Скачати 10.83 Kb.

«Великій Перемозі присвячується ... Виховати громадянина!» Досвід роботи з патріотичного виховання
Дата конвертації18.10.2017
Розмір10.83 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Скачати 10.83 Kb.

Любов Петрова
«Великій Перемозі присвячується ... Виховати громадянина!» Досвід роботи з патріотичного виховання

Проблема виховання громадянина-патріота давня, як світ. Вона встала перед людством, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. А що ж таке «патріотизм»? Звернемося до Тлумачного словника російської мови С. І. Ожегова, Н. Ю. Шведової: «Патріотизм - це відданість і любов до своєї Батьківщини, до свого народу».

Любов до Батьківщини починається з любові до своєї Малої Батьківщини - місця, де людина народилася. У зв'язку з цим величезне значення набуває визначення цілей, завдань, змісту і засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

У дошкільному віці ми, педагоги, і ви, батьки повинні сформувати у дітей почуття любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, місту, духовно-моральні відносини, любов до культурної спадщини нашого народу. Також ми з вами повинні виховати любов і повагу до наших національних особливостей, почуття власної гідності як представника свого народу, толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам і проблемам Батьківщини, він повинен навчитися співпереживання взагалі як людському почуттю. Милування просторами краю, його красою і природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться трудитися на благо Батьківщини, необхідно навчити його сумлінно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці.

Таким чином, базовим етапом у формуванні у дітей любові до Батьківщини необхідно вважати накопичення дитиною соціального досвіду проживання у своїй Вітчизні і засвоєння усталених норм поведінки, взаємин.

Ми в нашому ДОУ розглядаємо патріотизм через поняття «ставлення» і виділяємо кілька напрямків:

1) ставлення до природи рідного краю, рідної країни;

2) ставлення до людей, які живуть в рідній країні;

3) ставлення до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури;

4) ставлення до державного устрою.

Кожне з цих напрямків стало змістом освітньо-виховної діяльності з дітьми, і кожне вносить свій внесок в соціалізацію особистості дитини.

Візитною карткою МДОУ «Дитячий садок« Джерельце »м Надима» є емблема, на якій намальований б'є з-під землі джерело з чистою блакитною водою. Поруч з ним діти - вихованці нашого ДОП, які торкаються до джерела, щоб ввібрати в себе всі ті знання і життєвий досвід, який накопичили їх предки: батьки, бабусі і дідусі, прадіди. Починаючи з дошкільного віку, дитина як «губка» вбирає в себе величезний потік інформації, джерелом якої є сім'я, дитячий садок, школа, засоби масової інформації, кіно і телебачення, інтернет.

На жаль, в цьому віці зрозуміти, є негативною або позитивною ця інформація, який слід вона залишає в психіці і як впливає на формування соціально-моральних і духовних життєвих цінностей, дитина не може. Тому нашим основним завданням і завданням батьків, як перше педагогів, є прищеплення дитині тих життєвих позицій і вибір того «потрібного» потоку інформації, який в подальшому стане позитивною основою розвитку його моральності і культури поведінки в суспільстві.

У нас в ДОУ морально патріотичне виховання є одним з пріоритетних напрямків. Метою прищеплення дитині основ моральної поведінки в першу чергу є прагнення адаптувати дітей до соціуму, виховати розуміння основ правильної поведінки, допомогти налагодити контакт з однолітками.

А як виховати патріотизм у 21 столітті, через які форми і методи роботи прищепити дитині любов і повагу до його малій батьківщині, до його сім'ї? Це питання стало перед співробітниками ДОП з моменту його відкриття.

Для вирішення цього питання в ДОУ був розроблений проект «Музейно-педагогічний комплекс« Співдружність »» передбачає створення музейної базової середовища в дошкільному навчальному закладі, метою якого є: розвиток морально-патріотичних якостей особистості дошкільника через створення і використання різноманітної діяльності міні-музеїв в дошкільному установі. Основним завданням музейно-педагогічного комплексу є формування системи цінностей дитини, прилучення до історичної, культурної, природної спадщини; виховання толерантності, громадянськості і патріотизму. На сьогоднішній день в ДОУ створені і працюють 4 міні - музею:

• народно-прикладного мистецтва «Веселка творчості»;

краєзнавства «Надим - улюблене місто»;

• природно - наукових уявлень «Природа»;

• морального виховання «Кращий друг».

Завдяки організації виховного процесу через міні-музеї у вихованців підвищилася якість засвоєння нових знань; з'явився інтерес до музейної культури; відбувається розвиток громадянськості, патріотизму і особистісних якостей дошкільнят;

Ми не зупинилися на цьому, нам хотілося використовувати такі форми роботи, які могли б відрізняти нас від інших дитячих садів міста і району. Перепробувавши різні варіанти, ми створили в ДОУ клубне співтовариство «Мир дошкільного дитинства - умова розвитку єдиного освітнього простору» в просторі батько - дитина - дитячий садок - соціальні партнери.

На сьогоднішній день МДОУ має педагогічними, методичними і матеріальними можливостями для розвитку трьох клубів, в рамках клубного співтовариства «Мир дошкільного дитинства» - умова розвитку єдиного освітнього простору »:

дитячо-батьківський клуб «Гармонія»;

клуб сімейного спілкування для старшого покоління «Пані-бариня»;

дитячий клуб «Чарівний ліхтарик».

Одним із завдань, які вирішує клубне співтовариство в просторі батько - дитина - дитячий садок - соціальні партнери, є збагачення досвіду сімейного виховання на основі відродження народних традицій.

Клубне співтовариство «Мир дошкільного дитинства» - умова розвитку єдиного освітнього простору »є складовою частиною інституційного проекту роботи з батьківською громадськістю, соціальними партнерами в рамках освітньої організації МДОУ« Дитячий садок «Джерельце» м Надима »і групи організацій соціальних партнё рів: МБУК «надимських районна клубна система», МОУ ДОД «Дитяча школа мистецтв №1 м Надима», Філія МБУК «надимських районна клубна система» - Центр національних культур та ін.

Дитячий клуб «Чарівний ліхтарик» об'єднав дітей старшого дошкільного віку. Основними принципами роботи клубу є систематичність роботи по вихованню позитивного відношення до журналістики, до засобів масової інформації (ЗМІ, взаємозв'язок із заняттями з ознайомлення з навколишнім світом, розвитком мови, логікою, математикою, вільної, ігровою діяльністю дітей і ін., Співпраця дорослих і дітей , вихователів і батьків.

Дитячий клуб виховує у дітей: стійка увага, спостережливість, допитливість; гуманні почуття до оточуючого їх світу; взаємини співробітництва при вирішенні завдань.

Юними журналістами виконаний ряд оригінальних проектів, виготовлені ексклюзивні вітальні листівки, плакати, інформаційні та пізнавальні газети, в тому числі і власної дитячої газети МДОУ "Чарівний ліхтарик".

Завдяки заняттям у дитячому клубі «Чарівний ліхтарик» продукти творчої діяльності вихованців представлені на конкурсних заходах різного рівня. Результативність участі склала 87%. Досвід роботи та методичні ідеї щодо організації роботи з дошкільнятами на тему «Юні журналісти» були представлені на обговорення ДНЗ міста і району.

З метою створення сприятливих умов для співпраці всіх членів сім'ї і педагогів ДНЗ в питаннях виховання дітей, а також цікавого і змістовного спілкування дошкільнят з близькими родичами різних поколінь в МДОУ "Дитячий садок« Джерельце »" м Надима »в рамках клубного співтовариства з вересня 2014 року був організований клуб бабусь "пані-бариня». Однією з головних завдань діяльності клубу є збереження і зміцнення внутрішньосімейних і міжсімейні зв'язків різних поколінь і виховання поваги до старшого покоління.

Учасниками клубу стали діти дошкільного віку, бабусі й дідусі, батьки вихованців, фахівці ДОУ. За час діяльності клубу планується випустити: накопичувальну папку з колисковими, Пестушко, уговорушкамі; буклети та пам'ятки по вихованню дітей. Також в рамках діяльності клубу організовані виставки та спільні розважально - ігрові програми.

Дитячо - батьківський клуб «Гармонія» - це перспективна форма роботи з батьками, що враховує актуальні потреби сімей і сприяє формуванню активної життєвої позиції учасників процесу, зміцненню інституту сім'ї, передачі досвіду у вихованні дітей.

Вся діяльність клубів здійснюється на добровільних засадах, девіз клубного співтовариства: «Ти рости, а ми допоможемо».

Взаємодія трьох структурних підрозділів клубного співтовариства «Мир дошкільного дитинства» сприяє створенню інноваційного освітнього простору. Організація взаємодії ДОП та сім'ї в формі клубного співтовариства є цікаву сучасну модель роботи по залученню батьків до активної участі в виховно -освітній процесі і сприяє зміцненню зв'язку між дошкільною установою і сім'ями вихованців. В результаті неформального спілкування дітей і дорослих створена не тільки внутрісімейна, але і міжсімейні дружня атмосфера, що послужило розкриттю творчих здібностей дітей і дорослих.

Завдяки організації роботи клубного співтовариства у дошкільнят поступово формується «образ власного будинку» з його укладом, традиціями, спілкуванням, стилем взаємодії. Дитина приймає свій будинок таким, яким він є, і любить його. Це почуття «рідної домівки» лягає в основу любові до Батьківщини, Вітчизни.

Таким чином відбувається формування духовно-моральної основи дитини, емоцій, почуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес усвідомлення себе в навколишньому світі.Скачати 10.83 Kb.


«Великій Перемозі присвячується ... Виховати громадянина!» Досвід роботи з патріотичного виховання

Скачати 10.83 Kb.