• НА 2008 - 2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 • Скачати 51,83 Kb.

  Управління дошкільним освітнім закладом
  Дата конвертації23.11.2019
  Розмір51,83 Kb.
  Типзвіт по практиці

  Скачати 51,83 Kb.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРАКТИКА

  Зміст

  Частина 1. Особливості управління ДОУ

  1.1 Загальні відомості про ДОУ

  1.2 Аналіз діяльності завідувача і старшого вихователя

  Частина 2. Документація, що регламентує діяльність ДОУ

  Частина 3. Організація методичної роботи в ДНЗ


  Частина 1. Особливості управління ДОУ  1.1 Загальні відомості про ДОУ

  Муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий садок «Усмішка» комбінованого виду (далі - дитячий садок «Усмішка»).

  Основна мета діяльності колективу: створення умов для формування фізично і психічно здорового, соціально-орієнтованого, морального людини на основі психофізичних і вікових особливостей дітей.

  Основні завдання:

  · Підвищення якості та доступності дошкільної освіти, створення умов для успішності розвитку кожної дитини.

  · Розвиток державно-громадського характеру управління дошкільною освітою через розширення взаємодії з батьками та соціальними партнерами.

  · Розвиток виховного потенціалу дитячого садка.

  Будучи установою комбінованого виду, дитячий сад проводить велику корекційно-розвиваючу роботу з дітьми з урахуванням індивідуально-особистісних особливостей дітей, використовуючи здоров'язберігаючих технологій.

  Пріоритетним напрямком діяльності дитячого саду є екологічне виховання.

  Режим роботи - П'ятиденний робочий тиждень, 12-годинний робочий день з 6.45 до 18.45.

  Кадрове забезпечення:

  Завідувач - 1 особа;

  Заступник завідувача по ВМР - 1 особа;

  Заступник завідувача з АГР - 1 особа;

  Старший вихователь - 1 особа;

  Вихователі -20 осіб;

  Інструктор з фізичної культури - 1 особа;

  Музичний керівник -1 людина;

  Логопед - 1 особа;

  Помічник вихователя-10 чоловік;

  Діловод - 1 особа;

  Старша медична сестра 1 особа;

  Кастелянка - 1 особа;

  Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель-1 особа;

  Кухар - 4 особи;

  Сторож -4 людини;

  Прибиральник службових приміщень-1 людина.

  Кількість груп - 10 груп, одна з них логопедична.

  Структура адміністрації МДОУ:

  · Завідувач

  · Заступник завідувача по ВМР

  · Заступник завідувача з АГР


  1.2 Аналіз діяльності завідувача і старшого вихователя

  Спостереження за діяльністю завідуючої та старшого вихователя проводилося протягом місяця (з 01.09.2008 по 30.09.2008 г), на протязі всього робочого дня.


  Таблиця 1. Аналіз управлінської діяльності завідуючої дитячим садом «Посмішка»

  Вид діяльності

  Тимчасові витрати (в годиннику за один місяць)

  аналіз діяльності

  1

  Проведення оперативних нарад в ДОУ

  4

  Проводяться щотижня, тут озвучуються директиви органів Управління освітою, і заходи на поточний тиждень.

  2

  Участь в нарадах керівників

  4

  Бере участь щомісяця в нараді, проведеній начальником Управління освітою і фахівцями УО, по підведенню підсумків роботи за місяць.

  3

  Прийом з особистих питань

  16

  Розглядає звернення батьків, персоналу з різних питань, що не входять в коло робочих питань.

  4

  Зустрічі, наради з фахівцями Управління освітою, шефами, спонсорами і т.д.

  8

  Вирішуються робочі питання, що стосуються організації і проведення міського науково-практичного семінару, поставки продуктів, підписання договорів обслуговування установи, розробки плану спільної діяльності з шефами і ін.

  5

  Участь в роботі методичного та (або) педагогічної ради

  3

  Виступ з доповіддю про загальні положення і концепції програми, доведення до відома персоналу плану роботи на рік, інших ЛНА, що регламентують діяльність дитячого садка в 2008-2009 навчальному році.

  6

  Участь в роботі економічної ради

  2

  Висуває пропозиції щодо раціонального витрачання позабюджетних коштів. Бере участь в обговоренні та прийнятті рішень.

  7

  Участь в роботі Керуючої ради

  3

  Доповідає про стан справ в установі, висуває кандидатури для матеріального заохочення за підсумками роботи за місяць, роз'яснює питання, що виникли у членів ради.

  8

  Відвідування занять з дітьми та інших внутрішніх заходів

  4

  Контролює проведення заходів згідно плану, а також якість їх проведення.

  9

  Робота з ЛНА та іншою документацією

  84

  Розробка положень, макетів договорів про взаємне співробітництво, написання ділових листів і ін. Документації.

  10

  Контроль роботи установи

  21

  Візуальний щоденний контроль за роботою різних фахівців дитячого саду (за попередньою попередження).

  11

  Рішення поточних питань

  42

  Наприклад, організація проведення колективної вакцинації співробітників від грипу.

  Кількість робочих годин за місяць перевищила норму при 40-годинному робочому тижні (передбаченої законодавством), але ж у завідуючої ненормований робочий день.

  Таблиця 2. Аналіз діяльності старшого вихователя

  Вид діяльності

  Тимчасові витрати (в годиннику за один місяць)

  аналіз діяльності

  1

  Організація і проведення методичної ради

  3

  Готує питання до Методрада, дає завдання педагогам для практичного опрацювання та доповіді, організовує його проведення

  2

  Проведення тренінгової роботи з педагогами, вихователями

  6

  Виявляє проблемні зони в підготовці фахівців і проводить тренінги в мікрогрупах.

  3

  Відвідування занять з дітьми

  16

  Контролює зміст занять, методичну грамотність їх проведення, педагогічний ефект від занять.

  4

  Організація і проведення культурно-масових заходів

  27

  Відповідно до плануванням, організовує проведення культурно-масові заходи, залучає фахівців для їх проведення.

  5

  Проведення консультацій з пед. персоналом

  16

  Індивідуальні консультація проводяться щотижня по запитам конкретних працівників.

  6

  Організація заходів спільно з шефами і іншими установами

  15

  На підставі договорів про взаємне співробітництво і планів спільної діяльності, займається організацією заходів.

  7

  Робота з документами

  42

  Підготовка методичних рекомендацій, звітів, аналітичних довідок по проведеним заходам. Підготовка аналітичної інформації за запитом керівника.

  8

  Рішення поточних питань

  42

  Надання допомоги конкретному педагогу при підготовці методичного семінару, підготовка слайдових презентацій, тиражування методичок і т.д.

  Спільними функціями у цих двох посад є управління колективом співробітників, участь в розробці перспективного та поточного планування. На підставі даних з таблиць 1 і 2, можна побачити, що загальним функціоналом є участь у методичній роботі персоналу, відвідування занять дітей, робота з шефами, робота з документами та вирішення поточних питань.

  Спеціальним функціоналом є:

  Для завідуючої:

  Здійснення загального керівництва при проведення методичного та педагогічного рад.

  Для старшого вихователя:

  Участь в розробці і вирішенні конкретних методичних питань

  Робота з зовнішніми організаціями будується на рівні вироблення загальної концепції взаємодії і укладанні договорів.

  Взаємодія здійснюється через активні форми: свята, екскурсії, виставки і т.д.

  Робота з документами здійснюється на рівні загальної концепції управління установою, підготовка ЛНА, листів і звітів до вищих структур.

  Робота з документами на рівні установи та Управління освітою (на вимогу завідуючої) - це розробка робочих програм, методичних рекомендацій, розробок занять і т.д.

  Подання діяльності установи на рівні Управління освітою, міста і області.

  Подання підсумків діяльності на рівні колективу і перед міською громадськістю.


  Частина 2. Документація, що регламентує діяльність ДОУ

  Основні документи, що регламентують діяльність ДНЗ: Статут ДОП, Договір між ДНЗ та батьками, Договір між засновником і ДОУ, Ліцензія ДОУ, Програма розвитку ДНЗ, Річний план ДОУ, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Плани виховно-освітньої роботи вихователів на рік, Плани роботи на місяць, Книга руху дітей, Книга наказів і розпоряджень ДОУ, Протоколи засідання педагогічної ради.

  Управлінська структура дитячого садка «Посмішка» передбачає оптимальний розподіл функціональних обов'язків, відповідає типу і виду установи дошкільної освіти, забезпечує реалізацію стратегії освітньої діяльності. У дитячому садку «Усмішка» функціонують органи самоврядування: загальні збори працівників, керуючий рада, педагогічна рада, методична рада.

  Аналіз нормативно-правового забезпечення.

  Статут

  МДОУ дитячий сад «Посмішка» »є некомерційною організацією. Порядок прийому, права і обов'язки вихованців визначені відповідно до Типового положення про дошкільний навчальний заклад в РФ. Комплектування персоналу здійснюється відповідно до штатного розкладу, узгодженим з засновником.

  Ліцензія

  Дозволяє здійснення виховної та освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку.Терміни дії ліцензії дотримані.

  Свідоцтво про акредитацію

  Є. Установа акредитовано і атестовано на першу кваліфікаційну категорію.

  Навчально-виховний план

  Регламентує розподіл навчального навантаження по групах.

  Штатний розклад

  Кількість працівників погоджено і затверджено Управлінням освіти

  тарифікація

  Відповідає штатним розкладом

  Посадові інструкції

  Визначають функціональні обов'язки працівників, права за посадою, відповідальність

  Правила внутрішнього трудового розпорядку

  Сприяють вихованню працівників у дусі сумлінної праці, зміцнення трудової дисципліни, організації праці на високій педагогічної основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості навчально-виховної роботи. Затверджено директором і погоджені з повноважним представником трудового колективу.

  Колективний договір

  Прийнято, як засіб узгодження інтересів колективу і адміністрації ДНЗ, регулювання трудових відносин в установі

  Договори між батьками (законними представниками) і адміністрацією ДНЗ

  Є, визначають взаємини батьків і адміністрації ДНЗ відповідно до чинного законодавства.

  Положення про порядок встановлення доплат і надбавок працівникам

  Використовується з метою стимулювання, розвитку і вдосконалення діяльності працівників

  Розклад занять

  Відповідає СанПіН.

  Протоколи засідань педагогічних і методичних рад

  є

  Освітня програма

  Документ, в якому фіксується і логічно аргументується мета навчально-виховного процесу, тематичний і навчальний плани, способи і методи їх реалізації, критерії оцінки результатів.

  номенклатура справ

  Систематизований перелік найменувань справ, що заводяться в установленому порядку.

  плани роботи

  Є по адміністративно-господарській, навчальної, виховної роботи, внутрішнього контролю, роботі з батьками.

  Інформаційно-статистичні та аналітичні матеріали

  Є.

  Технічний паспорт установи

  Містить технічну документацію по будівлях установи

  Умови прийому дітей, позначені в Статуті дитячого садка «Посмішка».

  Контингент вихованців формується відповідно до їх віку та видом дошкільного закладу, урахуванням граничної наповнюваності, прийнятої при розрахунку бюджетного нормативу. Комплектування ДОУ дітьми проводиться з урахуванням кількості вивільняються місць, умов функціонування та пропозицій ДОУ.

  У ДОП в першу чергу приймаються діти: працюють одиноких батьків; учнів матерів; інвалідів 1 і 2 груп; з багатодітних сімей; що знаходяться під опікою; батьки (один з батьків) яких знаходиться на військовій службі; безробітних, біженців і вимушених переселенців, студентів.

  Наповнюваність груп встановлюється в кількості: загально групи для дітей у віці з 2 років до 3 років 15, для дітей у віці з 3 років до 7 років - 20, логопедична група - 15 осіб.

  При прийомі дитини в ДОУ укладається договір між ДНЗ та батьками (законними представниками), підписання якого є обов'язковим для обох сторін.


  Частина 3. Організація методичної роботи в ДНЗ

  Для організації діяльності установи використовується кілька видів планування. По-перше, це річний план роботи. Він складається з декількох розділів:

  · Аналіз освітньої роботи за минулий навчальний рік;

  · Завдання освітньо-виховного процесу на новий навчальний рік;

  · План методичної роботи з кадрами;

  · План контролю стану освітньої роботи з дітьми;

  · План заходів, що проводяться з дітьми;

  · План адміністративно-господарської роботи.

  План досить докладно розкриває кожне з зазначених напрямів, дається опис заходу, терміни його проведення, відповідальні за проведення особи.

  На підставі заходів Річного плану складається поточне планування, до якого входять заходи, пропоновані Управлінням освіти, а також позачергові і поточні питання. План на наступний місяць складається до 25 числа поточного місяця.

  У кожній віковій групі діяльність організована на підставі Плану виховно-освітньої роботи. Тут вихователі прописують напрямки діяльності, тематику і зміст занять з дітьми, методи і форми роботи з батьками.

  Методична робота в установі побудована на різноманітних інтерактивних формах, це:

  · Курси підвищення кваліфікації;

  · Практичні семінари;

  · Науково-методичні семінари;

  · Робота в творчих групах;

  · Конференції;

  · Індивідуальні та групові консультації;

  · Методичні виставки;

  · Методичний і педагогічна рада.

  У дитячому садку «Усмішка» весь колектив займається систематичної методичною роботою. Вибрані творчі групи протягом навчального року вирішують конкретні методичні завдання і представляють результати своєї роботи. Протягом року кожен педагог готує розробки занять, наочні посібники, бере участь в конференціях і семінарах. Деякі педагоги навчаються на курсах підвищення кваліфікації (в цьому навчальному році планується навчання 5 осіб). Активну участь педагогів у відкритих заходах міського рівня вітається ще і в тому випадку, якщо ця людина проходить процедуру атестації.

  Розглянемо один з протоколів установочного педагогічної ради, проведеного 29 серпня 2008 року.

  План педради:

  1. Затвердження річного плану роботи.

  2. Підсумки підготовки до нового навчального року.

  3. Звіти вихователів про виконання завдань на літній період.

  4. Вибори творчих груп.

  З першого питання виступила завідувач, яка озвучила План роботи установи на рік. Після нетривалого обговорення, проект Плану був прийнятий одноголосно всім колективом.

  По другому питанню виступила заступник завідуючої з адміністративно-господарської роботи. Вона розповіла про ремонтні роботи, виконаних в літній період. Про роботу приймальної комісії, її зауваженнях і пропозиціях, зроблених в ході приймання установи. Про поповнення матеріально-технічної бази. Запропонувала всім працівникам розглянути питання поповнення МТБ і методичного фонду і підготувати своїм заявки на 2009 рік.

  Далі було заслухано звіт старшого вихователя про підготовку до науково-методичного семінару, яка велася кількома вихователями протягом літнього періоду. А також, у зв'язку з підготовкою до семінару, було запропоновано організувати творчі групи педагогів.

  Четвертим питанням став вибір учасників чотирьох творчих груп. За кожною групою закріплено завдання:

  1. Апробація методики формування самостійності в старшій і підготовчій групах;

  2. Підготовка відкритих занять;

  3. Розробка планів-конспектів по розділу програми «Соціальний світ» для старшої і підготовчої груп.

  У розділі «Різне» були озвучені оголошення про час і дату засідання Керуючої ради, а також нагадування про необхідність відвідувати оперативні наради.

  Даний протокол педагогічної ради свідчить про цілеспрямовану і систематичної роботи всього педагогічного колективу. Про злагодженості дій адміністративного корпусу, які базуються на перспективному плануванні. А також, про відкритість всієї освітньої системи дитячого садка, готовності поділитися своїми знахідками з колегами і батьками вихованців.


  РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

  МУНІЦИПАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ ДИТЯЧОГО САДУ «УСМІШКА» КОМБІНОВАНОГО ВИДУ

  НА 2008 - 2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  Качканар

  2008


  Муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий садок «Усмішка» розташований за адресою: Качканар, 5А мікрорайон будинку 15 і 16.

  В ДНЗ функціонують такі групи:

  ¾ Дві групи раннього віку

  ¾ Дві молодші групи

  ¾ Дві середніх групи

  ¾ Дві старших групи

  ¾Подготовітельная загальнорозвиваючих група

  ¾Подготовітельная логопедична група

  Планова наполняемость- 150 дітей, фактична наповнюваність на 1 вересня - 176 дітей.


  I. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ДНЗ ЗА 2007-2008 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  констатація результатів

  Причинно-наслідковий залежність

  Умови, що сприяють ефективності досягнення результату

  Умови, які гальмують досягнення результату

  1. З метою побудови конструктивно-партнерської взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу продовжити роботу щодо активізації форм і методів роботи з батьками через традиційні та нетрадиційні форми роботи: семінари, консультації, роботу Керуючої Ради.

  З метою максимальної ефективності вирішення даного завдання були проведені наступні методичні заходи: науково-практичний семінар «Інтеграція роботи дитячого садка і сім'ї: нові підходи», методична тиждень «Організація взаємодії дитячого садка і сім'ї», семінар «Методи вивчення сімейного виховання», «Конкурс батьківських куточків ». Педагоги систематизували методичні знання з проблеми, що допомогло їм наблизитися до реалізації завдання річного плану.

  З метою реалізації завдання широко використовувалися традиційні форми роботи, а також ввелись в практику нові, найбільш оптимальні в умовах дитячого саду.

  Включення батьків у діяльність життя групи проходить через такі форми роботи:

  «Інформаційні кошика». Залучення батьків до освітнього процесу викликало необхідність регулярного і відкритого обміну інформацією між педагогами та батьками вихованців. Вдалою знахідкою для узгодження роботи стали інформаційні кошика, в якій кожен батько в зручний для себе час може внести пропозиції, зауваження по роботі групи і дитячого садка в цілому. На підставі цих записів весь педагогічний колектив коригує свою роботу.

  Отримані знання педагоги застосували в своїй практичній діяльності. Для здійснення взаємодії з сім'ями вихованців, залучення їх до проблем дитячого садка вихователі широко використовували таку форму роботи, як «Стрічка добрих справ». У ній відображена інформація про те, як і чим, кожна сім'я надавала допомогу в організації життя групи.

  У дитячому садку видається газета «Посмішка», в якій батьки отримують інформацію про сучасні підходи у вихованні та навчанні дітей раннього віку від завідуючої дитячим садом, старшого вихователя, медсестри, вихователів групи. На сторінках газети також батьки діляться своїм досвідом сімейного виховання. Газета виходить один раз в два місяці.

  «Гість групи». Будь-який батько один раз на місяць стає гостем групи. Він бере активну участь в організації режимних моментів (присутній на прогулянці, бере участь у святах, дозвіллі та т. Д.).

  Останні форми роботи особливо активно використовуються в першій молодшій групі.

  Крім того, в групах систематично проводяться заочні консультації. Батьки мають можливість не набігу, мимохідь, прочитати цікаву для них інформацію, а взяти її додому, і ознайомитися в спокійній домашній обстановці.

  Для виявлення рівня роботи з виконання поставленого завдання було проведено педрада «Дитячий сад і сім'я». Рішенням педради було постановлено: продовжити роботу з батьками через використання нетрадиційних і традиційних форм

  1. Зацікавленість вихователів проблемою.

  2. Системність роботи з проблеми.

  3. Індивідуальні консультації для вихователів.

  4. Допомога адміністрації дитячого садка в методичному супроводі і матеріальному оснащенні вирішуваної проблеми.

  5. Участь в конкурсі професійної майстерності «Вихователь року - 2009».

  6. Тісний контакт співробітників дитячого саду з більшістю сімей вихованців.

  7. Актуальність проблеми на даному етапі.

  1. Низький рівень культури та педагогічної компетентності деяких батьків.

  2. Слабка зацікавленість в проблемах дитячого садка деяких сімей.

  2. З метою створення комфортних умов перебування дітей в дитячому садку, формування у них вміння адаптуватися до нових соціальних умов, направити діяльність колективу на реалізацію пріоритетного напрямку через проведення рефлексивних кіл, занять, різноманітну спільну діяльність дорослих з дітьми, а також інші форми, що сприяють соціально-емоційному розвитку дітей.

  Для вирішення даного завдання на початковому етапі був проведений практичний семінар «Рефлексивний коло: організація і проведення». Вихователі познайомилися з особливостями методики проведення, позицією і роллю педагога, а також спрогнозували вплив рефлексивних кіл на створення емоційно-позитивного фону у дітей, почуття їх приналежності до групи, можливі зміни в поведінці вихованців, їх взаємодія один з одним і дорослими.

  Консультація «Емоційний стан дитини дошкільника і їх педагогічна оцінка» допомогла вихователям розібратися в розмаїтті почуттів дошкільнят, їх причини, а також наступних типах поведінки дітей.

  Творчою групою був напрацьований практичний матеріал - діагностика по соціально-емоційному розвитку дітей дошкільного віку.

  В лютому місяці пройшли взаємовідвідування педагогами рефлексивних кіл і занять по розділу «Дитина входить в світ соціальних відносин» з подальшим їх аналізом і обговоренням позитивних і негативних моментів.

  У березні проведено педрада «Емоційний розвиток як важливий фактор соціалізації дитини дошкільного віку». Педрада підвів підсумки по діяльності педколективу по пріоритетному напрямку.

  1. Зацікавленість педагогів даною проблемою.

  2. Системність в роботі.

  3. Достатня кількість в методкабінеті матеріалу з проблеми (книги, посібники, методички і т. Д.)

  4. Розробка авторами програми «Дитинство» розділу «Дитина в ходить в світ соціальних відносин».

  1. Велика завантаженість всього педагогічного колективу, викликана підготовкою до атестації установи


  3. У зв'язку з виходом у світ докладних коментарів концептуальних основ програми «Дитинство», її змісту, докладною розробкою авторами розділу «Природний світ» продовжити методичну роботу з кадрами щодо вдосконалення педмайстерності вихователів в рамках програми.

  В рамках поставленої задачі були організовані наступні методичні заходи: екскурсія в творчу лабораторію вихователя, лекція «педтехнології реалізації програми« Дитинство », науково-практичний семінар« проблемно-ігрова технологія при реалізації розділу програми «Природний світ», відкриті перегляди прогулянок, занять і по даного розділу програми.

  Педагоги придбали теоретичні знання, які могли реалізувати на практиці. Досвід роботи показав, що педагоги опановують педагогічною технологією, при якій дитина ставиться в позицію суб'єкта діяльності, проявляючи при цьому самостійність.

  При цьому частина вихователів намагається використовувати такі методи і прийоми: мотивація діяльності, проблемні та ігрові ситуації. Однак, не всі вихователі в повному обсязі зрозуміли і прийняли особливості реалізації програми. Деякі з них застосовують неактуальні методи і прийоми: показ, пояснення і т. Д.

  На педраді «Що потрібно і важливо знати вихователю при конструюванні педпроцесса за програмою« Дитинство »було вирішено продовжити освоєння педтехнології в наступному навчальному році.

  1. Індивідуальні консультації для вихователів в рамках розділу.

  2. Допомога старшого вихователя у створенні конспектів занять (відбір методів і прийомів), сценаріїв прогулянок.

  3. Наявність в дитячому саду методичної літератури, необхідної для реалізації розділу.

  4. Самоосвіта педагогів.

  1. Відсутність можливості пройти навчання у авторів програми «Дитинство».

  2. Велика завантаженість всього педагогічного колективу, викликана підготовкою до атестації установи


  II. Завдання виховного - ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1. З метою вдосконалення професійної майстерності систематизувати роботу педагогічних кадрів по розділу програми «Соціальний світ», а також створити банк методичного супроводу розділу (перспективне планування, плани-конспекти, дидактичний матеріал).

  2. Удосконалювати здоров'язберігаючих середу дошкільного навчального закладу через:

  - забезпечення оптимальної життєдіяльності дітей раннього віку в період адаптації і перебування в дитячому саду;

  - оптимальну організацію рухового режиму дошкільнят, включаючи організовані форми навчання та спільну діяльність дорослих і дітей відповідно до вимог стандарту, СанПіНом і потребами дітей.


  III. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

  заходи

  форма проведення

  терміни

  відповідальні

  Підвищення педагогічної майстерності педагогів

  1

  Курсова підготовка.

  теми:

  «Розвиток і виховання дітей раннього віку»

  Курси при ІПК

  Тюріна Н. А.

  Вивчення нових методик, технологій, програм

  1

  Впровадження педагогічної технології програми «Дитинство»

  Семінари, практикуми, відкриті перегляди, консультації.

  Протягом року

  Іваніщіна О.Н.

  методичні заходи

  1

  План.

  1.Утвержденіе річного плану

  2.Ітогі підготовки до нового навчального року

  3.Отчёти вихователів про виконання завдань на літній період

  4.Вибор творчої групи.

  Установчий педрада

  Серпень

  Куликова Н.І.

  2

  «Як проводити педагогічну оцінку розвитку дітей дошкільного віку».

  Мета: Уточнити теоретичні знання педагогів про порядок і методику проведення діагностики

  Консультація

  вересень

  Іваніщіна О.Н.

  3

  Аналіз і узагальнення матеріалів діагностики дітей

  методична рада

  вересень

  Іваніщіна О.Н.

  4

  «Вивчення педтехнології по розділу програми« Соціальний світ »(Я сам!)»

  Мета: Формування знань вихователів про шляхи входження дитини в реальні трудові зв'язку на різних щаблях дошкільного дитинства

  План.

  1. Виступ зав. ДНЗ «Прояв самостійності, певної автономності від дорослого - природна потреба дитини дошкільного віку

  2. Виступ вихователів «Методика формування самостійності, освоєння позиції суб'єкта діяльності дитиною на різних вікових ступенях»

  Науково-методичний семінар

  Жовтень

  Куликова Н.І.

  Матвєєва Н.В.

  Білоброва Ю. В.

  Кішкурнова Е. В.

  5

  «Вимоги до розробки конспектів занять».

  Мета: Уточнити знання вихователів про особливості повного, розгорнутого конспекту і про особливості плану-конспекту

  Консультація

  Жовтень

  Іваніщіна О.Н.

  6

  Розробка планів-конспектів відповідно до перспективного планування по розділу програми «Соціальний світ».

  Мета: Поповнення банку власних напрацювань

  Робота в творчих мікрогрупах

  Жовтень-квітень

  Стекольнікова Н. В.

  7

  «Педагогічний калейдоскоп»

  Мета: Підвищення педагогічної майстерності вихователів

  Конкурс на кращий конспект по розділу програми «Соціальний світ»

  грудень

  Іваніщіна О.Н.

  8

  «Праця - це творчість»

  Мета: Обмін досвідом роботи

  План.

  1 день - Екскурсія в творчу лабораторію «Організація ППРС в залежності від статевих інтересів і схильностей дітей»

  2 день - «Альтернатива». Підсумки конкурсу конспектів по розділу програми «Соціальний світ».

  Книжкова крамниця. Огляд новинок літератури.

  3 день - Анкетування батьків «Який Ваш дитина»

  методична тиждень

  Січень

  Іваніщіна О.Н.

  9

  «Реалізація педтехнології програми« Дитинство »по розділу програми« Соціальний світ »(Я сам!)»

  Мета: Виявити готовність вихователів до використання спеціальної педагогічної технології, що сприяє розвиткові у дитини самостійності, певної автономності від дорослих.

  План.

  1. Взаємовідвідування занять по розділу програми «Я сам!»

  2. Аналіз занять.

  3. Дискусійний творчий клуб

  - У чому доцільність методів і прийомів

  - Які труднощі виникають з даної проблеми і пошуки шляхів їх реалізації?

  4. Аналіз анкетування батьків.

  Педагогічна рада

  Січень

  Стекольнікова Н. В.

  Іваніщіна О.Н.

  10

  Заняття з фізичного розвитку та спільна рухова діяльність дорослих і дітей на прогулянці - пріоритетний напрямок у діяльності ДНЗ щодо оптимізації рухового режиму дошкільнят

  методична рада

  Жовтень

  Стекольнікова Н. В.

  11

  "Основи здоров'я. Гігієна фізична і психічна ».

  Мета: Висвітлення проблеми вузькими спеціалістами.

  План.

  1. «Психологічна захищеність дитини - умова психічного і фізичного здоров'я дитини» (психолог центру «Сприяння»).

  2. «Вимоги стандарту і Сан Піна до оптимізації рухового режиму дітей в ДНЗ» (ст. Мед / сестра, Ков'ярова О. Г.)

  3. «Організація рухово-оздоровчих моментів на нефізкультурних заняттях» (Ст вихователь, Іваніщіна О. Н.)

  конференція

  Листопад

  Стекольнікова Н. В.

  12

  Розробка картотеки рухливих ігор та вправ на прогулянці для своєї вікової групи

  Робота в творчих мікрогрупах

  Листопад

  Карпуніна Н. А.

  Борисова М. В.

  Джанакаева І. М.

  Іваніщіна О. Н.

  13

  «Удосконалення майстерності педагогів на заняттях з фізичного розвитку»

  Мета: Навчання педагогів; закріплення практичних навичок

  План.

  1. Навчання різноманітним способам використання мінімуму фізкультурного обладнання ДОУ з метою його максимального використання

  2. Закріплення техніки виконання складних основних рухів

  практичний семінар

  Лютий

  Іваніщіна О. Н.

  14

  Розробка конспекту заняття для своєї вікової групи з використанням мінімуму обладнання (гімнастичної лавки)

  Мета: Напрацювання практичного матеріалу, відпрацювання вміння розробляти повний, розгорнутий конспект заняття.

  Робота в творчих мікрогрупах

  Лютий

  Кішкурнова Е. В.

  Матвєєва Н. А.

  Білоброва Ю. В.

  Іваніщіна О. Н.

  15

  Мета: Виявлення рівня роботи педагогічного колективу по фізичному розвитку дітей

  тематична перевірка

  Березень

  Іваніщіна О. Н.

  16

  «Здоров'язберігаючих середу ДОУ - умова фізичного і психічного здоров'я дітей»

  Мета: Виявлення проміжних результатів роботи з проблеми вдосконалення здоров'язберігаючої середовища дитячого садка

  План.

  1.Самоаналіз прогулянок (створення умов для рухової активності дітей, підбір ігор та вправ в залежності від попередньої роботи, рівні освоєння рухових навичок, настрій дітей на прогулянці, стиль взаємин педагога з дітьми).

  2.Аналіз анкетування батьків.

  3.Виступленіе старшого вихователя за підсумками тематичної перевірки.

  Педагогічна рада

  Березень

  Іваніщіна О. Н.

  Медико-педагогічні наради

  1

  Тема «Адаптація дітей до умов дитячого садка».

  Мета: Аналіз педагогічних умов, що сприяють соціальній адаптації дітей в умовах дошкільного навчального закладу № 169 ».

  План.

  1. Звіт вихователів груп з організації умов життя дітей, що надійшли в дошкільний заклад (дотримання основних педагогічних вимог в адаптаційний період; труднощі, що виникають в роботі педагогів, заходи щодо усунення труднощів).

  2. Огляд новинок літератури з раннього віку.

  3. Виступ старшого вихователя «Основні напрямки роботи в групах раннього віку на 2008-2009 н. рік ».

  4. Звіти вихователів про виконання завдань за літній період.

  нарада

  вересень

  Іваніщіна О. Н.

  Ков'ярова О. Г.

  Юницького А. В.

  Фрумкіна Е. А.

  2

  Тема «Формування рухових навичок на заняттях з розвитку рухів і в повсякденному житті».

  Мета: Аналіз стану роботи з розвитку рухів з дітьми раннього віку.

  План.

  1. Аналіз вихователями занять з розвитку рухів.

  2. Доповідь старшого вихователя «Формування рухових навичок вихованців у повсякденному житті».

  3. Виступ завідувача д / с «Виконання гігієнічних вимог до проведення занять, режимних процесів».

  4. Доповідь ст. м / с «Аналіз показників фізичного здоров'я дітей за перше півріччя».

  нарада

  Квітень

  Куликова Н.І.

  Іваніщіна О. Н.

  Ков'ярова О. Г.

  Юницького А. В.

  Фрумкіна Е. А.


  IV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

  Тема заходу

  вид контролю

  заходи

  Відповідальні, термін

  відображення результату

  1

  Проведення діагностики з метою визначення уявлень, умінь, навичок дітей.

  попереджувальний

  Перевірка діагностичного матеріалу, результатів діагностики, вибіркова діагностика дітей

  Іваніщіна О. Н.

  Кішкурнова Е. В.

  Тюріна Н. в.

  Карпуніна Н. А.

  Матвєєва Н. В.

  ВЕРЕСЕНЬ

  оперативка

  2

  Адаптація дітей до умов дитячого садка.

  Мета: Проаналізувати роботу вихователів по адаптації дітей.

  Поточний

  Відвідування груп раннього віку, спостереження за дітьми

  Іваніщіна О. Н.

  Юницького А. В.

  Тюріна Н. В.

  ВЕРЕСЕНЬ

  Медико-педагогічне нараду

  3

  Перегляди занять.

  Мета: Підвищення професійних навичок вихователів по розділу «Я сам!» (Використання в практиці роботи спецтехнології, що сприяє розвиткові у дитини самостійності, автономності від дорослого; сформованість вміння поставити мету, визначити мотивацію, способи здійснення трудових процесів і оцінити результат праці)

  взаємоконтроль

  взаємовідвідування

  Куликова Н.І.

  Кішкурова Е. В.

  Тюріна Н. В.

  Матвєєва Н. В.

  Карпуніна Н. А.

  Білоброва Ю.В.

  Борисова Н. А.

  СІЧЕНЬ

  оперативка

  4

  Організація ППРС в групах дошкільного віку в залежності від статевих інтересів і схильностей дітей

  Мета: Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до дітей.

  оглядовий

  Екскурсія в творчу лабораторію вихователів

  Кішкурова Е. В.

  Тюріна Н. В.

  Матвєєва Н. В.

  Карпуніна Н. А.

  Білоброва Ю.В.

  Борисова Н. А.

  СІЧЕНЬ

  оперативка

  5

  Виявлення стану роботи по розробці планів-конспектів по розділу «Соціальний світ» відповідно до перспективним плануванням

  вибірковий

  Вивчення змісту планів-конспектів, відповідність їх певним вимогам.

  Іваніщіна О. Н.

  ЖОВТЕНЬ-КВІТЕНЬ

  оперативка

  6

  Організація і проведення різних форм комунікативного сотруднічесва

  Мета: Виявлення позитивних і негативних моментів, пошук шляхів подолання труднощів.

  взаємоконтроль

  Вивчення прийомів керівництва і методики проведення.

  Кішкурова Е. В.

  Тюріна Н. В.

  Матвєєва Н. В.

  Карпуніна Н. А.

  Білоброва Ю.В.

  Борисова Н. А.

  оперативка

  7

  Організація і проведення режимних моментів.

  Поточний

  Відвідування прогулянок, режимних моментів.

  Стекольнікова Н. В.

  Іваніщіна О.Н.,

  ПРОТЯГОМ РОКУ

  оперативка

  8

  Організація логопедичної роботи

  Мета: Аналіз стану логопедичної роботи з дітьми.

  Попередить.

  Відвідування занять, організація індивідуальної роботи, аналіз планів роботи.

  Юницького А. В.

  Фрумкіна Е. А.

  КВІТЕНЬ

  Медико-педагогічне нараду

  9

  Вивчення стану роботи педколективу з фізичного розвитку дітей

  Тематичний

  Відвідування занять, прогулянок; вивчення документації

  Стекольнікова Н. В.

  Іваніщіна О.Н.

  Кішкурова Е. В.

  Тюріна Н. В.

  Матвєєва Н. В.

  Карпуніна Н. А.

  Білоброва Ю.В.

  Борисова Н. А.

  Юницького А. В.

  Фрумкіна Е. А.

  ТРАВЕНЬ

  педрада


  V. РОБОТА З ДІТЬМИ

  захід

  Строки проведення

  відповідальні

  МУЗИЧНІ СВЯТА

  1

  День знань

  1 тиждень вересня

  Блінова Г. Я.

  2

  осіннє свято

  3 тиждень жовтня

  Блінова Г. Я ..

  3

  мамине свято

  4 тиждень листопада

  Блінова Г.Я.

  4

  Новорічне свято

  4 тиждень грудня

  Блінова Г. Я ..

  5

  Різдво

  1 тиждень січня

  Блінова Г. Я ..

  6

  Патріотична гра «Зірниця»

  1 тиждень лютого

  Блінова Г. Я.

  7

  День захисників Вітчизни

  3 тижні лютого

  Блінова Г. Я ..

  8

  день весни

  2 тиждень березня

  Блінова Г. Я.

  9

  День сміху

  1 тиждень квітня

  Блінова Г. Я.

  10

  День Перемоги

  2 тиждень травня

  Блінова Г. Я.

  11

  Випуск в школу

  4 тиждень травня

  Блінова Г.Я.

  фізкультурні заходи

  1

  фізкультурні дозвілля

  щомісяця

  вихователі

  2

  Фізкультурний свято «Фізкульт-Ура»

  Листопад

  Тюріна Н. В.

  3

  Свято «Зима для спритних, сильних, сміливих»

  Зимові канікули

  Кішкурнова Е.В.

  4

  Тиждень здоров'я:

  Понеділок - Бесіди про цінності здорового способу життя;

  Вівторок - Ігри-атракціони;

  Середовище - Вікторина «Знавці спорту»

  Четвер - День спортивних ігор;

  П'ятниця - Спортивне свято «Тато, Мама, Я - спортивна сім'я»

  Березень

  Кішкурова Е. В.

  Тюріна Н. В.

  Матвєєва Н. В.

  Карпуніна Н. А.

  Білоброва Ю.В.

  Борисова Н. А.

  Заходи по ОБЖ

  1

  Розвага «Якщо хочеш бути здоровим»

  Листопад

  Карпуніна Н. В.

  2

  Дозвілля «Подорож в країну дорожніх знаків»

  Січень

  Тюріна Н. В.

  3

  Тиждень дорожньої грамоти:

  Понеділок - Відгадування кросворду «Дорожній лабіринт»;

  Середовище - Дозвілля «Червоний, жовтий, зелений»;

  П'ятниця - Вікторина «Що? Де? Коли?

  Травень

  Блінова Г. Я

  Кішкурнова Е. В.


  VIII. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА.

  Збори трудового колективу

  1

  Стан роботи з підвищення кваліфікації співробітників

  вересень

  Іваніщіна О.Н.

  2

  Стан роботи з охорони праці співробітників і забезпечення безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ

  Жовтень

  Стекольнікова Н. В.

  3

  Підсумки роботи з оздоровлення дітей за I півріччя

  Січень

  Куликова Н.І.

  4

  Оздоровча робота з дітьми в літніх умовах

  Травень

  Ков'ярова О. Г ..

  профспілкові збори

  1

  Звітно-перевиборного збори

  Жовтень

  2

  Затвердження графіка відпусток на 2009 рік

  Про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ

  Січень

  3

  Звіт по роботі (поточні питання)

  Травень

  Надання допомоги і контроль

  1

  Перевірка санітарного стану ДОУ

  1 раз в тиждень

  2

  Нарада адміністративно-господарського апарату

  1 раз в тиждень

  3

  Контроль за станом харчування в ДНЗ, нормами роздачі з харчоблоку

  Протягом року

  Матеріально-технічна база

  1

  Придбання та установка новорічних ялинок

  грудень

  2

  Провести фарбування паркану навколо дитячого садка

  Травень

  3

  Частковий ремонт обладнання на харчоблоці

  Протягом року

  4

  Придбання іграшок і дидактичних посібників

  Протягом року

  5

  Косметичний ремонт груп та медичного кабінету

  Протягом року

  6

  Проведення випробування спорт. обладнання, інвентарю в гр. і на ділянці

  Протягом року

  7

  Частковий ремонт меблів

  Протягом року

  8

  Частковий ремонт методкабінету

  Протягом року

  9

  Регулярне проведення медоглядів персоналу

  Протягом року

  РЕЖИМ ДНЯ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД В ПІДГОТОВЧОЇ ГРУППЕ

  час

  режимні моменти

  ДОМА

  6 30 -7 30

  Підйом, ранковий туалет, перебування на свіжому повітрі

  У дошкільному закладі

  7 30 -8 25

  Прийом дітей. Ігрова діяльність дітей.

  8 25 -8 35

  Ранкова гімнастика.

  8 35 -8 50

  Підготовка до сніданку. Сніданок.

  8 50 -9 00

  Ігрова діяльність дітей.

  9 00 -11 00

  Заняття (навчальна діяльність)

  11 00 -11 10

  Підготовка до прогулянки.

  11 10 -12 25

  Прогулянка.

  12 25 -12 35

  Повернення з прогулянки, ігри дітей

  12 35 -13 00

  Підготовка до обіду. Обід.

  13 00 -15 00

  Підготовка до сну. Сон.

  15 00 -15 30

  Поступовий підйом. Повітряні, водні процедури. Полудень.

  15 30 -16 45

  Індивідуальна і подгрупповие робота з дітьми, ігри дітей.

  16 45 -17 00

  Підготовка до вечері. Вечеря.

  17 00 -18 10

  Підготовка до прогулянки. Прогулянка.

  18 10 -19 00

  Ігрова діяльність дітей. Догляд дітей додому. Робота з батьками.

  ДОМА

  19 00 -20 00

  Вечірня прогулянка (1 година).

  НАШІ ЗАНЯТТЯ НА 2008-2009 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПІДГОТОВЧА ГРУПА №3

  Дні тижня

  час

  заняття

  понеділок

  9 00

  Соціальний світ: екологія.

  9 35

  фізкультурний

  10 20

  малювання

  вівторок

  9 00

  Математика

  9 35

  Соціальний світ:

  I, III тижні - предметний і рукотворний світ;

  II, IV тижні - ОБЖ.

  10 20

  музичне

  Середа

  8 50

  Мовний розвиток

  9 20

  аплікація

  9 50

  пізнавальний розвиток

  10 30

  фізкультурний

  четвер

  9 00

  Математика

  9 40

  музичне

  10 20

  Конструювання (ручна праця)

  п'ятниця

  8 50

  навчання грамоті

  9 35  Скачати 51,83 Kb.


  Управління дошкільним освітнім закладом

  Скачати 51,83 Kb.