Узагальнення досвіду роботи «Розвиток пісенної творчості у дітей старшого дошкільного віку»
Дата конвертації17.04.2017
Розмір9,07 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Олена Михалкина
Узагальнення досвіду роботи «Розвиток пісенної творчості у дітей старшого дошкільного віку»

Орієнтація сучасної освіти заснована на ідеї гуманізації, гуманітарізціі, особистісної орієнтації і передбачає створення умов успішності розвитку кожної людини, реалізації його здібностей, творчого самовираження в різних видах діяльності. Інтенсивне зміна навколишнього життя, активне проникнення науково-технічного прогресу в усі її сфери диктують педагогу необхідність вибирати більш ефективні засоби навчання і виховання на основі сучасних методів і нових інтегрованих технологій. У зв'язку з цим зросла потреба музично-педагогічної практики в інноваційних педагогічних технологіях музичної освіти дошкільників, спрямованих на розкриття та розвиток їх творчого потенціалу.

Розвиток пісенної творчості в умовах ФГОС ДО актуально і набуває в даний час домінуюче значення. Це так само пояснюється сучасними вимогами до музичного виховання дошкільнят, необхідність формування самостійної творчої особистості дитини. З точки зору ФГОС ДО актуальність полягає в тому, що основа розвитку пісенної творчості - ігрова, комунікативна, рухова, пізнавально - дослідницька, продуктивна діяльність. У дослідженнях Н. А. Ветлугиной є визначення пісенної творчості і особливостей цього процесу у дошкільнят. Важлива тісний взаємозв'язок процесу творчості з процесом навчання дітей. Саме цей зв'язок є основою, яка забезпечує активний творчий розвиток дошкільнят.

Дослідженням даної теми займалися Н. А. Ветлугіна, Е. Я. Гембицький, А. І. Ходинькова, Л. В. Горюнова. На думку О. П. Радинова пісенна творчість займає особливе місце в системі музичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

Творча співоча діяльність тісно пов'язана з пошуком власного варіанту виконання та інтерпретації пісенного образу за допомогою різних засобів художньої виразності.

Що ж спонукало мене зайнятися заявленої проблемою?

Вивчаючи дану тему можу сказати, що не всі діти цікавляться музикою, зокрема пісенною творчістю, їм не цікаво імпровізувати, інсценувати, діти швидко втомлюються і не запам'ятовують музичні твори. Проведене опитування серед батьків також був невтішний: вдома батьки практично не співають з дітьми, не слухають дитячу музику, не відвідують театри. Будинки звучить тільки поп - музика.

Таким чином, система роботи музичного керівника з дітьми дошкільного віку над пісенною творчістю є актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства.

До того ж не дивлячись на значний внесок дослідників в розкриття проблеми розвитку пісенної творчості дітей старшого дошкільного віку, багато його аспектів залишаються недостатньо вивченими. У проаналізованих педагогічних дослідженнях пісенна творчість розглядається досить односторонньо, частіше, тільки з точки зору розвитку музичної діяльності дитини. Так, розроблена музично-збагачена середовище (Ті Чжин Мі); методичний матеріал для вихователів (Н. А. Дубровська); пісенний репертуар для дітей (О. П. Новоскольцева); музично-творчі завдання і вправи (Т. Н. Михайлова). Однак, відсутні дослідження, які розглядають пісенна творчість як складний інтегративний вид діяльності дитини.

Я вважаю, що при певних умовах пісенна творчість може забезпечити розкриття внутрішнього творчого потенціалу дитини.

Протягом двох років, з 2013 по 2015 рік я працювала над темою з самоосвіти «Розвиток пісенної творчості дітей старшого дошкільного віку як засіб формування музичної культури».

мета:

Розвиток пісенної творчості через музично - художній образ, а так само вміння співати чисто і виразно.

завдання:

1. Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми розвитку пісенної творчості дітей старшого дошкільного віку.

2. Виявити особливості пісенної творчості дітей шостого року життя.

3. Розробити і апробувати умови педагогічного супроводу дитини старшого дошкільного віку в розвитку пісенної творчості.

4. Вивчити специфіку розвитку пісенної творчості старших дошкільників в умовах педагогічного супроводу.

Об'єкт дослідження: процес розвитку пісенної творчості дітей старшого дошкільного віку через музично - художній образ.

Предмет дослідження: педагогічний супровід дитини старшого дошкільного віку в розвитку пісенної творчості через музично - художній образ.

Принципи художньо - естетичної спрямованості:

1. Разностороннее і гармонійний розвиток особистості

2. гуманізації та демократизації

3. Комфортність

4. Індивідуалізація

5. Міцність

6. Єдність з сім'єю

Умови реалізації:

1. Особиста зацікавленість над даною темою

2. Вивчення нормативно - правових документів та методичної літератури

3. Використання методичного та педагогічного досвіду сучасних авторів з даної теми

4. Комплексне і системне використання методів і прийомів, побудованих на основі інтеграції

5. Облік індивідуальних особливостей дитини

6. Використання різноманітних форм організації дитячої діяльності

7. Створення особистісно - значущої для дитини мотивації - розвиток пісенної творчості

8. Співпраця з педагогами та батьками.

Основа супроводу: створення ситуацій розвитку, в яких дитина і педагог вступають в той тип взаємин, в рамках яких дитина проживає повноцінний досвід, вирішуючи завдання віку, а дорослий передає дитині необхідні знання, що дозволяють вирішувати ці завдання. В процесі взаємодії дорослі допомагають дитині:

1. Видавати цінності музичної культури, накопичувати слухацький і інтонаційний досвід, який є основою для пісенних імпровізацій і музично - художнього образу.

2. Особистісно розкриватися у творчій пісенній діяльності, зберігати кращі індивідуально - неповторні риси в творчому самовираженні

Методичні прийоми роботи:

1. Регулярна робота над розвитком пісенної творчості

2. Точне виконання дітьми артикуляційних вправ, виспівування, Фонопедический вправ, дихальної гімнастики

3. Спокійна доброзичлива обстановка

4. Складання тематичного плану на навчальний рік

5. Проведення НСД в ігровій формі

6. Тривалість НСД відповідно до вікової групою

7. Поступове ускладнення і збільшення навантаження за рахунок систематичних повторень

8. Цікаве, емоційно значуще для дитини зміст НСД

9. Використання психологічної установки

Робота з дітьми.

Музично - ігрова діяльність (використання виразних функцій дитячої пісенної творчості, а саме питання - відповіді, пісенні розмови, наслідування твариною і т. Д., Яка найбільш ефективна в рішенні задач розвитку творчості, спільна діяльність дітей і педагогів і дітей і батьків, самостійна музична діяльність, стимулювання дітей до музично - творчої діяльності.

Робота з педагогами.

Аналізування методологічних підходів психолого - педагогічного супроводу дітей, анкетування педагогів, консультації, відкриті НСД, участь в РМО, публікації в мережі Інтернет конспектів НСД.

Робота з батьками.

Анкетування, індивідуальні консультації, тематичні повідомлення, бесіди, співпраця у створенні музично освітнього середовища, участь в оформленні музичного залу до свят, виготовлення атрибутів і костюмів, бесіди з питань пісенної творчості, домашні завдання на прохання музичного керівника, спільні свята і розваги, публікації матеріалів в мережі Інтернет на сайті освітньої організації на особистій сторінці музичного керівника http://mbdou5teremok.edusite.ru/p113aa1.html, на особистому сайті музичного рук водія http://muzrukteremok.jimdo.com/, на міні сайті музичного керівника http://nsportal.ru/user/50112, в особистому блозі http://www.maam.ru/users/hellen7824.

Про ефективність реалізації даної системи роботи свідчить педагогічна діагностика зростання в період з 2013 по 2015 навчальний рік.

Узагальнення досвіду роботи «Розвиток пісенної творчості у дітей старшого дошкільного віку»