хасанова
Виховання фізичних якостей дошкільнят у взаємодії дитячого садка і сім'ї

Фізичний розвиток - процес формування і подальшої зміни протягом індивідуального життя природних морфофункціональних властивостей організму дитини і заснованих на них психофізичних якостей.

Фізичне виховання - перша сходинка комплексної системи виховання дошкільнят. Тому вкрай важливо організовувати заняття фізичною культурою саме в дитинстві, що дозволить організму накопичити сили і забезпечити в подальшому всебічне гармонійний розвиток особистості.

Фізична культура - частина загальної культури суспільства, одна з сфер соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних здібностей людини; сукупність матеріальних і духовних цінностей суспільства в галузі фізичного вдосконалення людини. Фізична культура спрямована на «окультурення» тіла, його оздоровлення. Давно відомо, що в здоровому тілі здоровий дух [24].

Тому дуже важливо, як зазначає Е. Я. Степаненкове, формувати культуру тіла, одночасно гармонійно розвивати особистість дитини, стимулювати розкутість і свободу його рухів, активізувати творчість [38].

Рух має суттєвий вплив на розвиток інтелекту дитини. Болісний, відстає у фізичному розвитку дитина швидше втомлюється, у нього нестійка увага, пам'ять. Правильне фізичне виховання дітей - одна з провідних завдань дошкільних організації, в процесі якого відбувається знайомство з найбільш раціональними способами виконання рухів, позитивно впливають на роботу всіх органів і систем.

Протягом багатьох років в науково-методичній літературі використовувався термін «фізичні якості». Часто терміни «рухові здібності» і «фізичні якості» вживаються як тотожні.

Категорія «якість», як вказує Ю. Ф. Курамшин, завжди вживається стосовно до будь-якого предмету і висловлює його істотну визначеність. Отже, фізичні якості людини як деякі характеристики рухових можливостей людини слід розглядати стосовно до рівня прояву рухових здібностей, т. Е. Про них можна судити на основі вже реалізованих здібностей людини [19].

По суті, фізичні якості є вираженням досягнутого рівня окремих рухових здібностей, їх визначеності, своєрідності, значущості. Слід зазначити, що одна і та ж здатність може бути представлена в різних фізичних якостях, а різні здібності можуть характеризувати одне з них. Наприклад, в основі якості «спритність» лежить прояв багатьох здібностей: координаційних, швидкісних, силових і ін. Прояв швидкісно-силових здібностей знаходить своє відображення не тільки в якості «сила», але в якості «швидкість».

В даний час в науково-методичній літературі з питань фізичної культури дітей дошкільного віку часто вживають поняття «виховання фізичних якостей» або «виховання рухових здібностей», припускаючи використання спеціальних засобів і методів для їх подальшого вдосконалення в процесі занять фізичними вправами.

Поняття «виховання» вживається в педагогіці по відношенню до людини в цілому або до певних рис особистості (моральним, вольовим, формування яких відбувається в процесі її соціалізації. Однак якісна сторона рухових дій вже проявляється в елементарній формі у грудних дітей в безумовних рефлексах, т. е. вона певною мірою «закодована» у людини з моменту його народження.

Тому, як справедливо стверджував Б. А. Ашмарин, в цьому випадку більш підходить термін «розвиток», що позначає в найширшому сенсі зміни, що відбуваються в організмі, а в більш вузькому сенсі - поліпшення, розвиток того, чим володіє людина [3].

Аналіз робіт В. П. Симонова, О. Л. Звєрєвої, Н. Т. Малахова, П. І. Третьякова, матеріалів Лабораторії проектування змісту дошкільної освіти ИПИ РАО, закону «Про освіту», «Концепції дошкільного виховання» та інших нормативних документів дозволив визначити поняття «освітній процес у дошкільній організації» як цілеспрямовану діяльність педагога - дитини - батьків по організації спільної діяльності дорослого і дитини.

Дослідження вчених підтверджують необхідність зв'язку сімейного і суспільного виховання як двох взаємодоповнюючих соціальних інститутів. Без активної взаємодії в системі «дитина - батько - педагог» неможливий ефективний розвиток дитини. Під здоровим способом життя розуміється активна діяльність людей, спрямована на збереження і поліпшення власного здоров'я. Специфіка здоров'язберігаючих діяльності полягає в тому, що основним дослідником і суб'єктом управління власним здоров'ям стає сам індивід. Педагог допомагає дитині знайти необхідну мотивацію, засновану на індивідуальних потребах і, даючи свободу вибору, надає можливість отримання необхідних знань і навичок (16,17,19).

Причини, від яких залежить прояв здоров'я, виявлені В. В. Колбанова, це задатки, що передаються від батьків на генетичному рівні, ставлення людини до власного здоров'я протягом усього свідомого життя, зовнішні умови (екологія, соціальний стан і т. Д.).

Дошкільна дитинство - період в житті людини, коли формується здоров'я, здійснюється розвиток особистості. У той же час в цей період дитина перебуває в повній залежності від оточуючих його дорослих - батьків, педагогів. Проблема ефективності розвитку і виховання дитини в період дошкільного дитинства відноситься до числа найбільш актуальних проблем дошкільної педагогіки.

Відповідно до Закону «Про освіту» та Типовим положенням про дошкільний навчальний заклад одним з основних завдань, що стоять перед дитячим садом, є «взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини». Тому необхідний активний курс на створення єдиного простору розвитку дитини, як в ДОО (в дошкільної освітньої організації, так і в сім'ї [16].

У дитячому віці формуються життєво важливі базові, локомоторним навички та вміння, створюється фундамент рухового досвіду, освоюється абетка руху, з елементів якої, надалі формується вся рухова діяльність людини. Одним з визначальних чинників формування здорового покоління, здатного до активної діяльності, навчання, праці, було і залишається фізичне виховання.

Взаємодія ДОО і сім'ї з питань здоров'я дітей - одна з найголовніших. Успішне вирішення завдань виховання можливо тільки при об'єднанні зусиль сім'ї та інших соціальних інститутів, що забезпечують виховний процес і реальна взаємодія дитини, батьків і соціуму.

Список використаної літератури

1. Бальсевіч, В. К. Фізична підготовка в системі виховання культури здорового способу життя людини (методологічні, екологічні та організаційні аспекти) / В. К. Бальсевіч // Теорія і практика фізичної культури. - 1990. - №1. - С. 22-26.

2. Звєрєва, О. Л. Спілкування педагога з батьками в ДОУ / О. Л. Звєрєва. - М .: Сфера, 2005. - 80 с.

3. Звєрєва, О. Л. Спілкування педагога з батьками в ДОУ / О. Л. Звєрєва. - М .: Сфера, 2005. - 80 с.

4. Звєрєва, О. Л. Про Звєрєва, О. Л. Спілкування педагога з батьками в ДОУ / О. Л. Звєрєва. - М .: Сфера, 2005. - 80 с.

5. бщеніе педагога з батьками в ДОУ / О. Л. Звєрєва. - М .: Сфера, 2005. - 80 с.

Виховання фізичних якостей дошкільнят у взаємодії дитячого садка і сім'ї